Lise Örnekleminde Bağlanma Stili ve Benlik Saygısının Duygusal Yeme ile İlişkisi

TEZ

Lise Örnekleminde Bağlanma Stili ve Benlik Saygısının Duygusal Yeme ile İlişkisi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
458773
Sayfa Sayısı
93
Tez Türü
Yüksek Lisans
Kategori
Tez Özeti
Öğrencilerin cinsiyetlerine göre gruplar arasında duygusal yeme ölçeği puanı açısından anlamlı fark bulunmaktadır. Kadınların duygusal yeme düzeyleri erkeklerin duygusal yeme düzeylerine oranla daha yüksek olduğu saptanmıştır. Erkeklerin güvenli bağlanma düzeyleri kadınların güvenli bağlanma düzeylerine oranla daha yüksek olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin benlik saygısı düzeyleri düştükçe öğrencilerin duygusal yeme düzeyleri artmakta olduğu görülmüştür.

Kubar, Merve, Lise Örnekleminde Bağlanma Stili ve Benlik Saygısının Duygusal Yeme ile İlişkisi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensititüsü, 2017, Yüksek Lisans.