Dünya ve Gençlik

KİTAP

Dünya ve Gençlik

Yazar/Hazırlayan
Yıl
Yer
Yayınevi
Sayfa Sayısı
192
Kategori
Kapak Arka Yazısı
Ard arda geçirilen iki dünya savaşı sonucu birçok zorluklar ortaya çıkmıştır. Dünya milletleri, insanlık için bir cevher olan ahlakı bozgundan kurtarmak, fikir savaşları bakımından milli birliğe sıkı sarılmak, ekonomik faaliyetleri, değişen hayat şekillerine göre düzenlemek gibi görevlerle baş başadır. Her millet canlı ve cansız bütün organizmasını daha hareketli ve daha kuvvetli bulundurmaya özellikle, geleceğin güven kaynağı olan gençleri kafaca ve bedence sağlam tutmaya mecburdur. Bir ülkenin medeni hayattaki yeri ve bir ülkenin kuvveti gençliğiyle ölçülür. Bu her şeyden önce, ahlâk ve karakterin ölçüsüdür. Gençleri ahlâk konusunda çok dikkatli ve çok önemli bir kavrayış içine almakta hiç tereddüt edilmemelidir. Ana kucağında başlayarak, aile çevresinde ve okullarda düzenlenen ve hayat yollarında olgunlaşan ahlâk eğitimini modern usullerle gençlerin bütün hayatlarına mal etmek tüm davaların üzerindedir.

Yaman, Kadri, Dünya ve Gençlik, İstanbul, İstanbul Matbaası, 1949.