Üniversite Gençliğinin TSK'ya Güveni ve Bilgi Kaynakları

TEZ

Üniversite Gençliğinin TSK'ya Güveni ve Bilgi Kaynakları

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
440905
Sayfa Sayısı
129
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Bu çalışma öncelikle, tarihsel bir birikime sahip olan ordu kurumunun, üniversite gençleri tarafından nasıl değerlendirildiğini konu edinmekte, ordunun toplumda sahip olduğu ayrıcalıklı konumunu ve meşruiyet alanlarını nasıl oluşturduğunu incelenmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede "güven" kavramı temel belirleyicileri ile ele alınmıştır.

Akın, Gülsün Kılıç, Üniversite Gençliğinin TSK'ya Güveni ve Bilgi Kaynakları , Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016, Yüksek Lisans, pdf.