1997 Yılında Yayınlanmış Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu yılda yayınlanmış gençlikle ilgili 279 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan
Çeşitli Yıllar İtibariyle Üniversiteleri Kazanan Öğrencilerin Kaçıncı Tercihleriyle Üniversiteleri Kazandıkları- Bir Çözümleme Melihse Dardağan, Muhsin Hesapçıoğlu
Değişim-Genç Kızlığa İlk Adım Orkid
İslamcı Eğitimciler Gençleri Etkilemek İçin Ders Kitaplarını Nasıl Kullanıyorlar? Cihan Dura
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Boş Zamanlarını Değerlendirme Biçimleri ile Akademik Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması Recep Özden
Kentli Gençlik ve Yeni Müzik Ankara Belediyesi’nin Uluslararası Yeni Müzik Festivali Ganime Altun
Lise Öğrencilerinin Öğrenilmiş Çaresizlik Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Dilek Oluklu Balyürek
Ortaöğretim Gençliğinin Toplumsallaşmadan Doğan Problemleri Ali Karabulut
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne İntihar Girişimi Nedeniyle Başvuran Ergenlerin Değerlendirilmesi D. Gidiş, Nazmiye Kaya, Ali Savaş Çilli, İ. Özkan, U. Şahinoğlu
The Emotion Compound of Environmental Concern: An Experimental Study of Turkish Adolescent Söğüt Yeşer Güleç
Tırnak Yiyen Tıp Öğrencilerinde Kaygı, Aleksitimi ve Obsesif Kompulsif Belirtiler S. Halime Aslan, Mehmet Ünal, Z. Nazan Alparslan
"Çocukluk Çağından Ergenliğe" Bir Sınırda Kişilik Bozukluğu Olgusu Meltem Eröcal Kora, Ümran Dilara Tüzün
(2 KEZ GİRİLMİŞ) BMSi̇gara, Alkol Ve Uyuşturucu Kullanan Üni̇versi̇te Ögrenci̇leri̇ni̇n Bazi Degi̇şkenler Açisindan İncelenmesi̇ İbrahim Yıldırım
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Cinsiyetler, Fakülteleri ve Uyum Düzeyleri Farklı Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeyleri Aynur Bozkurt
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Çocuk ve Ergenlerde Konversiyon Bozukluğu: Gözden Geçirme Eyüp Sabri Ercan, Baybars Veznedaroğlu, Cahide Aydın
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ergenlik Dönemi ile İlgili Bazı Temel Tartışmalar Azmi Varan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ergensel Dönemi Ölümleri Birgül Tüzün, Şevki Sözen, Halis Dokgöz, Şebnem Korur Fincancı
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Erzurum’daki üniversite öğrencilerinde CIDI/DSM-III-R ruhsal bozukluklarının yaşam boyu ve 12 aylık yaygınlığı İsmet Kırpınar, H. Özer, İ. Coşkun, Ş. Anaç, M. Turan, Ş. Gençelli, C. Ersolak, A. Çayköylü, Y. Ulamış
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Farklı Cinsiyet Rollerine Sahip Üniversite Öğrencilerinin Benlik Tasarım Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Asuman Yılmaz
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Gençlerde Sosyal Destek-Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması Yelda Çakır, Refia Palabıyıkoğlu
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Gençlik Kültüründe Anomi ve Yabancılaşmanın Nedenleri Vehbi Bayhan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Islahevinde Kalmakta Olan Ergenlerin Empatik Beceri Düzeylerinin Islahevinde Kalmayan Yaşıtları ile Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Hale Koçer Çifçibaşi
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Kırsal ve Kentsel Alandaki Lise ve Ortaokul Öğrencilerinde Sigara İçme Durumu Recep Sancak, Cihad Dündar, F. Öztürk, Ayhan Gazi Kalaycı, F. Çetinkaya
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Orta Öğrenim ve Üniversite Öğrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygınlığı Nazmiye Kaya, A. Savaş Çilli, İshak Özkan, Rüstem Aşkı, Metin Telcioğlu, Rahim Kucur
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne İntihar Girişimiyle Başvuran Ergenlerin Değerlendirilmesi D. Gidiş, Nazmiye Kaya, Ali Savaş Çilli, İ. Özkan, U. Şahinoğlu
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Anksiyete Düzeyleri, Aleksitimi ve Stresle Başaçıkma S. Halime Aslan, Z. Nazan Alparslan, Sema Bengi Gürkan, R. Oğuz Aslan, Fulya Cenkseven
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrencilerinin Sürekli Öfke ve Öfke Biçimi Düzeylerinin İncelenmesi İbrahim Kısaç
(BİLDİRİ) Ergenlerin Yaratıcılık ve Uyum Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Mine Mangır, Ayça Köksal, Figen Başar
(BİLDİRİ) Ergenlik Dönemi Ses Özellikleri ve Sorunları Ayhan Helvacı
(BİLDİRİ) Londra'da Yaşayan Türk Gençleri - Etnik ve Dini Kimlikler Pınar Enneli
(BİLDİRİ) Üniversite Öğrencilerinin İletişim Becerilerini Değerlendirmeleri Fidan Korkut
(BİLİDİRİ) Korunmaya Muhtaç Gençlere Yaklaşım ve Sosyal Hizmetlerde Çağdaş Gelişme ve Yapısal Değişme Çerçevesi İbrahim Cılga
(ÇİFT GİRİŞ) 13-18 Yaş Grubu Spor Yapan ve Yapmayan Orta Öğrenim Gençliğinin Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması Latif Aydos
(KİTAP DİYE GİRİLMİŞ AMA TEZ OLDUĞU NOTU YAZILMIŞ)Üniversite Öğrencilerinde Ağız Özelliklerine Dayanan Türkçe Hataları (tez) Mehmet Solmaz
(KONU UYGUN DEĞİL)1923-1940 Romanında Nesil Çatışması İbrahim Bülbül
(Lisans Tezi) Liseli Gençlerin Bağımlılık Yapıcı Maddelere Karşı Tutumları Ertan Kahramanoğlu
(ROMAN) Lise Defteri'nden Sonra "Mürekkepsiz Kalemler" Gönül Özgül
(SİLİNECEK_LİSANS TEZİ) Liseli Gençlerin Bağımlılık Yapıcı Maddelere Karşı Tutumları Sevgi Abacı, Şeyda Arslan, Nursel Canavar, İlkay Çelik, Umut Yaşar Göç, Özlem Yıldırım
11-15 Yaş Grubundaki Suç İşlemiş Çocukların Sosyo-Kültürel Özelliklerinin Araştırılması Nebahat Yakışıklı
12-15 Yaş Grubu Ergenlerin Cinsel Eğitim Konusundaki Görüşleri Fulya Başgül Uzer
12-22 Yaş Grubundaki Gençlerde Çok Yönlü Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerlik Araştırması Yelda Çakır, Refia Palabıyıkoğlu
13-19 Yaş Grubunda Suça Eğilimin Araştırılması Canan Gürsel Özsöz
1923'den Günümüze Lise Sosyolojisi Ders Kitapları ve Sosyalleştirme Rolleri Latife Çimen
7. Türk Dünyası Gençlik Günleri ve Kurultayı Yücel Hacaloğlu
A Study of Student Drop-Out at Open High School: Reasons and Recommendations (Açıköğretim Lisesi Öğrencilerinin Öğrenimi Terk Etme Nedenleri ve Öneriler) Zehra Adıyaman
Adana Sanat Okuluna Devam Eden 11-17 Yaş Grubu İşitme Engelli Çocuklarda Kişilik Gelişimi Dudu Arslan
Adölesan Yaşta İki Dissosiyatif Kimlik Bozukluğu Olgusu S. Salih Zoroğlu, Vedat Şar, Lütfi İlhan Yargıç
Aile Yapısının Suç Üzerindeki Etkileri Hasan Dursun
Akademik Başarının Kestirilmesinde Yetenek, İlgi, Kişilik, Lise Başarısı ve ÖSYS Başarısının Etkisi Şadıman Begik
Akıllı Gençler Aptal Seçimler Kevin Leman
Anadolu Fen Lisesi Öğrencilerinin Kendini Kabul Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Berat Dilek Karaduman
Ankara Kabala Çocuk Islahevinde Kalan Hükümlü Çocukların Tahliye Sonrasına Yönelik Kaygılar Ve Bunları Etkileyen Faktörler E. Kabasakal, R. Keçeciler, S. Özcan, M. Özkan, M. Öztürk, D. Taş
Ankara Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Özsaygı Düzeyleri ile Denetim Odağı Düzeyleri Arasındaki İlişki Hatice Durak
Ankara Polis Akademisi Öğrencilerinin Bazı Kişilik ve Davranış Özellikleri (Sporcu Olan ve Olmayan Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma) Ercan Selçuk
Annesi Çalışan ve Çalışmayan Lise Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi İlknur Akagündüz
Arkadaşlıkta Altın Kurallar Kollektif
Atatürk ve Gençlik Ali Rıza Berkem
Atatürk ve Türk Gençliği İlker Alp
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Kendini-Kabul Düzeylerini Etkileyen Faktörler Kurtman Ersanlı, Osman İmamoğlu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okullarındaki Öğrencilerde Değerler Sisteminin Araştırılması Hülya Gürkan
Bilgilendirme ve Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Üniversiteye Uyumları Üzerine Etkisi F. Gül Akbalık
Bilgilendirme ve Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Üniversiteye Uyumların Üzerine Etkisi F. Gül Akbalık
Bilim, İdeoloji ve Gençlik Oktay Sinanoğlu, Rıdvan Turan
Bilişsel Davranışçı Yaklaşımlı Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Öğrencilerinin İletişim Çatışmalarını Önlemede Etkisi Davut Aydın
Bir Üniversitelinin Hikayeleri Yasin Küçük
Birinci Basamakta Adolesana Yaklaşım Nilgün Özçakar
Bizim Duvar Yazıları 4: Ey Türk Gençliği N’aaber Sadi Köşk
Boşanmanın Gencin Kişiliğine Etkisi Bahattin Karaoğlan
Bulancak’ta Ortaöğretim Çağındaki Gençlerin Okul Tercihlerinde Rol Oynayan Etkenler Assiye Şahin
Cinsel Kimlik Bozukluğu Tanısı Almış Çocuk ve Ergenlerde Sosyodemografik, Klinik ve Psikometrik Özellikler Serpil Erermiş, Müge Tamar, Aydan Denizoğlu, Şahbat Aras, Sevda Musabali, Cahide Aydın
Cinsiyetleri, Fakülteleri ve Uyum Düzeyleri Farklı Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeyleri Aynur Bozkurt
Cumhuriyet Eğitiminde Yeni Bir Nesil Yetiştirme Çalışmaları (1923-1950) Mustafa Özodaşık
Cumhuriyetin İlk Yıllarında Gençliğin Savaşa Hazırlanması ile İlgili İki Belge İki Görüş Mustafa Balcıoğlu
Çırak ve Kalfa Gençlik Alt Kültür Grubu Hakkında Sosyolojik Bir Araştırma Esra Burcu
Çocuk Bakımı ve Eğitimi 2: Okul ve Ergenlik Dönemi Jean Ilısey Clarke
Çocuk Mahkemeleri Kanunundaki Cezalar Ve Emniyet Tedbirleri Burhan Şensoy
Çocuk Suçluluğu Ve Suçlu Çocuklar Ş. Çokdinleten
Çocuk Suçluluğuna Yönelik Polis Çalışmaları(İngiltere, Japonya ve Amerika Örnekleri) İbrahim Kavgacı
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Çocuk ve Gençlerde Depresyon Belirtilerinin Taranması İsmail Yavaş, Fatih Ünal, Berna Pehlivantürk, Bilal Bakır
Çocuk Ve Ergende Cinsel İstismar N. E. Özen, Şahnur Şener
Çocuk Ve Ergenlerde Cinsel Kötüye Kullanımın Sonuçlarını Etkileyen Etmenler Tümer Türkbay, Gülay Söhmen, Teoman Söhmen
Çocuk ve Ergenlerde Davranım Bozukluğu Depresyon Komorbiditesi İsmail Yavaş
Çocuk ve Ergenlerde Davranım Bozukluğu Depresyon Komorbiditesinin Nedenleri ve Prognozu İsmail Yavaş
Çocuk ve Ergenlerde Psikoterapi Uygulamaları ve Eğitim Olanakları Z. Bengi Semerci
Çocuk ve Ergenlerde Sosyal Fobi: Epidemiyolojik Bir Çalışma Türkay Demir
Çocuk ve Ergenlerde Uyum ve Uyum Bozuklukları Songül Sonay Güçray
Çocuk ve Gençlerin Cinsel İstismarı Sedat Topçu
Danışandan Hız Alan ve Bilişsel Davranışçı Yaklaşımlarla Yapılan Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Öğrencilerinin Kızgınlık Düzeyleri Üzerine Etkisi Filiz Bilge
Devrimci Gençlik’ten Seçmeler Haydar Aslan
Dinar Depreminden Sonra Ankara'da Yatılı Okula Yerleştirilen Ergenlerde Travmanın Psikolojik Etkileri: Bir Ön Çalışma Şahnur Şener, Y. Dilek Özdemir, Selahattin Şenol, Elvan Karacan, Şahin Engin Kargın
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Orta Öğretimde Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler (The Factors Effecting the Success of Secondary School Students in The East and South East of Turkey) İsmet Şahin
Duyguların Açılması Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Özerklik Düzeyine Etkisi Yücel Öksüz
Dünü Bugünü ile 68’liler Hulki Cevizoğlu
Dünya’da ve Türkiye’de Gençlik Fulya Gürses, Hasan Basri Gürses
Eğitim Bilimleri Öğrencilerinin Sürekli Kızgınlık Düzeyleri ve Kızgınlıklarını İfade Biçimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Filiz Bilge
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Bazı Etmenler Şalpan Abişeva
Eğitim Finansmanı Çerçevesinde Paralı Eğitim ve Gençlik Tuzakları Mehmet Durdu Karslı
Elazığ Islahevindeki Çocuk ve Ergen Hükümlülerde Kendini Yaralama Davranışı H. Ergin Dülger, Mehmet Tokdemir, Ahmet Ertan Tezcan, M. Kuloğlu, İsmail Doğan
Endüstri Meslek Liseleri ve Çıraklık Eğitim Merkezlerinde Öğrenim Görmekte Olan 16-18 Yaş Grubundaki Öğrencilerin Mesleki Olgunluk Düzeyleri ile Bazı Kişilik Özelliklerinin Karşılaştırılması Mustafa Otrar
Endüstri Meslek Liselerinde Öğrenim Görmekte Olan 16-18 Yaş Grubundaki Öğrencilerin Mesleki Olgunluk Düzeyleri İle Bazı Kişilik Özelliklerinin Karşılaştırılması Mustafa Otrar, Adnan Kulaksızoğlu
Ergenin Öfke Tepkilerinin İncelenmesi Emel Baygöl
Ergenlerde Aileye Yaklaşım Müge Tamar
Ergenlerde Davranım Bozukluğu İsmail Yavaş
Ergenlerde Depresyon Saynur Canat
Ergenlerde Grup Psikoterapisi Müge Tamar, Taner Güvenir
Ergenlerde Öz kıyım Ve Öz kıyım Girişimleri Birsen Sonuvar
Ergenlerde Psikofarmakolojik Tedavi Cahide Aydın
Ergenlerin Psikiyatrik Değerlendirilmesi Füsun Çuhadaroğlu Çetin
Ergenlik Çağındaki Çocuğunuzu Anlamanın Yolları George H. Orvin
Ergenlik Dönemi ile İlgili Bazı Temel Tartışmalar Azmi Varan
Ergenlik Dönemi Ölümleri Birgül Tüzün, Şevki Sözen, Halis Dokgöz, Şebnem Korur Fincancı
Ergenlik Dönemi ve Benlik Kimliği Statüleri Azmi Varan, Gül N. Eryüksel
Ergenlik Döneminde Özdeşleşmek Melek Tatar
Ergenlik Döneminde Madde Kullanımı-Ergenlikte Ruhsal Sorunlara Yaklaşım Defne Tamar, Kültegin Ögel, Duran Çakmak
Ergenlik: Bir Giriş Yazısı Talat Parman
Erzurum'daki Üniversite Öğrencilerinde CDI/ DSM- III- R Ruhsal Bozukluklarının Yaşam Boyu ve 12 Aylık Yaygınlığı İsmet Kırpınar, H. Özer, İ. Coşkun, Ş. Anaç, M. Turan, Ş. Gençelli, C. Ersolak, A. Çayköylü, Y. Ulamış
Farklı Cinsiyet Rollerine Sahip Üniversite Öğrencilerinin Benlik Tasarımı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Asuman Yılmaz
Fen ve Sosyal Bilim Eğitimi Gören Üniversite Gençliğinin Mesleklerine Yönelik Beklentileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme Nesrin Bülbül
Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünde Okuyan Öğrencilerin Sosyo-Kültürel Uyum Sorunları Nurgül Evran
Flört Üzerine Adam Phillips
Genç Hastalar ve Kimlik Bocalaması İ. Ferhan Dereboy
Genç Kardeşimin Ergenlik ve Gençlik Sorunları Çözüm Yolları Hasan Uluçam
Genç Yaşlarda Basketbolun Kemik Mineral Yoğunluğu Üzerine Etkisi Eda Ağaşcioğlu, Fatih Osmançelebi̇oğlu, Nigar Sirek, Fehmi Tuncel, Feza Korkusuz
Gençler! Atatürk’ü Tanıyın Cihan Dura
Gençlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Atilla Turgay
Gençlerde Sigara Kullanımı ile Anne-Baba Tutumu ve Sosyodemografik Özelliklerin İlişkisi Hasan Herken, İshak Özkan, Said Bodur, Nazmiye Kaya, Metin Turan, Rüştem Aşkın
Gençlerde Sosyal Destek-Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin Güvenilirlik Çalışması Yelda Çakır, Refia Palabıyıkoğlu
Gençlere Öğütler Rauf Denktaş
Gençlerin Sigara Kullanma Davranışına Anne-Baba Tutumunun, Sosyokültürel Değişkenlerin ve Sosyal Öğrenmenin Etkileri Hasan Herken
Gençlerin Yaşlılık ve Yaşlılar Hakkındaki Düşünce ve Tutumları Çiğdem Arıkan
Gençlik Döneminde Anksiyete Bozukluğu S. Miral, Ayşen Baykara, Taner Güvenir
Gençlik Kampları: Serbest Zamanı Değerlendirme Sürecinde Gençlik Kampları Ferah Atilla
Gençlik Kültüründe Anomi ve Yabancılaşmanın Nedenleri Vehbi Bayhan
Gençlik Sevgidir Suna Tanaltan
Gençlik Sorunları ve Rekreasyon Canan Çetinkanat
Gençlik Sorunlarına Yönelik Psikolojik Yardım: Psikolojik Danışma ve Rehberlik Süleyman Doğan
Gençlik Sosyolojisi ve Antropolojisi Araştırmaları Mahmut Tezcan
Gençlik Turizminin Dünyada ve Türkiye’de Mevcut Durumu ile Bu Alanda Yapılan Çalışmalar Naciye Arapoğlu
Gençlik ve Eğitim Üzerine - Demokratik Öğrenci Muhalefetine Bakış Tufan Ata Türkyılmaz
Gençlik ve Şiddet, Üniversite Gençlerinin Ailede Kadına ve Çocuğa Yönelik Şiddete Bakış Açıları ve Medyada Şiddet Çiğdem Arıkan
Gençlikte Yeşeren Umut Tomris Alpay
Genel Lise Öğrencileri ile Meslek Lisesi Öğrencilerinin Gelecek Kaygılarının Karşılaştırılması Süleyman Barbaros Yalçın
Genel Lise ve Meslek Lisesi Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ali Rıza Yazar
Genel, Mesleki ve Teknik Eğitim Fakültelerindeki Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Öğretim Elemanı ve Öğrenci Görüşleri Gülşen Bağcıoğlu
Giresun İli Merkez Liselerindeki Yönetici, Öğretmen ve Öğrencilerinin Rehberlik Anlayışlarının İncelenmesi Mustafa Onur
Girişimcilik Açısından Endüstri Meslek Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin Yaratıcı Düşünme ve Denetim Odağı Özelliklerinin İncelenmesi Zehra Yılmaz
Göç ve Çalışan Çocukların Sorunları Neriman Açıkalın
Göç ve Gençlik Vildan Akan
Göçmen Olan ve Olmayan Ortaokul Öğrencilerinin Uyum Düzeyleri (Ankara İlinde Bir İnceleme) Canan Aslan Sipahi
Grup Rehberliğinin Anne-Babaların Çocuklarına Yönelik Davranışları ve Çocuklarının Sınav Kaygıları Düzeylerine Etkisi Alim Kaya
Grupla İletişim Becerileri Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeylerine Etkisi Fulya Yüksel Şahin
Gruplararası İlişkiler Açısından SAÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Pedagojik Formasyon Derslerine Devam Eden Öğrencilerin İlişkileri Ali Rıza Abay
Islahevinde Kalmakta Olan Ergenlerin Empatik Beceri Düzeylerinin Islahevinde Kalmayan Yaşıtları ile Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Hale Koçer Çifçibaşi
İletişim Becerileri Eğitimi Programının Öğretmen Adaylarının Ego Durumlarına ve Problem Çözme Becerisi Algılarına Etkisi Sabahattin Çam
İmam Hatip Liselerinde Öğrenci-Öğretmen İletişimi ve Doyum Problemleri Önder Arpacı
İmdat! Ailem Beni Çıldırtıyor Kathryn Lamb
İngiltere’de Yaşayan İkinci Kuşak Kıbrıslı Türk Gençlerin İngiliz Toplumuna Uyumunun Getirdiği Sosyo-Kültürel Sorunlar: Kimlik Yabancılaşması, Asimilasyon Hasan Alicik
İslâmcı Gençliğin Serüveni Doğan Duman
İstanbul Küçükçekmece İlçesi Çamlıkaltı Mahallesinde Oturan (12-24) Yaş Arası Gençlerin Boş Zaman Faaliyetlerinin Sosyolojik Açıdan İncelenmesi Yalçın Atak
İşçi Gençliğinin Aile ve İşyeri Bağlılığı Müzeyyen Güler
İzmir İlindeki Üniversite Öğrencilerinin Başarısına Etki Eden Faktörler İle Öğrencilerin Yaşamına Ait Sorunlarına İlişkin Bir Kamuoyu Araştırması Cem Göbel
Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğrencilerinin Kişilik Özelliklerinin Eysenck’in Kişilik Kuramına Dayalı Olarak Belirlenmesi Hikmet Yazıcı
Karşıyaka Sağlık Grup Başkanlığı (KSGB) Bölgesindeki Gıda ile İlgili Sıhhi Müesseselerde Çalışan Çocuk ve Genç İşçiler Üzerinde Bir İnceleme Abide Özgüle
Kendini Tarihlendirme Süreci Olarak Ergenlik ve Psikoterapi Talat Parman
Kentin Arka Sokakları: Uyuşturucu, Holiganlık ve Şiddet Orhan Halis
Kentleşme Sürecinde Gençlik Müzeyyen Güler
Kırsal ve Kentsel Alandaki Lise ve Ortaokul Öğrencilerinde Sigara İçme Durumu Recep Sancak, Cihad Dündar, F. Öztürk, Ayhan Gazi Kalaycı, F. Çetinkaya
Kimlik Duygusunun Kazanılması Açısından Ergenlerin, Genç Yetişkinlerin ve Yetişkinlerin Karşılaştırılması Süreyya Köker
Korunmaya Muhtaç Çocuk ve Gençlerin Hakları İbrahim Cılga
Kuruluşundan Günümüze Azınlık ve Yabancı Okulları ve Bu Okullardan Mezun Olan Öğrencilerin Türk Toplumunda Üstlendiği Roller Halit Ertuğrul
Kuruluşunun 50. Yıldönümünde İstanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derneği (1946-1951) Nihat Sargın, Şaban Ormanlar, İlhan Berktay
Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Çağdaş Özel Sektör Kuruluşları ve Gençlik Sedat Özkol
Life Events Depression, Social Support Systems, Reasons For Living and Suicide Probility Among University Students (Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Olayları, Depresyon, Sosyal Destek Sistemleri, Yaşama Nedenleri ve İntihar Olasılığı) Zeynep Tüzün
Lise Düzeyi Kız Çocuklarında Menstrüasyon Dönemi Bilgi ve Özellikleri Şahide Aslan
Lise Öğrencilerinin Denetim Odağı ile Sınav Kaygısı Arasındaki İlişki Süleyman Balcı
Lise Öğrencilerinin Denetim Odağı ile Sınav Kaygısı Arasındaki İlişki Hüseyin Öncü
Lise Öğrencilerinin Madde Kullanımının Zararlarına İlişkin Eğitim Gereksinimleri (33. Psikiyatri Kongresi Kitabı) M. Akın
Lise Son Sınıf Öğrencilerinde Sınav Kaygısı, Benlik Saygısı ve Akademik Başarı İlişkisi Özlem Çankaya
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Atılganlık Düzeyini Etkileyen Bazı Faktörler Abdulbaki Gemi
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Denetim Odaklarının ve Kişilik Tercihlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Ali Haydar Şar
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeyleri İle Denetim Odağı Düzeylerinin Karşılaştırılması Murat Çakar, Adnan Kulaksızoğlu
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeyleri İle Denetim Odağı Düzeylerinin Karşılaştırılması Murat Çakar
Mahalli İdarelerde Gençlik ve Spor Organizasyonları -Tarihsel Boyut ve Öneriler- Murat Avcı
Malatya İl Merkezinde Farklı Programlardaki Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sağlıkla İlgili Bilgi, Tutum ve Uygulamalarının İncelenmesi Leyla Karaoğlu, Erkan Pehlivan
Mamak İlçesi (Ankara) Şahap Gürler Mahallesinde Oturan Gençlerin Boş Zaman Faaliyetlerinin Sosyolojik Açıdan İncelenmesi M. Yasin Tekin
Medyanın Popüler Kültüre Etkisi ve Yükselen Pop Müzik Şaban Kızıldağ
Meslek Lisesi Öğrencilerinin Ailelerinin Bazı Demografik Değişkenlerinin Saptanması ve Ailelerin Ergenlere İlişkin Sosyal İlişkiye Girme ve Kabul Algıları ile Ergenlerin Sosyal Yetkinlik Beklentisi ve Kendini Kabul Düzeylerinin Karşılaştırılması Mehmet Bilgin
Müslüman Gençliğin Eğitimi H. Ahmet Eşentüt
Müslüman Gençliğin Eğitimi Ali Abdulhalim Mahmud
Müzik Eğitimi Alan ve Almayan Ergenlerin Empatik Becerilerinin ve Uyum Düzeylerinin İncelenmesi Aysel Köksal
Oğlan Kelimesi ile Gençlik Kavramı Üzerine Musa Duman
Okul Rehberlik Bürolarının Rolü (Eğitim Programları İçinde Yeralan Rehberlik Programı Amaçlarının Lise 1. Sınıflarda Gerçekleşme Düzeyi) Hakkı Gögen
Okuyan Ergenlerin Sosyalleşme Problemleri Alpaslan Karapınar
Orta Öğrenim ve Üniversite Öğrencilerinde Obsesif Kompulsif Bozukluk Yaygınlığı Nazmiye Kaya, A. Savaş Çilli, İshak Özkan, Rüştem Aşkın, Metin Telcioğlu, Rahim Kucur
Orta ve Yükseköğrenim Öğrencilerinde Sosyal Fobik Belirti Yaygınlığı Nazmiye Kaya, A. Savaş Çilli, Rüştem Aşkın, Hasan Herken, İshak Özkan, Rahim Kucur
Ortaokul Öğrencilerinin Okul Başarılarını Etkileyen Zihinsel Olmayan Etmenler Gülbin Fırat Ulular
Ortaöğrenimde Uygulanmakta Olan Ders Geçme ve Kredi Modelinin Yüksek Öğretime Geçiş Boyutunun İncelenmesi N. Sanlı
Ortaöğretim Kurumlarında Uygulanan Ders Geçme ve Kredi Modelinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar Çiğdem Yananer Eroğlu
Ortöğretim Gençliğinin Aile Ortamındaki Sorunları ve Bu Sorunların Çözüm Yolları Nesrin Kale
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına Girecek Öğrencilerin Okul Tercihleri ile Yetenekleri ve İlgililerin Karşılaştırılması Gül Öner
Öğrencilerin Akademik Danışmanlardan Bekledikleri Görevler ve Danışmanların Görev Algıları Yıldız Kuzgun, Seher A. Sevim, H. Ersever, F. Gül Akbalık, Mehmet Pişkin, Zeynep Hamamcı
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Eğitimi Alan Öğrencilerin Empatik Eğilimlerinde Gözlenen Değişmeler (Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği) Gülten Ünal
Ruhsal Durum Açısından Gençlik, Daha İyi Bir Gelecek İçin Sağlıklı Gençlik Mahire Olcay Çam
Sınıf İçi Demokratik Öğretimin Öğrenci Erişisi ve Akademik Benlik Kavramına Etkisi Esed Yağcı
Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Fakülteye İlişkin Tutumları ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişki Atatürk Üniversitesi Örneği Oğuz Gürbürtürk
Sigara İçen ve İçmeyen Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Uyum Düzeyleri Seçil Çiftçi
Sigara ve Gençlik Y. İzzettin Barış
Sigara, Alkol ve Uyuşturucu Kullanan Üniversite Öğrencilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi İbrahim Yıldırım
SİLİNECEK Gönül Özgül
SİLİNECEK (MAKALE OLARAK KAYDEDİLDİ )Oğlan Kelimesi ile Gençlik Kavramı Üzerine Musa Duman
SİLİNECEK Dershanelerin Öğrenci Başarısına Etkisi (Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bölümler 1. Sınıflar Örneği) Ü. Talip Kaya
SİLİNECEK İlköğretim Öğrencilerinin Rehberlik İhtiyaçlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Serdar Erkan
silinecek konu dışı Orta Öğretimde Öğrencilerin Psiko-Motor Düzeylerinin Belirlenmesi Mehmet Şabik
SİLİNECEK Lise düzeyi kız çocuklarında menstrüasyon dönemi bilgi ve özellikleri Şahide Aslan
SİLİNECEK(HİÇ BİLGİ GİRİLMEMİŞ) Selahiddin Öğülmüş
SİLİNECEK/KONGRE Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Sıra ve Masaları Yazıp Çizmelerinin Nedenleri Ali Temel
SİLİNECEK/KONGRE Üniversite Eğitimi ve Gençlik Sorunları Şenalp Gürsan, Örsan Evrengil
SİLİNECEK/ROMAN Kadınlarla Meşgul Olan Genç Kalır Gökhan Akçura
SİLİNMELİ/YAŞ Okul Fobisi Vakalarında Depresif Belirti İncelemesi Tülin Yurtbay
Sivas Hacı Mehmet Sabancı Lisesi ve Çok Programlı Gazi Lisesi Öğrencilerinin Psikososyal Sorunlarının Karşılaştırmalı İncelenmesi Muhittin Arslan
Siyasal Yabancılaşma Sürecinde Sivil Toplum ve Demokrasi M. Murat Özkul
Sosyal Beceri Eğitiminin Sosyal İçedönük Ergenlerin İçedönüklük Düzeylerine Etkisi Deniz İlkiz Altınoğlu Dikmeer
Sosyal Beceri Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeyine Etkisi Galip Yüksel
Suç İsnadı ile Güvenlik Birimlerine Gelen Çocuk ve Gençlerle İlgili İstatistik Sonuçları Fatoş Öztürk
Tıp Fakültesi Ögrencilerinde Sorun Alanlan ve Sosyodemografik Özelliklerle Depresif Belirtilerin Karşılaştırıllması Bilal Bakır, Reha Yılmaz, İsmail Yavaş, Ruhi Toraman, Nurdan Güleç
Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sorun Alanları ve Sosyodemografik Özelliklerle Depresif Belirlilerin Karşılaştırılması Bilal Bakır, Reha Yılmaz, İsmail Yavaş, Ruhi Toraman, Nurdan Güleç
Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sorun Alanları ve Sosyodemografik Özelliklerle Depresif Belirtilerin Karşılaştırılması Bilal Bakır, Reha Yılmaz, İsmail Yavaş, Ruhi Toraman, Nurdan Güleç
Turgut Özal Tıp Merkezi Hekim, Hemşire ve Tıp Öğrencilerinde Sigara İçme Sıklığı Gülsen Güneş, Erkan Pehlivan, Mücahit Eğri, Metin Genç
Türk Ailesinde Adölesanların Sorunları Kolektif
Türk Gençliğine Sesleniş Enis Öksüz
Türk ve Müslüman Kavramları: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma Hasan Bacanlı
Türkiye ve Gençlik Sami Şener
Türkiye'de Çocuk ve Ergenlerde İlaç Kullanımında Karşılaşılan Sorunlar Şahnur Şener
Türkiye'de Öğrenci Hareketleri Muammer Taylak
Türkiye’de Gençlik Hareketleri Tanzer Sülker Yılmaz
Ulusal Gençlik Konseyi Çalışma Grubu Toplantısı Çerçeve Rapor İbrahim Cılga
Uluslararası Sözleşmelerdeki İlkeler Açısından Çocuk Suçluluğu İle Mücadelede Kurumsal Yaklaşım Handan Yokuş Sevük
Uyum Bozukluğu Tanısı Konan Üniversite Öğrencilerinin Aile İşlevlerini Değerlendirme Biçimleri Hakan Kumbasar, Fatma Işıl Bulut
Uzaktan Eğitimin Tarihsel Gelişimi: Türkiye 1. Uluslararası Uzaktan Eğitim Sempozyumu Cevat Alkan
Üniversite Gençliğinde Anomi ve Yabancılaşma Vehbi Bayhan
Üniversite Gençliğinde Görülen Kaygının Giderilmesinde Sporun Etkisi Mehibe Akandere
Üniversite Gençliğinde Görülen Kaygının Giderilmesinde Sporun Etkisinin Anne Baba Mesleği Açısından İncelenmesi Mehibe Akandere
Üniversite Gençliğinde Görülen Kaygının Giderilmesinde Sporun Farklı Yaş Gruplarına Göre Etkisi Mehibe Akandere
Üniversite Gençliğinde Psiko-Sosyal Eğilimler Müzeyyen Güler
Üniversite Gençliğinde Sık Görülen Kaygının Giderilmesinde Sporun Etkisi Mehibe Akandere
Üniversite Gençliğinin Çevre ve Çevre Sorunlarına Yönelik Tutumları Erdoğan Şama
Üniversite Ögrencilerinin Kimlik Gelişim Düzeylerinin Bulundukları Fakülte ve Anabilim Dallarına Göre İncelenmesi Gülter Oskay
Üniversite Öğrencileri Profilinde Yüksek Öğrenime Yönelik Beklentiler ve Yönetimin Sorumlulukları Ayşen Korukoğlu, Cemile Gürçay
Üniversite Öğrencilerinde Aile Ortamındaki Stres Etkenleri ve Stres İle Başa Çıkma Yolları S. Halime Aslan, Sema Bengi Gürkan, Oğuz Aslan, Z. Nazan Alparslan, Fulya Cenkseven
Üniversite Öğrencilerinde Aile Ortamındaki Stres Etkenleri ve Stresle Başa Çıkma Yolları S. Halime Aslan, Sema Bengi Gürkan, Z. Nazan Alparslan, Fulya Cenkseven, Oğuz Aslan
Üniversite Öğrencilerinde Eleştirel Akıl Yürütme Gücü Hülya Kaya
Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Anksiyete Düzeyleri, Aleksitimi ve Stresle Başaçıkma S. Halime Aslan, Z. Nazan Alparslan, Sema Bengi Gürkan, R. Oğuz Aslan, Fulya Cenkseven
Üniversite Öğrencilerinde Yalnızlık Mustafa Buluş
Üniversite Öğrencilerinin Bazı Değişkenlere Göre Sürekli Öfke İfade Düzeyleri İbrahim Kısaç
Üniversite Öğrencilerinin Benlik Saygısı Düzeyleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Necmeddin İnanç
Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Alışkanlıkları ve Sportif Eğilimlerinin Mesleki Yönelişlerine Göre Karşılaştırılması Fikret Soyer
Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet ve Kültürel Farklara Dayalı Atılganlıkları Üzerinde Bir Atılganlık Eğitimi Denemesi Mehmet Engin Deniz
Üniversite Öğrencilerinin Karar Verme Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Mehri Gül Tiryaki
Üniversite Öğrencilerinin Karşı Cins Arkadaşlığı İbrahim Ethem Özgüven, Filiz Bilge
Üniversite Öğrencilerinin Karşılaştıkları Sorunlara Sosyolojik Bir Bakış (Cumhuriyet Üniversitesi Örneğinde) Nevzat Güldiken, Mehmet Eser
Üniversite Öğrencilerinin Kopya Çekme Olayına İlişkin Tutumları Bülent Öztürk
Üniversite Öğrencilerinin Kütüphane Kullanma Sıklıklarını Etkileyen Bazı Değişkenlerin İncelenmesi Halis Alar
Üniversite Öğrencilerinin Problem Alanlarını Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Günnur Özbay
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Aynur Eren Gümüş
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal ve Ekonomik Özelliklerine Göre Boş Zaman Faaliyetlerinin Değerlendirme Biçimleri (Pamukkale Üniversitesi Örneği) Melda Süzer
Üniversite Öğrencilerinin Uyum Düzeylerinin İncelenmesi: Uzunlamasına Bir Çalışma Yaşare Aktaş
Üniversite Sınavına Giren Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Atılganlık ve Depresyon Düzeylerinin Araştırılması Nizamettin Aksakal
Üniversitelerdeki Saldırılar ve… Kerem Ünüvar, Stefo Benlisoy
Üstün Yetenekli Çocukların Eğitim İhtiyaçları Z Özer
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Lisans Öğrenimi Gören Öğrencilerin Ruhsal Durumları ve Ruhsal Durumlarıyla Gelecek Beklentisi Arasındaki İlişki Murat Konan
Yaratıcı Drama Eğitimi Alan ve Almayan Ergenlerin Yaratıcılıklarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Burçak Tulgay
Yatılı ve Ailesinin Yanında Okuyan 16 Yaş Grubundaki Kız Ergenlerin Özsaygı Uyum Düzeyi Yönünden Karşılaştırılması Yeter Mengeş Kaya
Yetişkin ve Üniversite Öğrencilerinin Algılanan Psiko-Politik Kimlikleri (Perceived Psycho-Political Identities of Adults and University Students) İbrahim Dalmış
Yetiştirme Yurdunda Kalan Gençlerdeki Ruhsal Belirtiler Murat Çakışoğlu, Yaşare Aktaş
Yetiştirme Yurtlarında Yaşayan Ergenlerin Ruhsal Semptomlarının ve Benlik Saygılarının İncelenmesi M. Doğramacı
Yurtlarda ve Ailesiyle Birlikte Yaşayan Üniversite Öğrencilerinin Ruhsal Durumlarının İncelenmesi Neriman Aral
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda İkamet Eden Öğrencilerin Boş Zaman Faaliyetlerini Değerlendirme Sorunları Üzerine Bir Araştırma (Çanakkale İli Örneği) Murat Özmaden
Yükseköğretim Gençliğinin Boş Zamanlarını Değerlendirme Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma (Muğla İli Örneği) Sümmani Ekici
Zihinsel Özürlü Çocuklarda Ruhsal Belirti Dağılımı Nazmiye Kaya, Ali Savaş Çilli, Rüştem Aşkın, Dilek Gidiş Şahinoğlu
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Öğrencilerinin Öfke İfade Etme Biçimlerinin Belirlenmesi Gülcem Sala
RSS - 1997 beslemesine abone olun.