Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Göç: Bir Olgu Sunumu

MAKALE

Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Göç: Bir Olgu Sunumu

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Sayfa Aralığı
51-58
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Savaş ve göç yaşayan toplumlardaki bireyler travmatik yaşantılarını yaşamları boyunca taşımaktadırlar. Bireyler dünya ile ilgili algılarını ve yaşantılarını belirli kalıplar içerisinde sınıflandırırlar. Bu sınıflandırma, yaşam deneyimleri ile elde edilen bilgilerdir. Bu sınıflandırmalar erken çocukluk ve ergenlik döneminde oluşmaya başlar ve yaşam boyu gelişmeye devam eder. H. erken çocukluk ve ergenlik döneminde zorunlu göç yaşamış bir olgudur. Erken çocukluk ve ergenlik döneminde geliştirmiş olduğu örüntülerin, onun yetişkinlik yaşantısında birçok uyumsuzluğa neden olduğu görülmüştür. Erken çocukluk ve ergenlik dönemlerinde yaşadığı göç olgusunun gelişen ve gelişmekte olan şemalara etkisi ve yetişkinlik yaşantısında kendisini ve kurmuş olduğu diğer ilişkileri nasıl etkilediği tartışılmaya çalışılmıştır.

Okray, Zihniye, Erken Dönem Uyumsuz Şemalar ve Göç: Bir Olgu Sunumu, Yaşam Becerileri Psikoloji Dergisi, 1, 2017, 51-58, pdf.