Gençlik Liderliği: Liderlik Becerileri Geliştirme ve Uygulama Rehberi

KİTAP

Gençlik Liderliği: Liderlik Becerileri Geliştirme ve Uygulama Rehberi

Yazar/Hazırlayan
Yıl
Yer
Yayınevi
Sayfa Sayısı
132
Kategori
Kapak Arka Yazısı
Bu kitap; gençlerin kendilerini keşfetme, tanıma, ifade etme ve doğuştan var olan potansiyellerinin ortaya çıkarılması ve temel liderlik becerilerinin geliştirilmesi için bir rehber niteliğindedir. Her genç kendine özgü bir dünyadır; delikanlıdır, hareketlidir ve arayış içindendir. Bu dinamik dönemde gencin kendisi ve ülkesi için doğru bir şekilde yönlendirilmesi gerekmektedir. Özge bir ifadeyle bu kitap, gençlerde liderlik becerilerinin geliştirilmesine dönük bir kılavuz olarak hazırlanmıştır. Kitap, gençlerde liderlik becerilerinin geliştirilmesine dönük dokuz modülden oluşmaktadır: Birinci modül, liderliği anlamak; İkinci modül, liderlik ve kendini tanıma; Üçüncü modül, liderliğin yapı taşları; Dördüncü modül, liderin davranışları; Beşinci modül, hedef koyma ve ülkü sahibi olabilme; Altıncı modül, sorun çözme ve karar verme becerileri; Yedinci modül, iletişim becerileri; Sekizinci modül, insani, millî ve özgün bir duruşa sahip olma; Dokuzuncu modül, filmlerden liderlik. Kitabın Ekler kısmında ise öğretmen için notlar, film değerlendirme soruları, okunabilecek ve liderlikle ilgili bazı kaynaklara yer verilmiştir.

Turan, Selahattin - Cansoy, Ramazan - Türkoğlu, Muhammet Emin, Gençlik Liderliği: Liderlik Becerileri Geliştirme ve Uygulama Rehberi, İstanbul, Nobel Yayın Dağıtım, 2017.