Liselerde Sık Karşılaşılan Öğrenci Problemleri

MAKALE

Liselerde Sık Karşılaşılan Öğrenci Problemleri

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
14
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
151-166
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu araştırmanın amacı lise öğrencilerinin problem alanlarını tespit etmektir. Belirlenen problemlere yönelik rehberlik servisinin bireyin ihtiyaçlarının karşılanması ve okul yönetiminin oluşabilecek sorunlara karşı önlem alması açısından önem arz etmektedir. Bu çalışma gelişimin en önemli evrenlerinden olan ve ergenlik dönemini de içine aldığı için lise öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Öğrencilerin problem alanlarını belirlemek için rehberlik hizmetleri kapsamında kullanılan problem tarama listeleri veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Anket toplam 82 soru ve 6 alt boyuttan oluşmaktadır. Bunlar: sağlık/beden, okul/sınıfı ve öğretmen, aile, toplum ilişkileri, iş kaygısı ve kişilik olarak belirlenmiştir. Araştırma örneklemini Bursa ilindeki farklı okul türlerinden oluşan 9 lisedeki toplam 3792 öğrenci oluşturmaktadır. Bu işlem sonucunda elde edilen verilerin analizinde yüzde ve frekans değerler SPSS programı kullanılarak elde edilmiştir. Sonuç olarak, beden ve sağlık boyutunda "başımı ağrıyor ve yüzümde sivilceler var", okul/sınıf ve öğretmen boyutunda "sınıfım çok kalabalık, okuldaki sınıf materyalleri ve sosyal faaliyetler yetersiz, dersler benim için ilginç değil, dersler ilgi çekici hale getirilmiyor " ve aile boyutunda "kimse ev ödevime yardım etmiyor, ailemi bana karşı güvensiz ve anlayışsız buluyorum" problemleri ön plana çıkmıştır. Toplumsal ilişkiler boyutunda “Başkalarına güvenemiyorum, çok çekingenim”, iş kaygısı boyutunda "Üniversite sınavına kazanamayacağımdan korkuyorum, meslek seçiminde güçlük çekiyorum" ve kişilik boyutunda ise "sinirliyim, utangacım ve çabuk heyecanlanıyorum" gibi problemler öne çıkmıştır.

Erdener, Mehmet Akif - Sezer, Fahri - Tezci, Erdoğan, Liselerde Sık Karşılaşılan Öğrenci Problemleri, Turkish Studies Dergisi, Ankara, 14, 2017, 151-166, pdf.