2002 Yılında Yayınlanmış Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu yılda yayınlanmış gençlikle ilgili 418 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan
Ankara’da Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeylerdeki 14-15 Yaş Grup Öğrencilerin Beslenme Durumu ve Bunu Etkileyen Bazı Faktörler Üzerinde Bir Araştırma Didem Önay
İlköğretim İkinci Kademe Seviyesindeki Ergenlerin Denetim Odağı Özelliklerinin Yaratıcı Düşünceye Etkisi Fatma Betül Aydın, Azize Nilgün Canel
İşitme Engelli ve Engelli Olmayan İlköğretim Öğrencilerinin Benlik Kavramları ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Asude Bilgin, Hülya Kartal
Kesin Dönüş Yapan İşçi Çocuklarının Uyum Problemi Üzerine Bir Alan Araştırması Ayşe Kuruüzüm
Konya’da Esnaf Tüccar ve Gençlerle Konuşmalarım
The Relationship Between Internet Use And Loneliness of University Students (Üniversite Öğrencilerinin İnternet Kullanımları ve Yalnızlıkları Arasındaki İlişki) Neva Sancak Ayaroğlu
Üniversite Öğrencilerinde Kaygı Belirtileri ve Bağlanma Biçimleri ile Kişilerarası Şemalar Arasındaki İlişkiler Özlem Çakmak Tolan
Üniversite Öğrencilerinde Uyuma Dönük Başaçıkma Davranışları, Depresyon ve Psikolojik Belirtiler Osman Çakır
Üniversite Öğrencilerinin Problem Alanları, Problemlilik Düzeyleri, Problem Çözme Becerileri ve Yardım Arama Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ferah Şahin Akaydın
Üniversite-Belediye İşbirliğine Doğru: Kent Belediyelerinin Üniversite Gençliği ve Öğretim Elemanlarına Yönelik Hizmetleri Leyla Kahraman, Kemal Öktem
Zirvenin Kilometre Taşları: Üniversiteye Giden Yol Hamza Aydoğdu
'90'lı Yıllarda Öğrenci Hareketi Cihan Tuğal
"Dünden Yarına İGD" İlerici Yurtsever Gençlik Kollektif
“Gençlerin İnternet Kullanımı” Çalıştay Raporu İnternet Kurulu
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Nazmiye Kaya, Ali Savaş Çilli
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Mehmet Engin Deniz
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Melike Sayıl, Ayşen Güre Duru, Zehra Uçanok
(2 KEZ GİRİLMİŞ) 17-25 Yaş Gençlerde Görülen Bazı Dini Şüpheler ve Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi Kadir Ak
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Akran Baskısı Düzeyi Farklı Olan Öğrencilerin Risk Alma, Sigara İçme Davranışı ve Okul Başarılarının İncelenmesi Binnaz Kıran
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ankara'da Bir Anadolu Lisesinde Orta 3 ve Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Hizmeti Kullanımı Hilal Özcebe, Dilek Aslan, Ertay Boran, Nuray Durmuş, Hülya Ercan, Ceren Erol, Funda Erol, Gökçen Bağçeçik
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Aşırı Uçlarda Siyasal Tutumlara Sahip Üniversite Öğrencilerinin Bazı Psikolojik Değişkenler Açısından Karşılaştırılması Özgür Güldü, Ali Dönmez
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Depresyonu Olan ve Olmayan Genç Kızlar ve Annelerindeki Adet Öncesi Yakınmaların Karşılaştırılması Fisun Akdeniz, Saniye Korkmaz Çetin, Müge Tamar, Burcu Beker
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ergenlik Dönemi Mustafa Otrar
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ergenlik Döneminde Evlenen Kızların Psikosoyal Değerlendirilmesi Hatice Mandacı
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Fırat Üniversitesi Öğrencilerinin Dini İnançları Üzerine Bir Alan Araştırması( böyle bir tez doktora olarak yok. yükseklisans tezi bu. ve ben bunu yaptım. bu yanlış bir tez. yükseklisansı olan zaten yapıldı. bunu yazdımki buraya sürekli karşıma çıkmasın. Abdullah Çalışkan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Gençler ve İntihar: Diğer Yaş Gruplarıyla Farklılaşan Özellikler Ayşegül Durak Batıgün
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Kalabalık Sınıfların Etkileri Ayşen Bakioğlu, Nazlı Polat
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Mehmet Engin Deniz, Coşkun Arslan, Erdal Hamarta
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Mersin Üniversitesi Öğrencilerinde Madde Kullanım Yaygınlığı ve İlişkili Özellikler Şenel Tot, Kemal Yazıcı, Aylin Ertekin Yazıcı, Pervin Erdem, Nilgün Bal, Özmen Metin, Handan Çamdeviren
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ortaöğretim Öğrencilerinde Sosyal Fobi ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki ve Bunların Bunları Etkileyen Faktörler Z. Arıcıoğulları, Abdurrahman Altındağ, Ömer Özbulut, Ş. Özen, Aytekin Sır
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Pamukkale Üniversitesi Öğrencilerinin Toplumsal, Ekonomik ve Siyasal Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma Hasan Tüzen, Mehmet Meder
(2 KEZ GİRİLMİŞ) The Psychological Effects Of The University Entrance Examination On High School Students: The Role Of Self-Esteem And Anxiety Metin Özdemir
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrencileri ile Anoreksiya Nevroza Tanısı Alan ve Almayan Bireylerde Bağlanma Biçimleri, Kişilerarası Şemalar ve Yeme Örüntüleri Arasındaki İlişkiler Berna Keskingöz
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimi Kararlarında Kendilerine Yardım Eden Kaynakların Belirlenmesi Ragıp Özyürek
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversiteli Gençlerde Mesleki Tercihler ve Girişimcilik Eğilimleri Kahraman Arslan
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Gençlik Dönemi Özellikleri ve Genç Anne-Baba İletişimi Fatma Alisinanoğlu
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Gençlik Dönemi Özellikleri ve Genç Anne-Baba İletişimi Fatma Alisinanoğlu
(3 KEZ GİRİLMİŞ)Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimi Kararlarında Kendilerine Yardım Eden Kaynakların Belirlenmesi Meral Atıcı, Ragıp Özyürek
(BİLDİRİ) Genç Türkler - Londra'da Yaşayan Toplumsal ve Ekonomik Eşitsizliğe Örnek Oluşturan Bir Grup Pınar Enneli
(BİLDİRİ) İlköğretim Öğrencilerinin Sorunları İle Değerleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Mehmet Bilgin
(BİLDİRİ) Ortaokulda Eğitim Gören Türk Gençlerini Dinlemek Pınar Enneli
(BİLDİRİ) Romantik İlişkisi Olan ve Olmayan Üniversite Öğrencilerinin Çeşitli Sosyal Psikolojik Etkenler Yönünden Karşılaştırılması (Poster Bildiri) Ayda Büyükşahin Sunal
(BİLDİRİ) Sosyal Hizmet Eğitiminde Öğrenci Boyutu
(HİÇ BİLGİ GİRİLMEMİŞ) Gençlerin Uğrunda Yaşadıkları, Yaşam Amaçları ve Dindarlık İlişkisi Ali Küşat
(KONGRE) XII. Ulusal Psikoloji Kongresi, Güncel Sorunlar ve Psikoloji Kongre Kitabı
(KONU UYGUN DEĞİL) Askerlik Döneminin, Gençliğin Müzikal Beğenisine Etkileri Özcan Özhun
(KONU UYGUN DEĞİL) Konak İlçesinde Genç Yaş Populasyonunda Hipertansiyon Sıklığı ve Risk Faktörleri İle İlişkisi Ahmet Soysal
(KONU UYGUN DEĞİL) Türkiye'de Slalom ve Kayaklı Koşu Yapan Genç Erkek Kayakçıların Kendini Fiziksel Algılama ve Beden İmgelerinden Hoşnut Olma Profilleri Okan Gültekin
(KONU UYGUN DEĞİL) Üniversite Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesini Öğrenmelerinde Akran Eğitimi Modelinin Etkinliğinin İncelenmesi Arzu Tuna
(KONU UYGUN DEĞİL) Yaratıcı Olmayan Roman [Perihan Mağden''in İki Genç Kızın Romanı Adlı Eseri Üzerine] Semih Gümüş
(KONU UYGUN DEĞİL) Yaşlı ve Genç Hasta Gruplarında Majör Depresif Epidozun Klinik Karakteristikleri, Benzer ve Farklı Yönleri Sibel Çakır
(KONU UYGUN DEĞİL)Çocuk ve Ergenlerde Beş Farklı Bozuklukta Olanzapin Kullanımı Özlem Gencer
(KONU-ÇALIŞILAN GRUP UYGUN DEĞİL)Toplumsal-Kültürel Bağlamda Babalık Kurgu ve Pratiklerinin Çocuk Eğitimine Etkileri: Üç Kuşak Babalar Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma Mustafa Sever
(mükerrer) Gençlik ve İntihar İlişkisi Çerçevesinde Özürlü Olma: Bir Grup Özürlü Üniversite Öğrencisinin İntihar Hakkındaki Düşünceleri Esra Burcu
(Mükerrer) Sosyal Çevrenin Sokak Çocukluğuna ve Çocuk Suçluluğuna Etkisi: Diyarbakır Örneği Rüstem Erkan, Mazhar Bağlı, Faruk Sümer, Mahmut Ünver
(silinecek roman) Akşamüstü Ezgisi Amit Chaudhuri
(SİLİNECEK_LİSANS TEZİ) Kentleşme ve Çocuk Suçluluğu Mevlüt Öz
(SÖYLEŞİ) Türkiye''nin İki Büyük Hazinesi Genç Nüfusu ve Su İlber Ortaylı
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Çocukların Şiddete Yönelimlerinde Değer Taşıyıcısı Bir Birim Olarak Ailenin Etkisi Rıza Sam
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Genç Erişkin Erkeklerin AIDS Konusundaki Eğitimleri S. Ceylan, Cengizhan Açıkel, Selim Kılıç, Tayfun Kır, M. Hadse
1.Ulusal Çocuk Ve Suç : Nedenler Ve Önleme Çalışmaları Sempozyumu Unicef
12 Mart Öncesi Gençlik Alpaslan Işıklı
12-15 Yaş Arası Kız ve Erkek Çocukların Kadınlık ve Erkeklik Rollerini Algılayış Biçimleri Güner Dörtköşeoğlu
17-25 Yaş Gençlerde Görülen Bazı Dini Şüpheler ve Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi Kadir Ak
18-30 Yaşlar Arası Genç Yetişkinlerde Görülen Ahlaki Sorunların Psiko-Sosyal Açıdan Tahlili (Sapanca Örneği) Abdülhamid Esmeli
1996-1999 Çocuk Suçluluğu Profili Ayşim Tuğ, Yeşim Doğan, İ. Hamit Hancı
Açıköğretim Lisesine Kayıtlı Engelli Öğrencilerin Sisteme İlişkin Görüş ve Beklentilerinin Değerlendirilmesi Sibel Dere
Adolesan ve Çevre Bige Surlu
Adolesanların Sık Karşılaştığı Kasıtsız ve Kasıtlı Yaralanmalara Yönelik Riskli Davranışların Adana İl Merkezindeki Lise Öğrencileri Arasındaki Yaygınlığı Ahmet Ergin
Adölesan Kızlara Yönelik Okula Dayalı Üreme Sağlığı Eğitiminin Etkinliği Zehra Gölbaşı
Adölesanlar ve Anneleri Arasındaki İletişim Hilal Özcebe, Rıza Sönmez, Özlem Akıncı, Şükran Baycu, Derya Karaçay, Selda Kargın, Mahmut Öncül, Ömer Ozan Öz
Adölesanlarda Gebelik Sorunlarının ve Benlik Saygısının İncelenmesi Ümran Sevil, Alev Ekmekçi
Ahlak Eğitimi Çerçevesinde Utanma (Haya) Duygusu Eğitimi (Niğde İl Merkezindeki Lise Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma) Mevlüt Baycu
Aile İçi İstismarın Ergenin Uyumsuzluk Düzeyi ile İlişkisi Rukiye Yenibaş
Ailelerin Gençlere Karşı Tutumları ve Gençlerin Ailelerinin Tutumlarını Algılayışlarına Yönelik Üniversite Gençliği Üzerinde Bir Araştırma Şule Çerik
Akdeniz Üniversitesi Öğrencilerinin Serbest Zaman Özellikleri ve Dış Mekan Rekreasyon Eğilimlerinin Belirlenmesi Sibel Mansuroğlu
Akran Baskısı Düzeyi Farklı Olan Öğrencilerin Risk Alma, Sigara İçme Davranışı ve Okul Başarılarının İncelenmesi Binnaz Kıran
Akran İlişkileri Ölçeği Ve Akran Sapması Ölçeği Geliştirme Çalışması Sema Kaner
Aleksitimik Olan ve Olmayan Üniversite Öğrencilerinin Duygu İfade Eden Sözcük ve Deyimlere Yükledikleri Duygu Yoğunlukları Gül Sallıoğlu
Amasya’da Yaşayan 15 Yaş Üzeri Nüfusun Dinlediği Müzik Türlerinin Sosyokültürel Faktörlere Göre Dağılımı Nazlı Yener Demirkol
Anababa Denetimi İle Ergenlerin Suç Kabul Edilen Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Sema Kaner
Anababa Tutumları ile Gençlerdeki Duygusal ve Davranışsal Bozukluklar Arasındaki İlişki Şeyma Sipahioğlu
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğrencilerine Uygulanan Aile Değerlendirme Ölçeği ile Piers- Harris'in Çocuklarda Öz Kavramı Ölçeği'nden Elde Edilen Sonuçlarla Öğrencilerin Genel Başarı Puanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Rüçhan Gökdağ
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Öğrencilerinin Lisansüstü Öğretime İlişkin Görüşleri Ergül Adıgüzel
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesinin Yurtta Kalan Kız ve Erkek Öğrencilerinin Süt ve Süt Ürünleri Tüketim Sıklığı Üzerinde Bir Araştırma Seniha Hasipek, Nimet Kaleli Sevenay
Ankara'da Bir Anadolu Lisesi'nde Orta 3 Ve Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Hizmeti Kullanımı Hilal Özcebe, Dilek Aslan, Ertay Boran, Nuray Durmuş, Hülya Ercan, Ceren Erol, Funda Erol, Gökçen Bağçeçik
Ankara'da Yüksek Öğretim Öğrenci Yurtlarında Kalan Öğrencilerin Beslenme Sorunları Torkan Haşemi Nia
Ankara'da Yüksek Öğretim Öğrenci Yurtlarında Kalan Öğrencilerinin Beslenme Sorunları Türkan Heşeminia, Deniz Çalışkan, Aysel Işık
Ankara’da Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin Evliliğe Bakış Açıları ve Eş Seçme Kriterleri
Anne Baba Saldırganlığı ile Lise Öğrencilerinin Saldırganlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Zeynep Bolat Karataş
Aşırı Uçlarda Siyasal Tutumlara Sahip Üniversite Öğrencilerinin Bazı Psikolojik Değişkenler Açısından Karşılaştırılması Ali Dönmez, Özgür Güldü
Atatürk Düşüncesinde Gençlik Eğitim ve Spor Ahmet Gökhan Yazıcı
Avrupa Birliği Gençlik Eğitim Programları Filiz Çetin
Avrupa Üniversitelerinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri Şermin Külahoğlu
Aydın’da Sokakta Çalışan Çocuklarda Suçluluk Özlem Erel, Mustafa Selim Özkök, Ufuk Katkıcı
Batman'da Genç Kız İntiharları İbrahim Cılga
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Okul Deneyimi Dersini Algılama Düzeyleri Gülten Hergüner, Sibel Arslan, Hakan Dündar
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri ile Diğer Fakülte ve Yüksek Okulun Öğrencilerinin Psikolojik Özelliklerinin ve Depresif Belirtilerinin Karşılaştırılması Çağatay Dereceli
Beslenme Dersi Alan ve Almayan Afyon Kocatepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Beslenme Bilgi ve Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma Nurhayat Özpınar Karayormuk
Bibliyoterapinin Aileleriyle Çatışma İçinde Olan Gençlerin Çatışma Düzeylerine Etkisi Bilge Yılmaz
Bilgisayar Destekli Asenkron İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Başarısına Etkisi Bünyamin Atıcı, Mehmet Gürol
Bilgisayar Kaygısı: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Çalışma Ayşen Gürcan Namlu, Esra Ceyhan
Bilişsel Davranışcıl Yaklaşımla Bütünleştirilmiş Psiko-Dramanın Üniversite Öğrencilerinin Kişilerarası İlişkilerle İlgili Bilişsel Çarpıtmaların ve Temel İnançlar Üzerine Etkisi Zeynep Hamamcı
Bipolar I Bozukluğu Olan İki Ergen Olguda Duygudurum Düzenleyiciyle Birlikte Olanzipin Kullanımı F. Neslihan İnal Emiroğlu, Burak Baykara, Ayşen Baykara
Bir Grup Ergen Kızda Duygudurum Modülasyonu ve Kendilik Objesi Deneyimleri: Söylem Analizi Lale Köse
Bir Grup Genç Yetişkin Erkekte Uyuşturucu Madde Kullanımına Yönelik Görüşler Servet Ebrinç, Cengiz Başoğlu, Mesut Çetin, Ferit Karaduman, Necati Çobanoğlu, Beyhan Maden
Bir Grup Lise Öğrencisinin Stresle Başa Çıkma Yolları ile Strese Dayanıklılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Meral Pamik Çiftçi
Bir Grup Üniversite Öğrencisinde Renk ve Sayı Tercihi Murat Kuloğlu, Murad Atmaca, Ömer Geçici, Ahmet Ünal, Ahmet Ertan Tezcan
Bir Özsaygı Geliştirme Programının Yetiştirme Yurdunda Yaşayan Ergenlerin Özsaygı Düzeyleri Üzerinde Etkililiği Bircan Reçber
Bir Üniversite Hastanesinde Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Konsültasyonlarının Değerlendirilmesi Osman Abalı, Gökçe Sözen, Ümran Dilara Tüzün
Birinci Basamakta Adolesan Sorunlarına Yaklaşım Hilal Özcebe
Cinsel Eğitim Programına Dayalı Cinsel Bilgi Testinin Geliştirilmesi Ömer Kutlu, Figen Çok
Cinsiyetleri Farklı Üniversite Öğrencilerinin Eş Seçimi Tercihlerine Göre Denetim Odakları Mehmet Kaya
Çalışan Öğrencilerin Eğitim Profili: Ankara İskitler Endüstri Meslek Lisesi`nden Örnek Bir Çalışma (Educational Attainment of Working Students: Evidence From Iskitler Industry and Vocational High School in Ankara) Dilek Kayaalp
Çalışan ve Öğrenci Ergenlerde Kimlik Duygusu Kazanımının Araştırılması Demet Pekşen Süslü
Çeteye Katılma Potansiyeli Olan ve Olmayan Liseli Gençlerin Arkadaş Grupları ile İlişkileri: Çeteye Katılma Potansiyeli Olan Gençlerin Grup Dinamikleri Nurdan Duman
Çırak Öğrencilerin Sorunları Ali Rıza Abay
Çıraklık Eğitimine Devam Eden 14-19 Yaş Arasındaki Çalışan Gençlerin Sosyo-Kültürel Yapıları ve Eğitim Problemleri Bayram Yılmaz
Çocuk Ceza Adalet Sisteminin Unsurları İ.Hamit Hancı, Hande Berktin, Arzu Kutucu, Hakim Salih Cantürk, Melek Yalçın, Hatice Songül, Emine Tanıyıcı, İbrahim Yücesoy
Çocuk İstismarı Ve İhmali: Erken Dönem Stresinin Nöro Biyolojik Gelişime Etkisi Ilgın Gökler
Çocuk Mahkemeleri Mevzuatı ve Adli Tıp A. N. Kök
Çocuk Suçluluğu Konusunda Türk Eğitim Tarihinde İlk Önemli Araştırma Yahya Akyüz
Çocuk Suçluluğu Ve Çocuk Yargılamasının Adli Bilimler Açısından Değerlendirilmesi Şükrü İlci
Çocuk Suçluluğu Ve Nedenleri İle Uluslararası Ve Ulusal Hukukta Çocuğun Hakları Hüseyin Ayanoğlu
Çocuk Suçluluğu, Çocuk Mahkemeleri ve Suçlu Çocukların Yeniden Topluma Kazandırılması (Ankara Çocuk Islahevi Örneği) Ezgi Germeç
Çocuk Suçluluğunda Sosyodemografik Özellikler Gülcan Güleç, Çınar Yenilmez, Yasemin Günay, Gülten Seber
Çocuk ve Ergen Suçluluğu İ. Hamit Hancı
Çocuk ve Ergende Sosyal ve Ahlak Gelişimi Aysel Çağdaş, Zarife Şahin Seçer
Çocuk ve Ergenlerde Tourette Bozukluğu: Sosyodemografik, Klinik Özellikler ve Eştanılar Fevziye Toros, Şenal Tot, Ayşe Avcı
Çocuk ve Ergenlerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu Özgür Yorbık, Sinan Dikkatli, Teoman Söhmen
Çocuk ve Ergenlerdeki Major Depresif Bozukluğuna Eşlik Eden Tanıların Dağılım ve Sıklığının Araştırılması İlker Erdoğan, Müge Tamar
Çocuk ve Genç Haklarına İlişkin Ulusalüstü Belgeler (Bölgesel Sistemler) Mehmet Semih Gemalmaz
Çocuk ve Genç İşgücüne Yönelik Sosyal Politikalar Barış Yorulmaz
Çocuk ve Göç Zübeyit Gün
Çocuklarda Suç Davranışları, Farik-Mümeyyizlik Ve Sosyodemografik Özellikler Şakir Özen, Remzi Oto, Yaşar Tıraşçı, Yunus Emre Ayna
Çocukluk Çağı ve Adolesan Yaş Grubunda Noktürnal ve Diürnal Enürezis Epidemiyolojisi Murat Bozlu, Selahittin Çayan, Erdal Doruk, Bülent Canpolat, Erdem Akbay
Çocukluk Çağı ve Ergenlik Dönemi Depresyonlarında Risk Etmenleri Fevziye Toros
Çocukluk ve Ergenlik Çağı Bipolar Bozukluğu Tanı ve Ayırıcı Tanı F. Neslihan İnal Emiroğlu, Özlem Gencer Bozabalı
Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Beslenme Gülbin Gökçay, Muazzez Garipağaoğlu
Çocukluk, Gençlik Çağı Eğitimi ve Problemleri Hayrettin Gürsoy
Çocuklukta Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Almış Olguların Ergenlik Dönemindeki Psikiyatrik Durumlarının İncelenmesi Ayla Aysev, Pınar Öner
Deprem Bölgesinde Prefabriklerde Kalan Üniversite Öğrencilerinin Sorunları ve Beklentileri (Bolu Örneği) Safiye Caba
Deprem Yaşamış Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Belirtileri Yordamada Psikolojik Dayanıklılığın Rolü (Predictive Role of Hardiness on Psychological Symtomatology of University Students Experienced Earthquake) Mithat Durak
Depresif Bozukluğu Olan Ergen Kızlarda Adet Döngüsünün Duygudurum Üzerine Etkileri Saniye Korkmaz Çetin
Depresyonu Olan ve Olmayan Genç Kızlar ve Annelerindeki Adet Öncesi Yakınmaların Karşılaştırılması Fisun Akdeniz, Saniye Korkmaz Çetin, Müge Tamar, Burcu Beker
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu: Sosyodemografik Özellikler, Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri Fevziye Toros, Cengiz Tataroğlu
Dikkatsizlik Yakınmasıyla Başvuran Ergenlerin Aldıkları Tanılar Özgür Öner, Bedriye Öncü, Günay Sağduyu, Saynur Canat
Dini Duygu ve Düşüncenin Gençlerin Tutum ve Davranışları Üzerindeki Etkisi Ali Küşat
Dini İnanç Gelişimi Açısından Köy ve Şehir Çocuklarının Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma Aydın Tuncer
Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğrenci Profili: Yansımalar ve Öneriler Yeşim Kuştepeli, Yaprak Gülcan
Edirne'de Lise Öğrencilerinde Sigara İçme Prevalansı Kaçakçılık, Reklamlar ve Ergenlerin Sigaraya Ulaşması Celal Karlıkaya
Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Bazı Sosyo-ekonomik Özellikleri İle Fakülte Tercihleri Arasındaki İlişki Hüseyin Hüsnü Bahar
Elazığ İl Merkezi İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Fiziksel Şiddete Maruziyetleri ve Yaklaşımları Süleyman Erhan Deveci
Ergen İntiharlarındaki Risk Faktörleri Bir Psiko-Sosyal Modelin Sınanması (Batman İli Örneği) Sevim Terzi Ünsal
Ergen İş Deneyiminin Psikososyal Sonuçları Tezan Bildik
Ergen Kişiliği Bağlamında Din-Kişilik İlişkisi Abdülkerim Bahadır
Ergenin Kişilik Gelişiminde Ebeveynin Rolü Yücel Öksüz
Ergenlerde Algılanan Duygusal İstismar ile Kendilik İmgesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Şeyda Uzun
Ergenlerde Beslenme F. Kardaş, Z. Orbak
Ergenlerde Depresyon: Epidemiyoloji, Klinik Görünüm, Komorbidite, Seyir, Komplikasyonlar Dilek Özer, Ahmet Kocabıyık, Volkan Girgin, Pınar Demiraslan
Ergenlerde Karar Verme Stratejilerinin ve Sosyal Becerilerinin Transaksiyonel Analiz (Ta) Kuramına Göre İncelenmesi Mehmet Engin Deniz
Ergenlerde Kendilik Algısı ile Psikopatoloji Arasında Bağıntı Var mı? Haluk Özbay, Sibel Örsel, Asena Akdemir, Buket Cinemre
Ergenlerde Madde Kullanımı Müjgan Alikaşifoğlu, Oya Ercan
Ergenlerde Ölüm Düşüncesi ve Ölüm Ötesiyle İlgili Dini İnançlar Şükran Çevik
Ergenlerde Problem Çözme Becerisini Geliştirmeye Yönelik Bir Grup Çalışması Programının Etkisinin İncelenmesi Sebahat Söylemez
Ergenlerde Problem Çözme Becerisini Yordayan Bir Değişken Olarak Benlik İmgesi Bahar Nadir
Ergenlerde Risk Alma Davranışının İncelenmesi Türkan Yılmaz
Ergenlerde Sorunlarla Başa Çıkma Davranışları Demet Öngen
Ergenlerin Akran ilişkileri ile Suç Kabul Edilen Davranışlar Arasındaki ilişkinin İncelenmesi E. Delikara
Ergenlerin Cinsiyet ve Cinsiyet Rollerinin Benlik İmajına Etkisi Fulya Cenkseven
Ergenlerin Öfke Yaşantıları, Benlik Algıları ve Akademik Başarı İlişkileri Yeşim Güleç
Ergenlerin Sosyal Kaygı Düzeyleri, Ana-Baba Tutumları ve Ailede Görülen Risk Faktörleri Üzerine Bir Çalışma Zülal Erkan
Ergenlerin Sosyal Kaygı Düzeylerinin Ana Baba Tutumları ve Cinsiyet Açısından İncelenmesi Zülal Erkan, Songül Sonay Güçray, Sabahattin Çam
Ergenliğe Geçişte Bilgilendirmenin Ergenin Bilgi Düzeyi ve Benlik Algısına Etkisi Melike Sayıl, Ayşen Yılmaz Güre, Zehra Uçanok
Ergenlik Çağında Din Eğitimi Nezahat Yıldız
Ergenlik Dönemi Mustafa Otrar
Ergenlik Dönemi Fulya Alpan
Ergenlik Dönemi Kişilik Gelişiminde Temel Kavramlar Abdülkerim Bahadır
Ergenlik Dönemi Ve Ergenlerde Suisid Açısından Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi Başak Özçelik, Oğuz Karamustafalıoğlu
Ergenlik Dönemi: Üstbenliğin Gelişmesinde Kritik Bir Evre Celal Odağ, Müge Tamar
Ergenlik Döneminde Aşılması Gereken Bir Evre: Biseksüalite Celal Odağ, Tezan Bildik
Ergenlik Döneminde Dua ve İbadet Psikolojisinin Ruh Sağlığı Üzerindeki Etkileri Mustafa Koç
Ergenlik Döneminde Evlenen Kızların Psikososyal Değerlendirilmesi Hatice Mandacı
Ergenlik Döneminde Gelişim Ayşe Sibel Türküm
Ergenlik Döneminde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Leyla Ercan
Ergenlik Döneminde Sosyal-Duygusal İlişkiler ve Kuşak Çatışması Adalet Kandır
Ergenlik ve Toplum Leyla Fetihi
Erken Büyüyen Çocuklar: Günümüzün Ergenleri Erdal Atabek
Erken Ergenlik Döneminde Duygusal Gereksinimler, Aileyle Çatışma Alanları ve Benlik Kavramı: Betimsel Bir İnceleme Melike Sayıl, Zehra Uçanok, Ayşen Güre
Eski Doğu Almanya’da Gençlik Hareketi ve Gençlik Romanları Hikmet Asutay
Farik ve Mümeyyizlik, Gasp ve Hırsızlık Murat Bilgili, Hakan Kar, Emine Yavuz, Esin Akgül
Farklı Liselerde Öğrenim Gören Lise Son Sınıfı Öğrencilerinin Mesleki Tercihlerinin ve İlgi Alanlarının Belirlenip Karşılaştırılması Ebru Ateş
Farklı Liselerde Öğrenim Gören Öğrencilerin Liselere Girişte ve Bitirirken Sahip Oldukları İletişim Becerilerinin Belirlenip Kıyaslanması Münevver Vatansever
Fen Lisesi ile Genel Lise Öğrencilerinin Mesleki Yönelimlerinin Karşılaştırılması Yaşar Barut, Hatice Odacı
Fen, Sosyal ve Eğitim Bilimi Alanlarında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme Biçimleri Arasındaki Farklılığın İncelenmesi Altay Eren
Feuerstein'in Aracılı Zenginleştirme Programı Temel Alınarak Hazırlanan Programın Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi Duran Özüberk
Fırat Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tıp Eğitimi ve Mezuniyet Sonrası Hakkındaki Düşünceleri Yasemin Açık, Ferdane Oğuzöncül, S. Aytaç Polat, Yüksel Güngör, Leyla Güngör
Fırat Üniversitesi Öğrencilerinin Dini İnançları Üzerine Bir Alan Araştırması Abdullah Çalışkan
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Tıp Eğitimi Hakkındaki Görüşleri Işıl İrem Budakoğlu, Seçil Özkan, Işıl Maral, M. AIi Bumin, Remzi Aygün
Geleneksel Öğretim Yöntemleri ile İşbirlikli Öğrenmenin Öğrenci Başarısı ve Hatırda Tutma Üzerindeki Etkiler Emel Günay
Gelirin Çocuk İstihdam Üzerindeki Etkisi Gülten Dikbayık, Meltem Dayıoğlu, M.Akif Bakır, Anlı Ataöv
Genç Kız ve Kadın İntiharları II: Cumhuriyet Erkeğinin Kadın İmgesi Zafer Toprak
Genç Nüfus ve Türkiye'nin Fırsat Penceresi Cahit Uyanık
Genç Nüfusta Toplumsal Bütünleşmeye Dini Hayat (Elbistan Örneği) A. Faruk Sinanoğlu
Genç Tüketiciler Tarafından Bakım Etiketi Sembollerinin Anlaşabilirliği Mebrure Halhallı
Genç Türkler - Toplumsal Eşitsizliğe Örnek Oluşturan Görülmez Bir Grup Pınar Enneli
Genç ve İntihar: Diğer Yaş Gruplarıyla Farklılaşan Özellikler Ayşegül Durak Batıgün
Gençlerde Dini Kalıp Yargılar (Sosyal Psikolojik Bir Araştırma) Asım Yapıcı
Gençliğin Etrafındaki Büyük Tehlike Alkol Ve Uyuşturucu Şükrü Özbuğday
Gençliğin Gözüyle Türk Dili ve Yunus Emre
Gençlik Dönemi Özellikleri ve Genç Anne-Baba İletişimi Fatma Alisinanoğlu
Gençlik Dönemi Özellikleri ve Genç Anne-Baba İletişimi Fatma Alisinanoğlu
Gençlik Problemleri Açısından Üniversite Gençliği Selahattin Özyurt, M. Sait Doğan
Gençlik Problemleri Açısından Üniversite Gençliği Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma Selahattin Özyurt, M. Sait Doğan
Gençlik ve Din Hayati Hökelekli
Gençlik ve Kent Yönetimi Azfar Khan, Bülent Piyal, Hella Hetschger, Maria Tılsızıglou, Melek Göregenli, Nermin Çelen, Nilgün E. Sippel, Sevda Uluğtekin, Sezen Zeytinoğlu, Şeyda Kozcu
Gençlik ve Terörizm Necati Alkan
Görsel Medya ve Şiddet Kültürü (Ortaöğretim Çağı Gençliğinin Şiddet Eğiliminde Görsel Medyanın Etkisi) Malatya Uygulaması Bekir Kocadaş
Grup Rehberliğinin İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Mesleki Yönelimleri Üzerindeki Etkisi Seher Balcı, Hatice Odacı
Grup Rehberliğinin Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Alan Tercihlerinde Gerçekçi Davranmalarına Etkisi Davut Aydın
Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizinin Bursa'da "Ergen ve Çocuklarda Yale-Brown Obsesif Kompulsif Bozukluk Skalası" Üzerine Uygulanması Emine Özgür Ünlü
Harbi Delikanlılar William Pollack
Hıristiyan Gençlerin El Kitabı P. Luigi Iannitto
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Din Anlayış Ölçeği Üzerine Bir Pilot Araştırma Niyazi Akyüz
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Dindarlık ve Ölüm Kaygıları Üzerine Boylamsal Bir Çalışma Murat Yıldız
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim Beklentileri (Darende İlahiyat Fakültesi Örneği) Şuayip Özdemir
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma Adem Şahin
İletişim Becerileri Eğitiminin Mesleki Eğitim Merkezi'ne Devam Eden Genç İşçilerin İletişim Becerilerini Değerlendirmelerine Etkisi Emine Ece Demirci
İlk Gençlik Heyecanları Semiha Türkyılmaz
İlköğretim Okulları ve Liselerde Öğrenim Gören Kız ve Erkek Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor Dersine İlişkin Tutumları Metin Şişko, Gıyasettin Demirhan
İlköğretim ve Liselerde Dindarlık Üzerine Bir Araştırma (Diyarbakır Örneği) Talip Atalay
İnternet ve Ergenler: İnternet Kullanan Ergenlerin Psiko-Sosyal Özellikleri ve İnternetin Gençler Üzerindeki Etkileri Mesut Taşkın
İpek Ongun'un "Bir Genç Kızın Gizli Defteri" Adlı Romanında Yer Alan Eğitim Amaçlı İletiler Arzu Erdi
İstanbul'da Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Taciz Deneyimleri Üzerine Bir Çalışma: Betimsel Özellikler ve İlişkili Değişkenler Aslı Aktaş Atamer, F. Atan Yavuz
Kader Anlayışının 15-18 Yaşlar Arasındaki Gençlerin Tutum ve Davranışlarına Etkisi Seyfullah Coşkun
Kalabalık Sınıfların Etkileri (Bir Önaraştırma Çalışması) Ayşe Bakioğlu, Nazlı Polat
Kasabada Yaşayan Lise Öğrencilerinin Üniversite Sınavı Öncesi Sınav Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Başaran Gençdoğan
Kendini Açma Düzeyleri Farklı Genel Lise Öğrencilerinin Bazı Değişkenler Açısından Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi Mine Demirhan
Kıbrıslı Türk Gençleri Konuşuyor Çağla Güngör
Kısa Semptom Envanteri (KSE): Ergenler İçin Kullanımının Geçerlik, Güvenirlik ve Faktör Yapısı Nesrin Hisli Şahin, Ayşegül Durak Batıgün, Sinem Uğurtaş
Kız Meslek Liselerinin İşlevlerini Yerine Getirme Düzeyi (Elazığ İli Örneği) Aysun Gürol
Kız ve Erkek On Birinci Sınıf Öğrencilerinin Kariyer Yetkinlik Beklentisi, Kariyer Seçenekleri Zenginliği, Akademik Performans ve Yetenekleri Arasındaki Ilişkiler Ragıp Özyürek
Korunma Altında Olan Lise ve Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Süreyya Acısu
Korunmaya Muhtaç Gençlerin Din Öğretimi İhtiyaçları Saadettin Özdemir
Kölelik ve Özgürlük Arasında Din: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Sosyal Psikolojik Bir Araştırma İbrahim Gürses
Kuştepe Gençliğinin Sosyoekonomik Görünümü Gülten Kazgan
Kuştepe Gençlik Araştırması 2002 Gülten Kazgan
Kuştepe'de Gençlik Algılamaları Arus Yumul
Kürt Talebe - Hevi Cemiyeti İlk Legal Kürt Öğrenci Derneği (1912-1922) Malmisanij
Kütahya İli Orta Öğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Serbest Zaman Faaliyetlerinin Dağılımı ve Değerlendirilmesi Zafer Yılmaz
Lise 2. Sınıf Öğrencilerinin Ailede Çocuk İstismar ve İhmaline İlişkin Görüşleri Burcu Mangalcı
Lise Çağındaki Öğrencilerin Çevre Bilimine Ait Bilgi Düzeyi Müge Kahyaoğlu
Lise II. Sınıf Öğrencilerinin Sessiz Okuma Hızları ve Okuduğunu Anlama Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma Eyyup Coşkun
Lise Mezunu Olup Üniversiteye Hazırlanan Ergenlerin Özerklik Düzeyleri ile Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Ali Rıza Lüle
Lise Öğrencilerinde Psikoaktif Madde Kullanımı ve Şiddet Davranışı Atınç Aksu
Lise Öğrencilerinin Genetik Kavramlardaki Bilgi Düzeyleri Melih Koçakoğlu
Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri Fidan Korkut
Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri Fidan Korkut
Lise Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Mehmet Engin Deniz, Coşkun Arslan, Erdal Hamarta
Lise Öğrencilerinin Utangaçlık Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Hatice Cabak
Lise Öğrencilerinin Utangaçlık Düzeylerinin Yordanması Serap Gökçe
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Yordayıcısı Olarak Sınav Kaygısı Boyun Eğici Davranışlar ve Sosyal Destek İbrahim Yıldırım, Tuncay Ergene
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Kimlik Statüleri ile Anne-Baba Tutumlarını Algılamaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Feza Demir Solmaz
Liseli Kızlar Gülay Atasoy
Liseli Öğrenciler Için Matematik Yetkinlik Beklentisi Bilgilendirici Kaynaklar Ölçeğinin Geliştirilmesi: Ön Çalışma Ragıp Özyürek
Major Depresif Bozukluk Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Belirti Dağılımının Karşılaştırılması İlker Erdoğan, Müge Tamar, Esin Erdoğan
Malatya ve Elazığ Sağlık Yüksek Okulu Öğrencilerinin Bulundukları Programı Seçme Nedenleri, Mesleki Eğitime ve Mesleğe İlişkin Değerlendirmeleri Evrim Çelebi
Marmara Depremi Sonrası Kocaeli İli Lise Öğrencilerinin Bazı Değişkenlere Göre Sürekli Kaygı Düzeyleri Evrim Alkış Demirel
Mersin Üniversitesi Öğrencilerinde Sigara ve Alkol Kullanım Yaygınlığı ve İlişkili Özellikler Şenel Tot, Kemal Yazıcı, Aylin Ertekin Yazıcı, Pervin Erdem, Nilgün Bal, Özmen Metin, Handan Çamdeviren
Merton’ın Gerilim Teorisi: Ankara’daki Liselerden Deliller (Merton’s Strain Theory: Evidence From The High Schools In Ankara) Özden Özbay
Müzik Eğitimi Alan ve Almayan Lise Öğrencilerinin Benlik Tasarımı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Dolunay Akgül Barış
Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanısı Alan Çocuk ve Ergenlerde Ailesel Özellikler Pınar Vural, Suna Taneli, Yeşim Taneli
Okul Öncesi Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Algıladıkları Anne-Baba Davranışları, Kendilik Algısı ve Empatik Beceri Düzeyleri ve Bunlar Arasındaki İlişki Dilara Kehale
Okul Öncesi Öğretmenliği Programında Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Benlik Algıları ile Mesleki Olgunluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Eda Kargı
Okul Zorbalığı: Tanımı, Türleri, İlişkili Olduğu Faktörler Ve Alınabilecek Önlemler Metin Pişkin
Okullarda Çocuk Suçluluğunun Önlenmesi Yasemin Kepenekçi, Arfe Yücedağ Özcan
Okullardaki Beden Eğitimi Dersinin ve Faaliyetlerinin Öğrencilerin Sosyalleşmesine Etkisi Selmin Çakmakçı
Okullardaki Konsültasyon Çalışmaları ve Ruh Sağlığı Konsültasyon Modeli Yasemin Akman
Okullardaki suçlu çocuk profili ve Okul Yönetiminin Suçlu Çocuklara Bakışı Rüyam Küçüksüleymanoğlu
Okulöncesi Eğitimi Öğretmenliği Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme Becerilerinin Gelişiminin İncelenmesi Duygu Çetingöz
Okulöncesi Öğretmenliği Öğrencilerine Ait Türkiye Profil Araştırmaları Semra Erkan, Belma Tuğrul, Elif Üstün, Berrin Akman, Mine Şendoğdu, Eda Kargı, Menekşe Boz, Tülin Güler
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Öğrencileri Arasında Bir Kültür Değeri Olarak Bekaret Kavramının Sosyal Antropolojik Açıdan İncelenmesi Berivan Vargün
Orta Öğretimde Olumlu Öğretmen-Öğrenci İlişkileri Cevat Celep, Salih Erdoğan
Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerde Algılanan Sosyal Desteğin, Akademik Başarı Üzerine Etkisi Derya Baştürk
Ortaöğretim Öğrencilerinde Sosyal Fobi ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki ve Bunları Etkileyen Faktörler Z. Arıcıoğulları, Abdurrahman Altındağ, Ömer Özbulut, Şakir Özen, Aytekin Sır
Ortaöğretim Öğrencilerinin Okul Güvenliğine İlişkin Algı ve Beklentileri Mehmet Güven, Burhanettin Dönmez
Ortaöğretim Öğrencilerinin Psikolojik ve Akademik Gereksinimlerini Karşılama ile Sınıf İçi Öğrenci Dönütleri Cevat Celep
Ortaöğretim Öğrencilerinin Üniversiteye Giriş Sınavları ve Sınavın Öğrenimlerine Etkisi Hakkındaki Görüşleri Hülya Kelecioğlu
Ortaöğretim ve Üniversite Öğrencilerinin Çevre, Çevre Kavramları, ve Sorunları Konusundaki Bilgileri ve Öneriler Ayhan Yılmaz, F. İnci Morgil, Pınar Aktuğ, İsmail Göbekli
Öğrenci Adlarının Öğretmen Beklentisi ve Öğrencilerin Akademik Başarıları Üzerindeki Etkileri Neşe Özkal, Arzu Güngör Kılıç, Vesile Yıldız
Öğrenci Bakış Açısıyla Üniversite Yaşamının Kazandırdıklarının Ölçülmesinde Tekrarlamalı Ölçümlerin Çok Değişkenli Değişken Çözümlemesi İçin Uygun Tekniğin Belirlenmesi Zeynep Filiz, Necla Çömlekçi
Öğrenci Başarısında Etkili Okul Değişkenleri ve Eğitimde Verimlilik Nejla Tural Kurul
Öğrenciler Arasında Madde kullanım Yaygınlığı ve Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırması Nuri Berkem, Meral İpek, Berrin Eylen, İlker Ercan
Öğrencilerde Zorbaca Davranışların Araştırılması ve Bir Önleyici Program Modeli Nevin Dölek
Öğrencilikte Yeni Teknikler - Son Gelişmelerle Halit Ertuğrul
Öğretmen Adayı Üniversite Öğrencilerinin Laiklik Konusundaki Düşünceleri: S. D. Üniversitesi Örneği Ahmet Yılmaz Soyyer
Öğretmen Yakınlığının Öğrencilerin Başarıları, Tutumları ve Güdülenme Düzeyleri Üzerindeki Etkisi Aynur Kolburan Geçer
Ön Ergenlikte (13-14 Yaş) Ego-Santrik Düşüncenin Denetim Odağı ile İlişkinin İncelenmesi Emel Yılmaz
Özel Bir Okulda Öğrenim Gören Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Kızgınlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Şenay Annak
Özsaygı Geliştirme Programının Lise Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Özsaygı Düzeylerine Etkisi Naime Doğru
Pamukkale Üniversitesi Öğrencilerinin Toplumsal, Ekonomik ve Siyasal Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma Hasan Tüzen, Mehmet Meder
Patolojik İnternet Kullanımı (İnternet Bağımlığı/Kötüye Kullanımı) Ali Saffet Gönül
Pazarlama-Çevre İlişkisi ve Anadolu Üniversitesi Öğrencilerinin Tüketici Olarak Çevreyle İlgili Tutum ve Davranışlarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İşletme Bölümü Hülya Durali
Polis Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyo-Kültürel Durumu Polis Akademisi Başkanlığı
Popüler Kültür Ürünlerinden Müzik Videolarının Gençler Üzerindeki Olumsuz Etkileri Aysel Günindi Ersöz
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birinci Sınıf Öğrencilerinin Cinsiyet ve Algılanan Sosyo-Ekonomik Düzey Açısından Psikolojik İhtiyaçları ve Karar Verme Stratejilerinin İncelenmesi Ayşen Köse
Riskli Alkol Kullanan Üniversite Öğrencileri ile Riskli Alkol Kullanmayanlarda, Stresli Yaşam Olayları, İç-Dış Kontrol Odağı İnancı ve Öğrenilmiş Güçlülük Değişkenlerinin İncelenmesi Övgü Gözene
Rusya'da Gençlere ve Çocuklara Yönelik Basın Hareketleri Ramin Abdullayev
Sağlık Kültürü ve Gençlik Ruhi Selçuk Tabak
Samsun'da Farik ve Mümeyyizlik Muayenelerinin Sosyo Demografik Özellikleri Ahmet Turla, Ömer Böke, Yıldız Başar, Kamuran Uslu
Seeking The Truth Of Sex: Narratives Of Sexuality Amongst Boğaziçi University Students (Cinsel Gerçeği Aramak: Boğaziçi Üniversitesi Students) Defne Erdur
Sınıf Yönetiminde Öğrencilerle Sağlıklı İletişim Kurabilmenin ve Olumlu Sınıf Ortamı Yaratmanın Rolleri D. İpşir
SİLİNEBİLİR/KONU UYGUNSUZ Ergenlikten Menopoza Kadına Özel Montignac Michel Montignac
SİLİNEBİLİR/ROMAN(?) Gerçeği Arayan Genç Kız Gülay Atasoy
SİLİNECEK / Alt Başlık Olarak Geçiyor Küreselleşme ve Geleneksel Kültür Girdabında Gençlik, VI. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Küreselleşme ve Geleneksel Kültür Seksiyon Bildirileri Erhan Ersoy
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Üniversite Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Sorunları ve Beklentileri: Pamukkale Üniversitesi Örneği Müzeyyen Gönüllü
SİLİNECEK İLKOKUL Özel ve Resmi İlk Öğretim Okulu Öğrencilerinin Öğretmenlerinden Bekledikleri ve Gözledikleri Rehberlik Davranışları Mustafa Kutlu, Mehmet Güven
SİLİNECEK/ KONU DIŞI Yaratıcı Çocuk Edebiyatı Hasan Güleryüz
SİLİNECEK/ÇİFT GİRİŞ Bipolar I Bozukluğu Olan İki Ergen Olguda Duygudurum Düzenleyici ile Birlikte Olanzapin Kullanımı F. Neslihan İnal Emiroğlu, Burak Baykara, Ayşen Baykara
SİLİNECEK/ÇİFT GİRİŞ Çocukluk ve Ergenlik Çağı Bipolar Bozukluğu Tanı ve Ayırıcı Tanı F. Neslihan İnal Emiroğlu, Özlem Gencer Bozabalı
SİLİNECEK/ÇİFT GİRİŞ Genç Kız Psikolojisi ve Cinselliği Tuncel Altınköprü
SİLİNECEK/ÇİFT GİRİŞ Sahte Kahramanlar / İman Ve Aksiyon -Özlediğimiz Nesil-İslam ve Öbürleri Necip Fazıl Kısakürek
SİLİNECEK/ÇİFT KAYIT Ankara'da Yüksek Öğretim Öğrenci Yurtlarında Kalan Öğrencilerin Beslenme Sorunları Türkan Heşeminia, Deniz Çalışkan, Aysel Işık
SİLİNECEK/ÇİFT KAYIT Çocuk ve Göç Zübeyit Gün
SİLİNECEK/KİTAPÇIK Gençlik ve Avrupa Günü
SİLİNECEK/ROMAN Berenice Yüreğinin Peşi Sıra Giden Genç Bir Kız Angela Sommer Bodenburg
Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllülük ve Gençlik Nurhan Yentürk, Yörük Kurtaran, Şaylan Uran, Laden Yurttagüler, Alper Akyüz, Gülesin Nemutlu
Sivil Toplum Kuruluşlarında Gönüllülük ve Gençlik Ali Çakmak
Siyasi Partilerin Gençlik Politikaları Baybars Esat Özer
Sokakta Çalışan Çocuklarda Suçluluk Özlem Erel
Son Derece Kızsal Sorunlar: Makyaj, Alışveriş, Erkekler ve İlk Öpücük Cem Şancı
Sosyal Destek Düzeyleri Farklı Üniversite Öğrencilerinin Bazı Değişkenlere Göre Kimlik Statüleri Ersin Uzman
Sosyal Kaygı Düzeyi Yüksek ve Düşük Ergenlerin Ana Baba Tutumlarına İlişkin Nitel Bir Çalışma Zühal Erkan
Sosyal Kaygıyla Başa Çıkma Grup Programın Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Düzeylerine Etkisi Aynur Eren Gümüş
Tanzimat Romanında Sosyal Değişim Göstergesi Olarak Genç Erkek Tipleri Şeref Koç
Televizyon Reklamlarının Hatırlanabilirliği Üzerine Gazi Üniversitesinde Lisans Eğitimi Alan Kız Öğrenciler Üzerinde Yapılan Ampirik Bir Çalışma Cengiz Duran
Terör ve Gençlik İlişkisi Ahmet Arslan
The Effect of Culture, Gender and Self Construal on Friendship and İntimacy in Face-To-Face and Computer-Mediated Environments (Yüzyüze Ortamda ve Bilgisayar Ortamında Kültürün, Cinsiyetin ve Benliğin Arkadaşlık ve Yakınlık Üzerine Etkisi) Leman Pınar Tosun
The Psychological Effects of The University Entrance Examination on High School Students: The Role Of Self-Esteem And Anxiety (Üniversite Giriş Sınavının Lise Öğrencileri Üzerindeki Psikolojik Etkisi: Özsaygı ve Kaygının Rolü) Metin Özdemir
Tıp Fakültesi 1. Sınıf ve 6. Sınıf Öğrencilerinde Psikiyatrik Hastaya Yönelik Tutumlar Sevilay Yıldırım Birdoğan, Oğuz E. Berksun
Tıp Fakültesi Öğrencileri Beklentilerine Ulaşabiliyorlar Mı? Üroloji Stajı Alan 249 Öğrenciye Verilen Değerlendirme Anketlerinin Sonuçları Deniz Demirci, E. Ekmekçioğlu, F. Demir, İbrahim Gülmez, Atilla Tatlışen, M. Karacagil
Toplumsal Dışlanma ve Türk Gençlerin Gelecek Alternatifleri: Ekonomik Yoksunluk ve Etnik Kimliklerin Kültürleştirilmesi Pınar Enneli
Toplumsal İletişimde Gençlik Altkültürlerinin Yeri Mustafa Türker Erşen
Tutuklu Yargılama ve İnfaz Sürecinde Alokton Gençlerin Aşırı Sunumları Uğur Tekin
Tüketici Davranışını Etkileyen Bir Faktör Olarak Yaşam Tarzı: Çukurova Üniversitesinde Okuyan Kız Öğrencilerin Yaşam Tarzı Tiplerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Canan Madran, Şahsenem Kabakçı
Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları’ndan Gelen Öğrencilerin Başarısızlık Nedenleri Hüseyin Tutar
Türk Genç Yetişkinlerin İkinci Ayrılma Bireyleşme Süreçleri (The Second Separation-Individuation Process Of The Turkish Young Adults: The Relationships Between The Perceived Maternal Parenting Attitudes, Second Separation Individuation, Expanding Self And Experiences In The Romantic Relations) Fatma Sevinç Göral
Türk Öğrencilerin Telaffuz Hataları: Parçalar Üstü Özellikler (Pronunciation Problems of Turkish Students: Suprasegmental Features) Mustafa Gültekin
Türk Üniversitelerinde Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları Çetin Semerci
Türkiye ve Rusya Federasyonu Gençlerinin Sosyal Değer Anlayışlarının Karşılaştırılması Gennadiy Kudryaşov
Türkiye'de Çocuk Suçluluğu Dolunay Şenol Çevik
Türkiye’de Öğrenim Gören Türk ve Akraba Topluluk Öğrencilerinin Stres Kaynakları, Başaçıkma Tarzları ile Ruh Sağlığı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma Mustafa Otrar, Halil Ekşi, Bülent Dilmaç, Ahmet Şirin
Türkiye’de Televizyonda Yansıtılan Genç İmgesinin Reklamlarda ve Ana Haberlerde İncelenmesi Çağla Karademir
Türkiyede Gençlik Hizmetlerinde Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Yeri ve Önemi Selhan Özbey Alkurt
Türkmenistan’dan Eğitim ve Öğretim Amacıyla İstanbul İline Gelen Öğrencilerin Dil-Kültür-Uyum Sorunları ve Çözüm Teklifleri Nail Öztürk
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Benlik ve Mesleki Benlik Kavramları Arasındaki Bağdaşım Düzeylerini Etkileyen Bazı Faktörler A. Reyzan Özdemir, Erdem Özdemir, Cengiz Akça, Bülent Ediz, Aygül Akça
Uyuşturucu ve Madde Bağımlılığının Çocuk Suçluluğu Üzerindeki Etkisi H. Hüseyin Bulut
Ülkemizde Çocuk Mahkemelerinin İşleyişi Ve Çocuk Suçluluğu Haluk İnce, Nurhan İnce
Üniversite 1. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Kendini Gerçekleştirme Engel Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Funda Ertem
Üniversite Biyoloji Öğrencilerinin Öğrenimleri Sırasında Edindikleri Bilgileri Günlük Hayatla İlişkilendirebilme Düzeyleri Şule Baran, Salih Doğan, Mehmet Yalçın
Üniversite Gençliğinde Alkollü İçecek Tüketimi ve Tüketim Kararında Etkili Faktörler Faruk Emeksiz, Celile Özçiçek, Aysel Özdeş Akbay, Gülcan Usal, Remziye Özel
Üniversite Gençliğinin Alkol Ve Uyuşturucuya İlişkin Tutumları : (Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Çimkent örneği) Cihangir Doğan
Üniversite Gençliğinin Genel ve Yabancı Dil Eğitim Sorunları Duran Nemutlu
Üniversite Gençliğinin Problemleri ve Çözüm Yolları Ribat Kültür Merkezi
Üniversite Kütüphanelerinde Bilgi Hizmetlerinin Pazarlanması: Beytepe Merkez Kütüphanesi Örneği Umut Al
Üniversite Öğrencileri Arasında Cep Telefonu Kullanımı ve Elektromanyetik Kirlilik Üzerine Bir Çalışma Şükrü Özen, Ersin Uskun, Osman Çerezci
Üniversite Öğrencileri ile Anoreksiya Nervoza Tanısı Alan ve Almayan Bireylerde Bağlanma Biçimleri, Kişilerarası Şemalar ve Yeme Örüntüleri Arasındaki Ilişkiler Berna Keskingöz
Üniversite Öğrencileri Öğretim Elemanlarının Başarısını Değerlendirebilir mi? İkilemler ve Problemler Ayşe Baş Collins
Üniversite Öğrencilerinde Cinsel Yönelim Ve İntihar Davranışı Mehmet Eskin
Üniversite Öğrencilerinde Depresif Belirtiler ve Sosyodemografik Özelliklerle İlişkisi Lale Özdel, Mehmet Bostancı, Osman Özdel, Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu
Üniversite Öğrencilerinde Kaygı Belirtileri ve Bağlanma Biçimleri ile Kişiler Arası Şemalar Arasındaki İlişkiler Özlem Çakmak Tolan
Üniversite Öğrencilerinde Nikotin, Alkol ve Madde Bağımlılığının 12 Aylık Yaygınlığı Nazmiye Kaya, Ali Savaş Çilli
Üniversite Öğrencilerinde Yeme Bozukluğu Yaygınlığı, Benlik Saygısı, Aile İşlevleri ve Çocukluk Çağı Kötüye Kullanımı ve İhmalinin Araştırılması Orhan Doğan, Nesim Kuğu, Gamze Akyüz, Erdal Erşan, Ferda İzgiç
Üniversite Öğrencilerinde Yeme Bozukluklarının Yaygınlığı ve Yeme Bozukluğu Olanlarda Benlik Saygısı, Aile İşlevleri, Çocukluk Çağı İstismarı ve İhmalinin Araştırılması Nesim Kuğu, Gamze Akyüz, Etem Erdal Erşan, Ferda İzgiç
Üniversite Öğrencilerinin Bilimsel Düşünme Becerilerinin Yordanması Mehmet Gündoğdu
Üniversite Öğrencilerinin Cumhuriyetçi Kimliği Tanımları Meltem Narter
Üniversite Öğrencilerinin Duygusal İlişki Bağlanma Tarzları ile Kişilik Tipleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Adviye Pınar Konyalıoğlu
Üniversite Öğrencilerinin İlişkide Farkında Olma Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırılması Hasan Bozgeyikli
Üniversite Öğrencilerinin Karar Verme Stratejileri ve Sosyal Beceri Düzeylerinin TA-Baskın Ben Durumları ve Bazı Özlük Niteliklerine Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Mehmet Engin Deniz
Üniversite Öğrencilerinin Karar Verme Stratejilerinin İncelenmesi Mehmet Engin Deniz
Üniversite Öğrencilerinin Karar Verme Stratejilerinin Psikolojik İhtiyaç Örüntüleri ve Özlük Niteliklerine Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Şahin Kesici
Üniversite Öğrencilerinin Kendini Kabul Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Mustafa Koç, Şükrü Ada
Üniversite Öğrencilerinin Lisans Eğitimleri Süresince Demokratik Tutumlarındaki Değişmelerin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Mustafa Koç, Şükrü Ada
Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimi Kararlarında Kendilerine Yardım Eden Kaynakların Belirlenmesi Ragıp Özyürek, Meral Atıcı Kılıç
Üniversite Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarıyla Olan İletişimi ve Bu Konuda Yönetimden Beklenenler Hidaye Aydan Silkü
Üniversite Öğrencilerinin Problem Alanları ve Bunların Bazı Değişkenlerle İlişkileri Canani Kaygusuz
Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinden Beklentileri Mustafa Kutlu
Üniversite Öğrencilerinin Sınav Kaygısının Bazı Psiko-Sosyal Değişkenlerle İlişkisi Üzerine Bir İnceleme Şahin Kapıkıran
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Baskınlık Yönelimi ve Başka Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması Hatice Karaçanta
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Destek Düzeylerinin Bazı Kişisel Özellikleri ve Sosyal Beceri Düzeyleri ile İlişkisi Göktuğ Altunbaş
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal-Kültürel Özellikleri ve Gelir-Harcama Yapısı: Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Örneği Hasan Ayyıldız, Devlet Toksoy
Üniversite Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Sorunları ve Beklentileri: Pamukkale Üniversite Örneği Müzeyyen Güler
Üniversite Öğrencilerinin Utangaçlık Düzeylerini Etkileyen Faktörler Galip Yüksel
Üniversite Öğrencilerinin Ülkenin Geleceği Konusundaki Düşünceleri Abdurrahman Boran
Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi Gülen Baran, Şenay Bulut
Üniversite Öğrencisi Kadınlarda Yeme Bozukluğu ve Genel Psikolojik Belirtileri Yordayan Etkenler Atila Erol, Gülser Toprak, Fadime Yazıcı
Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Ailelerinden Sosyal Destek Algılayıp-Algılamama Durumlarına Göre Psikolojik Belirtiler Yönünden İncelenmesi Özlem Soylu
Üniversitede Okuyan Özürlü Öğrencilerin Sorunları: Hacettepe-Beytepe Kampüsü Öğrencileri Örneği Esra Burcu
Üniversitelerde Yürütülen ve Yabancı Dil Derslerine İlişkin Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi Örneği) Mehmet Nuri Gömleksiz
Üniversiteli Gençlerde Mesleki Tercihler ve Girişimcilik Eğilimleri Kahraman Arslan
Üniversiteye Devam Eden ve Etmeyen Bir Grup Gencin Psikolojik Belirtiler Açısından Karşılaştırılması Binnur Yeşilyaprak
Üniversiteye Giriş Sınavı Öncesinde Öğrencilerin Cinsiyet Farklılığının Meslek Seçimlerindeki Yeri Esin Özer
Van İlindeki Lise Birinci Sınıflarda Cinsiyet Farklılığının Matematik Başarısı Üzerindeki Etkisinin Araştırılması Adem Duru
Vergleich Der Populaeren Kultur Der Türkischen Schüler In Der Türkei Und In Deutschland [Türkiye ve Almanya’daki Türk Kökenli Lise Öğrencilerinin Popüler Kültürünün Karşılaştırılması] Türkan Çağlar
Vergleich der Populaeren Kultur der Türkischen Schüler in der Türkei und in Deutschland/Türkiye’de ve Almanya’daki Türk Kökenli Lise Öğrencilerinin Popüler Kültürünün Karşılaştırılması Türkan Çağlar
We Pray Like You Have Fun: New Islamic Youth Between Intellectualism and Popular Culture in Turkey (Siz Nasıl Eğleniyorsanız Biz de Öyle İbadet Ediyoruz: Entelektüellik ve Popüler Kültür Arasında Türkiye'nin Yeni İslamcı Gençliği) Ayşe Saktanber
Yabancı Dil Ağırlıklı Lise Uygulamalarının Psikometrik Açıdan İncelenmesi Osman Nejat Akfırat
Yatılı ve Gündüzlü Lise 2. Sınıf Öğrencilerinin Uyum ve Uyumsuzluk Sorunlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Dilek Gözütok Döşkaya
Yeniliklerin Kabul Süreci: Çukurova Üniversitesi Öğrencileri ile Yapılan Bir Pilot Çalışma Kamil Esen
Yetiştirme Yurdunda Kalan ve Aileleriyle Yaşayan Liseli Gençlerin Stresle Başaçıkma Stratejileri Hülya Şahin
Yetiştirme Yurtlarında ve Aile Ortamında Yaşayan Ergenlerin Bilişsel Yapıları (Olumsuz Otomatik Düşünceler) ve Problem Çözme Becerisi Açısından İncelenmesi Taşkın Tanrıkulu
Yetiştirme Yurtlarında ve Anne-Baba Yakınında Kalan Ergenlerde Öğrenilmiş Güçlülük (Learned Resourcefulness in Institutionalized and Non-Institutionalized Adolescents) Güler Boyraz
Young Adolescents Selected Self Reported Characteristics and Attitudes About Themselves and Smoking (Genç Ergenlerin Kendileri ve Sigara Hakkındaki Tutumları ile İlgili Seçilen Belirli Özellikler) Ece Akın
Yurtlarda Kalan Öğrencilerin Şişmanlık Durumları ve Uyguladıkları Diyet Örnekleri Saime Küçükkömürler
Yurtlarda Kalan Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Sorunları ‘Cumhuriyet Üniversitesi Örneği’ Olcay Tire
Yüksekokul Öğrencilerinin İçme Sütü Tüketim Alışkanlıkları Hisamettin Durmaz, Emrullah Sağun, Zekai Tarakçı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Sınıf Atmosferinin Öğrenci Başarısına Etkisi Alibey Uslu
Zihinsel Başarı Sorumluluğu Ölçeğinin Güvenirliği ve Geçerliği Necla Acun Kapıkıran
RSS - 2002 beslemesine abone olun.