1999 Yılında Yayınlanmış Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu yılda yayınlanmış gençlikle ilgili 353 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan
14-18 Yaş Grubunda Olan Erkek Çocukların Tutukluluk/Hükümlülük Sürecinde Etkili Olan Toplumsal ve Psikolojik Dinamikler Elif Yılmaz
Bir Genç Gözüyle ÖDP Zeynep Sezgin
Disiplin Cezası Alan ve Almayan Lise Öğrencilerinin Uyum Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Taşkın Yıldırım
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrencilerinin Psikolojik Gereksinimlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir İnceleme Nilgün Öngider
Eğitim Fakülteleri Öğrencilerinde İletişim Sorunları Nazif Toybıyık
İnönü Dönemi Öğrenci Olayları (1938-1950) Ibrahim Erbaba
Lise Öğrencilerinin Ebeveynleriyle Çatışma Durumlarının İncelenmesi Fatma Alisinanoğlu
Üniversite Öğrencilerinin Konuta İlişkin Tercihleri Hafize Akarsu
Üniversiteli ve İşçi Gençliğin Gelecek Beklentileri ve Kötümserlik-İyimserlik Düzeyleri Müzeyyen Güler
''Ben De İsterem'' Nurdan Gürbilek
"Genç Olamayan Gençler" Üzerine Bir Deneme Meltem Ahıska
"Liseli Gençlerin Gözüyle Cumhuriyetimiz" Yerel Tarih Yarışması Kolektif
(2 KEZ GİRİLMİŞ) 14-18 Yaş Grubundaki Erkek Çocukların Tutukluluk/Hükümlülük Sürecinde Etkin Olan Toplumsal ve Psikolojik Dinamikler Elif Yılmaz
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Babalarıyla Çatışma Düzeyi Yüksek ve Düşük Olan Ergenlerin ve Babalarının Babalık Rolüne İlişkin Algılarının Karşılaştırılması Yaşar Kuzucu
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Bir Grup Lise Öğrencilerinin Kendini Açma Davranışı ile Kendini Kabul Düzeyi Arasındaki İlişki Fatma Selda Öz
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Çapa Çocuk ve Ergenler İçin Sosyal Fobi Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenilirliği Türkay Demir, Demet Eralp Demir, Erdoğan Özmen, Ömer Uysal
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Çocuk ve Ergenlerde Depremle İlişkili Travma Sonrası Stres Bozukluğu Belirtilerinin Araştırılması Özgür Yorbık, Tümer Türkbay, Meltem Ekmen, Teoman Söhmen
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeği'nin Bir Üniversite Öğrencisi Örnekleminde Geçerlik, Güvenirlik ve Faktör Yapısı S. Halime Aslan, Z. Nazan Alparslan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Genç İşsizliği ve Avrupa Birliği’ne Üye Ülkelerde Uygulanan Genç İstihdam Politikaları Naci Gündoğan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Gençlerde Kimlik Gelişimi Sürecini Değerlendirmekte Kullanılan İki Ölçeğin Psikometrik Özellikleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışmametrik Özellikleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma İ. Ferhan Dereboy, Çiğdem Dereboy, Levent Sevinçok, Hadiye Kaynak
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Genel Lise Öğrencilerinin Açıköğretim Lisesine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Ankara İli Örneği) Atilla Gürbüz
(2 KEZ GİRİLMİŞ) İletişim Becelerini Geliştirmeye Yönelik Bilgi Verici Danışmanlığın Baba- Genç Arasındaki Çatışma Düzeylerine Etkisi Z. Rüya Turna
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Kız Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mezun Olduktan Sonraki Beklentileri Aytül Ömeroğlu
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Roles Of Personality Dispositions And Social Support On Anxiety And Academic Achievement: A Study Concerning Adolescents In Their Transition Period Zekavet Aylin İlden
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitaplarında Eleştirel Düşünme Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme (Lise 1 ve 2 Örnekleri) Fatma Munzur
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Türk Üniversitelerinde Öğrenim Gören Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Öğrencilerinin Sorunları Ali Çağlar
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrencilerinin Sürekli Öfke ve Öfke İfade Biçimi Düzeyleri İbrahim Kısaç
(2 KEZ GİRİLMİŞ)19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın Tarihsel Arka Planı: Osmanlı’dan Cumhuriyete Gençlik ve Spor Bayramları Özbay Güven
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Değişik Yaş Gruplarındaki Gençlerin Kimlik Gelişimi Sırasında Okula, İş Yaşantısına ve Boş Zamanlarını Değerlendirmeye İlişkin Görüşlerindeki Farklılıklar Tülay Kartal
(BİLDİRİ ) Üniversite Öğrencilerinin Evlilik Öncesi Cinsel İlişki Konusundaki Tutum ve Değerleri İbrahim Ethem Özgüven
(BİLDİRİ) Atatürk, Gençlik ve Toplum Aliye Mavili Aktaş
(BİLDİRİ) Atatürk'ün Türk Gençliği Hakkındaki Düşünceleri Berna Türkdoğan
(BİLDİRİ) Evlilik Öncesi Hemşire Öğrencilerin Evlenme Olgusu ile İlgili Rol Beklentilerinin Diğer Üniversite Öğrencilerinin Rol Beklentileri ile Kıyaslamalı Olarak Araştırılması Makbule Batmaz, Sevim Buzlu, Yasemin Kutlu, A. Sever, Çaylan Pektekin
(BİLDİRİ) Gençlerde Sigara Eğilimini Önlemeye Yönelik Grup Rehberliği Denemesi Şermin Önder Külahoğlu
(BİLDİRİ) İnternet ve Eğitim: Üniversite Öğretim Elemanları ve Öğrencilerinin İnternete Bakış Açıları ve Kullanım Araçları Meral Mustafa
(BİLDİRİ) Sınıf Öğretmeni Adayı Üniversite Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Görüşleri ve Çeşitli Değişkenler Açısından Benlik Saygısı Düzeyleri Arasındaki Farkın İncelenmesi Tolga Ancak, Vildan Onur
(BİLDİRİ) Sosyal Öğrenme Teorisi Ve Bilişsel Terapi Ile Çocuk Ve Ergenlerin Sosyal Yetkinlik Beklentisinin Oluşumu İlişkisinin İredelenmesi Mehmet Bilgin
(BİLDİRİ) Üniversite Gençliğinin Yaşadığı Korkular ve Nedenlerinin Araştırılması Çaylan Pektekin, Y. Sönmez, Sevim Buzlu, A. Server, Makbule Batmaz
(BİLDİRİ) Üniversite Öğrencileri Arasında Ders Dışı Okuma Alışkanlık Düzeyinin Tesbiti Üzerine Bir Araştırma A. İhsan Turcan
(BİLDİRİ) Üniversite Öğrencilerinin Özsaygı, Atılganlık ve Denetim Odağı Açısından Üniversiteye Giriş ve Çıkış Özellikleri: Boylamsal Bir Araştırma Binnur Yeşilyaprak
(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) Sınıf Öğretmenlerinin Rehberlik Açısından Rol ve İşlevleri Binnur Yeşilyaprak
(KONU UYGUN DEĞİL) Bebek-Çocuk-Genç Yaş Gruplarında Vücut ve Giysi Ölçülerinin Standardizasyonu Mehmet Çetin Erdoğan
(KONU UYGUN DEĞİL) Tarık Buğra’nın Romanlarında Gençlik Nevin Nedime Başar
(KONU UYGUN DEĞİL) The Impact Of The Sexual Maturation Stage On Body Mass Index In Adolescent Girls S. S. Yalçın, Erol Kınık
(ÖYKÜ) Cumhuriyet Dönemi Çocuk ve Gençlik Öyküleri Seçkisi 2 Gülten Dayıoğlu, Meral Alpay, Hülya Dilek, Fatih Erdoğan
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Ankara’da Devlete Ait ve Özel İlköğretim Okullarında Eğitim Gören Çocukların Beslenme Durumlarına İlişkin Bir Araştırma Neslişah Rakıcıoğlu, B. Ilıca, A. Yaşar
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Arkadaşlarınca düşük kabul gören dördüncü sınıf öğrencilerinin akran ilişkilerini güçlendirmek için geliştirilen sosyal beceriler programının etkinliği Aslıhan Alpa Bilbay
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Identity Construction: Self-Narration of Educated Turkish Jewish Young Adults Melin Levent Yuna
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) İlköğretim Okulu Öğrencilerinin Okul Yaşamının Niteliğine İlişkin Görüşleri Kürşad Yılmaz
12-18 Yaşları Arası Çocuklarda Sanat Eğitimi ve Yaratıcılık Güler Genç
13-19 Yaşları Arasındaki Gençler Wendy Grant
14 - 18 Yaş Grubunda Olan Erkek Çocukların Tutukluluk/Hükümlülük Sürecinde Etkin Olan Toplumsal Ve Psikolojik Dinamikler Elif Yılmaz
14-18 Yaş Grubu Ergenlere Yönelik Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ölçeği Geliştirme Çalışması Mehmet Bilgin
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın Tarihsel Arka Planı: Osmanlı’dan Cumhuriyete Gençlik ve Spor Bayramları Özbay Güven
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının Hatırlattıkları Mustafa Yazıcı
1970'lerden 1990'lara Değerler: Üniversite Düzeyinde Gözlenen Zaman, Kuşak ve Cinsiyet Farklılıkları E. Olcay İmamoğlu, Zahide Aygün Karakitapoğlu
2. Gençlik Kurultayı
21. Yüzyıl Karşısında Çocuk ve Genç Esin Küntay, Fatma Güliz Erginsoy
68’li Yıllar: Tanıklar Bedri Baykam
9. Türk Dünyası Gençlik Günleri ve Kurultayı Türk Ocakları Genel Merkezi
Adölesan Gebelikler Ersadık Turan, Muzaffer Sanci, Alaattin Kaçar, Kenan Ertopçu, Salim Şehirali, Çiğdem İspahi
Aile Ortamında Ve Yetiştirme Yurtlarında Yetişen 9-16 Yaş Grubu Çocukların Öz-Kavramlarının Karşılaştırılması Yıldız Altınsoy Öztürk
Ailenin Psikolojik Yapısı ile Gençlerin Benlik Kavramı Arasındaki İlişkinin Kurulması Nuri Berkem
Ailesi Göç Etmiş Tutuklu Çocukların Uyumsal Davranış Özelliklerinin İncelenmesi Hafize Özçeşmeci Ünal
Akdeniz Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyo Ekonomik Durumu Raporu G. Kaya, E. Kılınç
Almanya'daki Türk Gençlerinin Din Eğilimleri Hakan Ragıp Karataş
Ana-Babaları Boşanmış ve Birlikte Yaşayan Lise Öğrencilerinin Uyum Sorunlarının Karşılaştırılması Üzerine Bir İnceleme Yeşim Kuyucu
Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ve Yabancı Dil Ağırlıklı (Süper Lise) Öğrencilerinin Sosyal ve Kişisel Uyum Düzeyleri ile Psikolojik İhtiyaçlarının İncelenmesi Emine Cengiz
Anadolu Öğretmen Liseleri Giriş Sınavı ile Lise Birinci Sınıftaki Başarının Karşılaştırılması Hülya Karabay
Anadolu Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyo-Kültürel ve Sosyo-Ekonomik Özellikleri ile Beklenti ve Sorunları Niyazi Karasar, Ayhan Hakan, Gürhan Can, Kudret Özdaş, Ersan Sözer, Mehmet Gültekin, Handan Anıl, Adnan Boyacı, Aysın Şenel
Anadolu Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyo-Kültürel ve Sosyo-Ekonomik Özellikleri ile Beklenti ve Sorunları Niyazi Karasar
Anadolu Üniversitesi Öğrencilerinin Sosyo-Kültürel ve Sosyo-Ekonomik Özellikleri ile Beklentiler ve Sorunları Niyazi Karasar
Ankara Çocuk Islahevinde Bulunan Suça Yönelmiş Çocuklara Uygulanan Mesleğe Yöneltme Çalışmalarının Değerlendirilmesi F. Çamkerten
Ankara Sokaklarında Çalışan ve Çalışmayan Çocukların Benlik Kavramlarının İncelenmesi Fatma Alisinanoğlu, Aysel Köksal
Ankara Şehir Merkezinde Bulunan Beş Lisedeki Öğrencilerin Sigara ve Alkollü İçki Kullanma Durumu Hüseyin Delikaya
Antisosyal Kişilik Bozukluğuna Eğilimli Psikopatoloji ve Kişilik Özellikleri Açısından İncelenmesi Alper Engeler
Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinde Sigara İçme Prevelansı Ve Etkili Faktörler Deniz Keskinler, Asuman Güraksın, Tacettin İnandı, Yıldırım Tufan
Atatürk ve Üniversite Reformu Horst Widmann
Atatürk’ün Türk Gençliği Hakkındaki Düşünceleri Berna Türkdoğan
Babalarıyla Çatışma Düzeyi Yüksek ve Düşük Olan Ergenlerin ve Babaların Babalık Rolüne İlişkin Algılarının Karşılaştırılması Yaşar Kuzucu
Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm Mücadelesinde Gençlik 2 Kolektif
Başarı İçin Gençlere 33 İşaret Recep Şükrü Apuhan
Başarısızlığın Olmadığı Okul William Glasser
Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Stresle Başaçıkma Stratejilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Türkan Doğan
Benlik Kavramı İle İlgili Olarak Ergenler Üzerinde Yapılan Araştırmaların İncelenmesi Mehmet Güven
Bilgi Çağında Türk Gençliğinin Yükselen Sesi Şerafettin Zenginoğlu
Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi Murat İbiş
Bir Din Eğitimi Konusu Olarak Namaz ve Öğrencilerin Hayatındaki Tezahürleri Hidayet Aydar
Bir Grup Gençte Ruhsal Belirti ile Sosyal Destek İlişkisi Derya Bayram
Bir Grup Lise Öğrencilerinin Kendini Açma Davranışı ile Kendini Kabul Düzeyi Arasındaki İlişki Fatma Selda Öz
Bir Grup Lise Öğrencisinin Atılganlık Düzeyi ile Stresle Başaçıkma Yolları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Yiğit Görüş
Bir İletişim Becerileri Programının Engelli Çocukların Ergen Kardeşlerine ve Ailelerine Etkisi Mine Sızak
Bir Mediko-Sosyal Merkeze Genel Sağlık Sorunları ile Başvuran Öğrencilerden Psikiyatrik Tanı Alanlarda Bazı Sosyodemografik Özellikler Aytül Çorapçıoğlu Özkürkçügil
Bir Üniversitelinin PKK'da 400 Günü Ömer Üneş
Bireylerin Mesleki Olgunluk Düzeyleri ile Anne Babalarının Tutumlarını Algılamaları Arasındaki İlişki Aşkım Bayındır
Bizim Lise Hasan Kıyafet
Breakdans ve Medrese: Göçmen Gençlerin Çok Boyutlu Habitusu Arnd-Michael Nohl
Comparative Study of Secondary Schools in Turkey, Example of Imam-Hatip Schools (Türkiye’deki Ortaokulların Karşılaştırılmalı İncelemesi: İmam Hatip Okulları Örneği) Mustafa Kemal Coşkun
Conflict in Cross-Gender Intimate Relationships:The Effects of Westernization on The ‘Expanding Self’ of Turkish Undergraduates (Karşı Cinsle Yakın İlişkilerde Çatışma: Batılılaşmanın Türk Üniversite Öğrencilerinin "Genişleyen Benlik"i Üzerindeki Etkileri) Tuba Tokgöz
Correlates of Suicide Ideation and Ego Identity Status Among Adolescents (Ergenlerde İntihar Düşüncesi ile İlişkili Değişkenlerin ve Kimlik Statülerinin İncelenmesi) Nida Uçar
Cuma Türban Gösterileri ve Müslüman Gençlik Plâtformu Hikmet Çiçek
Cumhuriyet Dönemi Çocuk ve Gençlik Öyküleri Seçkisi 1 Gülten Dayıoğlu
Cumhuriyet Dönemi Yeni Bir Nesil Yetiştirme Çalışmaları 1923-1950 Mustafa Özodaşık
Cumhuriyet Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik ve Ekonomik Sorunları Necip Bostancı
Çağdaş Kişilik Teorileri ve İslami Kişilik Modelinin Karşılaştırılması (Üniversite Öğrencileri Üzerinde Sosyal Psikolojik Bir Araştırma) İbrahim Gürses
Çanakkale İli Suçlu Çocukların Yeniden Sosyalizasyonu Proje Özeti ve Uygulama Süreci Nilay Karacık
Çapa Çocuk ve Ergenler için Sosyal Fobi Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenilirliği Türkay Demir, Demet Eralp Demir, Erdoğan Özmen, Ömer Uysal
Çıraklıkla İlgili Bir Ön Çalışma Şeyda Kozcu
ÇİFT GİRİŞ Sosyal Beceri Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerine Etkisi Galip Yüksel
Çocuk Suçluluğuna Yol Açan Sosyal Bir Yara “İç Göçler Ve Çarpık Kentleşme İ. Hamit Hancı
Çocuk ve Adolesanda Panik Bozukluğu Z. Bengi Semerci
Çocuk ve Adolesanda Tik Bozuklukları Z. Bengi Semerci
Çocuk Ve Ergenlerde Cinsel Kötüye Kullanımına Klinik Yaklaşım Tümer Türkbay, R. Akın, Gülay Söhmen, Teoman Söhmen
Çocuk ve Ergenlerde Depremle İlişkili Travma Sonrası Stres Bozukluğu Belirtilerinin Araştırılması Özgür Yorbık, Tümer Türkbay, Meltem Ekmen, Selcen Demirkan, Teoman Söhmen
Çocuk ve Ergenlerde Dissosiyatif Bozukluklar S. Salih Zoroğlu
Çocuk ve Ergenlerde Konversiyon Bozukluğu Birsen Sonuvar, Berna Pehlivantürk
Çocuk ve Ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozukluk: Sosyodemografik, Klinik Özellikler ve Eştanılar Rasim Somer Diler, Ayşe Avcı, Lut Tamam, Fevziye Toros
Çocuk ve Ergenlerde Spor Etkinliklerinin Davranış ve Sosyal Gelişim Üzerine Etkileri Gürkan Er, Hatice Çamlıyer, Hüseyin Çamlıyer, Gökhan Çobanoğlu, Nihal Er
Çocuk ve Ergenlerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu Timur F. Oğuz, Emine Zinnur Kılıç
Çocuk ve Ergenlerdeki Korkularla, Kaygı ve Depresyon Düzeyleri ve Fiziksel Kötüye Kullanım Arasındaki İlişki Halime Aslan, Z. Nazan Alparslan
Çocuk ve Ergenlere Yönelik Cinsel İstismar ve Bu Konuda Türkiye’de Yapılan Çalışmaların Değerlendirilmesi Nurdan Duman
Çocuk ve Gençlerde Davranım Bozukluğu ile Birlikte Görülen Depresyon: 95 Olguyu İçeren Bir Çalışma İsmail Yavaş
Çocuk ve Gençlerin Anneleri ile Olan İlişkilerinin Karşılıklı Olarak Algılanışının İncelenmesi Sevda Özel
Çocuk Yetiştirme Stillerinin Bağlanma Stilleri, Benlik Değerlendirmeleri ve Yakın İlişkiler Üzerindeki Etkisi Nebi Sümer, Derya Güngör
Çocuklarda Suç Eğiliminin Ortaya Çıkmasında Ailenin Rolü Mehmet Özelçi
Çocukların ve Gençlerin Gözü ile Deprem
Çocukluk Örselenme Yaşantıları Ölçeğinin Bir Üniversite Öğrencisi Örnekleminde Geçerlik, Güvenirlik ve Faktör Yapısı S. Halime Aslan, Z. Nazan Alparslan
Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Şizofreni: Klinik Özellikler Selahattin Şenol
Çocukluk ve Ergenlik Dönemindeki Şizofreni Selahattin Şenol, Elvan Karacan, Şahnur Şener
Çocukluk Ve Gençlik Çağında Alkol Ve Madde Bağımlılığı Özcan Köknel
Çocukta ve Gençte Cinsel Eğitim Sarp Mengü
Değişik Yaş Gruplarındaki Ergenlerin Kimlik Gelişimi Sırasında Okula-İş Yaşantısına ve Boş Zamanlarını Değerlendirmeye İlişkin Görüşlerindeki Farklılıklar Tülay Kartal
Denetim Odağı Farklı Olan Ergenlerin Problem Çözme Becerilerinin Karşılaştırılması Ömer Aydın
Denizli İli Tavas İlçe Merkezinde Yer Alan Ortaöğretim Öğrencilerinde Sigara, Alkol ve Uçucu Madde Kullanımı Huriye Demirhan
Differential Effects of Parent and Peer Attachment on Social and Emotional Loneliness Among Adolescents Özlem Löker
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuk ve Gençlerde Komorbidite: Yaş ve Cinsiyet Farklılıkları Özlem Erman, Atilla Turgay, Bedriye Öncü, Verka Urdarivic
Din, Milliyetçilik ve Otoriteryenizm: Lise ve Üniversite Gençliği Üstüne 1945’lerden Günümüze Toplumlararası Karşılaştırmalı Bir Araştırma Adnan Gümüş, Müfit Gömleksiz
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrencilerinin Yüksek Öğretim Beklenti Profillerinin Diskriminant Analizi ile İncelenmesi Vedat Pazarlıoğlu, Sibel Erdoğan, Hamdi Emeç
Dünya, Gençlik ve Türkiye Sempozyumu: 68’in 30.Yılı Kolektif
Eğitim Sürecinde Öğrencinin Tüm Beynini Kullanmasını Sağlamanın Yolları Yusuf Budak
Eğitim Yöntemleri: Doğumdan Ergenliğe Ergenlikten Olgunluğa Yusuf Gündüz
Eğitim: Ne İçin? Üniversite: Nasıl? YÖK: Nereye? Faruk Alpkaya, Temel Demirer, Fuat Ercan, Hakan Mıhçı, İzzettin Önder, Sibel Özbudun, Metin Özuğurlu
Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinin Eğitimsel ve Sosyo-Ekonomik Kökenleri Hatice Şahin
Ergen ve AIDS Z. Bengi Semerci
Ergen ve Epilepsi Candan Gürses
Ergene Yönelik Temel Adli Psikiyatrik Yaklaşımlar Birgül Tüzün
Ergenlerde Depresif Bozukluğun Yaygınlığı ve Depresif Bozukluğu Olan Ergenlerin Özellikleri Türkay Demir, Demet Eralp Demir, Mehmet Levent Kayaalp, Banu Büyükkal
Ergenlerde Duygusal İstismar ile Benlik Algısı ve Genel Kaygı Düzeyi Arasındaki İlişki Firdevs Savi
Ergenlerde Risk Alma Davranışı: İçtepisellik, Aile Yapısı ve Demografik Değişkenler Açısından Gelişimsel Bir İnceleme Nalan Bayar
Ergenlerin Suça Yönelmelerinde Ailenin Etkisinin İncelenmesi Figen Başar
Ergenlik Çağı Hurşit Gara
Ergenlik Dönemi Değişim Projesi El Kitabı İbrahim Cılga
Ergenlik Dönemi Değişim Projesi Öğrenci Kitabı İbrahim Cılga
Ergenlik Dönemi: Fiziksel Büyüme, Psikolojik ve Sosyal Gelişim Süreci Evrim Akçan Parlaz, Nurdan Tekgül, Emine Karademirci, Kurtuluş Öngel
Ergenlik Döneminde Ses Problemleri Süreyya Polat
Ergenlik Dönemindeki Öfke İfade Tarzlarının Kendilik İmgesi Bağlamında İncelenmesi C. Sibel Okman
Ergenlik ve Normalite: Normalitenin Ölçütü Olarak İdeal Benlik ve Boşluk Sorunsalı Talat Parman
Ergenlik: Cinsiyet ve Beden İçin Bir Dönemeç Ayça Gürdal Küey
Erken Ergenlik
Fen Lisesi ve Genel Lise Öğrencilerinin Sürekli Kaygı Düzeylerine Bağlı Olarak Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması` Rengin Akboy
Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğrencilerinin Boş Zaman Faaliyetlerini Değerlendirme Şekilleri İlker Kaan Ümütçü
Gecekonduların Mutlu Çocukları Müzeyyen Güler
Genç Gibi Olmayan Gençler Gülay Göktürk
Genç İşçilerin Sorunları ve Çözüm Yolları Özcan Karabulut
Genç İşsizlerin Sosyo-Ekonomik Sorunlarına İlişkin Bir İnceleme -Sivas Örneği Siret Karasoy
Genç işsizliği ve Avrupa Birliği'ne Üye Ülkelerde Uygulanan Genç İstihdamı Politikaları Naci Gündoğan
Genç Nesillerin Önünde İki Tuzak: Alkol ve Uyuşturucu Şükrü Özbuğday
Genç-Aile İlişkilerinde Uyumun Sağlanmasında Dinin Fonksiyonel Rolü Üzerine Erkan Perşembe
Gençler Yaşamınızda Başkaları da Var Hasan Özsan
Gençler! İçki ve Uyuşturucuya Karşı Uyanık Olun Lütfi Şentürk
Gençlerde Kimlik Gelişim Sürecini Değerlendirmekte Kullanılan İki Ölçeğin Psikometrik Özellikleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma İ. Ferhan Dereboy, Çiğdem Dereboy, Levent Sevinçok, Hadiye Kaynak
Gençlerde Madde Kullanımı, İntihar, Stres Ve Başa Çıkma Yolları Sevim Buzlu
Gençlerimiz
Gençlerimiz ve Toplum Ülkü Anıl
Gençliğin Evliliğe İlişkin Rol Beklentilerinin Oluşması Zeynep Çopur, Şükran Şafak
Gençlik Araştırması Suskun Kitle Büyüteç Altında
Gençlik I Kolektif
Gençlik Polikliniğine Başvuran Ergenlerde Başvuru Semptomlarının Değerlendirilmesi Pınar Demiraslan, C. Sarılgan, I. Sayın
Gençlik Turizmi Pazarlaması ve Türkiye Uygulamaları B. Gülsevil Ötker
Gençlik-Siyaset İlişkisinin Niteliği: Üniversite Gençliğinin Siyasal Yönelim ve Davranışlarını Belirleyen Etmenler (Cumhuriyet Üniversitesi Örneği) Ali Esgin
Gender-Role Orientations and Perceived Parental Attitudies of METU Preparatory School Students (ODTÜ Hazırlık Okulu Öğrencilerinin Cinsiyet Rolü Yönelimleri ve Algılanan Ana-Baba Tutumları) Rahşan Siviş
Genel Lise Öğrencilerinin Açıköğretim Lisesine İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Ankara İli Örneği) Atilla Gürbüz
Genel Liselerde Okuyan Öğrencilerin Denetim Odağı ve Güdülenme Düzeyleri ile Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Gaziantep Örneği) Fatma Yağcı
Gilles de la Tourette Sendromu Olan Çocuk ve Ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozukluk Birlikteliği Z. Bengi Semerci
Görgü, Yaşamayı Öğrenmek: Öğrenciler İçin Hidayet Ongan
Grup İçinde Popüler Olan Gençlerin Bazı Kişilik Özellikleri Üzerine Bir İnceleme Beyhan Meriç
Grup Rehberliğinin Cinsiyetleri Farklı İlköğretim Okulu Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Olgunluklarına, Mesleki Benlik Algılarına ve Mesleki Tercihlerine Etkisi Melda Evren
Grup Rehberliğinin Disiplin Cezası Almış Lise Öğrencilerinin Uyum Düzeylerine Etkisi Yüksel Çırak
Grup Rehberliğinin Ortaöğretim Basamağındaki Öğrencilerin Öfkeli Davranışlarının Kontrolü Üzerindeki Etkisi Havva Aytek
Gürün Çok Programlı Lisesi ve Sivas Gazi Çok Programlı Lisesinin Çok Programlı Lise Uygulaması Bazında Sosyolojik Karşılaştırması Muharrem Uzmay
Hacettepe ve Erciyes Üniversiteleri Öğrencilerinin Yükseköğretimin Finansmanına İlişkin Görüşlerinin Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Özellikleri Temelinde Değerlendirilmesi Cemal Ergin Ekinci
HIV ve Ergenlik: Güncel Durum Z. Bengi Semerci
II. Meşrutiyet Dönemi Öğrenci Olayları (1908-1918) Yücel Aktar
İlahiyat Fakültelerinde Öğretim Elemanı ve Öğrenci İlişkileri Ekrem Yurt
İlahiyat ile Kamu Yönetimi Eğitimi Alan Öğrencilerin Din ve Siyaset Eğilimlerinin Araştırılması Faruk Bartan
İlahiyat, Tıp ve Mühendislik Fakültelerinde Okuyan Öğrencilerde Dini Hayatın Boyutları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma Adem Şahin
İletişim Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Bilgi Verici Danışmanlığın Baba-Genç Arasındaki Çatışma Düzeyine Etkisi Z. Rüya Turna
İlk Yıl Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrencilerinde Toplumsal Ağ, Sosyal Destek ve Psikolojik Durumu: Boylamsal Bir Araştırma Deniz Aydın
İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Beklenti ve Sorunları Ünlü Yıldız
İnternet Destekli Eğitimin Etkinliliği Nurcan Şen
İnternet Öğretiminde Bireysel Çalışma ve Grupla Öğrenme Yöntemlerinin Etkililiğinin Değerlendirilmesi Hasan Fahri Vural
İslamda Yüksek Öğretimin Öğrenci Kişilik Hizmetleri Bakımından Değerlendirilmesi Mesut Harmancı
Kemalizm ve Gençlik Kerem Gökten
Kıbrıs Türk Yüksek Öğrenim Gençliği Hareketleri 1960 - 1981 Tamer Öncül, Öntaş Düzgün
Kıbrıslı ve Türkiyeli Üniversite Öğrencilerinin Kimlik Gelişim Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Sertan Kağan
Kız Meslek Lisesi Öğrencilerinin Okullarından Beklentileri Figen Ereş Erol
Kız Meslek Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin Mezun Olduktan Sonraki Beklentileri Aytül Ömeroğlu
Kız ve Erkek Lise Öğrencilerinin Kimlik Duyguları ve Aile Algıları Arasındaki İlişki Cem Özgen
Kimlik Gelişimi Üzerine Anlatısal Bir Çalışma: Kimlik Gelişimi, Aile İşleyişi Algısal, Arkadaşlık İlişkileri ve Psikolojik Sağlık Arasındaki İlişki Muammer Işıl Ertüzün
Kişilikli Gençliğe Doğru Yaşar Yılmaz
Korunmaya Muhtaç Gençlerin Din Öğretimi İhtiyaçları Saadettin Özdemir
Köy Gençliği Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme: Rize-Armağan Köyü Gençliği Esra Burcu
Kuşak Çatışması Hasan Öztürk
Kuşaklararası Karşılaştırma (Farklı Öğretim Kurumlarında Öğrenim Gören Kız Öğrenciler ve Annelerin Değer Yargılarının Karşılaştırılması) Berrin Oktay
Lise Gençliği Arasında Sigara Ve Alkol Dışı Madde Kullanımının Yaygınlığı Defne Tamar
Lise Mezunu Öğrencilerin Sayısal ve Sözel Yetenek Alanları Bakımından Kendini Değerlendirme Düzeylerinin Belirlenmesi ve Kendini Değerlendirme Düzeyleri İle Akademik Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Gülnaz Yıldırım
Lise Öğrencileri Arasında Sigara, Alkol Ve Madde Kullanım Yaygınlığı Ve Kullanım Özellikleri Kültegin Ögel, Defne Tamar, Cüneyt Evren, M. Bekaroğlu, T. Besim
Lise Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Destek Düzeyi ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki Bülent Budak
Lise Öğrencilerinde Başarı Sorumluluğu ve Başarı Kaygısının Psikopatolojik Değişkenler Açısından İncelenmesi Necla Kapıkıran
Lise Öğrencilerinde Madde Bağımlılığı ve Etkileyen Ailesel Faktörler Behice Erci
Lise Öğrencilerine Bilimsel Düşünmeyi Kazandırmaya Yönelik Öğretmen Tutumları ve Görüşleri (Polatlı Örneği) Berna Serdar
Lise Öğrencilerinin Algılanan Empatik Sınıf Atmosferi Tutumları ile Başarı ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Habib Özgan
Lise öğrencilerinin Kendini Değerlendirme Düzeylerinin ve Yalnızlık Sorunlarının Karşılaştırılması Üzerine Bir İnceleme Kader Yaşar
Lise Son Sınıf Öğrencilerinde, Kaygı ve Başarı Düzeyleri Arası İlişkinin Araştırılması, Kullanılan Ölçüm Yöntemlerinin Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması M. Tuncay Sevinç
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Uyumlarının Cinsiyet, Ekonomik Düzey, Ana Babanın Sağ Olup Olmaması ve Annenin Çalışması Gibi Faktörlere Göre İncelenmesi Enver Sarı
Lise ve Yüksek Öğrenime Devam Eden Öğrencilerin Cinselliğe İlişkin Bilgi Düzeylerinin Araştırılması Belgin Özeruz
Lisedeki Öğrencilerin Başarı Beklenti, Ekonomik Düzey ve Çevrelerine Göre Psikoaktif Maddeleri Kullanım Yönünden Karşılaştırılması Muzaffer Şahin
Liseler Uyuşturucu Ablukasında
Liseli Erkek Sporcular ile Sporcu Olmayan Bireylerin Benlik Saygısı ve Atletik Yeterlik Puanlarının Karşılaştırılması Itır Beril Yegül
Liseli Gençliğin Sorunları ve Demokratik Lise Mücadelesi Hüseyin Toraman
Liseli Kızların Sosyalizasyon Sürecine Katılımları (İstanbul’daki Liseli Kız Öğrenciler Üzerine Bir İnceleme) Fatma Nur Pala
Malatya Lisesi Öğrencilerinin Başarı ve Başarısızlıklarında Etkili Olan Faktörlerin Sosyolojik Bakımdan İncelenmesi Gültekin Eroğlu
Marmara Depremini Yaşayan Çocuk ve Gençlerde Ruhsal Bozukluk ve Kaygı Düzeyleri Işıl Maral, Selahattin Şenol, Aylin İlden Koçkar, Serdar Alparslan
Mesleki Grup Rehberliğinin Lise Birinci Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeylerine Etkisi Aygün Uskaner
Obsesif Kompulsif Bozukluğun İlkokul ve Ortaokul Çocuklarında Görülme Sıklığı: Norm Çalışması Nilgün Palulu, Neşe Erol
Okul Başarısızlığının Algılanan Nedenleri Nilüfer Ş. Özabacı
Okuyan Gençliğe Mektuplar Ahmet Cemal
Ortaokul Öğrencilerinin Beslenme Şekli, Ağırlık Durumlarının Tespiti ve Etkileyen Faktörler V. Şenol, F. Çetinkaya, Ö. Uğur, A. Uğur, Yusuf Öztürk
Ortaöğretim Kurumlarında Görev Yapan Eğitimcilerin Uyuşturucu ile Mücadelede Etkinlik Düzeyleri Müfide Tülin Yağcı
Ortaöğretimde Ailenin Öğrenci Başarısına Etkisi İsmail Türk
Ortaöğretimde Öğrenim Gören Anadolu Öğretmen Lisesi Yatılı Erkek Öğrencilerin Psiko-Sosyal Sorunlarının İncelenmesi: Akpınar Anadolu Öğretmen Lisesi Örneği Hüseyin Yurdakul
Osmanlılık Fikri ve Genç Osmanlılar Cemiyeti Nevin Yazıcı
Öğrenci Algılarına Göre Öğretim Elemanlarının İletişim Biçimleri Akif Ergin, Aynur Kolburan Geçer
Öğrenci Gençlik Mücadelesine Somut Yaklaşım Özdemir Mat
Öğrenci Seçme Sınavına Girecek Öğrencilerin Sınav Kaygısı Düzeyleri Metin Genç, Rıfat Karlıdağ, Mücahit Eğri, Gülsen Güneş, Mehmet Ali Kurçer, Erkan Pehlivan, Erkan Özcan, Süheyla Ünal
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavında Kullanılan Testlerin Yordama Geçerliliğine İlişkin Bir Araştırma Mustafa Yüksel Erdoğdu
Öğrencilere Tehlikeli Tuzak Uyuşturucu Bağımlılığı Muzaffer Günboğa
Öğrencilerin Bilgisayara Yönelik Tutumları Hafize Keser
Öğrencilerin Endüstri Meslek Liselerine Olan Talebini Etkileyen Etkenler Murat Sarıkaya
Öğrencilerin Fen Derslerine Karşı Tutumları ile Başarıları Arasındaki İlişki Dilek Tepe
Öğretmen Adayı Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Galip Yüksel
Öğretmenlerin, Sınıf Yönetimine Yaklaşımlarının Öğretmen ve Öğrenci Davranışları ve Öğrenme Ortamı Üzerindeki Etkileri Adem Sultan Turanlı
Özel İlgi ve Eğitime Gereksinimi Olan Gençlik I İbrahim Cılga
Özel İlgi ve Eğitime Gereksinimi Olan Gençlik II İbrahim Cılga
Özel İlgi ve Eğitime Gereksinimi Olan Gençlik III İbrahim Cılga
Popüler Bir Kültür Olarak Arabesk ve Bu Kültürün Fırat Üniversitesi Gençliğine Etkileri Reşit Çelik
Predictive Values of Stressful Life Events, Social Support and Locus of Control Depressive Symptomatology Among University Students (Üniversite Öğrencilerindeki Depresif Semptomatolojinin Yordanmasında Stresli Yaşam Olaylarının, Sosyal Desteğin ve Kontrol Odağının Önemi) Yeşim Özlale
Predictors of Pathological Eating Attitudes Among Turkish University Students (Üniversite Öğrencilerinde Patolojik Yeme Tutumlarını Yordayan Değişkenler) Ece Seda Zabunoğlu
Rekabetçi Kişilik Özelliğinin Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi Fatma İrem Pamir
Renate Welsh'de Engelliler Sorunu (Renate Wels'in "Drachenflügel" ve "Stefan" Adlı Eserlerinin Gençlik ve Çocuk Edebiyatında Engelliler Uyumuna Katkısı) Mustafa Hakan Yapıcı
Roles of Personality Dispositions and Social Support on Anxiety and Academic Achievement: A Study Concerning Adolescents in Their Transition Period (Kişilik Özellikleri ve Sosyal Desteğin Kaygı ve Akademik Başarıdaki Rolü: Geçiş Dönemindeki Ergenlerle İlgili Bir Çalışma) Zekavet Aylin İlden
Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinde Benlik-Saygısı Düzeyi ile Okul Başarısının İncelenmesi Ayşe Ece
Sağlıklı Gençlerde ‘Öz Bakım Gücü’ ve Aile Ortamının Etkisi Nursen Özkan Nahcivan, Nur Tuncel
Sanayi Kesiminde Çalışan Çocuklar Sevil Atauz
Serbest ve Greko-Romen Stil Genç Milli Takım Güreşçilerinin Kişilik Özelliklerinin Araştırılması Mahir Yazıcı
SİLİNEBİLİR/ KONU DIŞI Çocuk ve Suç Haluk Yavuzer
SİLİNECEK İbrahim Cılga
Silinecek Erdal Çapuk
SİLİNECEK - YABANCI ESER - Understanding Today’s Youth Culture Walt Mueller
SİLİNECEK (Bildiri Kitabı İçinde Bir Bölüm) Ulusta Gençlik D. Gürbüz Tüfekçi
SİLİNECEK çift giriş, 14-18 Yaş Grubu Ergenlere Yönelik Sosyal Yetkinlik Beklentisi Ölçeği Geliştirilme Çalışması Mehmet Bilgin
silinecek konu dışı Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Kelime Hazinesi ile İlgili Bir Araştırma Hikmet Koçak
SİLİNECEK(İNGİLİZCE) Psychiatric Symptoms Among Turkish Adolescents Füsun Çuhadaroğlu
SİLİNECEK/BİLDİRİ Grupla Psikolojik Danışmanın Ergenlerin Sıkılganlık Düzeyine Etkisi Ayla Akbaş
SİLİNECEK/ÇİFT GİRİŞ Bir Mediko-Sosyal Merkeze Genel Sağlık Sorunları ile Başvuran Öğrencilerden Psikiyatirk Tanı Alanlarda Bazı Sosyodemografik Özellikler Aytül Çorapçıoğlu Özkürkçügil
SİLİNECEK/ÇİFT GİRİŞ Çocuk ve Gençte Cinsel Eğitim Sarp Bengü
SİLİNECEK/ÇİFT KAYIT Ergenli̇k Dönemi: Fiziksel, Psikolojik ve Sosyal Gelişim Süreci Evrim Akçan Parlaz, Nurdan Tekgül, Emine Karademirci, Kurtuluş Öngel
SİLİNECEK/ROMAN Arkadaş Maksim Gorki
SİLİNECEK/TEZ BİLGİSİ YANLIŞ Yüksek Öğretim Gençliğinin Siyasal Eğilimi ve Tutumları Ö. Ç. Gürsel
SİLİNMELİ/KONU Risperidon: Çocuk ve Ergenlerdeki Etkinliği ve Yan Etkileri Sadriye Ebru Çengel
Sosyal Beceri Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerine Etkisi Galip Yüksel
Sosyal Beceri Envanteri’nin Ergenler İçin Geçerlik ve Güvenirliği Güldener Albayrak Arın
Sosyal Destek Programının Etkililiği İbrahim Yıldırım
Sosyo-Ekonomik Boyutlarıyla Genç İşsizlerin Sorunlarına İlişkin Bir İnceleme silinecek bilgileri bulunmuyor
Sosyolojik Açıdan Çocuk Suçluluğu Ve Bir Hukuk Devleti Olan Türkiye’de Devletin Cezalandırma Yetkisini Kullanma Biçimi Yasemin Işıksaç
Spor Yapan Öğrenciler ile Spor Yapmayan Öğrencilerin Uyum ve Derslerdeki Başarı Düzeylerinin Karşılaştırılması Cengiz Bayraktar
Suç İşlemiş Çocuklarda Madde Kullanım Yaygınlığı Üzerine Analitik Bir Çalışma Sevim Buzlu, Yasemin Kutlu, Çetin Pektekin
Suça İtilmiş Çocukların Adli Tıp Açısından İncelenmesi Ve Cezaevinde Bulunan Suça İtilmiş Çocukların Deskriptif Olarak İncelenmesi, Nejat Akalın
Suça Yönelen ve Yönelmeyen Gençlerin Benlik Tasarım Düzeylerinin İncelenmesi Figen Gürsoy
Süper Lise Öğrencilerinin Kendini Kabul Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Neşet Akten
Televizyondaki Genç Solcular Kemal Can
Terör Ve Gençlik Mahmut Karaaslan
the Partial Norm Study of the Perception of Psychological Maltreatment Inventory for Adolescents /Anne-Baba-Genç İlişkileri Envanterinin Kısmi Norm Çalışması Hande Kılınç Kunt
The Relationship Between Dimensions of Perfectionism, Stressful Life Events and Depressive Symptoms in University Students ‘Test Od Diathesis-Stress Model of Depression' (Üniversite Öğrencilerinde Mükemmelliyetçi Kişilik Özelliği ve Yaşam Olaylarının Depresyon Belirtileriyle İlişkisi 'Depresyona Yatkınlık-Stress Modelinin İncelenmesi') Muradiye Oral
The Role of Personality Variables in Predicting The Reported Physical Symptoms of Male And Female College Students (Kişilik Özelliklerinin Kız ve Erkek Üniversite Öğrencilerinin Bedensel Rahatsızlık Belirtilerini Yordamadaki Rolü) Ayşe Meltem Üstündağ
Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitaplarında Eleştirel Düşünme Eğitimi Üzerine Bir Değerlendirme (Lise 1 ve 2 Örnekleri) Fatma Munzur
Türk Gençliği 98: Suskun Kitle Büyüteç Altında Konrad Adenauer Vakfı
Türk Gençliği ve Kır Kent Bağlamında İşgücü Sorunları Ercan Tatlıdil
Türk Üniversitelerinde Öğrenim Gören Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları Öğrencilerinin Sorunları Ali Çağlar
Türkiye'de 11-15 Yaş Arasında İşlenen Suçlar Bu Suçların Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi, Yıldız Çakır
Türkiye'de Kimsesiz ve Zihinsel Özürlü Gençlerin Sosyal Konumu İbrahim Cılga
Türkiye’de 11-15 Yaş Arasında İşlenen Suçlar Bu Suçların Adli Tıp Açısından Değerlendirilmesi Yıldız Çakır
Türkiye’de Çocuk Suçluluğu Mehmet Keklikkıran
Türkiye’de Eğitim ve Gençlik: Televizyon Konuşmaları 3 Bedrettin Dalan
Türkiye’de Gençlik ve Siyaset: H. Ü. Beytepe Kampüsü Örneği İsmet Parlak
Türkiye’de Vakıfların Sosyo-Ekonomik Yapıya Etkileri ve Elazığ’da Vakıflar: Orta-Öğrenim Öğrenci Yurdundaki Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Sorunları Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma Fatih Demir
Uludağ Üniversitesi'ne Kayıt Olan Öğrencilere Uygulanan Sigara Anketi Sonuçları Eser Gürdal Yüksel, A. Esra Kunt Uzaslan, Nihat Özyardımcı, Halime Balkanlı, Ömer Durak
Uludağ Üniversitesi'nin Değişik Fakültelerinden 3804 Sayılı Af Yasası'ndan Yararlanarak Sınavlara Katılan Öğrencilerin Bu Sınavlardaki Başarı Durumları M. Reşat Peker
UMATEM'e Başvuran Olgular Çerçevesinde Ergenlikte Uçucu Madde Bağımlılığı Leyla Alkaş
Uyuşturucu Belası ve Türk Gençliği Kazım Gültepe
Üniversite Gençliğinde Psiko-Sosyal Eğilimler (Mimar Sinan Üniversitesi Öğrencilerinin Aile ve İş Beklentileri) Müzeyyen Güler
Üniversite Gençliğinin Değerleri Abdullah Topçuoğlu
Üniversite Gençliğinin Girişimcilik Gücü ve Mesleki Tercihlerini İçeren Karşılaştırmalı Bir Araştırma Sezer Korkmaz
Üniversite Gençliğinin Karşı Karşıya Bulunduğu Tehditlerden Biri: Komünizm ve Aşırı Sol Örgütlerin Faaliyetleri, Buna Karşı Alınacak Tedbirler ve Gençliğe Düşen Görevler Alaattin Uca
Üniversite Gençliğinin Karşı Karşıya Bulunduğu Tehditlerden Biri: Komünizm ve Aşırı Sol Örgütlerin Faaliyetleri, Buna Karşı Alınacak Tedbirler ve Gençliğe Düşen Görevler Alaattin Uca
Üniversite Gençliğinin Siyasal Eğilimleri (Ege, İnönü, Uludağ Üniversitesi Uygulaması) Rıza Sam
Üniversite Giriş Sınavlarına Hazırlanan Öğrencilere Uygulanan Grup Rehberliğinin Durumluk ve Sürekli Kaygı Üzerindeki Etkisi Handan Asude Başal
Üniversite Hazırlık Kursuna Devam Eden Öğrencilerin Yetenek Algıları ve İlgilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Yeşim Münevver Çetin
Üniversite Öğrencilerinde Bilişsel Çarpıtmalar ve Uyum Sorunları Nagihan Oğuz
Üniversite Öğrencilerinde Dini Tutum ve Davranışlar İlhan Topuz
Üniversite Öğrencilerinde Öz-Duyarlık ve Duygusal Zekanın İncelenmesi Ebru İkiz, Tarık Totan
Üniversite Öğrencilerinde Yeme Alışkanlıkları, Yeme Tutum Değişiklikleri ve Dissosiyatif Yaşantılar Songül Gündoğdu Kıran
Üniversite Öğrencilerine Verilecek Beslenme Eğitiminin Beslenme Davranışlarına Olan Etkisinin İncelenmesi Fulya Aytekin
Üniversite Öğrencilerinin Akılcı Olmayan İnançlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Filiz Yurtal Dinç
Üniversite Öğrencilerinin Değer Tercihleri Hasan Bacanlı
Üniversite Öğrencilerinin Dini Yasaklarla İlgili Tutumları Halil Apaydın
Üniversite Öğrencilerinin Duygu İfade Eden Sözcük ve Deyimlere Yükledikleri Duygu Yoğunluklarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Aydoğan Aykut Ceyhan
Üniversite Öğrencilerinin Empatik Sınıf Atmosferine İlişkin Algılamaları Mustafa Şahin, Yaşar Özbay
Üniversite Öğrencilerinin İnsan Doğasına İlişkin Tutumları, İçten veya Dıştan Denetimli Olma ile Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkiler Fikret Gülaçtı
Üniversite Öğrencilerinin Kendini Kabul Düzeylerinin Çatışma Eğilimleri Üzerindeki Etkisi Bilge Okutan Akkoca
Üniversite Öğrencilerinin Kendini Kabulle İlgili Yaygın Sorunları Başaran Gençdoğan
Üniversite Öğrencilerinin Kullandığı Çatışma Çözme Yöntemleri Asude Bilgin
Üniversite Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler (Bazı Üniversiteler Örneği) Bahadır Köksalan
Üniversite Öğrencilerinin Öğrenilmiş Güçlülük Düzeyleri Ben Durumları ve Sosyo-Ekonomik Düzeyleri Aralarındaki İlişkiler Safiye Sarıcı
Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Gereksinimleri ile Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki Salim Çatalbaş
Üniversite Öğrencilerinin Stresle Başaçıkma Yolları Üzerine Bir Araştırma Aysel Köksal
Üniversite Öğrencilerinin Sürekli Öfke Ve Öfke İfade Biçimi Düzeyleri İbrahim Kısaç
Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Stresle Başaçıkma Tarzları Üzerine Bir İnceleme Şenay Şahin
Üniversitede Kopya Sorunu Aynur Oksal, Asude Bilgin
Üniversiteli Gençlerin Sağlık Davranışlarının Değerlendirilmesi Elmas Sertçelik
Üniversiteye Giriş ve Liselerimiz Mehmet Ruhi Köse
Üniversiteye Hazırlık Kursuna Devam Eden Öğrencilerin Yetenek Algılarının ve İlgilerinin Bazı değişkenler Açısından İncelenmesi Yeşim Münevver Çetin
Vocational Maturity of METU Preparatory School Students (ODTÜ Hazırlık Okulu Öğrencilerinin Mesleki Olgunluğu) Dilek Yelda Kağnıcı
Yabancı Dil Ağırlıklı Lise, Özel Lise ve Anadolu Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeyleri Şerife Gonca Zeren
Yetiştirme Yurdu ile Ailesi Yanında Kalan Öğrencilerin Kişisel ve Sosyal Uyum Düzeylerinin Okul Başarılarına Etkisi Tekin Balcı
Yetiştirme Yurdunda ve Ailesinin Yanında Kalan Ergenlerin Kimlik Gelişimlerinin Karşılaştırılması Mehmet Gündoğdu, Şerife Gonca Zeren
Yurt Dışı Yaşantısı Geçiren ve Geçirmeyen Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeyleri Cengiz Şahin
Yurt Dışı Yaşantısı Geçiren ve Geçirmeyen Gençlerin Atılganlık Düzeylerinin Karşılaştırılması Tuncay Akıncı
Yurt Dışındaki Türk İşçi Çocuklarının Eğitim ve Sosyal Sorunları, 1997 Yılına Kadar Uygulanan Politikalar ve Alınması Gerekli Olan Tedbirler İbrahim Kulular
Yurt-Kur’a Bağlı Elazığ Erkek Öğrenci Yurdunda Barınan Öğrencilerin Sosyal İlişkileri ve Çevreye Uyumları (Kampüs Yurdu) Mehmet Hanilçi
Yurtlarda Yaşayan Üniversite Öğrencilerinde Depresyon, Umutsuzluk Durumu ve Başa Çıkma Yöntemlerinin Karşılaştırılması Yasemin Kutlu, Sevim Buzlu, Hülya Bilgin, Çaylan Pektekin
Yurtta Kalan ve Ailesiyle Birlikte Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin Uyum Düzeylerinin İncelenmesi Gülen Baran, Ş. Bulut
Yükseköğretim Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri, Üniversite Sınavlarına Hazırlanma Biçimleri, Eğitim Harcamaları, Program Alanlarını Seçmelerine İlişkin Faktörler ile Öğretim Gördükleri Programlardan Memnuniyet Düzeyleri ve İş Bulma Beklentilerine Gülsün Atanur Başkan
RSS - 1999 beslemesine abone olun.