MEB, Okul Pansiyonlarında Kalan Kız Öğrencilerde “Yoga Etkinliğinin Ders Dışı Eğitim Çalışmaları Kapsamında Uygulanabilirliğinin” İncelenmesi

MAKALE

MEB, Okul Pansiyonlarında Kalan Kız Öğrencilerde “Yoga Etkinliğinin Ders Dışı Eğitim Çalışmaları Kapsamında Uygulanabilirliğinin” İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
91-108
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmanın amacını, yoga etkinlikleri ile edinilebilecek kazanımların yanı sıra okuldaki hedeflerine katkı sağlayabilecekleri yolunda bilimsel tespitler yapmaktır. Bir diğer amaç ise ders dışı eğitim çalışmaları incelendiğinde yoga etkinlikleri ile ilgili elde edilebilecek kazanımların Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ders dışı eğitim (DDE) müfredatına alınması yönünde öneri sunmak oluşturmaktadır. Araştırma da nitel araştırma yöntemlerinden gözlem, görüşme ve doküman analizinden (günlüklerden) yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu; yoga etkinliklerine katılan 14-18 yaş grubunda kırk bir kız öğrenci oluşturmaktadır. Elde edilen veriler, “Nvivo 10 for Windows” programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Çeşitleme yönteminin analizinde elde edilen veriler “farkındalığın oluşumu, fizyolojik kazanımlar, psikolojik kazanımlar, ders dışı eğitim önerisi olarak yoganın kazanımları” ana temaları altında sunulmuş ve alt temalara ulaşılmıştır. Verilerin analizi sonucunda; her birinde ortak olan iki (2) ana temaya ulaşılmıştır: ders dışı eğitim olarak yoganın kazanımları ve ders dışı eğitim önerisi olarak ‘yoga’nın kazanımlarıdır. DDE çalışmaları kapsamında yapılan yoga uygulamalarının, katılımcıları zihinsel ve bedensel olarak rahatlatarak üzerindeki stresi azalttığı tespit edilmiştir. Bu rahatlama bireyin yapacağı işe karşı duyduğu motivasyonu arttırmasının yanı sıra, ana odaklanmasını sağlayarak konsantrasyonuna da olumlu etki oluşturmaktadır. Birey kendine ayırdığı bu zaman içerisinde yaptığı yoga uygulamaları sonucunda bedensel ve ruhsal olarak gösterdiği gelişimle sağlam bir özgüvene ve fiziksel sağlığa erişebileceği söylenebilir.

Baysal, Duygu - Güzel, Pınar, MEB, Okul Pansiyonlarında Kalan Kız Öğrencilerde “Yoga Etkinliğinin Ders Dışı Eğitim Çalışmaları Kapsamında Uygulanabilirliğinin” İncelenmesi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Dergisi, Sakarya, 1, 2017, 91-108, pdf.