Suça Sürüklenen Çocukların Biyopsikososyal Değerlendirilmesi

MAKALE

Suça Sürüklenen Çocukların Biyopsikososyal Değerlendirilmesi

Yazar/Hazırlayan
Makale Türü
Dergi Bölümü
Dergi Adı
Sayı No
3
Yıl
Sayfa Aralığı
220-224
Tam Metin (PDF)
Kategori
Makale Özeti
Son yıllarda suça sürüklenen çocuk sayısı artarak önemli bir toplumsal sorun halini almıştır. Bu toplumsal sorun kişinin biyolojik ve psikolojik karakter yapısı ile sosyal, ekonomik ve kültürel etkenlerin etkileşmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Çocuk suçluluğunda ailesel, bireysel, çevresel, sosyolojik, psikolojik birçok neden araştırılmıştır. Bu durumun birçok risk faktörünün etkileşimi ile ortaya çıkan karmaşık bir süreç olduğu bilinmektedir. Bu derlemede suça sürüklenen çocukların biyopsikososyal özelliklerinin değerlendirilmesi, öngörücü risk faktörlerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Güler, Gülen, Suça Sürüklenen Çocukların Biyopsikososyal Değerlendirilmesi, Türkiye Klinikleri Çocuk Psikiyatrisi Özel Dergisi, 3, 2017, 220-224, pdf.