Üniversite Öğrencilerinin Akademisyen ve Ebeveyn Etkileşimleri Işığında Liderlik Modeli Belirlenmesinde Karizma ve Entelektualite Etkisinin Araştırılması

MAKALE

Üniversite Öğrencilerinin Akademisyen ve Ebeveyn Etkileşimleri Işığında Liderlik Modeli Belirlenmesinde Karizma ve Entelektualite Etkisinin Araştırılması

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
1
Yıl
Sayfa Aralığı
205-235
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Türkiye nüfusunun yaklaşık %30'dan fazlasını oluşturan ve 1980-2000 yılları arasında doğanlar Y kuşağı olarak adlandırılmaktadırlar. Y kuşağındaki gençler bağımsız, girişimci, kendilerine güven duyan, kısa zamanda başarı beklentisi içinde olan, özgürlüğü ve esnekliği seven, mikro yönetimden hoşlanmayan, bireysel yaklaşım ağırlıklı karar mekanizmaları olan, bilgi iletişiminde teknolojiyi iyi kullanan kişiler olarak tanımlanmaktadırlar. Bu çalışmada Y kuşağının oluşturduğu üniversite öğrencilerinin yoğun iletişim halinde oldukları akademisyenler ve ebeveynlerinin etkisi altında nasıl bir liderlik profili arzuladıkları, demografik değişkenler açısından liderliğin karizmatik etkisinin mi, entelektüel etkisinin mi ağırlıklı olduğu araştırılmıştır. Araştırmada verilerin analizi için faktör analizi, t testi ve Anova testleri yapılmıştır. Yapılan testler sonucunda cinsiyet ve eğitim değişkeninde farklılıklar tespit edilirken; yaş, gelir, tüketim, yöre ve ebebeylerin eğitim durumlarına göre farklılıklar bulunmamıştır.

Konakay, Gönül - Akdemir, Ali - Ergen, Banu - Solmaztürk, Ahmet Barış - Gürer, Alper - Aktürk, Fatih - Gökdemir, Oktay - Yamaç, Ömer - Sezen, Selçuk - Yavuz, Sinem - Tın, Uğur, Üniversite Öğrencilerinin Akademisyen ve Ebeveyn Etkileşimleri Işığında Liderlik Modeli Belirlenmesinde Karizma ve Entelektualite Etkisinin Araştırılması, İşletme Araştırmaları Dergisi, 1, 2015, 205-235, pdf.