(2 KEZ GİRİLMİŞ) Lise Son Sınıfta Okumakta Olan Öğrencilerin Siyasal Katılımı

TEZ

(2 KEZ GİRİLMİŞ) Lise Son Sınıfta Okumakta Olan Öğrencilerin Siyasal Katılımı

Yazar/Hazırlayan
Üniversite
Enstitü/Fakülte
Anabilim Dalı
Tez Danışmanı
Tez Yılı
YÖK Tez No
53453
Sayfa Sayısı
379
Tez Türü
Doktora
Kategori
Tez Özeti
Bu Çalışma Klasik Liseler, Meslek Liseleri ve Yabancı Dille Eğitim yapan liselerdeki öğrencilerin siyasi parti tutmada etkilendikleri kaynaklan bulmaya yönelikti. (Aile, arkadaş çevresi, medya) örnekleme alman 789 öğrencinin 328'i klasik liselerde, 290'u meslek liselerinde, 171'i ise yabancı dille eğitim yapan liselerde okumaktadır. Sorulan, 57 soru, öğrenci kimlik bilgilerini, okulların, ailenin özelliklerini, izledikleri yayınları (yazılı, Tv.) tuttukları siyasal partileri, tutulan partiyi kimin etkisine göre seçtiklerinin yerel ve ulusal sorunlara karşı duyarlılıklarım ölçmeye yöneliktir. Farklı okul türlerinin seçilmesinin nedeni, ders programlarının, öğretmenlerin ve sosyo ekonomik düzeylerinin farklı oluşu idi. Klasik Lise ve Meslek Lisesinde okuyan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun ailesi alt ve orta sosyo-ekonomik düzeye üyedir. Anneler ilkokul mezunu, ev hanımı, babalar ilkokul mezunu ve emekli ya da küçük esnaftır. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu gazete okumakta, radyo dinlemekte ve Tv seyretmektedir. Siyasal parti tutmada en çok ailelerinden etkilenmektedirler, arkadaşlarıyla da görüş alışverişinde bulunarak onay almaktadırlar. Siyasi parti liderlerinden enflasyonun düşürülmesi, işsizlik sigortası, terörle mücadele konularında çalışmalarını istemektedirler. Geleceğin daha iyi olacağım ümit etmektedirler. Gelecekte iyi bir meslekleri olacak, çalışkan, dürüst, erdemli olmakla da soranlarının çözülebileceğini dile getirmektedirler. Seçmen yaşı 18' e indirilirse liderlerin gençleri daha çok düşüneceğini gençlere yönelik programlar yapabilecekleri tahmin etmektedirler. Bu grupta genelde anneler, babalar ANAP, SHP, RP'yi tutmaktadır. Öğrencilerin tuttukları partiler ile ailelerin partileri arasında paralellik vardır. 1 / Öğrenciler genel olarak "uyma davranışı" göstermektedir. Grup dışına itilmemek, karşı koymamak için baskı kuran gruplara boyun eğmektedirler. Ancak, öğrencilerden istenen kendine güvenen, kendi sınırlarını bilen, özdeğerlik duygusu yüksek bireyler olmalarıdır. Anne-baba-okul çevresi de öğrenciye empatik -saygı- saydamlık ilkeleriyle yaklaşmalıdır. Öğrenci aileden uzaklaştıkça anlaşılmadığını hissettikçe, kabul-onay ve ödül gördüğü siyasi görüşün elemanlarınca kolaylıkla elde edilecektir. Araştırma sonuçlarına ve yapılan söyleşilere göre öğrenciler kendi partilerini bilinçli seçip, sahiplenmemektedirler. Örneğin M.Yılmaz'ı beğenen bir öğrenci Tv programlarında onu seyretmemekte, M.Yılmaz'm partisinin genel hatlarını ve programını bilmemektedirler. RP'nin başa geleceğinden korktuklarını söylemekteler, fakat neden korktuklarım tam olarak tanımlayamamaktadırlar ve ne olabileceğini bilememektedirler. Geleceğin daha iyi olacağını söylemektedirler, nasıl iyi olabileceğini söyleyememektedirler. Bu grup sadece kendi tuttuğu parti ile ilgilenmekte, diğer partilere ait yazılar, yayınlar, Tv programlan vb. ile ilgilenmemektedirler. Olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kuracak kadar bilgi sahibi değillerdir. Örnekleme alınan bu öğrenciler kaygan bir zemini oluşturmaktadır. Böyle bir çalışma belli bir süre sonra tekrar edilirse aynı sonucun alınmayacağı söylenebilir.

Akı, Işın Erkul, (2 KEZ GİRİLMİŞ) Lise Son Sınıfta Okumakta Olan Öğrencilerin Siyasal Katılımı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996, Doktora.