Almanya Ve Avusturya’da Dördüncü Kuşak Türk Gençleri

MAKALE

Almanya Ve Avusturya’da Dördüncü Kuşak Türk Gençleri

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
26
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
281-291
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
2. Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya, savaştığı batılı güçlerin desteğiyl ekonomisini yeniden canlandırmış, 1950’li yılların sonuna doğru ekonomik bir güç olmaya başlamıştır. Almaya’nın ekonomik bir güç olarak bu kadar hızlı gelişmesini sağlayan, bilinenin aksine 2. Dünya Savaşı’nda bizzat savaştığı ülkeler sayesinde olmuştur. 1960’ın başında iş gücüne duyduğu gereksinimden dolayı birçok ülkeyle ikili anlaşmalar yaparak, iş gücünü ülke dışından temin etmeye çalışmıştır. Türkiye’de bu ülkeler arasında yer almıştır. 1962’den itibaren Türkler Almanya’nın ihtiyaç duyduğu iş gücünü sağlamak amacıyla bu ülkeye göç etmiştir. Bugün Almanya’da yaklaşık 3000000 Türk yaşamaktadır. Almanya’da yaklaşık 55 yılı geride bırakan Türkler, Almanya’da sosyo-ekonomik açısından büyük bir güç olmuştur. Göçten sonra günümüze kadar Almanya’da farklı kuşaklar ortaya çıkmıştır. Almanya’ya ilk defa 1962 yılında giden Türkler kısaca 1., onların çocukları 2., ilk defa Almanya’ya gidenlerin torunlarına ise 3. kuşak Türkler olarak tanımlanmıştır. Günümüzde ise 15-25 yaş aralığında yeni bir kuşak yetişmektedir. Biz araştırmamızda bu yeni yetişen kuşağı, yapılan bilimsel araştırmalar ışığında inceleyerek, araştırma verilerini analiz edip, Avusturya’da yetişen 4. kuşak Türklere kısaca değineceğiz. Gerek Almanya’da gerekse de Avusturya’da yetişen bu yeni kuşağa yapılan olumsuz eleştirilerin bilimsel dayanağının olmadığı açıklamaya çalışacağız.

Şahin, Sedat, Almanya Ve Avusturya’da Dördüncü Kuşak Türk Gençleri, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Ankara, 26, 2017, 281-291, pdf.