1998 Yılında Yayınlanmış Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu yılda yayınlanmış gençlikle ilgili 255 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan
12- 15 Yaşları Arasındaki Çocuklarda Suç Ve Farik Mümeyyizlik Mazlum Çöpür, Şeyma Saraç, Birgül Tüzün, İmdat Elmas
Ankara’da Kalaba Lisesi Öğrencilerinin Okul Başarısı ile Sapmış Davranış Arasındaki İlişkinin Sosyolojik Açıdan İncelenmesi Seini Feimi
Balıkesir Üniversitesine Devam Eden Öğrencilerin Alkol ve Sigara Kullanım Durumları ve Bunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Tarkan Murat Çakıroğlu
Ergenlik ve Psikanaliz Talat Parman
Grupla Psikolojik Danışmanın Suçlu Gençlerin Kendine Saygı Düzeylerine Etkisi A. Atlas Bogenç
İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Beklenti ve Sorunları Emine Türkmen Gül
Kastamonu İli Merkez İlçesindeki Lise Öğrencilerinin Vücut Hijyenine İlişkin Alışkanlıklarının İncelenmesi Gülşen Ulaş
Madde Kullanan Hastaların Gençlik Dönemlerindeki Hal ve Gidiş Bozuklukları Nihat Alpay, Nesrin Karamustafalıoğlu, Reşit Kükürt, H. Erdem Karaman
"Ergen Günleri: Ergenlik Döneminde Cinsellik" İsimli Panel Tülay Seyhan Maşrabacı
(2 KEZ GİRİLMİŞ) 12-15 Yaşları Arasındaki Çocuklarda Suç ve Farik Mümeyyizlik Mazlum Çöpür, Şeyma Saraç, Birgül Tüzün, İmdat Elmas
(2 KEZ GİRİLMİŞ) A Prospectitve Study Of Life Stress, Social Support And Assertiveness Among Turkish University Students Sedat Işıklı
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Akademik Düzeyleri Farklı Olan Lise Öğrencilerinin Bazı Değişkenlere Göre Sosyal Destek Düzeyleri İbrahim Yıldırım
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Genç İşssizliği Sorunu ve Çözümleyici Politikalar (Türkiye Örneği) Hakkı Yıllar
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Lise Öğrencilerinin Çocukluk Dönemine İlişkin Algıladıkları Anne-Baba Davranışları ile Kendini Kabul Düzeyleri Arasındaki İlişki Asım Çivitçi
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Lise Öğrencilerinin Çocukluk Dönemlerine İlişkin Algıladıkları Anne-Baba Davranışları İle Kendini Kabul Düzeyleri Arasındaki İlişki Asım Çivitçi
(BİLDİRİ) Fen Lisesi ve Genel Lise Öğrencilerinin Benlik Kavram, Denetim Odağı ve Sürekli Kaygı Açısından Karşılaştırılması Rengin Akboy
(BİLDİRİ) Fen Lisesi ve Genel Lise Öğrencilerinin Benlik Kavramı: Denetim Odağı ve Sürekli Kaygı Açısından Karşılaştırılması Rengin Akboy
(BİLDİRİ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lise Gençliğinde Alkol Kullanımının Yaygınlığı Mehmet Çakıcı, Ebru Çakıcı, Kültegin Ögel, C. Ataklı, Şahap Erkoç
(BİLDİRİ) Kuzey Londra'da Yaşayan Türk Gençlerinin Gelecekteki Meslek Seçimleri Pınar Enneli
(BİLDİRİ) Lise Öğrencileri Arasında Esrar Kullanım Özellikleri Kültegin Ögel, Defne Tamar, Duran Çakmak
(BİLDİRİ) Türkiye'de Gençlerin Toplumsal Yapıdan Kaynaklanan Sorunları İbrahim Cılga
(BİLDİRİ) Üniversite Öğrencilerinin Kişilik Özellikleri Arasındaki Farkın, Öğrenim Gördükleri Alanlara Göre Belirlenmesi Hikmet Yazıcı
(BİLDİRİ)Kentleşme Sürecinde Sokak Çocukları ve AIDS Veli Duyan
(EKSİK VERİ) Ergenlikte Ruhsal Sorunlara Yaklaşım 1 - Bu süreli-dergi kitap
(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) Eşler Arası Çatışma ve Boşanmanın Farklı Yaş ve Cinsiyetteki Çocukların Davranış ve Uyum Problemleri ile Algıladıkları Sosyal Destek Üzerindeki Rolü Dilek Şirvanlı Özen
(KONGRE) S. Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda ve Eğitim Fakültesi Fizik Bölümü'nde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Çeşitli Değiştirenler Açısından Karşılaştırılması Mehibe Akandere
(KONU UYGUN DEĞİL) Almanya ve Türkiye'de gençlik edebiyatı (Mirjam Pressler'in 'Zeit am Stiel' ve İpek Ongun'un 'Yaş Onyedi' romanları bağlamında) çözümleyici konu karşılaştırması Yelda Şahin
(KONU UYGUN DEĞİL) Ergenlik Öncesi, Ergenlik Dönemi, Ergenlik Sonrası Kız ve Erkeklerin Anaerobik Güç ve Kuvvet Parametrelerinin Tesbit Edilmesi Ahmet Çoban
(KONU UYGUN DEĞİL) Kendi Ayakları Üstünde İpek Ongun
(KONU UYGUN DEĞİL) Orta Öğretimde Lise XI. Kimya (Kimya III) Ders Kapsamındaki Öğrenci Deneylerinin Değerlendirilmesi Seçil Erökten
(Lisans Tezi) Lise Gencinin Yaşamında Sevgi ve Şiddetin Yeri Sunay Al
(SİLİNECEK LİSANS TEZİ) Çocukları Suça İten Sebeplerin Sosyolojik Analizi Murat Karamert
(SİLİNECEK_LİSANS TEZİ) Lise Gencinin Yaşamında Sevgi ve Şiddetin Yeri Şermin Keskin, Ve Diğerleri
(SİLİNECEK) Ankara’daki Üniversite Öğrencilerinin Madde Kullanımı Hakkındaki Görüşleri
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Kurum Bakımı Deneyimi Olan Genç Yetişkinlerin Sosyal Destek Sistemleri ve Ruh Sağlığı Durumları Özlem Öntaş Cankurtaran
11- 15 Yaş Grubu Çocuklarda Cinsel Suçlar Birgül Tüzün, İmdat Elmas, Erdem Akkay
11- 15 Yaş Grubu Çocuklarda Homisidal Suçlar Birgül Tüzün, H. İnce, Mazlum Çöpür, İmdat Elmas
11-15 Yaş Grubundaki Mala Yönelik Suç İşlemiş Çocukların Sosyodemografik Özellikleri Ş. Sibel Elibol
8. Türk Dünyası Gençlik Günleri ve Kurultayı Türk Ocakları Genel Merkezi
A Prospective Study of Life Stress, Social Support and Assertiveness Among Turkish University Students (Üniversite Öğrencilerinde Stres, Sosyal Destek ve Girişkenlikle İlgili Boylamsal Bir Çalışma) Sedat Işıklı
A Study on The Problems of The Middle East Technical University Senior Students Cem Ali Gizir
Açıköğretim Lisesi Öğrencilerinin Öğretime İlişkin Sorunlarının Belirlenmesi Salim Akyürek
Akademik Düzeyleri Farklı Olan Lise Öğrencilerinin Sosyal Destek Düzeyleri İbrahim Yıldırım
Alacakaranlık Kuşağının Puslu Bir Muhasebesine Giriş: Gençlik Bölü Sınıf Çarpı Kültür Emrah Köker
Alkol ve Madde Bağımlılığı Konusunda Lise Öğrencilerinin ve Ailelerinin Bilgi Düzeyleri Beril Tufan
Almanya’da 68 Gençlik Hareketi- Wolfgang Kraushaar ile Söyleşi Taner Akçam
Ana- Baba Tutumları Farklı Lise Öğrencilerinin Saldırganlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Meliha Tuzgöl
Anadolu Liseleri Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Duygusal ve Sosyal Sorunları Mustafa Mahmut Olgun
Anadolu Öğretmen Liselerinde Okutulan Zorunlu Meslek Dersleri Programlarının Öğrencileri Öğretmenliğe Yöneltmedeki Etkisi Sema İsmailoğulları
Ankara İli Yuva/Yetiştirme Yurtlarında Yaşayan Lise Öğrencilerinin Kendini-Kabul Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Neşe Hacisalihoğlu
Ankara Üniversitesi Fakültelerine Kayıt Olan Öğrencilerin Lise Türlerine ve Cinsiyete Göre Dağılımlarının Değerlendirilmesi (1987-1996) Alper Aydın
Ankara’daki Üniversite Öğrencilerinin Madde Kullanımı Hakkındaki Görüşleri Erkan Akıncı, ve diğerleri
Annedeki Süreğen Depresyonun Çocuktaki Depresyon ve Kaygı Düzeylerine Etkisi: Karşılaştırmalı Bir Çalışma S. Halime Aslan, Oğuz Aslan, Z. Nazan Alparslan
Antalyada Çocuk Suçluluğu: 225 Soruluk Bir Anket Çalışması M. Y. Karagöz, M. Atılgan
Aşırı Uçlarda Siyasal Tutumlara Sahip Üniversite Öğrencilerinin Bazı Psikolojik Değişkenler Açısından Karşılaştırılması Özgür Güldü
Atatürk Dönemi Öğrenci Olayları (1918-1938) Tahsin Şensoy
Atatürk’ün Gençlik Konusuna Bakışı Ahmet Dündar
Avrupa Birliği’nde Genç İşsizliği ve Genç İşsizliğine Yönelik İstihdam Politikaları Ülkü Gürçağan
Avrupa Ülkelerinde Yaşayan Türk İşçi Çocuklarının Kimlik Problemi ve Çözümü İçin Bazı Teklifler Mehmet Emin Ay
Başkaldırının Yedi Rengi Oral Çalışlar
Bazı Kişisel Değişkenler, Algılanan Sosyal Destek ve Atılganlığın Karar Verme Stilleri ile İlişkisi Songül Sonay Güçray
Bedensel Engeli Olan ve Olmayan Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Yönelimi Düzeylerinin İncelenmesi A. Gönül Akçamete, Tevhide Kargın
Benlik, Batılılaşma, Yakın Arkadaşlık İlişkisi: Ailesel Benlik (Roland 1988) Üzerine Bir Araştırma Selen Fehimoğlu Sinan
Bir Grup Üniversite Öğrencisinde Cinsel Davranış Figen Çok, Ömür Hakan Ersever
Bir Grup Üniversite Öğrencisinde Yeme Tutumu ile Obsesif Kompulsif Belirtiler, Aleksitimi ve Cinsiyet Rolleri Arasındaki İlişki S. Halime Aslan, Z. Nazan Alparslan
Bir Hemşirelik Yüksek Okulundaki Öğrencilerin Benlik Saygısı Düzeylerinin İncelenmesi Mahire Olcay Çam
Bir Yas Süreci Olarak Ergenlik ve Patolojik Yas Yüklü Aile Dinamiği Talat Parman
Bursa İlinde 9-15 Yaş Arasında Bir Örneklem Grubunda Çocuk ve Ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozukluğun Epidemiyolojik ve Fenimenolojik Özellikleri Neslim Güvendeğer
Bursa Polis Okulu Öğrencilerinin Benlik Kavramları ile Mesleki Benlik Kavramları Arasındaki Bağdaşım Düzeyini Etkileyen Bazı Faktörler Kenan Ülgütol
Çırak ve Kalfa Gençlerin Çalışma Ortamlarının Genel Özellikleri ve Yaşadıkları Bazı Sorunlar: Ankara'da Sosyolojik Bir Araştırma Esra Burcu
Çocuğunuzu Rahat Bırakın Eda Leshan
Çocuk – Sokak Çocukları, Mutlaka Suça Yöneliyorlar İbrahim Cılga
Çocuk Haklarına Dair Bir Sözleşme Çerçevesinde İstanbul’da Çalışan Çocuklar Üzerine Bir Değerlendirme Aylin Dikmen
Çocuk Mahkemeleri Kanunu'na Göre Korunmaya Muhtaç Çocuğun Hukuki Statüsü Nilüfer Balta
Çocuk Mahkemeleri Kanunu'nda Öngörülen Tedbirler Ve Cezalar Nuray Bayrakçı
Çocuk Suçluların Yargılanması Ve Yaptırımlarının Uygulanması Rejimi İçel Evik
Çocuk Ve Ergenlerde Cinsel Kötüye Kullanımına Klinik Bulguları Olası Sonuçları Ve Önleme Tümer Türkbay, Gülay Söhmen, Teoman Söhmen
Çocuk ve Ergenlerde Depresyon Gelişimi Sibel Kazak Berument
Çocuk ve Ergenlerde Depresyonun İlaçla Tedavisi Özgür Yorbık, Teoman Söhmen
Çocuk ve Ergenlerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu Burhanettin Kaya, Mehmet Z. Sungur
Çocuk ve Gencin Eğitimi Mehmet Emin Yiğit
Çocuk ve Gençlerde Depresif Bozukluğun İlaçla Tedavisi Özgür Yorbık, Teoman Söhmen
Çocuk ve Gençlerde Depresyonun Gelişimi Dante Cicchetti, Sheree L. Toth
Çocuk- Ergen Ruh Sağlığı Ekibinde Pedagog ve Danışmanın Rolü Ümran Korkmazlar Oral
Çocukluk Çağı İntihar Girişimleri Gürol Yendur, Gül Serdaroğlu, Tülay Kavaklı, Şükriye Yavuz, Pamir Gülez
Çocukluk Döneminde Duygu Durum Bozuklukları Ve İntihar Atilla Turgay
Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Gelişim Yasemin Akman
Demokratikleşme Sürecinde Yaşananlar ve Gencin Bireyselleşmesi İbrahim Cılga
Denizli İli 12-18 Yaş Yetiştirme Yurdu Çocuklarının Fiziksel ve Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi Ercüment Bedir
Devrimci Gençlik: Seçme Yazılar Tayfun Koç
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Bölümlerindeki Öğrencilerin Kendini Açma Özelliklerinin İncelenmesi Sevinç Çobanoğlu Elçi
Eğitimin Metalaşması ve Küreselleşme Sürecinde Türkiye'de Eğitim Fuat Ercan
Elazığ Yöresinde Çocuk ve Ergenlerde Obsesif Kompulsif Bozukluğun Görülme Sıklığı ve Sosyodemografik Değişkenlerle İlişkisi Cafer Karabulut
Elazığ’daki İki Farklı Lisedeki Öğrencilerin Aile Sorunlarının Benlik Saygısı Üzerine Etkileri Metin Kurşun
Endüstrileşmenin Çocuk İşgücüne Etkileri Ali Rıza Abay
Ergen ve Erişkin Başlangıçlı Şizofrenide P300 Farkı Esin Özatalay, Sibel Özkaynak, Berrin Aktekin, Zülküf Önal, Taha Karaman
Ergenler ve AIDS Eğitimi Figen Çok
Ergenlerde Bedensel Hastalığa Nedensel Atıf Üzerine Bir Çalışma Taner Güvenir
Ergenlerde Konversiyon Bozukluğuna İlişkin Özelliklerin Araştırılması Eyüp Sabri Ercan, Azmi Varan, Baybars Veznedaroğlu, Fisun Akdeniz, Cahide Aydın
Ergenlik Çağı Çocuklarında Yüz Büyümesinin Vücudun Diğer Bölümlerinin Büyümesiyle İlişkisi İzzet Duyar
Ergenlik Dönemi Depresyonları Melike Güney
Ergenlik Döneminde Mesleki Karar Verme Olgunluğunun İncelenmesi ve Mesleki Karar Verme Eğitim Programının Etkisinin Araştırılması Pervin Nedim Bal
Ergenlik Döneminde Ruhsal Gelişim ve Sorunlar Füsun Çuhadaroğlu
Ergenlik Yaşı Michel Leiris
Ergenlik Yıllarım Tolstoy
Erkek Yetiştirme Yurdunda Kalan Gençler Üzerinde Bir Çalışma Mine Ekinci, Sevinç Yaman
Erzurum İl Merkezinde Ortaokul Ve Lise Öğrencilerinde Sigara İçme Sıklığı Asuman Güraksın, Talat Ezmeci, Tacettin İnandı, Serhat Vançelik, Yıldırım Tufan
Farklı Liselerin Öğrencilerinin Denetim Odağı ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Belirlenip Karşılaştırılması Naz Balkuvvar
Farklı Sosyoekonomik Düzeylerdeki Genel Liselere ve Kız Meslek Liselerine Devam Eden Kız Öğrencilerin Mesleki İlgilerinin İncelenmesi Aynur Bütün
Fırat Üniversitesi Öğrencilerinin Elazığ Halkı ile Sosyo-Kültürel Etkileşimi Leyla Köse
Fiziksel Zindelik Antrenmanın ve Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversiteli Kız Öğrencilerin Benlik Kavramı ve Fiziksel Ben Kavramları Üzerine Etkisi F. Hülya Aşçı
Geçiş Sürecinde Makedonya Üniversite Gençliği ve Din Olgusu Ali Pajaziti
Geleneksel Öğretim Yöntemleri ile İşbirlikli Öğrenmenin Öğrenci Başarısı, Hatırda Tutma ve Sınıf Yönetimi Üzerindeki Etkileri İzzet Baki Karaoğlu
Genç İşsizliği Sorunu ve Çözümleyici Politikaları (Türkiye Örneği) Hakkı Yıllar
Genç Kızlarda Kişilik ve Ruhsal Belirti Düzeyini Etkileyen Bazı Faktörler Hasan Herken, Said Bodur
Genç Mezunlara Öğütler Semih S. Tezcan, Yeşim Baysal, Neslihan Kalaycı
Gençler Anlayınca Abdullah Nasıh Ulvan
Gençlerin Benlik Saygısı Düzeyleri ile Anne Baba Tutumlarını Algılamalarının İncelenmesi Gelengül Haktanır, Gülen Baran
Gençlerin Madde Kullanımını ve Bağımlılığını Önlemek İçin Koruyucu ve Bilinçlendirici Çalışma Yapacak Eğiticilerin Eğitimi Projesi İbrahim Cılga
Gençliğin Eğitim Sorunları Duran Nemutlu
Gençliğin Marjinal Grupları ve Gündelik Yaşamın Politikası Göksel Aymaz
Gençlik Çağı Metin Cengiz
Gençlik Çağı: Ruh Sağlığı ve Eğitimi Atalay Yörükoğlu
Gençlik Döneminde Görülen Zararlı Alışkanlıklar ve Din Eğitimi Ayşe Betül Aksu
Gençlik Duvarları Yıkıyor Erdal Atabek
Gençlik Hareketinde Kültürel Farklılıklar Hakkı Özdal
Gençlik Sorunlarının Mevlana'daki Açılımı Mustafa Tekin
Gençlik Teorilerinin Sınıflandırılmasına İlişkin Bir Çalışma Esra Burcu
Gençlik ve Bağımlılık İlkay Kasatura
Gençlik ve Din Mehmet Aydın
Gençlik ve Psiko-Sosyal Sorunları Ali Esgin
Gençlik ve Tarih: Gençler Arasında Tarih Bilinci Konulu Karşılaştırmalı Avrupa Projesi Tarih Eğitimi ve Tarihte "Öteki" Sorunu Bodo Von Borries
Genel Lise Mezunlarının Üniversiteye Girişte Karşılaştığı Sorunlar Sabri Çelik
Göçe Zorlanan Bir Grup Bulgaristan Türk’ü Çocuk ve Ergenlerde Psikiyatrik-Psikolojik Durum Osman Sabuncuoğlu
Grupla İletişim Becerileri Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeylerine Etkisi Fulya Yüksel Şahin
Grupla Sosyal Beceri Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri Üzerindeki Etkisi Nazmiye Çakıl
Gülaçtı Öğrenci Yurdunda Kalan Öğrencilerin Boş Zaman Faaliyetlerinin Sosyolojik Açıdan İncelenmesi Bertan Şahinci
Güvenlik Birimine Gelen / Getirilen Çocuk İstatistikleri 1997 Devlet İstatistik Enstitüsü
Hacettepe Üniversitesi Dört Yıllık Lisans Programlarındaki Öğrenci ve Öğretim Üyelerinin Öğrenme Stillerinin Karşılaştırılması Derya Oktar Ergür
Hükümlü Çocuğun Yeniden Topluma Kazandırılmasında Sosyal Hizmet Uzmanının Rolü Sevda Uluğtekin
İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Beklenti ve Eğilimleri Ali Coşkun
İmam Hatip Lisesi Öğrencileri ile Genel Lise Öğrencilerinin Bazı Kişilik Özelliklerinin Karşılaştırılması Halil Ekşi
İntihar Girişiminde Bulunan Ergenlerde Sosyodemografik, Psikiyatrik ve Ailesel Özelliklerin Araştırılması Eyüp Sabri Ercan
İstanbul Bölgesinde 20-25 Yaş Arası Genç Erkeklerin Çocuk Sağlığı Konusundaki Bilgi Birikimlerinin Araştırılması Sevda Erk (Bilgin)
K.T.Ü. Lisans Öğrencilerinin Başarı Düzeyini Etkileyen Faktörlerin Kantitatif Analizi Ali Perçin
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrencilerinin Akademik Danışmanlık Hizmetlerinden Beklentileri ve Bu Beklentilerin Karşılanma Düzeyinin Belirlenmesi Bülent Şahin
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Alışkanlıkları Gamze Çan, Tevfik Özlü, Yılmaz Bülbül, Perihan Torun
Kasten Adam Öldürme Suçuna Yönelmiş Ergenler ile Suça Yönelmemiş Ergenlerin Benlik Saygılarının Karşılaştırılması Nazmiye Alagöz
Kayseri'de Kolej Öğrencilerinde Sigara İçme Alışkanlığı F. Sema Oymak, İnci Gülmez, Fevziye Çetinkaya, Ramazan Demir, Mustafa Özesmi
Kendini Kabul: Ergenlere Yönelik Bir Araştırma Tevfik Fikret Karahan
Kim Kapattı Şu Müziği: Gençlerin Müzik Üzerine Yazıları Uğur Alpagut
Kimlik Gelişimi Sırasında Ergenin Anne-Baba ile İlişki Düzeyinin Saptanması Ayşe Gavas
Kimlik Karmaşası ve Ergenin Psiko-Sosyal Konumu H. Akova
Klinik ve Terapi Sürecinin Kendilik Psikolojisi Açısından Değerlendirilmesi: Bir Ergen Sunumu Elvan Karacan, Cüneyt İşcan, Şahnur Şener
Kocaeli Üniversitesinde Okuyan Öğrenciler Arasında Alkol Kullanım Yaygınlığı ve Bazı Değişkenlerle İlişkisi Aytül Çorapçıoğlu Özkürkçügil
Kocaeli’de Ortaöğretim Gençliğinin Sportif Tercihlerini Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörler Lokman Akkaya
Komünist Gençleri Ne Yapmalı? Mete Tunçay
Kur'an'dan Uzaklaştırılan Nesilller ve Gençlik Hatice Nur Yılmaz
Liderlik ve Liderler: Değişim Yolunda İyi Bir Öğrenci ve İyi Bir Öğretmen Tamer Keçecioğlu
Lise Din Kültürü ve Ahlak Ders Programlarının Uygulanmasındaki Problemler Recep Uçar
Lise Öğrencilerinde Mesleki Geleceğe Bakış (Lise Öğrencilerinin Mesleki Gelecek Değerlendirmelerinin ve Mesleki Olgunluk Düzeylerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi Zehra Kalafat
Lise Öğrencilerinin 2020 Yılına Kadar Olası Geleceğe İlişkin Algılarının Araştırılması (Gaziantep Örneği) A. Elçin Gören Summak
Lise Öğrencilerinin Algılarına Göre İdeal Öğretmenin Kişilik Özellikleri Nuray Demirci Erbaş
Lise Öğrencilerinin Benlik Tasarımları ve Kendini Açma Davranışları ile Demokratik Tutumları Arasındaki İlişki Ali Yılmaz
Lise Öğrencilerinin Benlik ve İç Dünyaları İle İlgili Sorunlar Tevfik Fikret Karahan
Lise Öğrencilerinin Çocukluk Dönemlerine İlişkin Algıladıkları Anne-Baba Davranışları ile Kendini Kabul Düzeyleri Arasındaki İlişki Asım Çivitçi
Lise Öğrencilerinin Genel Yetenek Düzeyleri ile Akademik Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişki Şadan Karacık
Lise Öğrencilerinin Mesleki Yönelimleri ve Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki Öznur Baykan
Lise Öğrencilerinin Okul Başarısızlıklarının Altında Yatan, Depresyonla İlişkili Otomatik Düşünme Kalıpları Nergüz Bozkurt
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Yönelimini Etkileyen Bazı Faktörler A. Safa Doğan
Mekânsal ve Kültürel Haritalar: İstanbullu Kadın Öğrencilerden Yaşam ve Göç Öyküleri Meral Özbek
Meslek Liseleri Son Sınıf Öğrencilerinin Psikolojik İhtiyaçları ile Genel Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişki Asiye Kapudere
Meslek Lisesi Öğrencilerinin Ben Durumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Feride Önen Yiğit
Okul Yuvası Jane Roland Martin
Okulda Başarı: Ortaokul ve Lise Hasan Tin
Orta Öğretimde Lise X Kimya II Dersi Kapsamındaki Öğrenci Deneylerinin Değerlendirilmesi ve Öneriler Oya Remziye Erdem
Ortaöğretim Gençlerinin Din Öğretimi İhtiyaçları Saadettin Özdemir
Ortaöğretim Gençliğinde Günah ve Tevbe Kavramları Üzerine Bir Alan Araştırması Mahmut Şenel
Ortaöğretimde (Lise) Değişen Eğitim Sistemlerinin Biyoloji Dersine Etkisi Miraç Yılmaz
Ödevin Öğrenci Başarısına Etkisi Zengiye Akın
Öğrencilerin Çalışma Davranışı, Sınav Kaygısı ve Benlik Saygısının Başarı Düzeyine Etkisinin İncelenmesi O. Çam, Leyla Khorshid, Süheyla Altuğ Özsoy
Öğrencilerin Üniversiteye Bakışı ve Beklentileri Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı
Öğrenme Stratejilerinin Öğrenci Erişi ve Tutumlarına Etkisi Ali Murat Sünbül
Özel Dershanelerin Genel Görünümü ve Öğrenci Görüşleri Hüseyin Şirin
Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar ''Özel Eğitime Giriş'' Yahya Özsoy, Mehmet Özyürek, Süleyman Eripek
Polis Akademisi Öğrencilerinin Yetiştirilmesi ve Mezunların İstihdamında Karşılaşılan Sorunlar Bekir Doğrusoy
S.Ü Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda ve Eğitim Fak. Fizik Bölümünde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Karşılaştırılması Mehibe Akandere
Ses Eğitiminin Ergenlik Döneminde Ses Fonksiyonları Üzerindeki Etkisi Tülin Malkoç
SILINECEK Üniversite Gençliğinin Siyasi Yönelimleri ve Protesto Hareketleri Ersan Ersoy
Sınav Kaygısının Üniversite Adayı Ergenlerde İncelenmesi (İstanbul İli, Bakırköy İlçesi Örneği) Pınar Ekşi
Sınıflarda Öğrenmenin İyileştirilmesi Lee Jenkins
Sigara İçen/İçmeyen ve Spor Yapan/Yapmayan Üniversite Öğrencilerinin Bazı Fizyolojik ve Antropometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması Erdal Zorba
SİLİNCEK Ergenlik Psikolojisi Adnan Kulaksızoğlu
SİLİNECEK 2 KEZ GİRİLMİŞ)Üniversiteli ve İşçi Gençliğin Gelecek Beklentileri ve Kötümserlik-İyimserlik Düzeyleri Müzeyyen Güler
SİLİNECEK 3. GİRİŞ Üniversiteli ve İşçi Gençliğin Gelecek Beklentileri ve Kötümserlik-İyimserlik Düzeyleri Müzeyyen Güler
SİLİNECEK arık Buğra’nın Hikaye ve Romanlarında Gençlik ve Gençlik Problemleri Mahfuz Bayar
SİLİNECEK Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Kullandıkları Öğrenme Stratejilerinin Matematik Dersindeki akademik başarıları üzerindeki etkisi Özlem Çiftçi
SİLİNECEK Lise Kimya Öğretiminde Bilgisayar Destekli Eğitimin Kimya Başarısına Etkisi Osman Kadayıfçı
SİLİNECEK Lise Kimya Öğretiminde Öğrenme Halkası Metodunun Başarıya Etkisi Uğur Hulusi Patlı
SİLİNECEK Orta Dereceli Okul Öğretmenleri İçin Rehberlik Selçuk Kantarcıoğlu
SİLİNECEK ROMAN Bir Üniversiteli Genç Muzaffer Dereli
SİLİNECEK(2 defa) Çocuğunuz Ergenlik Çağında (Anne ve Babaları En Çok Zorlayan 10 Sorun ve Çözüm Yolları) Lawrence Bauman
SİLİNECEK(2defa) Çocuğunuz Ergenlik Çağında (Anne ve Babaları En Çok Zorlayan 10 Sorun ve Çözüm Yolları) Lawrence Bauman
SİLİNECEK(MÜKERRER) Ergenlik Döneminde Ruhsal Gelişim ve Sorunlar Füsun Çuhadaroğlu
SİLİNECEK(MÜKERRER) Gençlik ve Bağımlılık İlkay Kasatura
SİLİNECEK/ÇİFT GİRİŞ Atatürk Gençlik ve Hürriyet Sadi Borak
SİLİNECEK/ÇİFT GİRİŞ Genç Kızlar ve Cinsel Sorunlar Wardell Baxter Pomeroy
SİLİNECEK/SEMPOZYUM Atatürk Gençlik Sempozyumu Tutanağı Türk Devrim Kurumu
SİLİNMELİ/KONU Büyük İslam Kadınları ve Hanım Sahabeler Mehmed Emre
Sociological Analysis of The Attitudes and Value Judgements of Two High Schools in Ankara (Ankara’daki İki Lisenin Öğrencilerinin Tutum ve Değer Yargılarının Sosyolojik Analizi) Betül Ulufer
Sokakta ve Duvarda, 1968 Temel Demirer, Y. Pages, Sibel Özbudun
Son Sınıf Hemşirelik Öğrencilerinin Empatik Eğilimleri, Empatik Becerileri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki Fatma Öz
Sosyal Değerler Değişiminin Çocuklar ve Gençler Üzerindeki Yansımaları Konusunda Gözlemler ve Düşünceler Erdal Atabek
Sosyoekonomik Düzeyi Farklı İki lisede Lise 2. Sınıf Öğrencilerinin Aile Planlaması Bilgi Düzeyleri ve Etkili Faktörler Hülya Durak
Stresle Başaçıkma Stratejileri ile Denetim Odağı Düzeyi Arasındaki İlişki: Bir Grup Lise Öğrencisi Üzerinde Yapılan Bir Araştırma Nivide Demir
Tarih Bilinci ve Gençlik: Karşılaştırmalı Avrupa ve Türkiye Araştırması İlhan Tekeli
Tek Ebeveynli ve İki Ebeveynli Ailelerden Gelen Üniversite Öğrencilerinin Kendilik İmgesi Ayşen Yılmaz
tekrar Ergenlik Psikolojisi Adnan Kulaksızoğlu
Televizyon Bağımlısı Çocuklar Lee Canter
The Academic and Social Adjustment Problems of Turkish Graduate Students in The United States/ Amerika Birleşik Devletleri'nde Lisansüstü ve Doktora Yapmakta Olan Türk Öğrencilerinin Karşılaştıkları Akademik ve Sosyal Uyum Güçlükleri Handan Çelik Yalçın
The Effect of Human Relations Training Program on Developing İnterpersonal Styles of University Students (İnsan İlişkilerinin Eğitim Programının Üniversite Öğrencilerinin Kişilerarası İlişki Tarzlarını Geliştirmeye Etkisi) Mine Aladağ
The Effects Of Native Culture-Based Folk Stories On Reading Comprehension Of Turkish High School Students Yasemen Karadağ
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin HIV/AIDS'e İlişkin Yaklaşımları Veli Duyan
Toplumsal Kökenlerine Göre Öğrencilerin Ortaöğretim Alan Tercihleri Ömer Faruk Kandemir
Turkish Students Perceptions Of U. S. Culture: Implications For Target Culture Learning Esra Özoğul
Türk Cumhuriyetleri, Türk ve Akraba Topluluklarından Gelen Öğrencilerin Türkiye ve Kendi Ülkeleriyle İlgili Gözlemlerine Dayanarak Ortaya Koydukları Sorunlar: Atatürk Üniversitesi Örneği Hacı Bayram Kaçmazoğlu
Türkiye'de Çocuk Mahkemeleri Ve Gözetim Raporları Yüksel Baykara Acar
Türkiye’de 1960-1971 Döneminde Gençlik Hareketleri Hayati Beşirli
Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Çocuklara ve Gençlere Yönelik Hizmetleri Bekir Onur
TV Programlarının Tatmin Boyutu ve Üniversite Öğrencilerinin Haber Yorum Programlarından Beklentileri Ömer Torlak
Uluslararası Sözleşmelerdeki İlkeler Açısından Çocuk Suçluluğu İle Mücadelede Kurumsal Yaklaşım Handan Yokuş Sevük
Uyanın Artık Delikanlı Oldunuz! Hasan Özsan
Üniversite Gençliği ve Mezunlarına Yönelik Cinsel Saldırı Mağdur Araştırması Zehra Kayı
Üniversite Gençliğinde Görülen Kaygının Giderilmesinde Sporun Farklı Yaş Gruplarına Göre Etkisinin İncelenmesi Mehibe Akandere
Üniversite Gençliğinde Görülen Kaygının Giderilmesinde Sporun Farklı Yaş Gruplarına Göre Etkisinin İncelenmesi Mehibe Akandere
Üniversite Öğrencileri İçin Geliştirilen Problem Tarama Envanterinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Emel Ültanir
Üniversite Öğrencilerinde Ereksel ve Araçsal Değerler Arzu Taşdelen
Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygılarının Değerlendirilmesi Mürüvvet Başer, Meral Bayat, Sultan Taşçı
Üniversite Öğrencilerinin Boş Zamanlarını Değerlendirme Anlayış ve Alışkanlıkları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma (Atatürk Üniversitesi Örneği) Mehmet Yazıcı
Üniversite Öğrencilerinin Ders Çalışma Alışkanlıklarını ile Akademik Başarılarının Karşılaştırılması (Gaziantep Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma) Mehmet Atılgan
Üniversite Öğrencilerinin Kendilerini Algılamaları ile Annelerinin Üniversite Öğrencisi Olan Çocuklarını Algılamaları Mine Asena
Üniversite Öğrencilerinin Öğrenci Yerleştirme Sınavı’ndaki Puan Türleri ile Kendini Değerlendirme Envanteri’nin Puanları Arasındaki İlişki
Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerini Algılamalarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Suna Kılıç Basmacı
Üniversite Öğrencilerinin Psikoaktif Madde Deneyimleri ile Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması Yasemin Derelioğlu
Üniversite Öğrencilerinin Tüketim Harcamalarının Yapısı Üzerine Bir Araştırma Ahmet Tan
Üniversiteler Arası Spor Organizasyonlarına Katılan Sporcu-Öğrencilerin Katılım Amaçları ve Beklentileri Üzerine Bir Araştırma Suat Karaküçük
Yabancı Uyruklu ve Türk Üniversite Öğrencilerine Ait Sorunların Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Leyla Esentürk Ercan
Yeme Bozukluğu Olan Ergenlerde BTL-90 ile Psikiyatrik Belirti Dağılımının Araştırılması Türkay Demir, Demet Eralp Demir, Mehmet Levent Kayaalp, Banu Büyükkal
Yeme Bozukluğu Olan Ergenlerin Sosyodemografik, Ailesel ve Kişisel Özellikleri Banu Büyükkal, Türkan Demir, Mehmet Levent Kayaalp, Demet Eralp Demir
Yetiştirme Yurdu Öğrencilerinin Akademik Başarısızlık Nedenlerine İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri Tayfur Benli
Yetiştirme Yurdu Öğrencilerinin Özsaygı Düzeylerinin İncelenmesi Mustafa Kutlu
Yetiştirme Yurdunda Barınan 13-15 Yaş Grubu Ergenler ile Aileleri Yanında Yaşayan Aynı Yaş Grubu Ergenlerin Psikolojik Belirtilerinin Karşılaştırılması (Gaziantep Erkek Yetiştirme Yurdu Örneği) Ebru Oktay
Yetiştirme Yurdunda Kalan Gençlerin Yaşam Niteliği Göstergeleri İbrahim Cılga
Yetiştirme Yurdundan Ayrılan Gençlerin Karşılaştıkları Sorunlar ve Topluma Uyumları Koray Acar ve Diğerleri
Yetiştirme Yurtları ve Gençlik Liderliği Fatma Işıl Bulut, Uğur Özdemir
RSS - 1998 beslemesine abone olun.