1983 Yılında Yayınlanmış Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu yılda yayınlanmış gençlikle ilgili 100 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan
Atatürk ve Gençlik Cahit Tanyol
Cinsiyet Rolü Kimliği ile Ahlak Gelişimi Evrelerinin Karşılaştırılması: Üniversite Üçüncü Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Nur Koyuncu
Üniversite Gençliğinin Zihin Hayatı Mehmet Rami Ayas
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Türkiye'de Öğrenim Çağı Gençliğin Okul Dışı Eğitimi Şevket Gedikoğlu
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Alman Okullarındaki Türk İşçi Çocuklarının Durumu. Oldunburg'daki Bir Ön Araştırmanın Sonuçları Mustafa Ergün
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Alman Okullarındaki Türk İşçi Çocuklarının Durumu. Oldunburg'daki Bir Ön Araştırmanın Sonuçları Mustafa Ergün
(BİLDİRİ) Başarısız Öğrencilerin Performanslarının Başarı Testi ve Görsel Motor İdrak Yönünden Karşılaştırılması Mücella Uluğ
(Çift Giriş Silinecek) Lise Öğrencilerinde İçki ve Sigara Kullanımı N. Okan, S. Şıvka, Ş. Resmi, N. Şıvka
(ÇİFT GİRİŞ) (Gençlerin Sanat / Edebiyatla İlgisinin Yeterliliği)
(KONU UYGUN DEĞİL) Genç Sanatçılar ve Mustafa Ata Canan Beykal Çoker
(KONU UYGUN DEĞİL) Genç Sanatçılarımızla Söyleşi Üstün Duruel
(KONU UYGUN DEĞİL) Genç Türk Sanatçısının Sorumlulukları [Genç Edebiyatçı Üzerine] Alemdar M. Yalçın
(KONU UYGUN DEĞİL) Türk Karikatürünün Son 25 Yıllık Gelişimini Nasıl Görüyorsunuz? Karikatürde Yapmak İstediğiniz? [Genç Ustalar Yanıtlıyor] Emin Çetin Girgin
(KONU UYGUN DEĞİL)Genç Sanatçılarımızla Söyleşiler Cem Mansur
(SİLİNEBİLİR ÇOCUK DEDİĞİ İÇİN) Suçlu Çocukları Eğiten Kurumlarda Tedavi Topluluğu Uygulaması Sedat Topçu
(SİLİNECEK- SPOR) Gençlik ve Spor: Özel İhtisas Komisyonu Raporu T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Ailede Çocuğun Kontrolü Mehmet Gülseren
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Ana Baba ve Çocuklar Andre Maurois
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Çocukların Meslek Eğitiminde Ailenin Rolü Haydar Taymaz
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Hristiyan-Alman Okullarında Müslüman-Türk Çocuklarının Dini Eğitimi ve Öğretimi Salih Zeki Önsöz
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Parçalanmış Aileden Gelen Çocukların Davranış Özellikleri Hakkında Fatma Işıl Bulut
1968 Gençlik Hareketleri Murat Belge
1983-84 Yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine Kayıt Yaptıran Öğrenciler Üzerinde Uygulanan Anket ve Sonuçları Mustafa Aytaç
Adölesan Fertilitesi Nuran Yurdanur
Alman Okullarındaki Türk İşçi Çocuklarının Durumu Oldunburg'daki Bir Ön Araştırmanın Sonuçları Mustafa Ergün
Almanya’daki Türk Gençlerinin Dil Sorunları Üzerine Birkaç Not Jörg Kuglin
Ankara Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma 1980-1981
Atatürk ve Gençliğin Önemi Ali Altıntaş
Benlik ve İdeal Benlik Kavramlarının "Tercih Edilen Meslek"Kavramı ile İlişkisi Yıldız Kuzgun Meyvacıoğlu
Bingöl Yöresindeki Genç Suçlular ile Toplumsal Yapı Üzerine Bir İnceleme ve Düşündürdükleri Ahmet Hekimoğlu
Bir Yılan Hikayesi: Gençlik ve Sanatı Yağmur Tunalı
Cumhuriyet Döneminde Çocuk ve Gençlere Ait Yasal Düzenlemeler ve Yayınlar Birsen Gökçe
Cumhuriyet Döneminde Gençlik Tevfik Çavdar
Çocuğun Çalışma Hayatına Hazırlanması Yıldız Kuzgun
Çocuk Suçluluğu Suzan Çataloluk
Çocuk Suçluluğu Suzan Çataloluk
Çocuk Suçluluğu Ve Aile Gülseren Günçe
Çocuk Suçluluğu ve Çocuk Mahkemeleri Sempozyumu Esin Onur
Çocuklar ve Suçlar. Şanlıurfa Kapalı ve Yarıaçık Cezaevi'nde Yapılan Anket
Çocukların ve Gençlerin Suça İtiliş Sebepleri Üzerine Bir İnceleme Hamit Dündar
Dergilerin Gençlere Tanıdığı Olanaklar [Karikatür Alanında] Semih Balcıoğlu
Devlet, Gençlik ve Terör Suzan Çataloluk
Ergenliğin Anlamı ve Tarihsel Gelişimi Ray C. Garrison, Karl C. Garrison
Ergenlik Çağının Uyum Güçlükleri ve Davranış Bozuklukları Kayıhan Aydoğmuş
Ergenlik Dönemine Genel Bir Bakış Mehmet Haluk Özbay
Ergenlik Psikolojisinde Akımlar Maurice Debesse
Flört, Gençlerin ve Onların Gözüyle Ailelerinin Çevrelerinin Flörte Karşı Tutumları
Fransa'da Genç Göçmenler Sorunu Ayşe Nur Berzek
Gelişmiş Ülkelerde Suçlu Ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar İçin Koruyucu Aile Uygulaması Latife Bıyıklı
Gelişmiş Ülkelerde Suçlu Ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar İçin Koruyucu Aile Uygulaması, Çocuk Suçluluğu Ve Çocuk Mahkemeleri Sempozyumu L. Bıyıklı
Genç Suçluların Yaş Gruplarına Göre Suç Nevileri ve Suça İtiliş Sebepleri (Sinop Kapalı Cezaevi’nde Yapılan Anket) İhsan Ünsever, M. Nejat Reçel
Genç Suçluların Yaş Gruplarına Göre Suça İtilme Nedenleri (Bursa E-Tipi Cezaevi’nde Yapılan Anket) Yılmaz Gürkan, Yusuf Gayır
Gençler Ne Düşünüyor?
Gençler Sanatı Nasıl Görüyor Emre Kongar
Gençler ve İşsizlik Rebecca Franceskides
Gençlerimiz Okumayı Niçin Sevmiyor? Osman Nuri Ekiz
Gençlerin Sanat-Edebiyatla İlgisinin Yeterliliği
Gençlerin Uyuşturucu Kullanma ve Satma Sebepleri Üzerine Bir Araştırma Çalışması Eyüp Karataş, Turgay, Şakir, Sebahattin Öçal
Gençlerle Sinema Arasındaki İlişkilere Soyut Bir Yaklaşım Mahmut Tali Öngören
Gençliğimizdeki Suçların Sebepleri ile Buna Karşı Alınacak Tedbirler Nedim Baran
Gençliğin Korunması Isparta Kapalı Ceza Evi'nde Yapılan Araştırma Ali Ergüven
Gençlik Çağı Gençlerinin Dini Gelişimi Hayati Hökelekli
Gençlik Komisyon Raporu, 5. Beş Yıllık Kalkınma Planı, Özel İhtisas Komisyon Raporu DPT
Gençlik Sorunları Sektör Raporu Ergil Gül
Gençlik ve Sanat [Üzerine Görüşler]
Gençlik Yılında, Gençliğimizin ve Genç Suçluların Sorunları ile Bu Sorunların Çözümleri Üzerine Bir İnceleme Mehmet Ali Tunçay
Hollanda'daki Türk Çocuklarının Eğitimi Hasan Gümüş
Hristiyan-Alman Okullarında Müslüman-Türk Çocuklarının Din Eğitimi ve Öğretimi Salih Zeki Önsöz
Hükümlü Çocuğun Toplumsal Kökeni Ve Suç Türü Sevda Uluğtekin
Hükümlü Çocuğun Toplumsal Kökeni ve Suç Türü Sevda Uluğtekin
İdeolojik Suçlar Ve Türk Gençliği Feyzi Oylupınar
İsveç'te Gençlik Gürhan Uçkan
Köy Gençlerinin Evlenme İsteklerine İlişkin Davranış Kalıpları Mahmut Tezcan
Lise II. Sınıf Düzeyindeki Öğrencilerin Arkadaş Tercihleri Sezen Arısoy, Siral Ülkü
Lise Öğrencilerinin İngilizce Başarıları Özcan Demirel
Lise Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeyleri Bengisu Akay
Okul Dışındaki Gençlik Ethem Özgüven
Okulda Başarı Sorunu ya da Öğrenme Nasıl Gerçekleştirilir? Rasim Bakırcıoğlu
Orta Öğretim Öğrencilerinde Sigara Alışkanlığı Hakkında Anket Çalışması Selahattin Akkaynak
Öğrencilerin Akademik Başarılarında Zihin Dışındaki Faktörlerin Etkileri Hikmet Yıldırım Celkan
SİLİNEBİLİR/ÇİFT(kontrol tarih) Akdeniz Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Psikosomatik Öznel Sağlık Tepkilerinin Karşılaştırılması Mustafa Kadri Güçer
SİLİNECEK Üstün Korugan
silinecek lisans bitirme tezi Gecekondu Gençliğinin Çevresel, Ailesel, Bedensel Sorunları, Kişilik Özellikleri Geleceğe İlişkin Beklentileri ve Boş Zaman Değerlendirmeleri Üzerinde Kuşcağız Ortaokulunda Bir Araştırma
SİLİNECEK LİSANS BİTİRME TEZİ Yüksek Öğrenim Gençliğinin Yurt Yaşamına İlişkin Duygu ve Düşünceleri
Sosyal Hizmetlerin Yeniden Örgütlenmesinde Suçlu Ve Korunmaya Muhtaç Çocukların Yeri Ertan Kahramanoğlu
Suçlu Çocuklarda Zekâ, Kişilik, Yakın Çevre Özellikleri Ve Yeniden Eğitim Çalışmaları Haluk Yavuzer
Suçlu Çocukları Eğiten Kurumlarda Grup Rehberliği Siral Ülkü
Suçlu Çocukları Eğiten Kurumlarda Tedavi Topluluğu Uygulaması Sedat Topçu
Suçlu ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar İçin İnceleme Raporu Çocuk Suçluluğu ve Çocuk Mahkemeleri Sevda Uluğtekin
Tezatlar Dünyasının Bozuk Dengesinde Gençliğin Çıkmazı Zekeriya Erdim
Tutuklu ve Hükümlü Ergenlerde Suça İten Nedenlerin Araştırılması Metin Örsal
Türk İşçi Çocuklarının Eğitimleri ve Son Durum İbrahim Türker
Türkiye'de Öğrenim Çağı Gençliğinin Okul Dışı Eğitimi Şevket Gedikoğlu
Uyuşturucu Madde İptilası Ve Gençlik Fevzi Samuk
Üniversite Öğretim Üye ve Yardımcılarına Göre Üniversite Öğrenci Olaylarının Nedenleri ve Çözüm Yolları (Prof.Dr. İbrahim Yasa’ya Armağan) Birsen Gökçe
Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üzerine Saptamalar Ahmet Kocaman
Yeniyetmelik Çağının Özellikleri, Gelişimsel Gereksinmeleri ve Yetiştirme Yurtları Sevda Uluğtekin
Yurt Dışındaki İşçi Çocuklarının Eğitim-Öğretim Sorunları Üzerinde Bir Yaklaşım Önerisi Özer Ozankaya
Yurt Dışındaki Türk Çocukları Mehmet Çağatay Özdemir
Yükseliş Lisesi Psikoloji Dersi Öğretiminde Bir Grup Rehberliği Uygulaması N. Bilgin
RSS - 1983 beslemesine abone olun.