Gençlerin Kampüs Açık Mekân Kullanımlarına Mekânsal Özelliklerin Etkisi: KTÜ Kanuni Kampüsü Örneği

MAKALE

Gençlerin Kampüs Açık Mekân Kullanımlarına Mekânsal Özelliklerin Etkisi: KTÜ Kanuni Kampüsü Örneği

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
2417-2435
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Gençlerin gelişimi açısından çevreyi değerlendirmek gereklidir; gençlerin gelişim sürecini hızlandırmak, gençlik sürecinin kişilik gelişimine etkisini arttırmak için uygun mekânlarda zaman geçirmeleri gerekir. Çevre tasarımı açısından değerlendirildiğinde, meslekleriyle ilgili donanımlarını kazanmaları yanında gençlerin arkadaşlık ilişkilerinin yoğunlaştığı ve sosyal roller geliştirmeye başladığı önemli mekânlardan biri de üniversite kampüsleridir. Bu çalışmada da Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsü açık mekânları önce literatürden belirlenen genç mekânlarının sahip olması gereken özellikler (hareketlilik, doğallık, açıklık) bakımından sınıflandırılmış, daha sonra bu mekânlarda gençlerin kullanımları gözlemlenmiştir. 3’ü belirlenen özellikler bakımından yüksek, 3 ü düşük olmak üzere toplam 6 kampüs mekânında davranış gözlemi yapılmış, gençlerin mekânları nasıl kullandığı incelenmiştir. Sonuçta özellikler açısından düzeyleri yüksek olan mekânların daha başarılı olduğu ve daha çok genç tarafından kullanıldığı ve grup kullanımının yoğunlukta olduğu ortaya çıkmıştır. Yani hareketlilik, doğallık, açıklık özelliklerinin kampüs mekân kullanımını olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir.

Düzenli, Tuğba - Alpak, Elif Merve - Özbilen, Ali, Gençlerin Kampüs Açık Mekân Kullanımlarına Mekânsal Özelliklerin Etkisi: KTÜ Kanuni Kampüsü Örneği, Journal of Human Sciences, Sakarya, 3, 2017, 2417-2435, pdf.