1992 Yılında Yayınlanmış Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu yılda yayınlanmış gençlikle ilgili 167 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan
Gecekondu Gençliğinde Boş Zaman Etkinlikleri Mine Mangır, Yaşare Aktaş
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Uyumlarının Bazı Faktörlere Göre İncelenmesi Enver Sarı
Üniversite Gençliğinin Barınması ve Yurtkur İnci Tengirşek
"Çocuğu Suça İten Nedenler, Çocuk Yargılaması Suçlu Çocuğun Rehabilitasyonu" Konulu Panel Konuşması Esin Konanç
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Adolecents' Schooll-Related Self- Assessment, Values, And Aspirations (Ergenlerin Okul ile İlgili Kendilerini Değerlendirmeleri, Değerleri ve İstekleri) Zeynep Aycan Kaşıkçı
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Cinsiyetleri Farklı Lise Öğrencilerinin Benlik Algı Düzeylerinin Öz Saygı Düzeylerine Etkisi Filiz Dinç
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Fatih Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Kendilerini Gerçekleştirme Düzeylerinin Araştırılması Yakup Yazıcı
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Lise Öğrencilerinin Özel Dershanelere İten Faktörler Uğur Tunay
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Sivas İmam-Hatip Lisesi ve Sivas Kongre Lisesi Kız Öğrencilerinin Sosyo-Psikolojik Yapılarının Karşılaştırılması (SİLİNECEK) Züleyha Törnük
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Okuyan Beslenme Eğitimi Alan ve Almayan 18- 22 Yaş Arası Kız Öğrencilerin Beslenme ve Sağlık Durumları Nurdan Tekgül, Gülden Pekcan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrecilerinin Sosyal İçedönüklük veDışadönüklük Kişilik Özelliğinin Uyum Düzeylerine Etkisi Makbule Kalı Soyer
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrencilerinin Sorunları ve Başetme Yolları İbrahim Ethem Özgüven
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Saldırganlık Davranışının Boyutları ve İlişkili Olduğu Faktörler: Lise ve Üniversite Öğrencileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma Susran Erkan Eroğlu
(BİLDİRİ) Adolesanlarda Toplumsal Destek Algısı Salim Zaimoğlu, A. Büyükberber
(BİLDİRİ) Gençlerde Beden İmgesi ve Benlik Saygısı İlişkisi T. Akın, Ayşen Baykara, S. Miral, S. Özakbaş
(HİÇ BİLGİ GİRİLMEMİŞ) Sürmeli Ağdemir
(HİÇ BİLGİ GİRİLMEMİŞ) Sürmeli Ağdemir
(HİÇ BİLGİ GİRİLMEMİŞ) Sürmeli Ağdemir
1. Genç İşçiler Büyük Kurultayı Kollektif
13-14 Yaşlarındaki Gençlerin Sosyo-Ekonomik Düzeyi ve Ana-Baba Tutumlarındaki Farklılıkların Belirlenip Benlik Saygısına Etkisinin Araştırılması Belgin Koçak Torucu
1940'lı Yıllardan Bugüne Türk Gençliğinin Dini Değerleri (The Religious Values of Turkish Youth: From The 1940's to The Present Date) M. Rami Ayas
1980-1992 Yılları Arasında Türkiye'de Çocuk Suçluluğu Mustafa Tören Yücel
1987-1990 Dönemlerinde Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Yapısı Üzerine Bir Araştırma Şennen Yücel
1988-1991 Yılları Arasında Suç İşledikleri İddiasıyla Elazığ'da Farik-i Mümeyyizlik Muayenesi İçin Gönderilen Çocukların Demografik Özellikleri H.E. Dülger, İ.H. Hancı, S. Ertürk, H Coşkunol
1992 Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Günleri Kongre Kitabı Ferhan Dilsiz, Ahmet Dilsiz, Nurdan Ökten
Adolesan İntiharları Risk Faktörleri Üzerine Bir İnceleme Füsun Çuhadaroğlu Çetin, Birsen Sonuvar
Adolesanlarda Depresyon Füsun Çuhadaroğlu Çetin, Birsen Sonuvar
Adolescents School-Related, Self-Assessment, Values, And Aspirations (Ergenlerin Okul ile İlgili Kendilerini Değerlendirmeleri, Değerleri ve İstekleri) Zeynep Aycan Kaşıkçı
Adölesanların Benlik İmajlarını Etkileyen Etmenlerden Anababa Tutum Algısı Semra Aksaray
Aile İçi İletişimin, Gencin Okul Başarısına Etkileri Tuncer Elmacioğlu
Ailenin Bazı Sosyo- Ekonomik Nitelikleri, Anababa ile İlişkiler ve Anababa Tutum Algısının Üniversite Gençlerinin Olumsuz Psikolojik Belirtilerine Etkisi Figen Karadayı
Almanya’da Yaşayan 10-21 Yaş Grubundaki Türk Çocuklarının Sorunları Bekir Aslan
Almanya’dan Geri Dönen ve Üniversitelerde Öğrenim Gören Gençlerin Aileye İlişkin Tutumları Mehmet Çağatay Özdemir
Ankara Kalaba Çocuk Islahevinde Bulunan Suça Yönelmiş Çocukların İşledikleri Suç Türleri İle Uyum Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Mine Mangır
Ankara Kalaba Çocuk Islahevi’nde Kalan 15-18 Yaş Grubu Ergenlerin Suça Yönelmelerinde Ailenin Etkisi Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma Figen Başar
Anne Baba Genç Çelişkisi Necmiye Karataş
Arifiye Anadolu Öğretmen Lisesi 3. Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Nimet Şahin
Association Between The Level of Perception of Adolescents on Importance of Selected Issues and Type of Reference Group They Prefer to Consult/Ergenlerin Seçilmiş Bazı Konuların Önemlerini Algılama Düzenleriyle Danışmayı Tercih Ettikleri Referans Grupları Arasındaki İlişki Ayşe Balcı
Atatürk Eğitim Fakültesi'nde Okuyan Öğrencilerin İhtiyaç Boyutlarının Saptanması Kaniye Güven, Nurhayat Özdayı
Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi Mehmet Kaplan
Atatürkçü Düşünce Sisteminde Gençlik ve Spor Kazım Altınok
Avusturya'daki Türk Çocuklarının Kültürel Kimlikleri ve Çözüm Yolları Müjdat Kayayerli
Aydın Gençlik Mehmet Serkan Tayşi
Başıboş ve Suça Yönelmiş Çocukların Yeniden Eğitimi <Reeducation'ları> M. Şükrü Tülay
Benlik Saygısı ve Ana-Baba Tutumları Tunç Alkın
Bir Lisede Uygulanan Rehberlik Programının Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkisi M. Ali Çetiner
Cinsiyetleri Farklı Lise Öğrencilerinin Benlik Algı Düzeylerinin Öz Saygı Düzeylerine Etkisi Filiz Dinç
Cumhuriyet Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinde Çevreye ve Üniversiteye Uyum Sorunları Ahmet Alpan
Çağımızda Öğrenci Olmak Sanatı Kemal Ertürk
Çankaya Anadolu Lisesi’nde Yurt Dışından Dönen Çocuklardan 15-16 Yaş Grubundakilerin Kendilerini İfade Etmede Karşılaştıkları Dil Problemleri Ercan Uzmay
Çocuğu Suça İten Nedenler, Çocuk Yargılaması Suçlu Çocuğun Rehabilitasyonu Şevket Levent
Çocuğu Suça İten Nedenler, Çocuk Yargılaması Suçlu Çocuğun Rehabilitasyonu Şeyda Kozcu
Çocuk Psikiyatrisine Başvuran Gençlerde Kendilik Kavramı M. Tamar, Serpil Erermiş, Cahide Aydın
Çocuk ve Gençlerde İntihar Girişimleri Atilla Turgay
Demokratik Lise Hareketi ve Örgütlenmesi Kollektif
Demokratik ve Özgür Bir Lise İçin Rapor 1: Bu Yıl Olmasın! Kollektif
Devlerin Bilek Güreşi: Japonya-Amerika Çekişme - 21.yüzyılda Üniversite Gençliği Mehmet Şahinoğlu
Dış Göç ve Federal Almanya’dan Dönüş Yapmış Gençlerin Uyum ve Eğitim Sorunları Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme (Sivas-Tokat İlleri Örneğinde) Nesrin Özdemir
Diyarbakır Yetiştirme Yurdunda Kalan Gençlerde Ruhsal Belirti Dağılımı Remzi Oto
Dünya Komünist Gençlik Örgütleri Kısa Tarihi Victor Privalog
Ergen Suçluluğunun Önlenmesi Ve Tedavi Yöntemleri Tuncay Ergene
Ergenlerde Din Duygusu ve Allah İnancının Boyutları Hüseyin Öztürk
Ergenlik Atıf Taşpınar
Ergenlik Çağı ve Sorunları: Cinsel ve Ruhsal Açıdan Ahmed Kuruoğlu
Ergenlik Dönemi Özellikleri ve Sorunları Mine Mangır, A. N. Çağatay
Erzurum Yetiştirme Yurdunda Kalan Gençlerde Ruhsal Belirti Dağılımı İsmet Karapınar
Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Ortaokul Son Sınıfa Devam Eden Öğrencilerin Yaratıcılıkları ile İlgili Alanlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Neriman Aral Çağatay
Fatih Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Kendilerini Gerçekleştirme Düzeylerinin Araştırılması Yakup Yazıcı
Fatih Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğrencilerinin Uyum Düzeylerinin Belirlenmesi ve Uyum Düzeyleri Arasındaki Farklılıkların Araştırılması Kenan Sivrikaya
Fen ve Sosyal Bilim Eğitimi Gören Üniversite Öğrencilerinin Kaygı Seviyelerinin ve Problem Alanlarının Araştırılması Derya Bayram
Fırat Üniversitesi’nde Öğrenci Başarısının Ölçülmesinde Kullanılan Yöntemler ile Ölçme-Değerlendirmeye İlişkin Görüşler Çetin Semerci
Genç ve Meslek Seçimi Adnan Kulaksızoğlu
Genç-Anababa Çatışma Envanteri (GAÇE) Geliştirilmesi, Güvenirliği ve Geçerliği Çiğdem Özgen
Gençlere Öğütler
Gençlerimize Sesleniş Mehmet Kardeş
Gençlerin Okulla İlgili Problemleri Mehmet Okutan
Gençlerin Sigaraya Bakışı Mehmet Karadağ, Nihat Özyardımcı
Gençlerin Sosyal Güvenliği ve Gençlik Politikaları Emel Danışoğlu
Gençlerin Yaşlanma Süreci ve Yaşlılar Hakkındaki Bilgi ve Düşüncelerinin Araştırılması Çaylan Pektekin, Makbule Batmaz, Sevim Buzlu, Y. Sönmez, A. Sever
Gençliği ve Geleceği Ülkenin Gündemine Getirmek Yolunda Bir Çaba: Demokrasi İçin Gençlik Platformu Murat Somer
Gençliğin Eğitimi M. Güner Demiray
Gençliğin Eğitimi 3 M. Güner Demiray
Gençliğin Eğitimi 4 M. Güner Demiray
Gençliğin Gelişiminde Beden Eğitimi ve Sporun Önemi Erdem Özdemir
Gençlik Haluk Özbay, Emine Öztürk
Gençlik Hareketi ve Görevler Kollektif
Gençlik ve Sorunları Erdal Ceyhan
Geri Bildirim'in (Feedback) Üniversite Öğrencilerinin Ölçme ve Değerlendirme Dersindeki Başarısına Etkisi Reşat Peker
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Meslek, Evlilik ve Geleceğe Yönelik Beklentileri Yasemin Akman
Hasta ve Sağlıklı Ergenlerde Benlik Saygısı Tunç Alkın, Ayşen Baykara
Hasta ve Sağlıklı Öğrencilerde Yaşam Stresi, Sosyal Destek ve Ruhsal Hastalık İlişkisinin İncelenmesi Oya Sorias
Hastanede Yatan Adolesanlarda Kaygının Giderilmesine Yönelik Hemşirelik Yaklaşımları Lale Algıer
İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinin Sosyal Uyum Düzeylerini Etkileyen Bazı Etmenler Filiz Bilge
İntihar Davranışı I. Demografik Özellikler Ve Risk Faktörleri Ahmet Dilsiz, Ferhan Dilsiz, Nurdan Ökten
İstihdam Politikası Oluşturmada Genç İşgücünün Yeni Teknolojiler Karşısındaki Durumu ve Değerlendirilmesi Onur Berberoğlu
İşitme Engelli Öğrencilerin Benlik Kavramlarının İncelenmesi İrfan Ersek
Kahraman Gençler: Hıristiyan Gençlere Özel Bir Mesaj Giovanni Scognamillio
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Demografik Özellikleri ve Kişilik Yapıları Kemalettin Tekneci
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kendini Kabul Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Nurcan Gökçakan
Kıbrıslı Yüksek Öğretim Gençliğinin Demokratik ve Örgütlenme Davranışlarının Gelişimi ve Değişimi (1960-1990) Hüseyin Gürşan
Kız Meslek Lisesi Öğrencilerinin Çeşitli Değişkenlere Göre Benlik Kavramlarının Karşılaştırılması Sabahattin Çam
Kız-Erkek Arkadaşlığı ve Bir Uygulama Ayşe İrmiş, Aytaç Taşdemir
Lisansüstü Öğrencilerinin Evlilik Uyumu Hürol Fışıloğlu
Lise Öğrencilerinde Sınav Kaygı Düzeyi ve Ruhsal Belirti Dağılımı Gülser Toprak
Lise Öğrencilerinde Sosyal Destek Kaynakları ve Stres ile Ruh Sağlığı Arasındaki İlişki Mürvet Banaz
Lise Öğrencilerini Özel Dershanelere İten Faktörler Uğur Tunay
Lise Son Sınıf Öğrencilerinde ÖSS Öncesi ve Sonrası Dönemde Psikiyatrik Semptomolojiyi Etkileyen Kişisel ve Ailesel Beklentiler S. Türkan, Ahmet Türkcan, Niyazi Uygur
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Öz Saygı ve Denetim Odağını Etkileyen Bazı Değişkenlerin İncelenmesi Ayşe Aksoy Cerit
Mehmet Akif'in Gençlik Üzerine Düşünceleri Sevil Kaya
Müslümanca Bir Yaklaşımla Cinsel ve Ruhsal Açıdan Ergenlik Çağı ve Sorunları Ahmed Kuruoğlu
Osmanlı Genç Derneklerinden İnklap Gençleri Derneklerine Mustafa Balcıoğlu
Öğrenci Gençlik Mücadelesinde Devrimci Yaklaşım Kolektif
Öğrenci Gençlik Mücadelesine Devrimci Yaklaşım Kollektif
Öğrenci Gözüyle Köy Enstitüleri Seyfi Koryürek, Hayati Tahsin Yılmaz
Öğrenciler ve Gençler İçin Yurtdışı Gençlik Rehberi A. Tultal, F. W. Nelson, Z. Yanaşık
Öğrencilerin 'Tercih Gerekçeleri' Bakımından Öğretmen Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumları Arasında İlahiyat Fakültelerinin Yeri II Mustafa Öcal
Öğretim Elemanı-Öğrenci Arası İletişimde İstenilen Öğretim Elemanı Davranışlarının Gösterilmesini Engelleyen Faktörler Deniz Deryakulu
Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Benlik Algısı ile Mesleki Benlik Algısı Arasındaki Bağdaşım Ahmet Şahin
Öğretmen Lisesi Öğrencilerinin Yükseköğretime İlişkin Yönelimleri Metin Kütük
Polis Akademisi Öğrencilerinin Eğitim ve Öğretim Programının Kalitesi Hakkındaki Algı ve Beklentileri (The Perceptions and Expectations of Students About The Quality of Education in Police Academy) Recep Gültekin
Psikiyatri Kliniğine Başvuran Ergenlerle Normal Ergenlerin Psikolojik İhtiyaç Örüntülerinin Karşılaştırılması Funda Gürcan
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programı Öğrencileri ile Psikoloji Programı Öğrencilerinin Empatik Eğilim ve Empatik Beceri Düzeyleri İbrahim Yıldırım
Rasyonel Bir Topluma Doğru: Öğrenci Protestosu, Bilim ve Siyaset Jürgen Habermas
Saldırganlık Davranışının Boyutları ve İlişkili Olduğu Faktörler: Lise ve Üniversite Öğrencileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma Susran Erkan Eroğlu
Savaş Konulu Sinematografik Yayınların Gençlerin Savaş ve Barışla İlgili Değerleri ve Tutumları Üzerindeki Etkileri Adile Arslan
Sex-Trait Stereotypes And Self-Images of Female College Students: A Cross-Cultural Study Between Turkey and The United Arab Emirates (U. A. E.) Najla Al-Ali
Sigara Kullanımı ve Gençler E. Sezer
SİLİNECEK Sevil Kaya
Silinecek Haluk Özbay, Emine Öztürk
SİLİNECEK (2 KEZ GİRİLMİŞ) Gençlik ve Gençlik Sorunları İsmail Doğan
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ 1992 Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Günleri Kongre Kitabı
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Cinsiyetlerine, Sınıflarına, Yüksek Öğrenimleri Sırasında Kaldıkları Yerlere ve Bazı Aile Özelliklerine Göre Üniversite Öğrencilerinin Uyumları Yasemin Akman
silinecek lisans tezi Üniversite Gençliği ve Sorunları: F. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrencileri Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma Niyazi Genç
SİLİNECEK(2 defa) Gençlere öğütler
SİLİNECEK/ÇİFT KAYIT Üniversite Öğrencilerinde Cinsel Tutum Araştırması Nesrin Dilbaz, Hüsnü Erkmen, Gülten Seber, Cem Kaptanoğlu, Bengi Baysal, Durmuş Tekin
SİLİNECEK/YAŞ GRUBU Adana İli Merkez Orta Okullarında Ev Ödevlerine İlişkin Karşılaşılan Sorunlar Ayşe Çetinkaya
SİLİNMELİ/KONGRE Lise Öğrencilerinde Anoreksiya Nervoza-Bulimiya Nervoza D. Yeşilbursa, H. İmre, S. Türkcan, N. Uygun
Sivas İmam-Hatip Lisesi ve Sivas Kongre Lisesi Kız Öğrencilerinin Sosyo-Psikolojik Yapılarının Karşılaştırılması Züleyha Törnük
Son Dünya Savaşında İki Üniversiteli Necdet Kurdakul
Suç İşleyen Ve İşlemeyen Çocuklarda Denetim Olanağını Etkileyen Bazı Değişkenler Nazmiye Çakıl
Suçlu Çocukları Yeniden Eğiten Kurumların Yönetimi Handan Attar
Suçlu ve Suçlu Olmayan Ergenlerin Karar Verme Davranışlarının Karşılaştırılması Hatice Demirbaş
Televizyon Yayınları ve Üniversite Gençliği Feyzullah Eroğlu, Ayşe İrmiş
The Effects of Group Counseling on The Academic Achievement and Psychological Health of Male Arab Freshmen Students/Grupla Piskolojik Danışmanın Üniversite Birinci Sınıf Arap Erkek, Öğrencilerin Akademik Başarı ve Piskolojik Sağlıkları Üzerine Etkisi Bashar M. Kamal Anbosi
Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Psikolojik Özellikler ve Anne-Baba Tutumları Arasındaki İlişkiler Alev Evrengöl, Saynur Canat, Süreyya Köker
Üniversite Gençliği Ne Düşünüyor? Dilek Önal
Üniversite Gençliğinin İş Beklentileri ve Part-Time Çalışma Alışkanlıkları Hoşcan Ensari, Levent Deniz
Üniversite I.Sınıfta Okuyan Öğrencilerin Beslenme Durumları Sıdıka Bulduk, Nurdan Tekgül
Üniversite Öğrencileri Üzerinde Psiko-Sosyal Bir İnceleme İhsan Dağ
Üniversite Öğrencilerinde Cinsel Tutum Araştırması Nesrin Dilbaz, Hüsnü Erkmen, Gülten Seber, Cem Kaptanoğlu, Bengi Baysal, Durmuş Tekin
Üniversite Öğrencilerinde Etkili ve Hızlı Okumanın Geliştirilmesi A. Gönül Akçamete, Firdevs Güneş
Üniversite Öğrencilerinde Stres Algısı Stres Audit Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği Aslı Day
Üniversite Öğrencilerinin Alkol Kullanımlarının İncelenmesi Mine Mangır, Neriman Aral, Gülen Baran
Üniversite Öğrencilerinin Bazı Özellikleriyle Beden Eğitimi ve Spor İlişkin Değerleri Üzerine Bir Araştırma Erdem Özdemir
Üniversite Öğrencilerinin Eş ve Evlilikten Beklentileri Üzerine Bir Araştırma Mine Mangır
Üniversite Öğrencilerinin Giyim Eşyası Tüketimine İlişkin Davranışları Yasemin Mert Özkan, M. Bayraktar
Üniversite Öğrencilerinin Kendini Açma Davranışlarını Etkileyen Bazı Etmenler Esra Aşık
Üniversite Öğrencilerinin Sigara-Alkol-İlaç Alma Ve Uyuşturucu Madde Kullanma Alışkanlığının Araştırılması Yaşar Barut
Üniversite Öğrencilerinin Sorunları ve Baş Etme Yolları İbrahim Ethem Özgüven
Üniversite Öğrencilerinin Sosyal İçedönüklük ve Dışadönüklük Kişilik Özelliğinin Uyum Düzeylerine Etkisi Makbule Kalı Soyer
Üniversitede Okuyan Beslenme Eğitimi Alan ve Almayan 18- 22 Yaş Arası Kız Öğrencilerin Beslenme ve Sağlık Durumları Nurdan Tekgül, Gülden Pekcan
Üniversitedeki Bedensel Engelli Gençlerin Kendini Kabulle İlgili Yaygın Sorunları A. Gönül Akçamete
Yalnızlık Derecesi Yüksek Olan ve Olmayan Üniversite Öğrencilerinin Tematik Algılama Testindeki Yalnızlık Temalarının Karşılaştırılması B. Füsun Koçak
Yetiştirme Yurdunda ve Ailesi Yanında Kalan Öğrencilerin Özsaygı Düzeylerini Etkileyen Bazı Değişkenler Mustafa Kutlu
Yurt Dışından Dönen Türk Çocuklarının Eğitimsel Sorunlarının Topluma Yansıması Mahmut Tezcan
Yurtdışı Yaşantısı Geçiren Lise Öğrencilerinin Değerlerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi Emel Ültanir
Yurtlarda Kalan Üniversite Öğrencilerinin Sigara ve Alkol Kullanımlarının İncelenmesi Mine Mangır, Neriman Aral, Gülen Baran
RSS - 1992 beslemesine abone olun.