Lise Öğrencilerinin Fizik Öğrenme Anlayışlarının, Fizik Öğrenme Yaklaşımlarını, Fizik Öğrenme Öz-Yeterliliklerini ve Fiziğe Yönelik İlgilerini Yordama Gücü

MAKALE

Lise Öğrencilerinin Fizik Öğrenme Anlayışlarının, Fizik Öğrenme Yaklaşımlarını, Fizik Öğrenme Öz-Yeterliliklerini ve Fiziğe Yönelik İlgilerini Yordama Gücü

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
25
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
133-158
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmanın amacı lise öğrencilerinin fizik öğrenme anlayışlarının, fizik öğrenme yaklaşımlarını, fiziğe yönelik ilgilerini ve fizik öğrenme özyeterliliklerini ne derecede açıkladığını belirlemektir. Çalışmaya 9. ve 10. sınıftaki 307 (erkek=128, kız=179) öğrenci katılmıştır. Veriler toplanırken korelasyonel araştırma kapsamında öğrencilere anketler uygulanmıştır. Regresyon analizleri sonuçlarına göre öğrencilerin fizik öğrenme anlayışları; fizik öğrenme öz-yeterliliklerini, fiziğe yönelik ilgilerini, derin fizik öğrenme yaklaşımlarını ve yüzeysel fizik öğrenme yaklaşımlarını anlamlı bir şekilde açıklamıştır. Öğrencilerin üst düzey öğrenme anlayışı ‘anlama ve farklı bakış’ fiziğe yönelik ilgilerini, üst düzey öğrenme anlayışları ‘bilginin artması’, ‘uygulama’ ve ‘anlama ve farklı bakış’ derin fizik öğrenme yaklaşımlarını ve alt düzey öğrenme anlayışları ‘ezberleme’ ve ‘test çözme’ yüzeysel fizik öğrenme yaklaşımlarını pozitif ve anlamlı bir şekilde yordamıştır. Ayrıca öğrencilerin alt düzey öğrenme anlayışı ‘ezberleme’ derin fizik öğrenme yaklaşımlarını ve üst düzey öğrenme anlayışı ‘uygulama’ yüzeysel fizik öğrenme yaklaşımlarını negatif ve anlamlı bir şekilde yordamıştır.

Kapucu, Serkan, Lise Öğrencilerinin Fizik Öğrenme Anlayışlarının, Fizik Öğrenme Yaklaşımlarını, Fizik Öğrenme Öz-Yeterliliklerini ve Fiziğe Yönelik İlgilerini Yordama Gücü, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Adıyaman, 25, 2017, 133-158, pdf.