2006 Yılında Yayınlanmış Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu yılda yayınlanmış gençlikle ilgili 615 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan
(KONU UYGUN DEĞİL)Sanatta Genç Soluklar: [Genç Müzisyenler ve Müzik Grupları ile Söyleşi]
Cezaevinde Tutuklu Anneleriyle Yaşayan Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Gelişim Özellikleriyle,S.H.Ç.E.K.Yetiştirme Yurtlarında Yaşayan Aynı Dönem Çocukların Gelişim Özelliklerinin Karşılaştırılması Figen Başar Çörtü
Ergenlerde Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Bağlanma Stilleri ve Benlik Kavramı Arasındaki İlişkiler Özge Damarlı
Ergenlerdeki Şiddet Eğilimine Televizyonun Etkisi Ve Sosyal Hizmet Müdahalesi Afife Erkan Sofuoğlu
Ergenlik Çağındaki Gençlerden 8. ve 11. Sınıf Öğrencilerinin Yaşlı Algılarının Saptanması Emel Memiş, Suna Baykan
Hissettim ve Sevdim: Liseli Gençlerin Dilinden Rahmet Peygamberi Erkan Aydın
İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okula Yabancılaşma Düzeylerine Etki Eden Sosyo-Demografik Değişkenlerin Belirlenmesi Özlem Uzun
İnternet ve İnternet Kafelerin İlk ve Orta Öğretim Öğrencilerine Etkileri (İstanbul Örneği) Sacit Yılmaz
Okullarda Demokrasi Uygulamalarına Katılan Öğrencilerin Ailelerinde Demokrasi ve Katılım İbrahim Cılga
Otistik Çocuklarda Ergenlik ve Cinsel Eğitim Leyla Küçük, Sevim Buzlu
Political Orientatioion and Citizenship: Perception and Experiences of Turkish Youth (Politik Oryantasyon ve Vatandaşlık: Türk Gençliğinin Algılamaları ve Deneyimleri) Banu Şenay
Psikolojik Sağlamlık ve Ergenlik Gelişim Ölçeği'nin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları Cem Ali Gizir, Gül Aydın
Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Politikası Oluşturmak Bahar Gökler
Üniversite Öğrencilerinde "Düşünce Davranış Kaynaşması" ve "Düşünce Beden Biçimi Kaynaşması"nın Yeme Tutumları ile İlişkisi Ece Varlık
Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Susran Erkan Eroğlu, Kemal Güven
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Demet Ulusoy
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Gül Pınar, Lale Algıer
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ailedeki Madde Bağımlılığının Ergenin Sapmış Davranışlara Yönelmesindeki Etkisi: Lise Son Sınıf Gençliği Örneği Nilüfer Özcan Demir
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Akran Yardımcılığı Uygulaması Aracılığıyla Lise Öğrencilerinde Sosyal Ve Kişisel Sorumluluğun Artırılması Aslı Taylı
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Babalarının İntiharına Tanık Olan Ergenler: Üç Olgu Sunumu Çiçek Hocaoğlu, Demet Sağlam, Filiz Civil
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Bilgisayar Oyunlarında Şiddet, Çocuklar ve Gençler Firdevs Gümüşoğlu
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Bir Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Olası Yeme Bozukluğu Sıklığı Mustafa Necmi İlhan, Seçil Özkan, Fatma Nur Baran Aksakal, Selçuk Aslan, Elif Durukan, Işıl Maral
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Çocuk ve Ergenlerde İntihar Fatma Alisinanoğlu, Gülümser Gültekin Akduman
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Denetim Odakları Farklı Lise Öğrencilerinin Bazı Kişisel Özelliklerine Göre Karar Vermede Öz-Saygı ve Stres Düzeyleri Seçil Özcan Candangil, Aydoğan Aykut Ceyhan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ergenlerde Cinsellik Turan Set, Nezih Dağdeviren, Zekeriya Aktürk
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ergenlerin Benlik Saygısına Ailelerinin Tutum ve Davranışlarının Etkisi Nülüfer Erbil, Zeynep Divan, Perihan Önder
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ergenlerin Düşünme Gereksinimi ve Cinsiyetlerine Göre Problem Çözme Becerilerinin Karşılaştırılması Fulya Cenkseven, Ruken Akar Vural
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ergenlik Döneminde Dini Şüphe ve Tereddütler Abdülkerim Bahadır
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Kaygı Düzeyleri Farklı Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Mükemmeliyetçilik Özelliklerinin İncelenmesi Banu Tuncer, Nilüfer Voltan Acar
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Kız ve Erkek Ergenlerde Saldırgan ve Olumlu Sosyal Davranışlar ile Yaş, İlişkisel Bağlam ve Kişiler-Arası Duyarlılık Arasındaki İlişkiler. Vezir Aktaş, Gülden Berkem Güvenç
(2 KEZ GİRİLMİŞ) KTÜ Tıp Fakültesi Çocuk–Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği'ne son iki yılda başvuran adli olguların değerlendirilmesi Zeynep Göker, Selma Tural Hesapçıoğlu, Kadir Serdar Sarp, Sema Tanrıöver Kandil
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Lise Öğrencilerinin Ana-Baba ve Ergen İlişkilerinde Algıladıkları Problem Çözme ve İletişim Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Meryem Dalkılıç
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Okullarda Demokrasi Uygulamalarına Katılan Öğrencilerin Ailelerinde Demokrasi ve Katılım İbrahim Cılga
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ortaöğretim Coğrafya Derslerinde Öğrencilerin Soru Sorma Becerilerinin Değerlendirilmesi Ali Genç
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Popüler kültürün lise gençliğine etkileri Hülya Aydoğmuş
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Rekreatif Etkinliklere Katılım Düzeylerinin Belirlenmesi Velittin Balcı, Aydın İlhan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Gençlerinin "Öteki" Kimliklere İlişkin Önyargıları Selçuk Uygun
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyete Göre Öfke Ifade Etme Biçimleri Nihal Bostancı, Ş. Çoban, Z. Tekin, A. Özen
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrencilerinin İyilik Halinin “Maneviyat” ve “Serbest Zaman” Boyutlarının İncelenmesi Türkan Doğan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrencilerinin Kullandıkları Kararsızlık Stratejilerinin Problem Çözme Becerisi, Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Fakülte Türüne Göre İncelenmesi Mehmet Emin Sardoğan, Tevfik Fikret Karahan, Canani Kaygusuz
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrencilerinin Paraya İlişkin Tutumları Özlen Özgen, Ayşe Sezen Taş
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrencilerinin Stres Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ufuk Durna
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Yetiştirme yurdunda kalan gençlerin ergenlik sorunları ve başetmeleri Elif Asik
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Yetiştirme Yurdunda Kalan ve Kalmayan Kız Ergenlerin Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi Neriman Aral, Figen Gürsoy, Müdriye Yıldız Bıçakçı
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Yetiştirme Yurtlarında Yaşayan Ergenlerin Sürekli Öfke ve Öfke Tarzı Düzeylerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma Mehmet Engin Deniz, Nur Feyzal Kesen, Ömer Üre
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Emine Gül Kapçı, Sevgi Küçüker
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Ana Babaya Bağlanma Ölçeği: Türk Üniversite Öğrencilerinde Psikometrik Özelliklerin Değerlendirilmesi Emine Gül Kapçı, Sevgi Küçüker
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Beden Eğitimi ve Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Kişilerarası İletişimde Dinleme Becerisi Düzeyleri Oğuzhan Yoncalık, Zafer Çimen
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Beden Eğitimi ve Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Kişilerarası İletişimde Dinleme Becerisi Düzeyleri Oğuzhan Yoncalık, Zafer Çimen
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Ergenlerde Akran Zorbalığına Maruz Kalmanın Yaş, Çocuk Yetiştirme Stilleri Ve Benlik Imgesi Ile Ilişkisi Dilek Şirvanlı Özen
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Ergenlerde Akran Zorbalığına Maruz Kalmanın Yaş, Çocuk Yetiştirme Stilleri ve Benlik İmgesi ile İlişkileri Dilek Şirvanlı Özen
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Ergenlik Döneminde Yaş, Toplumsal Cinsiyet, Bireysel ve İlişkisel Tutumlar, Benlik Değeri ve Yaşam Becerilerine İlişkin Algı Arasındaki İlişkiler Gülden Berkem Güvenç, Vezir Aktaş
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Ergenlik Döneminde Yaş, Toplumsal Cinsiyet, Bireysel ve İlişkisel Tutumlar, Benlik Değeri ve Yaşam Becerilerine İlişkin Algı Arasındaki İlişkiler Gülden Güvenç
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Genç ve Potansiyel Seçmenler Gözüyle Siyasi Lider Özelliklerinin Değerlendirilmesi Cihat Polat, Banu Külter
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrencilerinin Sigara İçme Davranışlarının Bilişsel Davranışçı Bir Modelle İncelenmesi Hikmet Yazıcı, Yaşar Özbay
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrencilerinin Sigara İçme Davranışlarının Bilişsel-Davranışçı Bir Modele Dayalı Olarak İncelenmesi Hikmet Yazıcı, Yaşar Özbay
(4KEZ GİRİLMİŞ) Genç ve Potansiyel Seçmenler Gözüyle Siyasi Lider Özelliklerinin Değerlendirilmesi: Siyasal Pazarlama Bakış Açısıyla Lise ve Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama Cihat Polat, Banu Külter
(4KEZ GİRİLMİŞ) Genç ve Potansiyel Seçmenler Gözüyle Siyasi Lider Özelliklerinin Değerlendirilmesi: Siyasal Pazarlama Bakış Açısıyla Lise ve Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama Cihat Polat, Banu Külter
(BİLDİRİ) 1980 Sonrası Türkiye Gençliği ve Yeni Bir Siyasi Duruş Olarak Apolitizm Demet Lüküslü
(BİLDİRİ) Alman Çocuk ve Gençlik Yardım Kanunu'na Göre Gençlik Yardımının Önleyici Hizmetleri Emine Akyüz
(BİLDİRİ) Bir Üniversite Örnekleminde Alkol Kullanım Yaygınlığı ve Alkol Kullanım Örüntüleri İnci Özgür İlhan, Hatice Demirbaş, Yıldırım Beyatlı Doğan
(BİLDİRİ) Bir Vakıf Üniversitesine Bağlı Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar ve Korunmaya İlişkin Bilgilerinin İncelenmesi M Soydan, Hatice Yorulmaz, Nesrin İlhan, Makbule Batmaz, Kürşat Özdilli
(BİLDİRİ) Ergenlerin Olumlu ve Olumsuz Arkadaşlıkları ile Anne-Babalarının Akran Yönetimi, Yeterlik Algısı ve Akranlara Yönelik Düşünceleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Asiye Kumru, Yeliz Kındap, F. Melike Sayıl, Ahu Öztürk, Nilay Pekel Uludağlı, F. Bayraktar
(BİLDİRİ) Ergenlerin Sosyo-Duygusal Özellikleri, Akran ve Ebevyn Bağlılığı ile Yardımseverlik ve Saldırgan Davranışları Arasındaki İlişki Örüntüsünün İncelenmesi Asiye Kumru, Yeliz Kındap, F. Melike Sayıl, Ahu Öztürk, Nilay Pekel Uludağlı, F. Bayraktar
(BİLDİRİ) Ergenlik Döneminde Çocuğu Olan Ebeveynlerin Aile Ortamlarını Algılamalarının İncelenmesi Figen Gürsoy, Müdriye Yıldız Bıçakçı
(BİLDİRİ) Ergenlik Döneminde Çocuğu Olan Ebeveynlerin Aile Ortamlarını Algılamalarının İncelenmesi Figen Gürsoy, Müdriye Yıldız Bıçakçı
(BİLDİRİ) Ergenlik Dönemindeki Gençlerin Risk Alma Davranışı ile Ebeveynleri ve Akranlarıyla Olan İlişkilerinin Niteliğinin İncelenmesi Asiye Kumru, Yeliz Kındap, F. Melike Sayıl, Ahu Öztürk, Nilay Pekel Uludağlı, F. Bayraktar
(BİLDİRİ) Farklı Cinsiyet Rol Yönelimli Üniversite Öğrencilerinin Ağlama Davranışına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi Aydoğan Aykut Ceyhan, Esra Ceyhan
(BİLDİRİ) Genç Yetişkinlerin Evlilik ve Aile Hayatına İlişkin Görüşlerin Değerlendirilmesi Ayşe Esra İşmen Gazioğlu
(BİLDİRİ) İnterneti Doğru Kullanıyor Muyuz? İnternet Bağımlısı Mıyız? Çocuklarımız ve Gençlerimiz Risk Altında Mı? Nursel Yalçın
(BİLDİRİ) Londra'da Yaşayan Türkçe Konuşan Gençler - Britanya'da 'Görünmez' Bir Grubun Eğitim Mücadelesi Pınar Enneli
(BİLDİRİ) Öfke Denetimi Eğitiminin Çocuklarda Gözlenen Saldırgan Davranışlar Üzerindeki Etkisi Hülya Şahin
(BİLDİRİ) Sirkadiyen Tipi Farklı Gençlerde Öznel Uyku Kalitesi ve Psikopatolojik Özellikler Selma Arzu Vardar, Erdal Vardar, T Molla, E Ersöz
(BİLDİRİ) Üniversite Gençliğinin Evliliğe Hazırlık ile İlgili Düşüncelerinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma Havise Güleç, Dilfiruz, Cömert, Hüseyin Mehmet Baycık
(BİLDİRİ) Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Zeka ve Stresle Başa Çıkma Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Mehmet Engin Deniz, Ercan Yılmaz
(BİLDİRİ) Üniversite Öğrencilerinin Bağımlı Kişilik Özelliklerinin Bağlanma Stilleri Açısından İncelenmesi Neslihan Durmuşoğlu, Erdal Hamarta, Mehmet Engin Deniz, A. Öztürk
(EDEBİYAT) Küçük Dev Adam- Çocuk ve Gençlik Yazınında Muzaffer İzgü Sempozyumu Kolektif
(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) Genç Erişkin Erkekler Arasında Nikotin Bağımlılığı, Sigara İçme Sıklığı ve Bunları Etkileyen Faktörler Ömer Faruk Tekbaş, Cengiz Han Açıkel, Elçin Erkuvan, Bikemgül Özkara, İbrahim Alp, İbrahim Karademir, Hakan Kara, Elif Tunç
(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) Okul Korkusu Yakınması Olan Çocukların Ana Babalarında Ruhsal Bozukluklar Özlem Özcan
(HİÇ BİLGİ GİRİLMEMİŞ) Europe of Young People in Turkey: A Thesis on The Impact of European Youth Programme on The Perception of Europe on Young People in Turkey
(KONU UYGUN DEĞİL) Cool Olmak Kathryn Lamb
(KONU UYGUN DEĞİL) Gender Inequality In Schooling: The Case Of Turkey Işık Aytaç
(KONU UYGUN DEĞİL) Ölüm Düşüncesi ve Ölüm Ötesiyle İlgili Dini İnançlar Şükran Çevik
(Mükerrer) Gençlerin Sapmış Davranışlara Yönelmelerinde Etkilenmenin Etkisi: Lise Son Sınıf Gençliği Örneği Demet Ulusoy
(ROMAN) Yusuf ve Kardeşleri 2 / Yusuf'un Gençliği Thomas Mann
(SANATTA YETERLİLİK TEZİ) Predictors of Risk-Taking Behaviors Among Turkish Adolescents (Türk Ergenlerinde Risk Alma Davranışlarını Yordayan Değişkenler) Onur Özmen
(SEMPOZYUM) Aile Dindarlığının Gençlerin Dindarlığına Etkisi Üzerine Bir Araştırma Talip Atalay
(Silinecek Mükerrer) Gençlerin Sapmış Davranışlara Yönelmelerinde Etiketlenmenin Etkisi Lise Son Sınıf Gençliği Örneği Demet Ulusoy
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Genç Erişkin Erkeklerde Alkolsüz İçecek Tüketim Alışkanlıklarının ve Etki Eden Faktörlerin Araştırılması Mustafa Alparslan Babayiğit, Recai Oğur, Ömer Faruk Tekbaş, Metin Hasde
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Genç Yetişkinlik Dönemindeki Bireylerin Karşı Cinsle Duygusal İlişkilerindeki Çatışma Çözme Biçimlerinin İncelenmesi Selen Can
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) İlköğretim Çağı Çocuklarındaki Davranış Bozukluğu Semptomlarının Sosyodemografik Verilere Göre Değerlendirlmesi Osman Abalı, M. Onur, K. Gürkan, Ö. Çarkcı, Ümran Dilara Tüzün
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) İlköğretim Öğrencilerinin Davranış Problemleriyle Başetme Konusunda Öğretmen-Psikolojik Danışman İşbirliğine İlişkin Görüşlerin Karşılaştırılması Meral Atıcı
11. Sınıf Öğrencilerinin Denetim Odakları, Problem Çözme Becerileri ve Algılanan Ana-Baba Tutumları Arasındaki İlişkinin Cinsiyet ve Akademik Alan Değişkenleri Açısından İncelenmesi Elçin Çetinkale
12-15 Yaş Grubu Öğrencilerde Benlik Kavramı Filiz Adana, Yasemin Kutlu
14-18 Yaş Grubu Tutuklu Olan ve Olmayan Ergenlerin Reddetme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Yahya Bozkurt
15-17 Yaş Arası Ergenlerde Görülen Problem Davranışların Koruyucu ve Risk Faktörleri Açısından İncelenmesi Diğdem Müge Siyez
1965 Sonrası İslamcı Bir Öğrenci Hareketi Olarak Milli Türk Talebe Birliği Serkan Yorgancılar
1980 Sonrası Türkiye Gençliği ve Yeni Bir Siyasi Duruş Olarak Apolitizm Mehmet Sağlam
1997-2004 Yılları Arasında Güvenlik Birimlerine Gelen/Getirilen Çocukların Durumlarının İrdelenmesi Didem Küt
1999 Marmara Bölgesi Depremlerini Yaşayan Üniversite Öğrencileri Üzerinde Depremin Uzun Dönemli Sonuçları Esra Ceyhan, Aydoğan Aykut Ceyhan
2000-2005 Arası Türkiye'de Televizyon Dizilerinde Kullanılan Müziğin Genç İzleyicilere Etkileri Nural İmik
2005 Yılında İstanbul Ortaöğretim Kurumlarında Eğitim Gören Ergenlerin Yeme Tutumlarının Değerlendirilmesi ve Kendine Zarar Verme ile İntihar Davranışları Bakımından Karşılaştırılması Engin Eker
80 Sonrası Kuşak Türk Milli Eğitim Sistemini Değerlendiriyor Naci Alpuğan
80 Sonrası Orta Sınıf Gençliğinin Kendini Farklılaştırma Stratejileri Ayça Zaim
81 İlde Katılımcı Gençlik El Kitabı Türk Demokrasi Vakfı
A Longitudinal Study of The Relationship Between Perceived Social Support and Psychological Well-Being of Adolescents From Low Socioeconomic Status (Düşük Sosyoekonomik Düzeyden Gelen Ergenlerin Algıladıkları Sosyal Destek ile Ruh Sağlıkları Arasındaki İlişki Üzerine Boylamsal Bir Çalışma) Melisa Sayar
Adamın 1'i 1 gün (Televole, Genç Kız ve Delikanlı Fıkraları) UYGUNSUZ İÇERİK Sina Cimcoz
Adana İli, Genel Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Okuldaki Kural Dışı Davranışlarına İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Ali İhsan Okat
Adolesan Gebelikler Fatma Tuncay Özgünen
Adolesan İntiharları ve Önlemede Hemşirenin Sorumlulukları Mualla Yılmaz, S. Öncel
Adolesan Sağlığı Hikmet Pekcan
Adolesana Yaklaşım Nuray Öksüz Kanbur
Adolesanlarda Fiziksel ve Cinsel Gelişim Atilla Büyükgebiz
Adolesanların Anne-Babalarının ve Öğretmenlerinin Cinsellik ve Üreme Sağlığı ile İlgili Tutum ve Davranışları Zühra Alpua
Adölesanın Sağlık Davranışları ve Sorunları Emine Geçkil, Suzan Yıldız
Adölesanlara Yönelik Beslenme ve Stresle Başetme Eğitiminin Sağlığı Geliştirmeye Etkisi Emine Geçkil, Suzan Yıldız
Adölesanların Hiv/Aids Bilgi Düzeyleri ve Hastalığa Karşı Sosyal Önyargıları Serap Bulduk, Melek Nihal Esin, Nihal Umut
Ağır Yük Mehmet Kara
Ahlaki Yargı Gelişimi ve Dindarlık Arasındaki İlişki (Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma) Emine Küçükalp
Ailedeki Madde Bağımlılığının Ergenin Sapmış Davranışlara Yönelmesindeki Etkisi: Lise Son Gençliği Örneği Nilüfer Özcan Demir
Ailelerin ve Öğrencilerin Lise Seçimlerini Etkileyen Faktörler Ayşenur Zobar
Ailenin Yaşamsal Döngüsünde Ergenlik Krizinin Yeri Talat Parman
Akran Yardımcılığı Uygulaması Aracılığıyla Lise Öğrencilerinde Kişisel ve Sosyal Sorumluluğun Arttırılması Aslı Taylı
Akran Zorbalığı Olgusunun İlköğretim Öğrencileri Arasındaki Yaygınlığının İncelenmesi Metin Pişkin
Almanya’da Uyum ve Dışlanma Arasında Türk Gençleri Orhan Gökçe
Ana Babaların Çocuk Yetiştirmeye İlişkin Tutumlarının, Bilgi Düzeylerinin ve 11-18 Yaş Grubu Öğrencilerin Kendilerini Değerlendirmelerinin İncelenmesi Halis Özerk
Ana Babaya Bağlanma Ölçeği: Türk Üniversite Öğrencilerinde Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi Emine Gül Kapçı, Sevgi Küçüker
Ankara İli Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okula Bağlılık Durumlarına İlişkin Öğrenci, Öğretmen ve Yöneticilerin Görüşleri Gökhan Arastaman
Ankara İli Merkez İlçelerindeki İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine İlişkin Tutumlarının Sınıf Düzeyi, Öğrenci Cinsiyeti, Öğretmen Cinsiyeti ve Spora Aktif Katılım Açısından Karşılaştırılması Deniz Hünük
Aranızda Ders Çalışmayı Sevmeyen Var mı? Nedim Taktak
Askeri Lise Öğrencilerinin ve Yatılı Okuyan Sivil Lise Öğrencilerinin Stres ve Ergenlik Dönemi Gelişimsel Ödevleri Açısından Karşılaştırılması İsmail Cem Yakınlar
Askeri Liselerde Sporcu Öğrenciler ile Sporcu Olmayan Öğrencilerin Problem Çözebilme, Strese Karşı Koyabilme, Uyum Becerileri ve Başarı Düzeyleri Fatih Şenduran
Asperger Bozukluğu İzlem Süreci: Ergenlik Döneminde Yaşanan Sorunlar Bağlamında Beş Olgu Üzerinden Tartışma Serpil Erermiş, Sezen Köse, Tezan Bildik, Burcu Özbaran, Cahide Aydın
Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Cep Telefonu Abonelik Türünü Tercih Etmeleriyle İlişkili Faktörlerin Tespiti Erkan Oktay, Hüseyin Özer, M. Suphi Özçomak
Atatürkçü Düşüncede Gençlik ve Spor Zekai Pehlivan
Avrupa Birliği’ne Tam Üyelik Sürecinde "Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları" nın İncelenmesi ve Türk Eğitim Sisteminin Bu Programlardan Yararlanma Düzeyinin Analizi Berrin Aşar
Babalarının İntiharına Tanık Olan Ergenler: Üç Olgu Sunumu Çiçek Hocaoğlu, Demet Sağlam, Filiz Civil
Basındaki Yansımaları İle Okulda Şiddet Sadegül Altun Akbaba, Oya Güneri Yerin, Özgür Erdur Baker
Başarı Kaygısı Ölçeğinin Geçerliliği ve Güvenirliği Necla Acun Kapıkıran
Bazı Yükseköğrenim Kurumlarında Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Olan Öğrencilerin Genel Öğrenme Stratejilerini Kullanma Düzeyleri Özlem Karakış
Beden Eğitimi ve Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Kişilerarası İletişimde Dinleme Becerisi Düzeyleri Oğuzhan Yoncalık, Zafer Çimen
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda ve Üniversitenin Diğer Bölümlerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Çeşitli Değişkenlere Göre Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi. Mehibe Akandere, M. Aslan Tekin
Beklenen Nesil Necdet İçel
Beni Duy Bana Sarıl Bana Güven: Günümüz Gençliğine Etkin Anne ve Baba Olmak Scott Wooding
Benlik Algısı ve Kendini Kurgulama Düzeyinin Marka Sadakati Üzerindeki Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma Bahtışen Kavak, Nurettin İbrahimoğlu
Bilgisayar Oyunlarında Şiddet Çocuklar Ve Gençler Firdevs Gümüşoğlu
Bir Genç Kızın Anıları Simone De Beauvoir
Bir Genç Kızın Aşk Notları Sinem Güdüm
Bir Grup Gençte Yeme Tutumu ve Öfke Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ayşegül Durak Batıgün, Çisem Utku
Bir Grup Üniversite Öğrencisi Arasında Sigara ve Alkollü Bir İçecek Tüketme Durumu: Prevalans ve Etkileyen Faktörler Dilek Aslan, Şevkat Bahar Özvarış, Çiğdem Esin, Ayşe Akın
Bir Grup Üniversite Öğrencisinin Anoreksik Yeme Tutumları ile Aile Yapısı Arasındaki İlişki Diğdem Müge Siyez, Aslı Uz Baş
Bir İletişim ve Çatışma Çözme Beceri Eğitimi Programı’nın Üniversite Öğrencilerinin Çatışma Çözme Beceri Düzeylerine Etkisi Tevfik Fikret Karahan
Bir İnsan İlişkileri Beceri Eğitimi Programının Üniversite Öğrencilerinin Denetim Odağı Düzeylerine Etkisi Mehmet Emin Sardoğan, Canani Kaygusuz, Tevfik Fikret Karahan
Bir Kız Yetiştirme Yurdunda Sosyodemografik Özellikler ve Duygusal- Davranışsal Sorunlar Aynur Pekcanlar Akay, Süha Miral, Burak Baykara, Beyazıt Yemez
Bir Popüler Kültür Araştırması: Dicle Üniversitesi Örneği Metin Gültekin
Bir Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Olası Yeme Bozukluğu Sıklığı Mustafa Necmi İlhan, Seçil Özkan, Elif Durukan, Fatma Nur Baran Aksakal, Selçuk Aslan, Işıl Maral
Bir Üniversite Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Bulunan Çocuk ve Ergenlerde Psikiyatrik Komorbidite Murat Yüce
Bireylerde Ergenlik Döneminde Siyasal Katılım ve Siyasal Etkinliğin Gelişimi-Isparta İli örnek Olay Araştırması Harun Çal
Biz İran’ız: İranlı Gençler Tartışıyor Nesrin Alavi
Bunalımdaki Gençliğimizi Nasıl Kurtaracağız Mehmet Kesgin
Ceza Hukukunda Çocuk Kavramı Ve Cezai Sorumluluğunun Belirlenmesinde Kriterler Hayati Yelesdağ
Çanakkale Gerçeği ve Ülke Gençliği Kolektif
Çeşitli Psikolojik Sorunları Olan Ergenlerde Bağlanma Biçimleri ve Algılanan Aile Ortamları ile Kişilerarası Şema Örüntüleri Arasındaki İlişkilerin Objektif ve Projektif Temelli Değerlendirilmesi Zeynep Tüzün
Çocuk Hakları Perspektifi Bağlamında Karakol Ve Çocuk Şubesinde Çalışan Polislerin Suça Yönelen Çocuklara Yaklaşımları Özlem Cankurtaran Öntaş
Çocuk Koruma Kanunu Ve Yorumu Erdener Yurtcan
Çocuk Suçluluğu İ. Hamit Hancı, Burcu Eşiyok
Çocuk Suçluluğu Ve Okullar İle İlişkisi Halil Işık
Çocuk Suçluluğu Ve Polisin Yaklaşımı Lütfü Göç
Çocuk Suçluluğunda Televizyonun Rolü Ahmet Turla, Berna Aydın, Mehmet Kocakaya, N. Sataloğlu
Çocuk Suçluluğunun Nedenleri Ve Edirne Ceza Mahkemelerinde Açılan Davaların Bu Yönden İncelenmesi Onur Çoğan
Çocuk Suçluluğunun Önlenmesinde İslâm Maneviyatının Rolü Ejder Okumuş
Çocuk ve Ergen Gelişimi Esra Ömeroğlu, İlkay Ulutaş
Çocuk ve Ergen İlişkilerinde Anksiyete Bozuklukları Erdal Işık, Yasemen Işık Taner
Çocuk ve Ergenlerde İntihar Gülümser Gültekin Akduman, Fatma Alisinanoğlu
Çocuk ve Ergenlere Yönelik Bir Bağımlılık Merkezine İki Yıl Süresince Başvuran Olguların Sosyodemografik Değerlendirilmesi Zeki Yüncü, Cahide Aydın, Hakan Coşkunol, Ender Altıntoprak, Ayşe Türkan Bayram
Çocuk ve Genç Adalet Sistemi Sempozyumu Bildiri Kitabı Betül Onursal, Selma Özsoy, Celal Ülgen
Çocuk ve Genç İşçilerin Korunması Ali Tandoğan
Çocuk ve Gençlerde Din ve Ahlâk Eğitimi Hüseyin Kur
Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Üzerine Bir Sohbet Bilgin Adalı
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Selahattin Şenol
Çocuk Ve Suç Şule Erçetin
Çocuk ve Suç: Okullarda Şiddet ve Çocuk Suçluluğu Şefika Şule Erçetin
Çocuklara ve Gençlere Shakespeare " Macbeth, Kral Lear, Pericles, Cymbeline " Charles Lamb
Çocukluk Örseleyici Yaşantılarının Ergenlikteki Yakın İlişkilerde Bireye Etkisinin İncelenmesi Neslihan Durmuşoğlu, Safiye Sunay Yıldırım Doğru
Çocukta Suçluluğun Gelişmesine Yol Açan Faktörler İ. Bahar, K. Seyhan
Çoklu Zeka Kuramına Dayalı Öğretimin Öğrencilerin Başarı, Tutum, Hatırlama ve Bilişsel Süreç Becerilerine Etkisi Ali Azar, Arzu İrfan Presley, Ömer Balkaya
Çukurova Üniversitesi Öğrencilerinde Psikiyatrik Belirti Taraması Esra Saatçı, Ersin Akpınar
Çukurova Üniversitesi Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Songül Tümkaya, Lili Bal
Deli Kanlı: Ergenlik Dönemine Psikanalitik Yönelimli Bir Bakış Taner Güvenir
Denetim Odakları Farklı Lise Öğrencilerinin Bazı Kişisel Özelliklerine Göre Karar Vermede Öz-Saygı ve Stres Düzeyleri Seçil Özcan Candangil, Aydoğan Aykut Ceyhan
Ders Nasıl Çalışılır? Aylin Atmaca
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Konulan Bir Klinik Örneklemde Yıkıcı Davranış Bozuklukları ve Özgül Öğrenme Bozuklukları Ayhan Bilgiç, Birim Kılıç Günay, Cihat Kağan Gürkan, Ayla Aysev
Din Eğitimi, Gençlik ve Kişilik (İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma) Halil Ekşi
Din Psikolojisi Açısından Ergenlik Döneminde Dini Yaşam Mustafa Koç
Dindarlık ile İlgili Tutumlar ve Otoriteryen Kişilik İlişkisi (Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma) İbrahim Gürses
Dini İnanç ve İbadetin Kendini Gerçekleştirme ile İlişkisi (Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma) Gülüşan Göcen
Dini İnanç, İbadet ve Dua'nın Umutsuzlukla İlişkisi Üzerine (Üniversite Öğrencisi Üzerinde) Nurten Kimter
Dini Kanaatler Açısından Üniversite Gençliğinde Kız-Erkek İlişkileri (Marmara Üniversitesi Örneği) Mehmet Akif Gümüş
Diyarbakır, İstanbul ve Hamburg'daki Kürt Gençlerinin Durumu Zeynel Abidin Kızılyaprak
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Aile İçi Şiddete Yaklaşımı Akça Toprak Ergören, Mehmet Hakan Özdemir, Ersel Sönmez, İsmail Özgür Can, Murat Köker, Serpil Salaçin
Dostluk Francesco Alberoni
Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı Ali Özel
Dumlupınar Üniversitesine Bağlı Meslek Yüksekokullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin İstatistiksel Analizi Nevin Uzgören, Zeki Yılmaz, Hakan Çelikkol
Duygu Yönetimi Ergenler İçin Bilişsel - Davranışsal Beceri Oluşturma Programı Beceri Çalışma Kitabı Kolektif
Duyguları Fark Etmeye ve İfade Etmeye Yönelik Bir Psiko-Eğitim Programının, Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Farkındalık Düzeylerine, Duyguları İfade Etme Eğilimlerine, Psikolojik ve Öznel İyi Oluşlarına Etkisi Yaşar Kuzucu
Dünden Bugüne Burdur'da Oynanan Çocuk ve Genç Oyunları Şevkiye Kazan, Şengül Kazan Kırçık
Düşlediğin Gelecek Ufuk Tarhan
Düşünsel Duygulanımcı Davranış Terapisi (DDDT) Odaklı Grupla Psikolojik Danışmanın Ergenlerdeki Benlik Saygısı Düzeyine Etkisi Uğur Oğurlu
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Öğrencilerinde Alkol Kullanımı ve Bağımlılığı Şenay Yiğit, Leyla Khorshid
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeylerinin İncelenmesi Ayten Zaybak, Leyla Khorshid
Eğitim Fakültesi Programlarının Farklı Lise Çıkışlı Öğrencilerin Öğretmenlik Tutumlarına Etkisi Mine Bodur
Eğitim Fakültesi'nde Öğrenim Gören Öğrencilerin İnternetten Yararlanma Nedenleri ve Kazanımları Hayati Çavuş, İbrahim Gökdaş
Eğitim Ortamlarında Şiddetin Önlenmesi ve Azaltılması Strateji ve Eylem Planı (2006-2011) MEB
Eğitim Sosyolojisi Bakımından Dershaneler ve Eğitim: Üniversite Sınavına Hazırlanan Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sosyo-kültürel Durum Analizleri: Bursa Örneği Nevin Çolak
Eğitim Sürecinde Aile Katılımı: Dünyada ve Türkiye’deki Çalışmalar Ezgi Özeke Kocabaş
Eğitim Üniversitesi YÖK ve Aydınlar Sibel Özbudun, Temel Demirer
Eğitim ve Şiddet Şefika Şule Erçetin
Eğitimde Değişim Yılları 2003-2006 MEB
Eleştirel Düşünme Gücü, Anne Babanın Öğrenim Durumu ve Ailenin Aylık Geliri Şule Ay
En İyi Arkadaşım Olmalısın Çünkü Senden Nefret Ediyorum Emily Dubberley
Ergen Kimdir? Ergenlik Nedir? Fatma Tuncer
Ergen Öğrenciler Arasında Akran Örselemesi Ve Depresyon Belirtileriyle İlişkisi Osman Sabuncuoğlu, Özalp Ekinci, Tuğba Bahadır, Yener Akyuva, Engin Altınöz
Ergende Psikolojik İncelemenin Özellikleri ve Sınırları M. Emmanuelli
Ergenler İçin Mantıkdışı İnançlar Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları Asım Çivitçi
Ergenlerde Akran Baskısı ve Benlik Saygısının İncelenmesi Taylan Aktuğ
Ergenlerde Akran Zorbalığına Maruz Kalmanın Yaş, Çocuk Yetiştirme Stilleri Ve Benlik İmgesi İle İlişkisi Dilek Şirvanlı Özen
Ergenlerde Algılanan Duygusal İstismar ile Sosyal Beceri Arasındaki İlişki Fatma Tosuntaş Karakuş
Ergenlerde Alkol İçme Prevalansı Ve Olası Risk Faktörleri: Okul Tabanlı, Kitlesel Bir Çalışma Tayyar Şaşmaz, Resul Buğdaycı, Fevziye Toros, Ahmet Öner Kurt, Hanife Tezcan, Seva Öner, Handan Çamdeviren
Ergenlerde Allah Tasavvuru Ali Küşat
Ergenlerde Bağlanma Stilleri İle Çocukluk İstismarları Ve Suçluluk-Utanç Arasındaki İlişki Mehmet Engin Deniz
Ergenlerde Cinsellik Turan Set, Nezih Dağdeviren, Zekeriya Aktürk
Ergenlerde Dini Başaçıkma Yöntemi Olarak Dua Asude Arıcı
Ergenlerde Duygusal İstismar Ve İhmal ile Benlik Algısı Ve Genel Kaygı Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Firdevs Savi
Ergenlerde Gebelik ve Annelik Üzerine Kısa Bir Gözden Geçirme İrem Erdem Atak
Ergenlerde İntihar Eğilimi Ve Hemşirelik Yaklaşımı H. Demet Gönener, İlkay Güner, Songül Hayta
Ergenlerde Major Depresyon: Risk Etkenleri, Koruyucu Etkenler ve Dayanıklılık Esra Taşğın, Füsun Çuhadaroğlu Çetin
Ergenlerde Mantıkdışı İnanç ve Sürekli Kaygı İlişkisi Asım Çivitçi
Ergenlerde Mantıkdışı İnançlar: Sosyodemografik Değişkenlere Göre Bir İnceleme Asım Çivitçi
Ergenlerde Öfke ve Saldırganlığı Azaltmaya Yönelik Bilişsel Davranışçı Bir Müdahale Programının Etkililiğinin Değerlendirilmesi Serap Tekinsav Sütçü
Ergenlerde Özdeşleşme ve Din Eğitimi Mehmet Akif Kılavuz
Ergenlerde Sosyal Anksiyete Belirtilerini Azaltmaya Yönelik Bilişsel-Davranışçı Bir Müdahale Programının Etkililiğinin Değerlendirilmesi Arzu Aydın
Ergenlerde Sürekli Dikkat Performansı İle Anne Baba, Öğretmen ve Kendini Değerlendirme Ölçekleri Arasındaki Korelasyon Özgür Öner, Bedriye Öncü, Saynur Canat, Neşe Erol
Ergenlerde Toplumsal Cinsiyetin Kazanılması-Aile, Okul ve Arkadaş Etkisi Şermin Pınar Yogev
Ergenlerde Tüketicilik Bilinç Düzeyi Üzerine Bir İnceleme Seher Ersoy, M. Hamil Nazik
Ergenlerde Yetkinlik Beklentisi Ölçeği: Türkçe Uyarlamasının Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Öner Çelikkaleli, Mehmet Gündoğdu, Binnaz Kıran Esen
Ergenlerdeki Şiddet Eğilimine Televizyonun Etkisi ve Sosyal Hizmet Müdahalesi Afife Sofuoğlu Erkan
Ergenlerin Aile İçi İlişkileri Sorunları ve Sorunlarına Yönelik Çözüm Önerileri Nejla Kurtulmuş, Emre Yanıkkerem, Gülten Kaptan Karadeniz
Ergenlerin Aile İçi Şiddete Maruz Kalma Durumları ve Aile İlişkilerinin Değerlendirilmesi Vedat Işıkhan, Şeyda Şenver Yıldırım
Ergenlerin Benlik Saygısına Ailelerin Tutum ve Davranışlarının Etkisi Nülüfer Erbil, Zeynep Divan, Perihan Önder
Ergenlerin Dini Gelişiminde Sevgi ve Korku Motifinin Etkinliği (İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma) Ahmet Albayrak
Ergenlerin Düşünme Gereksinimi ve Cinsiyetine Göre Problem Çözme Becerilerinin Karşılaştırılması Fulya Cenkseven, Ruken Akar Vural
Ergenlerin Sağlık Denetim Odağı Algılama Düzeyleri ve Sağlık Davranışlarına Etkileri Ruhi Selçuk Tabak, Kadriye Akköse
Ergenlik Çağındakilerin Beslenme Davranışlarını Etkileyen Faktörler Yasemin Atik Altınok
Ergenlik Dönemi Gelişimsel Ödevleri ve Psikolojik Problemler Esen Dinçel
Ergenlik Dönemi ve Sorunları Osman Abalı
Ergenlik Dönemi& Cinsel Eğitim: İlköğretim 2. Kademe ve Ortaöğretim Berfin Ural
Ergenlik Döneminde Beslenme Ömer Tarım
Ergenlik Döneminde Dini Şüphe ve Tereddütler Abdülkerim Bahadır
Ergenlik Döneminde Görülen İntihar Girişimleri: Bir Gözden Geçirme Diğdem Müge Siyez
Ergenlik Döneminde Psiko-Sosyal Sorunlar ve Depresyon Ümit Ertem, Saadet Yazıcı
Ergenlik Döneminde Yaş, Toplumsal Cinsiyet, Bireysel ve İlişkisel Tutumlar, Benlik Değeri ve Yaşam Becerilerine İlişkin Algı Arasındaki İlişkiler Gülden Güvenç, Vezir Aktaş
Ergenlik Dönemine İlişkin Rorschach Bulgularının Klinik Açıdan Değerlendirilmesi Refia Palabıyıkoğlu, Funda Akkapulu
Ergenlik Gecikmesi Firdevs Baş, Şükran Poyrazoğlu, Feyza Darendeliler
Ergenlik Nevrozunun Değerlendirilmesinde Narsisizmin Yeri: Projektif Bir Aydınlatma M. Emmanuelli
Ergenlik Süreci ve Kişisel Yüzleşmeye Olan İhtiyacı Donal Winnicott
Ergenlik ve Rorschach Testi Neslihan Zabcı
Ergenlik ve Yeme Bozuklukları Ayça Gürdal Küey
Ergenlikte Cinsel Kimlik Dalgalanmaları Mehmet Levent Kayaalp
Ergenlikte Psikososyal Gelişim Özellikleri Füsun Çuhadaroğlu Çetin
Ergenlikte Risk Almanın Televizyon Üzerinden İncelenmesi Neslihan Güney, Cemre Erten, Derya Atalan, Figen Çok
Ergenlikte Toplumsal Uyum Sorunları Müjdat Avcı
Erkekler ve Kadınlar Dost Olabilir Çünkü Onlar Aynı Gezegenden Lisa Gee
Experiences of Social Exclusion of The Youth Living in Altındağ, Ankara (Ankara, Altındağ’da Yaşayan Gençlerin Sosyal Dışlanma Deneyimleri) Umut Aksungur
Farklı Okul Programlarındaki Lise Öğrencilerinin Kendini Açma Davranışlarının İncelenmesi Ferhat Dizmen
Farklı Sosyo Ekonomik Düzeydeki Ergenlerin Benlik Tasarım Düzeyleri ile Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi Figen Gürsoy
Fen Bilgisi Öğretiminde Sosyal Öğrenme Teorisine Dayalı Öğretim Etkinliklerinin, Öğrencilerin Akademik Başarılarına Olan Etkisinin İncelenmesi Murat Demirbaş, Rahmi Yağbasan
Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Profilleri ve Başarılarını Etkilediğine İnandıkları Faktörler; K.S.Ü. Örneği Mehmet Çitil, Esin İspir, Ömer Söğüt, Erdoğan Büyükkasap
Fen Lisesi ile Genel Lise Öğrencilerinin Sosyal Becerileri ve Problem Çözme Becerilerinin Karşılaştırılması Arzu Çilingir
Fizik Eğitiminde Öğrenme Stillerine Dayalı Öğretim Yöntemlerinin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkileri Fatih Önder
Flört Memduh Özakman
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Ziraat Fakültelerindeki Eğitim Hakkında Görüşlerinin İncelenmesi Ziya Gökalp Göktolga, Sibel Gülse Bal, Kemal Esengün
Genç Kızlar İçin Arkadaş Kazanmanın ve İnsanları Etkilemenin Yolları Donna Dale Carnegie
Genç ve Potansiyel Seçmenler Gözüyle Siyasi Lider Özelliklerinin Değerlendirilmesi: Siyasal Pazarlama Bakış Açısıyla Lise ve Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama Cihat Polat, Banu Külter
Genç Yetişkinlerin Evlilik Ve Aile Hayatına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi A. Esra İșmen Gazioğlu
Gençler İçin İnanç ve Ahlak Prensipleri Ali Şeriati
Gençler İçin Nutuk Sinan Bayraktar
Gençler İçin Temel Dini Bilgiler Merve Güler, Hilal Atıcı, Nuri Atıcı
Gençler İçin Temel Dini Bilgiler (Dinimi Öğreniyorum) Ali Rıza Öztürk
Gençler Mesleğinizi Seçtiniz mi? Aylin Atmaca
Gençlere Din Kılavuzu Mustafa Asım Köksal
Gençlerimize Peygamberimizi Nasıl Anlatalım? Mustafa Naci Kula
Gençlerin Çevre Politikalarının Oluşum Sürecine Katılımı Hülya Şahin
Gençlerin Değer Algısı "Ben" mi "Biz" mi? Dilşad Aktaş
Gençlerin Din Değiştirip Hıristiyan Olmasında Etkili Olan Psiko-Sosyal Etkenler Hayati Hökelekli, Celal Çayır
Gençlerin Din Değiştirip Hristiyan Olmasında Etkili Olan Psiko-Sosyal Etkenler Hayati Hökelekli, Celal Çayır
Gençlerin Hedef Belirleme ve Hedeflerine Ulaşma Kılavuzu Bettie B. Youngs, Jennifer Leigh Youngs
Gençlerin KOÇ'u Göçmen Gençlerin Toplumla Bütünleşme Çabalarına Sivil Toplum Kuruluşlarının Katkısı: Köln Örneği Fatma Parla, Yüksel Baykara Acar, Kevser Pehlivan, Hakan Acar
Gençlerin Sapmış Davranışlara Yönelmelerinde Etiketlenmenin Etkisi: Lise Son Sınıf Gençliği Örneği Demet Ulusoy
Gençlerin Satın Alma Davranışı Üzerinde Marka Bağlılığının Etkisi ve Örnek Olay İncelemesi Kader Kara
Gençliğin Markaya Duyduğu Güven Marka Sadakatı İlişkisinin Belirlenmesi Orkide Yıldız
Gençlik Ahlakı Fütüvvet Ebu Abdurrahman Es Sülemi
Gençlik Din ve Değerler Psikolojisi Hayati Hökelekli
Gençlik Döneminde Kimlik ve Din Mustafa Naci Kula
Gençlik Geleceğine Güvenle Bakmak İstiyor İsmail Sağdıç
Gençlik Silah Kullanmaya Teşvik Ediliyor Erdal Atabek
Gençlik ve Popüler Kültür Hayati Hökelekli
Genel Lise Öğrencilerinin Aile İşlevlerinin ve Denetim Odaklarının İncelenmesi Melike Doğan
Genel Lise Öğrencilerinin Meslek Seçimi Yaparken Temel Aldığı Kriterler Serhat Kıyak
Genel Lise ve İmam Hatip Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin Meslekleri Prestij Yönünden Algılamaları ve Algılamalarını Etkileyen Bazı Faktörler Yener Özen, Fikret Gülaçtı
Görme Engelli Gençlere İngilizce'nin Yabancı Dil Olarak Öğretimi (Teaching English As A Foreign Language to The Visually Impaired Young Learners in Turkey) Fırat Açıkgöz
Görme Engelli Gençlerin Cinsel Sağlık Bilgi Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma Feride Pınar İrdem
Görsel Medya Ekseninde Orta Öğretim Çağı Gençliğinin Şiddet Eğilimlerinin İncelenmesi (İstanbul İli Uygulaması) Nejdet Bakış
Görsel Medya ve Şiddet Kültürünün Orta Öğretim Öğrencileri Üzerine Etkisi Pınar Nevin
Grupla Psikolojik Danışmanın Lise Öğrencilerinin Atılganlık Düzeyine Etkisi (Ticaret Meslek Lisesine Deneysel Bir Uygulama) Ebru Bayraktutan
Güncel Veriler ile Üniversitelerin Performans Değerlendirmesi ve Yeniden Yapılanma Modeli Hasan Tosun
Günümüz Türkiye’si Genç Nüfusta Toplumsal Değişim, Bütünleşme ve Din İlişkisi-Elbistan Örneği Ahmet F. Sinanoğlu
Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Benlik Kavramı Arzu Altunay, Fatma Öz
Hesaplaşma: 68 Gençliği ve Katledilişi Tuncay Çeren, Ömer Gürcan
Hınzır Kızlar 1 / Dört Haftada 1 Numara Karin Kampwerth
Hınzır Kızlar 2 / Kankalar ve Karşı Tipler Karin Kampwerth
Hınzır Kızlar 3 / Hoşça Kal Can Sıkıntısı Karin Kampwerth
Hınzır Kızlar 4 / Kendine Güven Üstesinden Gel ve Vazgeçilmez Ol Karin Kampwerth
Hollanda’da İkinci Kuşak Türk Gençlerinin Etnik Kimlik Tanımları: Kıyaslamalı Bir Analiz Kadir Canatan
Hz. Peygamber'in (sav) Etrafındaki Çocuklar ve Gençler Adem Apak
İki Farklı Kola Markası Tercih Eden Üniversite Öğrencilerini Ayıran Özelliklerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Ömer Torlak, Müjdat Özmen
İktidar ve Otorite Kuramları Açısından Öğretmen ve Öğrenci İlişkileri (Konya Alan Araştırması) Sibel Ayhan
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Beklenti ve Sorunları Mehmet Ali Kirman, Halil Apaydın
İlâhiyat Fakültesi Öğrencilerinin Değer Yönelimleri ve Dindarlık-Değer İlişkisi (M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Örneği) Ali Ulvi Mehmedoğlu
İlköğretim 6. Sınıf Kız Öğrencilerine Uygulanan Cinsel Sağlık Eğitiminin Cinsel Sağlık Bilgilerine Etkisinin İncelenmesi Zuhal Selçuk
İlköğretim 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Okul Kültürünü Algılayışları İle Zorbalık Eğilimleri ve Zorbalıkla Başetme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Nur Çayırdağ
İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ve Denetim Odağı Düzeyleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki (İzmir İli Örneklemi) Rukiye Derin
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerin Sosyal Duygusal Öğrenme Becerileri Ömer Faruk Kabakçı
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinde Aile İçi Çocuk İstismarı ve Öfke Tetikleyicileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Banu Bekçi
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Bilim ve Bilimsel Süreç Kavramlarına İlişkin Algıları: Nitel Bir Araştırma Gülfem Muşlu, Esra Macaroğlu Akgül
İlköğretim Öğrencilerinde Davranış Problemleri ve Yordayan Değişkenler Necla Çimen Sertbaş
İlköğretim Öğrencilerinin Fen Bilgisi Dersine Bakış Açılarını Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma Süleyman Yaman, Feda Öner
İlköğretimde Zorbalık Ve Kurban Olma Ergenlik Öncesi Çocuklarda Zorbaların, Kurbanların, Zorba Kurbanların Ve Katılmayan Grubun Karşılaştırılması Fatih Bayraktar
İnternet Kullanımının Gençlere Etkisi Kastamonu İli Örneği Ferhat Altın
İnternet Reklamlarının Pazarlama Etiği Açısından Değerlendirilmesi: Mersin Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Yapılan Pilot Bir Çalışma Ayşe Şahin
İntihar Girişiminde Bulunan Çocuk ve Ergenlerde Sosyodemografik ve Psikiyatrik Özelliklerin Değerlendirilmesi Evrim Aktepe, Sema Tanrıöver Kandil, Zeynep Göker, Kadir Sarp, Murat Topbaş, Evrim Özkorumak
İntihar Girişiminde Bulunan Gençlerin Sosyodemografik-Sosyokültürel ve Aile Özelliklerinin Değerlendirilmesi Gülcan Güleç, Gökay Aksaray
İstanbul Gençliğinin Siyasal Değerleri Nevin Yurdsever Ateş
İstanbul İli Silivri İlçesi Adolesan Dönem Gençliğinde Aids Ve Stigma Konusunda Çeşitli Eğitim Yöntemlerinin Etkililiği Nurhan İnce, Figen Uğurlu, Bedia Özyildirim
İstanbul Üniversitesi Öğrencilerinin Psikoaktif Madde Kullanma Alışkanlıklarını Etkileyen Bireysel ve Psiko-Sosyal Faktörler Funda Akkapulu
İstanbul’daki Okullarda Suç ve Şiddetin Yaygınlığı Ceyda Eke, Kültegin Ögel
İşbirlikli Öğretmenin Öğrencilerin İletişim Tutumlarına Etkisi Üzerine Bir Araştırma Yasemin Yavuzel, Ayhan Dikici
İzmir İli Bornova İlçesi Lise Son Sınıf Öğrencilerinde Üniversiteye Giriş Sınavı Kaygısı Hatice Şahin, Türkan Günay, Hilal Batı
İzmir'de Lise Öğrencilerinde Sigara İçme Sıklığı ve İçicilik Davranışı Üzerine Sosyal Öğrenmenin Etkisi Pembe Keskinoğlu, Nuriye Karakuş, Metin Pıçakçıefe, Hatice Giray, Nurcan Bilgin, Bülent Kılıç
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Polikliniğine Son İki Yılda Başvuran Adli Olguların Değerlendirilmesi Zeynep Göker, Selma Tural Hesapçıoğlu, Kadir Serdar Sarp, Sema Tanrıöver Kandil
Kaygı Düzeyleri Farklı Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Mükemmelliyetçilik Özelliklerinin İncelenmesi Banu Tuncer
Kaygı Düzeyleri Farklı Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Mükemmelliyetçilik Özelliklerinin İncelenmesi Banu Tuncer, Nilüfer Voltan Acar
Kayseri İl Merkezindeki Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Aile Planlamasına İlişkin Bilgi ve Düşüncelerinin Belirlenmesi Fatma Özlece
Kent Yoksulu Gençlerin Yaşam Koşulları ve Yoksulluğun Yeniden Üretimi Melike Aktaş Yamanoğlu
Kentte Suça Karışmış Çocuklarda Toplumsal Ortam Ve Ceza Ehliyeti Araştırmaları Eylem Ümit
Kız Ergenlerde Kendine Zarar Verme Davranışının Rorschach Testi İle Değerlendirilmesi Fatih Sönmez
Kız Ergenlerin Ergenlik Fizyolojisine İlişkin Bilgi Düzeyleri (Manisa Örneği) Saliha Altıparmak, Gülten Karadeniz, Betül Adıgüzel, Gülden Özateş, Esra Gök
Kız Ve Erkek Ergenlerde Saldırgan Ve Olumlu Sosyal Davranışlar İle Yaş, İlişkisel Bağlam Ve Kişiler Arası Duyarlılık Arasındaki İlişkiler Vezir Aktaş, Gülden Berkem Güvenç
Kimse Beni Anlamıyor! Gençlik ve Ergen Psikolojisi Adına Merak Edilen Her Şey Ercan Nar
Kişileştirme ve Yere Bağlılık Kavramlarının Yurt Mekanında İrdelenmesi: İTÜ Ayşe-Zeynep Birkan Yurtları Örneği Gülşah Kalyoncu
Kişilik Özellikleri Ve Sapkın Davranış Arasındaki İlişkinin 13-17 Yaş Grubu Orta Öğretim Öğrencileri İle Çalışılması Şuayip Küçükbaşol
Kontrol Odaklı Farklı Ergenlerin Karar Stratejileri Açısından İncelenmesi Aysel Esen Çoban, Zeynep Hamamcı
Köprüden Geçerken: Ergenlik Dönemi ve Sorunları Atilla Büyükgebiz
Kuştepe Gençliği ve Bilgi Üniversitesi Gençliği: Sınıfsal/Bedensel Karşılaşmalar Arus Yumul
Küreselleşen Dünyada Üniversiteler Musa Şahin, Ergün Yıldırım
Küreselleşme, Ergenler ve Eğitim Üzerine Figen Çok, Yalçın Özdemir
Küreselleşme, İnternet ve Gençlik Kültürü Mehmet Güzel
Küreselleşmenin Türkiye'de Meydana Getirdiği Sosyo-Kültürel Değişikliklerin, Günlük Hayattaki İzlerinin, 18-25 Yaş Arası Gençler Üzerinde Sosyal Antropolojik Açıdan İncelenmesi Funda Demiray
Lisansüstü Eğitim Hedeflerini Gerçekleştirmede Öğrenci Öğretim Üyesi Etkileşimi: Bir Disiplinin Farklı Üniversitelerde ve Farklı Disiplinlerin Bir Üniversitedeki Durumu Levent İnce, Feza Korkusuz
Lise 1-3. Sınıf Öğrencilerinde Denetim Odağı ile Ruhsal Sorunlar Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi ve Akademik Başarı ile Kıyaslanması Şeyda Şengüder
Lise Düzeyinde Eğitim Gören Öğrencilerin Demokratik Tutumlarına İşbirlikçi Öğrenme Yönteminin Etkisinin İncelenmesi Ufuk Şimşek, Kemal Doymuş, Ümit Şimşek, Yavuz Özdemir
Lise Gençliğinin Üniversite Algılaması ve Gelecek Tasarımı Musa Şahin, Recep Yıldız
Lise I. Sınıf Öğrencilerinin Akran Baskısı, Özsaygı ve Dışadönüklük Kişilik Özelliklerinin Okul Türlerine Göre İncelenmesi Sema Çiğdemoğlu
Lise Öğrencileri İçin Mesleki Grup Rehberliği Programı ve Uygulama Kılavuzu Yıldız Kuzgun, Feride Bacanlı
Lise Öğrencilerinde Arkadaş Özellikleri ve Madde Kullanımı Gizem Erdem, Ceyda Yılmazçetin Eke, Kültegin Ögel, Sevil Taner
Lise Öğrencilerinde İletişim Kaygısı Arzu Köseler
Lise Öğrencilerinde Sosyal Yetkinlik Beklentisi ve Otomatik Düşüncelerin, Yaşanılan Sosyal Birim ve Cinsiyet Açısından İncelenmesi Tevfik Fikret Karahan, Mehmet Emin Sardoğan, Eyüp Özkamalı, Özlem Menteş
Lise Öğrencilerinde Stres Başaçıkma ve Dini Başaçıkma Ayşe Güner
Lise Öğrencilerinde Trafik, Madde Kullanımı ve Toplumsal Konumla İlgili Risk Alma Davranışı Tevfik Fikret Karahan, Mehmet Emin Sardoğan, Cem Gençoğlu, Gülhan Yılan
Lise Öğrencilerinin Ana- Baba ve Ergen İlişkilerinde Algıladıkları Problem Çözme ve İletişim Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Meryem Dalkılıç
Lise Öğrencilerinin Bağımlılık Yapan Maddelere İlişkin Tutumları ve Bu Tutumlara Etki Eden Değişkenlerin İncelenmesi (Malatya İli Örneği) Kasim Aksoy
Lise Öğrencilerinin Bağlanma Stilleri ile Atılganlık Düzeyleri Arasındaki İlişki Nükhet Onur
Lise Öğrencilerinin Dini Sosyalizasyon Sürecine Katılımı Fatih Çelik
Lise Öğrencilerinin Düşünme Stillerinin Akademik Başarı ve Ders Tutumları Arasındaki İlişki Erkan Çatalbaş
Lise Öğrencilerinin İstenmeyen Davranışları ve Nedenleri Berrin Burgaz, Cemal Ergin Ekinci
Lise Öğrencilerinin Okuma Hızı ve Anlama Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma Eyyup Coşkun
Lise Öğrencilerinin Öz Yeterlilik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Fahri Sezer, İsa Yücel İşgör, Ahmet Ragıp Özpolat, Mukaddes Sezer
Lise Öğrencilerinin Psikolojik Durumlarının Sosyodemografik Özelliklerine Göre İncelenmesi Gülden Uyanık Balat, Berrin Akman
Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Puanlarının Kendini Açma Davranışı, Okul Türü, Cinsiyet, Sınıf Düzeyi, Anne-Baba Öğrenim Düzeyi ve Ailenin Aylık Gelir Düzeyi Turabi Ağlamaz
Lise Öğrencilerinin Sınav Kaygısı İle Boyuneğicilik Düzeyleri ve Sosyal Destek Algısı Arasındaki İlişkiler Başaran Gençdoğan
Lise Öğrencilerinin Sosyal Yetkinlik Düzeylerinin İncelenmesi Öner Çelikkaleli
Lise Öğrencilerinin Tarih Derslerinin Amaçlarına Yönelik Görüşleri İsmail Hakkı Demircioğlu
Lise Öğrencilerinin Zorbalık Düzeylerinin Yordanması Zihni Koç
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Ahlaki Düşünce Ve Yargıları -Samsun İli Örneği Mustafa Şengün
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Karar Stratejilerini Yordayan Bazı Değişkenler Yıldız Ay Güner
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Değerlere Bakışlarının İncelenmesi Özcan Calp
Lise Son Sınıfta Okuyan Kız Öğrencilerin Hemşirelik Mesleğine İlişkin Görüşleri Zehra Eskimez
Lisede Seçilen Alan ve ÖSS Alan Puanları ile Çoklu Zeka Profilleri Arasındaki İlişki Ali Azar
Liseli Ergenlerde Kişilik ve Sosyal Desteğin Yanlızlığa Olan Etkisinin İncelenmesi Esra Köse
Liseye Devam Eden Kız Öğrencilerin Beslenme Alışkanlıkları ve Beden Algısını Etkileyen Etmenler Burcu Dilek Demir
Madde Kötüye Kullanım Bozuklukları Olan Ergenlerde Psikiyatrik Eştanı Sıklığının Araştırılması Tuğba Bahadır, S. Yılmaz, Neşe Perdahlı Fiş, Defne Tamar, Meral Berkem
Madde Kullanımıyla Savaşımda Aile Eğitimi Yoluyla Gençten Gence Destek Projesi Güngör Toprak Çabuk, Selman Öncel, Kadriye Buldukoğlu
Magazin Medyası ve Gençliğin Nevrotik Evrimi -Pop Star, Biz Evleniyoruz, Sevda Masalı vb. Yarışma Programlarına Eleştirel Bir Bakış Hüseyin Köse
Malatya İl Merkezinde Farklı Sosyoekonomik Koşullardaki İki İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Ruhsal Uyum Taraması Mine Kaya, Özlem Özel Özcan, Burhanettin Kaya
Malatya İl Merkezinde Lise Öğrencilerinin Besinlerle İlgili İnanış, Tutum ve Endişeleri ve Bunları Etkileyen Faktörler Yasemin Atik Altınok, Gülsen Güneş, Leyla Karaoğlu
Malatya Kentinde Çocuk Suçluluğu Barış Ağırgötüren
Manisa’da Okul Çağı Çocuklarda Alkol Kullanım Sıklığı ve Alkol Kullanımı ile İlişkili Faktörler Beyhan Özyurt, Gönül Dinç
Medikososyal Dermatoloji Polikliniklerine Başvuran Üniversite Öğrencilerinin Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinin Değerlendirilmesi Recep Dursun, Özgül Bike Yücalan
Medyada İmajiner Kimliğin Kurgulanma Biçimleri: Bir Model Olarak Yıldız Olgusu Dilek İmançer, Pınar Özgökbel Bilis, Mehmet Yılmaz
Mersin'de Yükseköğretim ve Orta Öğretim Düzeyinde Turizm Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Sektörün Çalışma Koşullarını Algılamaları ve Sektörde Çalışma İsteklerinin Karşılaştırmalı Analizi Teoman Duman, Mustafa Tepeci, Kamil Unur
Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Karar Verme Olgunluğu ile Bazı Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi Aynur Özgan
Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçiş Sisteminde Öğrenci Başarısına İlişkin Öğrenci ve Öğretim Elemanlarının Görüşleri Hülya Kelecioğlu
Mustafa Kemal Atatürk Aydınlanması ve Türk Gençliği Ömer Özcan
Nbr Gnçlk Ayşe Onursal
Nesillerin Ruhu Mehmet Kaplan
Okul Hayatı ve Dini Eğitim Ayşe İzci Coşkuner
Okul Mediasyonu Deniz Kite
Okul ve Öğretmenin Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisi Mustafa Tatar
Okul ve Suç D. Gözütok, O. Er, C. Karacaoğlu
Okulda Akran İstismarı Taner Güvenir
Okulda Ruh Sağlığı Yadigar Kılıççı
Okullarda Suçun Önlenmesi Ve Polis Shaw Margaret
Okullarda Verilen Rehberlik Hizmetlerinin Problem Alanları Aşkım Gültekin Hatunoğlu, Yavuz Hatunoğlu
Okullardaki Şiddet Davranışının Kaynakları Üzerine Kuramsal Bir Yaklaşım Zahir Kızmaz
Okullarımızda Yaygın Bir Sorun Akran Zorbalığı Metin Pişkin
Onuncu Sınıf Öğrencileri Arasında Tütün, Alkol ve Madde Kullanım Yaygınlığı: İstanbul Örneklemi Kültegin Ögel, Sevil Taner, Ceyda Yılmazçetin Eke
Ordu Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyodemografik Özellikleri ve Eğitimleri ile İlgili Görüşleri Nurgül Bölükbaş
Ortaokul Öğrencilerinin Sigara Kullanma Alışkanlıkları ve Etkileyen Faktörler Mehmet Bostancı, Ali İhsan Bozkurt, Birsen Gökçe, Duygu Ertan
Ortaöğretim Coğrafya Derslerinde Öğrencilerin Soru Sorma Becerilerinin Değerlendirilmesi Ali Genç
Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavının Sınıflama Geçerliği Üzerine Bir Çalışma Cem Güzeller, Hülya Kelecioğlu
Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğrencilerinin Bölüm Değiştirmeyi İsteyip İstememelerinin İncelenmesi Sinan Saraçlı, İsmet Doğan, Zeliha Kaygısız, Meral Kaya
Otizm ve Ergenlik P. Aloupis
Ödemiş İlçesindeki İki Farklı Lisede Okuyan Öğrencilerin HIV-AIDS Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sencer Ozan Toker
Öfkeyle Başa Çıkma Eğitiminin Ve Etkileşim Grubu Uygulamasının İçe Yönelik Öfke Üzerindeki Etkisi Ahmet Özmen
Öğrenci Merkezli Eğitim Ahmet Çağlayan
Öğrencilerde Öğrenilmiş Çaresizlik Düzeyinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Şükrü Düzgün, Halil Hayalioğlu
Öğrencilerde Yalnızlık ve Sosyal Destek ile Bunlara Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi Hafize Öztürk, Feyza Nazik Sevindik, Seyhan Ç. Yaman
Öğrencilerin Öğretim Elemanları ile İlgili Kalite Beklentileri: Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği Atila Akbaba, Behiye Gürü Elvin, Mehmet Yaran, Hürriyet Çimen
Öğrencilerin Öz Etkililik-Yeterlilik Düzeyleri ile Başa Çıkma Stratejilerinin İncelenmesi Gülseren Ünal Keskin, Fatma Orgun
Öğrencilerin Teknik Eğitim Fakültelerinde Verilen Öğretime Uyum Sorunları: (F.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Örneği) Ömer Keleşoğlu, Ufuk Teoman Aksoy
Öğrencilerin Üniversite Giriş Puanları ile Aile İçi Şiddete Maruz Kalmaları Arasındaki İlişki ve Şiddete Karşı Tutumları Atilla Senih Mayda, Kayıhan Karaçor, Gökmen Umut Erdem, Necla Kırca, Utku Urgan
Öğrencilerin Üniversitedeki Yaşam Kalitesine İlişkin Algılarının Demokratik Yaşam Kültürü Çerçevesinde Değerlendirilmesi (Çukurova Üniversitesi Örneği) Ahmet Doğanay, Mediha Sarı
Öğrenme Stilleri ile Yetenekler, Akademik Başarı ve ÖSS Başarısı Arasındaki İlişki Mustafa Otrar
Öğretmen Adaylarına Materyal Geliştirme ve Uygulama Becerilerinin Kazandırılmasına Yönelik Uygulamaların Değerlendirilmesi Yasemin Devecioğlu, Ali Rıza Akdeniz
Ömür Törpüsü Mü? Bal Küpü Mü?: Ana Babalar İçin Ergenlikte Montessori Yaklaşımı Claudia Schöfer
Örnek Nesil İçin Sahabe Modeli Murat Sarıcık
Özel Okullara Giden Lise Düzeyindeki Ergenlerin Akademik Başarıları ile Algıladıkları Anne Baba Tutumları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Kuntay Arcan
Özel Okullara Giden Lise Düzeyindeki Ergenlerin, Akademik Başarıları ile Algıladıkları Anne-Baba Tutumları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Kuntay Arcan
Parçalanmış Aile Çocuk İlişkisinin Sebep Olduğu Sosyal Problemler (Malatya Uygulaması) Ünal Şentürk
Paternal Representations in Late Adolescence (Geç Ergenlik Döneminde Baba Temsilleri) Nihan Sefer
Peygamberimizin Gençliğe Yaklaşımı Halil İbrahim Kutlay
Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Meslek Seçimine Etki Eden Faktörler ve Okullarını Algılama Biçimleri (Geleceğin Polis Memurları Kimler?) Yücel Can, Ahmet Yazılıtaş
Popüler Kültürün Lise Gençliğine Etkileri Hülya Aydoğmuş
Problem Çözme Becerileri Yüksek ve Düşük Olan Üniversite Öğrencilerinin Karar Verme Stratejilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Meltem Develioğlu
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Adem Gültekin
Psikolojik Sağlamlık ve Ergen Gelişim Ölçeği'nin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları Cem Ali Gizir, Gül Aydın
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinde Öznel İyi Olma Hali, Psikiyatrik Belirtiler ve Bazı Kişilik Özellikleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma Çiğdem Yavuz
Rize İli Çayeli İlçesindeki Lise Öğrencilerinde Obezite Sıklığı ve Beslenme Alışkanlıkları Ayşe Gümüşler
Rize İlindeki Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Yeteneklerinin İncelenmesi Kadri Cemil Akyüz, Tarık Gedik, İlker Akyüz, İbrahim Yıldırım
Sağlık Kafe Gençlik Merkezi Projesi Funda Kutlu, R. Bayraktar, Ayşe Nuray Karancı, Gülden Pekcan, Tülin Gençöz, Fidan Korkut, S. Aslan, E. S. Güven
Sağlıkla İlgili Yüksek Okullarda Ve Tıp Fakültesinde Okuyan 1. ve 4. Sınıf Öğrencilerinde Sigara İçme Sıklığının Ve Sigara Konusundaki Tutum Ve Davranışlarının Karşılaştırılması Serap Parlar, Sevgi Çavdar, Nimet Ovayolu
Sanat Eğitimi ve Öğrencilerin Yaratıcılık Düzeyleri Ayhan Dikici
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Cinsiyete Bağlı Olarak Liderlik Davranışı (Yapıyı Kurma Boyutu) Yönünden Karşılaştırılması Erdil Durukan, Süleyman Can, Zekeriya Göktaş, A. Naci Arıkan
Ses Bayrağımızı Gençlik Taşıyor Kollektif
Seydişehir Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinde Sigara Kullanma Durumu ve Etkileyen Faktörler Ruhuşen Kutlu, Selma Çivi
Sınav Hazırlıkları ve Sınav Sürecinde Yaşanan Bazı Olumsuzlukların Öğrenci Başarısına Etkisi Ercan Kaya, Durmuş Ali Bal, Fatih Sezek, Mustafa Akın
Sınıf Öğretmenliği Lisansüstü Öğrencilerinin Programa Yönelik Tutumlarına ve Problem Çözme Becerilerine İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılması Ayfer Kocabaş, Ebru Selçinoğlu, Fatma Susar Kırmızı
SİLİNEBİLİR/KONU? Dersimiz Erkekler / Genç Kızlar Kulubü Stephie Davis
SİLİNEBİLİR/SEMPOZYUM Çocuk ve Genç Adalet Sistemi Sempozyumu Betül Onursal, Selma Özsoy
SİLİNEBİLİR/YAŞ Çocuğumu Gençliğe ve Hayata Hazırlıyorum Adem Durmuş
SİLİNEBİLİR/YAŞ İlköğretim Çağı Çocuklarında Görülen Enürezis Nokturna ve Sosyodemografik Verilere Göre Değerlendirilmesi Osman Abalı, Metin Onur, Cihat Kağan Gürkan, Ömer Çelik, Ümran Dilara Tüzün
SİLİNECEK Hayati Hökelekli
SİLİNECEK Akademik Başarının Yordayıcısı Olarak Gündelik Sıkıntılar ve Sosyal Destek İbrahim Yıldırım
SİLİNECEK Çocuk, Ergen ve Erişkinlerde Anksiyete Bozuklukları Erdal Işık, Yasemen Işık Taner
SİLİNECEK Dumlupınar Üniversitesine Bağlı Meslek Yüksekokullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin İstatistiksel Analizi Nevin Uzgören, Zeki Yılmaz, Hakan Çelikkol
SİLİNECEK EKSİK GİRİŞ BUKUNAMAYAN Ali Tandoğan
SİLİNECEK Kayıp Liseli Yılmaz Erdoğan
silinecek konu dışı Güneşli Günler: İlk Gençlik Oyunları Hale Torun, Veysel Dinler
SİLİNECEK KONU DIŞI Türkiye'de Gençlere Uygulanan Elektrogitar Öğretimine Yapılan Genel Yaklaşımlar Hakan Öztürk
SİLİNECEK Lise öğrencilerinde iletişim kaygısı Arzu Köseler
SİLİNECEK Okulun En Şık Kızı Lizzie McGuire
SİLİNECEK- YABANCI DERGİ Situational Runaway Adolescents. A Study on Risk Factors From a Turkish Sample Meliha Demet Ulusoy, Nilüfer Özcan Demir
SİLİNECEK-YABANCI DERGİ Relationship Between Adolescent Health Behaviours And Self-esteem In Turkey Müzeyyen Aytül Kasapoğlu, N. Çabuk
SİLİNECEK(Roman) Hırsız Parmaklar Niki Burnham
SİLİNECEK(Roman) Yaşlı Adam Genç Kadın: Gençlik Aşısı Mı, Pis Bir İhtiyar Mı? - Halim Bahadır
SİLİNECEK/ÇİFT GİRİŞ Gençlik İlmihali A. Başak Sezgin
SİLİNECEK/ÇİFT GİRİŞ Gençlik, Din ve Değerler Psikolojisi Ahmet Albayrak, Abdülkerim Bahadır, Akif Hayta, Halil Ekşi, Hayati Hökelekli, İbrahim Gürses, Mehmet Akif Kılavuz, Mustafa Naci Kula, Nurten Kimter
SİLİNECEK/ÇİFT KAYIT Hesaplaşma: 68 Gençliği ve Katledilişi Tuncay Çelen, Ömer Gürcan
SİLİNECEK/ÇİFT KAYIT Lise Öğrencilerinde Sosyal Yetkinlik Beklentisi ve Otomatik Düşüncelerin, Yaşanılan Sosyal Birim ve Cinsiyet Açısından İncelenmesi Tevfik Fikret Karahan, Mehmet Emin Sardoğan, Eyüp Özkamalı, Özlem Menteş
SİLİNECEK/ÇİFT KAYIT Lise Öğrencilerinde Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ve Otomatik Düşüncelerin, Yaşanılan Sosyal Birim Ve Cinsiyet Açısından İncelenmesi Tevfik Fikret Karahan, Mehmet Emin Sardoğan, Eyüp Özkamalı, Özlem Menteş
SİLİNECEK/ÇİFT KAYIT Lise Öğrencilerinde Sosyal Yetkinlik Beklentisi ve Otomatik Düşüncelerin, Yaşanılan Sosyal Birim ve Cinsiyet Açısından İncelenmesi Tevfik Fikret Karahan, Mehmet Emin Sardoğan, Eyüp Özkamalı, Özlem Menteş
SİLİNECEK/ÇİFT KAYIT Okulda Ruh Sağlığı Yadigar Kılıççı
SİLİNECEK/ROMAN Efsaneden Gerçeğe - Bir Gençlik Romanı Zeynep Oktuğ
SİLİNMELİ/İLGİSİZ İlköğretim Öğrencilerinin Türkçe Dersine Yönelik Tutumları: Köyceğiz Örneklemi Sabahattin Deniz, Sibel Tuna
SİLİNMELİ/İLGİSİZ Ortak Kelime Hazinesi Kazandırmada İlköğretim Sekizinci Sınıf Türkçe Ders Kitaplarının Durumu Mehmet Kurudayıoğlu, Özay Karadağ
SİLİNMELİ/KONU DIŞI Kız Tavlama Sanatı: Ateist Kızdan Kemalist Kıza Liseli Kızdan İslamcı Kıza Lilay Koradan
SİLİNMELİ/KONU İlköğretim ve Lise Öğrencileri İçin Sadeleştirilmiş Nutuk Levent F. Yılmaz
SİLİNMELİ/KONU Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Mustafa Koç, Adem Sezer, A Pınar
SİLİNMELİ/KONU Metinli Çocuk ve Gençlik Kitapları Kılavuzu 2 Vasfi Bingöl
Sivas İli Merkezinde Sosyoekonomik Düzeyi Farklı Üç İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeyi Selma Çetinkaya, Seher Arslan, Naim Nur, Deniz Özdemir, Ömer Faruk Demir, Haldun Sümer
Sokakta Çalışan Çocukların Yaşam Koşulları ve Gelecek Beklentileri Yener Şişman
Sokakta Çalışan ya da Yaşayan Çocuklarda Sigara Alkol ve Madde Kullanma Prevelansı ve Etkileyen Faktörler Seva Öner, Tayyar Şaşmaz, Resul Buğdaycı, Ahmet Öner Kurt, Ful Uğurhan, Hanife Tezcan
Sorunlarıyla Eğitim-Umut ve Yarılmalar: Okullarımızın Hali Üzerine Adnan Gümüş
Sosyal Beceri Eğitiminin Lise 2. Sınıf Öğrencilerinin Utangaçlık Düzeylerine Etkisi Murat Yıldırım
Sosyal Fobik: Üniversite Öğrencilerine Uygulanan Kısa-Yoğun-Acil Psikoterapinin Etkililiği Taşkın Yıldırım
Sosyal Kaygının Benlik Saygısına ve İşlevsel Olmayan Tutumlara Göre Yordanması Aynur Eren Gümüş
Sosyolojik Bakımından Genç-Ebeveyn İlişkisi (Konya Örneği) Mualla Karagöz
Söyleyeceklerim Var Hatice Akça
Spor Yapan ve Spor Yapmayan Ergenlerde Benlik Saygısı Düzeylerinin Karşılaştırılması Ebru Gün
Spor Yapan ve Yapmayan İlköğretim Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Çeşitli Değişkenlere Göre Atılganlık Düzeylerinin İncelenmesi Mehibe Akandere, M. Aslan
Sporcu Lise Öğrencilerinin Problemleri ile Spordan ve Beden Eğitimi Dersinden Beklentilerinin İncelenmesi (Zonguldak İli Örneği) Atilla Pulur, Serkan Uslu, Serdar Orhan
Stres, Başa Çıkma ve Ergenlik Ebru Basut
Suç Korkusu: İstanbul'da Yaşayan 18-25 Yaş Arası Üniversite Öğrencilerinin Mağdur Olma Riskleri Hakkındaki Görüşlerinin Değerlendirilmesi Mine Özaşçılar
Suçlu Çocukların Türkiye Profili Semender Karabulut
Sufi: Ruhunu Arayan Genç Tarık Dal
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Beslenme Alışkanlıklarının Araştırılması Sıtkı Orak, Seniha Akgün, Hikmet Orhan
Şanlıurfa'da Lise Öğrencilerinin Sigara Hakkındaki Tutum Düzeyleri Mustafa Kösecik, H. Haldun Emiroğlu, Erkan Ceylan, Turgay Baz
Şiddet Davranışı Gösteren ve Göstermeyen Ergenlerin Ailelerinin Aile İşlevleri, Öfke ve Öfke İfade Tarzları Açısından İncelenmesi Raşit Avcı
Şiddet Kültürü ve Eğitim Vefa Taşdelen
Şiddetin Gençliği Gençliğin Şiddeti Nuray Sancar
Teknogünlüklerdeki Çok(lu) Sessiz Yaşamlar: Yeni Medyanın Sessiz Enstrümanları-Gençler Mutlu Binark, Günseli Bayraktutan
Televizyon ve Gençlik: Yerli Dizilerin Gençlerin Model Alma Davranışı Üzerindeki Etkisi Yaşar Erjem, Mustafa Çağlayandereli
Televizyonun İlköğretim İkinci Kademe Öğrencileri Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi Sevda Dolapçıoğlu Doğan
The Relationship Between Attachment Styles and Perfectionism in High School Students (Lise Öğrencilerinde Bağlanma Biçimleri ve Mükemmelliyetçilik İlişkisi) Pelin Saya
Tıp Fakültesi Birinci ve İkinci Sınıf Öğrencilerinde Sigara İçme Durumu ve Depresyon Yaygınlığı Arasındaki İlişki Kamile Marakoğlu, Selma Çivi, Şule Şahsıver, Saniye Özdemir
Toplumsal Değişme Süreci İçinde Gençlik Parkı: Sosyolojik Bir Değerlendirme Erol Demir
Tutuklu Çocukların Gözüyle Çocuk Adalet Sisteminin Değerlendirilmesi Özlem Cankurtaran Öntaş
Tuzağın Kurbanları Neden Gençler? Hüseyin Kara
Tüketim Toplumunda Genç Olmak ve Yoksunluk Çekenler İçin Şiddetin Cazibesi Demet Lüküslü
Türk Ceza Hukuku'nda Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında Koruma Tedbirleri Doğan Kubilay Turan
Türk Çocuklarının Misyonerliğe Bakışı Ahmet Faruk Kılıç
Türk Genç Ergenleri Arasında Dini Toplumsallaşma ve Temel Etkenleri: Uygulamalı Bir Araştırma Mustafa Arslan
Türkiye`de Madde Bağımlılığı ve Gençlik Mehmet Acar
Türkiye'de Çocuk Suçluluğu Sorunu Ve Polis İrfan Korkusuz, Gülümser Gültekin Akduman, Önder Aytaç, Necati Yanıkdam
Türkiye'de Uzaktan Öğretim Sistemi: Açık Öğretim Öğrencileri Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme Serap Suğur, Temmuz Gönç Şavran, Nadir Suğur
Türkiye'de Yayımlanan Televizyon Reklamlarında Gençlerin Yansıması Çağla Karademir Uysal
Türkiye'deki Üniversite Öğrencilerinin Rekreaktif Etkinliklere Katılım Düzeylerinin Belirlenmesi Velittin Balcı, Aydın İlhan
Türkiye'nin Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına Katılımı Sürecinde Erasmus Yoğun Türkçe Dil Kursu İçin Web Tabanlı Tanısal Ölçek ve E-Ders Uygulaması Erdem Öngün
Türkiye’de Bir Grup Genç Siyasetle İlgilenirse Ne Olur Tuna Bekleviç
Türkiye’de Eğitim Gören Türk Cumhuriyetleri ve Türk Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Arama Tutumları, Psikolojik İhtiyaçları ve Psikolojik Uyumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Didar Annaberdiyev
Uluslararası Boyutuyla Genç İşsizliği ve Gençlere Yönelik İstihdam Politikaları Barış Seçer
Unemployment Experince of Youth in Ankara and Şanlıurfa (Ankara ve Şanlıurfa'daki Gençlerin İşsizlik Deneyimi) Kezban Çelik
Üç Farklı Üniversitede Eğitim Gören Kız Öğrencilerin Beslenme Durumları ve Vücut Ağırlıklarının Değerlendirilmesi Muazzez Garibağaoğlu, Nurten Budak, Naci Öner, Özge Sağlam, Kemal Nişli
Üniversite 1. sınıf Öğrencilerinin Saldırgan Tepkilerinin Bağlanma Tarzlarının ve Kişilerarası Şemalarının İncelenmesi Hilal Çelik
Üniversite Gençlerinin "Öteki" Kimliklere İlişkin Önyargılar Selçuk Uygun
Üniversite Gençlerinin Cinsel ve Üreme Sağlığı: Beş Üniversite Çalışması (Özet Rapor) Ayşe Akın
Üniversite Gençliğinin Dini İnanış ve Davranışları (Erciyes Üniversitesi Örneği) Mustafa Ulu
Üniversite Gençliğinin Gelir - Harcama Kalıpları Araştırması Muammer Yaylalı
Üniversite Gençliğinin İslam Dini Konusundaki Algılamaları ve Dünya Görüşleri Üzerine Bir İnceleme (Güney Kırgızistan Bölgesi) Fazlı Polat
Üniversite Gençliğinin Sosyalleşmesinde Şenliklerin Rolü Aynur Bilir
Üniversite Gençliğinin Sosyo-Ekonomik Profili Araştırması Muammer Yaylalı
Üniversite Öğrencileri Bilişsel Gelişim Ölçeği'nin Türkçeye Uyarlanması Çalışması Erdal Şenocak
Üniversite Öğrencileri Memnuniyet Araştırması Dilek Altaş
Üniversite Öğrencilerinde Akademik Erteleme Eğiliminin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Murat Balkıs, Erdinç Duru, Mustafa Buluş, Sibel Duru
Üniversite Öğrencilerinde Çocukluk Çağı Travmalarının Depresif Belirtileri Üzerine Etkisi Nihal Bostancı, Banu Albayrak, İlkay Bakoğlu, Şenay Çoban
Üniversite Öğrencilerinde Dini İnanç ve Benlik Saygısı İlişkisi Hatice Eşer
Üniversite Öğrencilerinde Fiziksel Ve Cinsel Şiddet Davranışları Gül Pınar, Lale Algıer
Üniversite Öğrencilerinde Kişilerarası Problem Çözme Sabahattin Çam, Songül Tümkaya
Üniversite Öğrencilerinde Mükemmeliyetçi Kişilik Özelliğinin Psikolojik Belirtilerle İlişkisi Aslı Benk
Üniversite Öğrencilerinde Umutsuzluk Başa Çıkma Tarzları ve Problem Çözme Becerileri Hikmet Yazıcı
Üniversite Öğrencilerinde Utanç Eğilimi, Dini Yönelimler, Benlik Kurguları ve Psikolojik İyilik Hali Arasındaki İlişkiler Fatma Gül Cirhinlioğlu
Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlık ve Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin Karşılaştırılması Hatice Kozaklı
Üniversite Öğrencilerinin Ahlaki Yargı Yetenekleri ve Ahlaki Yargı Yetenekleri ile Kendini Gerçekleştirme Düzeylerinin Karşılaştırılması Gönül Karakavak Çırak
Üniversite Öğrencilerinin Amaç Tarzlarının ve Öğretmenlerinin Özerklik Destekleyici Davranışlarına İlişkin Algılarının Öğrenci Motivasyonu ve Akademik Davranışlarıyla İlişkisi Sevgi Özgüngör
Üniversite Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Okul-İçi Faktörler Murat Gökalp
Üniversite Öğrencilerinin Beden Memnuniyeti Düzeyleri ile Sosyal Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (Çanakkale İli Örneği) Temel Kalafat
Üniversite Öğrencilerinin Benlik Tasarımlarının Dinsel Yönelim Biçimleri ve Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi Murat Yıldız
Üniversite Öğrencilerinin Boş Zamanlarında Kitle İletişim Araçlarını Kullanmalarının İncelenmesi Yasemin Aydoğan, Neriman Aral
Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Hat Tercih Olasılığının Belirlenmesi: Atatürk Üniversitesi Örneği Hüseyin Özer, M. Suphi Özçomak, Erkan Oktay
Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyete Göre Öfke İfade Etme Biçimleri Nihal Bostancı, Ş. Çoban, Z. Tekin, A. Özen
Üniversite Öğrencilerinin Doğal Seçim, Adaptasyon ve Mutasyon ile İlgili Görüşleri Zeki Apaydın, Hikmet Sürmeli
Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ile Stresle Başaçıkma Tutumları Arasındaki İlişki Emine Göçet
Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki Nilgün Aksan
Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite Düzeyleri Sema Savcı, Melda Öztürk, Hülya Arıkan, Deniz İnal İnce, Lale Tokgözoğlu
Üniversite Öğrencilerinin Geçmişte Yaşadıkları Ayrılık Kaygısının Öğrenilmiş Güçlülük, Kaygı ve Psikolojik Belirtileri Yordama Düzeyi Aydoğan Aykut Ceyhan
Üniversite Öğrencilerinin Genel ve Alan-Odaklı Epistemolojik İnançlarının İncelenmesi Altay Eren
Üniversite Öğrencilerinin Giyim İhtiyaçlarını Karşılama ve Moda Konusundaki Görüş ve Davranışları Saliha Ağaç, Neşe Y. Çeğindir
Üniversite Öğrencilerinin İyilik Halinin 'Arkadaşlık' ve 'Sevgi' Boyutlarının İncelenmesi Türkan Doğan, İbrahim Yıldırım
Üniversite Öğrencilerinin İyilik Halinin İncelenmesi Türkan Doğan
Üniversite Öğrencilerinin Kullandıkları Kararsızlık Stratejilerinin Problem Çözme Becerisi, Cinsiyet, Sınıf Düzeyi ve Fakülte Türüne Göre İncelenmesi Mehmet Emin Sardoğan, Tevfik Fikret Karahan, Canani Kaygusuz
Üniversite Öğrencilerinin Mizah Tarzları Sinem Saltuk
Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ahmet Şirin, Ayşe Güzel
Üniversite Öğrencilerinin Ölüme Verdikleri Anlam ve Öğrenim Gördükleri Program Açısından Ölüm Kaygısı Düzeyleri Fuat Tanhan, Figen Arı
Üniversite Öğrencilerinin Paraya İlişkin Tutumları Özlen Özgen, Ayşe Sezen Taş
Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Sorunları Özgür Erdur Baker, Bayram Bıçak
Üniversite Öğrencilerinin Ruh Sağlığı Mustafa Koç, Ümit Polat
Üniversite Öğrencilerinin Sigara İçme Davranışlarının Bilişsel Davranışçı Bir Modele Dayalı Olarak İncelenmesi Hikmet Yazıcı, Yaşar Özbay
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ve Bazı Kişisel Özelliklerine Göre İncelenmesi Abdullah Nuri Dicle
Üniversite Öğrencilerinin Stres Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ufuk Durna
Üniversite Öğrencilerinin Suç Mağduru Olma Deneyimleri Neylan Ziyalar, M. Özaşçılar
Üniversite Öğrencilerinin Uyumlu ve Uyumsuz Mükemmeliyetçilik Özelliklerinin Psikolojik Belirti Düzeyleri Açısından İncelenmesi Fatma Sapmaz
Üniversite Sınavına Hazırlanan Dershane Öğrencilerinin Matematik Dersine Karşı Tutumları Salih Yıldız
Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Konusunda Bilgi ve Davranışları Lale Taşkın, Şengül Yaman Efe
Üniversitede Eğitim Gören Futbolcuların Empatik Becerilerinin Kişilik Özellikleriyle Karşılaştırılması Aylin Zekioğlu, Arkun Tatar
Üniversiteli Genç Kadınlar ve Örgütlenme Şebnem Keniş
Üst Bilişsel Düzeyleri Yüksek ve Düşük Öğrencilerin Ebeveyn Tutumlarının İncelenmesi Sema Karakelle, C. Şentürk
Üstün veya Özel Yetenekli Öğrencilerin Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Tutumları ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki Aykut Uzun
Üstün Yetenekli Olan ve Olmayan Ergenlerde Benlik Saygısı, Başkalarının Algılaması ve Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkiler Zeynep Coşar Ciğerci
Vitrindeki Gençlikler Samet İnanır
Vücuduma Neler Oluyor? Erkekler İçin Area Madaras, Lynda Madaras
Yabancı Dil (İngilizce) Öğretiminde Öğrenci Başarısını Etkileyen Değişkenler Ali Osman Engin
Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında Okuyan Öğrencilerin Boş Zamanlarını Değerlendirme Alışkanlıkları: Bingöl İli Örneği Nazan Yavaş Karataş
Yatılı, Taşımalı Ve Normal Eğitim Yapılan Ilköğretim Okulu Öğrencilerinin Davranış-Uyum Sorunları, Okullarına Ilişkin Tutum, Algıladıkları Sosyal Destek Ve Okul Başarıları Arasındaki Ilişkileri Melike Sayıl, Leyla Coşkun
Yeme Bozukluğu Olan Çocuklar ve Ergenler Etiyolojisi İle İlgili Çalışmalar, Müdahale, Değerlendirme ve Tedavi Diğdem Müge Siyez
Yeni Bir Dindarlık Ölçeği ve Üniversiteli Gençlerin Dinin Etkisini Hissetme Düzeyi: Çukurova Üniversitesi Örneği Asım Yapıcı
Yeni Nesil Mustafa Özodaşık
Yeniyetme Ergen Beyniyle İlgili Yeni Keşiflerin Işığında Barbara Strauch
Yetiştirme Yurdunda Kalan Gençlerin Ergenlik Sorunları ve Başetmeleri Elif Asik
Yetiştirme Yurdunda Kalan ve Kalmayan Kız Ergenlerin Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi Neriman Aral, Figen Gürsoy, Müdriye Yıldız Bıçakçı
Yetiştirme Yurtlarında Akran Şiddeti Özge Özgür Sayar
Yetiştirme Yurtlarında Kalan Ergenler Arasında Şiddet ve Sosyal Servis Görevlilerinin Şiddete Yönelik Uygulamaları Özge Özgür Sayar
Yetiştirme Yurtlarında Yaşayan Ergenlerin Sürekli Öfke ve Öfke Tarzı Düzeylerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma Mehmet Engin Deniz, Nur Feyzal Kesen, Ömer Üre
Yükseköğretimde Öğrenci Başarısının Artırılmasında İç ve Dış Motivasyon Faktörlerinin Etkisi Derya Öztuna, Erten Gökçe
Yükseköğretim’de Öğrenci Disiplin Suç Ve Cezaları (Türkiye-İngiltere-A.B.D. Örnekleri Ve Karşılaştırması) Muharrem Koz
Ziraat Fakülteleri Öğrencilerinin Sosyal Yapıları, Eğilimleri ve Sorunları Üzerinde Bir Araştırma A. Demir, A. Pala, Harun Baytekin
Zonguldak İl Merkezinde 15-17 Yaş Grubu Genel Lise Öğrencilerinde Benlik Saygısının Akademik Başarıya Etkisi Nilüfer Tatoğlu
RSS - 2006 beslemesine abone olun.