1990 Yılında Yayınlanmış Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu yılda yayınlanmış gençlikle ilgili 205 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan
Ergenlik Dönemindeki Gençlerin Sosyal ve Psiko-Seksüel Gelişimleri Emine Erdoğan
Erkek Adölesan Tutukluların Sosyal Yönden Değerlendirilmesi H. Güvenç, A. Ökten, K. Kocabay, Ali Ayata, E. Alaca, S. Bektaş
Identity Formation in Turkish and American Late Adolescents Gülter Oskay, Ronald D. Taylor
Üniversite Öğrencilerinin Kaygı Düzeyleri ile Ders Çalışma Alışkanlıklarının İncelenmesi Betül Aydın
Üniversiteli Sporcu ve Sporcu Olmayan Öğrencilerin Dikkat Seviyelerinin Araştırılması M. Yavuz Özdemir
(2 KEZ GİRİLMİŞ) 13- 14 Yaşındaki Gençlerin Sosyo- Ekonomik Düzeyi ve Ana- Baba Tutumlarındaki Farklılıkların Belirlenip Benlik Saygısına Etkisini Araştırılıp Karşılaştırılması Belgin Koçak Torucu
(2 KEZ GİRİLMİŞ) 13- 15 Yaş Grubu Ortaöğretim Öğrencilerinde Kaygı Düzeyi (Okul Rehberlik Servisine Başvuran ve Başvurmayanlarda Kaygı) Muharrem Ök
(2 KEZ GİRİLMİŞ) 14- 18 Yaş Grubu Ortaöğretim Öğrencilerinin Cinsel Eğitimi: Demirci İlçesi Ortaöğretim Kurumu Öğrencileri Örneği Hasan Yılmaz
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Adolescents Evaluation of Families Psychological Well-Being and Its Relationship to Parents Marital Satisfaction, Adolescents Self Concept and Depression Meltem İdiğ
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Bu Gençlik Hangi Gençliktir Nazik Erik
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Değer Yargılarından Kaynaklanan Ana-Baba, Ergen Çatışmasının Sosyo Ekonomik ve Benzeri Değişkenler Açısından İncelenmesi Gülter Oskay
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ergenlik Dönemindeki Gençlerin Sosyal- Psiko- Seksüel Gelişimleri Emine Erdoğan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Farklı Sosyo- Ekonomik Kesimlerden 13- 15 Yaş Grubu Öğrencilerinde Kaygı Alanları ve Kaygı Düzeyinin Başarıyla İlişkisi Günseli Girgin
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Lise Öğrencilerinin Problem Alanları ve Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişkiler dokuz Macit Türkan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na devam eden 14-18 yaşları arasındaki öğrencilerin heteroseksüel gelişimlerinin incelenmesi Ayşegül Şakır
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Liseli Gençlerin Kimlik Statülerinin Cinsiyet, Yaş ve Sosyal-Çevre Açısından İncelenmesi Azmi Varan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Orta Öğretimde Başarı, Sosyo-Ekonomik Durum İlişkisi: Bergama İmam Hatip Lisesi, Cumhuriyet Lisesi ve Bergama Lisesi Son Sınıf Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma Ümit Tatlıcan
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Sivas Lisesi ile Sivas Selçuk Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Psiko-Sosyal Sorunlarının Karşılaştırmalı Bir İncelemesi Salih Gökçe
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Türk Gençliğinde Kimlik Arayışı Ahmet Kabaklı
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrencilerinde Depresif Belirtilerle Atılganlık Düzeyi Arasındaki İlişki Buket Tegin
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrencilerinin Kaygı Düzeyleri ile Ders Çalışma Tutum ve Alışkanlıklarının İncelenmesi Betül Aydın
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeylerini Etkileyen Bazı Etmenler Ayhan Demir
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Yetiştirme yurtlarında kalan 13-18 yaş kız ve erkek grubun beslenme ve büyüme-gelişme yönünden incelenmesi Mirhan Özdal Alanyalı
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Yüksek Öğretim Gençliğini Boş Zaman Etkinlikleri: KSÜ Örneği İbrahim Kır
(BİLDİRİ) Almanya'daki Türk Çocukları ve Aileleri Mevlide Birsun
(BİLDİRİ) Almanya'dan Dönüş Yapan Öğrencilerden Uyum Yapan ve Yapamayanların Fonksiyonel Olmayan Tutumları, Otomatik Olumsuz Düşünceler ve Problem Çözme Yeterliği Konusunda Kendilerini Algılayışları Açısından Farklılıkları Nesrin Hisli
(BİLDİRİ) Üniversite Öğrencilerinde Sınav Öncesi-Sonrası Kaygı Düzeyleri Ayşe Ayçiçeği Dinn, H. Kepir, Y.a. Spor, S. Öner
(KONU UYGUN DEĞİL) Soruşturma: Karikatürde Genç Kuşağı Nasıl Değerlendiriyorsunuz?
(Lisans Bitirme Tezi )Üniversite Gençliğinin Sorunları; F. Ü. Sosyoloji Bölümü Öğrencileri Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma Ali Aktaş
(SİLİNEBİLİR )Bir Serserinin Lise Defteri: Aykırı Şiirler: Göçebe Gönlüm N. Adem Adıyok
(SİLİNECEK_ LİSANS TEZİ)Çocuk Suçluluğu Cem Bingöloğlu
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Aile Ana-Baba ve Çocuk Yönünden Türkiye'de Durum Mualla Ulusavaş
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Cinsiyete Bağlı Psikolojik Farklar ve Türk Çocukları Üzerinde Bir Karşılaştırma Cavit Ünal
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Toplumsal İlk Çevre Olarak Ailenin Çocuk Üzerinde Değişen Etkisi İsmail Doğan
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Toplumsal İlk Çevre Olarak Ailenin Çocuk Üzerinde Değişen Etkisi İsmail Doğan
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Toplumsal İlk Çevre Olarak Ailenin Çocuk Üzerinde Değişen Etkisi (II) İsmail Doğan
13-14 Yaşındaki Gençlerin Sosyo-Ekonomik Düzeyi ve Ana-Baba Tutumlarındaki Farklılıkların Belirlenip Benlik Saygısına Etkisinin Araştırılıp Karşılaştırılması Belgin Koçak Torucu
13-15 Yaş Grubu Ortaöğretim Öğrencilerinde Kaygı Düzeyi (Okul Rehberlik Servisine Başvuran ve Başvurmayanlarda Kaygı) Muharrem Ök
14-18 Yaş Grubu Ortaöğretim Öğrencilerinin Cinsel Eğitimi Demirci İlçesi Ortaöğretim Kurumu Öğrencileri Örneği Hasan Yılmaz
14-18 Yaşları Arasındaki Suçlu ve Suçsuz Ergenlerde ‘Adaletsizlik’ Yargısının Değerlendirilmesi Canan Özsöz
15-16 Yaş Düzeyindeki Ana-Babalı ve Ana-Babasız Zeka Özürlü Çocukların Ruhsal Uyum Problemlerini İncelemesi Ayşegül Sözen
1980- 1985 Yıllarında İzmir Adli Tıp Grup Başkanlığı Ve E. Ü. T. F. Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanlığına Gönderilen Kriminal Davranışlı Çocuk Ve Ergenlerde Retrospektif Bir Değerlendirme U. Katkıcı, İnci Doğaner, Cahide Aydın, S. Saygılı
1989-1990 Yıllarında Malatya’da Çocuk Suçluluğunun Sosyolojik Açıdan İncelenmesi Lisans Tezi Yasemin Çakmak
Adolesan Hastaların Hastalığa, Hastaneye, Hemşireye Gösterdikleri Tepkiler ve Bu Tepkileri Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Hale Üstkan
Adolescents Evaluation of Families Psychological Well-Being and Its Relationship to Parents Marital Satisfaction, Adolescents Self Concept and Depression Meltem İdiğ
Adolescents From Divorced Homes: A Comparison of Family Status and An Investigation of Some Factors Related to Self Concept and Depression Yeşim Korkut
Ahlaksal Temizlik Gençliğin Güzelliğidir Mete Süer
Aile ve Okulun Öğrenci Başarısı Üzerindeki Etkileri: Kuramsal ve Ampirik Gelişmeler M. Ruhi Köse
Akademik Danışmanlar ve Öğrencilerin Akademik Danışmanlık Görev Algıları İle Verilen Danışmanlık Hizmetlerini Değerlendirmeleri Songül Tümkaya
Almanya’dan Gelen Lise Öğrencilerinin Benlik Kavramı Düzeyleri Nergüz Bozkurt
Ana-Baba Tutumlarının Üniversite Öğrencilerinin Bağımsızlık, Duyguları Anlama, Yakınlık, Başatlık, Kendini Suçlama ve Saldırganlık Düzeylerine Etkisi İsmet Öztürk
Ana-Baba ve Arkadaş Gruplarının Ergenler Üzerindeki Etkisi Gülter Oskay
Anadolu Üniversitesi Kütahya ve Afyon İ.İ.B.F. Öğrencileri ile İlgili 'Toplumsal Kimlik Tanıtımı' Araştırmasının Karşılaştırmalı Sonuçları İnal Cem Aşkun, Nihat Karakoç, Belkıs Özkara
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf Öğrencilerinin Mesleki Motivasyonları ve Değer Sistemleri Berna Arda
Ankara’daki Yüksek Öğrenim Gençliğinin İyi Giyim ve Moda Hakkındaki Görüşleri ve Bunu Uygulayabilme Olanakları Yahşi Yazıcıoğlu, Hüsniye Altınay
Atatürk ve Gençlik Mehmet Önder
Atatürk ve Türk Gençliği M. Vehbi Tanfer
Atatürk, Gençlik ve Kültür Saim Sakaoğlu
Avrupa Topluluğu Ülkelerinde ve Türkiye'de Genç İşsizliği Gülten Kutal
Avrupa Topluluğu’nda ve Türkiye’de Çıraklık Eğitimi ve Genç İşsizliği Ercan Tatlıdil
Avusturalya’daki Türk Çocuklarının Eğitimi Mahmut Tezcan
Bell Uyum Envanteri’ne Göre F. Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğrencilerinin Uyum Sorunları Hülya Karakaya
Bir Grup Üniversite Öğrencisinde Atılganlık Düzeyi ile Beden İmajından Sağlanan Doyum Arasındaki İlişki A. Bozkurt
Boş Zamanı Örgütlü Değerlendirme ve Gençlik Merkezleri Şükran Kılbaş
Bu Gençlik Hangi Gençliktir? Nazik Erik
Çalışan Çocukların Sosyal, Ekonomik ve Kültürel Özellikleri (Tekirdağ'da Çalışan 7-15 Yaş Grubu Çocuklar Üzerinde Uygulamalı Bir Araştırma Ali Sönmez
Çocuk Suçları Ve Mahkemeleri Aydın Ankay
Çocuk, Genç, Ana Babalar Aysel Ekşi
Değer Yargılarından Kaynaklanan Ana-Baba Ergen Çatışmasının Sosyo Ekonomik ve Benzeri Değişkenler Açısında İncelenmesi Gülter Oskay
Düzenli Hemodiyaliz Tedavisindeki Gençlerde Benlik Kavramı Gülsen Alemdar
Eğitim Bilimleri Öğrencilerinin İstihdam Beklentileri I. Işıl Ünal
Eğitim Programlarında Geleceğe İlişkin Motifler ve Öğrencilerin Gelecekle İlgili Tepkileri Mehmet Gültekin
Elazığ Esentepe Gecekondu Bölgesinde 7-18 Yaş Çocukların Sosyo-Kültürel Sorunları Nezahat Kutlu
Elazığ F. Ü. Kız Öğrenci Yurdu’nda Kalan Öğrencilerin Çevreye ve Üniversiteye Uyum Sorunları Sultan Çay
Elazığ'da Lise Ve Dengi Okul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinde Sigara İçme Durumu Refik Sezer, N. Bilgin, Yasemin Açık, S. Z. Başer
Emperyalizme ve Oligarşiye Karşı Devrimci Gençlik Seçme Yazılar / Mücadele Tarihinden Belgeler Atilla Kılıç
Ergenler ve Aileler Arasında Ortaya Çıkan Çatışmalar Sibel Dayıoğlu
Ergenlik Çağındaki Erkeğin Biyolojik Gelişimi Kenan Karabay
Ergenlik Çağındakinin Sosyal Gelişimine Aile Tutumlarının Etkisinin Araştırılması Şule Bilir, Duyan Dabanlı
Ergenlik Dönemi ve Aile İlişkileri Besti Üstün
Ergenlik Dönemindeki Gençlerin Sosyal ve Psiko-Seksüel Gelişimleri Emine Erdoğan
Erken Ergenlik Dönemi Ergenlerinin Depresyon Düzeylerini Etkileyen Bazı Dış Etmenler Meltem Ayverdi
Ev Ödevlerinin Eğitim Programı İçerisindeki Yeri Cem Babadoğan
Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Lise Öğrencilerinin Problem Alanları ve Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişkiler Macit Türkan
Farklı Sosyo-Ekonomik Kesimden 13-15 Yaş Grubu Öğrencilerinde Kaygı Alanları ve Kaygı Düzeyinin Başarıyla İlişkisi Günseli Girgin
Federal Almanya’da Türk Çocuklarının Eğitimi
Federal Almanya’dan Kesin Dönüş Yapan Gençlerin Orta Öğretimdeki Sorunları Ahmet Çekem
Fen Lisesi ile Ömer Seyfettin Lisesi Öğrencilerinin Denetim Odağına Göre Bazı Değişkenler Yönünden Karşılaştırılması Hakkı Engin Giderler
Geleneksel Yükseköğretim Sistemi Öğrencileri ile Açıköğretim Sistemi Öğrencilerinin Öğrenme ve Ders Çalışma Stratejileri Açısından Karşılaştırılması Ülkü S. Köymen
Gelişen Türkiye: Gençlik ve Spor Hizmetleri Başbakanlık
Gencim, Gençsin, Genç Adnan Özer, Levent Erseven
Genç İşçiler Erdoğan Aslıyüce
Genç İşgücü Araştırması Hürriyet İnsan Kaynakları
Gençler ve İntihar
Gençlerde Denetim Odağı ve Ön Koşulları Binnur Yeşilyaprak
Gençlerde Görülen Psikolojik ve Moral Problemler Adnan Ziyalar
Gençlerin 2000’li Yıllara Hazırlanmasında Kütüphanelerin Rolü Şefik Yaşar
Gençlerle Baş Başa Ali Fuad Başgil
Gençlerle Sohbet Rauf Denktaş
Gençliğin Kimlik Meselesi Abdullah Çelik
Gençlik Çağı ve Ülkemizde Gençlik Sorunları Adnan Kulaksızoğlu
Gençlik Değerleri Üzerine Bir Araştırma Meral Çileli
Gençlik İman ve Cihad 3 Hasan El-Benna
Gençlik ve Cinsel Sorunlar II Gülşen Terakye
Gençlik ve Politika Hakan Koç
Gençlik, İman ve Cihad Hasan El-Benna
Gençlikte Bağımlılıklarının Meydana Gelme Aşamaları ve Kişilik Özellikleri İlkay Kasatura
Gender Differences In Work Related Values of Middle and Upper Class Freshman College Students In Turkey (Türkiye'deki Orta ve Üst Sosyo-Ekonomik Sınıftaki Üniversite Hazırlık Öğrencilerindeki Çatışma ile İlgili Değerler Konusunda Cinsiyet Farklılığı) Bengü Balkır
Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencilerinin Uzay İlişkileri Yetenek Testinden Aldıkları Puanla Desen Derslerindeki Başarıları Arasındaki İlişki Şule Çelik
Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na Devam Eden 14-18 Yaşları Arasındaki Öğrencilerin Heteroseksüel Gelişimlerinin İncelenmesi Ayşegül Şakır
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Öğrencilerinde Ruhsal Durum Değerlendirilmesi Gülşen Terakye
İki Eğitim Fakültesinde Okuyan Öğrencilerin Tercih Sıralamaları ile Kişilik Özelliklerinin Karşılaştırılması Alparslan Dartan
İstanbul Üniversitesi'nde Öğrenci Eylemleri Ercan Yaşa
Kız ve Erkek Üniversite Öğrencilerinin Kendi Ruh Sağlıklarını Değerlendirmeleri: Bir Karşılaştırma Niilgün Yanbastı
Küçük İşletmelerde Çalışan Çocuklar Ali Şahinkesen
Lise 3. Sınıf Fen Bölümü Öğrencilerinin Matematik Dersi Öğretmenlerinden Okulda Ders-içi ve Ders-dışı Davranışlarına İlişkin Beklentileri Kemal Duruhan, Mustafa Akdağ, Mehmet Güven
Lise I. ve III. Sınıf Öğrencilerinin Durumluk-Sürekli Kaygı Düzeylerinin Belirlenip Karşılaştırılması Nurten Sargın
Lise Ögrencilerinin Benlik Tasarımlarını Etkileyen Etmenler Gürhan Can
Lise Öğrencilerinde Ruhsal Belirti Dağılımı Remzi Oto
Lise Öğrencilerine İlişkin Bazı Niteliklerin Sosyal ve Kişisel Uyum Düzeylerine Etkisi Nuray Akay
Lise Öğrencilerinin Alkol Kullanımını Etkileyen Bazı Değişkenler Canan Tol
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerini Etkileyen Bazı Etmenler Şükriye Varol
Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Okullarındaki Eğitim ve Öğretim Faaliyetlerine İlişkin Görüşleri Tayyip Duman, Nurcan Avcı
Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Okuma Becerileri, İlgileri, Okuma ve Kütüphane Kullanma Alışkanlıkları Üstün Dökmen
Liseli Gençlerin Kimlik Statülerinin Cinsiyet, Yaş ve Sosyal Çevre Açısından İncelenmesi Azmi Varan
Malatya Kız Yetiştirme Yurdu’ndaki Çocukların Psiko-Sosyal Sorunları Meryem Akpoyraz
Marmara Üniversitesi Öğrencilerine Uygulanan Bir Anketin Değerlendirilmesi Adil Çağlar
Mehmet Akif Ersoy’a Göre İdeal Gençlik: Âsım’ın Nesli İbrahim Kır
Mesleğe Yönelme ve Mesleki Yönelim Envanteri Muharrem Kepçeoğlu
Meslek Liselerinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerinden Beklentiler Seher Balcı
Meslek Lisesi Öğrencilerinin Meslek Derslerindeki Başarı Düzeylerinin Yetenek, İlgi ve Değer Açısından İncelenmesi Adnan Murat Paçacıoğlu
Milli Duygu ve Gençlik Muammer Yılmaz
Okul Dışı Gençlikte Spor Abdurrahman Oğultürk
Okula Uyumsuzluk ve Başarısızlıkta Ailenin Rolü S. Savaş Büyükkaragöz
Okulda Uyumsuzluk ve Başarısızlıkta Bilimin Rolü S. Savaş Büyükkaragöz
Okullarımızda Psikolojik Hizmetlerin Neresindeyiz? Hasan Tan
On İki Eylül ve Gençlik Hasan Tahsin Benli
Orta Öğretim Gençliğine Yönelik Bilgi Sürecinde Konuşma-Dinleme Prensipleri İskender Pala
Orta Öğretim Gençliğine Yönelik Bilgi Sürecinde Okuma-Anlama Prensipleri İskender Pala
Orta Öğretimde Başarı, Sosyo-Ekonomik Durum İlişkisi Bergama İmam-Hatip Lisesi, Cumhuriyet Lisesi ve Bergama Lisesi Son Sınıf Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma Ümit Tatlıcan
Ortaokul Öğrencilerinin Anne-Babalarının Cinsellik ve Cinsel Eğitim Konusundaki Tutum, Davranış ve Beklentileri Fatma Yıldız
Ortaokul Son Sınıf Öğrencilerinde Sınav Kaygısı, Durumluk Kaygı, Akademik Başarı ve Sınav Başarısı Arasındaki İlişkiler Deniz Başarır
Ortaöğretimde Öğrenci Suçluluğu Ve Disiplin Kurallarının Çalışması Mustafa Yılman
Öğrenci Hareketi Üzerine Bir Deneme Süleyman Denizmen, Serdar Dikkatli
Öğrenci Merkezli Öğretim (Saynergoji) Yöntemiyle Geleneksel Öğretim Yönteminin Öğrenci Başarısına Etkisi Durali Teker
Öğrenci Olarak Tıp Fakültesinde Hekim Olarak Meslekte Başarılı Olmayı Sağlayan Özellikler Müzeyyen Aytül Kasapoğlu
Öğrencilerin Sosyal Kültürel ve Psikolojik Gereksinimleri, Öneri ve Beklentileri Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı
Öğrenilmiş Çaresizlik ve Depresyonda Bilişsel Değerlendirme: Üniversite Öğrencileriyle Yapılan Bir Çalışma Selim Hovardaoğlu
Öğretmen Liselerinde Okuyan Öğrencilerin Kişisel ve Sosyal Uyum Düzeylerini Etkileyen Bazı Etmenler Fatma Balabanlı
Özel Dershanelere Devam Eden Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Sorunları Ankara-Sivas İl Örneği Orhan Ergün
Polis Akademisi Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Geçmişleri Y. Ziya Özcan, Ali Çağlar, Recep Gültekin
Sağlıklı Ergenlerde Roschach Bulguları Refia Palabıyıkoğlu, Samurçay N., A. Atlas Bogenç
SİLİNECEK ÇİFT VE YANLIŞ GİRİŞ YAPILMIŞ Değer Yargıları Yönünden Ana-Baba Ergen Çatışması Gülter Oskay
SİLİNECEK EKSİK KÜNYE Lise Öğrencilerinin Problemlerini Etkileyen Faktörler
SİLİNECEK LİSANS BİTİRME TEZİ Elazığ Mehmet Akif Ersoy Lisesi Öğretmenlerine Göre Öğrencileri Başarısızlığa İten Sebepler Mines Kurt
SİLİNECEK(2 defa) Gençlik Üzerine Araştırma Meral Çileli
SİLİNECEK(MÜKERRER) Lise Öğrencilerinin Benlik Tasarımlarını Etkileyen Etmenler Gürhan Can
SİLİNECEK/ ÇİFT GİRİŞ Atatürk ve Gençlik Mehmet Önder
SİLİNECEK/ÇİFT GİRİŞ Yeşilay Gençlik Rehberi Selahaddin Kaptanağası
SİLİNECEK/ÇİFT KAYIT Gender Differences In Work Related Values Of Middle And Upper Class Freshman College Students In Turkey (Türkiye'deki Orta ve Üst Sosyo- Ekonomik Sınıftaki Üniversite Hazırlık Öğrencilerindeki Çalışma İle İlgili Değerler Konusunda Cinsiyet Farklılığı Bengü Balkır
SİLİNECEK/ROMAN Genç Kızlar Labirentinin Esrarı El Misterio Dela Cripta Embrujada
Sivas Lisesi ile Sivas Selçuk Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Psiko-Sosyal Sorunlarının Karşılaştırmalı Bir İncelemesi Salih Gökçe
Sonsuza Denk Genç Bob Dylan
Sosyal Değişme Ve Çocuk Suçluluğu F. Esra Molu
Sosyal-Psikolojinin Halkbilimi ile İlgisi ve Halkbiliminin Gençliğin Eğitimindeki Rolü ve Önemi Üzerine Bazı Düşünceler Pakize Erciş
Sosyo-Ekonomik Faktörlerin ve Ana-Baba Tutumlarının Okul Başarısına Etkisi Şakir Berber
Suç İşleyen Çocuk ve Ergenler Üzerinde Sosyal Psikiyatrik Bir İnceleme Vedat Şar, İ. Şar, M. Çetinkaya, M. Karamuk
Suçlu Çocuklarda Atipik Aile Faktörü, Yusuf Savaşır
Suçlu Çocukların Psiko-Sosyal Yönden Bir Araştırması Muammer Akman, Muzaffer Zengin
Suçlu Gençlerin Mesleki Değer ve Mesleki İlgileri A. Atlas Bogenç
Teknik Endüstri Meslek Lisesi Son Sınıf Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik Beklenti ve Kaygı Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma Servet Boyaci
Terör ve Gençlik Kemal Sönmez
Tokat İli Merkez ve İlçe Ortadereceli Okul Öğrencilerinin Disipline Aykırı Davranışlarda Bulunma Nedenlerinin Araştırılması Vildan Şenses
Toplum ve Kültür Kavramları Çerçevesinde Yurda Dönen Türk İşçi Çocuklarının Problemleri Yılmaz Kaplan
Toplumsal-Ekonomik Durumları ve Sorunlarıyla Türkiye’de Köy Çocukları Nurettin Yıldırak
Trabzon İli Ortaöğretim Okullarında Yürütülmekte Olan Rehberlik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Şükrü Ada
Türk Ailesi ve Kuşakların İletişimi Saffet Solak
Türk Gençliğinde Kimlik Arayışları Ahmet Kabaklı
Türk Hukuku Açısından Çocuk ve Genç İşçi Haklarının Avrupa Sosyal Şartı'yla Korunması Tankut Centel
Türkiye'de Çocuk Mahkemeleri (Hukuk Sosyolojisi Açısından) Gülriz Özkök
Türkiye'de İslamcı Hareket ve Kadın Kadın Dergileri ve Bir Grup Üniversite Öğrencisi Üzerinde Bir İnceleme Feride Acar
Türkiye'de Şimdilerde Genç Olmak Mehmet Ali Kılıçbay
Türkiye'de Üniversite Kütüphanecilik Bölümlerinin 4. Sınıf Öğrencilerinin Özgür (Boş) Zaman Ders Dışı Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma Tülin Sağlamtunç
Türkiye'deki Gençlik Sorunlarının Kaynakları ve Bu Sorunların Çözüm Yolları Nesrin Kale
Uyuşturucular, Gençlik ve Aile Necmettin Tozlu
Üniversite Gençliği Ne Dinliyor? Müziğin Sosyo-Psikolojik ve Kültürel Etkisi Mehtap Yeşilorman
Üniversite Gençliğinin Basını İzleme Alışkanlıkları (Ankara Üniversitesi'nde Bir Araştırma) Meral Tekin
Üniversite Mezunlarının İstihdam Sorunları I. Işıl Ünal
Üniversite Öğrencileri Üzerinde Psiko-sosyal Bir Araştırma Fatma Başaran
Üniversite Öğrencilerinde Depresif Belirtilerle Atılganlık Düzeyi Arasında İlişki Buket Tegin
Üniversite Öğrencilerinde Depresyon Düzeyinin Kontrol İnancı ve Kendi Vücudunu Algılamayla İlişkisi Selim Hovardaoğlu
Üniversite Öğrencilerinde Depresyon, Bilişsel Çarpıtmalar ve Akademik Başarı Betül Aydın
Üniversite Öğrencilerinde Kendilik Saygısı İle Depresyon ve Anksiyete İlişkilerinin Karşılaştırılması Hatice Kübra Gürkan
Üniversite Öğrencilerinin Atılganlık Davranış ve Eğilimlerinin Cinsiyet ve Fakülte Değişkenleri Açısından İncelenmesi Buket Tegin
Üniversite Öğrencilerinin Sigara Alışkanlığı Üzerine Bir Araştırma
Üniversite Öğrencilerinin Yalnızlık Düzeyini Etkileyen Bazı Etmenler Ayhan Demir
Yabancı Dille Eğitim Yapan Ortaöğretim Kurumlarına Giriş Sınavlarının Öğrenciler Üzerindeki Olumlu Etkileri Nelerdir? Bu Etkiler Olumlu mu Olumsuz mu? Geçici mi, Sürekli midir? Necla Öner
Yetiştirme Yurtlarında Kalan 13-18 Yaş Kız ve Erkek Grubunun Beslenme ve Büyümü-Gelişme Yönünden İncelenmesi Mirhan Özdal Alanyalı
Yurt Dışı Deneyiminin Öğrencilerin Benlik Kavramları ile Başarı Güdüleri Üzerindeki Etkileri Güzin Büyükkurt
Yurt Dışı Deneyiminin Öğrencilerin Benlik Kavramları ile Başarı Güdüleri Üzerindeki Etkileri Güzin Binatlı Büyükkurt
Yurt Dışından Dönen Gençlerin Sorunları Süleyman Doğan
Yurtlarda Kalan Üniversite Öğrencilerinin Sağlık ve Psikolojik Sorunları Ethem Özgüven
Yüksek Öğrenimde Öğrenci Profili: İTÜ Örneği N. Lerzan Özkale, Suat Küçükçifçi
Yüksek Öğretim Gençliğinde Sigara İçme Alışkanlığı Suna Baykan, Sıdıka Bulduk
Yüzme Sporu Yapan ve Yapmayan Öğrencilerin Korku Düzeyleri ve Türlerinin Karşılaştırılması M. Haluk Çerez
RSS - 1990 beslemesine abone olun.