2007 Yılında Yayınlanmış Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu yılda yayınlanmış gençlikle ilgili 644 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan
Okul Kültürü ile Öğrencilerin Şiddete Başvurma Davranışları Arasındaki İlişkiler Zülfü Demirtaş, Alpay Ersözlü
Aile Bireylerindeki Ruhsal Bozuklukların Ergenler Üzerine Etkisi Lise Son Sınıf Gençliği Örneği Nilüfer Özcan Demir, Demet Ulusoy, Aylin Görgün Baran
Arkadaşlık Kitabı Ahmet Faik Yıldız
Ergenlik Dönemindeki Fırtına ve Stres Beyindeki Değişikliklerle İlişkili Olabilir mi? Emine Zinnur Kılıç
Gençlerin Siyasal ve Kültürel Tutumları-Ankara Örneği Aslıhan Küçüker
Gençlerin Üniversite Eğitiminden Beklentileri ve Tarımsal Eğitim Mithat Direk
Gençlik Vah Gençlik Hikmet Yılmaz
Grupla Öfke Denetim Eğitiminin Lise 9. Sınıf Öğrencilerinin Sürekli Öfke Düzeylerine Etkisi Hicran Genç
İkidilli Çocukların Dil Becerilerinin Ölçümü ve Eşik Kuramı Kutlay Yağmur
İlköğretim Okulu 6, 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Okul Yaşamının Niteliğine İlişkin Görüşleri Kürşad Yılmaz
İnternet ile Yeni Medyalarda Çocuk ve Gençlik Yazını Hikmet Asutay
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Psikolojik Belirti Düzeylerinin İncelenmesi Mehmet Engin Deniz, Selahattin Avşaroğlu, Ercan Yılmaz
Sınav Kaygısı ile Özgüven Arasındaki İlişkinin Erinlik Döneminde İncelenmesi Sezin Turan Başoğlu
SİLİNECEK Toplumsal Değerler ve Gençlik Bir Değerler Sosyolojisi Denemesi Nazmi Avcı
Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Adolesan Dönem Bilgi ve Yaşam Tarzlarının Belirlenmesi Araştırması Münevver Bertan, Hilal Özcebe, Bahar Güçiz Doğan, Dilek Haznedaroğlu, Nilgün Kırcalıoğlu, Salda Hızel Bülbül
Üniversite Öğrencilerinin Sosyalleşme Sürecinde Spor Aktivitelerinin Rolü Hasan Şahan
Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Evliliğin Kuruluşuna İlişkin Görüş ve Düşünceleri Nesrin Türkarslan, Semra Yurtkuran Demirkan
Yurt Dışına Giden Hacettepe Üniversitesi Erasmus Öğrencilerinin Memnuniyet Düzeyleri Esed Yağcı, Cemal Ergin Ekinci, Berrin Burgaz, Hülya Kelecioğlu, Tuncay Ergene
"Anne mi, Abla mı, Baba mı, Dede mi?" Ensest Olgu Sunumu Şaziye Senem Başgül, Linda Balcı, Human Can Elmi
(2 KEZ GİRİLMİŞ )Üniversite Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddetle İlgili Bilgi ve Görüşleri Pınar Gül
(2 KEZ GİRİLMİŞ- BU YANLIŞ ESER ADLI OLAN) Lise İkinci Sınıf Öğrencilerinin Dinledikleri Müzik Türleri Müzik Türleri ile Sürekli Kaygı Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Yasemin Aydoğan, Figen Gürsoy
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Fulya Cenkseven, Turan Akbaş
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Şakir Özen, Saliha Antar, Mustafa Özkan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Mutlu Binark
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Anne-Babası Boşanmış 9-13 Yaşlarındaki Çocuklar İle Aynı Yaş Grubundaki Anne-Babası Boşanmamış Çocukların Benlik Saygısı ve Kaygı Düzeyleri Nergüz Bulut Serin, Sevda Öztürk
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Avrupa İstihdam Stratejisi ve Genç İşsizliği Ömer Faruk Çolak
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Çocuk ve Gençler İçin Klinisyen Tarafından Uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSB-ÖÇE) Geçerlik Güvenirlik Çalışması Işık Karakaya, Nursu Çakın Memik, Belma Ağaoğlu, Ahmet Tamer Aker, Şahika Gülen Şişmanlar, Özlem Yıldız Öc, Ayşen Coşkun
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeğinin 13- 18 Yaş Ergen Formunun Geçerlik ve Güvenirliği Nursu Çakın Memik, Belma Ağaoğlu, Ayşen Coşkun, Özden Şükran Üneri, Işık Karakaya
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ergenler İçin Sosyal Kaygı Ölçeğinin (ESKÖ) Geçerlik ve Güvenirliğin İncelenmesi Arzu Aydın, Serap Tekinsav Sütçü
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Fairy-Fales in English in The Teaching of English As A Foreign Language With A Special Reference to Young Learners in Reading Classes in Turkey Gamze Külekçi
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Genç İşsizliği Sorunu ve Çözmeye Yönelik Politikalar Bülent Pirler
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Genç İşsizliği: Eğitim ve İstihdamda Sorunlar, Çözüm Arayışları İlkay Savcı
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Genç Yetişkinlerde Sigara İçme Stres ve Başa Çıkma Becerileri Figen Yazıcı
(2 KEZ GİRİLMİŞ) İngilizce Öğrencilerinin Katılımını Etkileyen Etmenler ve Etki Düzeyleri (Öğrenci Algıları) Adem Sultan Turanlı
(2 KEZ GİRİLMİŞ) İstanbul Gençliği: STK Üyeliği Bir Fark Yaratıyor mu? Nurhan Yentürk, Yörük Kurtaran, Şaylan Uran, Laden Yurttagüler, Alper Akyüz, Gülesin Nemutlu
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Lise Öğrencilerinde Görülen Problem Davranışların Okul Ortamı ile İlişkili Psiko-Sosyal Faktörler Açısından Değerlendirilmesi Diğdem Müge Siyez
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Lise Öğrencilerinin Ana-Baba İletişimi Sosyal Destek ve Ana–Baba Tutumu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Sema Sağlam
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Lise Öğrencilerinin Kimlik Duygusu Kazanım Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ayşen Balkaya, Esra Ceyhan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Lise Öğrencilerinin Suç Davranışı Düzeylerinin Bazı Kişisel ve Ailesel Nitelikler Bakımından İncelenmesi Ayşen Balkaya, Esra Ceyhan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Lise son sınıf öğrencilerinin geleceğe yönelik beklentileri -Ankara Haymana ilçesi örneği Erkan Turan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Madde Deneyen ve Denemeyen Ergenlerde Sosyal Aktivitelere Katılım: İstanbul Örneklemi Kültegin Ögel, Eda Ermağan, Ceyda Yılmazçetin Eke, Sevil Taner
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Olumlu Ergen Gelişiminde Ebeveyn/Akran İlişkilerinin Önemi Fatih Bayraktar
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ortaöğretimde Gençleri Şiddete Yönelten Nedenler ve Şiddeti Engellemede Spor Aktivitelerinin Rolünün İncelenmesi: Amasya İli Örneği Şule Kırbaş, Yalçın Taşmektepligil, Ahmet Üstün
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının Genç Tüketicilerin Marka Farkındalığı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma Mehmet Tığlı, Candan Çelik, Serdar Pirtini
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Teknik Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Fakültelerine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi Ahmet Mahiroğlu, Demet Somuncuoğlu Özerbaş
(2 KEZ GİRİLMİŞ) The Natioal Outlook and Its Youth in The 1970s (1970'lerde Milli Görüş ve Gençliği) Özlem Bayraktar
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrencilerinde Cinsiyete Göre Cinsel Mitler: Ön Değerlendirme Sonuçları Nihal Bostancı, Sevim Buzlu, S. Yılmaz
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrencilerindeki İyimserlik Düzeyi ve Aile İşlevleri Arasındaki İlişki Nihal Bostancı, Özlem Güvenir, Öznur Sezgin, Özlem Eyüpoğlu, Özden Duruhan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrencilerinin Eş Seçimine ve Evliliğe İlişkin Görüşleri Dilek Kılıç, Canani Kaygusuz, Beyhan Bağ, Gülbu Tortumluoğlu
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başaçıkma Tarzlarının Uzun Süreli Yaşadıkları Yerleşim Birimine ve Algıladıkları Anne-Baba Tutumlarına Göre İncelenmesi Tevfik Fikret Karahan, Hatice Epli Koç
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumlarının Bazı Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi Meliha Tuzgöl Dost
(4 KEZ GİRİLMİŞ) Aile Bireylerindeki Ruhsal Bozuklukların Ergenler Üzerine Etkisi: Lise Son Sınıf Gençliği Örneği Nilüfer Özcan Demir, Demet Ulusoy, Aylin Görgün Baran
(4 KEZ GİRİLMİŞ) Aile Bireylerindeki Ruhsal Bozuklukların Ergenler Üzerine Etkisi: Lise Son Sınıf Gençliği Örneği Nilüfer Özcan Demir, Demet Ulusoy, Aylin Görgün Baran
(4 KEZ GİRİLMİŞ) Aile Bireylerindeki Ruhsal Bozuklukların Ergenler Üzerine Etkisi: Lise Son Sınıf Gençliği Örneği Nilüfer Özcan Demir, Demet Ulusoy, Aylin Görgün Baran
(BİLDİRİ )Çocuk Ve Ergenlerde Madde Kullanımı ve Istismarı: Okullarda Yapılabilecek Önleyici Psikolojik Danışma Çalışmaları Diğdem Müge Siyez
(BİLDİRİ) Almanya'da Yaşayan ve Suça Yönelen Türk Gençleri Gözüyle Alman Gençlik Adalet Sistemi Elif Gökçearslan Çifci
(BİLDİRİ) Avrupa İstihdam Stratejisi ve Gençlerin İstihdamı Hakan Ercan
(BİLDİRİ) Çocuk ve Gençlik Yazını Bağlamında Medyalar ve Bu Medyalarda Sunulan Görsel İşitsel Metinler Hikmet Asutay
(BİLDİRİ) Çocukluk ve Ergenlikteki İlk Ayrılık Kaygısı Belirtilerinin Denetim Odağı, Algılanan Problem Çözme ve Depresyon İle İlişkisi Aydoğan Aykut Ceyhan, Esra Ceyhan
(BİLDİRİ) Çözüm Odaklı Terapinin Sınav Kaygısı ve Saldırganlık Üzerindeki Etkisi Başaran Gençdoğan
(BİLDİRİ) Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Çatışma İletişimi Yaklaşımlarının Duygusal Zeka Açısından İncelenmesi Coşkun Arslan, Erdal Hamarta
(BİLDİRİ) Ergenlerin Dışsallaştırılmış Uyum Problemlerin Yordanmasında Kişilik Özelliklerinin Rolü Diğdem Müge Siyez, Ferda Aysan, Aslı Uz Baş
(BİLDİRİ) Ergenlik Dönemi ve Madde Kullanımına Yatkınlık Defne Tamar Gürol
(BİLDİRİ) Gençlerin Sağlık Hakkı, Sağlıklı Yaşama Hakkı ve Sağlık Hizmetinden Yararlandıkları Sıradaki Hakları Mustafa Sütlaş
(BİLDİRİ) Hedonist ve Püritan Etik Sarmalında Postmodern Gençlik Vehbi Bayhan
(BİLDİRİ) İnternet Kullanımı ve Ergen Ruh Sağlığı Esra Ceyhan
(BİLDİRİ) Kent ve Kentte Bir Kullanıcı Grubu Olarak Gençler A.N. Bayraktar
(BİLDİRİ) Lise Öğrencilerinde Kaygı, Depresyon ve Olumsuz Benlik Algısı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Çerçevesinde İncelenmesi J. Aktürk, Erdinç Duru
(BİLDİRİ) Lise Öğrencilerinin Toplumsal Değerlere Ilişkin Tutumları M. Gömleksiz
(BİLDİRİ) Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Aile İçi ve Okulda Yaşanan Şiddet ve Saldırganlığa Yönelik Görüş ve Düşünceleri Mehmet Ali Çakır, Aylin Yazıcıoğlu
(BİLDİRİ) Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları ve Obezite Durumlarının Belirlenmesi Nesrin İlhan, Makbule Batmaz, Fatma Özhan
(BİLDİRİ) Madde Kullanım Bozukluğu Olan Ergenlerde Kimlik Zeki Yüncü
(BİLDİRİ) Sosyal Becerileri Geliştirme Eğitiminin Lise 9. Sınıf Öğrencilerinin Yabancılaşma Düzeylerine Etkisi Ercan Kocayörük
(BİLDİRİ) Üniversite Gençliğinin Bireysel Ve Toplumsal Değerlere İlgi ve Bakışı: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği Recep Kaymakcan, S. Kenan, Hayati Hökelekli
(BİLDİRİ) Üniversite Öğrencilerin Uyum Düzeylerinin Demografik, Kişisel ve Sosyal Değişkenler Çerçevesinde İncelenmesi Murat Balkıs, Erdinç Duru, Mustafa Buluş, Sibel Duru
(BİLDİRİ) Üniversite Öğrencilerinde Flört Şiddeti Mehmet Eskin, K. Sayın, Ö. H. Dilek, N. B. Akdolun, Fatma Demirkıran
(BİLDİRİ) Üniversite Öğrencilerinin Barınma Hakkı Çerçevesinde Yurtkur Mevzuatı Yörük Kurtaran
(BİLDİRİ) Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları İle İlgili Bilgi ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi Y. Kırlangıç, Gül Pınar
(BİLDİRİ) Üniversite Öğrencilerinin Cinsellikle İlgili İnanışları
(BİLDİRİ) Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanım Düzeyleri İle Denetim Odağı, Antisosyal Eğilim ve Sosyal Normlara Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişkiler Aydoğan Aykut Ceyhan, Esra Ceyhan
(BİLDİRİ) Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumu, Umutsuzluk ve Akademik Başarılarının Problem Çözme Yaklaşımları Açısından İncelenmesi Mehmet Engin Deniz, Erdal Hamarta, Coşkun Arslan, Fatih Başçiftçi
(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) İşçiler ile Çocukları Arasındaki Meslek Farklılaşması Serkan Güzel
(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) Ebeveynlerin Televizyon Reklam İçeriklerinin Çocuklar Üzerindeki Etkilerini Etik Açıdan Algılamalarına Yönelik Bir Araştırma Yusuf Karaca, Asuman Pekyaman, Hatice Güney
(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) Van ve Çevresi İllerde Askerlik Görevini Yapmakta İken Araştırma Kapsamına Alınan Genç Erişkinlerde Sigara İçme ile İlgili Tutum ve Davranışları Nalan Urgun
(KONU UYGUN DEĞİL) Ayla Çınaroğlu’nun Çocuk ve Gençlik Oyunlarına İdeolojik Yaklaşım Hasan Erkek
(KONU UYGUN DEĞİL) Tevfik Fikret'in Şiirlerinde Çocuk ve Gençlik Kamuran Eronat
(KONU UYGUN DEĞİL)Atomoksetin: Çocuk ve Ergenlerde Etkinliği ve Yan Etkileri Özlem Yıldız Öc, Karakaya Işık
(KONU??) Dil, Kültür ve Eğitim Hikmet Asutay
(mükerrer) Okullarda Şiddet ve Çocuk Suçluluğu Adem Solak
(ROMAN) Hayallerim, Babam ve Ben Fatma Zehra Fidan
(SEMPOZYUM) Genç İşsizliği Sempozyumu 13 Mart 2007 Açılış Konuşmaları Muhteşem Kaynak, Kadri Yamaç, Tuğrul Kutadgobilik, Murat Başesgioğlu
(SEMPOZYUM) Genç İşsizliği Sempozyumu Açılış Konuşması Murat Başesgioğlu
(SİLİNECEK- KONU UYGUN DEĞİL)Genç Birikim Konferansları Orhan Atalay
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Bazı Demografik Değişkenler ve Anne Baba Tutumlarına Göre Madde Bağımlısı Bireylerin Anne Baba Bağlılıkları İlişkisinin İncelenmesi Hüseyin Gazi Kılıç
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Çocuklukta Akran İlişkileri ve Arkadaşlık Derya Beyazkürk, Şakire Anlıak, Çağlayan Dinçer
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Ebeveyne Bağlanma Düzeyine ve Anne-Babanın Boşanma/Birliktelik Durumuna Göre Çocuklarda Evlilik Çatışmasını Algılama Biçimleri Mehmet Emin Sardoğan, Tevfik Fikret Karahan, Abdullah Nuri Dicle, Özlem Menteş
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) İlköğretim Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Sosyal Destek Kaynakları Açısından İncelenmesi İmer Karadağ
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Kız Çocuklarının Okullulaşmasına Yönelik Var Olan Politikalar ve Önündeki Engeller Ayşe Hoşgör Gündüz
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Özel Gereksinimli Çocuklar için Akran Öğretimine İlişkin İlköğretim Öğretmenlerinin Görüşleri Yıldız Güven, Aydan Aydın
13. Türk Dünyası Gençlik Günleri ve Kurultayı Yücel Hacaloğlu
14-18 Yaş Arası Çocuklarda Kişilik Gelişiminin Değerlendirilmesi ve Ruhsal Belirtilerin Saptanması Kent Sezer
19 Mayıs ve Gençlik Bahattin Akbaş
2007 Türkiye Gençlerde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Araştırması Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu
4 Genç Kızın Günlüğü Julia Baskın, Linsey Newman, Sophie Cohen, Countney Toombs
Abdülkadir Geylani'den Gençlik Rehberi Veli Sırım
Adana Beş Ocak Polis Karakolu Sorumluluk Bölgesinde Çocuk Suçlarının Coğrafi Bilgisi Sistemleri İle Haritalandırılması Ve Analizi Mehmet Gürbüz, Murat Karabulut
Adet Düzensizliği Şikayeti Olan Bekar Adölesanların Anksiyete Düzeylerinin Incelenmesi Funda Özdemir, Türkan Pasinlioğlu
Adolesan Cinsel Suç Fail Profili Elif Ersoy, Filiz Kaya, Nihan Efe
Adolesan Çağda Sigara ve Alkol İçme Davranışı Şenlen Gökgöz, Gülay Koçoğlu
Adölesan Kızların Cinsel Bilgi Gereksinim Durumlarının Belirlenmesi Aydan Biri, Ümit Korucuoğlu, Ercan Yılmaz, Çiğdem Şimşek, Fatma Nur Baran Aksakal, Mustafa İlhan
Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisans Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin İncelenmesine İlişkin Ampirik Bir Çalışma Süleyman Dündar, Veysel Ağca
Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine 2002-2004 Yıllarında Getirilen Çocuklara Ait Sosyo- Demografik Özelliklerin Değerlendirilmesi Reha Demirel, Hüdaverdi Küçüker, Sibel Altekin
Ağrı-Doğubayazıt'da Lise Öğrencilerinin Sigara İçme Alışkanlıkları ve Sigaraya Karşı Tutumları Serdar Berk, Ö. Tamer Doğan, Naim Nur
Ah Şu Ergenlik Dönemi Abdülkadir Ünaldı
Aile İçinde Çocuğa Yönelik Şiddet (Sivas İlköğretim İkinci Kademe Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme) Sezer Ayan
Aile Sosyo-Ekonomik ve Demografik Özellikleri ile Okul ve Özel Dershanenin Liselere Giriş Sınavına Katılan Öğrencilerin Akademik Başarıları Üzerindeki Etkileri M. Ruhi Köse
Aile Şirketlerinde Genç Neslin Kurumsallaşmayı Bakış Açısı Üzerine Bir Uygulama Hakan Atlı
Ailelerin Algıladıkları Destek Düzeyleri Farklı Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri İlhan Yalçın
Akdeniz Üniversitesi Öğrencilerinin Sorunları Necati Dedeoğlu
Akran Baskısı Düzeyi Farklı Olan Lise Öğrencilerinin Karar Verme Stratejilerinin İncelenmesi Seren Torun
Akran Zorbalığının Yeni Yüzü: Siber Zorbalık Özgür Erdur Baker, Fatma Kavşut
Algılanan Aile İçi İletişim Biçimlerinin Ergenlerin Benlik Saygısına Etkisi ve Bir Uygulama Örneği Feriha Özmen
Almanya Gençlik Adalet ve Yardım Sisteminde Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü: Köln Örneği Yüksel Baykara Acar, Uğur Tekin
Altı, Yedi ve Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Çatışmalarını Çözmede Arkadaşlarının Yardımına İlişkin Görüşleri Meral Atıcı
Anadolu Üniversiteleri Öğrencilerinin İnternet Üzerinden Bilgi Arama Davranışları Mesut Kurulgan, Metin Argan
Anadolu Üniversitesi Öğrencilerinin İnternet Üzerinden Bilgi Arama Davranışları Mesut Kurulgan, Metin Argan
Ankara'da Bir Lisede Öğrencilerin Yaşam Kalitesinin Sf-36 ile Değerlendirilmesi Mecit Gökçimen, Sarp Üner, Hilal Özcebe, Jale Bayram, Meltem C. Dikilitaş, Güneş Eken, İrem Kor, Fatma N. Öz, Ayşegül Özyapı
Ankara’da Bulunan İki Lisenin Öğrencilerinin Ruhsal Durumlarının GSA–12 ile Değerlendirilmesi Sarp Üner, Tülay Bağcı Bosi, Melih Velipaşaoğlu, İyimser Üre, Zeynep Hediye Topbaşı, Rabia Sedef Varol, Mustafa Azmi Sungur, Can Yaşar Sanhal
Anne-Baba Tutumları ile İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Okul Başarısı ve Özerkliklerinin Gelişimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Yasemin Yılmazer
Anne-Babası Boşanmış 9–13 Yaşlarındaki Çocuklar ile Aynı Yaş Grubundaki Anne Babası Boşanmamış Çocukların Benlik Saygısı ve Kaygı Düzeyleri Nergüz Bulut Serin, Sevda Öztürk
Arkadaş Grubuna Sahip Olmaya Verilen Önemin Gençlerin Vandalizmi Üzerindeki Etkisi Esra Burcu, Nazan Danacıoğlu, Alexander T. Vazsonyi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Amaçlarına Yönelik Öğrenci Görüşleri Bülent Akbaba
Atılganlık Becerileri Eğitim Programının İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Atılganlık Düzeyi ve Benlik Saygısı Üzerindeki Etkisi Serdal Ünal
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları: Leonardo da Vinci Programı Araştırması Aylin Özaşık
Avrupa Birliği'nde Genç İşsizliği ve Rosetta Planı'nın Türkiye'de Uygulanabilirliği Tahir Baştaymaz
Avrupa İstihdam Stratejisi ve Genç İşsizliği Tuba Ongun
Avrupa İstihdam Stratejisi ve Genç İşsizlik Ömer Faruk Çolak
Avrupa Sosyal Devlet Anlayışında İstihdam ve Türkiye'de Genç İşsizlik Sorunu Hüseyin Gökmen
Ayaktan Takip Edilen Dikkat Eksikliği ve Aşırı Hareketlilik Yakınmalı Çocuklara ve Ergenlere Konan Tanılar ve Uygulanan Tedaviler F. Neslihan İnal Emiroğlu, Fatma Varol Taş, Aynur Akay, Esra Aslan, Şafak Culfa, Rezerta Taga, Özlem Çubuk, Eren Şahbaz, Elmira Şintayeva, Hasan H Yalçın
Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Problem Alanlarının Cinsiyet ve Sınıf Düzeyi Değişkenlerine Göre İncelenmesi T. Doğan, T. Sarı, M. Kazak, P. Saya, T. Altıntaş
Batılılaşma Sürecinde Türk Toplumuna Sunulan Çocuk ve Genç Tipleri (Mehmet Akif, Tevfik Fikret, Muallim Naci örneği) Nigar Duran
Bazı Sosyo-Ekonomik Değişkenlere Göre Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Mikâil Tel, Mehmet Öcalan, Fikret Ramazanoğlu, Erkan Turan Demirel
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Öğrencilerinin İletişim Becerisi Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Özden Tepeköylü
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Motivasyon Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ökkeş Alpaslan Gençay, Selçuk Gençay
Ben Büyüdüm Anne Ergenlik Öyküleri (Erkek) Bade Gürleyen
Ben Kimim Kim Olacağım?: Ergenler İçin El Kitabı Nurdan Tekgül
Benim Çocuk Kötü Çıktı!: Gençlerin Eğitimi Üzerine Muzaffer Koçer
Beyazıd-ı Bistami'den Gençlik Rehberi Veli Sırım
Bilgisayar Destekli Eğitim Yazımlarında Kullanılan Ön Örgütleyicilerin Alan Bağımlı ve Alan Bağımsız Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi Sibel Somyürek, H. İbrahim Yalın
Bilgisayara Karşı Öğrenci ve Öğretmen İlgileri Füsun G. Alacapınar
Bir Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniğinde Yatarak Tedavi Gören Hastalarda İlaç Kullanımı Fatma Varol Taş, Taner Güvenir, Süha Miral
Bir Ergene Mektup: Ebeveynlerin En Zor Dönemi Ergenlik Çağını Anlamak Vittorino Andreoli
Bir Grup Fen Lisesi Öğrencisine Verilen İnsani Değerler Eğitiminin İnsani Değerler Ölçeği ile Sınanması Bülent Dilmaç, Adnan Kulaksızoğlu, Halil Ekşi
Bir Grup Üniversite Öğrencisinde Sosyal Fobi Yaşama Durumlarının ve Başa Çıkma Stratejilerinin Değerlendirilmesi Gülseren Keskin, Fatma Orgun
Bir Üniversitenin Bazı Fakülte ve Yüksek Okullarında Okuyan Gençlerde Bazı Risk Alma Davranışları Derya Çamur, Sarp Üner, Nesrin Çilingiroğlu, Hilal Özcebe
Birinci Basamakta Ergen Sağlığına Yaklaşım Pemra C. Ünalan, Çiğdem Apaydın Kaya, Tülay Akgün, Hülya Yıkılkan, Arzu İşgör
Boşanmış Ailede Yetişen Ergenlerin Bilişsel Çarpıtmalarıyla Benlik Değeri Arasındaki İlişki Yeşim Kuyucu
Boşanmış Ailelerdeki Ergenlerin Uyum Düzeylerini ve Sosyal Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Bir Grup Rehberliği Çalışmasının Sınanması Beyhan Meriç
Bütün yönleriyle çocuk ve gençlere yönelik denetimli serbestlik Deniz Kırımsoy
Ceza Hukukunda Yaş Küçüklüğünün Etkisi Beşir Aslan
Cumhuriyet’in Bir Gençlik Projesi Olarak Kızılay Kampları (1936-1950) Taner Bulut
Çalışan Çocukların Sorunları ve Geleceğe Dair Beklentileri Musa İkizoğlu, Elif Gökçearslan Çifci, Bilge Önal Dölek
Çalışma Hayatında Bir Risk Grubu: Genç Çalışanlar (Çalışan Gençlik) Nazmi Bilir
Çatışma Çözme Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Grup Rehberliğinin Lise Öğrencilerinin Saldırganlık ve Problem Çözme Becerileri Üzerine Etkisi İlkay Güner
ÇİFT GİRİŞ Çocuk ve Ergenler İçin Sosyal Destek Değerlendirme Ölçeği Türkçe Formunun Uyarlama Çalışması: Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirliği Ilgın Gökler
Çocuk Gelişimi ve Ergenlik Dönemi Nöfer Çiftçioğlu
Çocuk Koruma(Ma) Kanunu Nihat Tarımeri
Çocuk Suçları Ve Şiddet Olayları Hatice Odacı
Çocuk Suçluluğu Demografisi : Kütahya Şehri Örneği Nida Bayındır, Ali Özel, Emrah Köksal
Çocuk Suçluluğuna Sebep Olan Sosyo-Ekonomik Faktörler Yavuz Selim Kılıç
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Hastalarda Belirtiler, Tanılar ve Tanıya Yönelik İncelemeler Şahbal Aras, Gülşen Ünlü, Fatma Varol Taş
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ayla Aysev Soykan, Yasemen Işık Taner
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğine Başvuran Ergenlerin Özellikleri Gonca Gül Çelik
Çocuk ve Ergene Şiddetin Önlenmesi 15- 16 Mayıs 2006 Sempozyumu Ankara Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü
Çocuk ve Ergenler için Sosyal Destek Değerlendirme Ölçeği Türkçe Formunun Uyarlama Çalışması: Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirliği Ilgın Gökler
Çocuk ve Ergenlerde Cinsel Kötüye Kullanım ve Hemşirelik Yaklaşımları Mahire Olcay Çam
Çocuk ve Ergenlerde Depresyon Yasemen Işık Taner
Çocuk ve Ergenlerde Madde Bağımlılığı Kitapçığı Altındağ İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü
Çocuk ve Genç Hükümlülerle Çalışma Personel El Kitabı Adalet Bakanlığı
Çocuk ve Gençler için Klinisyen Tarafından Uygulanan Travma Sonrası Stres Bozukluğu Ölçeği (TSSB-ÖÇE) Geçerlilik Güvenilirlik Çalışması Işık Karakaya, Nursu Çakın Memik, Belma Ağaoğlu, Ahmet Tamer Aker, Şahika Gülen Şişmanlar, Özlem Yıldız Öc, Ayşen Coşkun
Çocuk ve Gençlerde Şiddet Olgusu ve Önlenmesine Yönelik Öneriler Hayati Hökelekli
Çocuk ve Gençlik Yazını ve Okuma Edimindeki İşlevi Hikmet Asutay
Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeğinin 13-18 Yaş Ergen Formunun Geçerlik ve Güvenilirliği Nursu Çakın Memik, Belma Ağaoğlu, Ayşen Coşkun, Özden Şükran Üneri Öztürk, Işık Karakaya
Çocuklarda Suç Türü Ve Nedenlerinin Uyum Analiziyle İncelenmesi Veysel Yılmaz, Saraçlı Sinan
Çocukların ve Gençlerin Bilgisayar ve İnternet Güvenliği Gürol Canbek, Şeref Sağıroğlu
Çocukluk Çağı Travmalarının Umutsuzluk, Sigara Ve Alkol Kullanımı Üzerine Etkisi Üniversite Son Sınıf Öğrencilerini İnceleyen Bir Çalışma Şakir Özen, Saliha Antar, Mustafa Özkan
Çok Boyutlu Okul Öfke Ölçeği'nin Türkçe'ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları Nazmiye Çivitçi
Çokboyutlu Öğrenci Yaşam Doyumu Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları Asım Çivitçi
Deniz Gezmiş Fırtınalı Yıllar Tarkan Tufan
Devrimci Yurtsever Gençliği Değerlendiriyor Abbas Türkmen
Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Son Sınıf Öğrencilerinin Kaygılarını Etkileyen Etmenler Recep Tümerdem
Dijital Bölünme ve Gençlik: Bilgi Toplumunun Sınırlarında Erişilen Toplumsallık Nimet Önür
Dinle! Gençler Nelerden Şikayet Ediyor Hüseyin Karaca
Diyarbakır'da Çocuk Ve Adolesan Cinayetleri Yaşar Tıraşçı, Süleyman Gören
Diyarbakır'da Kapkaç Ve Yankesicilik Olaylarına Karışan 18 Yaş Altı Kişilerin Sosyolojik Analizi Mehmet Seyman Önder
Dumlupınar Üniversitesi Lisans Öğrencilerinin Memnuniyetini Etkileyen Bireysel Özelliklerin İstatistiksel Analizi -Hipotez Testi, Ki-Kare Testi ve Doğrusal Olasılık Modeli- Nevin Uzgören, Ergin Uzgören
Düşük Sosyo-Ekonomik Yapı Suç İlişkisi: Malatya'da Çocuk Suçluluğu Bekir Kocadaş
Düzce Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara Konusundaki Tutumları ve İçme Sıklıkları Atilla Senih Mayda, Nihan Tufan, Selen Baştaş
Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Aile İçi Şiddet Konusundaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi Ebru Kaynar Tunçel, Cihad Dündar, Yıldız Pekşen
Edirne Şehir Merkezindeki Lise Öğrencilerinde Riskli Sağlık Davranışlarının Değerlendirilmesi Fatmanur Eneç Can
Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Problem Alanlarının Belirlenmesi İlknur Pektaş, Ayşegül Bilge
Eğitilebilir Zihinsel Engelli Çocuklarda Eğlenceli Atletizm Antrenman Programının Psikomotor Özelliklere Etkisi Betül Bayazıt, Bergün Meriç, Menşure Aydın, Ertay Seyrek
Eğitim Fakülteleri Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğrencilerinin Aldıkları Eğitim-Öğretime Yönelik Görüş ve Beklentileri Serap Buyurgan
Eğitim Fakültelerinin Farklı Branşlarında Eğitim Alan Öğrencilerin Problem Çözme Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması Sena Gürşen Otacıoğlu
Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Cinsel Yaşamlarına İlişkin Yaklaşımlarının Belirlenmesi Fide Kaya, Özlem Serin, Ayşe Genç
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar ve Diğer Bölüm Öğrencilerinin Benlik İmgesi ve Denetim Odaklarının Karşılaştırılması Nihan Yağışan, Ali Murat Sünbül, Özgül Bike Yücalan
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Branşlarına Göre Çeşitli Televizyon Programlarını İzleme Sürelerinin Değerlendirilmesi Hüseyin Hüsnü Bahar
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Çeşitli Televizyon Programlarını İzleme Süresinin Cinsiyet ve Sınıf Seviyesine Göre Değerlendirilmesi (Erzincan Eğitim Fakültesi Örneği) Hüseyin Hüsnü Bahar
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Harita Okuryazarlığına İlişkin Görüşleri Bilal Duman, Mustafa Girgin
Eğitimin Değeri ve Gençlik: Eğitimli İstanbul Gençliğinin Değerler Dünyası Umut Sarp Zeylan
Eğitimli İstanbul Gençliğinin Siyasal ve AB Üzerine Düşünceler Ayhan Kirmanoğlu
Endüstri Meslek Liselerinde Eğitim Gören Öğrencilerin Mesleki İlgisi ile Seçtikleri Alan Arasındaki İlişkiler Mehmet Can Köprü
Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Meslek Alanlarına Yönlendirilme Etkinliklerinin Yeterlilik Düzeyi Murat Bilge
Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeyi Gökhan Eker
Endüstri Meslek Lisesi ve Genel Lise Öğrencilerinin Bireysel ve Sosyal Değişkenler ve Algılar Bakımından Karşılaştırılması Muhammet Erbaş
Ergen Annelerde Ebeveynlik Yeterliliğinin Arttırılmasında İlişkisel-Gelişimsel Yaklaşım Modelinin Uygulanması Hatice Banu Akyürek Eriş
Ergen Eğitim Programının, Ergenlerin Gelişim Bilgilerine Beden ve Benlik İmajlarına Etkisinin İncelenmesi Saliha Öztürk
Ergen Suçluluğunda Bazı Kişisel ve Ailesel Özelliklerin İncelenmesi Barış Akduman, Gülümser Gültekin Akduman, Gürol Cantürk
Ergen ve Yetişkin Kadınların Ergenlik Dönemlerindeki Flört İlişkilerinin Karşılaştırılması Hande Diyarbekirli
Ergenler İçin Sosyal Kaygı Ölçeğinin (ESKÖ) Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi Arzu Aydın, Serap Tekinsav Sütçü
Ergenlerde Akran Bağlılığının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Buket Günaydın, Zeynep Deniz Yöndem
Ergenlerde Akran Baskısı ve Benlik Saygısının İncelenmesi Binnaz Kıran Esen, Taylan Aktuğ
Ergenlerde Algılanan Duygusal İstismarın Uyum Düzeyine Etkisi Sevgi Yalçın
Ergenlerde Anne-Baba Tutumları ve Dini Yönelim Ayşenur Dinç
Ergenlerde Dindarlık ve Benlik: Dindarlığın Ergen Benliğine Etkisi Üzerine Bir Araştırma Adem Şahin
Ergenlerde Görülen Problem Davranışların Psiko-Sosyal Risk Faktörleri ve Koruyucu Faktörler Açısından Yordanması Ferda Aysan, Diğdem Müge Siyez
Ergenlerde Karar Verme Ölçeği'ni Türkçe'ye Uyarlama Çalışması Oğuzhan Çolakkadıoğlu, Songül Sonay Güçray
Ergenlerde Riskli Araba Kullanma Davranışını Yordayan Psiko-Sosyal Değişkenlerin Değerlendirilmesi Diğdem Müge Siyez, Ferda Aysan
Ergenlerde Saldırganlık ve Öfke Düzeyleri Arasındaki İlişki: Yetiştirme Yurtları Üzerinde Bir Araştırma Nur Feyzal Kesen, Mehmet Engin Deniz, Neslihan Durmuşoğlu
Ergenlerde Sigara İçme Davranışı Ve Öz kavramın İlişkisi Fevziye Toros, Cengiz Özge, Ersin Bayramkaya, Handan Ankaralı, Meryem Özlem Kütük
Ergenlerde Sosyal Fobi, İçe ve Dışa Dönük Kişilik Özellikleri ve Okul Başarı Durumu Handan Noyan, H. Özlem Sertel Berk
Ergenlerde Sosyal Fobi, İçe ve Dışa Dönük Kişilik Özellikleri ve Okul Başarısı Durumu Hanife Özlem Sertel Berk, Handan Noyan
Ergenlere Dindarlık, Algılanan Anne-Baba Dindarlığı ve Çocuk Yetiştirme Tutumları Arasındaki İlişki Adem Şahin
Ergenlerin Aile İlişkilerini Algılamalarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Tuğba Cerit
Ergenlerin Cinsel Yaşam Deneyimlerinin Bazı Psiko-Sosyal Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi Diğdem Müge Siyez, Ender Siyez
Ergenlerin Kimlik Oluşturma Sürecine Televizyon Programlarının Etkileri (Denizli İli Tavas İlçesi Örneği) Esra Sadi
Ergenlerin Medya Kullanımı Neslihan Güney Karaman, M. Bağlı, Tülin Şener Kılınç, Figen Çok
Ergenlerin Ruhsal Durumları ve Ebeveyn Tutumları ile Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Gülseren Keskin
Ergenlerin Umutsuzluk Düzeyinin Bazı Sağlık Davranışları Açısından İncelenmesi Makbule Kalı Soyer, Süleyman Avcı
Ergenlerin ve Anne Babalarının Empatik Becerileri ile Aile Yapılarını Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma A. Deniz Hasdemir
Ergenlik Döneminde Dini Gelişim Aşamaları ve Temel Değişmeler Abdülkerim Bahadır
Ergenlik ve Cinsel Sağlık Eğitimi ile İlgili Grup Rehberliğinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Bilgi ve Tutumlarına Etkisi Seher Güler, Zeynep Deniz Yöndem
Ergenlikte Ölümcül Tehlikelere Karşı Metaforik Düşünce Ve Simgeselleştirebilme Süreçleri Dider Drieu, Jean Vivier
Ergenlikte Risk Almanın İçsel Kaynaklarının Benmerkezlilik, Akran Baskısı, Sosyo- Ekonomik Düzey ve Cinsiyet Açısından İncelenmesi Neslihan Güney
Erken Ergenlik Döneminde İçsel-Dışsal Denetim Odağı Boyutları ve Cinsiyete Göre Mantıkdışı İnançlar Asım Çivitçi
Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki Hükümlülerin Benlik Saygıları Ve İletişim Becerileri Ebru Topsakal
Eskişehir İli Kırsal Alanında 10-15 Yaş Grubu Öğrencilerde Depresyon Didem Arslantaş, Alaettin Ünsal, Selma Metintaş, Mustafa Tozun, Serkan Toker
Eşcinsel Gençlerin Açılmaları Lazım! Kahraman Çayırlı
Eyvah! Çocuğum Büyüyor! Ergenle Doğru İletişim Klavuzu Penny Palmano
Farklı Eğitim Programlarına Devam Eden Lise II. Sınıf Öğrencilerinin Benlik Saygısı ile Anne-Babalarının Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Hasan Dilek
Farklı Fakültelerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Genel Öğrenme Stratejilerini Kullanma Düzeyleri 'A.İ.B.Ü. Örneği' Özlem Karakış, Süleyman Çelenk
Farklı Lise Türlerindeki Öğrencilerin Öğrenme Stilleri Üzerine Bir Araştırma (Rize İli Örneği) Cengiz Bayraktar, Mustafa Otrar
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi Ahmet Hakan Hançer, Nesimi Uludağ, Ayhan Yılmaz
First Year College Adjustment: The Role of Coping, Ego-Resiliency, Optimism and Gender (Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Uyumu: Psikolojik Sağlamlık, Başa Çıkma, İyimserlik ve Cinsiyetin Rolü) Desen Yalım
Fiyat Sonu Yazım Stratejileri: Kafe ve Restoran Menü Fiyatlarının Öğrenci Algıları Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Nitel Bir Çalışma Murat Hançer, Fırat Biçici, Abdullah Tanrısevdi
Fizik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Rabia Tanel, Serap Kaya Şengören, Zafer Tanel
Gazete Reklamlarının Gençler Üzerindeki Etkisi Belma Güneri Fırlar, İsmet Pelin Dündar
Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksek Okulu Öğrencilerinin Sigara Ve Alkol Kullanımının Değerlendirilmesi Gürkan Yılmaz, Serkan İbiş, Tarık Sevindi
Gazi Üniversitesi Öğrenci Profili Sema Atasever
Gencim Nereye İsmail Çetin
Genç Bireylerde Depresif Belirtiler ve Sigara İçmeye Dönük Tutumlar Hikmet Yazıcı, Bünyamin Çetinkaya, Harun Kahveci, Serpil Demirci
Genç İşsizliği Sorununu Çözmeye Yönelik Politikalar Enis Yeter
Genç İşsizliği Sorununun Çözümü İstihdam Stratejisinden Geçiyor Aziz Konukman
Genç İşsizliği, Eğitim ve İstihdamda Sorunlar, Çözüm Arayışları İlkay Savcı
Genç İşsizliğin Sorunu ve Çözmeye Yönelik Politikalar Bülent Pirler
Genç Kızlar İçin Aşka Dair Seda Kaya Güler
Genç Öğrenciler İçin İdeal Ders Kitabı (An Ideal Textbook for Young Learners) Ebru Erkan
Genç Pazarın Satın Alma Tarzlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Sevtap Ünal, Aysel Erciş
Genç Yetişkin ve Yetişkin Serebral Paralizili Bireylerde Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi Tülay Tarsuslu
Genç Yetişkinlerde Sigara İçme, Stres ve Başa Çıkma Becerileri Figen Yazıcı
Gençlerde Giyim Modası Ve Kimlik İlişkisi Nevbahar Göksel
Gençlerde Sigaradan Korunma Konusunda Bir Müdahale Programının Değerlendirilmesi Hafize Filiz
Gençlerde ve Yaşlılarda, Ölümlülüğün ve Belirsizliğin Dikkat Çekici Olmasının Kültürel Dünya Görüşünü Savunucu Tepkiler Üzerindeki Etkileri Hayal Yavuz
Gençlere Yatırım: Suçun Önlenmesi ve Mağduriyete Uluslararası Yaklaşımlar Margaret Shaw
Gençleri Şiddete Yönelten Nedenler Ahmet Üstün, Müge Yılmaz, Şule Kırbaş
Gençlerin Alkol Tüketim Davranışları ve Bu Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Sosyolojik Analizi Hayati Beşirli
Gençlerin Alkol ve Uyuşturucu Kullanımının Psiko-Sosyal Nedenleri Hüseyin Peker
Gençlerin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Güvenli Cinsel Yaşam Konusunda Bilgi ve Davranışlarına Akran Eğitiminin Etkisi Selma Koluaçık
Gençlerin Dine Bakışı: Karşılaştırmalı Türkiye ve Avrupa Araştırması Recep Kaymakcan
Gençlerin İnternet Ortamında Kurdukları İlişkiler Figen Çok, Hülya Ercan
Gençlerin Kimlik Yapıları: Farklı Yerellikler Ekseninde Nitel Bir İnceleme İlkay Demir
Gençlerin Perspektifinden Gençlik ve Çevre A. Nevra Kırbaşoğlu
Gençlerin Tüketici Olarak Sosyalleşmesi ve Tataristan'da Bir Araştırma Chulpan Garipova
Gençlerle İletişim İbrahim Ünal
Gençlerle Konuşma Sanatı Adele Faber
Gençliğin Arayışları (Kendini Bulan Gençlik) Seyfettin Bulut
Gençliğin Boş Zamanlarını Değerlendirmesinde Spor Faaliyetlerinin Yeri ve Önemi (Tunceli İli Örneği) Hakan Gökalp
Gençliğin Cinsellikle İmtihanı M. Ali Seyhan
Gençlik Döneminde Görülen Bazı Psikolojik Belirtiler ve Din Eğitimi İlişkisi Obsesif Kompulsif Belirti Örneği Muhammet Mustafa Bayraktar
Gençlik Katılımı Üzerine Fahri Çakı
Gençlik Nasıl Bir 2023 Hayal Ediyor? Mehmet Öğütçü
Gençlik ve Sosyal Haklar Eğitmen Eğitimi Kitabı Laden Yurttagüler, Gülesin Nemutlu, A. Haligua, S. Ünal
Gençlik ve Sosyal Haklar Projesi Eğitim Programı Kitapçığı Kolektif
Gençlik ve Ütopya Mehmet Bozkurt
Gençlik ve Yeni Toplumsal İletişim Ethos'u: Yanılsamalar, Bulgular ve Spekülasyonlar Halil Nalçaoğlu
Genel Lise Öğretmenlerine Göre Karakter Eğitimi Yoluyla Öğrencilere Kazandırılacak Değerler: Çok Boyutlu Bir Araştırma Gülsen Budumlu Akkiprik
Genel Lise ve İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Popüler Müziğe Yaklaşımı Reyhan Yüksel
Genel Liselerde Akran Zorbalığı ve Yönetimi Gülten Genç
Genel ve Meslek Liselerinde Öğrenci Algılarına Göre Belirlenen Kişilerarası Öğretmen Profillerinin Karşılaştırlması Sibel Telli, Jale Çakıroğlu, Perry Den Brok
Giresun Lisesinde Okuyan Öğrencilerin Ailelerinin Madde Kullanımının Gençlerin Madde Kullanımı Üzerine Etkisinin Araştırılması Fadime Üstüner, Burcu Yılmaz, Kebire Kaya, Neriman Demirsal, Türkan Birinci, Emine Aydın Pekdemir
Göç Yollarında Eğitim: İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Okula İlişkin Algılarının Göç Bağlamında Değerlendirilmesi A. Çuhadar, Mediha Sarı
Görsel Araçlarla Okuma Metinlerinin Genç Öğrencilerin İngilizce Düzeyini Geliştirmesine Etkileri (The Effects of The Reading Texts With Visual Aids on Improving The Young Learners Level of English) İlknur Kaya
Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Bazı Akademik Hizmetlere İlişkin Beklenti ve Memnuniyet Düzeyleri Cemal Ergin Ekinci, Berrin Burgaz
Havariler: 1972-1983 Gün Zileli
Hayat Yolunda: Gençler İçin Anılar, Öneriler Taha Akyol
Hemşirelik Öğrencilerinin Ruhsal Sorunlara Sahip Olma Durumları ve Problem Alanlarının Saptanması Derya Tanrıverdi, Mine Ekinci
Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Benlik Saygısı ve Atılganlık Düzeyleri Feray Dinçer
Hz. Ali'den Gençlik Rehberi Veli Sırım
Hz. Peygamberden Gençlik Rehberi Veli Sırım
Integration of the Immigrant Youth in Germany (Türk Göçmen Gençlerin Almanya'ya Uyumu) Mine Karakuş
Isparta'daki Çocuk ve Adolesanlarda Obezite Sıklığı ve Obeziteyi Etkileyen Faktörler Hasan Tahsin Tola, Pınar Akyol, Erdal Eren, Nihal Dündar, Bumin Dündar
İçerde Eylem Var, Genç Siviller Rahatsız Kolektif
İkidilli Öğrencilerin Yazılı Metin Üretimindeki Sorunları Azize Işıl Uluçam
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinde Durumluk-Sürekli Kaygı Düzeyleri ile Akademik Güdülenmeler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Murat Yıldız, Abdülvahid Sezen, İlker Yenen
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Din Anlayışı (Ankara, Marmara ve Atatürk Üniversitesi Örneği) Niyazi Akyüz
İletişim Becerileri Eğitiminin Öğrencilerin Kendini Ayarlama ve İyimserlik Düzeylerine Etkisi Mustafa Kutlu, Seher Balcı, Müge Yılmaz
İletişim Eğitimcilerinin ve Öğrencilerinin Perspektifinden Kamusal Yayıncılık Örneği Olarak TRT Radyoculuğu Vakur Kayador, Özgül Birsen
İletişimci Yaklaşımla Konuşma ve Okuma Becerilerinin Genç Öğreniciler İçin İkili Etkinlik ve Grup Etkinlikleriyle Pekiştirilmesi Devrim Aktimur
İlköğretim 6. 7. 8. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Gaziantep İli Merkez İlçeleri Örneği) Tuğba Koçak
İlköğretim 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin İnternet Kullanma Alışkanlıkları Şencan Gültutan Yılmazhan
İlköğretim 7. ve 8. Sınıf Ergen Öğrencilerin Saldırgan Davranışlarıyla Ana-Baba Tutumları Arasındaki İlişkiler Bahadır Çakıroğlu
İlköğretim 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Zorbalık Eğilimleri ile Okul İklimi Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Fatma Arıman
İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Algılanan Anne Baba Tutumları Açısından İncelenmesi Selcan Hamarta
İlköğretim Fen ve Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Abuzer Akgün, Selahattin Gönen, Murat Aydın
İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinde Görülen ‘Madde Bağımlılığı’ Alışkanlığı (Sakarya İli Örneği) Mehmet Şükrü Can
İlköğretim II. Kademesindeki Çocuklara Yönelik İstismarın ve İhmalin Çeşitli Değişkenler Yönünden İncelenmesi Safiye Yıldız Arabacı
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Rehberlik ve Danışmanlık İhtiyaçları Şahin Kesici
İlköğretim Kurumlarında Şiddet 6, 7. ve 8. Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Nedim Taktak
İlköğretim Okulları Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Okul Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisinden Yararlanma Düzeylerinin Belirlenmesi Cahit Polat
İlköğretim Okullarında Zorbalığın Yaygınlığı Ve Doğası Filiz Yurtal, Fulya Cenkseven
İlköğretim Öğrencilerinde (4., 5., 6., 7. ve 8. Sınıflar) Dindarlık ile Kaygı Arasındaki İlişki Zeynel Ahmet Öztürk
İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Bir Zorbalık Karşıtı Program Uygulaması: Okulu Zorbalıktan Arındırma Programı Hülya Kartal, Asude Bilgin
İlköğretim Öğrencilerinin Algıladıkları Anne-Baba Tutumunun Diskriminant Analiziyle Belirlenmesi ve Benlik Saygısı ile Olan İlişkisinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Uygulama Betül Yaprak
İlköğretim Öğrencilerinin Cep Telefonu, Bilgisayar, Televizyon Gibi Elektromanyetik Alan Oluşturan Cihazları Kullanım Sıklığı S. Erhan Deveci, Yasemin Açık, Canan Gülbayrak, A. Ferda Demir, Mustafa Karadağ, Esra Koçdemir
İlköğretim Öğrencilerinin İnternet Kafelerden Yararlanma Biçimleri: Amaç ve Kazanımlar Üzerine Bir İnceleme Hale Aksaray
İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Öfke Tepkisiyle Arkadaş Bağlılığının İncelenmesi Berna Saçar
İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin İnternet Kullanım Amaçlarının İncelenmesine İlişkin Bir Araştırma Soner Mehmet Özdemir, Ertuğrul Usta
İlköğretimde Taşımalı Eğitim Araştırması Van İl Merkezi Örneği Mustafa Yeşilyurt, Salim Orak, Necmettin Tozlu, Ayşe Uçak, Dilek Sezer
İmam Gazali'den Gençlik Rehberi Veli Sırım
İmam-ı Azam'dan Gençlik Rehberi Veli Sırım
İngilizce Öğrencilerinin Katılımını Etkileyen Etmenler ve Etki Düzeyleri (Öğrenci Algıları) Aden Sultan Turanlı
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkiyen Faktörler Gülten Genç, Alim Kaya, Metin Genç
İnternet Bağımlılığı: Kliniği ve Tedavisi Özgür Öztürk, Gürkan Odabaşıoğlu, Defne Eraslan, Yasin Genç, Ömer Ayhan Kalyoncu
İnternet Gençliği: Yeni Bir Gençlik Tiplemesi Denemesi Mehmet Karaca
İslam Büyüklerinden Gençliğe Sesleniş Mehmed Paksu
İslam Gençliğine Mesajlar Ragıp Es Sercani
İslama Giriş: Gençliğin İslam Bilgisi Hayati Hökelekli
İstanbul Gençliği / Gençlik Değerleri Araştırması 2004 Gülten Kazgan
İstanbul Gençliği: STK Üyeliği Bir Fark Yaratıyor mu? Nurhan Yentürk, Yörük Kurtaran, Şaylan Uran, Laden Yurttagüler, Alper Akyüz, Gülesin Nemutlu
İstihdam Sorunu Bağlamında Türkiye'de İletişim Eğitimi ve Öğrenci Yerleştirme Ruhdan Uzun
İzmir İli İçinde Yer Alan Dershanelerde Üniversiteye Hazırlık Sınıflarında Okuyan Öğrencilerin Anksiyete Düzeyleri ve Stresle Başaçıkabilme Yöntemlerinin Belirlenmesi Seniha Ciucci
İzmir İlinde Lise Öğrencilerinin Riskli Davranışları Şahbal Aras, Türkan Günay, Sema Özan, Esmahan Orçın
İzmir’deki Kentsel Sorunların Üniversite Öğrencileri Üzerindeki Etkisi: Buca Örneği Cahit Alcı
Kafkas Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Bakış Açıları Duygu Vefikuluçay, Simge Zeyneloğlu, Kafiye Eroğlu, Lale Taşkın
Kaliteyi Algılamadaki Farklılıklar Üzerine Kafkas Üniversitesi Öğrencileri Arasında Bir Araştırma Hüseyin Ali Kutlu
Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Aile ve Arkadaşlarından Algıladıkları Sosyal Destek Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi İlknur Kahriman, Kıymet Yeşilçiçek
Karaman Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda Kalan Üniversite Öğrencilerinin Rekreatif Etkinliklere Katılım ve Beklentilerinin İncelenmesi Murat Tekin, Mustafa Yıldız, Murat Akyüz, Oruç Ali Uğur
Kendini Yaralama Davranışı Olan Ergenlerin Psikiyatrik ve Sosyokültürel Özellikleri Selda Lüleci
Kent Ölçeğinde Çocuk Suçluluğu : Çankaya Örnek Araştırması Ali Kemal Terzi
Kent Yoksulluğu, Sokak Çocukları Ve Suç Esra Işık
Kentsel Bölgede Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıkları Meral Türk, Şafak Taner Gürsoy, Işıl Ergin
Kırk Genç Hikaye: Benekli Tebeşir Kadir Erdal
Kırsal Bir Alanda Lise Öğrencilerinin Kişisel Hijyen Alışkanlıklarına Eğitimin Etkisi Asuman Köroğlu Kocakaya, Ertan Uzun, Ersin Uskun, Musfata Öztürk, Ahmet Nesimi Kişioğlu
Kimya Öğrencilerinin Kimya Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunların Nitel ve Nicel Yönden Değerlendirilmesi: Adıyaman ve Malatya İlleri Örneği Mustafa Özden
Konu ve Beceri Temelli Eleştirel Düşünme Öğretiminin Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimi ve Düzeyine Etkisi Birsel Aybek
Konya İl Merkezindeki Ergenlik Öncesi ve Ergen Çocuklarda Aşırı Ağırlık ve Şişmanlık Durumunun Demografik Özelliklerle İlişkisi Meryem Anamur Uğuz, Said Bodur
Kuran Kursu Öğrencilerinde Depresyon Düzeyi Üzerine Bir Araştırma (Konya Örneği) Özlem Öztürk
Kurum İmajını Oluşturan Kurum Kimliği Boyutları Bağlamında Örgüte Bağlılığın İncelenmesi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama Turhan Erkmen, Şule Çerik
Kültürün Girişimciliğe Etkisi: Kazakistan ve Türkiye Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Kültürlerarası Araştırma Semra Güney, Arman Nurmakhamatuly
Küresel İstihdam Eğilimleri ve Gençlerin İşsizliği Gülay Aslantepe
Küreselleşme, Tüketim Kültürü ve İnternet’deki Gençlik Siteleri Mehmet Güzel
Küreselleşmenin Ergen Gelişimine Yansımaları Figen Çok, Yalçın Özdemir
Lisansüstü Öğrencilerin Nitel Araştırma Metodolojisine İlişkin Algıları Ahmet Saban
Lisansüstü Öğretim Öğrencilerinin Akademik Sorunları İsmail Güven, Binali Tunç
Lise 3. Sınıf Öğrencilerinin Arkadaşlık İlişkileri ve Benlik Saygılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Gülşah Büyükşahin Çevik
Lise I. Sınıf Öğrencileri İçin Ohm Yasası Konusunda Öğrenme İstasyonları'nın Geliştirilmesi ve Uygulanması Fulya Demirörs
Lise I. ve II. Sınıf Öğrencilerinin Algılanan Benlik Saygısının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Burcu Çankaya
Lise İkinci Sınıf Öğrencilerinin Şiddet Deneyimlerinin Nitelik ve Nicelik Açısından Tetkiki Zeynep Hüsman
Lise Öğrencilerinde Aile İçi Çocuk İstismarı ile Zorbalık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Nuriye Sevda Sarıbeyoğlu
Lise Öğrencilerinde Görülen Problem Davranışların Okul Ortamı ile İlişkili Psiko-Sosyal Faktörler Açısından Değerlendirilmesi Diğdem Müge Siyez
Lise Öğrencilerinde Öğrenilmiş Güçlülük ve Kontrol Odağı Algılama Düzeyi İlişkisi Yemliha Coşkun
Lise Öğrencilerinde Problem Davranışların Görülme Sıklığı: İzmir Örneklemi Diğdem Müge Siyez
Lise Öğrencilerinde Saldırganlığı Yordayan Bazı Değişkenlerin İncelenmesi Mehmet Şahan
Lise Öğrencilerinin Akademik Başarıları, Başarı Korkuları ve Verimli Ders Çalışma Alışkanlıkları Arasındaki İlişkilerini İncelenmesi Dilek Yörük
Lise Öğrencilerinin Algıladıkları Ana-Baba Tutumları ile Kendine Saygı Düzeylerinin İncelenmesi Ayşe Ünüvar
Lise Öğrencilerinin Alışveriş Merkezi Gereksinimlerinin Kano Modeli ile Sınıflandırılması: İzmir İli Uygulaması Burcu İlter, Özge Özgen, Bilge Aykol
Lise Öğrencilerinin Ana-Baba İletişimlerinin Ana-Babadan Algılanan Sosyal Destek ve Algılanan Ana-Baba Tutumu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Sema Sağlam
Lise Öğrencilerinin Depresyon Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Nihal Ören, Başaran Gençdoğan
Lise Öğrencilerinin Eğitimde Eşit(siz)liğe İlişkin Kavrayışlarının Çözümlenmesi Ebru Aylar
Lise Öğrencilerinin İngilizce'ye Yönelik Öz Yeterlik Algı Puanlarının Cinsiyete, Alanlara ve Farklı Düzeylere Göre İngilizce Başarısını Yordama Gücü Burcu Duman
Lise Öğrencilerinin Kariyer İnançlarının Bazı Değişkenlere Göre Yordanması Efe Ulu
Lise Öğrencilerinin Kimlik Duygusu Kazanım Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ayşen Balkaya, Esra Ceyhan
Lise Öğrencilerinin Mizah Tarzları ile Stresle Başaçıkma Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Nurdan Yerlikaya
Lise Öğrencilerinin Olumsuz Risk Alma Davranışlarının Psikolojik Belirtiler, Yaş ve Cinsiyet Değişkenleri Açısından İncelenmesi: Ankara İli Örneği Özlem Eryılmaz Gülgez
Lise Öğrencilerinin Psikolojik Gereksinim Örüntüleri Mücahit Dilekmen
Lise Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Arama Tutumlarını Etkileyen Etmenler Fatma Kırımlı
Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri ve Sportif Aktivitelere Katılımla İlişkisi Fatih Dervent
Lise Öğrencilerinin Suç Davranışı Düzeylerinin Bazı Kişisel ve Ailesel Nitelikler Bakımında İncelenmesi Ayşen Balkaya, Esra Ceyhan
Lise Öğrencilerinin Tüketici Hakları Konusunda Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirmesi Sarp Üner, Songül Acar Vaizoğlu, Serap Aynur Alp, Hüseyin Simavlı, Naim Maunsour, Hassan El-Hatou, Ervin Neprevista, Erkan Kayıkçıoğlu, Çağatay Güler
Lise Öğrencilerinin Yabancılaşmaları ile Anne-Baba İlişkileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ercan Kocayörük
Lise Öğrencilerinin Yeme Alışkanlıkları ve Beden Ağırlığını Denetleme Davranışları Dilek Özmen, Aynur Çetinkaya, Dilek Ergin, Nesrin Şen, Pınar Dündar Erbay
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Geleceğe Yönelik Beklentileri-Ankara Haymana İlçesi Örneği Erkan Turan
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleği ile İlgili Görüşleri Makbule Batmaz, N Serbest, S. Ergün
Lise Tarih Programında Yer Alan Geleneksel ve Demokratik Değerlere Yönelik Öğrenci Tutumlarının ve Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi Kadir Ulusoy
Lise ve Üniversitede Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Umutsuzluk ve Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi : Antalya'da Bir Uygulama Engin Üngüren
Liselerde Okul Yaşam Kalitesi: Adana İli Örneği Mediha Sarı, Eyyüp Ötünç, Halil Erceylan
Liselerde Öğrenci Çatışmaları, Nedenleri, Çözüm Stratejileri ve Taktikleri Abbas Türnüklü
Liseli Gençlerin Suça Eğiliminde Aile, Okul ve Akran Grubu Etkisinin Sosyal Kontrol Teorisi Bağlamında Değerlendirilmesi Aslı Ünal
M.Ü.T.E.F. Elektrik Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Avrupa Birliği'ne İlişkin Beklentilerinin Belirlenmesi Adnan Kakilli, Çetin Tahir Akıncı, Özgür Yılmaz
Madde Bağımlısı Ergenlerde Aile Terapileri ve Bir Olgu Sunumu Fatih Kılıçarslan
Madde Deneyen Ve Denemeyen Ergenlerde Sosyal Aktivitelere Kalıtım: İstanbul Örneklemi Kültegin Ögel, Eda Ermağan, Ceyda Yılmazçetin Eke, Sevil Taner
Malatya İl Merkezinde Lise Son Sınıf Öğrencilerinde Depresyon Prevalansı ve Etkileyen Faktörler Özlem Özfırat
Marka Bağımlılığını Etkileyen Faktörler: Adnan Menderes Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama Oya Eru
Marka Değeri Bileşeni Olarak Marka Bağımlılığı: Kolalı İçecekler Üzerine Bir Araştırma Rıdvan Karalar, Hakan Kiracı
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Serbest Zamanlarını Değerlendirme Anlayış ve Alışkanlıkları Muzaffer Tekin
Mekândan İmkâna: Çocuk Suçluluğunun Habitusu Ceza Ehliyeti İlişkisi Eylem Ümit
Meslek Liselerinde Öğrenci ve Öğretmenlerin Toplumsal Cinsiyet Algıları ve Davranışları Gülşen Yıldız Karakuş
Meslek Lisesi Öğrencilerinde Görülen İstenmeyen Davranışlarda Yönetici ve Öğretmenlerin Etkileri Ali Yegin
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumları Sacit Köse, Ayşe Savran Gencer, Kutret Gezer
Mesleki Müzik Eğitimi Alan ve Almayan Lise Öğrencilerinin Genel Kişilik Özelliklerinin Kişilik Envanterlerine Göre İncelenmesi Şehriban Koca
Mesleki Olgunluk ve Mesleki Kararsızlığın Akılcı Olmayan İnançlarla İlişkisi Zeynep Hamamcı, Aysel Çoban Esen
Mevlanadan Gençlik Rehberi Veli Sırım
Milli Mücadele Döneminde Gençlik Teşkilatları M. Yasin Taşkesenlioğlu
Moda, İçgiyim, Renkler, Reklam ve Gençler... Nükhet Gündeş Güz, Seher Er
Modern Genç Kızın Sosyalleşme Rehberi Sarah Ivens
Mother-Adolescent Relations Across Contexts Representing Different Cultural Value Orientations and Socio-Economic Conditions (Farklı Kültürel Değerleri ve Sosyo-Ekonomik Koşulları Yansıtan Bağlamlarda Anne-Ergen İlişkileri) Banu Remziye Hantal
Muğla Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sigara İçicilik Sıklığı ve İçiciliği Arttıran Nedenler Metin Pıçakçıefe, Pembe Keskinoğlu, Banu Bayar, Kılıçhan Bayar
Mustafa Kemal'den Geriye Kalanlar: Ulu Önder'in Gençliğe Mirası Ziya Elitez
Müzik Bölümü Öğrencilerinin Benlik İmgeleri ve Denetim Odaklarının İncelenmesi Nihan Yağışan, Ali Murat Sünbül, Özgül Bike Yücalan
Müzik Dinleme Alışkanlıklarının ve Bazı Değişkenlerin Lise İkinci Sınıf Öğrencilerinin Sürekli Kaygı Düzeyleri Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi Yasemin Aydoğan, Figen Gürsoy
Necatibey Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları Ali Rıza Terzi, Erdoğan Tezci
Obsesif Kompulsif Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerin Birinci Derece Akrabalarında Psikopatoloji Yasemen Işık Taner, Ender Taner, Emel Erdoğan Bakar, Şahin Bodur
Okul Öncesi Eğitim Alan Ergenlerin, Sosyal Benlik Değerlerinin Problem Çözme Becerisine Etkisi Funda Umut Pakkal
Okul-Aile İşbirliği ve Öğrenci Başarısı Üzerine Bir Tarama Çalışma Engin Aslanargün
Okulda Çatışma Çözme ve Akran Arabuluculuk Öğrenci Elkitabı Donna K. Crawford, Fred Schrumpf, Richard J. Bodine
Okulda Çatışma Çözme ve Akran Arabuluculuk Program Rehberi Donna K. Crawford, Fred Schrumpf, Richard J. Bodine
Okulda Zorbalık Berfin Ural
Okuldaki Sosyal Etkinliklere Katılımda Ebeveyn-Çocuk Etkileşimi (Kültürlerarası Bir Karşılaştırma) Neşe Aslan, Belgin Arslan Cansever
Okullarda Ruh Sağlığı Çalışmaları Meltem Kora, Yankı Yazgan
Okullarda Şiddet ve Çocuk Suçluluğu Adem Solak
Olumlu Ergen Gelişiminde Ebeveyn/Akran İlişkilerinin Önemi Fatih Bayraktar
On Olguluk Bir Seri ile İnternet Bağımlılığı Klinik Görünümleri Gürkan Odabaşıoğlu, Özgür Öztürk, Yasin Genç, Özkan Pektaş
Orman Fakülteleri Son Sınıf Öğrencilerinin Bölüm Tercihlerini Etkileyen Faktörler Tarık Gedik, Kadri Cemil Akyüz, İlker Akyüz, Yasin Balaban
Orta Öğretim Gençliğinin Demokrasi Düşünceleri (Kurşunlu ve Bayramören Örneği) Tuncay Dursun
Ortaöğrenim Öğrencilerinin Anne Baba Tutumlarının ve Rehberlik İhtiyaçlarının Mesleki Karar Verme Zorluklarını Yordaması Şahin Kesici
Ortaöğrenim Öğrencilerinin Umutsuzluk Durumları ve Aile İşlevselliği İlişkisinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Yemliha Coşkun
Ortaöğretim Öğrencileri (I. ve II. Sınıf) ve Üniversite Öğrencilerinde (I. ve IV. Sınıf) Gıda Hijyeni Konusuna İlişkin, Bilgi ve Davranışlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Gamze Alpuğuz
Ortaöğretim Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumlarının Araştırılması Mehmet Güllü
Ortaöğretim Öğrencilerinin Lise ve Öğretmen Kavramlarına Yükledikleri Anlamlar Yakup Balçın
Ortaöğretimde Gençleri Şiddete Yönelten Nedenler Ve Şiddeti Engellemede Spor Aktivitelerinin Rolünün İncelenmesi: Amasya İli Örneği Şule Kırbaş, Yalçın Taşmektepligil, Ahmet Üstün
Öfke Kontrolü Eğitiminin Lise Öğrencilerinin Öfke Kontrolü Becerilerine Etkisi Makbule Akdeniz
Ögrenci Merkezli Ders Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Görüşleri İsa Korkmaz
Öğrenci Algılarına Göre İdeal Bir Öğretim Elemanında Bulunması Gereken Özellikler Salih Zeki Genç
Öğrenci Hemşirelerin Stresle Baş etme Tarzları ve Depresyon Düzeylerinin Belirlenmesi Emine Temel, Aynur Bahar, Döndü Çuhadar
Öğrencilerin Hacettepe Üniversitesi’nce Sunulan Hizmetlere İlişkin Beklenti ve Memnuniyet Düzeyleri Berrin Burgaz, Cemal Ergin Ekinci
Öğrencilerin Mesleki İlgi Alanları ve Ailenin Meslek Seçimine Etkisi(Bolu İli Özel Dersanelerde Üniversiteye Hazırlık Kursu Gören Öğrenciler Üzerinde Bir Araştırma) Fatmagül Bekleviş
Öğrencilerin Okul Başarılarını Etkileyen Çeşitli Faktörlerin İncelenmesi Asım Arı
Öğrencilerin Ortaöğretim Kurumu Tercihinde Okullarla Ilgili Faktörlerin Etkisi Gönül Cengiz, Osman Titrek, Özcan Erkan Akgün
Öğrencilerin Televizyon İzlemeleri ve Bilgisayar Kullanmalarının Okuma Alışkanlıkları Üzerine Etkisi Ayşe Gül Aksaçlıoğlu, Bülent Yılmaz
Öğrenme İsteksizliğinin İnternet Kullanımıyla İlişkilendirilmesi (Ergen Boyutunda) Derya Doruk
Öğrenme Yaklaşımları Envanterinin Dilsel Eşdeğerlik, Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması Esma Çolak, Seval Fer
Öğretmen Adaylarının Okul Uygulamalarından Doyumlarını Yordayıcı Faktörler İsmail Şahin, Ahmet Erdoğan, Ahmet Oğuz Aktürk
Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Öğretim Stillerine Etkisi Özlem Kaf Hasırcı, Muzaffer Sencer Bulut
Öğretmen, Öğrenci ve Velilerin Bakış Açılarına Göre Problem Davranışların Meydana Gelme Sıklığı, Önem Derecesi (Ciddilik) ve Nedenleri Fatma Sadık, Ahmet Doğanay
Öğretmenlerin Sınıfta İstenmeyen Davranışların Önlenmesi ve Değiştirilmesine Yönelik Stratejileri Uygulama Durumları Hilal Kazu
Ön-Ergen Pazarı ve Reklamın Ön-Ergen Pazarı Üzerindeki Etkileri: Ankara İli Örneği Elif Akagün Ergin
Özel Eğitim Öğrencilerinin İstihdam Beklentileri Şenay Zengin Nartgün
Peygamberimiz ve Gençlik Sabri Akpolat
Peygamberimizin Diliyle Gençlik Cemil Tokpınar
Popüler Kültür Bağlamında Müzik Yarışması ve Magazin Programlarının Üniversite Gençliği Üzerindeki Etkileri Kamil Kaya, Hatice Baysal, Esra Vona Kurt
Popüler Kültür ve Popüler Kültürün Gençlerin Apolitikleşmesi Üzerindeki Etkisi (C.Ü. Öğrencileri Üzerine Uygulama) Hülya Yücel
Popüler Kültürde Hegemonik Anlamların Üretilmesinde Gençlik Altkültürlerinin Önemi Hürriyet Konyar
Predictors Of Adolescent Cigarette Smoking Behaviour: A Sociological Case Study in Ankara-Turkey Müzeyyen Aytül Kasapoğlu, Necmettin Özerkmen
Problem Çözme ve Buluş Yoluyla Öğretim Kuramına Göre Geliştirilmiş Web Tabanlı Eğitim Ortamının Öğrenci Başarısına Etkisi Mesut Ünlü
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Öğrencilerinin Kendini Açma Davranışlarının Gelişiminin İncelenmesi Hüseyin Izgar, Coşkun Arslan
Psikolojik İhtiyaçları Farklı Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri Ekrem Sedat Şahin
Psikolojik Sağlığımızı Nasıl Koruruz? 1 - Çocukluk ve Ergenlik Ayşe Nuray Karancı
Ridit Analizi ve Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Kaygılarının İncelenmesi Üzerine Bir Uygulama Günseli Kurt
Riskli Davranış Gösteren Çocuk ve Ergenler: Alanda Çalışanlar İçin Bilgiler Kültegin Ögel
Rorschach Kodlama Kitabı 1: Ergen Normları Kolektif
Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinin HIV/AIDS’le İlgili Bilgi ve Tutumları Mine Kaya, Rukiye Aylaz, Yurdagül Yağmur, Gülsen Güneş
Sağlık Yüksekokulu Öğrencileri Arasındaki Depresyon Sıklığı ve İlişkili Etkenler Rukiye Aylaz, Burhanettin Kaya, Nilgün Dere, Zeynep Karaca, Yusuf Bal
Sağlık Yüksekokulunda Öğrenim Gören Bir Grup Üniversite Öğrencisinin HIV/AIDS Konusundaki Bilgi Düzeyleri Kerime Derya Taşcı Beydağ
Sanat Etkinlikleriyle Zenginleştirilmiş Grupla Psikolojik Danışma Programının Üniversite Öğrencilerinin İyilik Hali Üzerine Etkisi Nagihan Oğuz Duran, Esin Tezer
Sanayi Toplumundan Sanayi Sonrası Topluma Farklılaşan Gençlik Hallerinin Sosyolojik Görünümü Mehmet Cem Şahin
Sanayide Çalışan 20–24 Yaş Grubu Erkeklerin Yaşam Kalitesi ve Riskli Davranışlarının Belirlenmesi Tahsin Gökhan Telatar
SDU Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Keçiborlu Eğitim ve Araştırma Bölgesi Çalışmaları Bir Meslek Yüksek Okulunda Okuyan Öğrencilerin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklarla İlgili Bilgi Durumları Ertan Uzun, Meral Kişioğlu
Seyyid Ali Hamanei'den Gençlere Yönelik Konuşmalar Seyyid Ali Hamanei
Sınıf İçi İstenmeyen Davranışlarla İlgili Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşlerinin Karşılaştırılması Fatma Sadık, Ahmet Doğanay
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Coğrafya Dersine Olan İlgili Düzeyleri ve Cinsiyet Farklılıkları Mustafa Cin
Sınıf Öğretmeni Adaylarının İnternet Kullanımına İlişkin Tutumlarının Değerlendirilmesi Ertuğrul Usta, Aykut Emre Bozdoğan, Kasım Yıldırım
Sınıf Örgütünde Yabancılaşma Arif Mesut Parsıl
Sınıf Tekrar Eden Öğrencilerin Bazı Demografik Özellikleri ile Bu Öğrenciler ve Öğretmenlerinin Sınıf Tekrar Etme Hakkındaki Görüşleri Özcan Sezer
Sınıf ve Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Çevrimiçi Ödev Sitelerini Kullanımına Yönelik Bir Araştırma Y. Deniz Arıkan, Eralp Altun
Sigara İçen ve İçmeyen Üniversite Öğrencilerinin Sigara İçmeye İlişkin Tutumları Hikmet Yazıcı
Sigara, Alkol ve Uyuşturucu Madde Kullanan Ve Kullanmayan Öğrencilerin Öz-Yeterlilikleri ve Yaşam Doyumları İle Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin İncelenmesi Diğdem Müge Siyez, Ferda Aysan
SİLİNEBİLİR ROMAN Bir Genç Kız Yetişiyor Betty Smith
SİLİNEBİLİR/KONU Genç Sahabiler ve Peygamberimiz Veysel Akkaya
SİLİNECEK Üniversite Gençliğinin Sorunları ve Gelecek Kaygısı Melike Tunç ve Diğerleri
SİLİNECEK (2 KEZ) Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Evliliğin Kuruluşuna Ilişkin Görüş Ve Düşünceleri Nesrin Türkarslan, Semra Yurtkuran Demirkan
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ/ROMAN Hayat Devam Ediyor / Bir Genç Kızın Gizli Defteri - 7 İpek Ongun
SİLİNECEK Genç işsizliği sempozyumu Kollektif
SİLİNECEK Genç Yeşil Tüketici Rehberi John Elkington, Julia Hailes
SİLİNECEK ROMANGenç Işık Ralf Rothmann
SİLİNECEK TEKERRÜRDört Genç Kızın Günlüğü Julia Baskın, Linsey Newman, Sophie Cohen, Countney Toombs
SİLİNECEK TEKRAR Gençlerin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Güvenli Cinsel Yaşam Konusunda Bilgi ve Davranışlarına Akran Eğitiminin Etkisi Evin Kırmızıtoprak
SİLİNECEK YAYINLANMAMIŞ TEZ Ergenlik Döneminde Obsesif Kompulsif Bozukluğun Yaygınlığı Abdulah Akpınar
SİLİNECEK(2 defa) Kimse Beni Anlamıyor! Gençlik ve Ergen Psikolojisi Adına Merak Edilen Her Şey Ercan Nar
SİLİNECEK(BİLDİRİ)(2 KEZ GİRİLMİŞ) Öğrenci Elkitabı / Okulda Çatışma Çözme ve Akran Arabuluculuk Donna K. Crawford, Fred Schrumpf, Richard J. Bodine
SİLİNECEK(MÜKERRER) Üniversite Gençliğinin Avrupa Birliğine Dönük Beklentilerinin Araştırılması Muammer Yaylalı, Üstün Özen, Alaatin Kızıltan, Hüseyin Özer, Erkan Oktay, Yusuf Akan, Ergün Aktürk, Ebül Muhsin Doğan, Abdullah Naralan, Mehmet Suphi Özçomak
SİLİNECEK(Tebliğ-bildiri) Mehmet Âkif: Türkiye'de Modernleşme ve Gençlik Kollektif
SİLİNECEK/ (BİLDİRİ) İnternet Perspektifinde Ergenlerin Sosyalleşme ve İletişim Kurma Süreci Mehmet Aksüt, Zekerya Batur
SİLİNECEK/ ÇİFT KAYIT Küresel İstihdam Eğitimleri ve Gençlerin İşsizliği Gülay Aslantepe
SİLİNECEK/ÇİFT GİRİŞ Gençler için Yaşam Stratejileri Jay Mcgraw
SİLİNECEK/ÇİFT KAYIT Eğitimli İstanbul Gençliğinin Siyasal ve AB Üzerine Düşünceleri Ahmet Taner Kışlalı
SİLİNECEK/ROMAN Arkadaşlık ve Kendini Geliştirme Atilla Gökçe
SİLİNECEK/ROMAN Büküntü: Gençlik Romanı Yahya Türkeli
SİLİNECEK/ROMAN Genç Werther'in İlk Acıları Mehmet Murat İldan
SİLİNECEK/YABANCI Bab [Electronic Resource]: A Sub-Deb Mary Roberts Rinehart
SİLİNECEKYüksek Eğitimli Özbek Gençlerinin Yaşama Bakışları Fatma Açık, Ayşe Canatan
SİLİNMELİ/KONGRE Bir Vakıf Üniversitesi 1. Sınıf Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları N Serbest, Makbule Batmaz, S Öztürk
SİLİNMELİ/KONGRE Üniversite Öğrencilerinin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Nesrin İlhan, Makbule Batmaz, Fatma Özhan
Siyaset Bilimi ve Üniversite Gençliği Rabia Bahar Üste
Sokak Çocuklarının Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Özellikleri Açısından İncelenmesi: Ankara Sakarya Caddesi Örneği Güray Bayraktar
Sokak Yaşantısı Olan Olmayan Madde Kullanım Bozukluğu Olan Ergenlerin Klinik Ve Sosyo Demografik Özellikleri Zeki Yüncü, Burcu Özbaran, Ender Altıntoprak, Cahide Aydın, Hakan Coşkunol, Umut Yıldız
Sokakta Çalışan Ve Suç İşlemiş Çocukların Bireysel Ve Toplumsal Uyum Ve Davranış Bozukluklarının Ölçülmesi Müge Öztürk
Sokakta Yaşayan Gençlerin Aile Yapısı ve Madde Bağımlılığı Arasındaki İlişki Funda Gezek
Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının Genç Tüketicilerin Marka Farkındalığı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma Candan Çelik, Serdar Pirtini, Mehmet Tığlı
Sosyal Ve Kriminal Boyutlarıyla Çocuk Suçluluğu Mahmut Gökpınar
Sosyal Yardımda Etik Boyut: Ankara İlinde Sivil Toplum Kuruluşlarından Sosyal Yardım Alan Gençler Örneği Çağrı Sevin
Sosyolojik Bir Olgu Olarak İnternet Gençliği: Elazığ Örneği Mehmet Karaca
Spor Liselerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Beklentilerinin Araştırılması Ahmet Nar
Spor Liselerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Okula Giriş Nedenleri ve Mesleki Beklentilerinin Araştırılması Yakup Karapınar
Spor Yapan Üniversite Öğrencilerinin Fair Play'e İlişkin Görüşleri Kenan Şebin, Erdoğan Tozoğlu, Semih Yılmaz, Nurcan Demirel, Özgür Bostancı
Spor Yapan ya da Yapmayan Lise Öğrencilerinin İnternete Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Sema Kayıkçı
Suça Karışan 12-15 Yaş Grubundaki Çocuklarda Akran İstismarı ve Kendilik Algısının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Gülümser Gültekin Akduman
Suça Yönelen Ergenlerde Travmatik Yaşantılar ve Suça Karşı Tutumlar Fatih Hakan Polat
Şiddete Başvuran ve Başvurmayan Ergenlerin Yalnızlık Düzeyleri ve Akran Baskısı Düzeyleri Açısından İncelenmesi Mustafa Yıldırım
Şube Rehber Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre 6., 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Rehberlik ve Danışma İhtiyaçları Şahin Kesici
Tek Parti Döneminde Ulus İnşa Politikalarının Eğitim Boyutu Dilşad Türkmenoğlu
Teknoloji ve Toplum: Ortaöğretim Öğrencilerinde Teknoloji Kullanımı ve Etkileri Zühal Beşli
Televizyon Programlarında Çizilen Öğrenci, Öğretmen ve Yönetici Profilleri Mustafa Çelikten, Yeliz Çelikten
Tezsiz Yüksek Lisans Programına Devam Eden Fen-Edebiyat ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları (Atatürk Üniversitesi Örneği) Hasan Gürbüz, Mustafa Kışoğlu
The Consequences of Internet Cafe Use on Turkish College Students' Social Capital Mustafa Koç, Karen Ann Ferneding
The National Outlook and Its Youth in The 1970s (1970’lerde Milli Görüş ve Gençliği) Özlem Bayraktar
The Relationship Among Emotional Intelligence, Psychological Adjustment and Behavior Problems During Adolescence (Ergenlerde Duygusal Zeka, Ruhsal Uyum ve Davranış Problemleri Arasındaki İlişki) Şengül Hafızoğlu
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme ve Bırakma Durumları Erkan Melih Şahin, Cahit Özer, Huriye Çakmak, Zafer Tunç, Kenen Taştan, Fatma Nur Eneç Can
Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Kaygı Düzeyi ve Etkileyen Faktörler Sevgi Canbaz, A. Tevfik Sünter, Servet Aker, Yıldız Pekşen
Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde Depresif Belirti Yaygınlığı, Stresle Başaçıkma Tarzları ve Etkileyen Faktörler Mine Kaya, Metin Genç, Burhanettin Kaya, Erkan Pehlivan
Tip 1 Diyabetes Mellitusu Olan Çocuk ve Ergenlerin Yaşam Kalitesi Algılarının Değerlendirilmesi Muhammed Ayaz, Nursu Çakın Memik, Belma Ağaoğlu, Ayşen Coşkun, Şükrü Hatun, Işık Karakaya
Toplumsal Algı Boyutuyla Sokakta Çalışan Çocuklar: Mersin Örneği Mustafa Çağlayandereli, Nalan Yetim
Toplumsal Değerler ve Gençlik Nazmi Avcı
Turizm Sektöründe Meslek Sahibi Olmaya Yönelten Etkenler: Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Çalışma Mehmet Sarıışık
Tutuklu ve Hükümlü Ergenlerde Madde Kullanımı Kültegin Ögel, Alper Aksoy
Türk Dünyası Gençlik Kurultayları Üzerine Abdullah Temizkan
Türk Gençliğinin Önündeki Tuzak: Küresel ve Televole Kültürü Adnan Mahiroğulları
Türk Üniversite Öğrencilerinin Aceleci, Araştırıcı ve Genel Kararsızlık Biçimlerinin Kendilik Saygısı Düzeylerine Etkileri Enver Sarı
Türkiye Devrimci Gençlik Federasyonu Kerem Ünüvar
Türkiye Gençlerde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Araştırması Hilal Özcebe, Turgay Ünalan, Sinan Türkyılmaz, Yadigar Coşkun
Türkiye Üniversite Öğrencileri Bağımsız İktisat Kongresi, 8-10 Mart 2007 Ankara Kollektif
Türkiye ve Almanya'da Gazetecilik Eğitimi Alan Öğrencilerin Eğitim Kalitesi ve Beklentilerine Yönelik Alan Araştırması Ceyhan Kandemir
Türkiye'de İlköğretime Katılım ve Okula Gidemeyen Çocuklar Yüksel Kavak, Hüseyin Ergen
Türkiye'de Üniversite Anlayışının Gelişimi (1861-1961) Osman Bahadır, Emre Dölen, Namık Kemal Aras
Türkiye'deki, İngilizce Dersi Okuma Sınıflarında, Peri Masallarının Genç Öğrenirlere İngilizce Dili'nin Öğretiminde Kullanımları (Fairy-Tales in English in The Teaching of English As A Foreign Language with A Special Reference to Young Learners in Reading Classes in Turkey) Gamze Külekçi
Türkiye’de Gelir Dağılımı Eşitsizliğinin Bir Sonucu: Çocuk İşgücü Banu Karaman, Melih Özçalık
Türkiye’de Genç İşsizliği, Araştırma Raporu, No:2 Nurhan Yentürk, Cem Başlevent
Türkiye’de Gençlerin İstihdamı Hakan Ercan
Türkiye’de Gençlik Hareketleri Alpay Kabacalı
Türkiye’de İşgücü Piyasası’nın Yapısı ve Genç İşsizlik Nahit Töre
Türkiye’de İşgücü Piyasasının Yapısı ve Genç İşsizlik Namık Ata
Türkiye’de Ortaöğretime Devam Eden Öğrencilerde ve Ceza ve İnfaz Kurumlarında Bulunan Tutuklu ve Hükümlü Çocuklarda Şiddet ve Bunu Etkileyen Etkenlerin Saptanması- Araştırma Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi
Türkiye’de Üniversite Gençliğinde Mahremiyetin Dönüşümü Nalan Çelikoğlu
Uçucu Madde Bağımlısı Çocukların Suça Yönelik Olarak Sosyo-Ekonomik İncelenmesi Nevzat Eşit
Uluslararası Bakalorya (Ib) ve Normal Lise Programına Devam Eden Öğrencilerin Aile İçi İletişimleri ve Sosyal Beceriler Açısından Karşılaştırılmaları Ezgi Özeke Kocabaş, Füsun Akkök
Uluslararası Bakalorya (IB) ve Normal Lise Programına Devam Eden Öğrencilerin Aile İçi İletişimleri ve Sosyal Beceriler Açısından Karşılaştırılmaları Ezgi Özeke Kocabaş, Füsun Akkök
Uşak İli Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Çocuk Haklarına İlişkin Görüşleri Yasemin Salman Osmanağaoğlu
Utangaç Olan ve Olmayan Öğrencilerin Algıları Emine Durmuş
Uyum Düzeyi Düşük Olan ve Olmayan Lise Öğrencilerinin Aile İşlevi Algıları Hanife Derya Kalyencioğlu
Uyum Sürecinde Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Eyaletinde Türk Çocuklarının Eğitimdeki Konumu ve Türk Müziğinin Liselerdeki Yeri Murat Bulgan
Üç Yönlü Log-Lineer Modeller İle Üniversite Öğrencilerinin Sigara, Alkol Ve Nargile İçme Nedenlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Zeynep Filiz
Üniversite Birinci Sınıfta Okuyan Öğrencilerin Lise Döneminde Kitap Okuma Durumlarının İncelenmesi İsa Korkmaz
Üniversite Gençliğinin Avrupa Birliği’ne Dönük Beklentilerinin Araştırılması Muammer Yaylalı
Üniversite Öğrencileri Arasında Din ve Sosyal Sapma Özden Özbay
Üniversite Öğrencilerinde Ahlaki Davranışın Empatik Eğilim ve Kendini Ayarlama Açısından İncelenmesi Necla Acun Kapıkıran
Üniversite Öğrencilerinde Alkol Kullanma Nedenleri İle Kaygı Duyarlılığı Arasındaki İlişki S. Şafak Çakmak, H. Belgin Ayvaşık
Üniversite Öğrencilerinde Cinsel Mitler: Ön Değerlendirme Sonuçları Nihal Bostancı, Sevim Buzlu, Filiz Tüfek, Dilek Kalaycıoğlu, Nurdan Yıldırım, Sema Yılmaz
Üniversite Öğrencilerinde Görülen Depresyonun Giderilmesinde Dansın Etkisi Banu Özdemir
Üniversite Öğrencilerinde Öznel ve Psikolojik İyi Olmanın Yordayıcılarının İncelenmesi Fulya Cenkseven, Turan Akbaş
Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Kaygının Cinsiyet Rolleri ve Aile Ortamı Bağlamında İncelenmesi Durmuş Ümmet
Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Kaygıyı Yordayıcı Bazı Değişkenler Güzin Sübaşı
Üniversite Öğrencilerinde Travma Yaşantısı, Stresle Başa Çıkma Tarzları ve İç-Dış Kontrol Odağı İnancı ile Riskli Alkol Kullanımı Arasındaki İlişki Gökce Gürdil
Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumunu Yordayan Etkenlerin İncelenmesi Duru Gündoğar, Songül Sallan Gül, Ersin Uskun, Serpil Demirci, Ayşe Diljin Keçeci
Üniversite Öğrencilerindeki İyimserlik Düzeyi ve Aile İşlevi Arasındaki İlişki Nihal Bostancı, Özlem Güvenir, Öznur Sezgin, Özlem Eyüpoğlu, Özden Duruhan
Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Akran Danışmanlığı Programı İçin İhtiyaç Taraması Çalışması Mine Aladağ, Esin Tezer
Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Ana-Baba Tutumlarının Benlik Saygılarına Etkileri Enver Sarı
Üniversite Öğrencilerinin Barınma Sorunlarının Uygunluk Analizi ile İncelenmesi Zeynep Filiz, Fatih Çemrek
Üniversite Öğrencilerinin Besin Tamamlayıcılarını Kullanma Durumlarının Besin Tüketimlerine Etkileri Üzerine Bir Araştırma Kadriye Avcı
Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi Emel Yılmaz, Sultan Özkan
Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Bilgi ve Alışkanlıkları ile İlişkili Faktörler Serhat Vançelik, Sema Gürsel Önal, Asuman Güraksın, Ercüment Beyhun
Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Çarpıtma Düzeyleri ile Problem Çözme Becerileri ve Umutsuzluk Düzeyleri Arasındaki İlişki Meral Ağır
Üniversite Öğrencilerinin Bir Güncel Tartışmalı Konu Bağlamında Eleştirel Düşünme Becerilerinin Değerlendirilmesi Ahmet Doğanay, Mükerrem Akbulut Taş, Şule Erden
Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet ve Yaşam Doyumu Düzeylerine Göre Sosyal ve Duygusal Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi Ayşe Rezan Çeçen
Üniversite Öğrencilerinin Diyet Ürünleri Kullanma Durumları Emel Memiş, Fulya Sarper
Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkiler Nilgün Aksan, M. Akif Sözer
Üniversite Öğrencilerinin Eş Seçimine ve Evliliğe İlişkin Görüşleri Dilek Kılıç, Canani Kaygusuz, Beyhan Bağ, Gülbu Tortumluoğlu
Üniversite Öğrencilerinin Eş Seçme Kriterleri İbrahim Yıldırım
Üniversite Öğrencilerinin Evlilik ve Eş Seçimiyle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi Barış Ondaş
Üniversite Öğrencilerinin Fakülte Kültürüne Yönelik Algıları Ali Rıza Terzi
Üniversite Öğrencilerinin Fakülte Kültürüne Yönelik Algıları (Giresun Eğitim Fakültesi Örneği) Ali Rıza Terzi
Üniversite Öğrencilerinin Fakülte Yaşamının Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Omay Çokluk Bökeoğlu, Kürşad Yılmaz
Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinde Ailesel Faktörlerin Etkisi Üzerine Bir Uygulama Edip Örücü, Recep Kılıç, Özer Yılmaz
Üniversite Öğrencilerinin Hemşireliğe Bakış Açıları Mehtap Tan, Seçil Yuncu, Özlem Şentürk, Özlem Yıldız
Üniversite Öğrencilerinin İnternet Kullanımı ve Doyumları Üzerine Bir Saha Araştırması Şükrü Balcı, Bünyamin Ayhan
Üniversite Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddetle İlgili Görüşleri Gül Pınar, Pınar Tevfik
Üniversite Öğrencilerinin Kan Bağışına Karşı Tutumları ve Kan Bağışında Alan Bilgilerinin Etkisinin İncelenmesi Ercan Kaya, Fatih Sezek, Salih Doğan
Üniversite Öğrencilerinin Karar Vermede Öz-Saygı, Karar Verme ve Stresle Başa Çıkma Stillerinin Benlik Saygısı ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Selahattin Avşaroğlu
Üniversite Öğrencilerinin Karar Vermede Özsaygı, Karar Verme ve Stresle Başaçıkma Stillerinin Benlik Saygısı ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Selahattin Avşaroğlu, Ömer Üre
Üniversite Öğrencilerinin Kopya Çekme Davranışlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Şaban Çetin
Üniversite Öğrencilerinin Matematiğe Karşı Kaygı ve Tutumlarının İncelenmesi: Erzurum Örneklemi Nur Sırmacı
Üniversite Öğrencilerinin Reddedilme Duyarlıkları ile Sosyal Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Atılgan Erözkan
Üniversite Öğrencilerinin Ruh Sağlığı Algılarının İncelenmesi: Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Örneği İbrahim Kısaç
Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Uzun Süreli Yaşadıkları Yerleşim Birimine ve Algıladıkları Anne-Baba Tutumlarına Göre İncelenmesi Tevfik Fikret Karahan, Hatice Epli Koç
Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başaçıkma Tarzlarının Sosyal Beceri Düzeylerine ve Mutluluk Algılarına Göre İncelenmesi Tevfik Fikret Karahan, Hatice Epli Koç, Abdullah Nuri Dicle
Üniversite Öğrencilerinin Şiddet Konusunda Deneyimleri ve Bu Konudaki Görüşleri Gülhan Yiğitalp, Melikşah Ertem, Veysi Özkaynak
Üniversite Öğrencilerinin Ulaşım Tercihleri Üzerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Örneği Dilara Keskin
Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Doyumunun Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Meliha Tuzgöl Dost
Üniversite Seçiminde Etkili Olan Faktörlere İlişkin Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Görüşleri Yusuf Cerit, Kaya Yıldız, Nuri Akgün
Üniversite Seçme Sınavına Hazırlanan Türk Öğrencilerde Depresyon, Sınav Kaygısı ve Sosyal Destek İbrahim Yıldırım
Üniversite ve Gençlik... Bir Öğrenci Sendikasının Eşiğinde... Emrah Altındiş
Üniversitede Okurken Kariyer Mehmet Cemil Özden
Üniversitede Okuyan Kız Öğrencilerin Cinsiyet Rolü Tutumları Bağlamında Aile ve Evlilik Kurumlarına Bakışları (Selçuk Üniversitesi Örneği) Mahmut Hakkı Akın, Mehmet Ali Aydemir
Üniversiteli Gençlerin Bakış Açısıyla Aile İçi Sorunlar Eda Kargı, Berrin Akman
Üniversiteli Tüketicilerin 'Çevreci Tüketim' Tutumları ve Satın Alma Davranışlarına Etkileri Reha Saydan, Hüseyin Kanıbir
Vagon Li Olayı: Türkçe'ye Yapılan Hakarete Basının ve Gençliğin Tepkisi Şaduman Halıcı
Vergi Bilinci Üzerine Bir İnceleme: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Yapılan Anketin Bulguları Nuri Ömürbek, Hüseyin Güçlü Çiçek, Serdar Çiçek
Yapılandırmacı Öğrenme Ortamının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Kalıcılığına Etkisi Mehmet Arif Özerbaş
Yargılama Süreçlerinde Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Meltem Efe Sevim, Işık Görker, Mustafa Sercan, Fatih Öncü
Yeni Medya, Gençlik ve Gündelik Yaşam Mutlu Binark
Yetiştirme Yurdunda Kalan Çocuklarda Firar Nedenleri Mehmet Fatih Gözler
Yoğun Düşünme Eğitimi Programının Suçlu Çocukların Ahlaki Yargılarına Etkisinin İncelenmesi Tuğba Durak Demirhan
Yönetici, Öğretmen, Öğrenci ve Velilere Göre Resmi Liselerdeki Öğrenci Disiplin Sorunlarının Nedenleri Pınar Sarpkaya
Yüksek Öğretim Gençliğinin Boş Zaman Etkinlikleri: KSU Örneği İbrahim Kır
Yükseköğretim Gençliğinin Benlik Algısının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: İstanbul Ticaret Üniversitesi Örneği Banu Sayıner, Esra Savaşan, Didem Sözen, Özcan Köknel
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrencilerinde Alkol, Sigara Kullanımı ve İlişkili Olduğu Etmenler Mehmet Emin Yılmaz
RSS - 2007 beslemesine abone olun.