Ebeveyn Kabul/Reddi ile İntihar Olasılığı Arasındaki İlişkide Yaşam Amaçlarının Aracı Rolü

MAKALE

Ebeveyn Kabul/Reddi ile İntihar Olasılığı Arasındaki İlişkide Yaşam Amaçlarının Aracı Rolü

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
79
Yıl
Sayfa Aralığı
67-79
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Çalışmanın amacı, ebeveyn kabul/reddi ile intihar olasılığı arasında, yaşam amaçlarının aracı rolünün belirlenmesidir. Örneklem, yaşları 18-28 (Ort. = 21.44, S. = 1.66) arasında değişen 394 (%51.8 kadın, %48.2 erkek) üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak İntihar Olasılığı Ölçeği, Ebeveyn Kabul/Red Ölçeği Yetişkin Formu ve Yaşam Amaçları Ölçeği Kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, değişkenler arasında beklenen yönde ve anlamlı ilişkilerin bulunduğu; “ilişki” ve “fiziksel sağlık” amaçlarının ebeveyn kabul/reddi ile intihar olasılığı arasında kısmi aracılık etkisinin bulunduğu görülmektedir. Elde edilen bulguların, intihar davranışlarının anlaşılması ve önlenmesine yönelik olarak yapılan müdahale programlarına katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.

Aslan, Büşra - Batıgün, Ayşegül Durak, Ebeveyn Kabul/Reddi ile İntihar Olasılığı Arasındaki İlişkide Yaşam Amaçlarının Aracı Rolü, Türk Psikoloji Dergisi, 79, 2017, 67-79, pdf.