2001 Yılında Yayınlanmış Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu yılda yayınlanmış gençlikle ilgili 318 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan
(KONU UYGUN DEĞİL)İki Genç Kızın Romanı Şükran Kozalı
9-19 Yaş Grubu Genç Kızlarda Giyinme Problemleri Filiz Erden
A Study On The Relation Ships Among Space, and Time And Attitudes of Students Within A Dormitory Environment Nur Ünsalan
Bir Grup Lise Öğrencisinin Yaşam Kalitesine İlişkin Bazı Değişkenler Ferda Aysan
Dil ve Gençlik Agah Sırrı Levend, Bülent Başaran
Ergen Çocuğunuzla Konuşma Sanatı Paul Swets
Ergenlerde Öğretmenlerine Yönelik Duygusal İstismar Algısının İncelenmesi Serdal Gögayaz
Hz. Peygamber'in Gençliğe Verdiği Önem Şükrü Özbuğday
İstanbul Lise Gençlerinde Riskli Davranışların Sıklığı ve Cinsiyete Göre Dağılımı Oya Ercan, Müjgan Alikaşifoğlu, Ethem Erginöz, Deniz Albayrak Kaymak, Halil İbrahim Birol, Çiğdem Aktuğlu Zeybek, Birol Öztürk, Ömer Uysal, Özdemir İlter
Kendine Özgüveni Olmayan Genç, Okuma, Öğrenme, Topluma Faydalı Olma Gibi Değerlerden Mahrum Yetişecektir Niyazi Akyüz
Lise Öğrencilerinin İletişim Becerilerini Değerlendirmelerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Durmuş Görür
Öğretmen Adayı Üniversite Öğrencilerinin Uygarlık Dairesi Tercihleri: PAÜ ve SDÜ Örneği Ahmet Yılmaz Soyyer
Sigara Alışkanlığının Oluşmasında Üniversite Öğrencileri Üzeride Etkili Olan Sosyo-Ekonomik Faktörler Hüseyin Hüsnü Bahar
Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal İlgi Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Makbule Soyer
(2 KEZ GİRİLMİŞ ) Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeylere Mensup Ergenlik Çağındaki Kız ve Erkeklerin Saldırgan Davranışlarıyla Ana-Baba Tutumları Arasındaki İlişkiler Serdar Doğan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Cinsiyet Rolleri ile İlgili Farklı Kalıp Yargılara Sahip Üniversite Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri Yaprak Tok
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Çocuk ve Ergenlerde Depresyonun Belirti ve Bulguları Fevziye Toros
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönemi II Öğrencilerinde Sigara, Alkol, Madde Kullanımı Yıldız Akvardar, Belgin Aslan, Z. Betül Ekici, Esma Öğün, Tuncer Şimşek
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ergenlikte yalnızlık, başetme yöntemleri ve yalnızlığın intihar davranışı ile ilişkisi. , Mehmet Eskin
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Gençlerin Gelişiminde ve Madde Kullanımlarını Önlemede Gençlik Merkezlerinin Rolü İbrahim Cılga
(2 KEZ GİRİLMİŞ) İlköğretim Çağı 7 ve 8. Sınıf (12- 15 Yaş Arası) Öğrencilerin Cinsel Yönelimleri Neşe Kaptan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) İstanbul Lise Gençlerinde Riskli Davranışların Sıklığı ve Cinsiyete Göre Dağılımı Cerrahpaşa Gençlik Sağlığı Araştırması 2000 Oya Ercan, Müjgan Alikaş, Ethem Erginöz, Deniz Kaymak Albayrak, Halil İbrahim Birol, Çiğdem Aktuğlu Zeybek, Birol Öztürk, Ömer Uysal, Özdemir İlter
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Lise Gençleri Arasında Sigara, Alkol ve Madde Kullanımının Yaygınlığı Kültegin Ögel, Defne Tamar, Cüneyt Evren, Duran Çakmak
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Pakistan ve Türkiyedeki Gençler Arasında Algılanan Ebeveyn Sıcaklığı, Ebeveyn Kontrolü ve Bunların Benlik Değer ile ve Denetim Odağıyla İlişkileri Fatima Zohra İmam
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Terör Örgütlerinin Gençliğe Yaklaşımı (Sempatizan/Militan Kazanma Süreci) Hakan Tekin
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Traditional Gender Patterns in Health Area in Turkey Meliha Demet Ulusoy
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Öğrencilerinin Öğretmenlerinden Bekledikleri ve Gözledikleri Rehberlik Davranışları Mustafa Kutlu, Mehmet Güven
(BİLDİRİ) Vehbi Bayhan
(BİLDİRİ) Adölesanların Benlik Saygısı ve Öfke Aktarımınsa Aile Yapısının Rolü B. Durmuş, H. Yıldız, E. Ramazan, Edibe Pirinçci
(BİLDİRİ) Çocukluk Dönemi İstismar ve İhmalinin Olası Sonuçları S. Salih Zoroğlu, Ümran Tüzün, Vedat Şar, Mücahit Öztürk, Meltem Eröcal Kora, Behiye Alyanak
(BİLDİRİ) Ergen Ve Gençlerin Bazı Demografik Değişkenlerine Göre Değerleri Ve Değerlerin Fonksiyonel Olmayan Tutumlarına Göre Etkisi Mehmet Bilgin
(BİLDİRİ) Sokak Çocukları Üzerine Bir Araştırma: Gaziantep Örneği Veli Duyan, H. Gövercin
(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) Sınıf Öğretmenlerinin İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına İlişkin Görüşleri Necla Öztürk
(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları İstenmeyen Öğrenci Davranışları ve Bu Davranışların Nedenlerine İlişkin Görüşleri ile İstenmeyen Davranışları Önleme Yöntemleri Nükhet Sayın
(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL)Elazığ'da Lise ve Dengi Okul Öğretmenlerine Uygulanan Sigara Anketi Sonuçları Teyfik Turgut, Figen Deveci, Elif Altuntaş, Mehmet Hamdi Muz
(KONU UYGUN DEĞİL) Ankara Ilinde Adolesan Çağındaki Öğrencilerde Koruyucu Dişhekimliği Eğitiminin Ağız Bakım Alışkanlıklarına Etkisi Berrin Dayangaç, Meserret Tiritoğlu Başeren, Jale Görücü, Filiz Yalçın, İlknur Esen
(KONU UYGUN DEĞİL) Düriye Köprülü''nün Çocukluğu Bir Genç Kız Yetişiyor Mine Tan
(KONU UYGUN DEĞİL) Eşler Arasindaki Uyum, Anne-Baba Tutumu ve Benlik Algısı Arasındaki İlişkilerin Gelişimsel Olarak İncelenmesi Ayşen Yılmaz
(KONU UYGUN DEĞİL) Genç Kız ve Erkeklerde Kan Kalsiyum Düzeyi ve Kemik Yoğunluğunun Beslenme Durumları İle İlişkisinin Belirlenmesi Bendegül Okumuş (Aras)
(KONU UYGUN DEĞİL) Genç Uzlaşmacılar Programı'nın Hizmetöncesi İlkokul Öğretmenlerinin Çatışma Çözümleme Becerilerine Etkisi Müge Beidoğlu
(KONU UYGUN DEĞİL) Toplumsal Değişimlerin Çocuk Anlayışına Etkisi ve Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Necdet Neydim
(ROMAN) Gençlik Bunalımları Hermann Hesse
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Aile İçi İletişimin Çocuğun Dinsel Gelişimine Etkisi Halil Apaydın
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Çocukların Algıladığı Anne-Baba Arasındaki Uyum, Anne-Baba Tutumu ve Benlik Algısı Arasındaki İlişkiler Ayşen Yılmaz
18-24 Yaşları Arası Spor Yapan Gençlerin Sosyal Uyum Düzeylerinin İncelenmesi Kader Özduran
1970-1980 Yılları Arası Türkiye’de Üniversite Öğrenci Olayları Mahmut Bakindi
21. Yüzyılda Boş Zamanlarla İlgili Yaklaşımların Kentlerde Gençlere Göre Değerlendirilmesi Nurgün Oktik
99 Soruda Çocuk Ve Suç Hüseyin Peker
A Practice of Westernization Through Consumer Culture: Case Study on Clothing Patterns of Students in METU (Tüketim Kültürü Özelinde Bir Batılılaşma Pratiği: ODTÜ Öğrencilerinin Giyim Kalıpları Üzerine Bir Çalışma) Barış Mücen
Adana İl Merkezi Lise Öğrencilerinde Beslenme Durumu ve Beden Ağırlığı Değiştirme Plan ve Girişimleri Pelin Öztürk Hodul
Adnan Menderes Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyo-Demografik Profili ve Psiko-Sosyal Sorunları Ümit Tatlıcan
Adolescent's Perception of Psychological Maltreatment Living in Divorced Versus İntact Families (Boşanmış ve Evli Ailelerin Ergen Çocuklarının Psikolojik İstismar Algıları) Lütfiye Aslıhan Karay
Adölesan Gebelerin Kaygı Düzeylerinin ve Prenatal Risk Faktörlerinin İncelenmesi Nilgün Özhan Çucu
Adölesan Gebelerin Öz-Bakım Gücünün İncelenmesi Bilge Deniz Aslan Delen
Ahirzamanda Genç Olmak Metin Karabaşoğlu
Ailelerdeki Yanlış Başarı Algılamasının Öğrenciler Üzerindeki Etkileri Murat Başar
Aileleriyle Birlikte Yaşayan Ergenlerle Yetiştirme Yurtlarında Kalan Değer Tercihlerinin Karşılaştırılması Necdet Şengül
Almanya ve Türkiye’deki Türk Lise Öğrencilerinin Ahlaki Yargı Yeteneklerinin Karşılaştırılması Nermin Çiftçi
Alt ve Üst Sosyo-Ekonomik Düzey ve Cinsiyet Açısından Ergenlik Dönemi Problemlerinin Karşılaştırılması Hatice Yiğit
Ankara Gölbaşı İlçesinde Yaşayan 15 Yaş Ve Üzeri Kişilerin Sigara İçme Durumları Işıl Maral, Mustafa Necmi İlhan, S. Özkan
Ankara İli Mamak İlçesi Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Lise ve Dengi Okul Son Sınıf Öğrencilerinin AIDS İle İlgili Bilgi Düzeyleri Esin Arslan
Ankara Üniversitesi Öğrencilerinde Anemi Sıklığı Etkili Faktörler ve Beslenme Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma S. Ergülen, M. Saygun, M. Çöl, F. M. Sayan
Anne Faktörü: Yetişme Çağınızda Annenizle İlişkileriniz Bugünkü Yaşamınızı Nasıl Etkiliyor? Henry Cloud, John Townsed
Anne-Babası Boşanmış Ergenlerle, Anne-Babası Boşanmamış Ergenlerin Benlik İmgelerinin Karşılaştırılması Fatih Sönmez
Atatürk ve Slogancı Gençlik Erhan Ersoy
Atatürk’ün Düşüncesindeki Gençlik! Özer Ozankaya
Avrupa Gençlik Seyahat Pazarı ve Değerlendirilmesi Cevdet Avcıkurt
Başaçıkma, Dini Başaçıkma ve Ruh Sağlığı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma: Eğitim, İlahiyat ve Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Karşılaştırılması Halil Ekşi
Batı Avrupa'da Türk Gençlerinin Din Algılaması ve Dini Davranışları (Almanya, Hollanda ve Belçika Örnekleri) Mehmet Sait Doğan
Bilgisayar Ahlakı ve Atatürk Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama Neslihan Leloğlu
Bir Ergenin İntihar Girişimi Çiçek Hocaoğlu, Kubilay Ükinç, Sema Tanrıöver Kandil, Halil Önder Ersöz, M. Kemal Sayar
Bir Grup Üniversite Öğrencisinde Cinsiyet Rollerine Göre Aleksitimik Özelliklerin Belirlenmesi S. Halime Aslan, Z. Nazan Alparslan
Bir Grup Üniversite Öğrencisinde Sosyal İçedönüklük, Düşük Kendilik Değeri, Kederli Duygudurum Gibi Depresif Özellikler ve Sosyal İlişkilerden Sağlanan Doyum Ayhan Demir, Esin Tezer
Bir Polis Okulu Öğrencilerinde Sigara Kullanım Sıklığı Araştırması Yasemin Açık, S. Aytaç Polat, Erhan Deveci
Boğaziçi Üniversitesi’nde Psikolojik Yardıma Başvuruda Bulunan Öğrencilerin Profili Deniz Kaymak Albayrak, D. Yücel
Branşlarına Göre Üniversite Öğrencilerinin Zeka Alanlarının İncelenmesi Behçet Oral
Cenova Günlüğü: Küresel Direniş, Anti Kapitalizm ve Savaş Türkan Uzun
Cilalı İmaj Devri, 1980’lerden 90’lara Türkiye ve Starları Can Kozanoğlu
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Konusunda Ailelerin ve Gençlerin Bilgilendirilmesi Veli Duyan, Fatih Ünal, Figen Çok, Serhat Ünal
Cinsiyet Rolleri ile İlgili Farklı Kalıp Yargılara Sahip Üniversite Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeyleri Yaprak Tok
Cumhuriyette Genç Kız ve Kadın İntiharları Cemal Zeki
Çatışma Çözme Becerileri Eğitimi Programının Üniversite Öğrencilerinin Çatışma Çözme Biçimleri Üzerindeki Etkisi Zeynep Kavalcı
Çatışma Çözme Ölçeği’nin (Üniversite Öğrencileri Formu) Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması F. Gül Akbalık
Çıraklarda Psikoaktif Madde Kullanımı Aysun Özşahin, M. Bostancı, Mehmet Zencir
Çıraklık Eğitim Merkezi Öğrencileri ile Orta Öğrenim Öğrencilerinin Ruhsal Durumları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma Çiçek Hocaoğlu, Sema Tanrıöver Kandil, Mustafa Bilici
ÇİFT GİRİŞ Ergenlikte Yalnızlık, Başetme Yöntemleri ve Yalnızlığın Davranışı ile İlişkisi Mehmet Eskin
Çocuk Güvenliği Bağlamında Çocuk-Suç İlişkisi ve Çocuk Polisi Murat Güller
Çocuk Hakkında Yapılması Gereken Araştırmaların Çocuk Yargılamasındaki Yeri ve Önemi Sevda Uluğtekin
Çocuk Suçluluğunda Sosyodemografik Özellikler Gülcan Güleç, Çınar Yenilmez, Yasemin Günay, Gülten Seber
Çocuk ve Ergen Psikiyatristleri İçin Psikolojik Değerlendirmeye İlişkin Son Yılın Gözden Geçirilmesi G. Erden
Çocuk ve Ergenin Ruhsal Değerlendirmesi Süha Miral, F. Neslihan İnal Emiroğlu, Şahbal Aras
Çocuk ve Ergenlerde Depresyonun Belirti ve Bulguları Fevziye Toros
Çocuk ve Ergenlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Alt Tipleri ile Sürekli Performans Testi Değişkenleri Arasındaki İlişki Tümer Türkbay, Ruşen Dündaröz, Teoman Söhmen
Çocuk ve Ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozukluk Pınar Öner, Ayla Aysev
Çocuk ve Ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozukluk: Sosyodemografik ve Klinik Özellikler Devrim Demirok, Fatih Ünal, Berna Pehlivantürk
Çocuk ve Gençlik: 2000’li Yıllarda Ali Osman Atak
Çocuk ve Suç Hüseyin Peker
Çocuk-Ergen-Yetişkin Olarak Alkolik Çocukları: Sorunlar ve Çözümleri Claudia Black
Çocuklar, Gençlik ve Eğitim Üzerine Walter Benjamin
Çocuklarda ve Ergenlerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu Belirtilerinin Tedavisinde Fluoksetinin Etkinliği Özgür Yorbık, Semih Dikkatli, Adnan Cansever, Teoman Söhmen
Çocuklarda ve Ergenlerde Uyku Bozuklukları Tümer Türkbay, Teoman Söhmen
Çocuklukta Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Almış Olguların Ergen Görünümleri: Kesitsel Bir Çalışma Ayla Aysev, Pınar Öner
Demir Üçgen: Türkiye’de Gençliğin Katılımını Anlamak S. Oktar
Denizli Tavas İlçe Merkezinde Öğrenim Görmekte Olan Ortaöğretim Öğrencilerinde Sigara, Alkol ve Uçucu Madde Kullanımı Huriye Demirhan, Mehmet Bostancı, Mehmet Zencir, İlgün Özen
Depremzede Olan ve Olmayan Gençlerin Kaygı ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi Deniz Kıratlı
Dindarlık ve Ölüm Kaygısı: Tasavvufi Yaklaşım ve Günümüz Üniversite Öğrencileri Murat Yıldız
Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Öğrencilerinin Problem Çözme Becerileri ile Başarıları Arasındaki İlişki Asuman Seda Saracaloğlu, Oğuz Serin, Nergüz Bozkurt
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem II. Öğrencilerinde Sigara, Alkol, Madde Kullanımı Yıldız Akvardar, Belgin Aslan, Z. Betül Ekici, Esma Öğün, Tuncer Şimşek
Dr. Cemal Zeki'nin Delişmen, Çılgın Kızlar' ı Cumhuriyette Genç Kız Ve Kadın İntiharları Zafer Toprak
Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin HIV/AIDS Bilgi Düzeylerinin Eğitim Öncesi ve Sonrasında Değerlendirilmesi Sencer Ozan Toker, Ülfet Küçükyılmaz
Endüstri Meslek Liselerinde Sınava Giren Öğrencilerin Sınav Kaygısıyla Başetmelerini Sağlamak Üzere Yapılan Bir Çalışma Banu Keskin
Epileptik ve Psikojenik Nöbetleri Olan Çocuk ve Ergenlerin Psikiyatrik, Ailesel ve Sosyodemografik Özellikler Bakımından Karşılaştırılması Eyüp Sabri Ercan, G. Dizdarer, S. Tütüncüoğlu
Ergen Gençler İçin Pozitif Disiplin: Ergenlik Çağındaki Çocuğunuzla Yaşadığınız Çatışmaların İçinden Nasıl Çıkacaksınız? Lynn Lott, Jane Nelsen
Ergenler İçin Benlik Algısı Profilinin Uyarlama Çalışması Güçlü Şekercioğlu
Ergenlerde Beyin Gelişimi Banu Anlar
Ergenlerde Etkileşim Gruplarında Bilişsel-Davranışçı Tekniklerin Ergenlerin İletişim Becerilerine Etkisi Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Çalışma Azize Saygın
Ergenlerde İçe Dönüklük-Dışa Dönüklük Kişilik Özelliği ile Aile İşlevleri Arasındaki İlişkiler Meltem Ökte
Ergenlerde Karar Verme Davranışlarının Öz Saygı ve Problem Çözme Becerileri Algısı ile İlişkisi Songül Sonay Güçray
Ergenlerde Kaygı ile Benlik Saygısı Arasındaki İlişki Şebnem Bilgin
Ergenlerin Aile İçi Psikolojik Örüntülere Göre Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzlarının İncelenmesi Gülser Özkan Olmuş
Ergenlerin Stres Yaşantılarında Kullandıkları Başaçıkma Stratejilerinin Benlik İmajı ile İlişkisi İlkay Özer
Ergenlerin Üniversite Sınavına İlişkin Kaygıları Ömer Kutlu
Ergenliği Anlamak Ergen Psikolojisinde Güncel Gelişmeler James F. Adams
Ergenlik Çağının Tehlikeleri: Ne Demeli? Nasıl Davranmalı? Gerard Severin
Ergenlik Dönemi Değişim Projesi (ERDEP) 2000-2003 Uygulama Rehberi T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
Ergenlik Dönemi Dini Gelişiminde Dua Fahri Güzel
Ergenlik Dönemindeki Gençlerde Sosyal Sorumluluk, Demokratik Düşünce ve Başkalarını Kabullenme Değişkenleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Fatma Karataş
Ergenlik Kavramına Tarihsel Bakış Melihşah Demir
Ergenlik, Kendilik ve Gruplar Aliye Mavili Aktaş
Ergenlikte Biyopsikososyal Gelişim Mehmet Eskin
Ergenlikte Yalnızlık, Başetme Yöntemleri ve Yalnızlığın İntihar Davranışı ile İlişkisi Mehmet Eskin
Erinlik Grubu Öğrencilerinin Risk Almaya Yönelik Davranışı ve Öğretmenlerinin Algılaması Yıldız Kazel
Farklı Cinsiyet Rol Yönelimli Kız ve Erkek Öğrencilerinin Empatik Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması Nagehan Öner
Farklı Sosyo- Ekonomik Düzeylere Mensup Ergenlik Çağındaki Kız ve Erkeklerin Saldırgan Davranışlarıyla Ana- Baba Tutumları Arasındaki İlişkiler Serdar Doğan
Farklı Sosyoekonomik Düzeydeki Lise Öğrencilerinin Resim Dersine Yönelik Tutumları ile Okul Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Nuray Coşkun
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrencilerinin Eğitim Öncesi ve Sonrası Cinsellik ve AIDS Konularındaki Bilgi Düzeyleri S. Aytaç Polat, A. Tevfik Ozan
Filmler, Gençler ve Çocuklar Levent Cantek
Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Fakülteye İlişkin Algı ve Değerlendirilmeleri Binnur Yeşilyaprak, Bülent Öztürk, İbrahim Kısaç
Genç İşsizliği Naci Gündoğan
Genç Nesilde Mesleki Eğilimler ve Girişimcilik: Ampirik Bir Çalışma Ömer Selçuk Emsen, Ömer Yılmaz, Sema Çınar
Gençler ve Üreme Sağlığı Hacer Nalbant, Ç. Bulut
Gençlerde Obezite ile Davranış Sorunları, Benlik Saygısı, Depresyon Düzeyi, Yeme Tutumları ve Anne Çocuk Arasındaki İlişkinin İrdelenmesi Nurcan Çetin
Gençleri Spora Yönlendirmede Ailenin Etkisi (İzmit Örneği) Suat Tümer
Gençlerin Aile İçinde Yaşadıkları Çatışmalara İlişkin Sosyolojik Bir Araştırma: Tuzluçayır Lisesi Örneği Assiye Aka
Gençlerin Babalık Rolüne İlişkin Tutumları, Kendi Babalarının Davranışı ve Sosyo Demografik Faktörlerle İlişkisi Figen Karadayı
Gençlerin Eğitimi Cevat Alkan
Gençlerin Gelişiminde ve Madde Kullanımlarını Önlemede Gençlik Merkezlerinin Rolü İbrahim Cılga
Gençlerin Hazır Giyimde Markalı Mağazaları Değerlemelerine İlişkin Bir Pilot Araştırma Sema Kurtuluş
Gençlerin Tüketici Davranışlarının Bir Model Yaklaşımı ile İncelenmesi Emine Gönen, Özlem Özgen, Yasemin Babekoğlu, Hatun Ufuk
Gençliğin Cinsellik İmtihanı Cemil Tokpınar
Gençliğin Dili Hikmet Asutay
Gençlik İçin Beyaz Kitap
Gençlik Muhalefetinin Günümüzdeki Anlamı Saffet Arı, Ferit Benli
Gençlik ve İntihar İlişkisi Çerçevesinde Özürlü Olma: Bir Grup Özürlü Üniversite Öğrencisinin İntihar Hakkındaki Düşünceleri Esra Burcu
Gençlik ve Siyaset İlişkisi-Yapısal-İşlevselci Yaklaşım Açısından Dilaver Can
Gençlik ve Sorunları Üzerine Kasım Karataş
Gençlik Yazını Gençliğin Yazını Hikmet Asutay
Gilles De La Tourette Sendromu Olan Çocuk ve Ergenlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Birlikteliği Z. Bengi Semerci
Grupla Savunucu İletişimi Azaltma Programının Üniversite Öğrencilerinin Savunucu Davranış Düzeylerine Etkisi Fatime Çelik
Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampusü Öğrencilerinin Öğrenci Sağlık Merkezinden Yararlanma Durumları Gül Pınar, Ayşe Yıldız, N. Dalgıç, T. Pınar
Halk Oyunlarının Üniversite Öğrencileri Üzerine Psiko-Sosyal Etkileri Şule Bişgin
Hayatımdan Çık Git (Günümüz Ergenlerini Anlamak İçin Farklı Bir Rehber) Anthony E. Wolf
Islahevindeki Hükümlü Çocuklarda Kişisel Ve Sosyal Uyum (Islahevinin Etkilerinin Araştırılması) M. Meltem Canver Kozanoğlu
Isparta'da Orta Öğretimde Okuyan Öğrencilerin Sigara İçme Durumu Mustafa Öztürk, Şahin Ünal, Mehmet Ünlü, Ahmet Nesimi Kişioğlu, Z. Aytül Çakmak, Rahime Aslankoç, Ersin Uskun
İç Göç Yaşayan Bir Grup Lise Öğrencisinde Ruhsal Belirti Şiddetinin Cinsiyet ile İlişkisi Şakir Özen, Saliha Antar, Ömer Özbulut, Abdurrahman Altındağ, Remzi Oto
İdeal Gençlik Geçmişle Gelecek Arasında Bir Köprü Kurabilecek Gençliktir Münir Koştaş
İki Farklı Lisede Okuyan Ergenlerin Davranış Özellikleri Betül Ulukol
İlköğretim Çağı 7 ve 8. Sınıf (12-15 Yaş Arası) Öğrencilerin Cinsel Yönelimleri Neşe Kaptan
İlköğretim Okullarının İkinci Kademesindeki Öğrencilerin Fen Bilgisi Dersine Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi Murat Genç
İlköğretim ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersine Karşı Tutumları Mevlüt Kaya
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Serbest Zaman Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi Faruk Yamaner, Alparslan Kartal
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nde Okuyan Öğrencilerin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Faruk Yamaner, Alpaslan Kartal
İnternet Kafelere Giden Gençlerin Psiko-Sosyal Özellikleri ve Sosyal İlişkileri
İnternet Kullanımının Ergen Gelişimindeki Rolü Fatih Bayraktar
İnternet Reklamlarının Süleyman Demirel Üniversitesi Öğrencilerinin Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi Ayşe Şahin
İnternet`le Öğretim Etkinlikleri ve Anadolu Üniversitesi`nde Bir Uygulama Işıl Kabakçı
İslâm’a Göre Çocuk Suçluluğunun Önlenmesi İbrahim Canan
İstanbul İlindeki Lise Öğrencilerinin Yaşam Tarzları ile Lise Öğretmenlerinin Yaşam Tarzları Arasındaki Farklılıklar Filiz Özdayi
İzmir İli Lise Öğrencilerinin Sigara Alışkanlığını Etkileyen Faktörler Tuncay Göksel, Murat Cirit, Ülkü Bayındır
İzmir’de Lise Öğrencilerinin İnternet Kullanma Koşul ve Yeterlik Düzeyleri (Evde, Okulda ve Kafede) Mehmet Emin Bakay
İzmit Depreminde Hospitalize Edilen Depremzede Çocuk ve Ergenlerin Klinik Özellikleri M. Berkem, Tezan Bildik
Kafkas Üniversitesi-Artvin Orman Fakültesi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Yapısını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma Hasan Ayyıldız, Devlet Toksoy
Kapalı Cezaevinde Barındırılan Tutuklu Gençlerle Psikolojik Belirti Tarama(Scl-90) Çalışması Abdurrahman Çalışkan
Kimliğini Arayan Gençliğimiz Özcan Köknel
KKTC'de Yaşayan Gençlerin, Aile Yapısının, Sorunlarını Algılayışları ve Çözüm Üretmeleri Üzerine Etkisinin Araştırılması Güley Bilgi Abatay
Kronik Hasta (Epileptik) Ergenlerle Sağlıklı Ergenlerin Kimlik Statülerinin Karşılaştırılması ve Kimlik Statülerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ayşe Rezan Çeçen
Kültür Şoku Hakkında Analitik Yaklaşımlar ve Ampirik Veriler: ABD’de Öğrenim Gören Bir Türk Öğrenci Grubu Üzerine Niteliksel Bir İnceleme Mine Erengil Şahin
Kültür Varlığımızın Korunması ve Gençlik Selahattin Özyurt
Lise 1. Sınıf Fizik Dersi Programının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye Uygunluğunun İncelenmesi Burak Kağan Temi̇z
Lise 1. Sınıf Gençliği ve Ulusal Eğitimimiz Kubilay Çepe
Lise 1. Sınıf Öğrencilerine Verimli Ders Çalışma Alışkanlıkları Kazandırmada Grup Rehberliğinin Etkisi Mesude Kaya
Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spora İlişkin Tutum Ölçeği 2 Gıyasettin Demirhan, Figen Altay
Lise Gençleri Arasında Sigara, Alkol ve Madde Kullanım Yaygınlığı Kültegin Ögel, Defne Tamar, Cüneyt Evren, Duran Çakmak
Lise Öğrencilerinde Fiziksel Şiddetin Değerlendirilmesi: Bir Pilot Çalışma Yelda Kablamacı Atan
Lise Öğrencilerindeki Psikopatolojik Belirtilerin Cinsiyet ve Sınıf Değişkenleri Açısından İncelenmesi Necla Acun Kapıkıran
Lise Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Desteğin ve Ego Kimlik Statülerinin Sosyo-Ekonomik Düzey ve Cinsiyete Göre İncelenmesi Hicran Ünlü
Lise Öğrencilerinin Başarılarını Etkileyen Kitle İletişim Araçları ve Sosyo-Ekonomik Faktörler Hatice Yaray
Lise Öğrencilerinin Ders İçi Davranışları ile İlgili Öğrenci Görüşleri Fatih Akbaba
Lise Öğrencilerinin Dini İnanç Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma Şaban Yavuz
Lise Öğrencilerinin İlişkili Özerklik (Özerk İlişkisel Benlik) Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Kayseri İli Örneği) Elif Yılmaz
Lise Öğrencilerinin Kendini Açma Davranışlarının Kimlik Gelişim Düzeyleri Açısından İncelenmesi Filiz Gültekin
Lise Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeyleri ve Denetim Odaklarının İncelenmesi Saime Sayın
Lise Öğrencilerinin Okul Başarısı ve Kaygı Düzeyi Üzerinde Anne-Baba Tutumlarının Etkilerinin Belirlenip Karşılaştırılması Sevda Gökçedağ
Lise Öğrencilerinin Sosyal Destek ve Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi Nuray Erdeğer
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Düzeylerinin Psikolojik İhtiyaçları ile İlişkisi Sibel Yoleri
Lise Türleri ile Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma Halil Ekşi, Mustafa Otrar
Liselerin Birinci Sınıfında Öğrenim Gören Çocukların Ahlaki Değerleri Algılama Düzeylerinin İncelenmesi Şenay Saylağ
Loevinger'in Geliştirdiği Cümle Tamamlama Testinin Türk Ergen Grubuna Uygulanması Duygu Müderrisoğlu
Mala Yönelik Suçlar Açısından Çocuk Suçluluğu Yaşar Bilge, İ. Hamit Hancı, Özer Kendi, Z. Tıraş Beydağ
Marka Genişletme Stratejilerinin Genç Tüketicilerin Satınalma Niyetlerine Etkileri Üzerine Pilot Bir Araştırma Özgür Saraç
Meslek Lisesi Öğrencilerinin Atılganlık ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma Zöhre Kaya
Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yaratıcılık Düzeylerinin Değerlendirilmesi Ayşe Topaktaş
Meslek ve Anadolu Meslek Liselerinde Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler Ömer Gençtürk
Mesleki Grup Rehberliğinin Lise Öğrencilerinin İlgi ve Yeteneklerine Uygun Alan Seçmelerine Etkisi Hatice Öksüz
Ortaöğretim Öğrencilerinin Özlük Niteliklerinin ve Baskın Ben Durumlarının İletişim Becerileri ile İlişkisi Özlem İlaslan
Öğretmen Beklentileri ve Öğrenci Üzerindeki Etkileri Bülent Öztürk, Gürcü Koç
Özel Okullarda Okuyan Ortaöğretim Çocuklarının Sosyo-Kültürel Profili (ASFA-College Örneği) Nesrin Filiz Eksik
Pakistan ve Türkiye’deki Gençler Arasında Algılanan Ebeveyn Sıcaklığı, Ebeveyn Kontrolü ve Bunların Benlik Değeri ile ve Denetim Odağıyla İlişkileri Fatima Zohra İmam
Parçalanmış ve Bütünlüğünü Koruyan Aileye Sahip Ergenlerin Depresyon ve Uyum Düzeylerinde Sosyal Desteğin Rolü Figen Elmacı
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinin Boyuneğici Davranış ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi Adem Semai Tuzcuoğlu, Bülent Korkmaz
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Öğrencilerinin Boyuneğici Davranış ve Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi Bülent Korkmaz
Sağlık Alanında Okuyan Öğrencilerin Empati Beceri Düzeyi ile Ruhsal Bozukluğu Olanlara Tutumları Arasındaki İlişki Özden Sarı, Beyazıt Yemez
Sağlıklı Benlik Yapısına Sahip Meslek Lisesi 11. Sınıf Öğrencileri İle Sağlıklı Benlik Yapısına Sahip Normal Lise 11. Sınıf Öğrencilerinin Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki Gönül Ekren
Saldırgan Tutumlar Nedeniyle Disiplin Cezası Alan Lise Öğrencileri Üzerine Bir İncelenme İsa Yücel İşgör, Fahri Sezer
Sanatsal Meslek Tercihinde Aile Atmosferinin Etkisi: Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Bale Öğrencileri Örneği Meliha Demet Ulusoy
Sınavla Öğrenci Alan Devlet Lisesi Öğrencilerinin Problemleri İlkay Güner
Sigara İçme Durumlarına Göre Üniversite Öğrencilerinin Kontrol Odağı ve Öğrenilmiş Güçlülük Düzeylerinin Karşılaştırılması Fulya Cenkseven
SİLİNEBİLİR/ ROMAN Çılgın Benjamin Lebert
silineccek (BİLDİRİ) Üniversite Gençliğinin Sorunları ve Gelecek Tasarı Vehbi Bayhan
SİLİNECEK (ÇİFT KAYITLI)Üniversite Gençliğinin Sosyo-Ekonomik Profili Üzerine Bir Alan Araştırması Erdinç Yazıcı
SİLİNECEK 2 KEZ GİRİLMİŞ Üniversite Gençliği 2001: Üniversite Gençliğinin Sosyo-Kültürel Profili Üzerine Bir Alan Araştırması Gazi Üniversitesi Örneği Erdinç Yazıcı
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Çıraklık Eğitim Merkezi Öğrencileri ile Ortaöğrenim Öğrencilerinin Ruhsal Durumları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma Çiçek Hocaoğlu, Sema Tanrıöver Kandil, Mustafa Bilici
SİLİNECEK Genç Türkler Ve İttihat - Terakki : "1908 Ihtilanin Hazırlık Dönemi" Ernest Edmondson Ramsour
SİLİNECEK Öğrencilerin Başarı ve Başarısızlıklarında Etkili Olan Faktörlerin Sosyolojik Analizi: Elazığ Mehmet Akif Ersoy Lisesi Örneği SİLİNECEK Esen Tüysüz
SİLİNECEK UYGUN OLMAYAN GİRİŞ Eğitim Hizmetleri Pazarlaması Açısından Üniversite Öğrencilerinin Hizmet Kalitesini Algılamalarının Önemi Ömer Torlak
SİLİNECEK(Roman) Sokak Kızı Maggie Stephen Crane
SİLİNECEK/ ÇİFT GİRİŞ Ergen Çocuğunuzla Konuşma Sanatı Paul W. Swets
SİLİNECEK/ KONU DIŞI Sınıf Öğretmenlerinin İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına İlişkin Görüşleri Necla Öztürk
SİLİNECEK/ KONU DIŞI Sınıfta Demokrasi Ali Şimşek
SİLİNECEK/ÇİFT GİRİŞ Kimliğini Arayan Gençliğimiz Özcan Köknel
SİLİNECEK/ROMAN Arkadaşlık Connie Palmen
SİLİNECEK/ROMAN Bir Deri Cekete Aşık Oldum! Steve Barlow, Steve Skidmore
SİLİNECEK/ROMAN Jacob'un Odası Virginia Woolf
SİLİNMELİ/ÇİFT KAYIT Çocuklar ve Ergenlerde Uyku Bozuklukları Tümer Türkbay, Teoman Söhmen
SİLİNMELİ/İLGİSİZ Üniversite Öğrencilerinin Kimyasal Bağlar Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi Ayhan Yılmaz, İnci Morgil
SİLİNMELİ/ROMAN Gençliğin Ruhuna Çikolata Kay Allenbaugh
Sirkeci'deki Kartpostallardan İnternet'te Cinsel Sunumlara: Çocuk Yaşta Kız Çocukların Cinselliklerinin Sömürülmesi Olgusunun Toplumsal Boyutlardaki Dönüşümü Fatma Güliz Erginsoy, Esin Küntay
Sivas İlinde Gençlerin Futbol Oynamayı Tercih Etmelerinde Rol Oynayan Sosyo-Ekonomik Nedenlerin Araştırılması Selahattin Arslan
Sivas İlindeki Lise Öğrencilerinde Madde Kullanımı Yaygınlığı Orhan Doğan
Siyaset Geleneğimiz ve Gençlik Üzerine Kazım Günay
Son Ergenlikte Öz-Değeri Etkileyen Ailesel Değişkenler: Bilişsel Kuram Açısından Bir Değerlendirme Gül Çörüş
Soru Türü Öğrencilerin Başarı Düzeyini Etkiler mi? Leyla Khorshid, İsmet Eşer, Aynur Zeybek, Gülşah Arslan, Şebnem Çınar
Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Lisans Tarih Bilinci Üzerine Bir Anket Değerlendirmesi A. Kürşat Gökkaya
Sosyal Çevrenin Sokak Çocukluluğuna Ve Çocuk Suçluluğuna Etkisi: Diyarbakır Örneği Rüstem Erkan, Mazhar Bağlı, Faruk Sümer, Mahmut Ünver
Sosyal Hizmet Öğrencilerinin HIV/AIDS Konusundaki Bilgileri ve HIV/AIDS'li Kişilere Yönelik Tutumları Veli Duyan
Sosyal Kaygıyla Başa Çıkma Programının Lise Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Düzeylerine Etkisi Azra Koçak
Stres, Gençlik, Kentleşme, Şiddet İbrahim Balcıoğlu
Stresle Başaçıkma Biçimi, İyimserlik, Bilişsel Çarpıtma Düzeyleri ve Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumlar Arasındaki İlişkiler: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma Ayşe Sibel Türküm
Suç Davranışında Bulunan Çocukların Sosyodemografik Özellikleri Ve Olası Suça İtilme Nedenleri Hüdaverdi Küçüker
Suçlu Kentin Çocukları: İstanbul'da Suç İşlemiş Çocukların Sorunu Elif Yılmaz
Tadı Damağınızda Kalacak Öyküler / Gençler İçin Bettie B. Youngs, Jennifer Leigh Youngs
Temel Gelişim Özellikleri Açısından Ergenlik Dönemi Abdülkerim Bahadır
Terör Örgütlerinin Gençliğe Yaklaşımı (Sempatizan-Militan Kazanma Süreci) Hakan Tekin
The Predictor Variables of Post-Traumatic Stress Syptoms in Children and Adolescents Following 1999 Marmara Earthquake: Exposure to Traumatic Experiences and Coping (1999 Marmara Depremi Sonrasında Çocuk ve Ergenlerde Travma Sonrası Stres Belirtilerini Yordalayan Değişkenler: Travmatik Yaşantılara Maruz Kalma ve Başaçıkma) Ilgın Gökler
The Relationship Between Family Environment and Gender-Role Identity Across Male And Female Adolescents (Kız ve Erkek Öğrencilerde Aile Yapısı ve Cinsiyet Kimliği Arasındaki İlişki) Ezgi Altun
the Relationship of Identity Status With Parental Attitudes, Family TypeaAnd Parental Education Level in Adolescents/ Ergenlerde Kimlik Statüsünün Anne-Baba Tutumu, Aile Tipi ve Anne-Babanın Eğitim Düzeyi ile İlişkisi Sakine Gülfem Çakır
The Role of Peers and Families in Predicting The Loneliness Level of Adolescents (Akranların ve Ailelerin Ergenlerin Yalnızlık Düzeyleri Üzerinde Rolleri) Ayşe Uruk
Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Duygudurum ve Mevsimsellik Mehmet Murat Kuloğlu, Murad Atmaca, Ahmet Ünal, Ahmet Ertan Tezcan
Tıp Öğrencilerinde Bağlılık Tıp Dağılımı ve Psikiyatrik Yakınmalarla İlişkisi Aziz Yaşan, İlkay Başak, Belgin Yaşan, Faruk Gürgen
Travmatik Olaylarla Başaçıkma: Amerika'daki Terörist Saldırıları- Çocuk ve Ergenler İçin Öneriler (Çeviri) Ilgın Gökler
Turkish University Students Blame Attributions and Attitudes Toward People with AIDS (Türk Üniversite Öğrencilerinin AIDS'li İnsanlara Karşı Suç Yüklemeleri ve Tutumlar) Hülya Üstel Kökdemir
Tüketici Davranışını Etkileyen Bir Faktör Olarak Yaşam Tarzı: Çukurova Üniversitesi’nde Okuyan Kız Öğrencilerin Yaşam Tarzı Tiplerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Şahsenem Kabakçı
Türk Genç Yetişkinlerin Romantik İlişkileri: Aşk Tutumları, İlişki Tatminleri, Psikolojik Sağlıkları ve Genişleyen Benlikleri Sinem Şahin
Türk Gençliği ve Katılım: Katıl ve Geleceğini Yarat Başak Ekim
Türkiye'de Bazı Orman Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz Devlet Toksoy, Hasan Ayyıldız, Sezgin Özden
Türkiye'de Eğitim Alanında Geleneksel Cinsiyet Kalıpları (Traditional Gender Patterns in Health Area in Turkey) Meliha Demet Ulusoy
Uçucu Madde Bağımlılığı Olan Çocuk Ve Gençlere Yönelik Sosyal Hizmet Müdahalesi Nurdan Duman
Uyuşturucu ve Gençlik Osman Sezgin
Üç Farklı Nitelikteki Lise 2. Sınıf Öğrencilerinin Riskli Davranışlarının Değerlendirilmesi (Ankara-Keçiören) A. Seval Çeviren
Üniversite Analitik Kimya Laboratuvarlarında Öğrencilerin Kavramsal Değişimi, Başarısı, Tutumu ve Algılamaları Üzerine Yapılandırıcı Öğretim Yönteminin Etkileri Eylem Budak
Üniversite Düzeyinde Din Öğretimi Alan Öğrencilerde Eğitim Sürecinde Oluşan Tutum ve Davranış Değişiklikleri (Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği) Abdulvahap Taştan, Ali Küşat, Celaleddin Çelik
Üniversite Gençliği 2001: Üniversite Gençliğinin Sosyo-Kültürel Profili Üzerine Bir Alan Araştırması Gazi Üniversitesi Örneği Erdinç Yazıcı
Üniversite Gençliğinde Görülen Kaygının Giderilmesinde Sporun Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi Mehibe Akandere
Üniversite Gençliğinin İş ve Eş Seçiminde Etkin Kriterlerin AHP ile Analizi Serpil Aytaç, Nuran Bayram
Üniversite Gençliğinin İş ve Eş Seçimindeki Etkin Kriterlerinin Analitik Hiyerarşi Süreci (Ahp) ile Analizi Serpil Aytaç, Nuran Bayram
Üniversite Genel Kimya Laboratuvarlarında Öğrencilerin Kavramsal Değişimi, Başarısı, Tutumu ve Algılamaları Halil Tümay
Üniversite Öğrenci Örnekleminde Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Obsesif Kompulsif Belirtilerin Yaygınlığının Belirlenmesi Hülya Koçyiğit
Üniversite Öğrenci Örnekleminde Panik Bozukluk ve Panik Bozukluk Belirtilerinin Yaygınlığının Belirlenmesi Çağlar Açıkgöz
Üniversite Öğrencilerinde Dini Hayat: Fakülteler Arası Karşılaştırmalı Bir Araştırma Adem Şahin
Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Fobi ve Beden İmgesi İle Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin Araştırılması Ferda İzgiç, Gamze Akyüz, Orhan Doğan, Nesim Kuğu
Üniversite Öğrencilerinde Sosyotropik/Otonomik Kişilik Özellikleri, Yaşam Olayları ve Depresif Belirtiler Elif Kabakçı
Üniversite Öğrencilerinin Argoya Bakışı -Argoda Kuşak Farkı- Kerime Üstünova
Üniversite Öğrencilerinin Bilimsel Düşünme Becerilerinin Yordanması Mehmet Gündoğdu
Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet Rolleri ve Ego (Ben) Durumları Arasındaki İlişkisi Gülseren Aşili
Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet ve Kültürel Farklılıklara Dayalı Atılganlıkları Üzerinde Bir Atılganlık Eğitimi Denemesi Mehmet Engin Deniz, Ramazan Arı
Üniversite Öğrencilerinin Değerlerinin ve Fonksiyonel Olmayan Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İrdelenmesi Mehmet Bilgin
Üniversite Öğrencilerinin Düşünme İhtiyaçlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Başaran Gençdoğan
Üniversite Öğrencilerinin İnternet Kullanım Düzeyleri ve Beklentilerinin Değerlendirilmesi Mehmet Karahan, Eyüp İzci
Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri ile Kişilerarası İlişkilerde Farkında Olma Düzeyleri Hasan Bozgeyikli
Üniversite Öğrencilerinin Reklamı Hatırlama Dereceleri ve Reklama Karşı Tutumları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma Tülay Korkmaz
Üniversite Öğrencilerinin Sorunları ile Değerleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Mehmet Bilgin
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Melek Kalkan
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Utangaçlık Düzeyleri ile İlişkisi Seher Balcı, Melek Kalkan
Üniversite Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Özelliklerine Göre Serbest Zaman Faaliyeti Olarak Sanat Tüketimleri: Hacettepe Üniversitesi Örneği Hasan Sankir
Üniversite Sınavını Kazanamayan Özel Dershane Öğrencilerinin Ortak Özellikleri ve Özel Dershanelerin Bu Öğrencilere ÖSS’deki Puan Getirisi Ahmet Öztürk
Üniversite ve Lise Öğrencilerinin Cinsiyete Göre Problem Çözme Becerilerinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi Coşkun Arslan, Erdal Hamarta, Mehmet Engin Deniz
Üstün Yetenekli Çocuklar: Aileleri ve Sorunları Füsun Akarsu
Working Street Children in Turkey: A Rapid Assessment in Three Metropolitan Cities Ayşe Hoşgör Gündüz, Bahattin Akşit, Ayşe Nuray Karancı
Yakın İlişki Kuran ve Kurmayan Üniversite Öğrencilerinin Çeşitli Sosyal Psikolojik Etkenler Yönünden Karşılaştırılması Ayda Büyükşahin
Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Öğrencilerinin Öğretmenlerden Bekledikleri ve Gözledikleri Rehberlik Davranışları Mehmet Güven, Mustafa Kutlu
Yetiştirme Yurdunda Kalan 16-18 Yaş Arası Gençlerin Cinselliğe Bakış Açısı Meltem Yıldırım ve Diğerleri
Yetiştirme Yurtlarında Kalan Öğrencilerin Grup Sorumlularından Aldıkları Desteğin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi İbrahim Şenel
Yetiştirme Yurtlarında ve Aileleri Yanında Yaşayan Ergenlerin, Benlik Saygısı, Depresyon ve Yalnızlık Düzeyleri ile Sosyal Destek Sistemleri Açısından Karşılaştırılması Banu Erim
Yetiştirme Yurtlarındaki Gençlerin Din Eğitimi Problemleri Orhan Demir
Yurt Dışı Yaşantısı Geçiren ve Geçirmeyen Lise Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeyleri Cengiz Şahin
Yüksek Okul Öğrencilerinde Benlik Saygısının Akademik Başarı ve Aile İçi İletişime Etkisi Esra Yalım
Yükseköğrenim Görmek Amacıyla Türk Cumhuriyetleri ile Türk Akraba Topluluklarında Türkiye’ye Gelen Öğrencilerin Eğitim Maliyeti ve Yaşadıkları Sorunlar Musa Kodal
Zung Depresyon Ölçeğinin Lise ve Üniversite Öğrencileri İçin Geçerlik ve Güvenirliği ile Faktör Yapısı Başaran Gençdoğan
RSS - 2001 beslemesine abone olun.