Ana Dili Almanca Olan Erasmus Öğrencilerinin Türkçe Öğrenmeye Yönelik Deneyimlerinin ve Yaklaşımlarının İncelenmesi

MAKALE

Ana Dili Almanca Olan Erasmus Öğrencilerinin Türkçe Öğrenmeye Yönelik Deneyimlerinin ve Yaklaşımlarının İncelenmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
26
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
293-328
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışma 2010-2015 öğretim yılları arasında Erasmus ve Erasmus Plus Hareketlilik Programlarından yararlanan yabancı öğrencilerin yazmış oldukları 696 Almanca Erasmus deneyim raporuna yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Ana dili Almanca olan Erasmus öğrencilerinin yabancı dil olarak Türkçe öğrenmeye ilişkin deneyimlerini ve yaklaşımlarını saptamak amacıyla söz konusu raporların içerik analizi yapılmış ve MaxQDA 11 adlı nitel veri analizi programından yararlanılmıştır. Araştırmada yabancı Erasmus öğrencilerinin Türkiye dışında ve içinde çeşitli yollar ve yöntemler deneyerek Türkçe öğrendikleri görülmüştür. Özellikle Erasmus Yoğun Türkçe dersine talep oldukça fazla olmuştur, çünkü öğrenciler bu derste verilen eğitim sayesinde kısa sürede etkili Türkçe öğrenebildiklerini ve Türk kültürüyle tanışabildiklerini dile getirmişlerdir. Özel dil kurslarında Türkçe öğrenenler de, iyi bir öğretmen ve ders yapısı ile etkili ve hızlı Türkçe öğrenerek günlük hayata hazırlanabildiklerini belirtmişlerdir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimine yönelik saptanan olumsuz görüşlerin özellikle dersin organizasyonuna, yöntemine ve ders içindeki öğrenme-öğretme süreçlerine dayandığı ortaya çıkmıştır. Öğrenciler Erasmus öğrenimi için Türkiye’ye gelmeden önce Türkçe öğrenmeye başlamayı önermektedir.

Ünal, Dalım Çiğdem, Ana Dili Almanca Olan Erasmus Öğrencilerinin Türkçe Öğrenmeye Yönelik Deneyimlerinin ve Yaklaşımlarının İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Ankara, 26, 2017, 293-328, pdf.