Risk Altındaki Çocukların Mesleki Eğitimi ve İstihdamı: Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi Örneği

MAKALE

Risk Altındaki Çocukların Mesleki Eğitimi ve İstihdamı: Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi Örneği

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
11
Yıl
Sayfa Aralığı
68-83
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Amaç: Gelişmekte olan ülkelerde daha yoğun olarak görülen ve özel politika gerektiren gruplar arasında tanımlanan risk altındaki çocuklar, sosyal eşitsizliklerle bağlantılı küresel sosyal bir olgudur. Her ne kadar gelişimin temel kurallarından birisi, çocuğun yaşının gerektirdiği imkanlara ulaşması olarak belirtilse de, risk altındaki çocuklar için bu koşulların sağlanamadığı görülmektedir. Dezavantajlılık, yoksulluk, sokakta çalışan çocuklar ve çocuk suçluluğu gibi olgularla birlikte risk altında yaşayan çocuk oranı bu manada önlem alınması gereken bir alandır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezinin faaliyetleri üzerinden ele alınan bu çalışmada, risk altındaki çocuklarla yürütülen istihdam odaklı eğitim imkanları ve uygulama modelleri üzerinden konu değerlendirilmekte ve mücadele olanakları tartışılmaktadır. Yöntem: Sosyolojik bir perspektiften uygulama modeli birey, aile ve sosyal çevre faktörleri içerisinde irdelenmiş, gözlem ve mülakat teknikleri kullanılmıştır. Bulgular: Beyaz Kalpler uygulaması, risk altındaki çocukların mesleki eğitimi ve istihdamı için uygulanabilir ve bütüncül somut örnekler sunmakta ve rol modelleri geliştirmektir. Sonuç: Risk altındaki çocukların sürdürülebilir projeler aracılığıyla uygun eğitim ve istihdam imkanlarına kavuşturulması hem sorunun çözümüne hem de bireysel ve toplumsal gelişime katkı sağlayıcı niteliktedir.

Kolukırık, Suat, Risk Altındaki Çocukların Mesleki Eğitimi ve İstihdamı: Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi Örneği, Uluslararası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, 11, 2017, 68-83, pdf.