1996 Yılında Yayınlanmış Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu yılda yayınlanmış gençlikle ilgili 270 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan
Çocukluk ve Ergenlik Çağında Sosyal Fobi Elvan Karacan, Şahnur Şener, Selahattin Şenol
Eskişehir'deki Lise Son Sınıf Ögrencilerinin Tercihleri ile İlgili Bir Araştırma Nuray Serter
Filozofların Genç ve Aile İlişkisi Üzerine Bazı Ahlaki Nasihatleri Mehmet Meder
Hz. Peygamber (sav) Döneminde Gençlik Seyfullah Kara
İletişim Becerileri Eğitiminin Lise Öğrencilerinin İletişim Becerilerini Değerlendirmelerine Etkisi Fidan Korkut
KİTAP BÖLÜMÜ Gençlik, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi Nilüfer Narlı, Sinan Dirlik, M. Ali Gizer
Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Depresyon Belirtilerinin Dağılımı Bilal Bakır, U. Reha Yılmaz, İsmail Yavaş, Mahir Güleç
Türkiye’de Çalışan Çocuklar Sorunu ve Çözüm Yolları Ertan Kahramanoğlu
(2 KEZ GİRİLMİŞ )Kız ve Erkek Üniversite Öğrencilerinin Aile İçi Etkileşime İlişkin Algıları ile Toplumsal Cinsiyet Rolüne İlişkin Tutumları Arasındaki İlişki Gülden Berkem Güvenç
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ceylan Tuğrul, Yasemin Akman
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Adana- Düziçi İlçesi Merkezindeki Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Dini İnanç, Tutum ve Davranışlarının Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi H. Basri Bağçıvan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Adana Merkez Çıraklık Eğitimi merkezinde Eğitim Gören Ergenlerin Kimliğini Oluştururken Karşılaştıkları Psiko- Sosyal Sorunların Belirlenmesi Şükran Sevimli
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Contemporary Value Orientations Of Adults And University Students Zahide Karakitapoğlu
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel-Davranışçı Psikoterapilerin Etkinlik Düzeyleri ve Kısıtlılıkları Nahit Motavallı Mukaddes
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ergenlerde Yeme ve Beslenme Bozuklukları Erol Kınık
(2 KEZ GİRİLMİŞ) İntihar Girişimi Nedeniyle Başvuran Ergenlerin Değerlendirilmesi ve Kısa Süreli İzlemi Şahnur Şener, Selahattin Şenol
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Karar Verme Becerileri Kazandırma Programlarının ve Etkileşim Grubu Deneyiminin Üniversite Öğrencilerinin Karar Verme Stilleri Üzerindeki Etkileri Ömür Hakan Ersever
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Kendini Kabul Düzeyi Düşük ve Yüksek Olan Üniversite Öğrencilerinin Denetim Odağı Algılamaları ile Kendini Ayarlama Becerileri Arasındaki İlişki Osman Zati Yazar
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Lise Son Sınıfta Okumakta Olan Öğrencilerin Siyasal Katılımı Işın Erkul Akı
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Turkish University Students Relationships With Their Friends And Families: Social Support, Satisfaction And Loneliness / Üniversite Öğrencilerinin Arkadaş ve Aileleriyle İlişkileri: Sosyal Destek Doyum ve Yalnızlık Derya Güngör
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Tüketicilerin Marka Tercihine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesinde Reklamların Rolü "Jean Giyim Üzerine ve Ege Üniversitesi Gençliğine Yönelik Bir Araştırma" F. Belma Güneri
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrencilerini Empatik Eğitim Düzeylerine, Cinsiyet ve Yaşlarına Göre Kendilerini Açma Davranışları Jale Ataşalar
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Çocuk ve Ergenlerdeki Panik Bozukluğunun Özellikleri, Değerlendirmesi ve Sonlanımı Z. Bengi Baysal, Birsen Sonuvar
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Çocuk ve Ergenlerdeki Panik Bozukluğunun Özelliklerinin Değerlendirilmesi ve Sonlanımı Z. Bengi Baysal, Birsen Sonuvar
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Din Siyaset İlişkileri Öğrenci Gençlik Üzerine Bir Siyasal Kültür Araştırması Müzeyyen Aytül Kasapoğlu
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Din-Siyaset İlişkisi :Öğrenci Gençlik Üzerine Bir Siyasal Kültür Araştırması Müzeyyen Aytül Kasapoğlu
(BİLDİRİ) Demokrasi Kültürü, Gençlik İçin Demokrasi Eğitimi ve Spor Karşılaşmalarında Şiddet İbrahim Cılga
(BİLDİRİ) Evlilik Öncesi Hemşire Öğrencilerin Evlenme Olgusu ile İlgili Rol Beklentilerinin Diğer Üniversite Öğrencilerinin Rol Beklentileri ile Kıyaslamalı Olarak Araştırılması Sevim Buzlu, Makbule Batmaz, Yasemin Kutlu, A. Sever, Çaylan Pektekin
(BİLDİRİ) Lise Öğrencilerinin Bazı Değişkenler Açısından İletişim Becerilerini Değerlendirmeleri Fidan Korkut
(BİLDİRİ) Sigara Bırakma Çabaları, İçme Sıklığı, Kontrol Etkinliğinin Sigara İçme Davranışları Üzerindeki Etkisi Yaşar Özbay, Hikmet Yazıcı
(BİLDİRİ) Sigara İçen ve İçmeyen Öğrencilerin Sürekli Kaygı Düzeyleri ve Problem Çözme Becerileri Fidan Korkut
(BİLDİRİ) Türk ve İngiliz Lise Öğrencilerinin Benlik Saygısı Yönünden Karşılaştırılması Mehmet Pişkin
(BİLDİRİ) Uçucu Madde Bağımlısı Gençlerin Rehabilitasyonu-Ankara Örneği İbrahim Cılga
(BİLDİRİ) Üniversite 1. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal İlgi Düzeyleri Veli Duyan
(BİLDİRİ) Yetiştirme Yurtlarında Kalan Gençler ve Sosyal Hizmet Uygulamaları Veli Duyan
(BİLDİRİ)12-15 Yaş Grubu Öğrencilerin Ergonomi Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Z. Kavlak, Ü Yıldız, Makbule Batmaz
(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) Lise Öğretmenlerinin Öğrenci Kontrol Eğiliminin Tükenmişlik ve Çeşitli Değişiklikler ile İlişkisi Melek Kalkan
(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) Türkiye'de Aile Yapısı-Eğitim Sistemi İçerisinde Çocuklarda Yaratıcı Düşünce Oluşturma Bağlamında Televizyonun Rolü Nilgün Zongur Koşak
(KONU UYGUN DEĞİL) Geleceğin Çocukları Wilhelm Reich
(KONU UYGUN DEĞİL)Necip Fazıl Kısakürek’in Gençlik Anlayışına Sosyolojik Bir Yaklaşım Nurgül Yıldırım
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Haberin Gizli Tüketicisi Çocuk Nurdoğan Rigel
13-18 Yaş Grubu Spor Yapan ve Yapmayan Orta Öğrenim Gençliğinin Fiziksel ve Fizyolojik Özelliklerinin Karşılaştırılması Latif Aydos
14-18 Yaş Grubundaki Ergenlerde Atılganlık ve Çekingenlik Davranış Düzeyinin Araştırılması Fahrettin Evranos
14-19 Yaş Grubundaki Lise Öğrencilerinin AIDS ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Eğitim Öncesi ve Sonrasında Değerlendirilmesi Sencer Ozan Toker, Fethi Doğan
14–16 Yaş Grubunda Spor–Anksiyete İlişkisinin SCL–90 ile Araştırılması M. D. Çekin, Y. Tatar, C. K. Torun
15- 22 Yaş Arası Gençlerin Giyim Konusundaki Satınalma Alışkanlıkları ve Davranışları Doğan Tuncer, Bahtışen Kavak
15-18 Yaş Grubundaki Öğrencilerin Başarısında Etkili Olan Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Faktörler (Maden Lisesi Örneği) Ayşe Candan Aysan
21. Yüzyıla Girerken Türkiye'de Gençliğin Sorunları, Beklentileri ve Önerdiği Çözüm Yolları - Makaleler Başbakanlık Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı
27-28 Nisan 1960 Gençlik Eylemi Işığında 27 Mayıs Memduh Eren
9-14 Yaş Grubu Çocuklarda Stres Verici Yaşam Olaylarının Görülme Sıklığı H. Efendi
A Cross-Cultural Study of Social Anxiety in University Students/ Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Anksiyetenin Kültürlerarası Çalışması Tözge Öztaş
A Narrative Analysis Of The Construction of Self in a Group of Turkish University Undergraduates: A Self Amidst Tradition and Change (Bir Grup Üniversite Öğrencisinde Ben Yapısının Anlatım Analizi Metoduyla Çözümlenmesi: Gelenek ve Değişim Arasındaki Ben) Kevser Banu Seçkin
Acılı Kuşak Mehmed Kemal
Actual Preference For Popular Clothing Brands in Relation to Social Behaviors and Conformity in Adolescence Özlem Ada
Adana Merkez Çıraklık Eğitimi Merkezinde Eğitim Gören Ergenlerin Kimliğini Oluştururken Karşılaştıkları Psiko-Sosyal Sorunların Belirlenmesi Şükran Sevimli
Adana-Düziçi İlçesi Merkezindeki Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Dini İnanç, Tutum ve Davranışlarının Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi H. Basri Bağçıvan
Adli Psikiyatri Eğitiminde Tıp Öğrencilerinin Yargılama Yetilerinin Değerlendirilmesi Hüray Fidaner, Bengi Biber
Adolesan İntihar Girişimlerinin İncelenmesiyle İlgili Bir Araştırma Hayati Güner
Adolesanlarda Cinsel Davranış Z. Aras, Eda Şeyda Aksel, Ş. Alyanak
Ahiret İnancının Orta Öğretim Gençliğinin Davranışlarına Etkisi Seyfi Ünlü
Aile İçi Şiddetin Çocuk Suçluluğu Üzerine Etkileri V. Gürol
Ailesinden Ayrı Yaşayan Üniversite Öğrencilerinde Stresle Başa Çıkma ve Ruhsal Belirtiler Tülin Yurtbay
Ailesinin Geliri Tarım ve Ürünleri Olan Üniversite Öğrencilerinin Besin Tüketimi Nevin Şanlıer
Ana- Baba ve Ergen İlişkilerinin Davranışsal Aile Sistemleri Modeline Göre Değerlendirilmesi Gül N. Eryüksel
Ana-Baba Tutum Algısının Kız Öğrencilerinin Kullandıkları Stresle Başa Çıkma Yollarına Etkisi Filiz Çopur
Ana-Baba ve Ergen İlişkilerinin Problem Çözme İletişim Becerileri, Bilişsel Çarpıtmalar ve Aile Yapısı Açısından İncelenmesi Gül N. Eryüksel
Anababa Kontrolü ile Ergenlerin Suç Kabul Edilen Davranışları Arasındaki İlişki Sema Kaner
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencilerinin Okul Beklentileri ve Eğitimleri ile Yönlendikleri Meslekler Arasında İlişki (Resim Bölümü Son Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma) Serap Buyurgan
Anadolu Üniversitesi İÇEM Lise Düzeyindeki İşitme Engelli Öğrencilerin Yazılı Anlatım Becerilerinin Geliştirilmesinde İşbirliği Gözlem Yöntemi İle Anlatım Yönteminin Karşılaştırlması Behram Erdiken
Ankara Islahevindeki Çocukların Suç İşlemelerinde Din Eğitimi Eksikliğinin Rolü Filiz Tekin
Ankara İl Merkezinde Lise Son Sınıfa Devam Eden Öğrencilerin Atılganlıkları ile Ana ve Baba Tutumları Arasındaki İlişkinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Nihal Saruhan
Antalya'daki Hekimler ve Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeyleri L. Dönmez, Mehmet Aktekin, Hakan Erengin, G. Dinç, Taha Karaman
Assessing Future Expectations and Related Judgements of Turkish University Students SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ P. Aşar
Assessing Future Expectations and Related Judgments of Turkish University Students and Adults (Türk Üniversite Öğrencilerinin ve Yetişkinlerin Geleceğe Yönelik Beklenti ve Düşüncelerinin Değerlendirilmesi) Pelin Aşan
Astımlı Çocuk ve Adolesanlarda Psikolojik Uyum Aysel Ekşi, Janet Molzan, Işık Savaşır, Güler Nermin, Ödül İplikçioğlu
Atatürkçülük ve Gençlik Süreyya Eryaşar
Bazı Değişkenler Açısından Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Başarılarının Etkileyen Faktörler Zehra Tunçel
Beck Umutsuzluk Ölçeğinin Ege Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Geliştirilmesi Işık Derebaşı
Beş Oturumluk(Kısa Süreli) ve On Oturumluk(Uzun Süreli) Mesleki Grup Rehberliklerinin Lise Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeylerine Etkileri:Karşılaştırmalı Bir Araştırma
Bir Grup Kız ve Erkek Üniversite Öğrencisinin Anneleriyle İlişkisinin Karşılaştırılması Zehra Y. Dökmen
Bir Grup Üniversite Öğrencisinde Nöropsikolojik Testlerle Zeka Testi Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi Aynur Şahin
Bir Pazarlama Yöntemi Olarak Franchising Üniversiteli Öğrencilerin Fast Food Restoranları Tercih Nedenleri Üzerine Erzurum`da Bir Saha Araştırması F. Burcu Candan
Bir Yaşam Alanı Olarak Öğrenci Yurtları ve Üniversite Gençliği Fatma Işıl Bulut
Boş Zamanları Değerlendirme Alışkanlıkları (Türkiye Örneği) Gülbahçe Öner
Contemporary Value Orientations of Adults and University Students (Yetişkin ve Üniversite Öğrencilerinin Günümüz Değer Yönelimleri) Zahide Karakitapoğlu
Çalışan Çocuklara İlişkin Uygulamalar ve Hukuki Düzenlemeler Esin Konanç
Çanakkale İli Biga İlçesi Pomak El Dokumaları ve Pomak Genç Kız Kıyafeti Fatma Nur Başaran
Çocuk Islahevinde ve Aile Ortamında Yaşayan Erkek Çocuklarda Fiziksel Uygunluk ve Ruhsal Özelliklerin İncelenmesi Üzerine Bir Çalışma Uğur Cavlak
Çocuk Suçluluğunun Nedenleri Ve Alınması Gerekli Tedbirler Perim Özkök
Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel- Davranışçı Psikoterapilerin Etkinlik Düzeyleri ve Kısıtlılıkları Nahit Motavallı Mukaddes
Çocuk ve Ergenlerde Disosiyatif Bozuklukların Gelişimi ve Tanısı Şadiye Küçükkömürcü
Çocuk ve Ergenlerde Uçucu Madde Bağımlılığı: Bir Gözden Geçirme Aykut Özden, Saynur Canat
Çocuk ve Ergenlerdeki Panik Bozukluğunun Özellikleri, Değerlendirilmesi ve Sonlanımı Z. Bengi Baysal, Birsen Sonuvar
Çocuk ve Gençlerde İntihar Girişimi: Kontrollü Bir Çalışma Ahmet Dilsiz, Ferhan Dilsiz
Çocuklarda ve Ergenlerde Antidepresan Kullanımı Eyüp Sabri Ercan, Baybars Veznedaroğlu, Cahide Aydın
Çocuklarda ve Ergenlerde Depresyon ve Tedavisi Selahattin Şenol, Elvan Karacan, Sami Şener
Çocuklarda ve Ergenlerde Yeme Bozuklukları Fatih Ünal
Çocuklarda ve Gençlerde Psiko-Sosyal Sağlık Kemal Çakmaklı
Çocukluk ve Ergenlik Döneminde Obsesif-Kompulsif Bozukluğun Klinik Özellikleri Şahbal Aras
Çukurova Üniversitesi’ne Bağlı Değişik Fakültelerde Okuyan Öğrencilerin Aile Planlaması Konusunda Bilgi ve Tutumları Nurten Erdoğan Karacaoğlu
Danışandan Hızalan ve Bilişsel Davranışçı Yaklaşımlarla Yapılan Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Öğrencilerinin Kızgınlık Düzeyleri Üzerindeki Etkisi Filiz Bilge
Danışma Becerileri Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin İletişim Beceri Düzeyine Etkisi Seher Balcı
Davranım Bozukluğu Tanısı Alan Çocuk ve Ergenlerin Demografik Özellikleri İsmail Yavaş
Devrimci Gençlik Hareketi Kollektif
Din kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Lise I - II - III Müfredatının Öğretmen ve Öğrenciler Açısından Amaç ve Metod Bakımından İncelenmesi Hacı Yusuf Acuner
Din Siyaset İlişkileri Öğrenci Gençlik Üzerine Bir Siyasal Kültür Araştırması Müzeyyen Aytül Kasapoğlu
Din-Siyaset İlişkisi: Öğrenci Gençlik Üzerine Bir Siyasal Kültür Araştırması Müzeyyen Aytül Kasapoğlu
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki Çocuk ve Ergen Suçlarının Dağılım Özellikleri H. Ergin Dülger, Mehmet Tokdemir, Ahmet Ertan Tezcan
Duygusal İstismarın Liseli Ergenlerin Kendini Kabul Seviyelerine Etkisi A. Esra İşmen, Betül Aydın
Eğitim İletişimi ve Planlaması Bölümü Öğrencilerinin Kimlik Oluşumunda Bölümün Rolü ve Önemi Ferda Alağaç
Elazığ Çocuk Islahevinde Suç İşleme Nedenlerinin Araştırılması S. Çırak
Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin İlgi, Yetenek ve Değerleri ile Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Salih Bağatır
Enformel Sektörde Çalışan Çocuklar Sezen Zeytinoğlu
Epileptik Gençlerle, Epileptik Olmayan Gençlerin Bazı Psikososyal Özellikler Yönünden Karşılaştırılması Banu Yazgan İnanç
Ergen Araştırmalarında Öncelikler (Çeviri) D. Güngör
Ergen İntiharlarının Önlenmesi, Günümüzdeki Çalışmalar ve Sosyal Politika Uygulamalarının Sonuçları Ayşegül Durak Batıgün
Ergen Öğrencilerde Denetim Odağı ve Yalnızlık Düzeyi İlişkisi Mustafa Buluş
Ergen ve Okul İlhan Özcan
Ergenlerde Aile Algısı ve Benlik Algısı Deniz Şahin, Gülden Berkem Güvenç
Ergenlerde Beslenme Gereksinimleri ve Alışkanlıkları Erol Kınık
Ergenlerde Depresyon ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki Ayşegül Gür
Ergenlerde Yeme ve Beslenme Bozuklukları Erol Kınık
Ergenlik Çağında Acil Değerlendirme: Atipik Belirtilerle Başvuran Bir Olgu M. O. Çamurdan
Ergenlik Çağındaki Öğrencilerin Benlik Tasarım Düzeyleri ile Algılanan Anne Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Zeynep Tezcan Hatipoğlu
Ergenlik Döneminde Depresyon Saynur Canat
Ergenlikte Alkol Kullanımı Müge Tamar, Cahide Aydın
Ergenlikte Karşı Cinsle İletişimin Önemi Aysel Durmazkul Dursun
Erzurum’da Orta Öğrenim Yurtlarında Barınan 13-17 Yaş Grubu Gençlerde Dini Yaşayış Adnan Küçükali
Eskişehir İlindeki Üniversite Öğrencilerinde Sigara İçme Alışkanlığına Ait Özellikler Selma Metintaş, M. A. Sarıboyacı, S. Nuhoğlu, N. Özdemir, C. Aktaş, Cemalettin Kalyoncu, Sait Etiz
Fırat Üniversitesi Öğrencilerinde Uyum Sorunlar Ferda Gül Köseli
Freudcu Öznenin İcadı ve Ergenlik Bernard Penot
Gazi Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Bazı Faktörlerin Üzerinde Bir Araştırma Sevgi Doğan
Genç Anne ve Çocuk İstismarı Fatma Işıl Bulut
Genç İşgücü Araştırması Hürriyet İnsan Kaynakları
Genç İşsizliği, Ekonomik, Toplumsal ve Ruhsal Sonuçları Kasım Karataş
Genç İşsizliğinin Psiko-Sosyal Sonuçları Kasım Karataş
Genç Müslümana Öğütler Muhyiddin İbn Arabi
Gençler İçin Hayat Bilgisi El Kitabı Raoul Vaneigem
Gençleri Anlamak Aslında Hiç De Zor Değil! İsmail Doğan
Gençlerin Çatışma Eğilimleri ile Ana Babalarının Onlarda Algıladıkları Çatışma Eğilimlerinin Karşılaştırılması F. Özlem Yeşilyurt
Gençlerin Kuracakları Ailelere İlişkin Rol Beklentilerinin İncelenmesi
Gençlerle Bizbize Cemil Tokpınar
Gençliğin Hareket İhtiyacını Karşılamada Spor ve Halk Oyunları İlişkisi Zekai Pehlivan
Gençlik Alt Kültürünün Ticarileşmesi Elizabeth Blair
Gençlik Dönemindeki Aile Sorunlarını Değerlendirme Ölçeği: Faktör Yapısı, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Ceylan Tuğrul
Gençlik Kozası Sezai Hazır
Gençlik Psikolojisi İbrahim Cılga
Gençlik Sorunları ve Çözüm Önerileri Trabzon Belediyesi
Gençlik Sorunu Celal Özgür
Gençlik Sosyolojisi Fügen Berkay
Gerçeklik Terapisi Grup Uygulamasının Lise Öğrencilerinin Mesleki Gelecekle İlgili Problemlerinin Çözümlemedeki Etkisi Şaban Gül
Gözlük Takan Ergenlerde Beden İmajı Doyumu ve Depresyon: Karşılaştırmalı Bir Çalışma S. Halime Arslan, İsmail İşigüzel, Gülhanım Hacıyakupoğlu, Ayşe Avcı
Grupla Psikolojik Danışmanın Kişilerarası İlişkiler Dersini Alan Öğrencilerin Kendini Açma Davranışlarına, Empatik Eğilimlerine ve Empatik Becerilerine Etkisi Oya G. Ersever
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Bölümü 1. ve 4. Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının Öğrencilere Ait Bazı Değişkenler Açısından Belirlenmesi Cavide Demirci
Hizmet Sektöründe Çalışan Çocuklar Siral Ülkü
Hz. Peygamber'in Gençliğe Verdiği Önem İsmail Boz
Islahevindeki Çocuk ve Gençlere Verilen Resim Etkinliklerinin Çocuk ve Gencin Kişisel ve Sosyal Uyumuna Etkileri Mine Tüfekçi
İç Göçlerin Çocuk Suçluluğuna Etkisi İ. Hamit Hancı, Ekin Ö. Aktaş, Eren Akçiçek
İnönü Üniversite ile Fırat Üniversitesi Öğrencilerinin Gençlik ve Spor Sorunlarının Tesbiti Veli Öztürk
İntihar Eğilimi Olan Ergenlerde Depresif Belirtiler (Çeviri) Ayşegül Durak Batıgün
İntihar Girişimi Nedeniyle Başvuran Ergenlerin Değerlendirilmesi Ve Kısa Süreli İzlemi Şahnur Şener, Selahattin Şenol
İntihar Girişiminde Bulunmuş Ergenlerin Psikiyatrik Değerlendirilmesinde Nelere Dikkat Edilmeli? Eyüp Sabri Ercan
İslam'ın Gençliğe Çağrısı Abdullah Nasıh Ulvan
İzmir İl Merkezindeki Dershaneye Devam Eden Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygılarıyla Ana-Baba Tutumları Arasındaki İlişki Seçer Seçkin Kısa
Kapitalistleşme Sürecinde Öğrenci Beklentileri Orhan Türkdoğan
Karar Stratejileri ile Ana Baba Tutumları Arasındaki İlişki Jale Eldeleklioğlu
Karar Verme Becerileri Kazandırma Programının ve Etkileşim Grubu Deneyiminin Üniversite Öğrencilerinin Karar Verme Becerileri Üzerindeki Etkileri Ömür Hakan Ersever
Kendini Kabul Düzeyi Düşük ve Yüksek Olan Üniversite Öğrencilerinin Denetim Odağı Algılamaları İle Kendini Ayarlama Becerileri Arasındaki İlişki Osman Zati Yazar
Kırıkkale İl Merkezi Lise ve Dengi Okullarında Tarih Derslerine Yönelik Öğrenci Tutumlarının Değerlendirilmesi Hasan Baştuğ
Kırsal Çocukların Çalışma Alan ve Örüntüleri Yakın Ertürk
Kız ve Erkek Üniversite Öğrencilerinin Aile İçi Etkileşime İlişkin Algıları ile Toplamsal Cinsiyet Rolüne İlişkin Tutumları Arasındaki İlişki Gülden Berkem Güvenç
Kız ve Erkek Üniversite Öğrencilerinin Ailede Toplumsal Cinsiyet Rolüne İlişkin Tutumları ve Benlik Algısı Gülden Berkem Güvenç
Komünist Gençlik Enternasyonali'nin Tarihi 1. Cilt Richard Schüller
Komünist Gençlik Enternasyonali'nin Tarihi 2. cilt Alfred Kurella
Lise Birinci Sınıflarda Okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Öğrencilerin İslam Dini Dışındaki Dinler Hakkındaki Bilgi ve Düşüncelerine Etkisi Abdurrahman Boran
Lise Ergenlerdeki İrrasyonel/Olumsuz Otomatik Düşüncelerin Ana-Baba Tutumları ve Aile İçi İlişkiler Açısından İncelenmesi Filiz Öztütüncü
Lise İkinci Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersindeki Başarı ve Başarısızlıklarına Gösterdikleri Nedenler Hakan Gülveren
Lise Öğrencileri İçin Bir Ders Çalışma Alışkanlıkları Envanterinin Geliştirilmesi Ayşe Sevcan Erkan
Lise Öğrencilerinde Özsaygı Düzeyi ile Atılgan Kişilik Özelliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Mehmet Yavuz Uğurluoğlu
Lise Öğrencilerini Sigara Konusunda Bilgilendirmenin Sigaraya İlişkin Görüşlerine Etkisi Süreyya Erakman
Lise Öğrencilerinin Kendini Açma Davranışlarının Kaygı Düzeyleri ile Cinsiyetleri Açısından İncelenmesi Çiğdem Aker
Lise Öğrencilerinin Kendini Kabul Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi Tevfik Fikret Karahan
Lise Öğrencilerinin Kişisel Stillerini Belirleyen Faktörler Recep Eskici
Lise Öğrencilerinin Ruh Sağlığının, Çocuk Yetiştirme Biçimi ve Başaçıkma Mekanizmaları ile İlişkisi Türkcan Baykal
Lise Öğrencilerinin Uyuşturucu- Uyarıcı Madde Kullanımının Zararlarına İlişkin Sağlık Eğitim Gereksinimleri Münevver Akın
Lise Son Sınıfta Okumakta Olan Öğrencilerin Siyasal Katılımı Işın Erkul Akı
Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin Genel Yetenek Düzeylerinin Karşılıklı Olarak İncelenmesi Hülya Başpınar
Lise ve Yüksek Öğrenime Devam Eden Genç Kızların Evliliğe Hazırlık Açısından Cinselliğe İlişkin Görüşleri Hayriye Palak
Malatya İl Merkezindeki Lise Öğrencilerinin Sağlık Konusundaki Bilgi, Tutum, Uygulama Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler Leyla Karaoğlu
Meslek İnceleme Yaşantısının Mesleki Olgunluğa Etkisi Erdal Usluer
Meslek Liselerine Devam Eden Öğrencilerin Mesleki Olgunluk Düzeyleri Yeter Akbıyık
Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerin Doğal Toplumsal Nitelikleri ve Yaşam Standartları 2 Rıfkı Henden
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kişisel Hijyen Bilgilerinin Saptanması Ümran Sefit
Müslüman Gençliğin El Rehberi 1 Muzaffer Dereli
Müslüman Gençliğin Önündeki Engeller Abdullah Nasıh Ulvan
Okuyan ve Çalışan Gençlerin Benlik Kavramı Mehtap Elibüyük Özmen
Ortaokul ve Lise Öğrencilerinde Obezite Prevalansı ve Predispozan Faktörler Recep Sancak, Cihad Dündar, Mehmet Totan, Mahmut Çakır, Tevfik Sunter, Şükrü Küçüködük
Ortaöğretimde Uygulanmakta Olan Ders Geçme ve Kredi Modelinin Öğrenciler ve Öğretmenlerce Algılanmasına İlişkin Karşılaştırmalı Bir Araştırma Kamil Güven
Öğrenci Cins Ayrımcılığına Karşı Kız Erkek Eşit Olmak İstiyor
Öğrenci Muziplikleri Tuğrul Görgü
Öğretmen Ve Öğrencilerin Uyuşturucu Kullanımı Konusundaki Görüşleri (Ankara Örneği) Nilgün Sarp
Özbekistan Cumhuriyeti’nden Bursa’ya Yüksek Öğrenim Görmek İçin Gelen Öğrencilerin Uyum Problemleri Ilhom Amanov
Polis Akademisi Öğrencilerinin Benlik Tasarımı Süleyman Aydın
Premenstrüel Gerilim Belirtilerinin Sağlıklı Genç Erişkinlerde Görülme Derecesi ve Bunların Anksiyete ve Depresyon Düzeyleriyle İlişkisi Sebahat Gözüm, Hüsameddin Özer, Şengün Tuncel
Psikiyatri Kliniğine Başvuran Çocuk ve Ergenlerde Ana-Baba Tutumu, Benlik Kavramı ve Semptomlar Arasındaki İlişkinin Araştırılması Sema Orbay
Puberte, Ergenlik Dönemi Saynur Canat
Reşit Olmayanlar Arasında Cinsel İlişkinin Suç Olarak Kabulü Ve Ceza Ehliyeti Seda Akço
Sanayi Kesiminde Çalışan Çocuklar A. Gürhan Fişek
Savunma Mekanizmaları Envanteri Ergen Formu Türk Kültürüne Uyarlama Çalışması Özge Kardeş Alkanat
Sigara Alkol ve Uyuşturucu Madde Kullanımı ile İlgili Anket Sonuçları Değerlendirmesi Emine Uçar
Sigara İçen Ve İçmeyen Öğrencilerin Sürekli Kaygı Düzeyleri Ve Problem Çözme Becerileri Fidan Korkut
SİLİNECEK
SİLİNECEK Bir Genç Kız Yetişiyor Esra Nuray Sezer
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Okulda Öğrenme ve Öğretme Nurettin Fidan
SİLİNECEK Genç Bir İşadamına Aforizmalar Emre Yılmaz
SİLİNECEK/ÇİFT GİRİŞ Komünist Gençlik Enternasyonali'nin Tarihi Richard Schüller
SİLİNMELİ/KONU Çocuk Ve Ergen Ruh Sağlığı Hekimlerinin Ilaç Seçimleri Ve Karşılaştıkları Yan Etkiler Z. Bengi Baysal, Bahar Gökler
SİLİNMELİ/KONU DIŞI Hayata Genç Bakış Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Müdürlüğü
Şakirtten Mektepliye, Talebeden Öğrenciye Fatma Türe
The Relationships Sociometric Status, Sex, Academic Achievement, School Type and Grade Level With Loneliness Levels of Secondary School Students (Sosyometrik Statü, Cinsiyet, Akademik Başarı, Okul Türü ve Sınıf Düzeyi ile Ortaokul Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişki) Nuray Tarhan
Turkish University Students Relationships with Their Friends and Families: Social Support, Satisfaction and Loneliness (Üniversite Öğrencilerinin Arkadaş ve Aileleriyle İlişkileri: Sosyal Destek Doyum ve Yalnızlık) Derya Güngör
Tüketicilerin Marka Tercihine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesinde Reklamların Rolü "Jean Giyim Üzerine ve Ege Üniversitesi Gençliğine Yönelik Bir Araştırma" F. Belma Güneri
Tüketimci Öğrenme Etkinlikleri ve Dikkat Odaklama Araçlarının Öğrenci Başarı ve Tutumları Üzerindeki Etkisi Deniz Deryakulu
Türkiye'de Çocuk Islah Kurumlarının Yöneticileri Handan Attar
Türkiye'deki Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniklerinin Kurumsal Özelliklerinin ve Tedavi Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi Bengi Baysal, Bahar Gökler
Türkiye’de Gençlik Sosyal Araştırmalar Merkezi
Türkiye’de Şiddet Hareketleri ve Gençlik Üzerindeki Olumsuz Etkileri Arif Akdeniz
Ülkemizde Günümüz Gençliğinin Türk Müziği Değerlendirmesi Esra Sarı
Üniversite Gençliğinde Alkol Kötüye Kullanım Riskini Yordayan Değişkenler Yasemin Akman, Ceylan Tuğrul
Üniversite Gençliğinin Kişilik Özellikleri ve Uyum Sorunları Müzeyyen Güler
Üniversite Gençliğinin Kişilik Profilleri Suna Tevrüz, Şeyda Türk Smith
Üniversite Öğrencileri Demokrat Mı? İnan Özer
Üniversite Öğrencilerinde Atılganlık ile Beden Algısı İlişkisi Güzin Uğur
Üniversite Öğrencilerinde Beden-Benlik Algısı ile Ruh Sağlığı Arasındaki İlişki Ece Ergür
Üniversite Öğrencilerinde Benlik Sisteminin İncelenmesi Derya Bakar
Üniversite Öğrencilerinde Cinsel Tutum ve Davranışlar ile Sosyoekonomik Durum ve Psikiyatrik Semptom Dağılımının Karşılaştırılması Yüksel Koten
Üniversite Öğrencilerinde Dini İnançlarla İlgili Tutumların Yeri ve Önemi Ekrem Kırca
Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Destek, Negatif Yaşam Olayları, Öfkenin İfade Edilme Biçimi İle Kendini Suçlamanın Fiziksel Sağlık ve Sosyal Uyumla Olan İlişkilerinin İncelenmesi Ayşegül Güngör
Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarına Etki Eden Faktörler Hatice Odacı
Üniversite Öğrencilerinin Bazı Sosyo-Ekonomik Özelliklerine Göre İlişkili Özerklik Durumlarının Araştırılması Figen Karadayı
Üniversite Öğrencilerinin Dini Yasaklarla İlgili Tutumları Halil Apaydın
Üniversite Öğrencilerinin Empatik Eğilim Düzeylerine Cinsiyet ve Yaşlarına Göre Kendini Açma Davranışları Jale Ataşalar
Üniversite Öğrencilerinin İlk Yardım Konusundaki Bilgi Düzeyleri Üzerinde Bir Çalışma Gülbin Özçelikay, Işıl Şimşek, Eriş Asil
Üniversite Öğrencilerinin Meseleleri Murat Cahit Cıngı
Üniversite Öğrencilerinin Problem Alanları İle Yardım Arama Tutumları Arasındaki İlişki Yaşar Özbay
Üniversite Öğrencilerinin Psikiyatrik Şikayet Tanıları Üzerine Retrospektif Bir Çalışma Ali Savaş Çilli, Nazmiye Kaya, Rahim Kucur
Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Etkinliklerinin İncelenmesi Mine Mangır, Fatma Alisinanoğlu, Recep Sürhat Müniroğlu
Üniversite Öğrencilerinin Spora İlgilerine Etki Eden Faktörler Mehmet Güçlü
Üniversite Öğrencisi Kızların-Annelerinin ve Babalarının Aile Algısı ve Toplumsal Cinsiyete İlişkin Tutumları Gülden Berkem Güvenç
Üniversiteki Seçmeli Ders Uygulamasının Öğrenciler ve Öğretim Üyelerinde Değerlendirilmesi Ayhan Demir
Üniversiteli Kız Öğrencilerde Cinsel Ahlak ile Dini İnanç ve Tutumların İlişkisi Leman Yüksel Karaton
Üniversiteye Girişte Bölgeler Arası Fırsat Eşitsizliği Sadık Kartal
Üstün Zekalı ve Üstün Özel Yetenekli Çocuklar Ayşegül Ataman
Video Oyunu Oynayan ve Oynamayan Ergenlerin Bazı Kişilik Özellikleri ve Serbest Zaman Değerlendirme Etkinliklerinin Karşılaştırılması Melda Alantar
Yatarak Sağaltım Gören Ergenlerin Sosyodemografik Özellikleri: Yatış Süresini Etkileyen Faktörler S. Halime Arslan, Yunus Emre Evlice, Z. Nazan Alparslan, Rasim Somer Diler
Yeni Bir Göçmen Türü: Türk Üniversitelerinde Yabancı Uyruklu Öğrenci Olmak Ali Çağlar
Yeşilay Gençlik Rehberi Selahaddin Kaptanağası
Yetersizliği Olan ve Olmayan Gençlerin Yetersizliğe Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması Hatice Günayer Şenel
Yetiştirme Yurdunda Yaşayan 12-18 Yaş Arası Kız Çocuklarının Psikodrama Öncesi ve Sonrası Kişilik Özelliklerinin ve Sosyal Uyumlarının Karşılaştırılması Gülcan Gündüz
Yetiştirme Yurtlarında Kalan 15-18 Yaşındaki Gençlerin Cinsel Bilgi Düzeyi Leman Yüksel
Yetiştirme Yurtlarından Ayrılan Kız Çocuklarının Toplumsal Uyumuna İlişkin Bir Araştırma (Van Örneği) Yunus Özdaş
Yönetim Memurlarının Gençlerle İletişimde Özellikle Dikkat Edeceği Hususlar ve İletişim Problemlerinin Çözümünde İzlenecek Yollar İbrahim Cılga
Yurt Dışından Dönen Gençlerin Sorunları Süleyman Doğan
Yurtta Kalan Üniversite Öğrencilerinin Karşılaşabilecekleri Ekonomik, Sosyal ve Psikolojik Sorunlar ve Beklentiler (Teksir) İbrahim Cılga
Yükseköğretim Gençliğinin Sorunları: Marmara Üniversitesi Örneği Adil Çağlar
Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na Bağlı Yurtlarda Kalan Bayan Öğrencilerin Rekreasyon (Boş Zaman Değerlendirme) Sorunları Üzerine Bir Araştırma (Ankara İli Örneği) Sibel Arslan
Yükseköğretim Öğrencilerinin Demokratik Örgütlenme Özgürlüğünün Gerçekleştiği Kurum Olarak Öğrenci Dernekleri ve Sorunları Hüseyin Deveci
Yükseköğretimde Öğrenci Olayları Talip Can
Yüzüncü Yıl Üniversitesi’ne Yeni Kayıt Olan Öğrencilerin Çeşitli Spor Dallarına Eğilimleri ve Sosyal Yapıları Arasındaki İlişkiler (1995-1996) Hüseyin Aslan
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yetenek ve İlgileri ile Eğitimini Aldıkları Mesleklerin Uygunluğunun İncelenmesi Ayşe Kaya
RSS - 1996 beslemesine abone olun.