1981 Yılında Yayınlanmış Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu yılda yayınlanmış gençlikle ilgili 69 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan
Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğrencilerinin Lise ve Fakültedeki Başarıları Arasında İlişkiler Mustafa Asım Kabukçu
Üniversite Gençliğinin Bir Kesiminde Suistimale Uygun İlaç Tüketimi ile Sürekli Ansikiyete İlişkisi Şükran Atamer Şimşek
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Antonine Vegote
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ata'dan Gençliğe
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Atatürkçülük ve Türk Gençliği Orhan Suat
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğrencilerinin Lise ve Fakültedeki Başarıları Arasında İlişkiler Mustafa Asım Kabukçu
(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL) Kitap Tanıtımı Gençliğim Eyvah Tarık Buğra
(KONU UYGUN DEĞİL) Ustalar Ne Diyor? [Türk Karikatüründe Gençler] Semih Balcıoğlu
(KONU UYGUN OLMAYABİLİR? ) Genç Şiir, Genç Hayat Ataol Behramoğlu
(KONU UYGUN OLMAYABİLİR) Dil Devrimine Yön Veren ve Ulusal Edebiyat Akımına Temel Oluşturan Yayın Organı: Genç Kalemler Konur Ertop
(SİLİNECEK- KONU UYGUN DEĞİL) Genç, Yetenekli ve Dansçı Olmak Beyhan Fowkes
(SİLİNECEK- KONU UYGUN DEĞİL) Meslekle Sanatın Kesiştiği Yerde Genç Bir Fotoğrafçı Kemal Özer
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Yetişkinler Üniversitesi Frankfurt Yetişkinler Üniversitesinde 600 Öğreci Cevat Alkan
14-18 Yaşları Arasındaki Öğrencilerde Ahlaki Yargının Zihinsel Gelişim Psikolojisi Yaklaşımı İle Değerlendirilmesi Meral Çileli
1973-ODTÜ ve 1974-USS'ları ile ODTÜ'ne Alınan Öğrencilerin Giriş ve ODTÜ'deki Akademik Başarılarının Öğrenci Karakteristikleri ile İlişkilerinin Sistematik Analizi İ. Koyuncu
Akademi Edebiyat Ödülleri ve Genç Şairler Sennur Sezer
Ata’dan Gençliğe
Atatürk ve Gençlik Mahmut Alptekin
Atatürk ve Gençlik Mustafa Ersen Erkal
Atatürk, Gençlik ve Spor (İlkeler, Deyişler, Belgeler) Ergun Hiçyılmaz, Mehmet Tezkan
Atatürkçü Çizgide Gençliğin Eğitimi Özcan Köknel
Atatürkçülük ve Türk Gençliği Orhan Suat
Avrupa Köy Gençliği İstikbale Bakıyor Jean Delos
Bizim Kuşak Salim Savcı
Bu Tutumla Yurt Dışındaki Türk İşçi Çocuklarının Eğitim Sorunları Çözümlenir mi?
Çeşitli Yaş Gruplarında İntihar Teşebbüsü Nisbeti ve Seçilen Vasıtalar Fevzi Samuk
Derse Devamın Öğrenci Başarısına Etkisi Leyla Özyürek
Eğitimin Yeni Tutum Geliştirmede Etkinlik Derecesi: Ankara Üniversitesi Öğrencileri Üzerinde Bir Anket Uygulaması Altan Eserpek
Ergenin Düşüncesi Somut Düşünceden Soyut Düşünceye Jean Piaget
Ergenlerin Ders Dışı Okuduğu Yayın Türleri ve Bu Yayınlarla İlgili Düşünceleri G. Cemalettin
Ergenlerin Yakınmalarının Tanıdaki Seçiciliği Haluk Özbay
Ergenlik Çağındakinin Sosyal Gelişimine Aile Tutumlarının Etkisinin Araştırılması Şule Bilir, Duyan Dabanlı
Ergenlikte Din Antoine Vergote
Ergenlikten Yetişkinliğe Geçiş Dönemi Olarak Gençlik Engin Geçtan
Erotik Filmler ve Gençlik Emre Kongar
Eskişehir Çocuk Islahevindeki Suçlu Çocukların Yakın Çevre Ve Kişilik Özellikleri Sezen Sözmen, Haluk Gürgen
Genç İşçilerin İşçi Sağlığı ve İş ve Güvenliğine İlişkin Problemleri Talat Çiloğlu
Gençlerin Sormaktan Çekindikleri Cinsel Soruların Bilimsel Cevapları Emin Derman
Gençlik Bunalım ve Problemlerine Getirilecek Çözümler Hakkında Adnan Ziyalar
Gençlik Söylemleri Tayfun Gönül
Gençlik Toplumsal Değişme ve Atatürk Mahmut Tezcan
Gençlik Üzerine Oya Berk
Gençlik ve Toplum Sorunlarının Evrensel Boyutları H. İlhami Çoklar
Gençlik, Toplumsal Değişme ve Yaşlılık Mahmut Tezcan
İmam Hatip Lisesi Mezunlarının İstihdam ile İlgili Problemleri Kemal Güran
Kuşaklar Çatışması: Okuyan ve Çalışan Gençlik Üzerine Bir Araştırma Mahmut Tezcan
Kuşaklar Çatışması: Okuyan ve Çalışan Gençlik Üzerine Bir Araştırma Mahmut Tezcan
Liselerde Öğrencilerin Akademik Başarılarının Değerlendirilmesi Nizamettin Koç
Mesleki ve Teknik Dalda Öğrenim Yapan Öğrencilerin Stajları ve Bu Konuda Yapılan Yasa Çalışmaları Kadir Bayraktar
Rathus Atılganlık Envanterinin Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerine Uygulanması ve Elde Edilen Bulgular Nilüfer Voltan Acar
SİLİNECEK (İçerik alakasız) Atatürk'ün Genç Subaylık Yılları İsmail Sivri
SİLİNECEK ÇİFT GİRİŞ Değer Yargıları Yönünden Ana-Baba Ergen Çatışması Gülter Oskay
SİLİNECEK- Kitap Tanıtımı Genç Kız ve Ölüm Aysel Özakın
SİLİNECEK- Kitap Tanıtımı Genç Kız ve Ölüm Aysel Özakın
SİLİNECEK- Kitap Tanıtımı Genç Kız ve Ölüm Aysel Özakın
SİLİNECEK- Kitap Tanıtımı Genç Kız ve Ölüm Aysel Özakın
SİLİNECEK- Kitap Tanıtımı Genç Kız ve Ölüm Aysel Özakın
SİLİNECEK- Kitap Tanıtımı Gençliğim Eyvah Tarık Buğra
SİLİNECEK- Kitap Tanıtımı Gençliğim Eyvah Tarık Buğra
SİLİNECEK/ÇİFT KAYIT Üniversite Öğrencilerinin Kendini-Kabullerini Etkileyen Bazı Değişkenler Yadigar Kılıççı
SİLİNMELİ/KONFERANS(makalesi) Atatürk’ün Bağımsızlık İlkesi ve Gençlik M. Adnan Akfırat
Tiyatro ve Gençlik Ya Da Tiyatro Haluk Şevket
Türk Karikatüründe Gençler Tan Oral
Türk Şiirinde Gençler Konur Ertop
Türkiye'de Çocuk Suçluluğu İslah Evlerinde Kalan Çocukların Suç İşleme Nedenleri Ömür Şaylıgil
Ülkemizde Suçlu Çocuklar Sorunu Ve Çocuk Mahkemeleri Haluk Yavuzer
Üniversite Olayları Muvaffak İhsan Garan
Üniversite Öğrencilerinin Kendilerini Kabulünü Etkileyen Bazı Değişkenler Yadigar Kılıççı
Yurt Dışındaki Türk İşçi Çocuklarının Eğitim Divanı: Türk-Alman Karma Komisyonunun Toplantısı ve Sonuçları İbrahim Türker
RSS - 1981 beslemesine abone olun.