Anne Babası Boşanmış Çocuklarda Algılanan Anne Baba Tutumlarının Akran Zorbalığı Davranışı ile İlişkisi

TEZ

Anne Babası Boşanmış Çocuklarda Algılanan Anne Baba Tutumlarının Akran Zorbalığı Davranışı ile İlişkisi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
471740
Sayfa Sayısı
77
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Son zamanlarda yapılan araştırmalar doğrultusunda okullarda yaşanan şiddet, saldırganlık ve zorbalık olaylarında artış olduğu görülmektedir. Okullarda saldırganlık ve zorbalık davranışlarına maruz kalmak çocuklarda fiziksel ve psikolojik gelişimi engelleyebilmektedir. Çocukların sergiledikleri olumsuz davranışlar için literatür çalışmalarına bakıldığında en çok karşımıza çıkan faktörlerden bir tanesinin ebeveyn tutumları olduğunu görmekteyiz. Bu çalışmada anne babası boşanmış çocukların algıladıkları anne baba tutumlarının çocukların akran zorbalığı davranışları ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma İstanbul ilinde 13-14 yaşındaki ortaokul 7. ve 8. Sınıfa devam eden ebeveynleri boşanmış 50 katılımcı ile 13-14 yaşındaki ortaokul 7. ve 8. Sınıfa devam eden ebeveynleri birlikte olan 60 katılımcı ile yapılmıştır. Katılımcılara Kişisel Bilgi Formu, Ana-Baba Tutumları Ölçeği ve Ergen Akran Zorbalığı Ölçeği uygulanmıştır.

Ünaldı, Eylül, Anne Babası Boşanmış Çocuklarda Algılanan Anne Baba Tutumlarının Akran Zorbalığı Davranışı ile İlişkisi , Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017, Yüksek Lisans, pdf.