1995 Yılında Yayınlanmış Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu yılda yayınlanmış gençlikle ilgili 249 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan
Dimensions of Concerns: The Case of Turkish Adolescents Nail Şahin, Nesrin Hisli Şahin
Genç Etkinlik'e Nasıl Bakmalıyız? Emre Zeytinoğlu
Gençlere Göre ‘Sınırlar ve Ötesi’ Tomur Atagök
Gençlik Evi Nuyan Sav
MEF Yetenek Testleri (MYT) Medde Havuzunun Lise 1. Sınıf Öğrencilerinde Klasik Test Teorisine Göre Medde Analizi ve Güvenilirlik Analizlerinin Yapılaması Abbas Türnüklü
Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Tüketici Olarak Sosyalleşmelerinde Ailenin ve Arkadaşların Etkileri Mehmet Şükrü Akdoğan
Suç İşlemiş ve Suç İşlememiş Ergenlerin Benlik Tasarımı Açısından Farklılaşması E. Onat
Turizmin Çeşitlendirilmesi Süreci Kapsamında Gençlik Turizmi, Türkiye’ye Yönelik Makro Bir Model Yaklaşımı Berna Talu
Üniversite Gençliğinin Çalışma Hayatı ile İlgili Beklenti ve Sorunları Serpil Aytaç
"Tiyatro" "İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı" Bölümlerindeki Öğrencilerin Empatik Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması Figen Altekin
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Abidinpaşa Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesindeki Dört Lisede Gençlerin Ergenlik Dönemi ile İlgili Bilgi Düzeyleri ve Etkili Faktörler Deniz Çalışkan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Çocuk ve Adolesanlarda Obsesif Kompulsif Bozukluk Füsun Çuhadaroğlu
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Çocuklarda ve Adölesanlarda İntihar Araştırmaları, Önlemler ve Çözüm Önerileri Melahat K. Suvarlı
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Genç Etkinlik'e Nasıl Bakmalıyız? Emre Zeytinoğlu
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Osmangazi Üniversitesi Öğrencilerinin Sorunlarına Göre Oluşturdukları Grupların Farklılıklarının Araştırılması ve Öğrencilerin Sınıflandırılmasıyla İlgili Bir Uygulama Hatice Fidan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Sporun Yüksek Öğrenim Gençliği Üzerindeki Etkileri (İzmir Ege Üniversitesi Örneği) Birol Doğan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Gençliğinin Çalışma Hayatı ile İlgili Beklenti ve Sorunları Serpil Aytaç
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Grup Rehberliğinin ve Grupla Psikolojik Danışmanın, Lise Öğrencilerinin Anne-Babalarından Bağımsız Meslek Kararı Verme Davranışına Etkisi Asude Bilgin
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Grup Rehberliğinin ve Grupla Psikolojik Danışmanın, Lise Öğrencilerinin Anne-Babalarından Bağımsız Meslek Kararı Verme Davranışına Etkisi Asude Bilgin
(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL)Kapalı Kırsal Yerleşme Alanı Olan Akören Köyü’nde Kuşaklar Arası Kültür Farklılaşması Hatice Çinkaya
(KONU UYGUN DEĞİL) A.Ü. Tıp Fak. Sağlık Bilimleri Koleji`nde Öğrenim Gören 15-19 Yaş Genç Kızlarda Anemi Prevelansı Hülya Gökmen Erdoğan
(KONU UYGUN DEĞİL) Die Famile Selicke ve Emilia Galotti'deki Genç Kız Tipleri Nurhan Hayırlı
(KONU UYGUN DEĞİL) Genç Erişkin ve Erişkin Asetabuler Dispilazili Hastalarda Pelvik Osteotomiler Cengiz Şen
(KONU UYGUN DEĞİL) Genç Kalemler Dergisinin İncelenmesi Mustafa Yeşildağ
(KONU UYGUN DEĞİL) Günümüz Alman ve Türk Gençlik Edebiyatında Genç Kız (Dagmar Chidolue, İrina Korschunow, Gülten Dayıoğlu ve İpek Ongun`un Eserleri Örneklemi Binnaz Baytekin Öztürk
(KONU UYGUN DEĞİL) Hz. Peygamber'in Çocuk ve Gençlere Yaklaşımı Hayati Hökelekli
(KONU UYGUN DEĞİL) Üçüncü Kuşak Göçmen Karaçaylarda Dil Kullanımı Üzerine Bir Araştırma Firdevs Özgür Karahan
(SİLİNECEK) Pop Çağı Ateşi Can Kozanoğlu
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Aile Merkezli Ergen Eğitim Programlarına Devam Eden İşitme Engelli Çocuklarda Anne-Çocuk Etkileşiminin İncelenmesi Özcan Doğan
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Geri İtilen Çocuklar Halide S. Yavuz
14-19 Yaş Grubundaki Lise Öğrencilerinin AIDS ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Eğitim Öncesi ve Sonrasında Değerlendirilmesi Sencer Ozan Toker
15- 22 Yaş Arası Gençlerin Giyim Konusundaki Satınalma Alışkanlıkları ve Davranışları V. Tüylü
15-19 Yaş Grubu Kız ve Erkek Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Aile Planlaması ve Doğum Kontrol Yöntemleri ile İlgili Bilgi Düzeyleri ve Eğilimler Asude Zihni
1980 Sonrası Öğrenci Dernekleri Semih Tatlıcan
2000’li Yıllarda Türkiye’nin Gençlik ve Spor Eğitimi Politikaları Üzerine Bir Deneme Ferman Konukman
A Critical Perspective on The Leftist Student Movements in Turkey Between 1960 and 1971 (1960-1971 Döneminde Gerçekleşen Türkiye'deki Sol Öğrenci Hareketlerinin Eleştirel Analizi) Yılmaz Pirli
Abidinpaşa Sağlık Grup Başkanlığı Bölgesindeki Dört Lisede Gençlerin Ergenlik Dönemi ile İlgili Bilgi Düzeyleri ve Etkili Faktörler Deniz Çalışkan
Adana İli Köy Gençliği Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma M. Soysal
Adölesan Gebelerin Genel Sağlık, Beslenme Durumlarını ve Bunun Yenidoğan Üzerine Etkileri Pınar Sökülmez
Aile Uyumu, Öğrenci Özgüveni ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkiler Oya Soner
Ailenin Bazı özeliklerinin Çocuğun Suça Yönelmesinde Etkisi Hülya Özkan
Akademik Danışmanların ve Öğrencilerin Akademik Danışmanlık Hizmeti İle İlgili Değerlendirmelerinin Karşılaştırılması Ayhan Demir
Almanya'dan Dönen ve Bir Anadolu Lisesine Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar M. Göregenli
Anadolu Lisesi Öğrencileri İle Yurt Dışı (Almanya) Yaşantısı Geçiren ve Anadolu Liselerine Gelen Öğrencilerin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması Sabiha Hakan
Ankara Gecekondu Gençliğinin Eğitimine ve Kentleşmesine Televizyon Yayınlarının Etkisi Aykut Zahid Akman
Ankara İlinde Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersinden Beklentilerinin Gerçekleşme Düzeyine İlişkin Görüşleri Yasemin Sunay
Ankara Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Psikolojik Danışma Servisi’ne Başvuran Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik İhtiyaçları Hande Ayşe Yücel
Are The Young Turks Turning To Fundamentalism Nilgün Çelebi
Attitudes of Turkish Students Toward The Use of Sexual Embeds And Overt Sexuality (Türk Öğrencilerin Reklamlarda Kullanılan Açık ve Gizli Cinselliğe Olan Tutumları) Nurcan Karamolla
Avrupa Gençlik Organizasyonlarının Yapısı İbrahim Cılga
Azerbaycan’dan Türkiye’ye Eğitim Amacıyla Gelen Öğrencilerin, Dil, Kültür, Sosyal Problemleri ve Çözüm Teklifleri Bilge Aydın
Başarı Korkusunun Dağılımı ve Yüksek ve Düşük Başarı Korkusuna Sahip Öğrencilerin Başarı ve Başarısızlıklarının Yaygın Olduğu Durumlarda, Kendi Başarı ya da Başarısızlıklarına Yaptıkları Nedensel Yüklemeler Filiz Güner Özduygu
Bir Grup Üniversite Öğrencisinin Demokratik Tutumları ile Çeşitli Değişkenler Arasındaki İlişkiler Nergüz Bulut
Bir Psikiyatri Kliniğine Başvuran Ergenlerde Uçucu Madde Kullanımının Psikosoyal Boyutları Asena Akdemir, M. Hakan Türkçapar, Emine Öztürk, İlkiz Dikmer, Haluk Özbay
Bir Türk Üniversitesinde Öğrencilerin Öğrenme Stratejileri Seçimi ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki ve Öğrenme Strateji Seçimi ile İlgili Faktörler (The Relationship Between Learning Strategy Choice and Academic Success and The Factors Related to Learning Strategy Choice of EFL Undergraduate Students in A Turkish University) Dilek Kaya
Bu Genç Kız Artist Olmak İstiyor Ferda Ferdağ
Ceza Ve İnfaz Kurumları Ve Tutuk Evleri Genel Müdürlüğü'nün Gözetim Ve Sorumluluğu Altında Bulunan Hükümlü Ve Tutuklu Çocuklarla İlgili Bilgiler Tülay Eraslan
Cinsiyetleri, Yalnızlık, Başarı ve Sınıf Düzeyleri Farklı Yatılı Olan ve Olmayan Meslek Lisesi Öğrencilerinin Stresle Başaçıkma Stratejilerinin İncelenmesi Sibel Kahraman
Cinsiyetlerine, Sınıflarına, Yüksek Öğrenimleri Sırasında Kaldıkları Yerlere ve Bazı Aile Özelliklerine Göre Üniversite Öğrencilerinin Uyumları Yasemin Akman
Çalışan Çocuk ve Gençlerin Korunması İçin Politika ve Eylem Programı
Çalışan Çocuklar ve Genç İşçilerin Sorunları Çözüm Yolları Ulusal Sempozyumu Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türk-İş Çalışan Çocuklar Bürosu
Çevre Değişmesi ile Dini Hayat Arasındaki İlişkiler (Türk Cumhuriyetleri’nden Türkiye’ye Gelen Öğrenciler Örneği) Hasan Basri Arıcı
Çocuğun Değeri ve Çocuk Çalıştırılması Ali Naci Yıldız
Çocuk Çalıştıran Küçük İşyerlerinde Çalışma Koşullan Üzerine Bir Araştırma Mustafa Taşyürek, A. Gürhan Fişek
Çocuk Hakları ve Sözleşmesine Uygun Olarak Çocuk Suçluluğu İle İlgili İç Mevzuatımızda Yapılması Gereken Düzenlemeler İ. Hamit Hancı
Çocuk Islahevleri ve Çocuk Ceza Evlerindeki Çocukların Suç İşleme Nedenleri Açısından İncelenmesi S. Sedat Türkeri
Çocuk Mahkemeleri Ve Suça İtilen Çocukların Yargılanması Seda Akço
Çocuk Suçları ve Çevre B. Hapçıoğlu, M.K. Aysan, Ö. Güray
Çocuk Suçluluğu Kavramı Ve Yasal-Kurumsal Düzenlemeler Birgül Tüzün
Çocuk Suçluluğu Kavramı Ve Yasal-Kurumsal Düzenlemeler Birgül Tüzün
Çocuk Suçluluğu ve Stratejileri Necip Berber
Çocuk ve Ceza Olgusuna Felsefi Bir Yorum Nesrin Kale
Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde İlaç Kullanımı Z. Bengi Baysal
Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Terapiler M. Hakan Türkçapar, Mehmet Z. Sungur, Asena Akdemir
Çocuk ve Ergenlerde Depresyon Epidemiyolojisi ve Risk Etkenleri Belma Öy
Çocuk ve Ergenlerde Panik Bozukluğu: Bir Gözden Geçirme Z. Bengi Baysal
Çocuk ve Genç’de Davranış Bozuklukları - Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Rıdvan Cebiroğlu
Çocuk ve Gençlerde İntihar Girişimleri Ahmet Ertan Tezcan, Nalan Kalkan Oğuzhanoğlu, F. Ülkeroğlu
Çocuk ve Toplum: Çocuğun Toplumsallaşması Frederick Elkin
Çocuklar İçin Durumluk-Sürekli Kaygı Envanterinin İlkokul ve Ortaokul Öğrencilerine Uygulanması Belma Öy, R. İlgen, A. Ekmekçi, M. Türkmen, N. Yılmaz, N. Başoğlu
Çocuklarda Ve Adolesans Çağında İntihar; Araştırmalar, Önlemler Ve Çözüm Önerileri Melahat K. Suvarlı
Çocukluğun Yokoluşu Neil Postman
Çocukluk ve Ergenlikteki İştah ve Yeme Bozuklukları Selahattin Şenol, Zafer Atasoy, Elvan Karacan
Davranım Bozukluğu Olan ve Ergenlerde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Depresyon ve Anksiyete Bozuklukları Birlikteliği İsmail Yavaş
Disiplin Cezaları ve Lise Öğrencilerinin Uyum Durumları Arasındaki İlişki Ahmet Özmen
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hemşirelik Yüksekokulu Son Sınıf Öğrencilerinin Ötenazi Konusuna Yaklaşımları Aliye Mandıracıoğlu, Süheyla Altuğ Özsoy
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Benlik İmajının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Sevgi Zırh
Elazığ’da 11-20 Yaş Gençlerin Boş Zaman Faaliyetleri Tuncay Aydın
Empatik Eğilim Düzeyleri Farklı Annelerin Çocuklarının Uyum ve Başarı Düzeyleri Nurşen Eroğlu
Endüstri Meslek Lisesi ve Teknik Lise Mezunlarını İzleme Araştırması Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Ve Teknik Eğitim Araştırma Ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı (METARGEM)
Ergenlerde Allah ve Din İnancı Ekrem Özbay
Ergenlerde Psikiyatrik Görüşmenin Çerçevesi Talat Parman
Ergenlerin Dini Gelişiminde Sevgi ve Korku Motifinin Etkinliği Ahmet Albayrak
Ergenlerin Dinledikleri Müzik Türünün Depresyon ve Saldırganlık Düzeyine Etkisi Nedret Güner
Ergenlerin Sosyal Destek Sistemlerini Algılamalarına İlişkin Bir Değerlendirme Emine Öztürk Kılıç, Haluk Özbay, Erol Göka, Aliye Mavili Aktaş, Serpil Güngör
Ergenlik Dönemi Adnan Kulaksızoğlu
Examination of The Effects of Perceived Psychological Maltreatment of Mothers on Adolescent's Self Conpect, Emotional and Behavioral Problems and Academic Achievement (Algılanan Duygusal İstismarın Ergenlerin Öz-Kavramı, Duygusal ve Davranışsal Sorunları ve Okul Başarısı Üzerindeki Etkisi) Nazan Taşdelen
Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Öğrencilerin İnsan Doğası ve Depresyon Düzeyi Bağlantıları Aylin Ayok
Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeylerden Gelen 12-15 Yaşlarındaki Ergenlerde Formel İşlem Düşüncesinin Gelişim Düzeyi Demet Öngün
Gecekondu Ailesinde Lise İkinci Sınıfa Giden Öğrenciler ile Aileleri Arasındaki Davranış Çatışmaları Nurdan Duman
Gecekondulaşma ve Çocuk Suçluluğu İ. Hamit Hancı
Gencin Psiko-Sosyal Gelişimi Üzerinde Farklı Serbest Zaman Kuruluşlarının Etkileri ve Gençlik Liderliğinin Niteliği Ali Fuat Bayturan
Genç Bir Kız Dan Franck
Genç Kızlık ve Delikanlılık Dönemi Neşet Bilaloğlu
Genç Kuşak Yöneticilerin Yönetim Anlayışı ve Türkiye Uygulaması Mehmet Gürcaner
Gençlerde Anne-Baba Tutumunun İrdeleyici Düşünme ve Özdeğer Duygusu Gelişmesine Etkileri Fatma Betül Altuğ
Gençlerde İrdeleyici Düşünme Yeteneğini Etkileyen Etkenler Fatma Betül Altuğ, İshak Özkan
Gençlere Altın Öğütler: Allah diyor ki... Yusuf Ziya İnan
Gençlere Yönelik Hizmetlerde Grup Danışması ve Grup Liderliğiyle İlgili Bazı Prensipler ve İlkeler Aliye Mavili Aktaş
Gençlere Yönelik Hizmetlerde Grup Dayanışması ve Grup Liderliğiyle İlgili Bazı Prensipler ve Ahlaki İlkeler Aliye Mavili Aktaş
Gençlerimize Peygamberimizi Nasıl Anlatalım?
Gençlerin İşsizliğine Genel Bir Bakış Sedat Murat
Gençlerin Kuracakları Ailelere İlişkin Rol Beklentilerinin İncelenmesi Zeynep Çopur
Gençlerin Üreme ve Cinsellik Sağlık Konusunda Karşı Karşıya Oldukları Riskler ve Çözüm Yolları Fatma Işıl Bulut
Gençlik Devrimi Yeni Bir Uygarlık Hüsen Portakal
Gençlik Döneminin Özellikleri ve Sağlık Sorunları Osman Günay
Gençlik Psikolojisi İsmet Kenar
Gençlik Sorunları ve Genç İşçiler Vedat Bilgin, Ve Diğerleri
Gençlik Turizmi Önemi Dünyada ve Türkiye'deki Gelişme Seyri Gül Küçükaltan
Gençlik ve Boş Zamanı Değerlendirme Şükran Kılbaş
Gençlik ve Ölüm Burhan Bozgeyik
Gençlik ve Yerel Yönetimler: Bursa ve İzmit Araştırmaları Melek Göregenli, Eda Şeyda Aksel
Gençlik, Cinsel Eğitim ve Üreme Sağlığı
Gençlik, Cinsellik ve Suç Uğur Özdemir
Genel Bir Hastanede Acil Servise İntihar Girişimi Nedeniyle Başvuran Ergenlerin Sosyo Demografik Özellikleri Göksal Bayam, Nesrin Dilbaz, Hüseyin Holat, Verda Bitlis, Tunga Tüzer, Selahattin Şenol
Genel Lise ile Meslek Liseleri Öğrencilerinin Mesleki Yönelimlerini Etkileyen Faktörler Erdoğan Bozkurt
Görme ve Ortopedik Engelli ve Engelli Olmayan Ergenlerin Benlik Saygılarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Sema Kaner
Grup Rehberliğinin ve Grupla Psikolojik Danışmanın Lise Öğrencilerinin Anne-Babalarından Bağımsız Meslek Kararı Verme Davranışına Etkisi Asude Bilgin
Grupla Psikolojik Danışmanın Ortaöğretim Öğrencilerinin Kendini Kabul Düzeyine Etkisi Ali Güllü
Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversite Öğrencilerinin Depresyon ve Yalnızlık Düzeylerine Etkisi Ayhan Demir, Esin Tezer
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Sağlık Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Tutumları ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Davut Hotaman
Haber, Çocuk ve Şiddet Nurdoğan Rigel
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencilerinin Sosyo-Sanatsal Özellikleri ve Meslek Tercihleri Demet Ulusoy
Hemşirelik Öğrencilerinde Madde Kullanım Yaygınlığı ve Nedenlerinin, Eğitim Gören Diğer Öğrencilerle Kıyaslamalı Olarak Araştırılması Sevim Buzlu
Hür Gençlik, Hücreler ve Tabutluklar Zihni T. Anadol
Hz. Muhammed ve Gençlik Kollektif
İHL Öğrencilerinde Dini Tutum ve Davranışlar Mustafa Doğan Karacoşkun
İkinci Kuşak Kıbrıslı Türk Gençlerin İngiliz Toplumuna Uyumunun Getirdiği Sosyo-Kültürel Sorunlar: Kimlik, Yabancılaşma, Asimilasyon Hasan Alicik
İmam-Hatip Liselerinin Öğrenci Yapısı ve Bunun Sosyal Gelişme Açısından Değerlendirilmesi Suat Cebeci
İstanbul Çocuk Mahkemelerine Sevk Edilen Çocukların Sosyo-Kültürel Çevresi Üzerine Bir İnceleme Rüstem Erkan
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu 1. Sınıf Öğrencilerinin Ruhsal Belirti Durumları Ç. Pektekin, N. Aştı, M. Batmaz, Sevim Buzlu, Yasemin Kutlu, Hülya Bilgin, Y. Aysan
İstanbul'da Üniversite Öğrencilerinde Ruhsal Durum ve Davranışlarda Mevsimsellik T. Hakan Yöney, Banu Taybıllı, Esat Oğuz Göktepe
İzmir İli Lise Öğrencilerinde Benlik İmajı-Başarı İlişkisi A. Gülay Erdinç
İzmir’de Ortaöğretim Kuruluşlarında Öğrenci Başarısını Etkileyen Sosyo-Ekonomik Faktörler Turhan Şengönül
Jerome David Salinger’in "The Catcher in The Rye" Adlı Romanında Amerikan Gençliği Cengizhan Akdağ
Kazakistan’dan Eğitim-Öğretim Maksadıyla Türkiye’ye Gelen Öğrencilerin Dil, Kültür ve Sosyal Çevredeki Problemleri ve Çözüm Teklifleri Şükrü Mengi
Kırsal Alandan Kente Göç ve Gecekondu Gençliğinin Sorunları (İstanbul-Sultanbeyli Gecekondu Bölgesi) Ahmet Düzköylü
Kız-Erkek Karma Lise Öğrencilerinin Uyum Sorunları ve Karşılaştırılması Neşecan Bingül
Kitle İletişim Araçlarının Toplumsal Yapıya Olumsuz Etkileri, Sapma Davranışları Nefise Bulgu
Korunmaya Muhtaç Genç Kızların Ruh Sağlığına Etki Eden Psikolojik Faktörler Fatma Işıl Bulut
Korunmaya Muhtaç Gençlerin Sosyal Grup Çalışması Gereksinimi Fatma Işıl Bulut
Kur`an Kursu Öğrenci ve Öğreticilerinin Beklenti ve Sorunları Süleyman Zihni Şen
Kural Yönelimli Ergenlerde Kimlik Gelişimi İle Formal Düşünce Arasındaki İlişki İsmet Özdemir
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitesi’nde Öğrenim Gören Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu Öğrencilerin Genel Nitelikleri ve Aldıkları Eğitime İlişkin Görüşleri Aysel Genç Morin
Lise Gençliğinin Psikoaktif Maddelere Bakışı Ve Kullanım Oranlarının Türkiye-İstanbul Örneği ile İncelenmesi Ö. Yazman
Lise Öğrencilerinde Aile Planlamasına İlişkin Bilgi ve Tutumlar M. K. Karavuş, S. Aksayan, D. S. Cebeci, Z. Bozkurt, B. Ekşioğlu, Osman Erol Hayran
Lise Öğrencilerinde Görülen Ruhsal Belirtiler ve Öğretmenlerin Ruhsal Sorunları Seçebilmeleri (Psychological Symptoms of High School Students and The Teachers' Ability to See Psychological Problems and Handle These Problems) Perihan Keskin
Lise Öğrencilerinde SCL- 90- R ile Semptom Taraması Rüştem Aşkın, Bilal İlisu, Ali Savaş Çilli, Fatma Betül Altuğ, Nazmiye Kaya, Rahim Kucur
Lise Öğrencilerinin Beden İmajlarında Hoşnut Olma Düzeylerinin Özsaygıları ve Akademik Başarıları Üzerindeki Etkisi (The Effect of The Level of Being Satisfied With The Body İmage of High School Students on Their Self Esteem an Academic Success) Sinem Tarhan
Lise Öğrencilerinin Kendi Açma Davranışlarını Etkileyen Faktörler Mehmet Ali Çakır
Lise Öğrencilerinin Psikolojik Belirtileri ile Ana-Baba Tutumları Arasındaki İlişkiler Şükrü Düzgün
Lise Resim Dersi Programları ve Polis Koleji Programları ile İlişkileri (1991 Öncesi ve Sonrası) Okan Genç
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Yetenek ve İlgilerine Uygun Meslek Tercihleri Yapmalarında Mesleki Rehberlik Uygulamalarının Etkinliğinin İncelenmesi Bünyamin Çetinkaya
Liselerdeki Şiddetin Yeni Ortakları Kimler? İsmail Doğan
Liseli Ergenlerin Anne Baba Tutumlarına İlişkin Algıları ile Uyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Müge Akbağ, Nurder Erturan
Mesleki Grup Rehberliğinin Lise Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeylerine Etkisi Feride Bacanlı
Obsesif Kompulsif Bozukluğun Uludağ Üniversitesi Öğrencileri Arasında Görülme Sıklığı ve Bu Kişilerde Benlik İmajı Ayşegül Erdoğan Sabunci
Okullarda(Liselerde) Şiddet Ve Saldırganlık Selahiddin Öğülmüş
Orta 3. Sınıfa Devam Eden Normal ve İleri Derecede İşitme Engelli Öğrencilerin Anne ve Babalarını Algılamalarının İncelenmesi Ayşe İmamoğlu
Orta Asya Cumhuriyetleri’nden Gelen Uludağ Üniversitesi’nde Öğrenim Gören Öğrencilerin Uyum Düzeylerini Etkileyen Bazı Etmenler Sibel Azmaz
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nden Gelen Üniversiteli Öğrencilerin Uyum Süreçleri Üzerine Sosyal Antropolojik Bir Araştırma Gamze Torun
Orta Öğretim Gençliğinin Sportif Eğilim ve Beklentileri (Trabzon Uygulaması) Murat Altuntaş
Ortaöğretim Gençleri Arasında Şiddet Konulu Kamuoyu Araştırması N. Alparslan, M. Yakut, Rahime Beder Şen, D. Ekinci, N. Gül, G. Ünal
Osmangazi Üniversitesi Öğrencilerinin Sorunlarına Göre Oluşturdukları Grupların Farklılıklarının Araştırılması ve Öğrencilerin Sınıflandırılmasıyla İlgili Bir Uygulama Hatice Fidan
Öğrenci Hareketinin Seyri Üzerine... Yüksel Taşkın
Öğretmen ve Öğrencilerin Empatik Tepkileri ile Öğrencilerin Kendilerine Verilmesini İstedikleri Empatik Tepkilerin Karşılaştırılması Esin Şimşek
Öğretmenlik Mesleğine Yönelen Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik, Psikolojik ve Kültürel Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Osman Nuri Demirel
ÖSS'ye Girecek Olan Lise Öğrencilerinde Uyku Problemleri ve Kaygı Düzeyleriyle ilişkisi Mehmet Y. Ağargün, Hayrettin Kara, Hasan Bilgin, Fevzi Kıncır
Özbekistan’dan Eğitim-Öğretim Amacıyla Türkiye’ye Gelen Öğrencilerin Dil-Kültür-Uyum Problemleri ve Çözüm Teklifleri Fatma Açık
Reklamın Etkinliğinin Ölçülmesinde Üniversite Öğrencilerinin Banka Reklamlarını Hatırlamalarına Etki Eden Faktörler ve Bir Uygulama Murat Akın
Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Benlik Algı Düzeyleri İle Empatik Eğilim ve Empatik Beceri Düzeyleri Arasındaki İlişki Hüseyin Fazlı Ergül
Sağlık Meslek Lisesi Öğrencilerinin Sosyo-Pedagojik Problemleri ve Çözüm Yolları Fikri Okut
Sağlık Meslek Lisesi ve Behice Yazgan Kız Lisesi Öğrencilerinin Sağlıkla İlgili Konularda Bilgi Tutum ve Davranışlarının Değerlendirilmesi Tülay Tanış
SİLİNECEK 16-18 Yaş Arasındaki Ergenlerin Sevgiye Bakış Açıları
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Ergenliği Anlamak: Ergen Psikolojisinde Güncel Gelişmeler James F. Adams
SİLİNECEK Gençlik, Cinsellik ve Suç Bünyamin Kızılkaya, Yaşar Bayram
SİLİNECEK Kadının ve Erkeğin Para Kazanma ve Ev İşlerindeki Başarı ve Başarısızlığına İlişkin Nedensel Yüklemeler: İlkokul Çocuklarına İlişkin Gelişimsel Bir İnceleme ve Üniversite Öğrencileri ile Karşılaştırma (Causal Attributions Concerning His/Her Success/Failure at Breadwinning/Homemaking Tasks: A Developmental Analysis of Elementary School Children and Comparisons with University Students) Ülkü Ungan
SİLİNECEK KONU DIŞI Çalışma Yaşamında Çocuk Psikososyolojik Yaklaşım Cathrine Boidin
SİLİNECEK KONU DIŞI Lise Öğretmenlerinin Stres Kaynaklarına İlişkin Algıları ve Sınıf Atmosferi Arasındaki İlişkiler Neşe Şeker
SİLİNECEK Lise 2'nci Sınıf Fizik Dersinde Aktif Yöntemin Öğrenci Başarısına Etkisi Aydın Yılmaz
silinecek Ortaöğrenim Gençliğinin Cinselliğe Bakış Açısı
SİLİNECEK ROMAN Benim Üniversitelerim Maksim Gorki
SİLİNECEK(MÜKERRER)Gençlik Haluk Özbay, Emine Öztürk
SİLİNECEK/ tebliğ Genç Sosyalleşme Nilgün Çelebi
SİLİNECEK/ÇİFT KAYIT Çocuk ve Ergenlikteki İştah ve Yeme Bozuklukları Selahattin Şenol, Zafer Atasoy, Elvan Karacan
SİLİNECEK/ÇİFT KAYIT Üniversite Öğrencilerinde Kontrol Odağı, Cinsiyet ve Sınıf Değişkenlerinin Beden İmgesinden Hoşnut Olma Üzerine Etkisi Dilek Şirvanlı Özen
SİLİNECEK/ROMAN Gençlik Tutkusu Wilhelm Reich
Socio-Economic Characteristics and Academic Standing of Group C Students in The Department of Basic English at METU (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Temel İngilizce Bölümündeki C Grubu Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik ve Akademik Yapıları) Mizyal Çakmak
Sokakta Yaşayan Evden Kaçmış Çocuklar ve Uçucu Madde Bağımlılığı: 5 Vaka Dolayısıyla Gökhan Oral, Ç. Tanman, R. Bayar, Ertaç İlkay, Adnan Ziyalar
Sosyal Devlet Yaklaşımında 2000’li Yıllara Doğru ‘Olgun Gençlik ‘ Sempozyumu Velittin Kalınkara
Spor Yapan ve Yapmayan Adolesan Çağı Kız Öğrencilerin Beslenme- Sağlık Durumları ve Beslenme Alışkanlıklarının Saptanması Seyfi Savaş, Y. Sevim, Nurdan Tekgül, M. Günay
Sporun Yüksek Öğrenim Gençliği Üzerindeki Etkileri (İzmir Ege Üniversitesi Örneği) Birol Doğan
Stresle Başaçıkma Tarzları Ölçeği: Üniversite Öğrencileri İçin Uyarlanması Ayşegül Durak, Nesrin Hisli Şahin
Suç İşlemiş Çocukların Suça İtilme Nedenlerinin Algılama Durumu H. Hüseyin Kolbaşı
Suç İşlemiş Ergenler ile Suç İşlememiş Ergenlerin Kişilik Yapılarının Karşılaştırılması Şirin Düvenci
Suç İşlemiş Ergenlerde Denetim Odağı ve Problem Çözme Yeteneğinin İncelenmesi S. Kaya
Suç işlemiş ve işlememiş ergenlerin benlik tasarımları açısından farklılaşması E. Onat
Suç Mağduru Ve Suç Faili Olan Çocuklar Açısından Çocuk Suçluluğu Ve Çocuk Mahkemeleri Yusuf Solmaz Balo
Suçlu Veya Suça Yönelmiş Çocuklar Hayrettin Gürsoy
Tedbir Müesseseleri ve Çocuk Yargılamasında Uzmanların Rolü Seda Dağlar
The Communicative Effect of Code-Switching in Adolescent Bilinguals in Turkey Brought Up in a Second Language Environment (Türkiye`de İkinci Dil Ortamında Yetişen Ergenlik Çağındaki İki Dilli Gençler Arasındaki Düzenek Değiştiriminin İletişimsel Etkisi) Sabriye Boz Keskinli
The Evaluation of Işıklar Military High School Students Locus of Control Receptions With Their İmprovement in School Their Success and Their Discipline Points (Işıklar Askeri Lisesi Öğrencilerinin Denetim Odağı Algılarının Okul İçi Gelişimi İle Başarı ve Disiplin Puanları Açısından Değerlendirilmesi) Ergin Kalkan
The Making of Young Women at an American Missionary School in Early Republican Turkey /Cumhuriyetin İlk Yıllarında Bir Amerikan Misyoner Okulunda Genç Kızların Yetişmesi Ödül Bozkurt
Toplumsal Katılım Açısından Ailesiz Yetişen Gençlerin Yaşam Niteliği İbrahim Cılga
Tüketici Satın Alma Karar Sürecinde Marka Etkinliğinin Ölçümlenmesi: Genç Giyim Üzerine Bir Uygulama Kübra Karaosmanoğlu
Türk Devrimi ve Gençlik Şamil Kazbek
Türkiye'de 90'ların Gençliği İMV-SAM İstanbul Mülkiyeliler Vakfı Sosyal Araştırmalar Merkezi
Türkiye'de Çocuk Yargılamasında Sık Karşılaşılan Suçlar Ve Son İstatistikler Mustafa Yücel
Türkiye'de Gençlik Çalışmaları İçin Temel Yaklaşımlar İbrahim Cılga
Türkiye’de 12-17 Yaş Grubundaki Genç Kızların Sosyo-Ekonomik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Gülseren Kurumer, Ender Yazgan Bulgun
Türkiye’de 18 Yaşından Küçük İşçi Çalıştırma Yasağı ve Uygulaması Abdurrahman Ayhan, Coşkun Saraç
Türkiye’de 1990’ların Gençliği Ferhat Kentel
Türkiye’de Çocuk Eğitim Evlerindeki Hükümlü Gençlerin Aile İçi Şiddete İlişkin Değerlendirmeleri Sunay İl, ÇiğdemArıkan
Türkiye’de Gençlik Sorunları ve Genç İşçiler Araştırması
Ulusal Egemenliğin 75. Yılında Atatürk Düşüncesi ve Gençlerin Soruları Reşat Kaynar, Necdet Sakaoğlu
Uyuşturucu Madde Kullanan Adolesanlarda Benlik Saygısı G. Durmaz
Üniversite Gençliğinde Anomi ve Yabancılaşma Vehbi Bayhan
Üniversite Gençliğinin Cinselliğe Bakış Açısı Filiz Demiröz
Üniversite Gençliğinin Sorunları ve Dış Ülke Yaşamının Etkisi, KKTC Üniversiteleri’nde Bulunan KKTC ve TC Kökenli Öğrencilerin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Nazan Cenkova
Üniversite Gençliğinin Sorunları, Yalnızlık ve Uyum Düzeyleri Yasemin Akman, Ceylan Tuğrul
Üniversite Gençliğinin Temel Sorunları ve Bazı Çözüm Önerileri Mehmet Güven
Üniversite Öğrencilerinde Bazı Kişilik Özelliklerine Göre Psikolojik Belirtilerin İncelenmesi Figen Karadayı
Üniversite Öğrencilerinde Benlik Saygısının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Selda Yüksekkaya
Üniversite Öğrencilerinde Din’e Bakış Münir Koştaş
Üniversite Öğrencilerinde Kontrol Odağı, Cinsiyet ve Sınıf Değişkenlerinin Beden İmgesinden Hoşnut Olma Üzerine Etkisi Dilek Şirvanlı Özen
Üniversite Öğrencilerinde Saldırganlık, Benlik Saygısı ve Denetim Odağı İlişkisi Osman Tolga Arıcak
Üniversite Öğrencilerinde Yabancılaşma ve Yalnızlık Düzey İlişkileri Erdinç Duru
Üniversite Öğrencilerinin Ben (Ego) Durumları ile Ana-Baba Tutumlarını Algılamalarını Etkileyen Bazı Değişkenlerin İncelenmesi Fatma Alisinanoğlu
Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Konular Hakkındaki Bilgi, Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi Şafak Öztürk
Üniversite Öğrencilerinin Denetim Odağının Üniversite Tercih Sıralaması ve Başarısına Etkisi Hakan Çelik
Üniversite Öğrencilerinin Taksitle Satın Alma Davranışları Nasrin Ahmadnejad Soreh
Üstün Yetenekli Öğrencilerin Benlik Kavramlarına İlişkin Bir Araştırma Münire Mehtap Burak Ergin
Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (II. Kademe) Öğrencilerinin Sorunları Mehmet Güven
Yeni Nesil Yeni Toplum Metin Köse
Yetiştirme Yurdunda Kalan ve Aileleriyle Yaşayan Liseli Gençlerin Stresle Başaçıkma Stratejileri Hülya Şahin
Yetiştirme Yurdunda ve Ailesi Yanında Kalan Öğrencilerin Bazı Değişkenlere Göre Uyum Düzeyleri Mehmet Güven
Yetiştirme Yurtlarında Kalan 15-18 Yaş Arasındaki Gençlerin Aileleriyle Olan İlişkilerinin Nitelik ve Nicelik Açısından İncelenmesi Binnur Yeşilyaprak
Yıldız ve Genç Güreşçilerin Psiko-Sosyal Problemleri ve Depresyon Seviyelerinin İncelenmesi Yusuf Arıkan
Yükseköğretimde Öğretim Elemanı-Öğrenci İlişkilerinde Öğrencilerin Beklentileri (Ankara İlinde Bulunan Eğitim Fakültelerinin Eğitim Bilimleri Bölümlerinde Yapılan Bir Çalışma) Melek Çakmak
RSS - 1995 beslemesine abone olun.