2004 Yılında Yayınlanmış Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu yılda yayınlanmış gençlikle ilgili 468 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan
Avrupa Birliği'nde Gençlere Yönelik Politikalar ve Genç İstihdamında Eğitim Boyutu Oğul Zengingönül
Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Ayak Bileği Kırıkları Uğur Gönç, Asım Kayaalp
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Cinsel Tutum ve Davranış Özellikleri Sema Özan, Şahbal Aras, Semih Şemin, Esmahan Orçın
Ergenlik Döneminde Başlayan Bipolar Bozukluklu İki Olguda Uzun Süreli Olanzapin Kullanımı Özlem Gencer
Genç Kız Psikolojisi ve Cinselliği Alfred Adler
Lise Öğrencilerinde Boyun Eğici Davranışların Yaygınlığı İbrahim Yıldırım
Okullarda Sosyal ve Duygusal Öğrenme Abbas Türnüklü
Relationship Between Student Characteristics and Academic Achievement in Distance Education and Application on Students of Anadolu University Hülya Ergül
Türkiye’de Gençlik Ve Şiddet Şerif Mardin
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Avrupa Ülkelerinde Ve Türkiye'de Çocuk Ve Ergen Psikiyatrisi Eğitimi Koray Karabekiroğlu, Ayten Erdoğan, Sabri Hergüner, Burak Doğangün, Nuflin Elçi, Adriana Mihai
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Çalışan Çocuk Olgusuna Sosyo-Psikolojik Bakış, Sanayide Çalışan Çocuklar Örneği Fatma Fidan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Çocuk ve Ergenlerde Depresyon Müge Tamar, Burcu Özbaran
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Diyet Yapan ve Yapmayan Ergenlerin Kendilik Algısı, Beden İmajı ve Beden Kitle İndeksi Açısından Karşılaştırmalı Sibel Örsal, Banu Işık Canpolat, Asena Akdemir, Haluk Özbay
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Fen ve Genel Lise 10. Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeyi Bakımından Karşılaştırılması Adnan Kulaksızoğlu, Mustafa Otrar
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Fethetmeyi Arzulayan Erkekler: Bazı Genç Profesyoneller Arasında Aşk ve Erkeklik Umut Sarı
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Gelişim Psikolojisi Açısından Ergenlik Dönemi ve Genel Özellikler Mustafa Koç
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Genç Kız Dergilerinin Söylemsel Çözümlemesi: İktidar İdeoloji ve Kimlik Nesrin Kula Demir
(2 KEZ GİRİLMİŞ) İntihar Girişiminde Bulunan Ergenlerde İntihar Niyeti ve Ölümcüllüğün Belirleyicileri M. Kemal Sayar, Faruk Bozkır
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Kronik Sigara İçme Alışkanlığı Olan Üniversite Öğrencilerinin Tutumlarına İlişkin Değişkenlerin Aşamalı Kümeleme Yöntemi Çözümlemesi Halil Coşkun Çelik, Ömer Satıcı, M. Yusuf Çelik
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Lise Öğrencilerinde Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ve Psikolojik Ihtiyaçlar Öner Çelikkaleli
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Lise Öğrencilerinin Akademik Benlik Kavramları ile Matematik Dersine Yönelik Tutumlarının Başarılarına Etkisi Hilal Çankaya
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Lise Öğrencilerinin Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersinden Beklentileri (Diyarbakır Örneği) Ali Kasap
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Lise Öğrencilerinin Sınav Kaygısı ile Baş Etmelerinde Akran Rehberliğinin Katkısı Gazanfer Kürşat Pehlivan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Marmara Depreminden Üç Buçuk Yıl Sonra Ergenlerde TSSB, Depresyon ve Anksiyete Belirtileri Işık Karakaya, Belma Ağaoğlu, Ayşen Coşkun, Şahika Gülen Şişmanlar, Özlem Yıldız Öc
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Mersin'de Ergenler Arasında Sigara, Alkol ve Yasa Dışı Madde Kullanım Oranlarının Yaygınlığı: Ortaokul, Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Karşılaştırılması Şenel Tot, Aylin Yazıcı, Kemal Yazıcı, Pervin Erdem, Nilgün Bal, Özmen Metin
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Gençliğinin Din-İslam ve Terör İlişkisini Algılayışı (Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği) Kemaleddin Taş, Ramazan Uçar
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Yaş Grubu Öğrencilerinin Çatışma Çözme Stratejilerinin İncelenmesi Abbas Türnüklü, İdris Şahin
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Anadolu Lisesi Öğrencileri ile Yurt Dışı Yaşantısı Geçiren ve Anadolu Liselerine Gelen Öğrencilerin Benlik Tasarımı Açısından Karşılaştırılması Sabiha Hakan
(BİLDİRİ) Gelişmiş Benlik: Lise Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma (Poster Bildiri) Nuran Hortaçsu, Afife Başak Ok, Funda Kutlu
(BİLDİRİ) Almanya'da Yaşayan Üçüncü Kuşak Türk Gençlerinin Sosyokültürel Yetileri Emel Ültanir, Gürcan Ültanır, Mehmet Canbulat, Ant Uyanık
(BİLDİRİ) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Beklenti ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma Mehmet Ali Kirman, Halil Apaydın
(BİLDİRİ) Kent Yoksulluğu ve Gençlik Vehbi Bayhan
(BİLDİRİ) Psikolojik Danışma Servisine Başvuran Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Belirti Düzeyleri Mehmet Engin Deniz, Selahattin Avşaroğlu, Erdal Hamarta
(BİLDİRİ) Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Depresyon ve Şizofreniye Karşı Tutumları ve Sosyal Hizmet Eğitiminin Etkisi Zeynep Şimşek, Veli Duyan
(BİLDİRİ) Üniversite Öğrencilerinin AIDS ile İlgili Bilgi ve Tutumları Gamze Temiz, Makbule Batmaz, Latife Utaş Akhan, Nesrin İlhan, Fatma Özhan, Kürşat Özdilli
(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) Changing Concepts And Practices of Citizenship: Experiences And Perceptions of Second-Generation Turkish-Germans (Vatandaşlığın Değişen Kavram ve Pratikleri: İkinci Kuşak Türk-Almanların Deneyim ve Kavrayışları) Filiz Kartal
(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) İki Nesil Kadınların Yoksulluk Deneyimi: Ankara, Altındağ, Çandarlı'da Bir Durum Çalışması Süheyla Türkyılmaz
(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) Les Problèmes De La Fèminitè Dans Les Jeunes Filles De Henry De Montherlant (Henry De Montherlant'ın Genç Kızlar Adlı Romanında Kadın Sorunları) Esra Mary Dörtkardeşler
(HİÇ BİLGİ GİRİLMEMİŞ)Ergenlere Rehberlik Mustafa Otrar, Pınar Koç Yıldırım
(HİÇ BİLGİ GİRİLMEMİŞ)Üniversite Öğrencilerinin Cinsellik, Cinsel Sağlık ve Aile Planlaması Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi
(KONU UYGUN DEĞİL) Çocuk ve Ergen Temporal Lob Epilepsi ve Jüvenil Myoklonik Epilepsi Hastalarında ve Kardeşlerinde Depresyon ve Davranış Problemleri Ayten Erdoğan
(KONU UYGUN DEĞİL) Hz. Peygamber'in Risalet Görevine Hazırlanması Bağlamında Çocukluk ve Gençlik Dönemi Yaşantıları Hüseyin Certel
(KONU UYGUN DEĞİL) Kur'an-ı Kerim'de Gençlik: Kıssaların En Güzeline Konu Olan Genç 'Hz. Yusuf' Şerafeddin Kalay
(KONU UYGUN DEĞİL) Nasıl Bir Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Necdet Neydim
(KONU UYGUN DEĞİL) Yazıyla Yazınca Yazınımızın Gençliği M. Sadık Aslankara
(KONU UYGUN OLMAYABİLİR) Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Spor Yaralanmalarının Nedenleri, Epidemiyolojisi, Risk Faktörleri Emin Ergen
(KONU???) Kurtlar Vadisi Çocukları Yusuf Solmaz
(mükerrer) Dokuz İlde İlk ve Ortaöğretim Öğrencilerinde Tütün, Alkol ve Madde Kullanım Yaygınlığı Kültegin Ögel, Aytül Çorapçıoğlu, Aytekin Sır, Müge Tamar, Şenel Tot, Orhan Doğan, Şükrü Uğuz, Çınar Yenilmez, Mustafa Bilici, Defne Tamar, Olcay Liman
(SİLİNECEK- ÇİFT GİRİŞ) 18-25 Yaş Gençliğinin Beslenmesinde Süt ve Türevlerinin Yeri Ömür Alyakut
(SİLİNECEK- ÇİFT GİRİŞ) Üniversite Öğrencilerinin Fast Food Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketim Noktası Tercihlerini Etkileyen Faktörler İsmail Yalım Özdinç
(SÖYLEŞİ) TÜBİTAK, Genç Araştırmacıları Bir Çatı Altında Topluyor Yükselmeye Davet Yavuz Oruç
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Alamancı Çocuklarının Pop Star Yarışı! Yücel Özdemir
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Çocukluk Dönemi Kronik Hastalıklarının Psikosoyal Boyutlarına İlişkin Çalışmaların Yöntemsel Açıdan Gözden Geçirilmesi: İleriye Yönelik Öneriler Ilgın Gökler
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Erken Çocuklukta Üstün Zekalı Çocuklara Uygulanacak Farklılaşmış Eğitim Programı Ümit Davaslıoğlu
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Erken Erişkinlikte Tanı Konan İki Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olgusu Ceyhan Balcı Şengül, Cem Şengül, Şükran Telci, Nesrin Dilbaz
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Psikososyal Açıdan Çocuğun Gelişmesi ve İdeal Ailenin Sosyolojik Değerlendirilmesi Hatice Tuba Yılmaz
(YAŞ GRUBU?)Üstün Yetenekli Çocuklar Durum Tespit Komisyonu Ön Raporu Metin Uzun, Eftal Çeki, M. Aydın Köse, Nuray Çapkan, Mustafa Ruhi Şirin
11-15 Yaş Arası Çocuk Suçlularda Aile İçi Şiddet Ve Davranış Problemlerinin Suçta Tekrar İle İlişkisi Mehlika Sevda Dağlar
12-14 Yaş Grubu Öğrencilerin Ergenliğe Bakışı Selma Öncel, Mualla Yılmaz, Gülşen Ak
13 ve 16 Yaşlarındaki Öğrencilerin Ana-Baba Tutumlarını Algılamaları ile Çalışma Alışkanlıkları ve Okul Başarıları Arasındaki İlişki Ayşe Arzu Aydıner
13-14 Yaş Grubu Öğrencilerin Çatışma Çözüm Stratejilerinin İncelenmesi Abbas Türnüklü, İdris Şahin
14-18 Yaş Arası Gençlerde Ahlaki Yargı Gelişimi ve Ahlak Eğitimi Hacı Yusuf Acuner
1924'ten Günümüze (2002) Lise ve Dengi Okullarda Din Öğretimi Osman Cingöz
1999 Marmara Depremini Yaşayan Tüpraş 50. Yıl Lisesi Öğrencilerinin Depremden 18 Ay Sonra Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeyleri S. Ergüney, Sevinç Polat
2003 Yılında İstanbul Liselerinde Öğrenim Gören 16 Yaş Grubu Öğrencilerin Bağımlılık Yapan Maddelere İlişkin Farkındalık Düzeyleri Zafer Ercan
4857 Sayılı İş Kanunu'nda Çocuk ve Genç İşçi İstihdamı Muzaffer Koç
8. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Belirlenmesi: Bir Özel Durum Çalışması İlhan Karataş, Bülent Güven
A Sociological Analysis on Eating Disorders Among Anorexia and Bulima Nevrosa Patients and Primary School and University Students as Risk Groups in Turkey II: Family Structure Nilüfer Özcan Demir, Demet Ulusoy, Aylin Görgün Baran
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na Yansıyan Adolesan Çağı İntiharları Nesime Yaycı, Başar Çolak, Hasan Ağrıtmış, Kemal Yavuz İmre
Adölesan Gebelerin Kaygı Düzeylerinin Ve Prenatal Risk Faktörlerinin İncelenmesi Ümran Sevil, Nilgün Özhan
Agresyona Eğilimli Olan Sağlıklı Genç Erişkinlerde Agresyon Alt Tipleri ve Öfke İfade Tarzlarının Olaya İlişkin Beyin Potansiyellerine Yansımaları Ejder Akgün Yıldırım
Ailelerden Algıladıkları Destek Düzeyleri Farklı Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri İlhan Yalçın
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I ve VI Öğrencilerinin Sigara İçme Alışkanlıkları-Orijinal Araştırma Candan Öğüş, Tülay Özdemir, Ayla Kara, Yeşim Şenol, Aykut Çilli
Akran Öğretiminin Lise Öğrencilerinin Fizik Başarısına ve Fizik Dersine Olan Tutumlarına Etkisi (The Effect of Peer Instruction on High School Students' Achievement Ano Attitudes Toward Physics) Hülya Eryılmaz
Akran Zorbalığı Grupları Arasında Sosyometrik Statü, Yalnızlık ve Akademik Başarı Durumlarının İncelenmesi Nilay Pekel
Alınyazımı Ben Mi Yazıyorum? Ömer Sevinçgül
Alkol ve Uyuşturucunun Zararları ve Gençliğin Alkol ve Uyuşturucudan Korunmasında Alınması Gerekli Önlemler Şuayip Özdemir
Amerika ve Avrupa'da Parasız Üniversite Eğitimi Cevdet Şahoğlu
Anadolu Lisesi Öğrencileri ile Yurt Dışı Yaşantısı Geçiren ve Anadolu Liselerine Gelen Öğrencilerin Benlik Tasarımı Açısından Karşılaştırılması Sabiha Hakan
Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarını Etkileyen Etmenler Nadir Çeliköz, Filiz Çelik
Anadolu Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyo-Demografik Özellikleri, Sorunları ve Üniversiteye İlişkin Görüşleri Ayşe Sibel Türküm, Ayşe Kızıltaş, Bahriye Yemenici, Nihal Bıyık
Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi’nin Hedef Kitlesinin Psikolojik İhtiyaçlarına İlişkin Ön Çalışma Ayşe Sibel Türküm, Ayşe Kızıltaş, Ayşen Sarıyer
Ankara`da Yaşayan, Üst Sosyoekonomik Düzeye Mensup 10-17 Yaş Grubu Çocuk ve Gençlerin Antropometrik Açıdan Değerlendirilmesi Yener Bektaş
Ankara’daki Beş Eğitim Kurumunda Kendini Yaralama Davranışı Üzerine Bir Çalışma Said Demirel, Saynur Canat
Antalya İl Merkezindeki İlköğretim ve Lise Öğrencilerinde Obezite Prevalansı ve Risk Faktörleri Doğa Türkkahraman
Askeri Öğrenci Duyuşsal Nitelikler Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okuluna Alınan Deniz Astsubay Hazırlama Okulu ve Sivil Kaynaklı Öğrencilerin Bu Nitelikler Bakımından Karşılaştırılması Özgür Can Kaygısız
Atatürk Gençliği Ne İstiyor Yekta Güngör Özden
Atatürk'ün Eğitimi Anlayışı Doğrultusunda Cumhuriyet Gençliği Nasıl Yetiştirilmelidir? Tuncay Ceylan
Attitudes Of Students Towards Internet Aytekin İşman, Fahme Dabaj
Avrupa Sosyal Hukukunda Çocuk ve Genç İşçilerin Korunması ve Türk Hukuku Faruk Baştürk
Avrupa Ülkelerinde ve Türkiye'de Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Eğitimi Koray Karabekiroğlu, Ayten Erdoğan, Sabri Hergüner, Burak Doğangün, Nuşin Elçi, Adriana Mihai
Avrupa’daki Türk Gençleri ve Kuşaklar Arası Sürtüşme Talip Küçükcan
Azınlık Gençleri Anlatıyor Yahya Koçoğlu
Batı Avrupa'da Türk Gençlerinin Din Algılaması ve Dini Davranışları(Almanya, Hollanda ve Belçika Örnekleri) Mehmet Sait Doğan
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarındaki Antrenörlük Eğitimi ve Spor Yöneticiliği Bölümlerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Bu Bölümleri Seçme Nedenleri ve Beklentileri Üzerine Bir Araştırma Murat Turgut, Belgin Gökyürek, İ. Fatih Yenel
Benlik Saygısı Düzeyleri Farklı Genel Lise Öğrencilerinin Bazı Kişisel Özelliklerine Göre İletişim Becerilerine İlişkin Algılarının İncelenmesi Aysun Saygıdeğer
Benlik Saygısı Geliştirme Programının İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeylerine Etkisi Alim Kaya, Mesut Saçkes
Benlik Saygısı Geliştirme Programının İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeylerine Etkisi Alim Kaya, Mesut Saçkes
Bırakın "Genç" Olsunlar Tanzer Yılmaz
Bilgi Toplumunda Girşimcilik Profilinin Değerlendirilmesi ve Genç İşadamlarına Yönelik Bir Uygulama Emel Saçkesen
Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümlerinde Öğrenci Profili S. Serap Kurbanoğlu
Bilişsel Üçlü Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları Mehmet Bilgin
Bir Grup Üniversite Öğrencisinin "Çağdaş Kadın" Üzerine Görüşleri Aylanur Ataklı, Canan Yertutan, Sebahat Ekinci
Bir Grup Üniversite Öğrencisinin Depresyon ve Kaygı Düzeyleri ile Çeşitli Değişkenler Arasındaki ilişkiler Nergüz Bozkurt
Bir Grup Üniversiteli Gençte Çekingenlik, Aleksitimi ve Benlik Saygısının Değerlendirilmesi Gülseren Ünal
Bir Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri Hülya Kaya, Ayla Keçeci
Bir İlköğretim Okulu 5. 6. 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin En Çok İzledikleri Televizyon Programları Ve Bu Programların Şiddet İçeriği Yönünden Değerlendirilmesi Bahar Güçiz Doğan, Nükhet Subaşı, Banu Çakır, Pınar Öztürk, Ebru Yılmaz, Bülent Yılmaz, Ebru Hacıoğlu, Murat Özşahin, Nurşen Yeğnidemir
Bir Kuşağın Dramı: 1960-1980 Süleyman Kocabaş
Bir Öğrenci Hareketi Olarak Milli Türk Talebe Birliği Zülküf Oruç
Biyoloji Öğretmen Adaylarının Kaygılarını Etkileyen Etmenler Özlem Çakmak, Murat Hevedanli
Boğaziçi Üniversitesi’nde Psikolojiye Giriş Dersi Alan Üniversite Öğrencilerinin Bilişsel Biçemleri ile Cinsiyetleri, Alanları ve Genel Akademik Başarıları Arasındaki İlişki Ebru Kılıç Bebek
Boşanmış Ailede Yetişen Gençlerin Evlilikten Beklentileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma Özge Turan
Bozkurt'tan Kur'an'a Millî Türk Talebe Birliği (MTTB) 1916-1980 M. Çağatay Okutan
Cezaevinde Bulunan Çocukların Temel Özellikleri Ve Suç Tipleri Burcu, Eşiyok, Filiz Şimşek, Betül Ulukol, İ. Hamit Hancı
Cinsel Suçtan Hükümlü Çocukların Yaşam Öyküsü Çalışması ve Grupla Sosyal Hizmet Çalışması Yüksel Baykara Acar
Cmuk Verilerine Göre Suç İsnat Edilen Çocuklar Hakkında Rapor İstanbul Barosu
Çalışan Çocuk Olgusuna Sosyo-Psikolojik Bakış, Sanayide Çalışan Çocuklar Örneği Fatma Fidan
Çalışan Ergenlerin Psikososyal Sorunları ve Kendi Çözüm Önerileri Tezan Bildik, Nagehan Büküşoğlu, Hande Kesikçi
ÇASYAG Çocuk Adalet Sistemi Yapılandırma Girişimi Seda Akço
Çatışma Çözme ve Akran Arabuluculuğu Eğitimi Programlarının İlköğretim Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Çatışma Çözme ve Akran Arabuluculuğu Becerilerine Etkisi Nuray Taştan
Çeşitli Stresle Başa Çıkma Teknikleri Öğretiminin Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Düzeyleri Üzerindeki Etkisi Hatice Odacı, Melek Kalkan
Çocuk Acil Servisine İntihar Girişimi İle Başvuran Olguların Özellikleri Murat Duman, Durgül Özdemir, Korcan Demir, Nilüfer Akman, Nurettin Ünal
Çocuk Adalet Sisteminde Sosyal İnceleme ve Gözetim Sevda Uluğtekin, Yüksel Baykara Acar, Özlem Cankurtaran Öntaş
Çocuk Hakları Ve Sosyal Hizmetin Güçlendirme Yaklaşımı Açısından Suça Yönelen Çocuk-Polis İlişkisi Özlem Cankurtaran Öntaş
Çocuk İstismarı Ve İhmali Psikiyatrik Yönleri Yasemen Işık Taner, Bahar Gökler
Çocuk Mahkemeleri Ve Sosyal İnceleme Raporları S. Sevda ULUĞTEKİN
Çocuk Suçluluğu :(Kavramlar-Kuramlar-Saha Çalışmaları) Hüseyin Bal
Çocuk Suçluluğu Ve Türk Hukuk Sisteminde Suçlu Çocukların Yargılanması Olcay Bağcı
Çocuk Suçluluğunun Nedenleri M. Sarpdağ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Kliniğine Başvuran Ergenlerde Belirti ve Tanı Dağılımı Işık Görker, Ümran Korkmazlar, Melek Durukan, Arzu Aydoğdu
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Acil Durumlar Dilşad Foto Özdemir, Şahnur Şener
Çocuk ve Ergende Karakter Eğitimi Musa Kazım Gülçür
Çocuk ve Ergenlerde Depresyon Müge Tamar, Burcu Özbaran
Çocuk ve Genç İşçilerin Haklarının Korunması Kadriye Bakırcı
Çocuk ve Gençte Duygusal Sorunlar Oliver Spurgeon English, Stuart M. Finch
Çocuk, Ergen ve Anne-Baba Gül Şendil
Çocuk, Suç Ve Basın: Suç Haberlerinin İçerik Analizi Gürdoğan Doğrul
Çocuklarda Ve Gençlerde Şiddet,Saldırganlık Ve Suçluluk Duyguları Açısından Anne Baba Eğitimi Adem Solak
Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Kas ve Tendon Yaralanmaları Mustafa Karahan, Bülent Erol
Çok Kültürlü Toplumlarda Kimlik Tanımları: İkinci Kuşak Türk Gençlerinin Etnik Kimlik Tanımları Kadir Canatan
Depresyonun Yordayıcısı Olarak Sınav Kaygısı, Gündelik Sıkıntılar ve Sosyal Destek İbrahim Yıldırım
Dil Kültür ve Gençlik: Dünyada Gençlik Hareketleri, Gençliğin Dünyası, Alt-Kültürleri, Medyalar ve İlkgençlik Romanları Hikmet Asutay
Dindarlık Etkileşim ve Değişim: Üniversite Öğrencileri Örneklemi Ahmet Onay
Diyarbakır İl Merkezindeki İlköğretim 6., 7., 8. Sınıfları ile Lise Öğrencilerinde Sigara-Alkol-Uyuşturucu Kullanımı ve Etkileyen Faktörler Yılmaz Palancı
Diyet Yapan ve Yapmayan Ergenlerin Kendilik Algısı, Beden İmajı ve Beden Kitle İndeksi Açısından Karşılaştırılması Sibel Örsel, Banu Işık Canpolat, Asena Akdemir, Haluk Özbay
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrencilerinin Cinsel Bilgi, Tutum ve Davranış Özellikleri Sema Özan, Şahbal Aras, Semih Şemin, Esmahan Orçın
Dokuz İlde İlk Ve Orta öğretim Öğrencilerinde Tütün, Alkol Ve Madde Kullanım Yaygınlığı Kültegin Ögel, Aytül Çorapçıoğlu, Aytekin Sır, Müge Tamar, Şenel Tot, Orhan Doğan, Şükrü Uğuz, Çınar Yenilmez, Mustafa Bilici, Defne Tamar, Olcay Liman
Dosya: Genç olmak Adnan Kulaksızoğlu
Drama Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Öğretmen, Arkadaş, Eğitim ve Okula Yönelim Tutumlarına Etkisi Hanife Nalan Genç
Duyguların Açılması Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerine Etkisi Yücel Öksüz
Dünden Bugüne Üniversitede Türban Mehmet Tahir Hatipoğlu
E-Öğrenmenin ve Bilişsel Stilin Başarı ve İnternet Öz Yeterlik Algısı Üzerindeki Etkisi Cengiz Güngör, Petek Aşkar
Eğitim Aracılığı ile İktidarın Yeniden Üretilmesine İlişkin Bir Araştırma: Tuzluçayır ve Abidinpaşa Liseleri Örneği Assiye Aka
Eğitim Derslerinin Doktora Öğrencilerinin Öğretmenlik Tutumlarına Etkisi Çetin Semerci, Ahmet Kaya
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretme-Öğrenme Süreçlerine Yönelik Direnç Davranışları Sedat Yüksel
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları Behçet Oral
Eğitimde Liseli Gençlik Ahmet Çağlayan
Eğitimli İşsizler Ordusuna Sosyolojik Bir Yaklaşım: Elazığ Örneği Beyzade Nadir Çetin
Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri ile Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Salih Bağatır, Reşat Peker
Engelli Olan ve Olmayan Üniversite Öğrencilerinin Demografik ve Psikolojik Özellikleri ile Sorunlarının Karşılaştırılması Zehra Y. Dökmen, Şennur Tuterel Kışlak
Ergen Etiği Selda Hızel Bülbül
Ergen Sağlığı ve Gelişimi Kaynak Kitabı Kollektif
Ergen ve Ruhsal Sorunları Durum Saptama Çalısması Füsun Çuhadaroğlu Çetin, Saynur Canat, Emine Zinnur Kılıç, Selahattin Şenol, Neslihan Rugancı, Bediye Öncü, Ayşe Gündüz Hoşgör, Sedat Işıklı, Ayşe Avcı
Ergen ve Ruhsal Sorunları: Durum Saptaması Çalışması (Rapor) Ayşe Hoşgör, Gündüz Çetin, Füsun Çuhadaroğlu, Saynur Canat, Ayşe Avcı, Neslihan Rugancı, Bedriye Öncü, Emine Zinnur Kılıç, Selahattin Şenol, Sedat Işıklı
Ergenlerde Beden İmgesi Üzerine Bir Çalışma Dilek Yelda Bektaş
Ergenlerde Gelişimsel Kriz Üzerine Bir Klinik Örnek Seda Haran
Ergenlerde Kontrol Alanı Algısı Mücahit Gültekin
Ergenlerde Sağlık Bilinci Nuray Fincancıoğlu
Ergenlerde Sapkın Davranışın Nedenleri Olarak Özdenetim Ve Aile İçi Denetim Mekanizmalarının Analizi Mehmet Cem Türkeş
Ergenlerde Sigara İçme Davranışlarını Etkileyen Faktörlerin Sosyolojik Analizi Necmettin Özerkmen
Ergenlerde Stresle Başaçıkma Tarzları ile Cinsiyet Arasındaki İlişki Ayşem Sinem Aksaç
Ergenlerin Duygusal Zekalarının Çatışma Eğilimlerine Ve Suç Davranışlarına Etkisi Serap Bircan
Ergenlik Döneminde Dinlenilen Müzik Türü ile Kendine Zarar Verme Davranışı Arasındaki İlişki Saadet Özgan
Ergenlik Döneminde Dua ve İbadet Algılarının Ruh Sağlığına Etkileri Üzerine Bir Alan Araştırması Mustafa Koç
Ergenlik Döneminde Dua ve İbadete Yönelik Tutum ve Davranışlar Üzerine Bir Saha Araştırması Mustafa Koç
Ergenlik Döneminde Sosyal Gelişim Açısından Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programları Mustafa Naci Kula
Ergenlik Döneminde Stresle Başa Çıkma: Stresle Başa Çıkma Programının Geliştirilmesi ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi Arzu Oral
Ergenlik Dönemindeki Bireylerin Ana-Babalarının Ayrılık Kaygısı Düzeyleri Eray Demirdiş
Ergenlik Dönemindeki Öğrencilerin Okullardaki Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerine Bakış Açıları Melahat Soykatırcı
Ergenlik Sürecinde Özerkliğin Gelişimi ile Algılanan Anne Baba Tutumları Arasındaki İlişkiler Ceren Musaağaoğlu
Ergenlik ve Genç Yetişkinlik Döneminde Romantik Yakınlığı Başlatmada Algılanan Kontrol Ali Eryılmaz
Ergenlik ve Geştalt Terapi Yaklaşımı Zeynep Tüzün Özgüner
Ergenlikte Mizah Ölçeği Günseli Oral
Ergenlikten Erginliğe Betül Çotuksöken
Erken ve Orta Adölesan Dönemindeki Öğrencilerin Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Eğitim Gereksinimlerinin İncelenmesi Emine Geçkil, Zekeriya Çalışkan, Handan Zincir
Eşlerarası Çatışmanın Ergen Çocuklar Üzerindeki Etkisi Dilek Şirvanlı Özen
Evlilikte Doğru Seçim ve Ailede Mutluluk Davut İbrahimoğlu
Farklı Branşlardaki Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Öğrencilerinin Rekreasyon Faaliyetlerine Katılımlarının Değerlendirilmesi Vedat Çınar, Ahmet Sanioğlu
Farklı Kültürdeki Öğrencilerin Eğitimi İçin Eleştirel Davranışlar ve Yöntemler Çavuş Şahin
Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Lise Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi Gülden Uyanık Balat, Berrin Akman
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik İnanç Düzeylerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma Süleyman Yaman, Özlem Cansüngü Koray, Alper Altunçekiç
Fen ve Genel Lise 10. Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeyi Bakımından Karşılaştırılması Adnan Kulaksızoğlu, Mustafa Otrar
Fırat Üniversitesi Örneğinde Popüler Kültür ve Üniversite Gençliği Hulusi Aşlamacı
Fırat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Alkol Kullanma Alışkanlıkları Edibe Pirinçci, Ramazan Erdem
Fiziksel İstismar Açısından Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Bülent Gündüz, Zafer Gökçakan
FKF Fikir Kulüpleri Federasyonu Demokrasi Mücadelesinde Sosyalist Bir Öğrenci Hareketi Turhan Feyizoğlu
Gaziantep Üniversitesi Mediko-Sosyal Merkezi'nde Psikiyatrik Açıdan İncelenen Öğrencilerin Klinik ve Sosyo-Demografik Özellikleri Necmeddin İnanç, Haluk A. Savaş, Hamdi Tutukun, Hasan Herken, Esen Savaş
Gaziantep Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinde Aile ve Arkadaşlardan Algılanan Sosyal Destek ile Anksiyete Düzeyi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi G. Sertbaş, Döndü Çuhadar, F. Demirli
Gelişim Psikolojisi Açısından Ergenlik Dönemi ve Genel Özellikleri Mustafa Koç
Gelişimsel Olarak Kategori Yapılarının İncelenmesi: Çocuk, Genç ve Yaşlı Deneklerde Kategori Normları Banu Çengelci
Gencim Doğruyum İlkim Öz
Genç Araştırmacılara Ulusal ve Uluslararası Proje Destek İmkanları Emin Kansu
Genç Bir İş Adamına Emre Yılmaz
Genç Cumhuriyetin Ütopyası: "Gürbüz Türk Çocuğu" Alev Sınar Çılgın
Genç Kız Dergilerinin Söylemsel Çözümlemesi: İktidar, İdeoloji ve Kimlik Nesrin Kula Demir
Genç Mektuplar Hamdi Topçu
Genç Tüketicilerde Marka Bilincinin Oluşması ve Marka Sadakati Kavramlarının İncelenmesi ve Konu ile İlgili Bir Uygulama Ayşe Bahar Ceritoğlu
Genç ve Biz İbrahim Ünal
Gençler İçin Çağdaş Coğrafya Kollektif
Gençler İçin Stres: Yaşamın Baskılarıyla Başetme Kılavuzu Bettie B. Youngs, Jennifer Leigh Youngs
Gençler Soruyor Ali Çankırılı
Gençlerde Şizofreniyi Damgalama Düzeyi Berna Binnur Kıvırcık Akdede, Köksal Alptekin, Şule Özden Topkaya, Buket Belkiz, Ebru Nazlı, Elçin Özsin, Özge Piri, Emel Saraç
Gençlerin Satanizm ve Buna Bağlı İntihar Olaylarına Yaklaşımları Demet Alkulak
Gençlerle Mektuplaşmalar Zeynep Gazali
Gençliğin Yetişmesinde Aile Okul ve Çevrenin Etkisi Fikret Karaman
Gençlik Çıkmazı Naci Girginsoy
Gençlik Döneminde Din Olgusu ve Liselerde Din Öğretimi Nurullah Altaş
Gençlik Gözüyle Gençlik - 21. Yüzyıl Eşiğinde Türkiye Gençliği İbrahim Armağan
Gençlik Gündelik Yaşam Beden-Mekân Siyaseti ve İran Uğur Kömeçoğlu
Gençlik Programları Elif Ülkü Arslan
Gençlikte Riskli Davranışlar Araştırma Formunun Uyarlama Çalışması Serap Kaptanoğlu
Genel Lise Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri Sema Tekez
Genel Lise Öğrencilerinin Sınav Kaygısı ile Ailenin Sosyo-Ekonomik Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Kayseri Örneği) Mustafa Atak
Genel Lise Öğrencilerinin Tarih Dersine Karşı Tutum Düzeyleri ve Bu Tutumların Oluşumunu Etkileyen Faktörler Ayşe Gazel Yıldırım
Görme Özürlü Öğrencilerin Eğitimlerine İlişkin Düşünceleri ve Sorunları: Ankara Örneği Esra Burcu
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Ergenlerde Uçucu Madde Kullanım Özelllikleri Aziz Yaşan, Faruk Gürgen
Günümüz Televizyon Haberciliğinin Sunuş Biçimlerinin Haberin Değeri ve Habercilik Üzerine Etkileri: Üniversite Öğrencilerinin Televizyon Haberlerini Okuma Biçimleri Özden Cankaya, M. Emre Köksalan
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampusu Öğrenci Sağlık Merkezi`nde Cinsel ve Üreme Sağlığı Hizmet Modeli Oluşturma Araştırması Sare Mıhçıokur
Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampüsü Dört Yıllık Fakülte ve Yüksekokulların Son Sınıfında Okuyan Öğrencilerin Çevre Korunmasına İlişkin Bilgi ve Davranışlarının İncelenmesi Zeynep Çoğur, Sibel Erkal, Şükran Şafak
Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Öğrencilerinin Gözü ile Uygulama Dersleri Fatih Şahin, Nurdan Duman
Hastanemize Başvuran Ergen İntihar Olgularının Değerlendirilmesi Zeynep Şıklar, Yıldız Dallar, Serap Savar, Sebahat Sarıoğlu
Hayat Sizin Gençliğinin Kıymetini Bil Derler İyi de ... Nasıl? İpek Ongun
Hemşirelik Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıkları ve Tutumları Binnaz Kıran Esen
Hemşirelik Yüksek Okulu Birinci ve Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Cinselliğe Bakış Açıları ve Cinsel Eğitim Konusundaki Görüşlerinin Karşılaştırması Ümran Sevil, Gül Karacan Ertem, Oya Kavlak, Ayden Çoban, Şenay Ünsal Atan
Heyecan Arama Gereksinimi ve Akran Baskısının Ergenlerin Risk Alma Eğilimleriyle İlişkisi Şükran Beyaz
Hiper Ortamlarda Öğrencilerin Bilişsel Yüklenme ve Kaybolma Düzeylerinin Belirlenmesi Ebru Kılıç, Şirin Karadeniz
Islahevindeki Çocukların Demografik Özellikleri: Türkiye’den Bir Kesit Meltem Canver Kozanoğlu, M. Fatih Yavuz, Erdem Özkara
Islahevlerinde Kalan Çocukların Suç İşlemelerinde Aile Ortamının Etkisi Mehmet Akif Sözer
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri ile Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Liderlik Tarzına İlişkin Eğilimlerinin Karşılaştırmalı Analizi ve Çorum Örneği İrfan Çağlar
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Durumluk-Sürekli Kaygı Düzeyleri ve Kaygı Nedenleri (Samsun Örneği) Mevlüt Kaya, Kübra Varol
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Eş Seçim Biçimleri ve Karşı Cinsle Arkadaşlık İlişkileri Üzerine Psiko-Sosyal Bir Yaklaşım: Kahramanmaraş Örneği Mehmet Ali Kirman, Halil Apaydın
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerine Temel Demokratik Değerlerin Kazandırılma Düzeyi ve Bu Değerlerin Kazandırılması Sürecinde Açık Örtük Programın Etkilerinin Karşılaştırılması Ahmet Doğanay, Mediha Sarı
İlköğretim Öğrencilerinin Bilgi Teknolojilerinden Yararlanma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma Hacer Tor, Orhan Erden
İlköğretim Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Algıları Firdevs Gümüşoğlu
İlköğretim Öğrencilerinin Zorbalığa Maruz Kalma Türünün Ve Sıklığının Depresyon, Kaygı Ve Benlik Saygısıyla İlişkisi Emine Gül Kapçı
İlköğretimde Ders Dışı Etkinlikler ve Bunlarla İlgili Öğrenci Davranışları Hakkında Velilerin Görüşleri Mustafa Albayrak, Ali Yıldız, Kadir Berber, Erdoğan Büyükkasap
İntihar Girişiminde Bulunan Ergenlerde İntihar Niyeti ve Ölümcülüğün Belirleyicileri M. Kemal Sayar, Faruk Bozkır
İntihar Girişiminde Bulunan Gençlerde Psikolojik Risk Etkenlerinin Değerlendirilmesi Gülcan Güleç
İstanbul İli Pendik İlçe Jandarma Komutanlığı'na Herhangi Bir Suç İsnadıyla Gelen/Getirilen Çocukların Risk Alma Davranışı Bakımından İncelenmeleri Alparslan Eyüpoğlu
Kafa Tutan Günler: Yerüstü - Yeraltı 78 Güncesi Esat Korkmaz
Kafelere Giden Öğrencilerin Sigara ve Alkol Alışkanlıkları ile Beslenme ve Uyku Düzenleri Üzerine Bir Çalışma Mustafa Öztürk, Ersin Uskun, Malik Doğan, Refa Demirel, Ahmet Nesimi Kişioğlu
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinin Aile Planlaması Konusundaki Bilgilerinin Değerlendirilmesi Mustafa Çelik, Mehmet Akif Büyükbeşe, Ali Çetinkaya, Hasan Çetin Ekerbiçer, Gürkan Kıran, Hakan Kıran
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniğine Başvuran Çocuk ve Ergenlerin Demografik Özellikleri ve Belirti Dağılımı Tülin Yöntem
Karamürsel Denizcilik Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Hakkında Bilgileri, Tutumları ve Cinsel Davranışları Tuncay Müge Filiz, Ruşen Topallı, Pınar Topsever, Süleyman Görpelioğlu
Kazakistan'da Üniversite Gençliğinin Alkol ve Uyuşturucu Kullanması Mehmet Sait Doğan, Midrabi Cihangir Doğan
Keçiören Islahevinde Bulunan Çocukların Eğitimlerinde Yaşanan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri Pınar Serençelik Arslan
Kent ve Suç: Mersin'de Genç Suçluluğu Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma Hakan Kocadal
Kısır Döngü-Türkiye'de Üniversite ve Siyaset Ali Arslan
Kız ve Erkekler Açısından Olumlu Sosyal Davranışın ve Saldırganlığın Bazı Değişkenlerle Olan İlişkisi Asiye Kumru, V. Güvenç Aktaş
Kişilik ve Başaçıkma: Başaçıkma Tarzlarının Durumsal ve Eğitimsel Boyutları Üzerine Çok Yönlü Bir Araştırma Halil Ekşi
Klasik ve Pop Müziklerinin Liseli Kız Talebeler Üzerindeki Fizyolojik ve Psikolojik Etkileri İbrahim Başoğlu, M. Tunaya Kalkan, Nil Sarı
Kronik Sigara İçme Alışkanlığı Olan Üniversite Öğrencilerinin Tutumlarına İlişkin Değişkenlerin Aşamalı Kümeleme Yöntemi Çözümlemesi Halil Coşkun Çelik, Ömer Satıcı, M. Yusuf Çelik
Kurtuluş Savaşı Gençliği Zeki Sarıhan
Kuşaklararası Farklılık Açısından Üniversite Gençliği ve Aile Cüneyt Tüybek
Küresel Kült Savaşlarının Yapıldığı Meydan: Gençlik ve Aile Mehmet Ali Kirman
Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Madde Ve Özellikleri ile İlgili Kavramları Anlama Düzeyinin Tespiti Nilüfer Cerit
Lise 2. Sınıf Öğrencilerinin Potansiyel Enerji Konusundaki Kavram Yanılgıları ve Yapılandırmacı Öğretim Modeli ile Giderilmesi Ayşe Arslan
Lise Dönemindeki Gençlerde Depresyon ve Etkileyen Değişkenlerin Belirlenmesi Elif Işık
Lise Öğrencilerinde Algılanan Anababa Tutumları ve Aile Yapısının Ergen Kişilik Özelliklerine Etkisi Devrim Uysal Zöhrap
Lise Öğrencilerinde Sosyal Yetkinlik Beklentisi ve Psikolojik İhtiyaçlar Öner Çelikkaleli
Lise Öğrencilerinin Akademik Benlik Kavramları ile Matematik Dersine Yönelik Tutumlarının Başarılarına Etkisi Hilal Çankaya
Lise Öğrencilerinin Atılganlık Düzeyi ve Benlik Kavramı Üzerine Atılganlık Eğitiminin Etkisi Filiz Adana
Lise Öğrencilerinin Bağlanma Stilleri ve Yalnızlık Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Atılgan Erözkan
Lise Öğrencilerinin Bilgisayar Yaşantıları ve Ebeveynlerinin Bu Yaşantılara Yönelik Düşünceleri Yadigar Aksoy
Lise Öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinden Beklentileri (Diyarbakır Örneği) Ali Kasap
Lise Öğrencilerinin HIV/AIDS Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi Nuran Güler, Mine Bekar, Hatice Ulusoy
Lise Öğrencilerinin İletişim ve Empati Becerilerinin Sosyo-Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi Yılmaz Alkaya
Lise Öğrencilerinin Kullandıkları Öğrenme Stratejileri Özlem Özdemir
Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısından Incelenmesi Sibel Düzakın
Lise Öğrencilerinin Sınav Kaygısı ile Baş Etmelerinde Akran Rehberliğinin Katkısı Gazanfer Kürşat Pehlivan
Lise Öğrencilerinin Sosyal Karşılaştırma ve Depresyon Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Atılgan Erözkan
Lise Öğrencilerinin Sürekli Öfke ve Öfke İfade Düzeylerini Yordayan Bazı Değişkenler Güzide Uslu
Lise Öğretmenleri ile Lise Öğrencilerinin Yaşam Tarzları Arasındaki Farklılıklar İrfan Erdoğan, Filiz Meşeci
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Kimlik Statüleri ile Anne Baba Tutumlarını Algılamaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Feza Solmaz, Fatma Alisinanoğlu
Lise Son Sınıftaki Öğrencilerin Boş Zaman Faaliyetlerine Katılım Biçimlerinin Araştırılması (Muğla İli Örneği) Mehmet Kırkpınar
Lise Türü Farklı Öğrencilerin Denetim Odaklarının Bazı Değişkenler Açısından Incelenmesi Selin Doğan Özcan
Liselerde Din Öğretimi Nurullah Altaş
Liselerde Öğrencilerin Disiplinsiz Davranışları ve Sebepleri Bilal Yıldırım, Burcu Sezginsoy
Liseli Adolesanlarda Problem Paylaşımı Dilek Toprak, Nurhan Doğan, Selçuk Mıstık
Lösemi Tanısı Alan Çocukların Preadölesan ve Adölesan Dönemindeki Sağlıklı Kardeşlerinin Yaşadıkları Sorunlar Şeyma Öztürk
Madde Bağımlılığını Önlemede Öğretmen Ve Ebeveyn Eğitimlerinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Kültegin Ögel, Sevil Taner, Ceyda Yılmazçetin Eke, Bilge Erol
Malatya İlinde Sokakta Çalışan Çocuklar Üzerine Bir İnceleme Yüksel Çırak, Nazmiye Çivitçi
Maltepe Üniversitesi Öğrenci Profili Araştırması M. Uluğ, Figen Karadayı, B. Üge
Marmara Depreminden Üç Buçuk Yıl Sonra Ergenlerde TSSB, Depresyon ve Anksiyete Belirtileri Işık Karakaya, Belma Ağaoğlu, Ayşen Coşkun, Şahika Gülen Şişmanlar, Özlem Yıldız Öc
Masumiyete Dönüş Jeffrey M. Schwartz
Mavi Hayal Pembe Düş Fatma Pekşen
Medya ve Popüler Kültür: Düşlerimizi Artık Televizyon Kuruyor Filiz Aydoğan
Mersin Çıraklık Eğitim Merkezi Öğrencilerinde Depresyon Sıklığı ve Etkileyen Faktörler Seva Öner, Resul Buğdaycı, Tayyar Şaşmaz, Ahmet Öner Kurt, Fevziye Toros
Mersin'deki Ergenler Arasında Sigara, Alkol ve Yasa Dışı Madde Kullanım Oranlarının Yaygınlığı: Ortaokul, Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Karşılaştırılması Şenel Tot, Aylin Yazıcı, Kemal Yazıcı, Pervin Erdem, Nilgün Bal, Özmen Metin
Mine Kızlar Yurdunda Fatma Pekşen
Misyonerlik Faaliyetleri ve Gençlerimiz Mehmet Meder, Hasan Tüzen
Modernleşme Hareketi Bağlamında Türkiye'de Kuşaklar Arasındaki İlişkiler; Türkiye'de Modernleşme Hareketi Genç ve Yaşlı Kuşakların İlişkilerine Nasıl Bir Etki Yapıyor? İsmail Tufan
Müzelerin Lise Öğrencilerinin Tarih Dersi Başarıları ve Hatırda Tutma Becerileri Üzerindeki Etkileri Cengiz Epik
Nasıl Bir Üniversite? Coşkun Can Aktan
Nazım Hikmet Oyunları: Gençler İçin Çalışma ve Malzeme Kitabı Zehra İpşiroğlu
Nesi Var Bu Çocuğun? Ergenlerde Depresyon Teşhisi ve Tedavi Harold S. Koplewicz
Nevşehir İl Merkezindeki Lise Öğrencilerinde İntihar Girişimi Yaygınlığı ve İlişkili Ailesel Faktörlerin Belirlenmesi Nuray Şimşek
Obez Gençlerde Yeme Tutumlarının Değerlendirilmesi Serpil Erermiş, Nagehan Büküşoğlu, Damla Gökşen
Okul Çağı Çocukları İçin Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam Boyu Şekli-Türkçe Uyarlamasının Geçerlik ve Güvenirliği Bahar Gökler, Fatih Ünal, Berna Pehlivantürk, Sadriye Ebru Çengel Kültür, Devrim Akdemir, Yasemen Işık Taner
Okulda Fiziksel ve Sözel Şiddete Maruz Kalan Çocukların Sosyodemografik Özellikleri: Prevalans Çalışması Nursel Gamsız Bilgin, Fevziye Toros, Handan Çamdeviren, Tayyar Şaşmaz
Okullarda Beden Eğitimi ve Oyun Öğretimi Adem Güneş
Olumlu Sosyal Davranışların İlişkisel, Kültürel, Bilişsel ve Duyuşsal Bazı Değişkenlerle İlişkisi Asiye Kumru, Gustavo Carlo, Carolyn P. Edwards
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık Öğrencilerinde Tükenmişlik Düzeyleri ve Benlik Saygısı Servet Aker, Cihad Dündar, Ömer Böke, Yıldız Pekşen
Orta Öğretim Öğrencilerinin, Öğretmenlerin Sınıfta Displin Sağlama Yaklaşımlarına İlişkin Görüşleri Tayyip Duman, Yücel Gelişli, Şaban Çetin
Ortaöğretim Kurumlarında Disiplin Cezası Alan Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Yönden İncelenmesi (Kayseri Örneği) Mustafa Güçlü
Ortaöğretim Öğrencilerinin ve Üniversite Öğrencilerinin Matematik Korku Düzeyleri Fulya Yüksel Şahin
Osmanlı Son Döneminde Almanya'da Gönderilen Türk Öğrencileri ve Eğitim Problemleri Kemal Turan
Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Geçerken Gençliğin Düşünce ve Niteliklerindeki Dönüşümlere Bir Bakış Yahya Akyüz
Öfke ile Başa Çıkma Eğitiminin ve Grupla Psikolojik Danışmanın Ergenlerin Öfke ile Başa Çıkabilmeleri Üzerindeki Etkileri Nalan Yılmaz
Öğrenci Ergenlerin Şiddete Yönelik Tutumları: Yaş ve Cinsiyete Göre Bir İnceleme Hicran Çetin
Öğrencilerin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersini Algılaması N. Fahri Taş, Vehbi Aytekin Sanalan
Öğrencinin Başarısı İçin Aile-Okul Birlikteliği Birol Vural
Öğrenim Düzeyi Ve Suç: Suç-Okul İlişkisi Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma Zahir Kızmaz
Öğretmen Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarının Kaynağı Olarak Anadolu Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Görüşlerinin Değerlendirilmesi Ahmet Çoban
Öksüz ve Yetimlerin Toplumsal Bütünleşme Problemi: Diyarbakır Yetiştirme Yurdu Uygulaması M. Cengiz Yıldız
Özel Yetenek Sınavına Giren Lise Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi Nilgün Sazak, Ahmet Serkan Ece
Özerklik Kazanma Sürecinde Ergen-Anne ile Ergen-Baba İlişkileri Arasındaki Farklılıklar Demet Öngen Öz
Özgür Kızlar Gülay Atasoy
Özsaygı Geliştirme Programının Lise Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Özsaygı Düzeylerine Etkisi Naime Doğru, Reşat Peker
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesinde Yaz Okuluna Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Başarısızlık Nedenlerinin İncelenmesi Metin Yaşar, Murat Balkıs
Polis Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin, Ders Başarılarını Etkileyen Etmenlere İlişkin Görüşleri Mehmet Murat, Özgür Uygun
Psiko-Sosyal Açıdan Üniversite Gençliği Arasında Karşı Cins İlişkileri Abdulvahit İmamoğlu
Resmi ve Özel Genel Lise Öğrencilerinin Kendini Kabul Düzeylerinin İncelenmesi Y. Dilek Akın
Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinde Sigara İçme Durumu Ve Etki Eden Faktörler (GATA, 2004) Cengiz Han Açıkel, Selim Kılıç, Muharrem Uçar, Hakan Yaren, Türker Türker
Samsun’da Suç İşlediği İddiası İle Emniyet Müdürlüğü’Ne Gelen/Getirilen Çocuklar Berna Aydın, Ahmet Turla, Mehmet Kocakaya, Bekir Karaarslan
Seçim Kuramına ve Gerçeklik Terapisine Dayalı Öfkeyle Başa Çıkma Eğitim Programının ve Etkileşim Grubu Uygulamasının Üniversite Öğrencilerinin Öfkeyle Başa Çıkma Becerileri Üzerindeki Etkisi Ahmet Özmen
Selçuk Üniversitesi Karaman Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunu Kazanan ve Kazanamayan Adayların Başarılarının ve Başarısızlıklarının Değerlendirilmesi Murat Tekin, Ahmet Sanioğlu
Sevgili Öğretmenim: Bunları Kimseye Anlatamamıştım Alişan Kapaklıkaya
Sınıf İçi Öğretmen Öğrenci İletişiminin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkileri ve Bir Uygulama Kenan Tatar
SİLİNEBİLİR KONUSU İNCELENMELİ Genç Polonya Dönemi Edebiyatı Ewa Odachowska Zielinska
SİLİNEBİLİR/KONU Dağa Konan Gemi: Gençlerimiz İçin Peygamberler Tarihi 2 Sadettin Kaplan
SİLİNEBİLİR/KONU Gençlerimiz İçin Peygamberler Tarihi (10 Kitap) Saadettin Kaplan
Silinecek Atilla Turgay, Eyüp Sabri Ercan
SİLİNECEK (2 KEZ GİRİLMİŞ) Ümit Davaslıgil, Metin Uzun, Eftal Çeki, M. Aydın Köse, Nuray Çapkan, Mustafa Ruhi Şirin
SİLİNECEK Dostluk ve Arkadaşlık Mesajları Ayhan Köksal
SİLİNECEK EKSİK Ankara’daki Üniversitelerde Çalışarak Okuyan Gençlerin Sorunları
SİLİNECEK Genç Söylev (Süreli Yayın,)
SİLİNECEK İki Yıl Okul Tatili Jules Verne
silinecek konu dışı 1. Türkiye Üstün Yetenekli Çocuklar Kongresi Seçilmiş Makaleler Kitabı Mustafa Ruhi Şirin, Adnan Kulaksızoğlu, Ahmet Emre Bilgili
SİLİNECEK LİSANS BİTİRME TEZİ Üniversite Sınavlarına Hazırlanan Dershanedeki Öğrencilerin Strese Dayanıklılıkları Üzerine Bir Araştırma Emine Gündeşli
SİLİNECEK TEZ Gençlerin Satanizm ve Buna Bağlı İntihar Olaylarına Yaklaşımları Hatice Demet Alkulak
SİLİNECEK UYGUNSUZ GİRİŞ İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Fiziksel ve Kimyasal Değişmeler Konusunu Anlamalarında İşbirlikli Öğrenmenin Etkisi Esra Genç
SİLİNECEK UYGUNSUZ GİRİŞ Tanzimat Döneminde Fransa’ya Gönderilen Osmanlı Öğrencileri (1839-1876) Adnan Şişman
SİLİNECEK(3 KEZ) Ergenlik Sorunları: Anne-Babalar Gençlere Nasıl Davranmalı? Sefa Saygılı
SİLİNECEK/ ÇİFT KAYIT Gençlik Gündelik Yaşam Beden-Mekân Siyaseti ve İran Uğur Kömeçoğlu
SİLİNECEK/BİLDİRİ Üstün ve Özel Yetenekli Öğrencilere Yönelik Bir Okul Modeli: TEVİTÖL Meryem Doğan, Nurcan Tekcan, Fulya Cürebal
SİLİNECEK/ÇİFT GİRİŞ Dindarlık, Etkileşim ve Değişim: Üniversite Öğrencileri Örneklemi Ahmet Onay
SİLİNECEK/ROMAN Tavuk Suyuna Çorba: Gençlerin Yüreğini Isıtacak Öyküler Jack Canfield
SİLİNMELİ/İLGİSİZ Öğrencilerin "Madde" Konusunu Anlama Düzeyleri, Kavram Yanılgıları, Fen Bilgisine Karşı Tutumları ve Mantıksal Düşünme Düzeylerinin Araştırılması Emine Erdem, Ayhan Yılmaz, Esin Atav, Berna Gücüm
SİLİNMELİ/KURULTAY Çevresel Faktörlerin Üniversite Öğrencilerinin Başarı Düzeyine Etkileri Renan Şeker, Derya Çınar, Abdulkadir Özkaya
SİLİNMELİ/ROMAN Kurtarılmış Dil: Bir Gençliğin Öyküsü Şemsa Yeğin
SİLİNMELİ/SEMPOZYUM Ergenlikte Cinsel Kimlikle İlgili Dalgalanmalar ve Cinsel Kimlik Bozukluğu Mehmet Eskin
Social Space, Leisure Time and Changing Youth Cultures İn Boğaziçi University Since The 1970s (Boğaziçi Üniversitesi’de Toplumsal Mekân, Boş Zaman ve 1970’lerden Bu Yana Değişen Gençlik Kültürleri) Hatice Pınar Şenoğuz
Sokakta Çalışan Çocukların Öz Kavram Düzeylerinin İncelenmesi Yaşare Aktaş Arnas
Sokakta Çalışan Ve Çalışmayan Çocukların Atılganlık Ve Saldırganlık Davranışları Açısından Karşılaştırılmaları M. Yüksel Erdoğdu, Remzi Oto
Sokakta Çalışan ve Çalışmayan Çocukların Atılganlık ve Saldırganlık Davranışları Açısından Karşılaştırılmaları Mustafa Yüksel Erdoğdu, Remzi Oto
Sorun Etme Sahip Çık Projesi: Zorunlu Göçün Çocuklar ve Gençler Üzerindeki Etkileri Edibe Şahin, Nazif Dağ, Pınar Önen, Yıldız Öztürk
Sorunsuz Gençlik 1: Ergen Eğitme Sanatı (Kızlar 15-18, Erkekler 14-17 Yaş Dönemi) Ekrem Rıza
Sorunsuz Gençlik 2: Ruhsal Terbiye (Kız-Erkek 18-21 Yaş) Ekrem Rıza
Sosyal Doku Projesi Araştırmaları- 3 Gençlik İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Sosyo Ekonomik Düzeyi Farklı İki Lisede Madde Kullanma Durumu Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Gülnaz Karatay, Gülümser Kubilay
Spor Ayakkabısı Satın Alma ve Kullanım Amaçlarına İlişkin Pazar Bölümlerinin Oluşturulması: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Fatma Müge Arslan
Spor Kulüplerinde Spor Yapan ve Spor Yapmayan Ortaöğretim Öğrencilerinin Atılganlık Düzeylerinin Karşılaştırılması Cemil Yıldırım
Spor Yapan ve Spor Yapmayan Gençlerin Yalnızlık Düzeylerinin Araştırılması İlknur Yazıcılar
Spor Yapan ve Yapmayan 12-17 Yaş Grubundaki Ergenlerin Aile Ortamlarının ve Benlik Kavramı Düzeylerinin İncelenmesi Gülen Baran, Yasemin Aydoğan, Vuslat Oğuz
Spor Yapan ve Yapmayan Genç Kızlarda Menarş Yaşı ve Bedensel Kitle İndekslerinin Belirlenmesi Ebru Demirel
Suç İşlemiş Erkek Ergenlerin Bağlanma Davranışları, Kişilik Boyutları Ve Kimlik Gelişimlerinin İncelenmesi Arzu Kantarcıoğlu
Suça Yönelen ve Yönelmeyen Ergenlerin Stres, Stresle Başa Çıkma ve Kişilik Örüntüleri Yönünden İncelenmesi Ebru Basut
Suça Yönelmiş Çocukların Tahliye Sonrası Topluma Kazandırılması Yasemin Aydoğan, Dündar Aydoğan
Suçlu Çocuklarla İlgili Kurumların İncelenmesi ve Bu Kurumlarda Verilen Psiko-Sosyal Hizmetlerin Değerlendirilmesi Engin Küçüköner
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Sigara, Alkol Alışkanlıkları ve Sosyokültürel Özelliklerinin İncelenmesi Sıtkı Orak, Tangül Özen, M. Ertekin Orak
Şu Bizim Büyük Ülkemiz!: Türk Kökenli Amerikalı Bir Genç Ülkesini Sorguluyor Denis Durul Metin
Televizyon Reklamlarının Lise Gençliği Üzerindeki Etkileri Mustafa Bilge Bilgeoğlu
Temyiz ve Ergenlik Şeref Asarlı
Terör ve Gençlik Bülent Şahin
Tezsiz Yüksek Lisans Programının Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarına Etkisi Sedat Yüksel
The Effects Of Familial Variables And Self-Esteem On The Sexual Risk Taking Behaviors Of Late Adolescent Girls in Turkey (Ailevi Değişkenlerin ve Kendilik Değerinin Türkiye'deki Geç Ergen Kızların Cinsel Risk Alma Davranışları Üzerindeki Etkileri) Başak Efe
The Impact of Parental Divorce And Interparental Conflict in Intact Families on Heterosexual Functioning of Young Turkish Women (Ailedeki Boşanmanın ve Boşanmamış/Ayrılmamış Ebeveynler Arasındaki Çatışmanın Genç Türk Kadınlarının Karşı Cinsle İlişkileri Üzerindeki Etkisi) Hande Kılınç Kunt
The Role Of Parenting And Family Background On Turkish Adolescent's Academic Achievement (Türkiye'de Çocuk Yetiştirme Stili ve Aile Yapısının Ergenlik Çağındaki Öğrencilerin Okul Başarısına Etkileri) Friederike Heyndrickx
Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Madde Bağımlılığı ile İlgili Bilgi, Görüş ve Tutumları Hakan Altıntaş, Fehminaz Temel, Esin Benli, Güle Çınar, Özlem Gelirer, Feride Aylin Gün, Aygül Kernak, Nevra Kundakçı
Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Boyun Eğici Davranışlar ve Şiddetle İlişkisi Mine Kaya, Gülsen Güneş, Burhanettin Kaya, Erkan Pehlivan
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Çevre Sorunları Konusundaki Farkındalık ve Duyarlılıkları Oya Özdemir, Ayşe Yıldız, Esin Ocaktan, Özlem Sarışen
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Depresyona Karşı Tutumları ve Psikiyatri Eğitiminin Bu Tutumlara Etkisi Medaim Yanık, Zeynep Şimşek, Mahmut Katı, Mehmet Nebioğlu
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Kopya Çekmeye İlişkin Tutum ve Görüşleri Çetin Semerci
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigaraya Karşı Tutumları Çetin Yıldırım, Pınar Çelik, Ayşın Şakar, Gönül Dinç
Trabzon İl Merkezi İlköğretimde Bulunan Çocuk ve Ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozukluğun Görülme Sıklığı Evrim Aktepe, Sema Kandil
Tutuklu ve Hükümlü Ergenlerle İlgili Yapılan Tezlerin Özetleri Alper Aksoy, Kültegin Ögel
Türk Cumhuriyetleri Öğrencilerinin Türk Dünyasına Bakışları Yakup Erdal Ertürk, Hayati Beşirli
Türk Dili Derslerinde Çocuk ve Gençlik Yazını Hikmet Asutay
Türk Gençliğinin Değerleri: Liseli Gençlik Üzerine Bir Araştırma Ertan Özensel
Türk Okullarının Çöküşü Türk Gençliğinin Çözülüşü, Toplumsal Dönüşüm Kaan Turhan
Türkçe Okuma Derslerinde Gençlik Yazını Hikmet Asutay
Türkiye ve Kazakistanlı Spora Katılımcı Erkek Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik İhtiyaçlarının Karşılaştırılması Emin Kuru
Türkiye'de Çocuk ve Genç İşçiliği Kadriye Bakırcı
Türkiye'de Eğitimin Suçla İlgili Dışsallıkları (1980-1999 Dönemini Kapsayan İlişki Ve Maliyet Analizi) Mehmet Tekçi
Türkiye’de Yüksek Öğrenim Gören Orta Asyalı Öğrencilerle Türk Öğrencilerin Stresle Başa Çıkma Tutumları ile Yardım Arama Davranışlarının İncelenmesi: KTÜ Örneği Kıyamuddin Nebizade
Türkiyede Mesleki Rehberlik Merkezlerinin Kuruluşu ve Okullarda Mesleki Rehberlik Çalışmaları Cavit Binbaşıoğlu
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesini Tercih Eden Öğrencilerin Kimi Sosyo-Demografik Özellikleri ve Mesleğe Bakış Açıları Züleyha Alper, Hakan Özdemir
Uludağ Üniversitesi'nde Din Psikolojisi ile İlgili Yapılan Tezler (1980-2002) Üzerine Bir Araştırma Mustafa Koç
Utanmadan Ergenlik (12-15 Yaş) Ekrem Rıza
Üniversite Adaylarının Depresyon Düzeyleri Tuncay Ergene, İbrahim Yıldırım
Üniversite Gençliğinin Din/İslam ve Terör İlişkisini Algılayışı (Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği) Kemaleddin Taş, Ramazan Uçar
Üniversite Gençliğinin Evlilik ve Aile Kurumuna Yaklaşımı (Fırat Üniversitesi Uygulaması) Maşallah Mutlu
Üniversite Gençliğinin Yabancılaşması Selçuk Uygun
Üniversite Ögrencilerinin Yalnızlık Duygularının Kişisel ve Sosyal Özellikleri, Öfke Egilimleri Açısından İncelenmesi Nihal Bıyık
Üniversite Öğrenci Profili: Kavramsal Bir Çözümleme ve Türkiye'ye İlişkin Bazı Ampirik Bulgular Seçkin Özsoy
Üniversite Öğrencileri için Mesleki Grup Rehberliği Programı ve Programın Etkisi Üzerine Bir Çalışma Dilek Yelda Bektaş, Aynan Demir
Üniversite Öğrencilerinde İnternet Kullanımının Psikososyal Durum ile İlişkisi Neslihan Keser Özcan
Üniversite Öğrencilerinde Öznel ve Psikolojik İyi Olmanın Yordayıcılarının İncelenmesi Fulya Cenkseven
Üniversite Öğrencilerinde Sanatsal Benlik Kavramının Bedensel Rahatsızlıklar Üzerindeki Etkisi Nagihan Oğuz Duran
Üniversite Öğrencilerinde Şişmanlık (Obezite) Durumu ve Diyet Ürünleri Kullanmaları Üzerinde Bir Araştırma Emel Memiş
Üniversite Öğrencilerine Verilen Etkin Dinleme Becerisi Eğitiminin Dinleme Becerisine Etkisi Zeynep Cihangir
Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarıları ile Problem Alanları Arasındaki İlişki Mustafa Koç, Selahattin Avşaroğlu, Adem Sezer
Üniversite Öğrencilerinin Bilgi Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Mustafa Akdağ, Mehmet Karahan
Üniversite Öğrencilerinin Cep Telefonu Kullanımı ve Gsm Operatörü Tercihleri Üzerine Bir Çalışma Kenan Aydın
Üniversite Öğrencilerinin Ders Çalışma Becerilerinin İncelenmesi Erdal Bay, Mehmet Nur Tuğluk, Başaran Gençdoğan
Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zeka Yetenekleri ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki Mehmet Engin Deniz, Ercan Yılmaz
Üniversite Öğrencilerinin Empatik Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Sibel Dinçyürek
Üniversite Öğrencilerinin Fast Food Tüketim Alışkanlıkları ve Tüketim Noktası Tercihlerini Etkileyen Faktörler İsmail Yalım Özdinç
Üniversite Öğrencilerinin Gazete Okuma ve Gazete Satın Alma Davranışları: Cumhuriyet Üniversitesi'nde Bir Uygulama Mustafa Gülmez, Olgun Kitapcı
Üniversite Öğrencilerinin Güç Mesafesi ve Belirsizlikten Kaçınma Algıları Üzerine Bir Araştırma Ali Rıza Terzi
Üniversite Öğrencilerinin İlaç Kullanım Durumlarının İncelenmesi Sinem İpteş, Leyla Khorshid
Üniversite Öğrencilerinin İnterneti Kullanma Amaçları Fevzi Dursun
Üniversite Öğrencilerinin İyilik Halinin İncelenmesi Türkan Doğan
Üniversite Öğrencilerinin Kadının Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Görüşleri: Kuzey Kıbrıs Örneği Müge Beidoğlu, Kemal A. Batman
Üniversite Öğrencilerinin Karar Vermede Öz Saygı Karar Verme Stilleri ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma Mehmet Engin Deniz
Üniversite Öğrencilerinin Kişilerarası Duyarlılıkları ile Reddedilme Duyarlılıklarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Atılgan Erözkan
Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Tipleri ile Öğrenim Gördükleri Alanlar Arasındaki İlişki Murat Balkıs
Üniversite Öğrencilerinin Lise Eğitimini Algılamaları ve İyileştirme ile İlgili Öneriler Tuğba Yanpar, Ramazan Özen
Üniversite Öğrencilerinin Öfke Ve Öfke İfade Tarzlarının Bağlanma Stilleri Ve Bazı Sosyo Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi Betül Aydın, Seval İmamoğlu
Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri ile Epistemolojik İnançları Arasındaki İlişki Deniz Deryakulu
Üniversite Öğrencilerinin Öznel İyi Oluş Düzeyleri Meliha Tuzgöl Dost
Üniversite Öğrencilerinin Satın Almaya İlişkin Karar Verme Biçimleri Emine Özmete, Emine Gönen
Üniversite Öğrencilerinin Sınav Kaygısı Ve Başaçıkma Davranışları Atılgan Erözkan
Üniversite Öğrencilerinin Sigara İçme Davranışlarıyla Öz Yeterlik İnançları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Hikmet Yazıcı, Yaşar Özbay
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Sorunlarını Açıklamaya Yönelik Bir Model Çalışması Mehmet Palancı
Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Biçimlerinin Yalnızlık Düzeyleri ile İlişkisi Hatice Odacı
Üniversite Öğrencilerinin Yakın İlişkilerindeki Bazı Değişkenlerin (Benlik Saygısı, Depresyon ve Saplantılı Düşünme) Bağlanma Stilleri Açısından İncelenmesi Erdal Hamarta
Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile Benlik Saygısı Düzeyleri Arasındaki İlişkiler Tevfik Fikret Karahan, Mehmet E. Serdoğan, Ali Haydar Şar, Ercümend Ersanlı, Saynur Nevres Kaya, Hatice Kumcağız
Üniversitede İlim ve Ahlak [Cahit Tanyol ve Sosyoloji Adlı Eseri Üzerine] Ömer Özcan
Üniversiteye Başlayan Öğrencilerin Sigara İçme Alışkanlıkları Canan Gündüz Telli, Zeynep Aytemur Solak, Duygu Özol, Abdullah Sayıner
Üniversiteye Girişte İki Aşamalı Sınavda Uygulanmış Olan Öğrenci Seçme Sınavı Puanları ile Öğrenci Yerleştirme Sınavı Puanları Arasındaki İlişkiler Hülya Kelecioğlu
Üniversiteye Hazırlık Dershanelerine Giden Öğrencilerin Boş Zamanlarını Değerlendirme Etkinlikleri (Malatya İli Örneği) Mehmet Nuri Gömleksiz
Üstün veya Özel Yetenekliler Hulusi Akkanat
Üstün Yetenekli Çocukların Eğitim İhtiyaçlarının Karşılanmasında Yaratıcı Dramanın Yeri Esra Ömeroğlu
Üstün Yetenekli Çocukların Karşılaştıkları Temel Problemler Murat Gökdere, Hakan Şevki Ayvacı, Mehmet Küçük
Üstün Yeteneklilerin Fen Öğretmenlerinin Hizmet İçi İhtiyaçlarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma Bilim Sanat Merkezi Örneklemi Murat Gökdere, Salih Çepni
Üstün Zekalı Çocukların Eğitim Modelleri Doğan Çağlar
Üstün Zekalı Çocukların Eğitimi Ümit Davaslıoğlu
Üstün Zekalı Çocukların Seçimi Doğan Çağlar
Üstün Zekalı veya Üstün Yetenekliler Özlem Ersoy, Neslihan Avcı
Vücuduma Neler Oluyor? Kızlar İçin Lynda Madaras, Area Madaras
Yapılandırıcı Öğrenme Kuramına Dayalı Olarak Geliştirilen Öğretim Modelinin Lise I. Sınıf Öğrencilerinin Basit Elektrik Devrelerine İlişkin Kavramsal Anlamalarına Etkisi Hüseyin Küçüközer
Yaş, Adolesan Suçları Ve Sosyal Bağ Teorisi Özden Özbay
Yetiştirme Yurdu Gençliği ve Din Eğitimi Orhan Demir
Yetiştirme Yurtlarındaki Adölasanların Benlik Saygıları ve Psikolojik Belirtileri Hacer Çetin
Yurttta Yaşayan Kız Üniversite Öğrencilerinde Nikotin Bağımlılığı ve Yoksunluğunun 12 Aylık Yaygınlığı Nazmiye Kaya, Ali Savaş Çilli
Yüksek Öğrenim Derslerinde Web Desteğinin Öğrenciler Üzerindeki Etkileri Zuhal Tanrıkulu
RSS - 2004 beslemesine abone olun.