2008 Yılında Yayınlanmış Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu yılda yayınlanmış gençlikle ilgili 710 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan
(Mükerrer) Öfke Kontrolü Eğitim Programının Etkililiğinin Tutuklu Bir Grup Ergen Örnekleminde İncelenmesi Özlem Özbay
Bir Hazır Giyim İşletmesinde Çıraklık Eğitimi Kapsamında Çalışan Ergenlerin Öz-Yeterlik İnançlarının Kimlik, Sosyal Karşılaştırma Eğilimi ve Demografik Değişkenler Bağlamında İncelenmesi Ezgi Denizel Güven
Çocukların Aile İçi Şiddete Uğramasına Neden Olan Sosyo-Ekonomik Faktörler Murat Cengiz
Darbe Peşinde Koşan Bir Nesil 68 Kuşağı Mümtazer Türköne
Ergenler için Romantik İlişkilerde Sorun Çözme Ölçeğinin (ERİSÇÖ) Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirliği Melek Kalkan
Ergenlerin Zaman Yönetimi Becerilerinin Kaygı, Yaş ve Cinsiyet Değişkenleri Açısından İncelenmesi Jale Eldeleklioğlu
Gençliğin Bozulma Süreci Ve Fıtratı Tağyir Y. Emre Kırmızılı
İlköğretim Öğrencilerinde Okul Yaşam Kalitesi ve Benlik Kavramı Mediha Sarı, Fulya Cenkseven Önder
İstanbul’da Koruma Merkezlerine Başvuran Çocuklarda Tütün, Alkol ve Madde Kullanım Özellikleri Kültegin Ögel, Alper Aksoy
Lise Öğrencilerinde Umutsuzluk ve Umutsuzluk Düzeyini Etkileyen Etkenler Dilek Özmen, Pınar Erbay Dündar, Aynur Çakmakçı Çetinkaya, E. Oryal Taşkın, Erol Özmen
Lise Öğrencilerinin Karar Stratejileri ve Transaksiyonel Analiz Ego Durumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Başak Kaçar
Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Spora Katılım Düzeylerine Göre İncelenmesi Hüseyin Kırımoğlu, Necmettin Parlak, Çağatay Dereceli, Abdurrahman Kepoğlu
Lise Son Sınıf Öğrencilerinde İç-Dış Kontrol Odağı, Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı ve Zeka Arasındaki İlişkinin Araştırılması Hünkar Gülveren
Nasreddin Hoca, Ardılları, Umut ve Gençlik İlhan Gülek
Okulda Saldırganlık ve Şiddetin Önlenmesi: Etkili Okul Temelli Önleme Programlarının Değerlendirilmesi Aslı Uz Baş
Ortaöğretim 9. Sınıf Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Nilgün Öztürk
Ortaöğretim Öğrencilerinin Aile İçi İlişkilerinin, Öğrenilmiş Güçlülük Düzeylerini Yordama Gücü Yemliha Coşkun
Sessiz ve Görünmez, Genç ve Kadın: Ev Kızı Demet Lüküslü, Kezban Çelik
Üniversite Öğrencilerinin Güvengenlik Düzeylerinin İncelenmesi Nilüfer Voltan Acar, Ahu Arıcıoğlu, Filiz Gültekin, Dilek Gençtanırım
(2 KEZ GİRİLMİŞ- BİLDİRİ) Türkiyede Karşılanmamış Cinsel Sağlık Bilgisi İhtiyacının Adolesan Sağlığına Yansıması Gökhan Yıldırımkaya
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Gülesin Nemutlu
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Mark Taylor
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Erol Özmen, Dilek Özmen, Pınar Erbay Dündar, Aynur Çakmakçı Çetinkaya, E. Oryal Taşkın
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Almanya'da Üçüncü Kuşak Türk Gençlerinin Sorunlarının İncelenmesi Adnan Kulaksızoğlu
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Avrupa Çağında Gençlik Politikaları Eylem Certel, Yörük Kurtaran
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Belediyelerde Hizmet Pazarlaması Ve Üniversite Öğrencilerinin Eğitim Hizmetlerine Yaklaşımı Üzerine Bir Araştırma Gamze Çiftçibaşı
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Çevreye Duyarlı Pazarlama: Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Duyarlı Pazarlama Uygulamaları ile İlgili Tutum Ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma Hasan Ayyıldız, Kurtuluş Yılmaz Genç
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığında Yataklı Tedavinin Yeri Taner Güvenir, Fatma Taş Varol
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bipolar Bozukluğunun Psikofarmokolojik Tedavisinde Güncel Gelişmeler F. Neslihan İnal Emiroğlu, Süha Miral
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ergenler için Romantik İlişkilerde Sorun Çözme Ölçeğinin (ERİSÇÖ) Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenilirliği Melek Kalkan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ergenlikte Anneden Algılanan Kontrolün Niteliği ile Ergenin Psikososyal Uyumu ve Arkadaşlıkları Arasındaki İlişkiler Yeliz Kındap, Asiye Kumru, Melike Sayıl, Ahu Öztürk, Fatih Bayraktar, Nilay Pekel Uludağlı
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Farklı Liselerde Öğrenim Görmekte Olan 16-18 Yaş Grubundaki Öğrencilerin Denetim Odağı Düzeyleri ile Bazı Kişilik Özelliklerinin Karşılaştırılması Vahdettin Yaşar
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Gençlerin Yaşamlarını Çevreleyen Alanlarda Gençlik Politikaları Önerileri Nurhan Yentürk
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Gençlik Çalışmaları ve İstanbul'daki Yerel Yönetimler Yörük Kurtaran
(2 KEZ GİRİLMİŞ) İstanbul’daki Bombalama Eylemlerinin Erişkin ve Ergenlerdeki Travmatik Stres Etkileri Ahmet Tamer Aker, Ebru Sorgun, Özlem Mestçioğlu, Işık Karakaya, Deniz Kalender, Gönül Acar, Ümit Biçer, Öznur Acicbe
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Kurum Bakımındaki Çocuk ve Ergenlerde Davranış ve Duygusal Sorunların Epidemiyolojisi: Ulusal Örneklemde Karşılaştırmalı Bir Araştırma Zeynep Şimşek, Neşe Erol, Didem Öztop, Özlem Özer Özcan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Spora Katılım Düzeylerine Göre İncelemesi Hüseyin Kırımoğlu, Necmettin Parlak, Çağatay Dereceli, Abdurrahman Kepoğlu
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Madde Kullanım Bozukluğu Olan Ergenlerde HBV: Risk, Sıklık, Aşılama Zeki Yüncü, Bürge Kabukçu Başay, Burcu Özbaran, Cahide Aydın, Müge Tamar
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yaptıkları Stajların Mesleki Gelişimlerine Etkileri Burçin Özsayar
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Okul Hayatında Var Olan ve Olması Düşünülen Sosyal Değerler Selahattin Turan, Dilek Aktan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Sessiz ve Görünmez, 'Genç' ve 'Kadın': Ev Kızı Demet Lüküslü, Kezban Çelik
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Sınıf İçi İletişimin Öğrenci Okul Başarısına Etkisi (İstanbul İli Kartal İlçesi Örneği) Şafak Bayraktutan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) siyasi partilerin gençlik kolları Birol Caymaz
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Türkiye'de Genç İşsizliği: Etkileyen Faktörler ve Politika Önerileri Nurhan Yentürk, Cem Başlevent
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Türkiye'de Gençlik Alanında Devletin Rolü
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Türkiye'de İç Göçün Ergenlerin Uyumundaki Rolü Zübeyit Gün, Fatih Bayraktar
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrencilerinin Aile İçi Demokrasi ile İlgili Görüşlerinin Cinsiyet ve Anne-Baba Eğitim Düzeyine Göre Değerlendirilmesi Ahmet Üstün, Müge Yılmaz
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Zihinsel Olmayan Faktörler: Gazi Üniversitesi Örneği Galip Yüksel, Ferudun Sezgin
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrencilerinin Bazı Kişilik Özelliklerine Göre Sınav Kaygısının İncelenmesi Süleyman Dündar, Şenay Yapıcı, Birol Topçu
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Zorba, Kendine Güvenen ve Zorbalıktan Kaçınan Tutumları Sergileyen Lise Öğrencilerinin İş Birliği Yapma Karakter Özelliği Açısından Değerlendirilmesi Ayşe Aypay, Emine Durmuş
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Zorba, Kurban ve Olumlu Özellik Taşıyan Ergenlerin Aile Özelliklerinin İncelenmesi Fulya Cenkseven Önder, Filiz Yurtal
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Ergenlerin Zaman Yönetimi Becerilerinin Kaygı, Yaş ve Cinsiyet Değişkenleri Açısından İncelenmesi Jale Eldeleklioğlu
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Ergenlerin Zaman Yönetimi Becerilerinin Kaygı, Yaş ve Cinsiyet Değişkenleri Açısından İncelenmesi Jale Eldeleklioğlu
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Ergenlik Dönemindeki Öğrencilerin Saldırgan Davranışları İle Öfke ve Sosyal Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Yıldız Albayrak Sargın
(4 KEZ GİRİLMİŞ) Eşler Arasındaki Çatışma ile Erken Ergenlik Dönemimdeki Çocukların Uyum Davranışları: Algılanan Çatışmanın Aracı ve Düzenleyici Rolü Müjde Peksaygılı, Ayşen Güre
(4 KEZ GİRİLMİŞ) Eşler Arasındaki Çatışma ile Erken Ergenlik Dönemindeki Çocukların Uyum Davranışları: Algılanan Çatışmanın Aracı ve Düzenleyici Rolü Müjde Peksaygılı, Ayşen Güre
(4 KEZ GİRİLMİŞ) Eşler Arasındaki Çatışma ile Erken Ergenlik Dönemindeki Çocukların Uyum Davranışları: Algılanan Çatışmanın Aracı ve Düzenleyici Rolü Müjde Peksaygılı
(BİLDİRİ )Liseliler Öfkelendiğinde Ne Yapar? Lise Öğrencilerinin Durumluluk Sürekli Öfke Ölçeğine Verdikleri Yanıtların İncelenmesi Makbule Batmaz, M. Yıldırım, Esra Kanoğlu, Latife Utaş Akhan
(BİLDİRİ) Child Poverty: Regional Educational Disparities in Turkey Ayşe Hoşgör Gündüz, E. Karabıyık, M. Akbaş, D. Peker
(BİLDİRİ) 8-16 Yaş Grubu Çocuk ve Ergenlerin Günlük Unutkanlıkları (Poster Bildiri) Nil Adalı, Nurhan Er, F. Uçar
(BİLDİRİ) Adolesan Gebelikleri Rıza Madazlı
(BİLDİRİ) Adolesan, Madde Bağımlılığı ve Halk Sağlığı Ethem Erginöz
(BİLDİRİ) Adolesanın Fiziksel Gelişimi Oya Ercan
(BİLDİRİ) Adolesanlarda Obezite Merih Berberoğlu
(BİLDİRİ) Anadolu Üniversitesi’nden Bireysel Psikolojik Yardım Almak İçin Başvuran Öğrencilerin Profili Esra Ceyhan, Ayşe Kızıltaş, Sulhi Dönmezer, Bahriye Yemenici
(BİLDİRİ) Ergenlerde Öfkeyi İfade Etme, Saldırganlık Eğilimleri ve Sigara İçme Alışkanlığı Arasındaki İlişki Hikmet Yazıcı, Yıldız Albayrak Sargın
(BİLDİRİ) Ergenlerde Risk Alma Figen Çok, Neslihan Güney Karaman
(BİLDİRİ) Ergenlikte Cinsellik Hakan Şatıroğlu
(BİLDİRİ) Ergenlikte Kimlik İfadesi Olarak Şiddet Mehmet Levent Kayaalp
(BİLDİRİ) Erken Ergenlik Dönemindeki (12-15 Yaş Grubu) Çocukların Gözüyle Aile Kapitali: Sosyo-Metrik Bir Model Denemesi Şengül Hablemitoğlu, Filiz Yıldırım
(BİLDİRİ) Federal Almanya'da Göçmenlerin Eğitim Sorunları: Abitur Eğitimlerinin Tamamlayan Türkiye Kökenli Gençler Araştırması Sema Buz
(BİLDİRİ) Gençlerde Dürtüsellik ve Madde Kötüye Kullanım Komorbiditesi Defne Tamar Gürol
(BİLDİRİ) Kız ve Erkek Ergenlerin Anneliğe ve Babalığa Ait Çocuk Yetiştirme Stillerine Yönelik Algıları ve Bu Algılarının Sahip Oldukları Benlik Kavramı ile İlişkisi (Bildiri) Dilek Şirvanlı Özen
(BİLDİRİ) Kızlarda ve Erkeklerde Akran Zorbalığına Maruz Kalmanın Yaş, Depresiflik ve Kaygı Düzeyleri Tarafından Yordanma Gücü (Bildiri) Dilek Şirvanlı Özen
(BİLDİRİ) Konferans - Türkiye’de Ergenlik ve Gençlik Dönemi Araştırmaları Ayşegül Durak Batıgün
(BİLDİRİ) Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Başarı Durumunu Etkileyen Faktörler SD Kurt, Makbule Batmaz, Latife Utaş Akhan, M Yıldırım, Fatma Özhan, Necmiye Sabuncu
(BİLDİRİ) Meslek Lisesi Öğrencilerinin Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi Gülay Ekici, Mustafa Çevik
(BİLDİRİ) ÖSS'ye Hazırlanan Gençlerin Umutsuzluk ve Kaygı Düzeyi ile Algılanan Ana Baba Tutumları Arasındaki İlişki (Bildiri) Günay Serap Tekinsav Sütçü
(BİLDİRİ) Özel ve Devlet Lisesinde Okuyan Öğrencilerin Yaşam Profillerinin Karşılaştırılması Makbule Batmaz, M Yıldırım, Esra Kanoğlu, Latife Utaş Akhan
(BİLDİRİ) Türkiye'de Karşılanmamış Cinsel Sağlık Bilgisi İhtiyacının Adolesan Sağlığına Yansıması ve UNFPA Gökhan Yıldırımkaya
(BİLDİRİ) Üniversite Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Bölümden Memnuniyetleri ile ÖYS Tercihleri ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki Başaran Gençdoğan, Nur Sırmacı, Şebnem Güleryüz
(BİLDİRİ) Yetiştirme Yurtlarındaki Çocukların Toplumsallaşması Veli Duyan
(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL )Alkolik Babası Olan Çocukların Yaşam Deneyimleri Seher Akbaş, Ömer Böke, Koray Karabekiroğlu
(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) Başarılı ve Başarısız Öğrencilerin Kişilik Özellikleri ile İlgili Öğretmen ve Veli Görüşleri Hasan Kağan Keskin, Şenay Yapıcı
(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) Kız Meslek Liselerinin Günümüzdeki Sorunlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri Bahattin Demirtaş, Mehmet Küçük
(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) Öğretmenden Öğrenciye Yönelik Olan Fiziksel Şiddet: Nicel Bir Araştırma Sefa Bulut
(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) Üstün Yetenekli Çocuklarda Aile Ortamının Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: İstanbul Bilsem Örneği Alev Başak Ataman
(KONU UYGUN DEĞİL) Genç Doktora Mektuplar Perri Klass
(KONU UYGUN DEĞİL) Ölümsüz Bir Çağdaş Sanat Teması Olarak Genç Kız ve Ölüm Emel Yurtkulu
(KONU UYGUN DEĞİL) Tarihsel Sapmaları Döndüren Genç Kuşak için Referans Genç Kadın: Elektra Edebiyatta, Sinemada, Müzikte, Elektra Öyküsünü Konu Alan Çalışmalar Devrim Demir Yeşilpınar
(KONU UYGUN DĞEİL) A Gender-Based Study of Nihal Yeğinobalı's Genç Kızlar (Nihal Yeğinobalı'nın Sözde-Çevirisi Genç Kızlar Üzerine Toplumsal Cinsiyet Kavramı) Nil Alt
(Mükerrer) Gençlik Sorunları ve İntihar Şenol Korkut
(Mükerrer) Öfke Yönetimi Eğitiminin Ergenlerde Öfke ile Başa Çıkma ve İletişim Becerilerine Etkisi Fatma Öz
(SİLİNECEK- TİYATRO)Gençlik Oyunu Bir Gençlik Şarkısı Hasan Erkek
(VERİ EKSİK) Din Hizmetleri ve Gençlik Araştırma (Tez Hariç) Kitabı Nurullah Altaş, Berna Pehlivantürk, Turgay Gündüz, Hüseyin Peker, Ali Küşat, Mustafa Naci Kula, Ali Bardakoğlu
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Çocuklar için Genel Amaçlı Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Ölçeği (Kid-KINDL) Türkçe Sürümünün Psikometrik Özellikleri Erhan Eser, Hasan Yüksel, Hakan Baydur, Michael Erhart, Gül Saatli, Beyhan Cengiz Özyurt, Cemil Özcan, Ulrike Ravens Sieberer
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Genç Yetişkinlerin Aşk Biçemleri ve Benlik Tipleri Hülya Ercan
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) İlköğretim 5. Sınıf Düzeyinde Arkadaşlığın Sosyometrik Statü ve Akademik Başarı Açısından İncelenmesi Vesile Oral, Filiz Yurtal
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) İlköğretim Çağındaki Çocukların Sosyalleşmesinde Televizyonun Etkisi Kamil Kaya, Meyrem Tuna
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) İlköğretim Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin İnternet Kullanım Durumlarına Göre Saldırganlık ve Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi Yağız Yükselgün
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Kimlik Statülerinin 22-30 Yaşlar Arasındaki Genç Yetişkinlerin Yaşadığı Kaygı Düzeyi ile İlişkisi Elçin Gönül
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Romantik İlişkilerde Genç Yetişkinlerin Aşka İlişkin Tutumları ve Kişilik Özellikleri: Transaksiyonel Analiz Ego Durumları Açısından Bir Değerlendirme Sümeyra Tüfekçi
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Tükenmişlik Düzeyi Yüksek İlköğretim Öğretmenlerinin Öğrencilere Yaklaşım Biçimlerinin İncelenmesi Sema Karakelle, Seçil Canpolat
10-24 Yaş Arasındaki Adölesan Kızların Kişisel, Ruhsal, Sosyokültürel ve Politik Özelliklerinin İncelenmesi Suphi Tunç, Sevtap Kılıç, İsmail Altan Tülü, Aysun Devran, Filiz Akın Su, Leyla Mollamahmutoğlu
12-15 Yaş Arası İlköğretim Öğrencilerinin Davranış Sorunları ile Aile İşlevleri ve Anne-Baba Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki Firdevs Savi
14–18 Yaş Arası Ergenler ve Ebeveynlerinde Aleksitimik Özellikler, Ebeveyn Tutumları, Bağlanma ve Bağımlılık Handan Ergün
15 Yaş Altı Adölesan Dönemdeki Gebeliklerin Beden Sağlığına Etkileri ve Tck 103. Maddesi Kapsamında Tartışılması Erdem Özkara, Sabahattin Altunyurt, Tolga Ünüvar, Yücel Arisoy
1968 Son ve Devam Daniel Bensaid, Alain Krivine
1968: İsyancı Bir Öğrenci Kuşağı Ronald Fraser
2023 İçin 13 Genç Fikir Betül Dilan Genç
68 Gençlik Mücadelesi 6 Mayıs 1972 ve Bugün Kolektif
99 Sayfada Erken Ergenlik Atilla Büyükgebiz
Adnan Menderes Üniversitesinde Okuyan 1. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Konusundaki Tutum ve Davranışları Funda Soner Göksoy
Adolesan Döneminde Amitriptilin İle Organize Öz Kıyım Girişimi Fatma İnci Arıkan, Dilek Dilli, İlyas Çakır, Songül Gökay, Yıldız Dallar
Adolesan Gebelikleri ve Adolesanlarda Beslenme Türkan Özünlü, Şenay Çetinkaya
Adölesan Gebelik Meltem Demirgöz, Nejla Canbulat
Adölesan Gebelikler Süreyya Bulut, Ayça Gürkan, Ümran Sevil
Adölesan Gebeliklerin Yaygın Olduğu Bir Bölgede Anne ve Yenidoğan Sağlığı Hüseyin Demiröz
Aile İçi Şiddetin Erkek Çocuğun Şiddet İçeren Suç İşleme Davranışına Etkileri Aslı Cennet Ovacık
Aile İçinde Çocuğa Yönelik Şiddet: Muğla/Milas Uğurlu Özbilim Dershanesi OKS Öğrencileri Örneği Yeliz Yılmaz Özkan
Aile Zemininde Kuşakların Döngüsü Cihan Aktaş
Ailenin Eğitim ve Gelir Düzeyinin Öğrencinin Derse Olan Tutumuna ve Başarısına Etkisi Özcan Türkoğlu
Ailenin İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Okul Başarısı Üzerindeki Etkisi (Ümraniye İlçesi Örneği) Serkan Arslan
Akran Zorbalığına Maruz Kalmayı Yordayan Özellikler Gülşah Tura
Alkol Ve Madde Bağımlılığının Epidemiyolojisi Ve Yeni Nesil İçin Ne Kadar Problem? Kültegin Ögel
Almanya'daki Üçüncü Kuşak Türk Gençlerinin Sorunlarının İncelenmesi Adnan Kulaksızoğlu
Almanyadaki Üçüncü Kuşak Türk Gençlerinin Türkçe ve Almanca Bilme Seviyelerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi ve Eğitim Sorunlarının Tartışılması Adnan Kulaksızoğlu
Alt ve Üst Sosyo-Ekonomik Düzeyde Lise İkinci Sınıfa Devam Eden Ergenlerin Anne Baba Tutumlarını Algılamaları ile Arkadaşlık İlişkilerinin İncelenmesi Burcu Dinçer
Alternatif Değerlendirme Yaklaşımlarından Öz ve Akran Değerlendirmenin İşbirlikli Öğrenme Ortamlarında Akademik Başarı, Tutum ve Kalıcılığa Etkileri Mehmet Onat Cihanoğlu
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü Öğrencilerinin Dinlemeyi Tercih Ettikleri Müzik Türleri Nihal Ulutürk
Anadolu Öğretmen Liselerini Tercih Eden Öğrencilerin Beklentileri ve Bu Beklentilerin Gerçekleşme Düzeyi (İstanbul, Ankara, Düzce, Bolu, Kırklareli Örneği) Davut Akyüzoğlu
Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları Sadık Güleçen, Elif Cüro, Nuriye Semerci
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci ve Çalışanlarında "Light" Sigara İçme Sıklığı Mine Esin Ocaktan, Deniz Çalışkan, Oya Kanyılmaz, Ayşe Yıldız
Ankara'da İki Hemşirelik Yüksekokulunun Birinci ve Dördüncü Sınıflarında Okuyan Öğrencilerinin Flört Şiddetine Maruz Kalma, Flört İlişkilerinde Şiddet Uygulama Durumlarının ve Bu Konudaki Görüşlerinin Saptanması Araştırması Dilek Aslan
Ankara'da İki Kız Öğrenci Yurdunda Kalan Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıkları Mahir Güleç, Nurcan Yabancı, Ercan Göçgeldi, Bilal Bakır
Ankara’da Bulunan Yetiştirme Yurtlarında Yaşayan Adolesanlarda Sosyodemografik Özelliklerin ve Fiziksel Aktivitenin Düzeyinin Ruhsal Belirtiler ve Yaşam Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi Özge Karadağ
Ankara’da Hemşirelik Öğrenimi Gören Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları Simge Zeyneloğlu
Anne Baba Tutumları ile Adolesan Saldırganlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Esra Zengin
Anne Baba ve Öğretmenler İçin Ergen Psikolojisi ve İletişim Rukiye Karaköse
Anne-Babası Boşanmış ve Boşanmamış Lise Öğrencilerinin Sürekli Öfke Düzeyleri ve Öfke İfade Tarzlarının Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması Nuran Ceren Fiyakalı
Anneden Algılanan Kontrolün Niteliği ile Ergenin Psikososyal Uyumu ve Arkadaşlıkları Arasındaki İlişkiler: Benlik Değerinin Aracı Rolü Yeliz Kındap, Melike Sayıl, Asiye Kumru
Arabesk Anarşi Reşat Çalışlar
Arkadaşlık İlişkilerinin Evlilik Uyumu Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi Arzu Şener, R. Günsel Terzioğlu
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Durumları ve Genel Eğilimlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Ayşe Sezgin, Tuğba Erem, Adem Aksoy
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları: Erasmus Programı ve Türkiye Yüksek Öğretiminde Programın Uygulanması Gülşah Gençer
Avrupa Çapında Gençlik Politikaları Eylem Certel, Yörük Kurtaran
Avrupa'da "Hareketlilik" Soren Kristensen
Başarı Sorumluluğunun ve Başarı Kaygısının Psikopatolojik Belirtilerle İlişkisinin Belirlenmesi Necla Acun Kapıkıran
Başarılı ve Başarısız Öğrencilerin İç ve Dış Gruplarına Yönelik Kalıpyargılarının Yetkinlik ve Sevecenlik Boyutları Açısından İncelenmesi Timuçin Aktan, Gülden Güvenç
Başkent Üniversitesi Öğrenci Yurdunda Kalan Gençlerin Toplumsal Cinsiyet Rol Kalıplarına İlişkin Tutumları Gül Pınar, Lale Taşkın, Kafiye Eroğlu
Baykuş Gençlik Eğitimleri - Gençlik Çalışmalarında Formel Olmayan Öğrenme Gülesin Nemutlu
Baykuş Gençlik Eğitimleri - Gençlik Çalışması Gülesin Nemutlu
Baykuş Gençlik Eğitimleri - Genel Çerçeve Gülesin Nemutlu
Baykuş Gençlik Eğitimleri - Uluslar arası Gençlik Çalışmalarında Dil Kullanımı Gülesin Nemutlu
Baykuş Gençlik Eğitimleri - Yerel Gençlik Çalışmalarında Gönüllülük Gülesin Nemutlu
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu Öğrencisi Olan Ve Olmayan Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Saldırganlık Boyutları Geylan Bostan, Ertan Kılcıgil
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Genel Öğrenme Stratejilerini Kullanma Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Hakan Salim Çağlayan, Erkan Faruk Şirin, Özer Yıldız
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sınavına Başvuran Aday Öğrencilerin Öğrenme Biçemlerinin İncelenmesi Hakan Salim Çağlayan, Özden Taşğın
Belediyelerde Hizmet Pazarlaması ve Üniversite Öğrencilerinin Eğitim Hizmetlerine Yaklaşımı Üzerine Bir Araştırma Gamze Çiftçibaşı
Beslenme ve Diyetetik Öğrencilerinin İnternet ve Bilgisayar Kullanım Düzeyleri Emine Yıldız, Gülhan Samur, Ali Naci Yıldız, Seyit M. Mercanlıgil
Bilgi Verici Danışmanlık Programının Üniversiteye Giriş Sınavı ve Üniversite Eğitimine İlişkin Yanlış İnançlara Etkisi Hüseyin Doğan, Yıldız Kuzgun
Bilgi Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri S. Serap Kurbanoğlu, Buket Akkoyunlu
Bilgisayar Tabanlı ve Bilgisayar Destekli Kimya Öğretiminin Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi Hüsamettin Akçay, Cengiz Tüysüz, Burak Feyzioğlu, Bülent Oğuz
Bilişsel-Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grupla Psikolojik Danışmanın Ergenlerin Korkuları Üzerindeki Etkisi Figen Elmacı
Bir Ergen Bağımlılık Merkezine Başvuran Olguların Yıllara Göre Madde Tercihlerinin Değerlendirilmesi Zeki Yüncü, Ayşe Türkan Bayram, Ender Altıntoprak, Serap A. Akgür, Hakan Coşkunol, Cahide Aydın, Müge Tamar
Bir Grup Öğrencinin Sigara İçme Davranışları ve Sigaranın Sağlık Etkileri ile İlgili Bilgileri K. H. Altıntaş, M. Oğuz Adıgüzel, A. M. Koç, B. Aralov, E. Yiğit, E. Orhan
Bir İletişim ve Çatışma Çözme Beceri Eğitimi Programı’nın Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerine Etkisi Tevfik Fikret Karahan
Biz Kimiz? KONDA Toplumsal Yapı Araştırmasında Gençler Eren Pultar
Boş Zamanları Değerlendirmeye Yönelik Hazırlanan Grup Rehberliği Programının Öğrencilerin Saldırgan Davranışları Üzerindeki Etkisi Pınar Sağlam Saföz
Cinsel İstismar Davranışı Gösteren Ergenler: İki Olgu Ve Konunun Gözden Geçirilmesi Sultan Doğan
Cinsiyet Ayrımcılığının Sosyo-Ekonomik Kapital ve Üniversiteye Gitme Planlarına Etkileri: Ankara Bölgesinde Bir Örnek Çalışma Meliha Demet Ulusoy
Cinsiyet ve Branşa Göre Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Serbest Zaman Etkinlikleri (Erzincan Eğitim Fakültesi Örneği) Hüseyin Hüsnü Bahar
Coğrafya Öğretmenliğinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ülkü Eser Ünaldı, Ayşegül Alaz
Cumhuriyet Dönemine Genç Bakışlar Kolektif
Çağdaş Eğitime İlk Adım: Ana Karnından Gençliğe Kadar Mustafa Kaya
Çeşitli Meslek Elemanlarının Sokakta Çalışan Çocuklar Sorununa İlişkin Görüşleri: Ankara ve İstanbul İlleri Örneği Ergin Yaman
Çeşitli Tür Liselerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi Canan Başaran
Çevre Eğitiminde Tatlısu Ekosistemleri Konusundaki Temel Kavramların Üniversite Öğrencileri Tarafından Algılanma Düzeyleri Osman Çimen
Çevreye Duyarlı Pazarlama: Üniversite Öğrencilerinin Çevreye Duyarlı Pazarlama Uygulamaları ile İlgili Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma Hasan Ayyıldız, Kurtuluş Yılmaz Genç
Çocuk Adalet Sistemi Ve Çocuk-Polis İlişkisi Özlem Cankurtaran Öntaş
Çocuk Eğitim Evleri ve Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Kalmakta Olan Ergenlerin Ahlaki Yargı Düzeylerinin İncelenmesi Fazilet Bayer
Çocuk İstismarı Ruh Sağlığı Ve Adli Bildirim Zorunluluğu Ayşegül Yolga Tahiroğlu, Ayşe Avcı, Necmi Çekin
Çocuk Suçluluğu Hakkında Uluslararası Ve Ulusal Hukuk Düzenlemeleri M. Yasin Aslan
Çocuk Suçluluğu`nda Öncü Çalışmalar Ve İki Doktora Tezi A.Gürhan Fişek, Can Umut Çiner, Taner Akpınar
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Bölümüne Başvuran Ergenlerin Klinik Özellikleri Devrim Akdemir, Füsun Çuhadaroğlu Çetin
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı Füsun Çuhadaroğlu Çetin, Ayşen Coşkun, Berna Pehlivantürk, Tümer Türkbay, Elvan İşeri, Runa Uslu, Süha Miral, Fatih Ünal, Nahit Motavallı
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Politikaları Füsun Çuhadaroğlu Çetin
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığında Etik Şahbal Aras
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığında Yataklı Tedavinin Yeri Taner Güvenir, Fatma Varol Taş
Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi: Anksiyete Bozuklukları Pınar Öner, M. Hakan Türkçapar, Özden Şükran Üneri
Çocuk ve Ergenlerde Bipolar Bozukluk Burhan Burhanoğlu, Sabri Burhanoğlu
Çocuk ve Ergenlerde Majör Depresif Bozukluk: Bir Gözden Geçirme Şahin Bodur, Özden Şükran Üneri
Çocuk ve Genç İşçilerin İş Güvenliği Yönünden Korunması Murat Dinç
Çocuk ve Gençte Sosyal Gelişim Kemal Çakmaklı
Çocuklar ve Gençler İçin Temel Dini Bilgiler: İslam Akaidi Ahmet Efe
Çocuklara Yönelik Denetimli Serbestlik Uygulamalarını Güçlendirme: Ankara İli Pilot Projesi Deniz Kırımsoy
Çocuklarda ve Gençlerde Madde Bağımlılığı için Riskler Nesrin Dilbaz, Tijen Şengezer
Çocukların Cezai Sorumluluğu Metin Efe
Çocukların Şiddeti Algılama Biçimlerinin Çizdikleri Resimlerine Yansımaları Filiz Yurtal, Kazım Artut
Çocukların ve Gençlerin Dil öğretim Materyalleri Açısından Beklentileri (Expectations of Young Learners and Teenagers in terms of Language Teaching Materials) Hasibe Kale
Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Bipolar Bozukluğunun Psikofarmakolojik Tedavisinde Güncel Gelişmeler F. Neslihan İnal Emiroğlu, Süha Miral
Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Obezite Gülden Köksal, Hülya Gökmen Özel
Çocukluk ve Ergenlikteki Fiziksel Aktivite Deneyimleri ile Yetişkinlikteki Fiziksel Aktivite Düzeyleri Arasındaki İlişki Uğur Altay Memiş, İbrahim Yıldıran
Çocuktan Yetişkine: Genç Olamayanlar Pınar Uyan Semerci
Dalgalar Yaratmak Kolektif
Demokratik ve Otoriter Ana Baba Tutumlarının Lisede Öğrenim Gören Öğrencilerin Ahlaki Yargı Yeteneğine Etkisi Sedef Ünsal Seydooğulları
Denetimli Serbestlik Altındaki Gençler ve Ailelerine İlişkin Araştırma: İhtiyaçlar ve Beklentiler (Araştırma Raporu) Sevda Uluğtekin
Denizli Çıraklık Eğitim Merkezine Devam Eden Gençlerin Kaygı Düzeyinin Belirlenmesi Özgür Metin, Şerife Özkoç, Fadime Gök Özer, K. Derya Taşcı Beydağ
Denizli Merkezinde 6-15 Yaş Grubu Çocuklarda Obezite Sıklığı Serap Semiz, Özmert M. A. Özdemir, Ayşegül Sözeri Özdemir
Depresyonu Olan Gençlerde Erken Yaşam Deneyimleri ve Sosyal Yaşam Özellikleri Burcu Özbaran, Müge Tamar, Zeki Yüncü, Tezan Bildik, Saniye Korkmaz Çetin, Serpil Erermiş, Cahide Aydın
Ders Çalışma Becerileri Ölçeği Ana-Baba, Öğretmen ve Öğrenci Formlarının Psikometrik Özellikleri Sema Kaner, Ayşe Dolunay Kesiktaş
Dev Genç Seminerleri Hikmet Kıvılcımlı
Devlet Babanın Cezalı Çocuğu: Gençlik! Nalan Barbarosoğlu
Devlet ve Vakıf Üniversitelerindeki Öğrencilerin, Avrupa Birliği ve Türkiye’deki Eğitim Sistemi Hakkındaki Beklentilerinin Karşılaştırılması, Marmara ve Beykent Üniversiteleri Uygulaması F. Şirin Erdoğan
Dil Öğrenimine ilişkin İnanışlar: Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Uluslararası Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma Naciye Kunt
Dinini Merak Eden Gençler İçin 99 Soruda Peygamberimiz Bilal Doğan
Duygusal Refah: Gençlerin Algılarının Kavramsal Analizi Emine Özmete, Ayşe Sezen Bayoğlu
Duygusal Zeka ile Akademik Başarı Arasındaki İlişki Mustafa Yüksel Erdoğdu, Özkan Kenarlı
Düşünce, Duygu, Davranış: Ergenler İçin Duygusal Eğitim Programları Vernon Ann
Ebeveynin Sosyo Ekonomik ve Kültürel Düzeyinin İlköğretim Öğrencilerinin Okul Başarılarına Etkileri ve Bir Uygulama Selami Kılınçarslan
Eğitim Fakülteleri Öğrencileri ile Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin İnternete Karşı Tutumları (Erzincan Üniversitesi Örneği) Suat Yıldırım, Hüseyin Hüsnü Bahar
Eğitim Fakültesi Öğrencileri ile Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternete Karşı Tutumları (Erzincan Üniversitesi Örneği) Suat Yıldırım, Hüseyin Hüsnü Bahar
Eğitim Fakültesi Öğrencileri Tarafından Sınıfta Algılanan Stres Nedenleri ve Kişisel Değişkenlerin Strese Olan Etkisi Habib Özgan, Betül Balkar, Murat Eskil
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerileri Mücahit Dilekmen, Zeynep Başçı, Fatih Bektaş
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kopya Çekmeye Duydukları İhtiyaç ve Kopya Çekme Sebepleri Mehmet Ali Seven, Ali Osman Engin
Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinde Sigara İçme Alışkanlıları ve İlişkili Faktörler Fahrettin Talay, Bahar Kurt, Tuncer Tuğ
Eğitim Hizmetlerinin Pazarlamasında Hizmet Kalitesinin Ölçümü ve Algılanan Hizmet Kalitesi ile Öğrenci Memnuniyeti Arasındaki İlişki Abdullah Okumuş, Adnan Duygun
Eğitim Sisteminde Önemli Bir Sorun: Okulu Bırakma Aslı Taylı
Eğitimde Hür Disiplin ve Akran Arabulucuğu Fehimdar Çiftçi, İlksen Oben Eruçar, Taşkın Çağatay Yamen
Elazığ'da Genç Kızların Medya Tüketimi Nesrin Kula Demir
Eleştirel Düşünme Eğitiminin PDR Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi Jale Eldeleklioğlu, Rüçhan Özkılıç
Endüstri Meslek Liselerinde Bir Meslek Alanına Yönelmiş Olan Öğrencilerin Mesleki Olgunluk ve Algıladıkları Aile Desteği Düzeylerinin İncelenmesi Kutluay Köküsoy
Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Çok Boyutlu Olarak İncelenmesi İlkay Yılmaz
Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin Çok Yönlü Olarak Değerlendirilmesi (İstanbul İli Avrupa Yakası Örneği) Ergün Karakaya
Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyleri ve Saldırganlık Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Erhan Kula
Endüstri Meslek Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin Mezuniyetten Sonraki Beklentileri Arkın Polat
Endüstri Meslek Lisesi ve Genel Lise Öğrencilerinin Sürekli Öfkelerinin ve Öfke İfade Tarzlarının Umutsuzluk Düzeylerine ve Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ceren Çabuk
Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Dersinin Öğrenci Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi Ahmet Şirinkan, Seher Şirinkan, Erkan Çalışkan
Erasmus As An Emerging Educational Space in Turkey: Explanation of New Reality at The Nexus of Education, Youth and Change (Yeni Bir Eğitim Alanı Olarak Türkiye'de Erasmus: Eğitim, Gençlik ve Değişimin Kesiştiği Noktada Yeni Bir Gerçekliğin Tanımlanması) Esin Aksay
Ergen Ruh Açısından Bir Risk Faktörü: İnternet Bağımlılığı Esra Ceyhan
Ergen Terapisi Irvin D. Yalom, Hans Steiner
Ergenlerde Anne Baba Tutumları, Cinsiyet ve Akademik Başarının İyimserlik ile İlişkisi (The Relationship Between Parenting Style, Gender and Academic Achievement with Optimism Among Adolescents) Derya Sarı Cenk
Ergenlerde Beslenme Tülay Erkan
Ergenlerde Bilişim Teknolojileri Kullanımı ve Saldırganlık İlişkisi Onur Ulusoy
Ergenlerde Bilişsel Çarpıtmaların, Anne Baba İlişkilerinin ve Bazı Kişisel Değişkenlerin Utangaçlığı Yordaması Arzu Buyruk Genç
Ergenlerde Bilişsel Yapılar ve Sosyal Kaygı Arasındaki İlişkinin Bilişsel Davranışçı Yaklaşım Açısından Yorumlanması Nihan Kalkan
Ergenlerde Davranışsal Sorunlar Müjgan Alikaşifoğlu
Ergenlerde Dindarlık ve Empati Adem Şahin
Ergenlerde İnternet Kullanımı ve Ruh Sağlığı Esra Ceyhan
Ergenlerde Madde Bağımlılığı ile Yakınlarından Ayrılma Sorunları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ebru Gürçay
Ergenlerde Madde Kullanımı ve İlgili Risk Faktörleri Gülnaz Karatay
Ergenlerde Madde Kullanımının Önüne Geçmek İçin Gerekli Prensipler Zafer Ercan
Ergenlerde Obezite Hacı Murat Emül, Özkan Güler
Ergenlerde Psikososyal Gelişim Orhan Derman
Ergenlerde Yalnızlığın Yordayıcısı Olarak Benlik Saygısı ve Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzlarının İncelenmesi Erhan Koçak
Ergenlerde Zorbalığın Anne, Baba ve Akran İlişkileri Açısından İncelenmesi Tarık Totan
Ergenlerde Zorbalık ve Stresle Başetme Zeynep Deniz Yöndem, Tarık Totan
Ergenlerin Algıladıkları Ebeveyn İzleme ve Destek Davranışları Ayşe Belgin Aksoy, Özlem Gözün Kahraman, Şükran Kılıç
Ergenlerin Kişilik Özelliklerinin Stresle Başa Çıkma ve Bazı Özlük Niteliklerine Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Hatice Aydın
Ergenlerin Problemli İnternet Kullanımının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Hüseyin Doğan, Abdullah Işıklar, Susran Erkan Eroğlu
Ergenlerin Psikiyatrik ve Psikoloji Değerlendirmesi Füsun Çuhadaroğlu Çetin, Zeynep Tüzün
Ergenlerin Psikolojik Belirti Düzeyleri ve Uyumlarını Yordayan Bazı Değişkenler Cemil Sarı
Ergenlerin Ruhsal Durumları ve Anne Baba Tutumları ile Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Gülseren Keskin, O. Çam
Ergenlerin Saldırganlık Düzeyleri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Burcu Gökbüzoğlu
Ergenlik Dönemi Leyla Fetihi
Ergenlik Dönemi Gençlerin Satın Alma Davranışları Şule Çivitçi, Arzu Terli
Ergenlik Döneminde Beynin Yapısal ve Nörokimyasal Değişimi Gonca Çelik, Ayşegül Tahiroğlu, Ayşe Avcı
Ergenlik Döneminde Kimlik ve Bağlanma İlişkileri: Kimlik Statüleri ve Bağlanma Stilleri Üzerinden Bir İnceleme Ümit Morsünbül, Bilgen Tümen
Ergenlik Döneminde Sıklığı Artan Bir Acil Servis Tanısı: 4 Olgu ile Akut Alkol Zehirlenmesi Okşan Derinöz, Fatma Burcu Belen
Ergenlik Dönemindeki Kızlarımızın Okul Psikolojisi Salim Köse, Hatice Kübra Ergin
Ergenlik Dönemindeki Kızların Giysileri ile İlgili Problemleri Saliha Ağaç Meryem, Arga Şahinoğlu
Ergenlik Dönemindeki Öğrencilerin Saldırgan Davranışları ile Öfke ve Sosyal Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Yıldız Albayrak Sargın
Ergenlik Dönemindeki Suç Davranışlarında Algılanan Öncüller Ve İlişkili Düşünce Biçimleri Dilek Çelik
Ergenlik Psikolojisi Nurten Kimter
Ergenlik Psikolojisi Mahmut Açıl, Abdullah Purtaş
Ergenlik ve Genç Erişkinlik Dönemindeki Kızlarda Yeme Bozukluğu Tanısı Bulunanlar ile Bulunmayanların Aile Ortamı, Sosyotropik- Otonomik Kişilik Özelliği, Beden Memnuniyeti, Benlik Saygısı Açısından Karşılaştırılması Alin Onar
Ergenlikte 33 Sorun 33 Çözüm Çelebi Çağlayan
Erkek Ergenlerde Cinsel Davranış ve Cinsel Bilgi Kaynakları: Sekiz Yıl Arayla Değerlendirme Saniye Korkmaz Çetin, Tezan Bildik, Serpil Erermiş, Nagehan Demiral, Burcu Özbaran, Müge Tamar, Cahide Aydın
Erkek ve Bayan Halkoyuncuların Psikolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması (17-21 Yaş Örneği) İsmail Kaya
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Kredi Kartı Kullanımlarına Yönelik Bir Araştırma Nuray Girginer, Arzum Erken Çelik, Nurullah Uçkun
Eşler Arasındaki Çatışma ile Erken Ergenlik Dönemindeki Çocukların Uyum Davranışları: Algılanan Çatışmanın Aracı ve Düzenleyici Rolü Müjde Peksaygılı, Ayşen Yılmaz
Evde, Okulda ve İnternet Kafelerde Öğrencilerin Bilgisayar Algılamaları ve Tercih Ettikleri Uygulamaların Karşılaştırılması Y. Ziya Ayık
Evrensel Bir Sorun Olarak Çocuk Suçluluğu Ve Sokakta Çalışan Ve Yaşayan Çocuklar Mehmet Güngör
Eyvah! Kızım Büyüdü: Genç Kızları Anlama Kılavuzu V. Alp Çakıcı
Family, School and Neighbourhood Influences on The Educational Attainment of Youth: Güzelyaka Case Study (Ailenin, Okulun ve Mahallenin Gençlerin Eğitim Düzeylerine Etkisi: Güzelyaka Örneği) Gökhan Kaya
Farklı Bölümlerdeki Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersi Hakkındaki Görüşleri Rüçhan Özkılıç, Asude Bilgin, Hülya Kartal
Farklı Cinsiyetteki Lise 2. Sınıf Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersinden Beklentileri ve Beklentilerinin Gerçekleştirme Düzeyleri Selçuk Özdağ, Recep Kürkçü, Kadir Pepe
Farklı Liselerde Öğrenim Görmekte Olan 16-18 Yaş Grubundaki Öğrencilerin Denetim Odağı Düzeyleri ile Bazı Kişilik Özelliklerinin Karşılaştırılması Vahdettin Yaşar
Farklı Orta öğretim Öğrencilerinde Dindarlık ile Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Betül Çapar
Farklı Sosyoekonomik Düzeylerde Bulunan Ergenlerin Bakış Açısıyla Anababa Tutumları Müge Şanal
Farklı Suç Türünden Tutuklu Erkek Ergenlerin Benlik Algıları ile Aile Tutumlarının Karşılaştırılması Müge Kiremitçi
Farklı Ülkelerdeki Üniversite Öğrencilerinin Modaya Bakış Açılarının Karşılaştırılması Emine Koca
Farklı WEB Tabanlı Öğretim Ortamlarında Öğrencilerin Başarı, Motivasyon ve Bilgisayar Kaygı Düzeyleri Mehmet Barış Horzum, Özlem Çakır Balta
Fatih Polis Merkez Amirliğinin (Adana) Sorumluluk Sahasında Çocuk Suçlarının CBS İle Haritalandırılması Ve Analizi Mehmet Gürbüz, Murat Karabulut
FKF Dev-Genç Tarihi:1965-1971 Belgelerle Bir Dönemin Serüven Ali Yıldırım
Gazetelerin Genç Okurlara Yaklaşımı ve Türkiye’deki Gençlerin Haber Alma Alışkanlıklarına Yönelik Bir Araştırma Gülşah Gönenli
Gazi Üniversitesi Öğrencilerinin Töre-Namus Cinayetleri Hakkındaki Görüşleri Rabiye Erenoğlu
Geleceği Yapılandırmak: Gençlerin Toplumsal Refah ile İlgili Konularda Geleceğe Bakışları Emine Özmete, Ayşe Sezen Bayoğlu
Geleceğin Turizmcilerinin Umutsuzluk Tipolojilerinin Belirlenmesi Engin Üngüren, Rüya Ehtiyar
Genç Davetçilere Mektuplar Casim Bin Muhammed
Genç Erkeklerin Yol Haritası Sıtkı Abdullahoğlu
Genç İnsanın Vatandaş Olma ve Tanınma Hakkı Sibel Kalaycıoğlu, Kezban Çelik
Genç İşsizliği Sorunu Sosyal Devlet Anlayışı ile Çözülebilir Cevdet Selvi
Genç İşsizliği ve Ülkemiz için Çözüm Politikaları Nükhet Göksel Hotar
Genç Kızlara Özel Esra Nuray Sezer
Genç Kızların Yol Haritası Sıtkı Abdullahoğlu
Genç Olmak ve Riskler Hilal Özcebe
Genç Tüketicilerin Cep Telefonunda Marka Bağımlılığını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Ece Armağan Aksu, Algın Okursoy, Oya Eru
Genç W.'nin Yeni Acıları Ulrich Plenzdorf
Genç Yetişkinlikte Kişilerarası İlişkilerin Cinsiyet, Cinsiyet Rolleri ve Yalnızlık Algısı Açısından İncelenmesi Seval İmamoğlu
Gençler Başarı Uzak Değil Aylin Atmaca
Gençler Başarı Uzak Değil Aylin Atmaca
Gençler ve Sigara Hilal Özcebe
Gençler ve Yol Güvenliği Hilal Özcebe, M. Oğuz Adıgüzel
Gençler: Eğitimsiz, İşsiz ve Atıl Esra Belen
Gençlere Verilen Üreme Sağlığı Eğitiminin Üreme Sağlığı Bilgi ve Davranışlarına Etkisi Fatma Ersin
Gençlere Yönelik Yaşam Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları Emine Özmete
Gençlerimiz İçin Değerlerimiz Halil Şahin
Gençlerimizin İşgücüne Katılımının ve İstihdamının Sağlanması Önümüzdeki En Temel Görevlerden Biridir Faruk Çelik
Gençlerin Dindarlaşma Süreci Şaban Karaköse
Gençlerin Markalı Giysilere Karşı Tutumunun Sosyo-Kültürel Açıdan Değerlendirilmesi Fatma Koç
Gençlerin Siyasi Tercih Oluşturmalarında Parti Gençlik Kollarının Etkisi: 2005–2007 AKP ve CHP Gençlik Kolları’nın Çalışmaları Hasan Sarı
Gençlerin Yaşamlarını Çevreleyen Alanlarda Gençlik Politikaları Önerileri Nurhan Yentürk
Gençliğe Bakışları Açısından Tevfik Fikret ve Mehmet Akif Ersoy Beyhan Kanter
Gençliğe Yazılar Hikmet Kıvılcımlı
Gençliğin Demokrasi Düşünceleri Tuncay Dursun
Gençliğin İzdüşümü Nilüfer Kuruyazıcı
Gençliğin Kültür ve Değerleri: Türk ve Arnavut Gençliğinin Karşılaştırmalı Araştırması Matilda Likaj
Gençliğin Meselesizliği Fevzi Samuk
Gençlik Çalışmaları Kapsamında Formel Olmayan Eğitim Mark Taylor
Gençlik Çalışmaları Temelinde Gençlik Politikaları Önerileri Gülesin Nemutlu, Yörük Kurtaran
Gençlik Çalışmaları ve Gençlik Eğitmenleri Gülesin Nemutlu
Gençlik Çalışmaları ve İstanbul'daki Yerel Yönetimler Yörük Kurtaran
Gençlik Çalışması Özne-Özel Sınıflandırma Modeli Gülesin Nemutlu
Gençlik Hakkında, Gençler İçin, Gençlerle Yörük Kurtaran, Gülesin Nemutlu, Nurhan Yentürk
Gençlik Sorunlarında Medya Etkisi Niyazi Can
Gençlik Terapi Hikayeleri-1 (Sosyal Fobi): Rahat Bırakın Beni Adem Güneş
Gençlik ve Aşk Cemil Tokpınar
Gençlik ve Sorumluluk Duygusu Fikret Karaman
Gençlik ve Uyum Aydın Doğan Yalçındağ
Gençlik, Marka ve İmaj Pelin Pektaş
Gençlikte Yabancılaşma ve Aileye Düşen Görevler Hayati Hökelekli
Genel Lise Öğrencilerinin Aile İşlevlerinin ve Denetim Odaklarının İncelenmesi Melike Doğan, Esra Ceyhan
Genel Liseler ile Meslek Liselerinde Okuyan Öğrencilerin Mesleğe Yöneltme Etkinliklerinin Karşılaştırılması Feray Şahin
Gerilim, Sosyal Bağ (Kontrol) Teorileri Ve Çocuk Suçluluğu Özden Özbay
Görsel Medyanın Çocuk ve Ergenler Üzerindeki Etkileri (Çocuğun Şiddet Eğiliminde Görsel Medyanın ve Aile Dinamiklerinin Etkisi) Ayşe Dilek Öğretir
Grup Rehberliği Programının Ergenlerin Sosyal Kabul Düzeyleri ve Sosyometrik Statülerine Etkisi Sezai Demir, Alim Kaya
Gülten Dayıoğlu'nun Romanlarında Genç Kız Yasemin Alper
Günümüz Türkiye Gençliği: Ne Kayıp Bir Kuşak Ne de Ülkenin Aydınlık Geleceği Demet Lüküslü
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Destek Ahu Arıcıoğlu
Hastane Başvurusu İntihar Girişimiyle Olan ve Olmayan Depresif Çocuk ve Ergenlerin Ayırt Edici Özellikleri Seher Akbaş, Ömer Böke, Koray Karabekiroğlu, Gökhan Sarısoy, Özgür Yorbık, Ahmet Rıfat Şahin
Hayata Tutunmak - Bir Genç Kızın Gerçek Hikayesi Koren Zailckas
Hemşirelik Öğrencilerinde Bir Davranış Biçimi Olarak Atılganlık Düzeyi Leyla Küçük, Sevim Buzlu, Gülbeyaz Can
Hemşirelik Öğrencilerinin Ruhsal Durumlarının ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Arzu Yıldırım, Rabia Hacıhasanoğlu, Papatya Karakurt
Hemşirelik Öğrencilerinin Sigara İçme Sıklığı Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Zeliha Koç, Zeynep Sağlam
Hemşirelik Öğrencilerinin Sosyo Demografik Özellikleri ve Hemşirelik Mesleğini Seçme Nedenleri Satı Ünal, Nermin Gürhan, Esra Saral, Azize Atlı Özbaş
Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri Tülay Başak, Şenay Uzun, Filiz Arslan
Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Klinikte Enfeksiyondan Korunmaya Yönelik Davranışlarının Belirlenmesi Sibel Öztürk, Gülçin Avşar, Nilay Yağcı, Serap Taşçı
Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeyleri ile Akademik Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Özgül Karayurt, Özay Akyol
Hızla Yayılan Tehlike Uyuşturucu Cahit Aybar
İdeal Beden İmgesini Oluşturan Sosyal ve Kurumsal Faktörler ve Bu İdealin Bireyler Üzerindeki Etkileri Deniz Atik, Tuğba Örten
İkinci Öğretim Öğrencilerinin İkinci Öğretim Programına İlişkin Görüşlerinin Meslek Seçimi ve İlgilerine Göre Analizi Abdurrahman Tanrıöğen, Ramazan Baştürk
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Popüler Kültür Unsurlarına İlişkin Yaklaşımları Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma Mehmet Cem Şahin
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Yakın Sosyal Çevre ile İlişkilerinde Etkili Bir Faktör Olarak Dindarlık İhsan Çapcıoğlu
İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Kuvvet ve Hareket Konusunu Anlama Düzeyleri ve Kavram Yanılgıları Güler Genç
İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Durumluk Sürekli Kaygı Düzeyleri ile Sınav Kaygısı Düzeyleri ve Ana-Baba Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Gül Keziban Duman
İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Psikolojik Sağlamlığının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Alev Önder, Hülya Gülay
İlköğretim Çağındaki Çocukların Sosyalleşmesinde Popüler Kültürün Rolü (Isparta Örneği) Meyrem Tuna
İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Okula Bağlılık Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Sevgi Can
İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Öğrenme Stillerinin Demografik Özellikleriyle İlişkisi İlknur Aktaş Palas, Dilşad E. Mirzeoğlu
İlköğretim İkinci Kademe ve Lise Öğrencilerinin Ders ve Sınıf Düzeylerine Göre Öğrenme Stratejileri ve Güdülenme Düzeylerinin Belirlenmesi Ebru Kılıç Çakmak, Özcan Erkan Akgün, Şirin Karadeniz, Şener Büyüköztürk, Funda Demirel
İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Özyeterlilik İnanç Düzeyleri Kürşat Yenilmez, Özlem Kakmacı
İlköğretim Okulu Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Genel ve Mesleki Ortaöğretim Kurumlarına Yönelmelerini Etkileyen Faktörler (Çanakkale İli Örneği) İsmail Özakca
İlköğretim Öğrencilerinin Arkadaşlarıyla Yaşadığı Çatışmaları Çözmede Okuldaki Psikolojik Danışmanın Yardımına İlişkin Görüşleri Meral Atıcı
İlköğretim Öğrencilerinin Demokratik Değerlere Bağlılıkları ve Çatışma Çözümü Becerileri Mediha Sarı, Sezen Sarı, Mine Suat Ötünç
İlköğretim Öğrencilerinin Şiddet Algıları Handan Deveci, Ruhan Karadağ, Fatih Yılmaz
İlköğretim ve Lise Öğrencilerinin Ağabey veya Ablalarıyla İlişkide Algıladıkları Kabul-Reddin Anne-Baba Kabul-Reddi, Psikolojik Uyum ve Aile-İçi Çatışma ve Eş Kabul-Reddi ile İlişkisi Neşe Coşkun Özyavru
İlköğretim Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Dinleme Becerisini Geliştirmede Etkinlik Temelli Çalışmaların Etkililiği Yusuf Doğan
İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin Çok Yönlü Olarak İncelenmesi (İstanbul İli Anadolu Yakası Örneği) İsa Kanal
İnsan Hakları ve Çocuk Hakları Bağlamında Okulda Zorbalık Sevda Arslan Özdinçer, Sevim Savaşer
İnsani Gelişme Raporu Türkiye 2008: Türkiye’de Gençlik Aygen Aytaç
İnternet Kafelerin Öğrencilere Etkisi Kolektif
İnternet Kafeye Gitme Alışkanlığının Öğrencilerin Sosyal Çevreyle Olan İlişkilerine Etkisi Can Yücel
İnternet ve Genç Kimliği Gülten Kır
İnternet ve Gençlik Gülten Kır
İnternet, Cep Telefonu, Bilgisayar Oyunlarının Çocuk ve Gençlerin Ruh Sağlığına Etkileri Meral Kelleci
İpek Ongun'un Gençlik Romanları Üzerine Tematik Bir Çalışma Onur Gürses
İslam Eğitiminde Öğretmen Öğrenci Münasebetleri Mehmet Faruk Bayraktar
İstanbul Büyükçekmece’de Lise Öğrencilerinin Din Algısı Ali Osman Yaman
İstanbul'da Bir Gençlik Merkezi Deneyimi Şenol Gümüşdere
İstanbul'daki Bombalama Eylemlerinin Erişkin ve Ergenlerdeki Travmatik Stres Etkileri Ahmet Tamer Aker, Ebru Sorgun, Özlem Mestçioğlu, Işıl Karakaya, Deniz Kalender, Gönül Acar, Ümit Biçer, Öznur Acicbe
İstanbul’un Çocuk Suçluları: Çocukların Suça Yönelme Nedenleri Elif Yılmaz
İste ve Al: Genç Kızlar İçin Hedefi Onikiden Vurma Rehberi Annabel Monaghan
İstihdam Paketiyle Genç İşçi ve Kadın İşçi İstihdamına Getirilen Teşvikler Tevfik Bayhan
İstismar Olgularında Asılsız Bildiri: Bir Olgu Sunumu Gonca Gül Çelik, Ayşegül Yolga Tahiroğlu, Ayşe Avcı, Demet Meral, Necmi Çekin
İş Kanununda Çocuk ve Genç İşçi İstihdamı Muzaffer Koç
İşgal ve Direniş-1919 ve Bugün / Öğrenciler İçin Hulki Cevizoğlu
İşitme Engelli Adölesanlarının Benlik Kavramı ve Depresyon Belirti Düzeyleri Arasındaki Ilişki Fatma Yılmaz, Duygu Arikan
İzmir ili Bornova ilçesinde ilköğretim 6. Ve 7. sınıf öğrencilerinde akran zorbalığı, etkileyen ve eşlik eden faktörler Hilal Tıpırdamaz Sipahi
K. T. Ü. Trabzon Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinde Yeme Tutumu ve Aile Yapısı Arasındaki İlişki Dilek Ertuğ Toker
Karma Öğrenme ile İlgili Öğrenci Görüşleri Meriç Balcı
Kaynaştırma Öğrencileri, Akran İlişkileri ve Akran İstismarı Zekavet Kabasakal, Alev Girli, Burcu Okun, Neslihan Çelik, Gülseren Vardarlı
Kekemeliği Olan Ergen ve Yetişkin Bireylere Uygulanan Akıcılık Biçimlendirme Terapisinin Etkililiğinin İncelenmesi Aslı Altınsoy
Kent Yoksulu Gençlerin Tüketim Toplumunda Yaşama Deneyimleri: Ankara Örneği Melike Aktaş Yamanoğlu
Kentleşmenin Çocuk Suçluluğuna Etkisi Ve Bir Çözüm Önerisi Denemesi Filiz Hatipoğlu
Kırıkkale İl Merkezinde Bulunan Genel Lise Öğrencilerinin Profillerine İlişkin Bir Araştırma Oktay Akbaş, Emine Akbaş
Kim Olmak İstiyorsun Karen Casey
Kimya Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ayşegül Derman, Erdal Özkan, Yasemin Gödek Altuk, İbrahim E. Mülazımoğlu
Kitsch Olgusunun Lise Öğrencilerinin Estetik Algı ve Beğenilerine Etkileri Engin Selvi
Kosova Bölgesindeki Arnavut, Boşnak ve Türk Gençlerinin Dini Yönelimleri Feim Gashi
Kripto Devşirme Gençlik Kaan Turhan
Kronik ve Ölümcül Hastalığı Olan Çocuk ve Ergenlerde Ruhsal Sorunların Tanınması ve Yönetilmesi Ayten Erdoğan, Mehmet Gökşin Karaman
Kur’ân-ı Kerim’de Gençlerin Bedeni-Hareki Gelişimi ve Eğitimi İlhami Günay
Kurum Bakımındaki Çocuk ve Ergenlerde Davranış ve Duygusal Sorunların Epidemiyolojisi; Ulusal Örneklemde Karşılaştırmalı Bir Araştırma Zeynep Şimşek, Neşe Erol, Didem Öztop, Özlem Özer Özcan
Kültürel Muhitin Öğrenci Başarısına Etkisi Üzerine Bir Araştırma Vedat Nuri Turhan
Küreselleşme ve Etkisi: Rus ve Kırım Tatar Öğrencilerinin Tutum ve Davranışlarının Analizi İsmail Aydoğan
Küreselleşme, Eğitim Sistemleri ve Üniversite Gençliği Mustafa Can
Lisans Düzeyinde Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Biga İktisadi ve İdari Birimler Fakültesinde Bir Araştırma Mikail Erol, Gülgün Erkan
Lisans Öğrencilerinin Yaşadıkları Çatışma Türleri ve Çatışma Yönetim Stilleri Emine Önder
Lisansüstü Öğrencilerin Akademik Güdülenme Düzeyleri, Araştırma Kaygıları ve Tutumları ile Araştırma Yeterlikleri Arasındaki İlişki Asuman Seda Saracaloğlu
Lise 3. Sınıf Öğrencilerinin Arkadaşlık İlişkilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Gülşen Büyükşahin Çevik, Meral Atıcı
Lise 3. Sınıf Öğrencilerinin Tarih Derslerindeki İlgi Alanları (Erzurum Örneği) Ramazan Kaya, Muammer Demirel
Lise Arkadaşları Mualla Uzmay
Lise Öğrencileri için Meslek Seçimine İlişkin Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği’nin Geliştirilmesi Ayşe Yılmaz Erdem, Filiz Bilge
Lise Öğrencilerin Geometri Başarısı ve Düşünme Stillerinin Karşılaştırılması Perihan Dinç Artut, Ayten Pınar Bal
Lise Öğrencilerinde Depresyon Düzeyi ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Serpil Türkleş, Rabia Hacıhasanoğlu, Serap Çapar
Lise Öğrencilerinde Mükemmeliyetçi Kişilik Özellikleri ve Rekabetçi Tutumun Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ayfer Köroğlu Yıldız, Müge Akbağ
Lise Öğrencilerinde Öfke ve Saldırganlık Zeynep Karataş
Lise Öğrencilerinde Öz-Kavram ve Aile İlişkisinin Akran Zorbalığına Etkisi Sevda Arslan
Lise Öğrencilerinin Ahlaki Olgunluk Düzeylerinin Bazı Kişisel Değişkenler Açısından İncelenmesi Mustafa Şengün
Lise Öğrencilerinin Atılganlık Düzeyine Sporun Etkisi Aylin Menteş
Lise Öğrencilerinin Cinsel Eğitim Gereksinimleri Şahbal Aras, Sema Özan, Esmahan Orçın
Lise Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumları Mete Alım
Lise Öğrencilerinin İngilizce Öğrenimlerini Etkileyen Yabancı Dil Kaygısı Aslı Doğan
Lise Öğrencilerinin Meslek Değerlerinin İncelenmesi (Ankara İli Polatlı İlçesi Liseleri Örneği) Ramazan Serenbay
Lise Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Özlem Oğuz
Lise Öğrencilerinin Mükemmeliyetçi Özellikleri ile Rekabetçi Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ayfer Köroğlu
Lise Öğrencilerinin Mükemmelliyetçilik Düzeyleri ile Anna Baba Tutumları Arasındaki İlişki Çağrı Oran Pamir
Lise Öğrencilerinin Mükemmelliyetçilik Düzeyleri ile Sosyal Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki Yahya Karakaş
Lise Öğrencilerinin Öfke Düzeyleri ve Öfke İfadelerinin İncelenmesi Esra Kanoğlu
Lise Öğrencilerinin Öfke İfade Tarzlarının ve Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Zümrüt Kırmızı
Lise Öğrencilerinin Öznel İyi Oluşlarının Duygusal Zeka Açısından İncelenmesi Şule Çelik
Lise Öğrencilerinin Suçluluk ve Utanç Puanlarının Disiplin Cezası Almama ve Cinsiyetleri Açısından İncelenmesi Zeynep Karataş
Lise Öğrencisi Ergenlerde Depresyonun Yaygınlığı ve İlişkili Olduğu Etmenler Mehmet Eskin, Kamil Ertekin, Hacer Harlak, Çiğdem Dereboy
Lise Öğrenimi Gören Gençlerin İnternet Kullanımının Psikososyal Durum ile İlişkisi Yunis Makas
Lise Seviyesinde Öğrencilerin Günlük Yaşam Olaylarını Açıklama Düzeyi ve Buna Kimya Bilgilerinin Etkisi Selahatdin Ay
Lise Son Sınıf Öğrencilerinde Durumluk ve Sürekli Anksiyete Düzeyini Etkileyen Faktörler Osman Günay, Ümit Niyazi Öncel, Üzeyir Erdoğan, Erhan Güneri, Meltem Tendoğan, Arzu Uğur, Osman Umur Başaran
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlerinin Etik Davranışlarına İlişkin Algıları Celal Teyyar Uğurlu
Lise ve Üniversitede Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Demografik Değişkenlerinin Umutsuzluk ve Kaygı Düzeylerine Etkilerinin Araştırılması Rüya Ehtiyar, Engin Üngüren
Lisede Okuyan Öğrencilerin Yalnızlık Durumlarına Etki Eden Değişkenlerin İncelenmesi Veli Duyan, Gülsüm Çamur Duyan, Elif Gökçearslan Çifci, Çağrı Sevin, Ercüment Erbay, Musa İkizoğlu
Lisedekiler: Gözlemler, İzlenimler, Değiniler, Öneriler Osman Yıldırım
Liselerde Yaşanan Şiddet Olaylarının Nedenleri Ve Çözüm Önerileri (Denizli İli Örneği) Fatma Çobanoğlu, İlknur Şentürk, Devran Kıran
Liseli Ergenlerin Transaksiyonel Analiz Ego Durumları ile Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Hüseyin Keler
Madde Bağımlılığı Açısından Riskli Adolesanlar Defne Tamar Gürol, Mazhar Osman Uzman
Madde Kullanım Bozukluğu Olan Ergenlerde HBV: Yaygınlık, Riskler, Aşılama Zeki Yüncü, Bürge Kabukçu Başay, Burcu Özbaran, Cahide Aydın, Müge Tamar
Madde Kullanımını Önleme Stratejileri ve Üniversite Öğrencilerine Yönelik Önleme Programı Selin Müderrisoğlu
Mardin Youth Center as A Model for Sustainable Development (Sürdürülebilir kalkınma modeli olarak Mardin Gençlik Merkezi) Ertan Kerem Şahin
Matruşka: Göç, İstismar, Eğitim Eksikliği, Negatif Ailesel Faktörler Ve Çocuk Suçluluğu Akın Tütüncüler, Y.Mustafa Karagöz, Sema Demirçin, Mehmet Atılgan
Medyada Töre ve Namus Cinayetlerinin Yansımaları, Veliler ve Öğrenciler Üzerindeki Etkileri Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma Ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı
Meslek Liselerinde Ortaya Çıkan Suçların Yapısı ve Suçlu Kimliği, Bornova İlçesi Örneği İpek Ölmez
Meslek Liselerinde Sınıf İçi Öğretmen Öğrenci İletişiminin Öğrencilere Göre Algılanması Alparslan Genç
Meslek Liselerinde Yabancı Dil Öğrenen Öğrencilerin Tutumları ve Güdülenme Yoğunlukları: Karşılaştırmalı Bir Çalışma (Attitudes and Motivational Intensity of Foreign Language Learners at Vocational High Schools: A Comparative Study) Sevgi Gökçe
Meslek Liselerindeki Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörler Sonay Çolak
Meslek Liselerindeki Öğrencilerin Disipline Aykırı Davranışta Bulunma Nedenleri (Ankara İli Örneği) Sabri Çelik, Ender Ereskici
Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yaptıkları Stajların Mesleki Gelişimlerine Etkileri Burçin Özsayar
Meslek Yüksek Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Yaşam Doyumları ve Benlik Saygılarının İncelenmesi Bülent Dilmaç, Halil Ekşi
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Medya Okuryazarlığı Kavramı Bağlamında Medyayı Kullanmaya Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi Nalan Kösebalaban Doğan, Şeref Süha Taşköprülü
Mesleki Eğitimde Öğrencilerin Kültür Dersleri ve Meslek Dersleri Öğretmenlerine Karşı Gösterdikleri Davranış Farklılıklarının Nedenlerinin Belirlenmesi Ceylan Gül
Mesleki Olgunluk Anlayışı Kazandırmaya Yönelik Sınıf İçi Rehberlik Etkinlikleri Program Denemesi İsa Yücel İşgör, Fahri Sezer
Mesleki ve Teknik Eğitim Gören Öğrencilerin Algıladıkları Öğretmen Tutumları ile Bilişötesi Farkındalık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Şişli İlçesi Örneği) Recai Ocak
Mesleki ve Teknik Eğitim Veren Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin İnternete Yönelik Tutumları ile Sosyal Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Şişli İlçesi Örneği) Özcan Milliyetçi
Muğla Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Beden Benlik Algısı ve Psikolojik Sıkıntı Belirtileri ile İlişkisi Nezihe Uğurlu, Hatice Akın
Muhasebe Programlarına Sınavsız Geçiş Hakkı Olan Öğrencilerin Profili ve Muhasebe Mesleğine Bakışları Berna Demir, Şerife Subaşı
Müslime Genç Şuuru İsmail Çetin
Numune-i Terakki: İlk Öğrenci Dergisi Enfel Doğan
Obez Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri Serpil Aksakal
Okul Hayatında Var Olan ve Olması Düşünülen Sosyal Değerler Selahattin Turan, Dilek Aktan
Okul Reddi Olan Çocuk ve Ergenlerin Ailesel Özellikleri Mustafa Kayhan Bahalı
Okul, Gençler ve "Öteki"ler Füsun Üstel
Okullarda Akran Temelli Uygulamalar Aslı Taylı
Okullarda Görülen Öğrenciden Öğrenciye Yönelik Şiddet Olaylarının Bazı Değişkenler Açısından Arşiv Araştırması Yöntemiyle İncelenmesi Sefa Bulut
Okullarda Şiddeti Önlemede Bir Yöntem Çatışma Çözme Asude Bilgin
Okulu Bırakma Sorunu Üzerine Tartışmalar: Çevresel Faktörler Ahmet Uysal
Okulu Bırakmanın Önlenmesi ve Önlemeye Yönelik Uygulamalar Aslı Taylı
Okumayı Niye Sevmiyoruz? Üniversite Öğrencileri ile Mülakatlar Ali Fuat Arıcı
Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden Gelen Öğrenciler ile Türkiye Cumhuriyeti Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin Karşılaştırılması Seher Balcı Çelik
Orta Ögreti̇mde Ögrenim Gören Ögrenci̇lerden Spor Yapan ve Yapmayanlar Arasındakı Yaratıcılık ve Çoklu Zekâ Alanlarının Araştırılması Murat Tekin
Orta Öğretim Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Matematik Korkusu Pelin Davarcıoğlu
Orta Öğretim Kurumları Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Aile Ortamı ve Benlik İmgesiyle İlişkisi: Trabzon İli Örneği Serkan Günaydın
Orta Öğretim Kurumlarında Okuyan Öğrencilerin Saldırganlık ve Denetim Odağının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Erkan Efilti
Orta Öğretim Öğrencilerinin Boş Zaman Değerlendirme Eğilimleri (Ankara Örneği) Ümit Yetiş
Orta Öğretim Öğrencilerinin Boş Zaman Değerlendirme Eğilimlerinin Farklı Değişkenlere Göre Belirlenmesi Ümit Yetiş
Ortaöğretim (Lise) Öğrencilerinde Rekabetçi Tutum ile Ana-Baba Tutumları Arasındaki İlişki Düzeyi Selma Akkaya
Ortaöğretim 9. Sınıf Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri, Bağlanma Biçimleri ve İşlevsel Olmayan Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Sümeyye Haliloğlu
Ortaöğretim Kurumlarında Uygulanan Öğrenci Kulüplerinin Değerlendirilmesi Nurcan Yiğit
Ortaöğretim Öğrencilerinde Stres Yaratan Yönetici Davranışları ve Öğrencilerin Başa Çıkma Davranışları Aslihan Uluruh
Ortaöğretim Öğrencilerinin Lise ve Öğretmen Kavramlarına Atfettikleri Anlamlar Mustafa Koç, Yakup Balçın
Ortaöğretim Öğrencilerinin Milliyetçilik Algısı: Zeytinburnu Örneği Sinan Cansabuncu
Ortaöğretim Öğrencilerinin Sosyal Uyumları ile Saldırganlık Düzeyleri (Tepkileri) Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kadıköy İlçesi Örneği Beyza Yeğen
Ortaöğretim Öğrencilerinin Suça Yönelmesinde Kitle İletişim Araçlarının Rolü (İstanbul İli Bağcılar İlçesi Örneği) Şerife Koptur Şen
Ortaöğretim Son Sınıf Öğrencilerinin Üniversite Tercihlerini ve Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler "Sakarya İl Merkezi Örneği" Kamil Yelken
Ortaöğretimdeki Öğrenci Görüşlerine Göre Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Fulya Yüksel Şahin
Öfke Denetimi Eğitiminin Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Öfkeyle Başa Çıkmaları, Yaşam Doyumları ve Depresyon Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi Arzu Gezgin Gürbüz
Öfke Kontrolü Eğitim Programının Etkililiğinin Tutuklu Bir Grup Ergen Örnekleminde İncelenmesi Özlem Özbay
Öfke Yönetimi Eğitiminin Ergenlerde Öfke ile Başa Çıkma ve İletişim Becerilerine Etkisi Fatma Selda Öz
Öfke Yönetimi Programının Lise Öğrencilerinin Öfke Düzeylerini Azaltmadaki Etkisi Zeynep Karataş
Öğrenci Devamsızlıklarının Nedenleri ve Devamsızlığın Akademik Başarıya Olan Etkisi Yahya Altınkurt
Öğrenci Hemşirelerde Boyun Eğici Davranışlar ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki İlkay Arslan Özkan, Ayşe Özen
Öğrenci Seçme Sınavı'na Hazırlanan Öğrencilerin Başarılarını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi (Oltu Anadolu Lisesi Öğrencileri İçin Bir Uygulama) Hüseyin Özer, Adem Demir
Öğrenci, Veli ve Öğretmen Gözüyle İlköğretim Okullarında Yaşanan Zorbalık Hülya Kartal, Asude Bilgin
Öğrencilerin Kopya Hakkındaki Görüşleri Üzerine Bir Araştırma Ahmet Tayfun, İrfan Yazıcıoğlu
Öğrencilerin Okuma ve Kütüphane Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma Mesut Kurulgan, G. Serap Çekerol
Öğrencilerin Öğretim Türü, Program Türü ve Fakülteyi Tercih Nedenlerine Göre Fakülte Yaşamından Aldıkları Doyum Düzeyleri Sevgi Özgüngör
Öğrencilerin Ölçme Değerlendirme Sürecine Katılması: Akran Değerlendirme ve Öz Değerlendirme Kazım Uysal
Öğrencilerinin Cinsiyetlerine ve Anababa Tutum Algılarına Göre Yalnızlık ve Sosyal Destek Düzeylerinin İncelenmesi Ayşe Rezan Çeçen Eroğul
Öğrencinin Okul Başarısında Aile Faktörü Hasan Dam
Öğrenme Yaklaşımlarına İlişkin Kavramsal Bir İnceleme Şerife Ak
Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler Mehmet Ali Seven, Ali Osman Engin
Öğretim Üyelerinin Performansının Değerlendirilmesine İlişkin Öğretim Üyesi ve Öğrenci Görüşleri Yılmaz Tonbul
Öğretmen Adaylarının Empati Kurma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma Aynur Pala
Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum ve Başarılarına Etkisi Cengiz Tüysüz, Erdal Tatar
Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerileri ile Öz Güven Düzeylerinin İncelenmesi Sena Gürşen Otacıoğlu
Öğretmen Adaylarının Sınıf Yönetimi Stratejilerine Yönelik Görüşleri Melek Çakmak, Yücel Kayabaşı, Leyla Ercan
Öğretmen Kavramı ile İlgili Metaforlara İlişkin Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Görüşleri Yusuf Cerit
Öğretmenlik Uygulaması Dersinin Öğretmen Adaylarının Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Rüçhan Özkılıç, Asude Bilgin, Hülya Kartal
ÖSYM'nin Üniversiteli Olma Teklifine Var Mısın Yok Musun? Çelebi Çağlayan
Öz ve Akran Değerlendirmenin Temel İletişim Becerileri Üzerindeki Etkileri Sema Özan
Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrencilerin Sosyal Destek Düzeyleri Yalçın Demir
Özel Gruplarda İntihar Ergenlerde İntihar Davranışı Saynur Canat
Pamukkale Üniversitesi Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerilerinin Akademik Başarıları Üzerindeki Etkisi Seher İşcan
Paris’68: Bir Devrim Denemesi Hıfzı Topuz
Pazarlama Araştırmalarında Çok Boyutlu Ölçekleme Analizi: Üniversite Öğrencilerinin Marka Algısı Üzerine Bir Araştırma Tuğba Güçraylılar Yenidoğan
Perceived Antecedents and Criminal Thinking Patterns in Adolescent Criminal Offenses (Ergenlik Dönemindeki Suç Davranışlarında Algılanan Öncüller ve İlişkili Düşünce Biçimleri) Dilek Çelik
Polis, Okullar Ve Suçun Önlenmesi : Mevcut Uygulamaların Ön İncelemesi Margaret Shaw
Problem Davranışlarla Baş Etme Sürecinde Öğretmen, Öğrenci ve Veli Beklentileri Fatma Sadık, Ahmet Doğanay
Prof. Dr. İsmail Doğan ile Gençlik Dönemi, Dini-Ahlaki Sorunlar Üzerine Ayfer Balaban
Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Sosyal Hizmet Öğrencilerinde Üniversite Eğitiminin Ahlaki Yargı Yeteneğine Etkisi Filiz Gültekin
Psikolojik Belirtilerin Yordayıcısı Olarak Sosyal Destek ve İyilik Hali Türkan Doğan
Pusula: Gençlerle İnsan Hakları Eğitimi Kılavuzu Patricia Brander
Sağlık Bakanlığı'nın Adolesan Sağlığına Yaklaşımı Ersin Şimşek
Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Matematik Dersine Karşı Tutumları Arasındaki İlişki Yasin Albayrak
Sağlık Yüksekokulu ve Teknik Eğitim Fakültesi Öğrencilerinde Görülen Depresif Belirtiler ve Bunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Neşe Alparslan, Sibel Yaşar, Ebru Dereli, Fatma Nesrin Turan
Sahte Kahramanlar/ İman ve Aksiyon- Özlediğimiz Nesil Necip Fazıl Kısakürek
Sakarya İlindeki Liseli Ergenlerin 1999 Marmara Depremi Sonrası Travmayı Algılama, Sosyal Destek Sistemleri ve Umutsuzluk Belirtilerinin İncelenmesi Duygu Dizer
Sakarya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde Okuyan 1. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Beslenme Bilgi ve Tutumlarının Karşılaştırılması Erkan Çelik, Çetin Yaman
Sakarya Üniversitesi’nde Öğrenim Gören Türk Dünyası ve Akraba Topluluklarından Gelen Öğrencilerdeki Türkiye İmajı Gülbaşak Diktaş
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyoekonomik Özelliklerinin Türkçe Başarısı Üzerinde Etkisi Selahattin Gelbal
Seksi Şey Vişne Arzu Çağlan
Sınıf İçi İletişimin Öğrenci Okul Başarısına Etkisi (İstanbul İli Kartal İlçesi Örneği) Şafak Bayraktutan
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretim Sürecine İlişkin Öz-Yeterlik İnançlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Soner Mehmet Özdemir
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyo-Kültürel Özellikleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Çalışma Kevser Baykara Pehlivan
Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Eğitimde Teknoloji Kullanımına İlişkin Tutum ve Düşünceleri Soner Yavuz, A. Erdal Coşkun
Sınıf Öğretmenliği ve Beden Eğitimi Öğretmenliğinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Psikososyal Uyum Düzeylerinin İncelenmesi Cengiz Şahin, Mustafa Tunçel
Sınıf Yönetimi Dersinin Öğretmen Adaylarının Öğretmen Öz-Yeterlik Algı Düzeyine Etkisi Gülay Ekici
Siber zorbalığın empati, toplumsal cinsiyet, geleneksel zorbalık, ınternet kullanımı ve yetişkin denetimiyle ilişkisi Çiğdem Topçu
Sigara İçen Ebeveyn ve Yakın Arkadaşların Üniversite Öğrencilerin Sigara İçme Alışkanlıkları Üstündeki Etkileri Hikmet Yazıcı
Sigara İçme Durumunun Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi Nesrin Şen, Gülşah Gürol Arslan, Ayden Çoban, Nurgül Güngör, Sinem Kulbakan, Meltem Solar
SİLİNEBİLİR ŞİİR KİTABI Gençlik Bir Kitaptı Okuduk Ömer Hayyam
SİLİNECEK Hatice K. Ergin, Salim Köse
SİLİNECEK Mehmet Şişman, İbrahim Taşdemir
SİLİNECEK Gülesin Nemutlu
SİLİNECEK (2 KEZ GİRİLMİŞ) Çocuklarımızla Cinsellik Hakkında Nasıl Konuşalım? Bebeklikten Gençliğe Cinsellik Z. Bengi Semerci
SİLİNECEK (TEZ ÇÜNKÜ) Alparslan Genç
SİLİNECEK 2 KEZ GİRİLMİŞ Çalışan Çocukların Sorunları ve Geleceğe İlişkin Beklentileri Elif Gökçearslan Çifci, Musa İkizoğlu, Bilge Önal Dölek
SİLİNECEK Çocukta ve Gençte Sosyal Gelişim Kemal Çakmaklı
SİLİNECEK Genç Kuşak
SİLİNECEK ROMAN Henüz Çok Gencim Franca Cavagnoli
SİLİNECEK ROMAN. Kanama - Dört Genç, Bir Tren, Yaşam Randa Ghazy
SİLİNECEK Türkiye Genç Neslini Kaybediyor Alper Dinçer, Gökçe Kolaşin
SİLİNECEK(doktora çalışması) Sosyal Hizmet Bakış Açısından Genç Yetişkinlerde İntihar Girişimlerinin İncelenmesi-Doktora Tezi Kamil Alptekin
SİLİNECEK(MÜKERRER) Gençliğin Mes’elesizliği Fevzi Samuk
SİLİNECEK/ÇİFT GİRİŞ Geleceği Yapılandırmak: Gençlerin Toplumsal Refah İle İlgili Konularda Geleceğe Bakışları Emine Özmete, Ayşe Sezen Bayoğlu
SİLİNECEK/ÇİFT KAYIT Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Medya Okuryazarlığı Kavramı Bağlamında Medyayı Kullanmaya Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi Nalan Kösebalaban Doğan, Şeref Süha Taşköprülü
SİLİNECEK/KONU Genç Safahat Mehmet Akif Ersoy
SİLİNECEK/KONU Sıradışı Girişim: Global Devlerin Egemen Olduğu PC Pazarından Genç Bir Girişimcinin Başarı Öyküsü M. Rauf Ateş, Talat Yeşiloğlu
SİLİNECEK/ROMAN Kül ve Ateş Jane Austen
SİLİNMELİ/KONU Ezberbozan: Gençler İçin Alternatif Tarih Sercan Güngörmüş
Siyasi Partilerin Gençlik Kolları Birol Caymaz
Smoking Habits of the Final Grade Students at Atatürk University in Erzurum, Turkey (Türkiye'deki Erzurum Atatürk Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Sigara Kullanma Alışkanlıkları) Mağfiret Kaşıkçı, Ayla Ünsal, Gülay İpek Çoban, Gülçin Avşar
Snapshots of Popular Turkish Nationalism: Neo-Kemalism, Bestsellers And Facebook (Popüler Türk Milliyetçiliğinden Kareler: Neo-Kemalizm, Çok Satanlar ve Facebook) Didem Türkoğlu
Sokak Çocuklarının Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Özellikleri Açısından İncelenmesi: Ankara Sakarya Caddesi Örneği Mehmet Meder
Sokakta Çalışan Çocuklar Sorununa Sosyolojik Bir Yaklaşım: Diyarbakır Örneği Rıfat Bilgin
Sosyal Beceri Programının Ergenlerin Saldırganlık Düzeyine Etkisi Arzu Kumru Sarıca
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Üst Düzeyli Düşünme Becerilerinin Öğretimi ile İlgili Öz Yeterlik Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Barış Kaya, Cengiz Dönmez
Sosyal Dışlanma ve Gençlik Laden Yurttagüler
Sosyal Hizmet Bakış Açısından Genç Yetişkinlerde İntihar Girişimlerinin İncelemesi: Bir Model Önerisi Kamil Alptekin
Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Çocuk ve Gençlerin Katılımı Kasım Karataş, Hakan Acar
Sosyo-Ekonomik Değişkenlerin Yükseköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarısı Üzerindeki Etkisi Gökhan Polat
Sosyolojik Açıdan Çocuk Suçluluğu Ve Nedenleri Hami Güney
Spor Liselerindeki Öğrencilerin Problemleri ve Beklentilerinin Belirlenmesi Esra Canal
Spor Yapan Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Hakan Salim Çağlayan, Özden Taşğın, Özer Yıldız
Spor Yapan Lise Öğrencilerinin Spora Katılım Motivasyonlarına Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi Erkan Faruk Şirin, Hakan Salim Çağlayan, Mehmet Çağrı Çetin, Alpaslan İnce
Suç İşlemiş Ve İşlememiş Ergenler: Öfke, Umutsuzluk Ve Yaşamı Sürdürme Nedenleri Açısından Bir İnceleme Berge Engür
Suç İşleyen ve İşlemeyen Çocukların Düşünme Becerileri ve Ahlaki Yargılarının İncelenmesi Nadir Çeliköz, Zarife Seçer, Tuğba Durak
Suça Sürüklenen Çocuklara Yönelik Onarıcı Adalet Programları ve Çocuk Arabuluculuğu Mustafa Özbek
Suçla Mücadele Açısından Aile Eğitimi ve Denetimli Serbestlik- Amasya Sempozyumu Kolektif
Sürüne Sürüne Erkek Olmak Pınar Selek
Teknik Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Gelecekten Beklentileri Abdurrahman Kılıç, Aslıhan Kuyumcu
tekrar Sürüne Sürüne Erkek Olmak Pınar Selek
Televizyon Programlarındaki Şiddet İçerikli Görüntülerin Gençlerin Ruhsal, Psikolojik ve Zihinsel Gelişimleri Üzerine Etkisi Üzerine Teorik ve Uygulamalı Bir Çalışma: Kurtlar Vadisi Örneği Ali Ulusoy
The Impact of Parental Control and Marital Conflict on Adolescents’ Self-Regulation And Adjustment (Ebeveyn Kontrolü ve Aile İçi Çatışmanın Ergenlerin Özdenetim Becerileri ve Uyumları Üzerindeki Etkisi) Mehmet Harma
The Relationship Between Student Characteristics, Including Learning Styles, and Their Perceptions and Satisfaction in Web-Based Courses in Higher Education Sami Şahin
The Role of Perceived Career Barriers and Gender in Commitment to Career Choices of University Students ( Algılanan Kariyer Engellerinin ve Cinsiyetin Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Seçimlerine Bağlılığını Yordamadaki Rolü) Elif Balin
The Roles of Parenting Practices and School Attitudes in Academic Competence of Turkish High School Students (Türkiye'de Lise Öğrencilerinin Okul Başarılarında Ebeveynlik Davranışlarının ve Öğrencilerin Okul Tutumlarının Rolü) Ayşegül Parmaksızoğlu Cebenoyan
The Survivors: Roma University Students in Turkey (Hayatta Kalanlar: Türkiye’deki Roman Üniversite Öğrencileri) Melike Diler
Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Öğrencilerinde Alkol ve Madde Kullanımıyla İlgili Tutumlar Mehmet Akif Ersoy, Nurgül Özdemir, Haluk A. Savaş
Trakya Üniversitesi Öğrencilerinin Riskli Sağlık Davranışları ve Sağlık Hizmet Kullanımları Halil Evren
Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Umutsuzluk ve Kaygı Seviyeleri İle Eğitime Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Rüya Ehtiyar, Engin Üngüren
Tutuklu Çocuklar Üzerine Bir Araştırma: Çocukların Suça Yönelmesinde Etkili Olan Toplumsal Nedenler Ve Çözüm Önerileri Müjdat Avcı
Tutuklu/ Hükümlü Gençlerin Benlik Saygısı Düzeyleri, Aile ve Çevre Özelliklerinin İncelenmesi Derya Seyhan
Tüketici Değerlerinin Pazarlamadaki Yeri ve Genç Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma İsmail Dülgeroğlu
Tüketim Kültürünün Üniversite Gençliği Üzerine Etkisi (S.D.Ü. Örneği) Zekavet Nuran Oğuz
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Alanlarına Yönelik Lisans Programlarında Yer Almasını İstedikleri Seçmeli Dersler (Marmara Üniversitesi Örneklemi) Cemal Saraç
Türk Gençliğini Etkilemek Amacıyla Yeni Çıkan Rock Müzik Produksiyonlarının Pazarlanma Stratejilerinin Geliştirilmesi Soner Özkarslı
Türk Gençliğinin Gelecek Tasavvuru ve Siyasete Bakışı Ahmet Sezdirmez
Türkiye "Gençlik Halleri" Araştırması Yaşama Dair Vakfı (YADA)
Türkiye İçin Gençlik Politikaları Önerileri Gülesin Nemutlu, Yörük Kurtaran
Türkiye Sivil Alanında Gençlik Çalışmasının Tarihsel Gelişimi Gülesin Nemutlu
Türkiye'de Genç İşsizliği: Etkileyen Faktörler ve Politika Önerileri Nurhan Yentürk, Cem Başlevent
Türkiye'de Gençlik Alanında Devletin Rolü Yörük Kurtaran
Türkiye'deki İç Göçün Ergenlerin Uyumundaki Rolü Zübeyit Gün, Fatih Bayraktar
Türkiye'nin Ulusal Gençlik Politikası Nasıl Yapılandırılmalıdır? Hakan Acar
Türkiye’de 15-24 Yaş İşgücü Göstergeleri Didem Sezer
Türkiye’de Genç İşsizliği ile Mücadelede Aktif İşgücü Piyasası Politikaları Emel Çetinkaya
Türkiye’de Gençlerin İstihdam Sorunu Hakan Ercan
Türkiye’de Gençlerin Kariyer Planlamasını Etkileyen Faktörler ve Üniversite Hazırlık Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Orhan Adıgüzel
Türkiye’de Gençlerin Kayıt Dışı İstihdamdaki Durumu Emel Çetinkaya
Türkiye’de Gençlik Çalışmaları ve Politikaları Nurhan Yentürk, Yörük Kurtaran, Gülesin Nemutlu
Türkiye’de Liselerdeki Öğrenci Çetelerinin Yaygınlığı Nurdan Duman
Türkiye’deki Genç İşsizliği Sorununun Makroekonomik Boyutları ve “Avrupa İstihdam Stratejisi” Çerçevesinde Çözüm Politikalarının Belirlenmesi Mehmet Burak Buluttekin
Uçucu Madde Kullanan Ergenlerde Bilinçlendirme Eğitiminin Etkinliği Sibel Coşkun, Kültegin Ögel, Özlem Işıl
Uluslararası Belgelerde Adolesan Hakları Uluslararası Çocuk Merkezi
Uluslararası ilkeler ışığında Türkiye'de çocuk suçluluğunun önlenmesinde kamusal tedbirlerin incelenmesi Hikmet Kopar
Üniveriste Öğrencilerinin Portfolyoya Dayalı Değerlendirmenin Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Bişilsel Yaşam Becerilerine Etkisi Belgin Parlakyıldız
Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Söz Varlığı Üzerine Bir Araştırma Salim Pilav
Üniversite Çağındaki Ergenlerin Cinsel Bilgi, Tutum ve Davranışları Tolga Yıldırım
Üniversite Gençlerine Yönelik Geliştirilen Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Eğitim Programının Etkinliği Gül Pınar
Üniversite Gençlerinin Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine İlişkin Görüşleri Gül Pınar, M. Çolak
Üniversite Gençliği ve İnternet Cevdet Özdemir
Üniversite Gençliğinin Medya Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Analiz İbrahim Toruk
Üniversite Gençliğinin Sportif Rekreasyon Etkinliklerine Yönelik İlgileri ve Katılma Düzeylerinin Belirlenmesi Osman Kürşat Ergül
Üniversite Giriş Sınavına Hazırlanan Adaylarda Psikolojik Sağlamlık: Öğrenilmiş Güçlülük, Algılanan Sosyal Destek ve Cinsiyetin Rolü Burcu Dayıoğlu
Üniversite Ögrencilerinin Psikolojik Dayanıklılıkları ve Algıladıkları Sosyal Destek Arasındakı İlişki Şerife Terzi
Üniversite Öğrenci Harcamalarının Analizi ve Bölge Ekonomilerine Katkılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Mehmet Kaşlı, Alpaslan Serel
Üniversite Öğrencilerinde Bilişsel Model Çerçevesinde Sosyal Anksiyete Bozukluğu ve Alkol Kötüye Kullanımı İlişkisi Mine Tekin
Üniversite Öğrencilerinde Depresif Belirtiler ve Umutsuzluk Düzeyleri ile İlişkili Etmenler Feryal Çam Çelikel, Ünal Erkorkmaz
Üniversite Öğrencilerinde Depressif Belirtiler, Kişisel Sağlık Davranışları ve Sigara İçme Hikmet Yazıcı, İsmail Ak
Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Belirti Sıklığı ve Belirti Düzeyi İle İlişkili Gelişimsel, Akademik ve Psikolojik Etmenler Sultan Doğan, Bedriye Öncü, Gamze Varol Saraçoğlu, Suat Küçükgöncü
Üniversite Öğrencilerinde Kendini Toparlama Gücünün İçsel Koruyucu Faktörlerle İlişkisi Şerife Terzi
Üniversite Öğrencilerinde Öğretmene İlişkin Algıların ve Öğrenci Özelliklerinin Kopya Çekme Davranışlarıyla İlişkisi Sevgi Özgüngör
Üniversite Öğrencilerinde Romantik İlişkilerle İlgili Akılcı Olmayan İnançlar, Bağlanma Boyutları ve İlişki Doyumu Arasındaki İlişkiler Tuğba Sarı
Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumunu Yordamada Bireysel Bütünlük (Tutarlılık) Duygusu, Aile Bütünlük Duygusu ve Benliksaygısı Ayşe Rezan Çeçen
Üniversite Öğrencilerinin Aile İçi Demokrasi ile İlgili Görüşlerinin Cinsiyet ve Anne-Baba Eğitim Düzeyine Göre Değerlendirilmesi Ahmet Üstün, Müge Yılmaz
Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Yordayan Değişkenler Hamide Deniz Gülleroğlu
Üniversite Öğrencilerinin Aleksitimik Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Tuba Bağcı
Üniversite Öğrencilerinin Bakış Açısından Sigara ve Alkol Kullanımına Başlamada ve Bırakmada Etkili Olan Faktörler Diğdem Müge Siyez
Üniversite Öğrencilerinin Başarı Amaçları ve Zihinsel Zaman Yolculuğu Becerileri Altay Eren
Üniversite Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Zihinsel Olmayan Faktörler: Gazi Üniversitesi Örneği Galip Yüksel, Ferudun Sezgin
Üniversite Öğrencilerinin Bazı Kişilik Özelliklerine Göre Sınav Kaygısının İncelenmesi Süleyman Dündar, Şenay Yapıcı, Birol Topçu
Üniversite Öğrencilerinin Boş Zamanlarını Değerlendirme Faaliyetlerinin Sosyoekonomik Boyutu Üzerine Bir İnceleme Seher Ersoy, Osman Güldemir
Üniversite Öğrencilerinin Cinsellik ve Cinsel Eğitim ile İlgili Görüşleri Hasibe Kadıoğlu, Ayşe Yıldız, Nadire Ercan, Ayşe Ergun
Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin Sosyo-Demografik Özellikler Açısından incelenmesi Songül Tümkaya, Birsel Aybek
Üniversite Öğrencilerinin Evlenecekleri Eşlerde Aradıkları Özellikler Aslı Bugay, Esin Tezer
Üniversite Öğrencilerinin Evlilik Kavramına Atfettiği Anlamlar Mustafa Koç, Adem Sezer, Mehmet Balçın, Harun Turhan, Ümit Polat, Orhan Bölükbaş
Üniversite Öğrencilerinin Kadın Haklarına İlişkin Bilgi ve Görüşleri Gül Pınar
Üniversite Öğrencilerinin Matematik Başarıları ile Algıladıkları Problem Çözme Becerileri, Özyeterlik Algıları, Bilişüstü Özdüzenleme Stratejileri ve ÖSS Sayısal Puanları Arasındaki Açıklayıcı ve Yordayıcı İlişkiler Örüntüsü Bülent Alcı, Münire Erden, Ali Baykal
Üniversite Öğrencilerinin Mükemmeliyetçi Kişilik Özelliği ile Empati Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından Incelenmesi Ahmed A. Yaoar
Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı: Ankara Üniversitesi Örneği Hüseyin Odabaş, Z. Yonca Odabaş, Coşkun Polat
Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme Yaklaşımlarının Belirlenmesi ve Öğretme-Öğrenme Süreci Değişkenleriyle İlişkileri Necla Ekinci
Üniversite Öğrencilerinin Popüler Kültür Etkinlikleri ve Boş Zaman Alışkanlıkları Serenay Akkaya
Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Bir Faaliyet Olarak Halk Oyunlarına Katılım Nedenleri İsa Doğan
Üniversite Öğrencilerinin Sağlığı Algılama Durumları ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Arasındaki İlişki Nilüfer Tuğut, Mine Bekar
Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Gülten Karadeniz, Emre Yanıkkerem Uçum, Özden Dedeli, Öznur Karaağaç
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Destek ve Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi Emel Yılmaz, Ela Yılmaz, Fatoş Karaca
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Yetkinlik Düzeyleri ile Sürekli Öfke ve Öfke İfade Biçimlerinin İncelenmesi Binnaz Kıran Esen, Öner Çelikkaleli
Üniversite Öğrencilerinin Sosyalleşme Sürecinde Spor Aktivitelerinin Rolü Hasan Şahan
Üniversite Öğrencilerinin Şiddet Algısı İsmihan Kapıcıoğlu
Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Değerleri ile Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki Eşber Ayşem Çalişkur
Üniversite Öğrencilerinin Yeme Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre Yordanması Ceylan Sart
Üniversite Öğrencilerininin Öğretim Elemanlarından Kalite Beklentileri: Yüzüncü Yıl Üniversitesi İ.İ.B.F. Örneği Reha Saydan
Üniversite Öğreniminde Başarının Tekniği Bilge Umar
Üniversite Sınavına Hazırlanan Ergenlerin Psikolojik Sağlamlıklarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Vesile Oktan
Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Evliliğe Bakış Açısı Gül Pınar
Üniversitede Öğrenim Gören Öğrencilerin Yaşlı Ayrımcılığına İlişkin Tutumları Duygu Vefikuluçay
Üniversitelere Giriş Sınavlarına Hazırlanan Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Yapılarının İstatistiksel Analizi Esra Özgür
Üniversiteye Uyum Sürecinde Yalnızlığı Yordamada Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılığın Doğrudan ve Dolaylı Rolleri Erdinç Duru
Üniversteden Yeni Mezun Olan Gençlerin İş Arama Davranışlarının Planlı Davranış Teorisi Bağlamında Araştırılması Gökçe Başbuğ
Üstün Yetenekli Öğrencilerle Psikolojik Danışma Hikmet Yazıcı
Web Ortamlı Probleme Dayalı Öğrenmede Bilişsel Esneklik Düzeyinin Öğrenci Başarısı ve Tutumları Üzerindeki Etkisi Ayfer Alper, Deniz Deryakulu
Web Tabanlı Öğretim Ortamındaki Öğrencilerin İnternet Bağımlılığını Etkileyen Faktörler Özlem Çakır Balta, Mehmet Barış Horzum
Web Tabanlı Uzaktan Eğitimde Sıra, Hız ve İçerik Kontrollerinin Akademik Başarıya Etkisi Ahmet Mahiroğlu, Mustafa Coşar
Yahudilikte Ergenliğe Geçerken Penina Adelman, Ali Feldman, Shulamit Reinharz
Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımının Duyuşsal ve Bilişsel Öğrenme Ürünlerine Etkisi Gürcü Erdamar Koç, Melek Demirel
Yapısalcı Yaklaşım Normlarında Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme, Otonomi, Çoklu Zekâ Durumlarının Değerlendirilmesi Gülseren Keskin, Gül Özlem Yıldırım
Yaratıcı Drama ile Bütünleştirilmiş Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Öğrencilerinin Utangaçlık Düzeylerine Etkisi Emine Durmuş
Yarınlara Geç Kalmadan Feyzullah Arslan
Yaşanan Bir Cinayet Olayı Sonrasında Üniversite Öğrencilerinde Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Değerlendirilmesi Duru Gündoğar, Özlem Akarsu, Lütfi Çetin Baydar
Yeme Tutum Bozukluğunun Kişilerarası Şemalar, Bağlanma, Kişilerarası İlişki Tarzları ve Öfke ile İlişkisi Nursen Oral, Nesrin Şahin Hisli
Yetiştirme Yurdu Deneyimi Olan Genç Yetişkinlerin Çocuklarının Duygusal ve Davranışsal Sorunları Belgin Üstün
Yoksulluğun Ergenlerin Ruh Sağlığına Etkileri Erol Özmen, Dilek Özmen, Pınar Erbay Dündar, Aynur Çakmakçı Çetinkaya, E. Oryal Taşkın
Yoksulluk ve Genç Kuşakların Toplumsal Hareketlilik Olanakları: İstanbul ve Gaziantep Örnekleri Neriman Açıkalın
Yoksulluk ve Genç Kuşakların Toplumsal Hareketlilik Şansları: İstanbul ve Gaziantep Örnekleri Neriman Açıkalın
Yurt Dışından Geri Dönüş Yapan Üniversite Öğrencilerinin Sorunlarının İncelenmesi Turhan Çetin, Leyla Ercan
Yükseköğrenimine Yeni Başlayan Öğrencilerin Düşüncelerini Yazılı Olarak İfade Edebilme Becerilerinin Değerlendirilmesi Erdoğan Köse, Abdullah Şahin
Yükseköğretim Düzeyinde Sınıf Atmosferinin Öğrenci Başarısına Etkisi Adnan Küçükoğlu, Erdoğan Köse
Yükseköğretim Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarının Ders Uygulamaları ve Sınıf İçi Davranışlarına İlişkin Görüşleri Mualla Bilgin Aksu, Asım Çivitçi, Baki Duy
Yükseköğretimde Öğretimi Değerlendirme Anketlerinde Öğrenci Algılarındaki Farklılıkların Puanlamaya Etkileri Nurdan Kalaycı
Zorba, Kendine Güvenen ve Zorbalıktan Kaçınan Tutumları Sergileyen Lise Öğrencilerinin İş Birliği Yapma Karakter Özelliği Açısından Değerlendirilmesi Ayşe Aypay, Emine Durmuş
Zorba, Kurban ve Olumlu Özellikler Taşıyan Ergenlerin Aile Özelliklerinin İncelenmesi Fulya Cenkseven Önder, Filiz Yurtal
Zorla Evlendirilen Genç Kız Leyla Acar Resan
RSS - 2008 beslemesine abone olun.