Karşıyaka Sağlık Grup Başkanlığı (KSGB) Bölgesindeki Gıda ile İlgili Sıhhi Müesseselerde Çalışan Çocuk ve Genç İşçiler Üzerinde Bir İnceleme

TEZ

Karşıyaka Sağlık Grup Başkanlığı (KSGB) Bölgesindeki Gıda ile İlgili Sıhhi Müesseselerde Çalışan Çocuk ve Genç İşçiler Üzerinde Bir İnceleme

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
59057
Sayfa Sayısı
92
Tez Türü
Doktora
Kategori
Tez Özeti
KSGB bölgesindeki gıda ile ilgili sıhhi müesseselerde çalışan çocuk ve genç işçiler üzerinde yapılan bu araştırma tanımlayıcı ve kesitsel özellik taşımaktadır. Gıda ile ilgili sıhhi müessese kapsamı içinde lokanta, pastahane, pideci, hamburgerci, kebapçı, kahvehane, tavukçu, sakatatçı v.b. gibi iş yerleri ele alınmıştır. Veriler bu iş yerlerinde çalışan 18 yaşına kadar çocuk ve gençlerden anket yöntemi ile toplanmıştır. Elde edilen bulgulara göre KSGB bölgesindeki bu iş yerlerinde tüm çalışanlar arasında %14.9 oranında çocuk ve genç işçi çalışmaktadır. Çalışan bu çocuk ve gençlerin büyük bir kısmı erkektir. Çocuk ve genç işçilerin %52.1'inin ilkokulu bitirdikten hemen sonra çalışmaya başladığı görülmektedir. Çalışan çocuk ve gençlerin %28.7'si ise hem çalışmakta hem de öğrenimine devam etmektedir. Çocuk ve genç işçilerin %31.6'sı aile bütçesine katkı, %22.6'sı aile işletmesinde ailesine yardım amacıyla, daha az oranlarda da meslek öğrenmek ve okula gitmek istememek gibi nedenlerden dolayı çalışmaktadırlar. Çocuk ve genç işçilerin yarısına yakın bir oranı her gün işe gitmekte ve %64.1'i günde sekiz saatten fazla çalışmaktadır. Araştırmamıza katılan çocuk ve gençlerin neredeyse yarısı saat 20.00'den sonra da çalışmaktadır. Çocuk ve genç işçilerin %71.4'ü ilk çalışmaya 12-15 yaş grubunda başlamıştır. Çalışan çocuk ve gençlerin %86.8'inin sosyal güvencesi yoktur. Ayrıca her gün çalışan çocuk ve gençlerin %79.0'ı haftada bir gün izin kullanırken %82.0't yıllık izin kullanmaksızın çalışmaktadır. Çocuk ve genç işçilerin %91.5'inin işe başlarken sağlık raporu alınmamıştır. Sağlık raporu olan 20 çocuktan sadece biri altı ayda bir düzenli kontrole gitmiştir.

Özgüle, Abide, Karşıyaka Sağlık Grup Başkanlığı (KSGB) Bölgesindeki Gıda ile İlgili Sıhhi Müesseselerde Çalışan Çocuk ve Genç İşçiler Üzerinde Bir İnceleme, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1997, Doktora.