1987 Yılında Yayınlanmış Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu yılda yayınlanmış gençlikle ilgili 171 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan
Beyin Yıkamanın Sosyo-Psikoljik Temelleri ve Türk Gençliğine Uygulanması İsmail Kayabalı
MAKALE Atatürk’ün Güvendiği Gençlik ve Eğitim Muzaffer Erendil
(2 KEZ GİRİLMİŞ- BİLDİRİ) Mustafa Uzunpostalcı
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Adolesan İntihar Girişimlerinin Psiko- Sosyal Nedenleriyle İlgili Araştırma Nazmiye Yüksel
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Evlenme Çağındaki Gençlerin, Evlilikle İlgili Bazı Konulardaki Düşünceleri Levent Antikacıoğlu, Eflatun Adam
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Kız- Erkek İlişkilerinde Gençlerin Tutumu Levon Antikacıoğlu, Eflatun Adam
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Üniversite Adaylarda Sürekli Anksiyete ve Tercihleri Betül Aydın
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Cinsiyet grupları açısından lise son sınıf öğrencilerinin sosyo-ekonomik konumları ve mesleksel tercihleri (Şarkışla Lisesi örneği) Cahide Erdoğan Baydilli
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Cinsiyet Grupları Açısından Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Konumları ve Mesleksel Tercihleri (Şarkışla Lisesi Örneği) Cahide Erdoğan Baydilli
(BİLDİRİ) Gençlik Döneminde Benlik ve Kimlik Gelişim Yıldırım Aktuna
(BİLDİRİ) Atatürk, Gençlik ve Güzel Sanatlar Önder Göçgün
(BİLDİRİ) Atatürk'ün Milli Kültür Politikasında Gençliğin Yeri Mehmet Önder
(BİLDİRİ) Beyin Yıkamanın Sosyo-Psikolojik Temelleri ve Türk Gençliğine Uygulanması İsmail Kayabalı, Cemender Arslanoğlu
(BİLDİRİ) Genç İlim Adamı Tipi Şerafeddin Gölcük
(BİLDİRİ) Gençliğin Akademik (Okul) Başarısını Etkileyen Zihinsel ve Ruhsal Faktörler İshak Özkan
(BİLDİRİ) Gençliğin Yabancı Dil Eğitimi, Güçlükleri ve Bazı Çözüm Yolları Abdullah Öztürk
(BİLDİRİ) Gençlik ve Din Eğitimi Cihat Tunç
(BİLDİRİ) Gençlik ve Yayın Hayatımız Mustafa Uzunpostalcı
(BİLDİRİ) Üniversite Öğrencilerine Verilebilecek Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Belka Özdoğan
(HİÇ BİLGİ GİRİLMEMİŞ) Babası Alkol Kullanan Gençlerin Anne-Baba ve Arkadaşlarıyla İlişkileri, Okul Başarıları, Sosyal Faaliyetlere Katılımları İlişkileri ve Gelecekle İlgili Düşünceleri
(KONU UYGUN DEĞİL) Gençliğe Osmanlı İmparatorluk Dönemi Türk Yazısı ve Yazı Sanatının İşlemelerde Görülen Örneklerinin Tanıtılması Üzerine H. Örcün Barışta
(KONU UYGUN DEĞİL) Hz. Musa (Çocukluk ve Gençlik Çağı) II Abdullh Aydemir
(KONU UYGUN OLMAYABİLİR) Genç Kalemler Üzerine Yazılanlar ve Bazı Hatalar Hüseyin Çelik
(SİLİNECEKLER- ROMAN?) Üç Nesil İlhan Önal
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Yirmi-Kırk Yaşlar Arası Kişilerde Dini Hayat İle Psiko-Sosyal Uyum Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma Recep Yaparel
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Harput Yetiştirme Yurdundaki Çocukların Psiko-Sosyal Gelişimleri Zülal Erdoğan
1. Milli Gençlik Kongresi: Tebliğler, 6-8 Kasım 1985 Selçuk Ünlü
68 Öğrenci Ayaklanması Barbara Ehrenreich
Açıköğretim Fakültesi Öğrencilerinin Boş Zamanlarını Değerlendirme Eğilimleri Uğur Demiray
Adolesan İntihar Girişimlerinin Psiko-Sosyal Nedenleriyle İlgili Araştırma Nazmiye Yüksel
An Investigation Of The Relationship Between Depression And School Achievement In Adolescents (Ergenlerde Depresyon ve Okul Başarısı Arasındaki İlişki) L. Nur Yeniçeri
Ana-Baba Tutumlarının ve Bazı Sosyo-Ekonomik Faktörlerin Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Atılganlık Düzeyine Etkisi Keriman Topaloğlu Becet
Atatürk Gençliğine Hurşit Ertuğrul
Atatürk ve Cumhuriyetin Teminatı Gençlik Fethi Tevetoğlu
Atatürk ve Gençlik T. C. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
Atatürk ve Gençlik İsmet Giritli
Atatürk ve Gençlik Hasan Duman
Atatürk'ün Güvendiği Gençlik ve Eğitim Muzaffer Erendil
Bazı Sosyo- Ekonomik Değişkenlerin Lise Öğrencilerinin Benlik Tasarımlarına Etkisi Şükran Yurdakul
Bem Cinsiyet Rolü Envanteri'ni Türk Toplumuna Uyarlama Çalışmaları Ayşe Nur Kavuncu
Bir Grup Ergende Atılgan Davranış Düzeyinin Araştırması Derya İnceoğlu, G. Aytar
Bir Yetiştirme Yurdundaki Çocuklarla İlgili Kayıtların İncelenmesi Nesrin Koşar
Boğaziçi Üniversitesi Öğrencilerinin Sorunları Üzerinde Bir Anket Uygulaması T. Oğuzhan
Cinsiyet Grupları Açısından Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sosyo-Ekonomik Konumları ve Mesleksel Tercihleri (Şarkışla Lisesi Örneği) Cahide Erdoğan Baydilli
Çankaya Gençlik Merkezine Devam Eden Gençlerin Etkinliklere Katılımını Belirleyen Unsurlar
Çocuk Hükümlülerde Suç Tipi ile Sosyodemografik Özelliklerin İlişkisi Cahide Aydın, Müge (Tamar) Kabaklıoğlu
Çocuk Suçluluğu Mine Mangır, F. Nurdan Silleli
Çocuk Suçluluğunun Sosyal Sebepleri Nihat Aycan
Çocuk ve Gençlik Yayınları Alanında İşbirliği Yapılmasının Yararları Hasan Karadağ
Çocukların Suça Yönelmelerinde Uyum Durumlarının ve Yaşlarının Etkisi Tülin Şakra
Dede Korkut Kitabında İdeal Genç Tipi Feyyaz Sağlam
Değişik Psikolojik Arazlara Sahip Olan ve Olmayan Öğrencilerin Sorunları Mustafa Kılıç
Devlet, Gençlik ve Terör Suzan Çataloluk
Elazığ Çocuk Islahevi’ndeki Suçlu Çocuklar (Suça İtilme Nedenleri) Bahriye Kaya
Elazığ İl Merkezinde Liseli Öğrencilerin Ailede Cinsiyet Ayırımına İlişkin Tutum ve Davranışları Müberra Işıksoluğu
Erciyes Üniversitesi'nin Öğrencilerinin Sigara Kullanım Alışkanlığı, FEV ve Peak Flow Değerleri Sevinç Acun, Çiğdem Özesmi, Mustafa Özesmi
Ergenlerde Benlik Kavramı Lale Tülin Özgün
Ergenlerde Kimlik Statülerinin İncelenmesine İlişkin Kesitsel Bir Çalışma Gül N. Eryüksel
Ergenlerin Sosyal İlişki ve İlgilerine Din Eğitiminin Etkisi Hayati Hökelekli
Ergenlik Döneminde Depresyon Saynur Canat, Y. Sözer
Ergenlik Dönemine Toplu Bir Bakış Charlotte Bühler, Patricia Keith Spiegel, K. Thomas
Ergenlik Dönemine Toplum Bakışı Sezen Zeytinoğlu
Ergenlik Psikolojisinde Akımlar Rolf E. Muuss, Meral Çileli
Ergenlikte Ahlak Gelişimi Meral Çileli
Ergenlikte Beden Gelişimi Elizabeth B. Hurlock
Ergenlikte Ben Merkezcilik David Elkind
Ergenlikte Kimlik Bunalımı Rolf E. Muuss, Meral Zileli
Ergenlikte Kişilik D. Origlia, H. Ouillon, Bekir Onur
Ergenlikte Kültür ve Yabancılaşma Dorothy Rogers, İpek Gürkaynak
Ergenlikte Toplumsallaşma Philippe Malrieu
Evlenme Çağındaki Gençlerin, Evlilikle İlgili Bazı Konulardaki Düşünceleri Levon Antikacıoğlu, Eflatun Adam
Farklı Sosyo-Kültürel Çevrelerdeki Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Beslenme Bilgi ve Alışkanlıklarının Ölçülmesi Peyker Sagun
Federal Almanya'daki Türk Çocukları Arasında Gelenek Değişiklikleri Üzerine Nevzat Gözaydın
Fransa'daki İkinci Kuşak Türk Çocukları Ali Arayıcı
Genç Psikolojisinde Din-Bilim Çatışmasının Motifleri ve Etkileri
Gençler Aldanmayın Mete Süer
Gençler Hayatınızı Nasıl Kullanacaksınız Mete Süer
Gençlerde Bağımlılık Hülya Güven
Gençlerde Dini Gelişim Louis Guittard, Ömer Özyılmaz
Gençlerde Suçluluk Nihat Aycan
Gençlerde Törel Gelişim ve Bu Gelişimi Etkileyen Sebepler S. Savaş Büyükkaragöz
Gençlere Namaz Rehberi Abdulkadir Dedeoğlu
Gençlere Öğütler Enver Tabak
Gençlere Sesleniş Recep Orhan Ergun
Gençlerin Ana-Çocuk Sağlığı Açısından Risk Taşıyan Durumlara İlişkin Tutumları Mehmet Bostancı, Çiğdem Bumin, Ufuk Beyazova
Gençlerin Eş ve Flörtlerinden Beklentileri Levon Antikacıoğlu, Eflatun Adam
Gençlerin Sanat Eğitiminin Önemi ve Bazı Yöntemler Ülker Muncuk
Gençlerin Türk Toplumuna Yabancılaşması ve Anarşizm Ali Güler
Gençliğin Kültür ve Ruh Yapısının Teşekkülünde İlahiyat Fakültelerinin Görevleri Ali Osman Koçkuzu
Gençlik Nahit Bilgin
Gençlik Olaylarında Kişilik Özellikleri Selma Çivi
Gençlik Sorunları Şemseddin Murat
Gençlik Üzerine Serhat Edip
Gençlik ve Gençliğin Eğitimi H. Hüsrev Hatemi
Gençlik ve Uyuşturucu Madde Alışkanlığı Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Gençlik ve Uyuşturucu Madde Alışkanlığı Necati Özkuşçu
Gençlik ve Zararlı Alışkanlıklar Celal Köksal
Gençlik, Uyuşturucu Madde ve Alkol Alışkanlığı Ahmet Ulu
Gençlikte Görülen Törel Gelişim Bozuklukları ve Eğitimleri S. Savaş Büyükkaragöz
Grupla Psikolojik Danışmanın Üniversitede Okuyan Kız ve Erkek Öğrencilerin Kendilerini Gerçekleştirme Düzeyine Etkisi Sema Yüce
Günümüzde Ergenler ve Cinsellik J. E. Elias
Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarına Devam Eden 14-18 Yaş Grubu Öğrencilerinin Sosyal Uyumları ile Ana Baba Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ayşegül Şakır
Hasan El - Benna Konuşuyor: Davetin Esasları - Gençliğin Mes’eleleri İbrahim Ataç
Her Genç Kızın Yaşam Rehberi Miriam Stoppard
İkinci Kuşak Göçmenler ve Psikoaktif Madde Bağımlılığı Mehmet Bilgin Saydam
İntihar Girişiminde Bulunan 15-24 Yaş Arası Gençlerde Aile İlişkilerinin İntihar Girişimine Etkisi
Kendini Kabul Envanterinin Lise Öğrencilerine Uyarlanması Tulu Temuge
Kırsal Kesim Gençliğinin Gelişimini Olumsuz Yönde Etkileyen Kültürel Faktörler Asker Kartarı
Kız- Erkek İlişkisinde Gençlerin Tutumu Levon Antikacıoğlu, Eflatun Adam
Kimlik Bunalımımız ve Gençlerimiz Gül Işık
Kişiliğin Oluşmasındaki Kültürel Etmenler Zafer İlbars
Konya Türk Ocağı'nda Atatürk'ün Gençlere Bir Hitabesi Mehmet Önder
Korunmaya Muhtaç Çocuklar İçin Kurum Bakımı Örneğinde Sosyal Hizmette Bir Değerlendirme Araştırması Erden Ünlü
Kurtuluş Savaşında Gençlik İsmet Kayaoğlu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Hükümlü Gençler Üzerine Bir İnceleme Hasan Cicioğlu
Lise Çağı Gençliğinin Sigara İçme Durumu Ömer Rıfkı Önder, Ayten Egemen
Lise Öğrencilerinin Yükseköğretim Programlarını Tercihleri ile Kendi Yetenek, İlgi ve Mesleki Olgunluk Düzeyleri Arasındaki İlişkiler Ayşe Sibel Uzer
Mediko- Sosyal Kayıtlarına Göre Üniversite Öğrencilerinin Sağlık Sorunları B. Nazan Aslan, Ful Uğurhan, Nuran Berk, Ahmet Gündoğdu
Memleketimizde Gençler İçin Kurulan İlk Dernekler, Gazete ve Dergiler Fevziye Abdullah Tansel
Nasıl Bir Gençlik Harun Anay
Nasıl Bir Gençlik İstiyoruz? Aydın Köksal
Orta Öğretimdeki Sporcu Öğrencilerin Sorunları Füsun Özbekçi
Öğrenciler, Öğretim Üyeleri, Anne ve Babalar Yönünden Gençliğin Eğitimi Neşet Çağatay, Atalay Yörükoğlu, Ferhan Oğuzkan
Öğrencilerin Çalışma Alışkanlıkları ve Tutumları: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma Leyla Küçükahmet
Öğrenme Olgusu ve Okul Başarısını Etkileyen Faktörler Norma Razon
Planlı Dönemde Yükseköğretimde Öğrencilerin Sosyal İhtiyaçlarının Getirdiği Problemler ve Çözüm Yolları
Psikiyatrik Belirtileri Olan Ergenlerde Rorschach Bulguları Refia Palabıyıkoğlu
Recep Doksat ile Gençlik Üzerine Sohbet Zeki Geçer, Aliye Cahitoğlu
Sınav Kaygısı Envanterinin Türkçe Forumunun Oluşturulması ve Güvenirliliği Deniz Albayrak Kaymak
Silinecek 2 Defa Girilmiş Gençlik ve Uyuşturucu Madde Alışkanlığı
SİLİNECEK BİLDİRİ Uluslararası Terörizmin Hedefi Olarak Türkiye ve Türk Gençliği Tuncer Gülensoy
SİLİNECEK BİLDİRİ Üniversite Öğrencilerinin Bir Kesiminde Çalışma Alışkanlıkları ve Tutumları ile Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi Betül Aydın
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Atatürk ve Gençlik Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
SİLİNECEK Gençliğin Ruhi ve Manevi Problemleri Süleyman Hayri Bolay
SİLİNECEK KİTAP DEĞİL TEZ Sosyolojik Açıdan Boş Zamanlar ve Gençlik Gürbüz Gırcın
SİLİNECEK TEKRAR Gençlerin Ruhi ve Manevi Problemleri Süleyman Hayri Bolay, Adnan Ziyalar, Ayhan Songar, Emin Işık, Münib Yegin, Ahmet Tabakoğlu
silinecek! Kollektif
SİLİNECEK/ÇİFT KAYIT Üniversiteli Gençlerin Siyasi Tercihleri Ailelerinin Siyasi Tercihlerinden Etkileniyor mu? Ahmet Hamdi İslamoğlu
Sosyolojik Açıdan Boş Zamanlar ve Gençlik Gürbüz Gırcın
Taşradaki Gençlik Erdinç Ozan
Terör ve Gençlik Hasan Köni
Toplum ve Gençlik Selahattin Babüroğlu
Toplumda Bir Sosyal Grup Olarak Gençlik Mustafa Ersen Erkal
Toplumda, Okulda ve Ailede Ergen D. Origlia, H. Ouillon, Bekir Onur
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma Esat Oğuz Göktepe, Bahar Şenveli, Nurettin Kargı
Türk Gençliğinin Kültür Problemleri ve Atatürk Saim Sakaoğlu
Türkiye'de Korunmaya Muhtaç Çocuklar Sorunu Vehbi Çelik
Türkiye’de Giyim ve Gençlik Mualla Sezgin
Türkiye’deki Üniversite Öğrencilerinin Ekonomik ve Sosyal Sorunlarının Başarı Üzerine Etkisi
Türkiye’ye Dönen İkinci Kuşak Göçmen İşçi Çocuklarının Psiko-Sosyal Durumları Beril Tufan
Uluslararası Terörizm ve Gençlik Zeki Özer
Uluslararası Terörizm ve Gençlik Muvaffak Akman
Uluslararası Terörizm ve Gençlik Mehmet Yalvaç
Uluslararası Terörizm ve Gençlik Kollektif
Uluslararası Terörizmin Hedefi Olarak Türkiye ve Türk Gençliği Arif Çağlar
Uyumsuz Çocuk ya da Genç mi? Uyumsuz Toplum mu? Ali Dönmez
Uyuşturucu Alışkanlığı ve Gençlik Cumhur Kerimoğlu
Uyuşturucu Maddeler ve Türk Gençliği İhsan Sarıkardaşoğlu
Üniversite Adaylarına Yasemin Karataş
Üniversite Gençliği ve Psikolojik Danışma Ş. Adnan Şenel
Üniversite Gençliği: Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencilerinin Sorunları Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma Faruk Kocacık
Üniversite Gençliğinin Sorunları Haluk Yavuzer
Üniversite Öğrencilerinde Dil ve Anlatım Bozuklukları Mustafa Ergün, Mürsel Arıcı, Şenay Işık
Üniversite Öğrenciliğine Adaylarda Sürekli Anksiyete ve Tercihleri Betül Aydın
Üniversiteliler ve Türk Ocakları Orhan Türkdoğan
Üstün İnsan Olma Yolunda Emin Adımlar: Gençliğin El Kitabı Suat Cebeci
Yeni Nesillere Hangi Değerler Verilmeli? Süleyman Hayri Bolay
Yurt Dışındaki Türk Çocuklarının Eğitimi ve Uyum Problemleri Mehmet Çağatay Özdemir
Yurt Dışından Dönen Gençlerin Uyum Sorunları- Eğitim Sistemi ve Topluma Uyum Mahmut Tezcan
Yurtdışından Dönen Gençlerin Türkiye'ye Döndükten Sonra İfade Ettikleri Bazı Duygu ve Düşünceleri Beril Tufan
Yükseköğretimde Gençlik Sorunları ve Araştırmaları İsmail Doğan
RSS - 1987 beslemesine abone olun.