Türkiye' de suça sürüklenen çocukların aile özellikleri

MAKALE

Türkiye' de suça sürüklenen çocukların aile özellikleri

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
4
Yıl
Sayfa Aralığı
3742-3755
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Bu çalışmada Türkiye’de suça sürüklenen çocukların aile özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çocuk suçluluğunu odak alan literatür bilgisi incelenmiş ve çocukların suça sürüklenmesinde ailenin önemi değerlendirilmiştir. Çalışmada, konu ile ilgili yapılmış olan araştırma sonuçları karşılaştırılmıştır. Çocukların suça sürüklenmesinde etkili olan ailesel faktörler ailenin kalabalık olması, bütünlüğünün bozulması, sosyoekonomik ve kültürel düzeyi, ailede suç olgusu ve çocuk ihmal/istismarı, aile içi ilişkiler başlıkları ile ele alınmıştır.

Güneş, Derya Kayma - Gökler, Rıza, Türkiye' de suça sürüklenen çocukların aile özellikleri, International Journal of Human Sciences, 4, 2017, 3742-3755, pdf.