Akran Arabuluculuğu Programının Ergenlerin Sosyal Becerilerine Etkisinin İncelenmesi

MAKALE

Akran Arabuluculuğu Programının Ergenlerin Sosyal Becerilerine Etkisinin İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
349
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Araştırma akran arabuluculuğunun lise öğrencilerinin sosyal beceri düzeylerine etkisini incelemek amacıyla lisede öğrenim gören 72 öğrenciyle yapılmıştır. Öğrencilere Sosyal Beceri Envanteri uygulanmıştır. Gönüllü olan 35 öğrenci daha önce yetiştirilen akran arabulucu öğrencilerin düzenlediği çatışma çözme programlarına katılmışlardır. Programların sonunda deney grubundaki 35 öğrenci ve kontrol grubundaki 37 öğrenciye tekrar Sosyal Beceri Envanteri uygulanmıştır. Araştırmanın sonuçları akran arabuluculuğu programına katılan öğrencilerin sosyal beceri seviyelerinin anlamlı bir biçimde arttığını ortaya koymaktadır. Lise öğrencileri akran arabuluculuğu etkinlikleri kapsamında, katıldıkları çatışma çözme programlarında, sosyal beceri seviyelerini artırmışlardır.

Yıldız, Muhammed, Akran Arabuluculuğu Programının Ergenlerin Sosyal Becerilerine Etkisinin İncelenmesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bilecik, 1, 2017, 349, pdf.