2000 Yılında Yayınlanmış Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu yılda yayınlanmış gençlikle ilgili 302 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan
Adam Olacak Gençlere Hayat Bilgisi, Din ve Tarih Dersleri Nuray Mert
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Özgür Polvan
Çocuk ve Ergenlerdeki Tik Bozuklukları: Geriye Dönük Bir Araştırma M. Turan, Selahattin Şenol
Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Moda Anlayışı Sadiye Yokuş
Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Destek Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Nilgün Elbir
Lise Öğrencilerinde Görülen Psikolojik Belirtilerin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Melek Kerimova
Lise Öğrencilerinin Mesleki İlgilerini Yordayan Bazı Değişkenler Saime Sayın
Öğrencilerin Yurt ve Üniversitede Karşılaştıkları Sorunların Yaşantılarına Nasıl Yansıdığının, Bu Sorunlarını Çözümlemede Hangi Yollara Başvurduklarının ve Psiko-sosyal Servislerden Ne Gibi Yardımlar Almak İstediklerinin Belirlenmesi Süleyman Özkaleli, Serpil Yalçın, Abidin Özdemir
Üniversitelerin Kent Kültürüne Etkileri ve Bir Uygulama: Yüzüncü Yıl Üniversitesi-Van Örneği Zekeriya Nas
(2 KEZ GİRİLMİŞ Eşler Arasındaki Uyum ve Çocuğun Algıladığı Anne-Baba Tutumu ile Çocukların, Ergenlerin ve Gençlerin Akademik Başarıları ve Benlik Algıları Arasındaki İlişkiler Ayşen Yılmaz
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Aile Yaşamlarında Şiddet Olan Ergenlerin Ana-Babalarıyla Olan İlişkilerini ve Kendilerini Değerlendirmeleri Hanife Kahraman
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Anne-Baba Tutumları ile 8. Sınıf Öğrencilerinin Benlik Saygıları ve Atılganlıkları Arasındaki İlişki Selda Kuru Örgün
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Depremden Sonraki 2-6 Aylık Sürede Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Ergenlerde Araştırılması Behiye Alyanak, Aysel Ekşi, Derya Toparlak, Gülcan Peykerli, Reyhan Saydam
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Dünyada ve Türkiye'de Çocuk İşgücü İstihdamının Sorunları ve Önlenmesi Mesut Küçükkalay, Murat Ali Dulupçu, Ömer Turunç
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Fen Alanında Öğretim Gören Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Zihinsel Olmayan Faktörler Ahmet Kaymaz
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Kadın Üniversite Gençliği ve Mezunlarına Yönelik Cinsel Saldırı Mağdur Araştırması Zehra Kayı, M. Fatih Yavuz, Nadir Arıcan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Lise Öğrencilerinin Fast-Food Türü Yiyecek Tüketimi Durumları Perran Toksöz, Fatma Çelik, Ali Ceylan, Şeniz Gökçe
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Türkiye’de Gençlik Sorunlarının Psikolojik Boyutu Suavi Tuncay
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Ergen Ruh Sağlığı Sorunları ve İntihar Davranışıyla İlişkileri Mehmet Eskin
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Ergen Ruh Sağlığı Sorunları ve İntihar Davranışıyla İlişkileri Mehmet Eskin
(3 KEZ GİRİLMİŞ) İlaçla Özkıyım Girişiminde Bulunan Ergenlerde Belirleyici Olarak Aleksitimi, Umutsuzluk ve Depresyon: Karşılaştırılmalı Bir Çalışma M. Kemal Sayar, Mücahit Öztürk, Burçin Acar
(3 KEZ GİRİLMİŞ) İlaçla Özkıyım Girişiminde Bulunan Ergenlerde Belirleyici Olarak Aleksitimi, Umutsuzluk Ve Depresyon: Karşılaştırmalı Bir Çalışma M. Kemal Sayar, Mücahit Öztürk, Burçin Acar
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Yıl 1968 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Gençlik ve Eğitim Sorunları Üzerinde Görüşmeler
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Yıl 1968 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Gençlik ve Eğitim Sorunları Üzerinde Görüşmeler
(BİLDİRİ- 2 KEZ GİRİLMİŞ) Ahmet Nedim Serinsu
(BİLDİRİ) Akılcı Olmayan Düşünce Düzeyleri Farklı Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerini Değerlendirmeleri Filiz Bilge, Aytaç Arslan
(BİLDİRİ) Ana-Baba Tutumları Farklı Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Meliha Tuzgöl
(BİLDİRİ) Ergenlikte Eşcinsellik Figen Çok, Mehmet Eskin, F. Torun Reid
(BİLDİRİ) Gençlerde Görülen Zararlı Alışkanlıklar ve Din Eğitimi Ayşe Betül Aksu
(BİLDİRİ) Grup İçinde Popüler Olan Gençlerin Bazı Kişilik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Betül Aydın, Beyhan Meriç
(BİLDİRİ) İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Öğretim Elemanlarında Beklentileri Mehmet Emin Ay
(BİLDİRİ) Kur'an-ı Kerim'i Gençlerimize Nasıl Anlatalım? Ahmet Nedim Serinsu
(BİLDİRİ) Ticari Seks İşçisi Olarak Sömürülen Çocukların Görüşleri ve Gereksinimleri Fatma Güliz Erginsoy, Esin Küntay
(BİLDİRİ) Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinde Uyuma Yönelik Başa Çıkma Davranışları, Depresyon ve Diğer Psikolojik Belirtiler Yaşar Özbay, Hikmet Yazıcı, Mehmet Palancı
(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) Aile İçinde Çocuklara Yönelik Şiddete Karşı Sosyal Politikalar Ali Seyyar
(HİÇ BİLGİ GİRİLMEMİŞ) Muhafazakar Ailelerde Genç-Aile İlişkisi Mualla İpek
(ROMAN) Leyla ya da "Açgözlü Genç Kızlar" Roger Vailland
(silinecek roman) Adım Adım Hayata / Bir Genç Kızın Gizli Defteri - 4 İpek Ongun
(SİLİNECEK_LİSANS TEZİ) Çocukları Suça İten Psikolojik ve Sosyolojik Faktörler Mahfuz Altun
(Silinecek) Manisa İli Lise Öğretmenlerinin Sigara İçmeye Karşı Tutumları Ayşen Esen Danacı, Arzu Yorgancıoğlu, Pınar Çelik, Fatma Topçu, Firdevs Seyfe Şen
10. Türk Dünyası Gençlik Günleri ve Kurultayı Yücel Hacaloğlu
15-16 Yaş İmam Hatip Lisesi Ergenlerinde Sorumluluk ve Dini Sorumluluk Seviyelerinin İncelenmesi Feyza Kaya
15-16 Yaşları Arasındaki Çalışan, Resmi Lise ve Endüstri Meslek Lisesine Devam Eden Gençlerin Özsaygı Düzeyleri ve Denetim Odaklarının Karşılaştırılması Zehra Erol
18-25 Yaş Gençliğinin Beslenmesinde Süt ve Türevlerinin Yeri Ömür Alyakut
Adolesan Dönemde Fiziksel Büyüme ve Cinsel Gelişme Erol Kınık
Adölesan Cinselliği ve Gebelik Mürüvvet Başer
Adölesanlarda Gebelik Sonuçlarının Değerlendirilmesi M. Mutlu Meydanlı, Eray Çalışkan, Tolga Ecemiş, Sefa Arlıer, İsmail Dölen, Ali Haberal
Aile Yaşamlarında Şiddet Olan Ergenlerin Ana-Babalarıyla Olan İlişkilerini ve Kendilerini Değerlendirmeleri Hanife Kahraman
Aile, Sosyal Çevre ve Kişisel Tutumların Gençlerin Uzakdoğu Sporlarını Seçmeleri Üzerindeki Etkisi Soner Yılmaz
Akademik Başarının Yordayıcısı Olarak Yalnızlık, Sınav Kaygısı ve Sosyal Destek İbrahim Yıldırım
Amerika Birleşik Devletleri'nde Suçlu Çocuklara Yönelik Müdahale Yaklaşımları Yüksel Baykara Acar
Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Antisosyal Davranış Ölçeği Uygulamasına Yönelik Bir Çalışma Rüçhan Gökdağ
Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü Öğrencilerinin Üniversite Başarı Durumları Üzerine Bir Araştırma Serap Buyurgan
Ankara Liselerinde Çeteye Katılma Potansiyeli Olan Öğrenci Grupları ve Okul Sosyal Hizmeti Nurdan Duman
Ankara Şehir Merkezinde Bulunan Beş Lisedeki Öğrencilerin Sigara Ve Alkollü İçki Kullanma Durumları Hüseyin Delikaya, Mustafa Necmi İlhan, Işıl Maral
Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Hızlı Hazır Yiyecek Tercihleri Üzerinde Bir Araştırma Metin Saip Sürücüoğlu, Funda Pınar Çakıroğlu
Ankara'nın Merkez İlçelerindeki İlk ve Ortaöğretim Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Beden Eğitimi ve Spor Dersine İlişkin Tutumları Metin Şişko
Ankara’da ve Balıkesir’de İlköğretim 8. Sınıf ve Lise 2. Sınıf Öğrencileri Üzerine Gençlik Kültürünün Karşılaştırılması Özlem Erol
Anne Baba Tutumları ile 8. Sınıf Öğrencilerinin Benlik Saygıları ve Atılganlıkları Arasındaki İlişki Selda Kuru Örgün
Aşırı Dozda İlaç Alımıyla İntihar Girişiminde Bulunan Ergenlerde Psikolojik Etkenler M. Kemal Sayar, Mücahit Öztürk, Burçin Acar
Atatürk ve Gençlik Akın İlkin
Autonomy Development at Adolescence Gamze Aydın
Avare Gençlik-Gardenbar Geceleri Fikret Adil
Avrupa'da Yeni Kuşak Türk Gençliği (Kimlik ve Uyum Sorunları) H. Musa Taşdelen, Edibe Sözen, Hacı Duran, Ahmet Eskicumalı
Avrupa'daki Gençlerin Kültürel Kimlik Problemleri Mustafa Tavukçuoğlu
Bağlanma Stilleri ve Zihinsel Modellerin Kuşaklararası Aktarımında Anababalık Stillerinin Rolü Derya Güngör
Bakırköy Kadın Ve Çocuk Tutukevi Raporu 1998 Ve 2000 Tbmm İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
Bakırköy Tutukevi'nde Tutuklu Çocukların Medya ile İlişkileri Elif Yılmaz
Balkan Ülkelerinden Eğitim-Öğretim İçin Gelen Öğrencilerin (Batı Trakya Örneği) Sosyal Yapıya Uyumları Mustafa Soyutürk
Bedensel Özürlü Gençlerin Din Eğitiminde Dikkat Edilmesi Gereken Psikolojik Hususlar Mustafa Naci Kula
Benlik Saygısı Arkadaşlardan ve Aileden Sağlanan Sosyal Destek: Üniversite Öğrencileriyle Yapılan Bir Çalışma Ebru Taysi
Bir Eğitim Aracı Olarak İnternet Sadegül Akbaba Altun, Arif Altun
Bir Genç Kızın Günlüğü Hülya Kartal
Bir Grup Üniversite Öğrencisinin Kullandığı Başaçıkma Stratejileri ile Depresif Eğilimleri ve Olumsuz Otomatik Düşünceleri Arasındaki İlişki Ferda Aysan, Nergüz Bozkurt
Birinci Dünya Savaşı Sırasında İhtiyat Kuvveti Olarak Kurulan Osmanlı Genç Dernekleri Sadık Sarısaman
Cinsel Öğreti (Gençler ve Anne Babalar İçin Cinsellik El Kitabı) Akif Poroy
Cinsiyet Rollerinin Kazanılmasında Gelişimsel Dönemler: Çocukluk ve Gençlik Nermin Hanecioğlu
Ç. Ü. Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin Otomatik Düşünce, Problem Çözme Düzeylerinin Bazı Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi Songül Tümkaya, Ayten İflazoğlu
Çağımız Gençliğinin Problemleri Alaattin Koçak
Çalışan ve Öğrenci Ergenlerde Çalışmanın Ergen Gelişimi Üzerindeki Etkisi Eyüp Özkamalı
Çocuğunuz Ergenlik Çağında (Anne ve Babaları En Çok Zorlayan 10 Sorun ve Çözüm Yolları) Lawrence Bauman, Robert Riche
Çocuk Cezaevi İç Mekanları Üzerine Bir İnceleme Nazmiye Tirali
Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde Yer Alan Kimi Haklar Açısından Sokakta ve Hizmet Sektöründe Çalışan Çocuklar Hakan Acar
Çocuk Mahkemelerinde Yargılanan Çocukların, Ahlak Ve Adalet Anlayışlarının Gelişimi Elif Dereli Yalçın
Çocuk Suçluluğu Olgusunda Polisin Yeri: Çocuk Hakları Sözleşmesi Bağlamında Uygulamaların Değerlendirilmesi Hatice Taşdöven
Çocuk Suçluluğu ve Aile Nejat Akalın
Çocuk Suçluluğu ve Akran Grubu Nejat Akalın
Çocuk Suçluluğu Ve Çocuk Mahkemeleri Hikmet Sami Türk
Çocuk Suçluluğu Ve Medya Mehmet Tokdemir, Hüdaverdi Küçüker
Çocuk Suçluluğuna Eğitmenlerin Yaklaşımı: Bir Anket Çalışması İ. Hamit Hancı, Murat B. Alkanat, E. Özgür Aktaş, Z. Beydağ Tıraş, Hayati Çiftçi, Bengü, Özken
Çocuk ve Ergenlerde Cinsel Gelişim Figen Çok
Çocuk ve Ergenlerde Dissosiyatif Bozukluk: 36 Olgunun Gözden Geçirilmesi S. Salih Zoroğlu, Ümran Dilara Tüzün, Mücahit Öztürk, Vedat Şar
Çocuk ve Ergenlerdeki Obezitenin Psikososyal Yönleri Berna Pehlivantürk
Çocuklar Çalışmalı mı? Çalışan Çocukların Görüşleri Aylin Dikmen
Çocuklarda Kekemelik ve Diğer İletişim Bozuklukları Elvan Karacan
Çocuklarla ve Gençlerle İletişime Geçmenin 25 Yöntemi Phillip Mountrose
Çocukluk ve Ergenlik Dönemi Şizofrenisinde Tedavi Selahattin Şenol
Çocuklukta ve Ergenlikte Arkadaşlık Phil Erwin
Çocukluktan Genç Kızlığa Değişim Yasemin Akman, Filiz Kardam, Şevkat Bahar Özvarış, Şule Çağlar
Depremden Sonraki 2- 6 Aylık Sürede Travma Sonrası Stres Bozukluğunun Ergenlerde Araştırılması Behiye Alyanak, Aysel Ekşi, Derya Toparlak, Gülcan Peykerli, Reyhan Saydam
Direniş Örgütleri, Gençlik Teşkilatı ve Sosyo-Ekonomik Durum Ahmet C. Gazioğlu
Diyarbakır İl Merkezinde Lise İkinci Sınıfa Devam Eden Öğrencilerin Benlik Tasarım Düzeylerinin İncelenmesi Selvinaz Saçan
Dünyada ve Türkiye’de Çocuk İşgücü İstihdamının Sorunları ve Önlenmesi Abdullah Mesud Küçükkalay, Murat Ali Dulupçu, Ömer Turunç
Düşük Benlik Saygısı Gösteren Border Zeka Düzeyindeki Cerebral Palys'li Ergen ve Erken Erişkinlerle Yapılan Grupla Psikolojik Danışmanın Benlik Saygısı ve Anksiyete Düzeyine Etkisi Levent Yaycı
Düzce Lisesi Öğrencilerinde Sigara Alışkanlığı Peri Arbak, Füsun Erdem, Özgür Karacan, Özlem Özdemir
Elazığ Çocuk Islahevi Raporu 1998 Ve 2000 Tbmm İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu
Elmadağ İlçesi Merkezindeki Lise Son Sınıf Öğrencilerin Aile Planlaması Konusundaki Bilgi ve Tutum Düzeyleri Fatma Alacalıoğlu
Endonezya’da Üniversite Öğrenci Hareketlerinin Sosyolojik Analizi (1998 Yılı Örneği) Ade Solihat
Ergen Öğrencilerde Denetim Odağı-Yalnızlık Düzeyi İlişkisi Mustafa Buluş
Ergen Ruh Sağlığı Sorunları Ve İntihar Davranışıyla İlişkileri Mehmet Eskin
Ergen ve Çocukla İletişim Jeffries Mc. Whirter, Nilüfer Voltan Acar
Ergenler Arasında Ruhsal Sorunlar Ve Bu Sorunların İntihar Düşüncesi Ve Girişimiyle İlişkileri Mehmet Eskin
Ergenlerde Ahlak Gelişimi ve Cinsellik Bonnidell Clouse
Ergenlerde Sosyal Beceriler ve Değerlendirme Yöntemleri Fatma Uzamaz
Ergenlerin Akran İlişkileri ile Suç Kabul Edilen Davranışlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi İpek Delikara
Ergenlerin Sosyal Uyumunu Etkileyen Bazı Değişkenlerin İncelenmesi Aydın Koç
Ergenlik Çağı Ruhsal Gelişim Özellikleri Nahit Motavallı Mukaddes
Ergenlik Dönemi Değişim Projesi Tanju Yılmazer
Ergenlik Döneminde Değişim (Öğretmen Yardımcı Kitabı) Milli Eğitim Bakanlığı
Ergenlik Döneminde Öfke İfade Tarzlarının Kendilik İmgesi Bağlamında İncelenmesi Betül Aydın, C. Sibel Okman
Ergenlik Döneminde Psikolojik Gelişimin Özellikleri Füsun Çuhadaroğlu
Ergenlik Sürecinde Hatanın Yeri Philippe Jeammet
Ergenlik Sürecinde Özerklik Gelişimiyle Algılanan Anne-Baba Tutumları Arasındaki İlişkiler C. Musaoğlu
Ergenlik ya da Merhaba Hüzün Talat Parman
Ergenlikte Risk Alma Davranışlarının İncelenmesi Türkan Yılmaz
Eşler Arasındaki Uyum ve Çocuğun Algıladığı Anne-Baba Tutumu ile Çocukların, Ergenlerin ve Gençlerin Akademik Başarıları ve Benlik Algıları Arasındaki İlişkiler Ayşen Yılmaz
Farklı Kültürde Eğitim Görmüş Öğrencilerin Beslenme Durumları ve Bilgi Düzeylerinin Saptanması Nevin Şanlıer
Farklı Liselerdeki Ergenlerin Benlik Saygısı, Akademik Başarı ve Sürekli Kaygı Düzeyi Arasındaki İlişki Fatma Ebru Suner İkiz
Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Lise Öğrencilerinin Benlik Saygısı ile Ruhsal Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Gülden Uyanık
Fen Alanında Öğrenim Gören Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Zihinsel Olmayan Faktörler Ahmet Kaymaz
Genç Erkeklerde Madde Kullanımı: Sosyodemografik Özellikler ve Psikiyatrik Tanılar Levent Sevinçok, Yaşar Küçükardalı, Çiğdem Dereboy, İ. Ferhan Dereboy
Gençler Burada Gelecek Nerede? A. Elçin Gören Summak
Gençler Burada, Gelecek Nerede? Lise Gençliğinin 2020 Yılına İlişkin Gelecek Algıları A. Elçin (Gören) Summak
Gençlerdeki Davranış Bozukluklarının Dinamikleri Atılgan Erözkan
Gençlerin Ben Durumları (Ego State) ve Empatik Becerilerinin İncelenmesi Fatma Alisinanoğlu, Aysel Köksal
Gençlerin Dinleri ve Kişilikleri: Belçika' da Yapılan Yeni İncelemeler Vassilis Saroglou
Gençlerin Kendileri ve Aileleri ile İlgili Yapıtaşlarının Repertuvar Grid Tekniği ile Tespiti Ayşegül Önk
Gençlerin Tasarruf ve Tüketim Davranışları Üzerinde Bir Araştırma Emine Gönen, Özlen Özgen, Yasemin Babekoğlu, Hatun Ufuk
Gençlerin Yalnızlık Düzeylerinin İncelenmesi Neriman Çağatay Aral, Figen Gürsoy
Gençlerle Politika Üzerine Fernando Savater
Gençliğin Temel Sorunu Rekabetçi Etiktir Nezahat Durkan İnal
Gençlik Çağı ve İnanç Olgusu Mualla Selçuk
Gençlik Dönemi ve Eğitimi I Kolektif
Gençlik Edebiyatı ve Eğitimin Değeri Açısından Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Dünkü Türkiye Dizisindeki Tarihi Romanlarının İncelenmesi Nesrin Zengin
Gençlik İçin Notlar Georgi Dimitrov
Gençlik ve Barış Eğitimi (İslami Bir Yaklaşım) Mustafa Köylü
Gençlik ve Siyaset İlişkisi Zihni T. Anadol
Gençlik Yargılıyor Vural Pakel
Genel Lise ve Meslek Lisesi Öğrencilerinin Kendini Gerçekleştirme Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ali Fuat Yalçın
Grup Rehberliğinin Lise 1. Sınıf Öğrencilerin Mesleki Olgunluk Düzeylerine Etkisi (Konya Örneği) Erdal Hamarta, Mehmet Engin Deniz, Ömer Üre
Hegemonya ve Siyasal Öğrenme, Almanya`daki Türkiyeli Genç Yetişkin ve Yetişkin Topluluk Üzerine Bir İnceleme Ramazan Günlü
İdeal Nesil Arzusu İslam Kerimov
İlaçla Öz kıyım Girişiminde Bulunan Bir Grup Ergenlerde Belirleyici Olarak Aleksitimi, Umutsuzluk Ve Depresyon Karşılaştırmalı Bir Çalışma M. Kemal Sayar, Mücahit Öztürk, Burçin Acar
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Eğitim-Öğretim Beklentileri Yurdagül Mehmedoğlu
İletişim Araçları ve Gençlik D. Mehmet Doğan
İngiltere Ve Wales’de Çocuk Suçluluğu Üzerine Kısa Bir Çalışma Yaprak Erişen
İnönü Üniversitesi Gençliğinin İnanç Sorunları Irmak Baran
İntihar Girişiminde Bulunan Ergenlerde Sosyodemografik, Psikiyatrik ve Ailesel Özelliklerin Araştırılması Eyüp Sabri Ercan, Azmi Varan, Cahide Aydın
İstanbul'da Lise Gençleri Arasında Sigara, Alkol ve Madde Kullanım Yaygınlığı Kültegin Ögel, Defne Tamar, Cüneyt Evren, Duran Çakmak
İstanbul'da Onsekiz Yaşından Küçük Seks İşçisi Olarak Çalışan Genç Kızlar Fatma Güliz Erginsoy
Kadın Üniversite Gençliği ve Mezunlarına Yönelik Cinsel Saldırı Mağdur Araştırması Zehra Kayı, Mustafa Fatih Yavuz, Nadir Arıcan
Kahraman Babasının Kızı Maureen Murdock
Kara Harp Okulu Öğrencilerinin Problem Çözme Beceri Algılarının ve Problem Çözme Yaklaşım Biçimlerinin Cinsiyet, Sınıf, Akademik Başarı ve Liderlik Yapma Açısından İncelenmesi Defne Ferah
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinden Mezun Olacak Öğrencilerin Gelecek Kaygıları Gamze Çan, Mehmet Kapucu, Hakan Türk
Karar Verme Becerileri Eğitim Programının İlköğretim Son Sınıf Öğrencilerinin Karar Verme Becerilerine Etkisi Herdentaze Şeyhun
Kendini Kabul Düzeyleri Farklı Genel Lise Öğrencilerinin Bazı Değişkenlere Göre Saldırganlık Düzeyleri Turan Gümüş
Kent Orta Sınıf Erken Adolesanlarımız ve Kimlik Sabiha Keskin, M. Savrun, Z. Alademir, H. Gürsaç, P. Boyner, Aydın Koç, Azra Koçak, C. Bora, Ayşen Coşkun
Kentleşme Sürecinde İşçi Gençlik; Gıda, Metal ve Tekstil Sektöründe Çalışan İşçiler Müzeyyen Güler
Kentleşme, Kuşaklar ve Müzik-Üsküdar İlçesinde 1980 Doğumlu Lise Öğrencilerinin Müzik Beğenilerinin Ailelerinden Farklılaşması Nilgün Ocakçı
Kentleşmiş Ailelerde Çocuğun Yeri H. Büşra Ekercin Gölcük
Kırsal Alanda Adolesan ve Gençlerin Üreme Sağlığı Konusundaki Bilgi Düzeyinin Saptanması ve Bilgi Düzeyinin Artırılması İçin Bir Müdahale: Adolesan ve Genç Sağlık Gönüllüsü Hilal Özcebe
Korunmaya Muhtaç Gençlerin Topluma Kazandırılmasında Yetiştirme Yurtları Sevda Demirbilek
Kulüplerde Aktif Spor Yapan Üniversite Öğrencilerinin Problemler ve Beklentilerinin Belirlenmesi (Ankara İli Örneği) Mehmet Güçlü
Kütahya’da İkamet Eden Dumlupınar Üniversitesi Öğrencilerinin İl Ekonomisine Katkısı Ercan Taşkın, Mahmut Zortuk
Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeyleri ile Sürekli Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Tarık Sekmenli
Lise 2. Sınıf Öğrencilerinin Alanlarına Göre Kişilik Özellikleri, Mesleki İlgileri ve Akademik Başarılarının İncelenmesi Muhammed Karamustafa
Lise Defterlerine Veda "Gönül Kitabevi" Gönül Özgül
Lise Öğrencileri Arasında Yalnızlık, Başetme Yöntemleri Ve Yalnızlığın İntihar Davranışı İle İlişkisi Mehmet Eskin
Lise Öğrencilerinde İntihar Olasılığı ve Algılanan Sosyal Destek Sisteminin Bu Durum Üzerine Etkisi Nazan Durak Dinçol
Lise Öğrencilerinde Madde Kullanımının Zararlarına İlişkin Sağlık Eğitim Gereksinimleri Münevver Akın
Lise Öğrencilerini Bilgilendirmenin Madde Konusundaki Görüşlerine Etkisinin İncelenmesi Aynur Sayım
Lise Öğrencilerinin Çocukluk Dönemlerine İlişkin Algıladıkları Anne-Baba Davranışları ile Kendini Kabul Düzeyleri Arasındaki İlişki Asım Çivitçi
Lise Öğrencilerinin Fast-Food Türü Yiyecek Tüketim Durumu Perran Toksöz, Fatma Çelik, Ali Ceylan, Şeniz Gökçe
Lise Öğrencilerinin Hepatit B Hakkındaki Bilgi ve Tutumları Metin Genç, Erkan Pehlivan, Fatma Özer, Mehmet Ali Kurçer, Leyla Karaoğlu
Lise Öğrencilerinin Kendini Açma Davranışlarının Kimlik Gelişim Düzeyleri Açısından İncelenmesi Filiz Gültekin
Lise Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeylerinin Denetim Odaklarına Göre Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ümit Sahranç
Lise Öğrencilerinin Olumsuz Otomatik Düşünceleri ile Savunma Mekanizmaları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Hatice Kumcağız
Lise Öğrencilerinin Sürekli Öfke ve Öfke İfade Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi İsmail Kılıçarslan
Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri ile Denetim Odaklarının Aile Destek Düzeyleri ve Özlük Nitelikleri Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Deniz Tan
Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Yasemin Saraçoğlu
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Algıladıkları Ana-Baba Tutumlarının Mesleki İlgi ve Değerleriyle İlişkisi Cenk Öktem
Madde Bağımlı Hükümlü Çocuklar İle Bağımlı Olmayan Hükümlü Çocukların Suç Ve Sosyodemografik Özelliklerinin Karşılaştırılması M. Akdemir, H. Küçüker, H. E. Dülger, Y. Açık
Manisa İlinde Lise Öğrencilerinin Sigaraya Karşı Tutumları Pınar Çelik, Ayşen Esen, Arzu Yorgancıoğlu, Firdevs Seyfe Şen, Fatma Topçu
Meteorolojik Faktörlerin Çocuk Suçluluğu Üzerine Etkisi İ. Hamit Hancı, Eren Akçiçek, M. Akif Ersoy, Yücel Arisoy, Hakan Coşkunol, Beyhan Ege
Modernleşme ve Eğitim: Ankara'daki Orta Öğretim Okullarındaki Öğrenci Profilleri Bahattin Akşit, Mustafa Şen, Mustafa Kemal Coşkun
Muğla Üniversitesi Erkek Öğrencilerinin Zararlı Alışkanlıklara Sahip Olan ve Olmayanların, Fiziksel Uygunluk ve Antropometrik Özellikleri ile Spor Yapma Alışkanlıklarının Karşılaştırılması Ali Ağilönü
Nedir Postmodernizm? Gençlik Yazını Bağlamında Postmodernist Özellikler Hikmet Asutay
Obsesif Kompulsif Bozukluğun Belirti Dağılımının ve Komorbiditesinin Çocuk ve Ergenler ile Erişkinler Arasında Karşılaştırılması Tümer Türkbay, Ali Doruk, Hakan Erman, Teoman Söhmen
Obsesif-Kompulsif Bozukluk İle Psikotik Bozukluğun Karışması: Bir Olgu Sunumu Tümer Türkbay, Teoman Söhmen
Okul Kültürü ve Değerler Eğitimine Kuramsal Bakış Feridun Merter, Battal Göldağ
Okul Rehberliği ve Danışmanlığı Alanında Çağdaş Bir Yaklaşım: Kapsamlı Rehberlik Program Modeli Süleyman Doğan
Okul Türlerine Göre Orta Öğretimdeki Öğrencilerin Benlik İmgelerinin Değerlendirilmesi (Balıkesir Örneği) Berfin Karakülhancı
Okul, Okul Aile Birliği ile Ana-Babaların ve Velilerin Eğitim Beklentisi (Ömer Seyfettin Lisesi ve Hamdullah Suphi İlköğretim Okulu Örneği) Münevver Oğan
Okullarda Suçun Önlenmesi Yasemin Karaman Kepenekci, Arfe Yücedağ Özcan
Orta Öğretim Gençlerinin Psiko-Sosyal Sorunları Sabahattin Arıbaş, Mehmet Güven
Ortopedik Engelli ve Engelli Olmayan Erkek Ergenlerde Benlik Saygısı ve Beden İmajı Sema Kaner
Öğrenci Gençliğin Televizyonun Etkileri Hakkındaki Değerlendirmeleri Hayat Avcı Boz
Öğrenci Hareketleri ve Jeans Yazını Hikmet Asutay
Öğrencilerde Alkol Kullanım Sıklığı Ve Sosyal Öğrenme İle İlişkisi Hasan Herken, İshan Özkan, Ali Savaş Çilli, Said Bodur
Öğretmenlik Mesleği ve Genç Öğretmenlere Mesaj Hüseyin Hüsnü Tekışık
Perceived Parental Child- Rearing Practices and Social Anxiety in Turkish Adolescents/ Algılanan Anne-Baba Çocuk Yetiştirme Davranışları ve Türk Ergenlerde Sosyal Anksiyete Yudum Akyıl
Perceived Parental Child-Rearing Practices and Social Anxiety in Turkish Adolescents/Algılanan Anne-Baba Çocuk Yetiştirme Davranışları ve Türk Ergenlerde Sosyal Anksiyete Yudum Akyıl
Predictors of Adolescent Sexual Attitudes and Behavior: The Role of Parents and Best Friends (Ergenin Cinsel Tutum ve Davranışlarını Belirleyen Faktörler: Aile ve Yakın Arkadaşların Rolü) Ebru Akgün
Psikodrama Yaşantı Grubunun Ergenlerin Kendilerini Algılamalarına Etkisi Aliye Mavili Aktaş
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanında Lisans Öğrenimi Gören Son Sınıf Öğrencilerinin Yeterliklerine İlişkin Öznel Değerlendirmeleri Alper Poyraz
Roles of Perceived Control and Coping Strategies on Depressive and Anxiety Symptoms of Adolescent Mine Oğul
Ruh Hastalıkları ve Sağlığı Kliniğine Başvuran Ergenlerin Kendilerini Algılamalarıyla Başvurmayanların Kendini Algılamalarının Karşılaştırılması Mehmet Haluk Özbay
Ruhsal Sorunu Olan Ergenlerde Kimlik Duygusu: Karşılaştırmalı Bir Çalışma Tijen Başkan
Sanayi Bölgesinde Çalışan Çıraklarda Madde Kullanımı Ve Etkileyen Etmenlerin Araştırılması Nesim Kuğu, Gamze Akyüz, Etem Erdal Erşan, Orhan Doğan
Seçilmiş Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi ve Akademik Başarıları Arasındaki İlişki (Relationship Between Time Management and Academic Achievement of Selected University Students) Sema Alay
Sevgi ve Korku Motiflerinin Gençlerin Dini Mesajları Algılamadaki Rolü Ahmet Albayrak
Sezer'in Demokratikleşme Jesti ve Yeni Gençlik Hareketinin İmkânları Ömer Laçiner
SİLİNEBİLİR/ ROMAN Lise Defterleri Gönül Özgül
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Türkiye’de ve Avrupa’da Gençlik Türk Demokrasi Vakfı
SİLİNECEK Gençlerin İhtiyaç, Sorun ve Beklentileri: Keçiören Bölgesinde Bir Araştırma Fatma Işıl Bulut
SİLİNECEK KONU DIŞI Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış Ziya Bursalıoğlu
SİLİNECEK LİSANS TEZİ Erzincan’daki Meslek Liselerinde Okuyan Son Sınıftaki Kız Öğrencilerin Sorunları ve Beklentileri Suzan Doğan
SİLİNECEK ROMAN İmdat Çıkarın Beni Buradan: Okul Stresiyle Başetme Yöntemleri Kathryn Lamb
SİLİNECEK Sınıf Yönetimi Leyla Küçükahmet
silinecek! Mehmet Doğan, Mehmet Emin Ay, Sabahattin Arıbaş, Mustafa Naci Kula, Mustafa Köylü, Ahmet Albayrak, Ayşe Betül Aksu, Yurdagül Mehmedoğlu, Mehmet Güven, Mustafa Tavukçuoğlu, Erkan Perşembe, Nedim Serinsu, Mualla Selçuk
silinecek! H. Musa Taşdelen, Edibe Sözen, Hacı Duran, Ahmet Eskicumalı
SİLİNECEK(süreli yayın) Devrimci Genç Kollektif
SİLİNECEK/ÇİFT KAYIT Ergenlerde Risk Alma Davranışının İncelenmesi Türkan Yılmaz
SİLİNMELİ/ HATALI KÜNYE Üniversite Öğrencilerinde İntihar Olasılığının Değerlendirilmesi Atila Erol, Gülser Toprak, Fadime Yazıcı, Sıdıka Erol
SİLİNMELİ/KONU DIŞI Toplu Oyunları 1 - Ah Şu Gençler/Töre/Ocak Turgut Özakman
SİLİNMELİ/YAŞ GRUBU Adana İli Merkezindeki İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Sürekli Devamsızlık Nedenleri Zeynep Kadı
Silivri İlçe Merkezinde Farklı Eğitim Uygulanan Lise Öğrencilerinin Eğitim Öncesi ve Sonrası AIDS Bilgi Düzeylerinin Saptanması Figen Uğurlu
Siyasette Kadınlar ve Gençler Kollektif
Sosyal Beceri Eğitiminin Ergenlerin Kişilerarası İlişki Düzeylerine Etkisi Fatma Uzamaz
Sosyal Hizmette Mülakat Dersinin Öğrencilerin Empatik Anlayışına Etkisi Gönül Erkan, Veli Duyan
Sosyolojik Bakış Açısından Atatürk’ün Gençliğe Verdiği Önem Esra Burcu
Sportif Etkinliklere Katılan ve Katılmayan Lise Öğrencilerinin Bazı Değişkenlere Göre Benlik Kavramı Düzeylerinin İncelenmesi Zafer Demir
Stresle Başaçıkma Tarzlarının Üniversite Öğrencilerinde Olumsuz Otomatik Düşünceler, Transaksiyonel Analiz Ego Durumları ve Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Müge Akbağ
Suç İşledikleri İddiasıyla Muayeneye Gönderilen Çocuk ve Ergenlerde Sosyo Demografik ve Klinik Özelliklerin Değerlendirilmesi Gamze Akyüz, Fatma Yücel Beyazlaş, Nesim Kuğu, Enver Analan, Orhan Doğan
Suç, Göç, Çocuk İbrahim Balcıoğlu, Neşe Kocabaşoğlu, B. Mert Savrun
Tekrarlayan Çocuk Suçluluğu M. Selim Özkök, Ufuk Katkıcı
Terör ve Gençlik Erhan Ersoy
The Effects of The Mass Media on The Socio-Kültürel Values of The University Youth "A Research on The Effects of The Mass Media Upon The Shaping of Socio-Cultural Values of Turkish University Students From Istanbul Bülent Uçar
The Relationship Between Dating And Self-Esteem (Flört ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki) Melek Çanakçı
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Ailelerinde Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle İlgili Bir Araştırma Gülsen Güneş, Mine Kaya, Erkan Pehlivan
Tutarlı ve Tutarsız Meslek Tercihi Yapan Lise Öğrencilerinin Benlik ve İdeal Benlik Kavramlarının Bağdaşım Düzeylerinin Karşılaştırılması Aslı Çetinkaya
Türk Gençleri Arasında Din ve Milliyetçilik: Türkiye ve Avrupa’da Gençlik Günter Seufert
Türk Gençliğinde Tarih Bilinci Mimar Türkkahraman
Türk Toplumunda Feminizm: Üniversiteli Gençler Üzerinde Bir Araştırma Sevin Ünlü
Türk ve Alman Gençlik Yazınında Ergenlik Romanı Hikmet Asutay
Türkiye'de Gençlik Sorunlarının Psikolojik Boyutu Suavi Tuncay
Türkiye'de ve Avrupa'da Gençlik Türk Demokrasi Vakfı
Türkiye’de Gençlik Örgütleri ve Gençlik Sorunları Üzerinde Mr. Hicter Raporu İstanbul Araştırma Merkezi
Türkiye’de Yüksek Öğrenim Gören Türk Cumhuriyetleri Öğrencilerinin Uyum Sorunları ve Türkiye ve Türklere İlişkin Kalıp Yargılar Baki Garabayev
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin İbadet ve Ruh Sağlığı (Psiko-Sosyal Uyum) İlişkisi Üzerine Bir İnceleme Akif Hayta
Üç Olgu Nedeniyle Ergenlik Döneminde Bipolar Bozukluk M. Kemal Sayar, Mücahit Öztürk, Ömer Akil Özer
Üçüncü Bin Yıl: Atatürk ve Gençlik İhsan Sabri Balkaya
Üniversite Gençleri Arasında Modernliğin ve Laikliğin Sosyal Temsilleri Kamile Oya Paker
Üniversite Gençliği Örnekleminde Özgül Fobilerin Prevalansı Altuğ Kut
Üniversite Gençliği, Siyaset ve Şiddet Ali Esgin
Üniversite Gençliğinin Demokratik Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma (Selçuk Üniversitesi Örneği) Alaaddin Yanardağ
Üniversite Giriş Sınavına Hazırlanan Gençler ve Kaygı Gülen Baran
Üniversite Giriş Sınavlarında Öğrencilerin Yaşadığı Kaygı ve Nedenleri (Eskişehir TMS Dershanesi örneği) Ayşe Börü
Üniversite Öğrencilerinde Saldırganlık, Benlik Saygısı ve Denetim Odağı İlişkisi Adnan Kulaksızoğlu, Osman Tolga Arıcak
Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Fobi Yaygınlığı Ferda İzgiç, Gamze Akyüz, Orhan Doğan, Nesim Kuğu
Üniversite Öğrencilerinde Yeme Bozukluğu Belirtilerini Yordayıcı Olarak Kontrol Odağı ve Benlik Saygısının Karşılaştırılması Atila Erol, Gülser Toprak, Fadime Yazıcı, Sıdıka Erol
Üniversite Öğrencilerine Verilen Eğitim Modellerinin Öğrencilerde Davranış Değişikliğine Etkilerinin İncelenmesi Fulya Aytekin, Sıdıka Bulduk
Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Durumları Üzerinde Bir Araştırma Fulya Aytekin
Üniversite Öğrencilerinin Boş Zamanlarını Değerlendirme Alışkanlıkları Melda Süzer
Üniversite Öğrencilerinin Dini Tutum ve Davranışları Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma Mahmut Dişkaya
Üniversite Öğrencilerinin Duygu İfade Eden Sözcük ve Deyimlere Yükledikleri Duygu Yoğunluklarının İncelenmesi Aydoğan Aykut Ceyhan
Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı Ali Esgin, Özay Karadağ
Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıklarını Belirleyen Etmenler Ali Yıldız
Üniversite Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri/Çoklu Yetenekleri ile Benlik Saygıları ve Sürekli Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki Aynur Baran
Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumları ve Kendini Açma Eğilimleri Ayşe Sibel Türküm
Üniversite Öğrencilerinin Sahip Oldukları Duygusal Zekâ ile 16 Kişilik Özelliği Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma F. Elif Ergin
Üniversite Öğrencilerinin Sigara Kullanım Ve Bağımlılık Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin İrdelenmesi Ünal Şahin, Mustafa Öztürk, Mehmet Ünlü, Ersin Uskun, Ahmet Akkaya
Üniversite Öğrencilerinin Sürekli Öfke ve Öfke İfade Biçimleri ve Cinsiyet İbrahim Kısaç
Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık ve Beden İmgelerinden Doyum Sosyal Kaygı Düzeyleri ile İlişkisinin İncelenmesi Aynur Eren Gümüş
Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık ve Sosyal Beceri Düzeylerinin Öğrencilerin Özlük Nitelikleri Açısından İncelenmesi Erdal Hamarta
Üniversite Öğrencisi Kızlarda Madde Kullanımı İle Kişilik Ve Ruhsal Belirti İlişkisi Hasan Herken, Said Bodur, Fatih Kara
Üniversitede Okuyan ve Beslenme Eğitimi Alan Kız Öğrencilerin Beslenme Durumları, Günlük Enerji Alımları ve Harcamaları Nevin Şanlıer, Mine Arlı
Üniversiteli Öğrencilerin Jean Satın Alırken Yerli-İthal Tercihleri Üzerine Bir Araştırma F. Burcu Candan
Üniversiteye Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Başarılarında Bölüm Tercihlerinin Etkisi Ferhat Uygun
Üstü Örtülü Bir Sorun Alanı: Gençlik ve Cinsellik Ali Esgin
Üstün Yetenekli Olan ve Olmayan Ergenlerin Algıladıkları Anna Baba Tutumları ile Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Nevbahar Karakuş Atabay
Web Tabanlı İnternet Öğreticisi: Bir Durum Çalışması Yasemin Yiğit, Soner Yıldırım, Yaşar Özden
Well-Being of Institutionalized Children: A Comparative Study on Parental Derivation (Kurumda Yaşayan Çocukların Durumu: Anne-Baba Yoksunluğu Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma) Binnur Kurtlar Mesiç
Yazın Eğitimi-Çocuk ve Gençlik Yazınının Eğitimdeki İşlevi Hikmet Asutay
Yetişkinlerin ve Üniversite Öğrencilerinin Sosyo-Politik Kimlik Algıları İbrahim Dalmış, E. Olcay İmamoğlu
Yetiştirme Yurdunda Kalan Ergenlerde Ailesiyle Birlikte Kalan Ergenlerin Benlik Algıları Yönünden Karşılaştırmaları Erhan Tunç
Yetiştirme Yurdunda Yaşayan Ergenlerde Kimlik Statülerinin İncelenmesi Feride Oflazoğlu
Yetiştirme Yurdundaki Öğrencilerin Psikolojik Belirti Düzeylerinin Değerlendirilmesi Mehmet Kök
Yetiştirme Yurdundan Ayrılan Gençlerin Yaşam Doyumunu Etkileyen Faktörler M Murat Özkul
Yıl 1968 Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Gençlik ve Eğitim Sorunları Üzerinde Görüşmeler
Yoksa Erkekler Uzaylı mı? Marina Gask
Yüksek Öğretim Gençliğinin Problemleri Ayşe Korkmaz
RSS - 2000 beslemesine abone olun.