Algılanan Anne-Baba Tutumlarının Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersindeki Akademik Başarıları Üzerine Etkisi

TEZ

Algılanan Anne-Baba Tutumlarının Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersindeki Akademik Başarıları Üzerine Etkisi

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Bölüm
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
253690
Sayfa Sayısı
78
Tez Türü
Yüksek Lisans
Tam Metin (PDF)
Kategori
Tez Özeti
Anne baba tutumlarının bireylerin hayatını her anlamda olumlu ve olumsuz yönde etkilediği su götürmez bir gerçektir. Bireylerin okuldan da önce ilk öğrenme yerleri olan aile ortamları aynı zamanda informal olarak bireylerin eğitildiği ilk ortamlardır. Savunmasız olarak dünyaya gelen bireyin ilk karşılaştığı yer de şüphesiz aile ortamıdır. Bütün bunlar yan yana konulduğunda aile ortamında öğrenilen, edinilen her tür tecrübenin birey için hayati bir önemi olduğu anlaşılır. Şüphesiz bu kadar önemli olan bir aile ortamının, bireylerin okul yaşamlarına da etkisi olacaktır. Bu araştırmada ilköğretim öğrencilerinin Sosyal Bilgiler dersindeki akademik başarılarına, algılanan anne baba tutumlarının ne derece etki ettiği belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma 2007-2008 eğitim ve öğretim dönemi 1.yarıyılında Bursa ili Yıldırım ilçesinde bulunan 1 Kod Numaralı İlköğretim Okulu, 2 Kod Numaralı İlköğretim Okulu , 3 Kod Numaralı İlköğretim Okulu ve 4 Kod Numaralı İlköğretim Okulu'nda öğrenim gören toplam 461 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya başlamadan önce anne baba tutumları ile akademik başarı arasındaki ilişkileri yordayan ve alanda daha önce gerçekleştirilmiş olan çalışmaları kapsayan bir literatür taraması yapılmıştır. Bunun yanında araştırmaya katılan bireylerin anne babalarının tutumlarını nasıl algıladıklarını belirlemek amacıyla Anne-Baba Tutum Ölçeği uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, demokratik, hoşgörülü ve güven verici anne baba tutumlarının öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersindeki akademik başarılarını olumlu yönde etkilediği, diğer anne baba tutumlarının ise olumsuz etkide bulunduğu belirlenmiştir.

Akın, Aykut, Algılanan Anne-Baba Tutumlarının Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersindeki Akademik Başarıları Üzerine Etkisi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009, Yüksek Lisans, pdf.