Ağ Toplumunun Genç Yurttaşları: Dijital Sosyal Ortamların Siyasal Temelde Kullanımına Yönelik Karşıt Yaklaşımlar

MAKALE

Ağ Toplumunun Genç Yurttaşları: Dijital Sosyal Ortamların Siyasal Temelde Kullanımına Yönelik Karşıt Yaklaşımlar

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
2510-2540
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Günümüz ağ toplumu yapısında yeni web teknolojilerinden özellikle dijital sosyal ortamlar veya sosyal paylaşım ağları çevrimiçi iletişim için eşsiz alanlar yaratmıştır. Dijital sosyal ağların siyasal amaçlı kullanılmasındaki temel motivasyon kaynakları, bu mecraların siyasal temelde kullanımını engelleyici faktörler ve ayrıca bunun demokratik rejimlerde bireysel ve toplumsal düzeydeki etkileri veya sonuçları önem arz etmektedir. Bu yönde, çalışmada ağ kuşağı olarak tanımlanan genç yurttaşların dijital sosyal ortamlarda sosyal ve siyasal fikirlerini paylaşma arzuları veya eğilimleri ve bu mecraları bir siyasal tartışma platformu olarak kullanmaya yönelik tutumları veya yaklaşımları incelenmiştir. Başka bir deyişle, makalede genç kuşakların dijital sosyal ağlardaki siyasal içerikli etkinliklere yükledikleri anlamlar ve bu mecralardaki siyasal etkinlikleri gündelik hayatlarında nereye konumlandırdıkları meselesi nicel ve nitel veriler aracılığıyla ampirik düzeyde irdelenmiştir. Gençlerin önemli bir kısmı için bu mecralar siyasal temelde kendini ifade etmeyi içeren paylaşımların yapılabileceği demokratik ortamlar olarak değerlendirilse de dikkate değer bir katılımcı kitlesi bu mecralarda gerçekleşen siyasal etkinliklere yönelik bir dizi engelleyici etken ve kaygı temelinde olumlu bir yaklaşım içinde değildir.

Ünal, Serdar, Ağ Toplumunun Genç Yurttaşları: Dijital Sosyal Ortamların Siyasal Temelde Kullanımına Yönelik Karşıt Yaklaşımlar, Journal of Human Sciences, Sakarya, 3, 2017, 2510-2540, pdf.