İşkur ve Genç İstihdamı

MAKALE

İşkur ve Genç İstihdamı

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
7
Yıl
Yer
Sayfa Aralığı
50-54
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Ülkelerin büyümesini ve kalkınmasını hızlandıran, onları “küresel köy” haline gelen dünyada rekabet edebilecekleri bir düzeye taşıyan aktörlerden birini de beşeri sermaye içinde yer alan gençler oluşturmaktadır. Öte yandan, bir fırsat penceresi olarak nitelenen genç nüfus etkin yönlendirilemeyip, ekonomik ve sosyal açıdan belirsizliklere sürüklendiğinde toplumsal bir tehdide dönüşebilmektedir. Özellikle son dönemlerde gençleri, niteliklerini artırmak yoluyla “düzgün iş”lere yönlendirme yolunda Kamu İstihdam Kurumlarının rolü ve faaliyet alanı genişlemiştir. Yakın zaman önce yayımlanan “Orta Vadeli Program” ve “2013 Yılı Programı”nda da genç istihdamının artırılmasına yönelik uygulanacak politikalarda İŞKUR’a çeşitli sorumluluklar yüklenmiştir. 2013 yılı sonuna kadar, İŞKUR’un sunduğu hizmetlerin gençleri odak alarak etkinliğinin ve kalitesinin artırılması, genç işsizliğinin azaltılması konusunda işbirliği ve diyalog mekanizmasının açık tutulması öncelikler ve tedbir kısmında yerini almıştır. Türkiye’nin Kamu İstihdam Kurumu olarak İŞKUR, işe yerleştirme hizmetleri ile gençleri en kısa zamanda kendilerine en uygun işlere yönlendirirken, son dönemde ağırlık verdiği danışmanlık hizmetleri ile bireylerin yetenek ve kapasitelerinin ortaya çıkmasını sağlayarak iş ve meslek seçimlerine yardımcı olmaktadır. Aktif işgücü programları ile gençlere işgücü piyasası gereklerine uygun vasıflar kazandırılmakta, pasif işgücü uygulamaları ile de sosyal devlet olmanın gereği olarak işgücü piyasasından kopan gençlere geçici gelir destekleri sunulmaktadır. Ayrıca ulusal ve uluslararası ortaklarla İŞKUR koordinatörlüğünde yürütülen projelerle, deneyim ve uygulamalar paylaşılmakta; daha çok genç, istihdam amaçlı hibe ve desteklerden yararlandırılmaktadır.

Akay, Ali, İşkur ve Genç İstihdamı, İstihdamda 3 İ, Ankara, 7, 2012, 50-54, pdf.