Minnettarlık Gücenme ve Takdir Ölçeği Gözden Geçirilmiş Kısa Formu (K-MGTÖ): Türk Üniversite Öğrencileri İçin Uyarlama Çalışması

MAKALE

Minnettarlık Gücenme ve Takdir Ölçeği Gözden Geçirilmiş Kısa Formu (K-MGTÖ): Türk Üniversite Öğrencileri İçin Uyarlama Çalışması

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Sayfa Aralığı
23-37
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Aşağıda sunulan üç çalışma, Minnettarlık Gücenme ve Takdir Ölçeği Gözden Geçirilmiş Kısa Formunun (K-MGTÖ) psikometrik özelliklerini Türk üniversite öğrencileri için incelemek amacıyla 974 katılımcı üzerinde gerçekleştirilmiştr. Çeviri prosedürlerini takiben, önce birinci çalışmada (N = 304) ölçeğin faktör yapısını incelemek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Sonuçlar original üç boyutlu modeli doğrulamıştır (χ2/df = 265.15/ 101; GFI = .90; CFI = .92, SRMR = 0.07; RMSA = .07). Ardından, ölçeğin uyum ve ölçüt geçerliğini ve iç tutarlığını test etmek amacıyla ikinci çalışma (N = 551) gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar minnettarlık puanları ile iyi-oluş ölçümleri arasındaki ilişkinin yanısıra tatmin edici düzeyde iç tutarlık göstermiştir. Son olarak üçüncü. çalışmanın sonuçları (N = 119) hem ölçek toplam puanı hem de alt ölçek puanları için tatmin edici düzeyde test-tekrar test güvenirliği vermiştir. Bu üç çalışmanın sonuçları birlikte, K-MGTÖ’nün Türkçe formunun Türk üniversite öğrencileri için iyi psikometrik özellikler gösterdiğini ortaya koymuştur.

Duran, Nagihan Oğuz, Minnettarlık Gücenme ve Takdir Ölçeği Gözden Geçirilmiş Kısa Formu (K-MGTÖ): Türk Üniversite Öğrencileri İçin Uyarlama Çalışması, The Journal of Happiness and Well-Being, 1, 2017, 23-37, pdf.