Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Problemlerini Gidermeye Yönelik Gerçeklik Terapisi Oryantasyonlu Yardım Programı

MAKALE

Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Problemlerini Gidermeye Yönelik Gerçeklik Terapisi Oryantasyonlu Yardım Programı

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Kitap Bölümü
Kitap Adı
Grupla Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Programları II
Yazar/Editör
Yayınevi
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
105-160
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışma, iki aşamada planlanarak yürütülen bir araştırmanın uygulama boyutunu içermektedir. Birinci aşamada, araştırmacılar tarafından önerilen teorik bir modelle üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı problemlerinin nedenselliği açıklanmaya çalışılmıştır. Yapısal eşitlik modeline göre teorik olarak test edilen modelin değişkenleri kullanılarak yine araştırmacılar tarafından üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı problemlerini giderebilmeye yönelik gerçeklik terapisi oryantasyonlu bir yardım programı geliştirilmiştir. Seçkisiz yöntemle gerçekleştirilen deney ve kontrol grupları, daha önce yapılan tarama çalışmaları sonucunda belirlenmiştir. Deney grubu (n=24) ve kontrol grubu (n=24) olmak üzere toplam (N=48) sosyal kaygı yaşayan öğrenciler araştırma grubunu oluşturmaktadır. Deney ve kontrol grubuna program öncesi ve sonrasında sosyal kaygı ölçeği, Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) Sosyal Kaçınma Alt Skalası, Stresle Başaçıkma Tutumları Envanteri, Belirti Tarama Listesi (SCL-90) Kişiler Arası Duyarlılık Alt Testi, Kontrol Değerlendirme Ölçeği, Problem Çözme Becerileri Envanteri, Sosyal Öz Yeterlilik Algısı, Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik ve İncinebilirlik Ölçeği uygulanmıştır. Deney gruplarına 10 oturumluk yardım programı uygulanmış, kontrol grubu üzerinde herhangi bir işlem yapılmamıştır.

Palancı, Mehmet - Özbay, Yaşar, Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Problemlerini Gidermeye Yönelik Gerçeklik Terapisi Oryantasyonlu Yardım Programı , Ankara, , Grupla Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Programları II, Pegem Akademi Yayıncılık, 2017, 105-160, pdf.