1979 Yılında Yayınlanmış Gençlikle İlgili Tüm Eserler

Bu yılda yayınlanmış gençlikle ilgili 58 eser bulunmaktadır.
Eser Adı Yazar/Hazırlayan
Ergenlik Çağı Gençlerde Dini Gelişme A. Gruber
Ergenlikte Dostluk ve Aşk Berthe Reymond Rivier
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Ergenlik, Dostluk ve Aşk Berthe Reymond Rivier
(BİLDİRİ) Günümüzde Gençlik Olaylarının Ulaştığı Boyutlar Gündüz Vassaf
(KONU UYGUN OLMAYABİLİR?) Çocuk ve Genç Adına Ömer Seyfettin’de Neler Var Celal Özcan
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Çocuk Eğitiminde Ailenin Rolüne Sosyolojik Bir Bakış Mahmut Tezcan
14-17 Yaş Grubunun Cinsiyet ile İlgili Sorunları ve Bütün Bu Bilgileri Nereden Edindikleri
15-25 Yaş Arası Gençlerin Boş Zamanlarını Değerlendirme Faaliyetlerinde Kahvehanelerin Yeri
Atatürk ve Gençlik Ahmet Köklügiller
Che Gençliğe Sesleniyor Ernesto Che Guevara
Cumhuriyet Döneminde Gençlik Musa Arırt
Cumhuriyet Gençliği ve Sorunları Özcan Köknel
Çocuk Hükümlüler ve Eğitim Ayşe Çiğdemli
Çocuk ve Genç Suçluluğunu Önlemek Rıdvan Cebiroğlu
Çocuklarımız ve Yarınki Toplumumuz Nevzat Yalçıntaş
Dünya Çocuk Yılına Girerken Çocuk Mahkemeleri Yasa Tasarısına Kısa Bir Bakış Toplumsal Çaba Sevda Uluğtekin
Dünya Gençliğini Saran Büyük Tehlike Fahrettin Kerim Gökay
Dünya'da ve Türkiye'de Gençlik Fulya Gürses, Hasan Basri Gürses
Ergen Sorunlarının Ülkemize Göre Nitelikleri Nazmiye Topluışık
Ergenlerin ve Gençlerin Boş Zamanlarını Değerlendirme Sorunları Özcan Köknel
Gazi Kız Yetiştirme Yurdundaki Gençlerin Psiko-Sosyal Sorunları
Genç Nesillerin Din Terbiyesi ve Destanlar Ethem Ruhi Fığlalı
Gençlere Din ve Ahlak Dersleri Ebû Hâmid Muhammed B. Muhammed El-Gazâlî
Gençliğin Dini ve Ahlaki Terbiyesi Hüseyin Algül
Gençlik Birliklerinin Görevleri Vladimir Ilyiç Lenin
Gençlik Sorunları Açısından Demokrasi Eğitimi Özer Ozankaya
Gençlik Sorunu Vefa Tanır
Gençlik ve İdeoloji Savaşımı Kolektif
Gençlik ve Milli Kültür Oktay Aslanapa
Göçmen İşçi Çocuklarının Sosyal-Psikolojik ve Eğitimsel Sorunları Nermin Abadan Unat
Görgül Bir Araştırmanın Bulguları Işığında Üniversite Gençliği Ahmet Saltık
Hacettepe Üniversitesi Öğrencilerinin Sigara Alkol İlaç Alma Ve Uyuşturucu Madde Kullanma Alışkanlığının Araştırılması Şule Bilir
Kırsal Kesim Gençliğinin Sorunları ve Çözüm Yolları Cavit Orhan Tütengil
Korunmaya Muhtaç Suçlu Ve Suçsuz Çocuklar Mustafa Tören Yücel
Köy Gençliği Üzerinde Sosyolojik Bir Araştırma (Büyükgeçit Köyü Araştırması) Beşir Atalay
Larousse Gençlik Ansiklopedisi Kollektif
Psikolog ve Antropologların Görüş Açısından Gençlik Dönemi Aysel Ekşi
Psikososyal Açıdan Çocuk Suçluluğu Canan Subaşı
SİLİNECEK Yüksek Öğrenimde Bilimsel Araştırmanın Önemi ve Öğretilmesine İlişkin Görüşler Kemal Kurtuluş
silinecek konu dışı Ailede ve Okulda Çocuk Eğitimi Anton Makarenko
SİLİNECEK- MÜSTEHÇEN VE GEREKSİZ- RT- Gençlik Rüzgarı Muazzez Tahsin Berkand
SİLİNECEK/ÇİFT GİRİŞ Gençlik ve Namaz: Namaz Rehberi Yusuf Özcan
Siyasal Toplumsallaşma, Siyasal Bilincin Gelişmesinde Ailenin, Okulun ve Toplumsal Sınıfların Etkisi Türker Alkan
Siz ve Gençler Haim G. Ginott
Sosyo -Ekonomik ve Sosyo-Kültürel Ortamın Farklı Olduğu İki İstanbul Orta Öğretim Öğrencilerine Yapılan Bir İnceleme
Suçlu Çocukların Zeka, Kişilik Ve Yakın Çevre Özellikleri Haluk Yavuzer
Suçlu Gençler Mustafa T. Yücel
Suçlu Gençler ve Sorunları Esin Onur
Şiddet Olaylarının Toplumsal Nedenleri Yabancılaşma Ve Kuralsızlık Doğu Ergil, Zafer Özcan
Türkiye Nüfus Yapısındaki Genç Nüfus ve Önemi Hayati Doğanay
Türkiye Toplumsal Gelişim Sürecinde Çocuk Suçları Sempozyumu Veli Devecioğlu
Türkiye`de Çocuk Suçluluğu Atilla Özsever
Türkiye`de Suçlu Çocuklar Ve Toplumsal-Ekonomik Kökenleri Sevda Uluğtekin
Türkiye’de Çocuk Suçluluğu Atilla Özsever
Türkiye’deki Gençlik Hareketlerinin Psikolojik Yönü Kriton Dinçmen
Ülkemizde Gençlik Örgütlerinin Sosyal ve Politik Temelleri Gencay Şaylan
Üstün Yetenekli Öğrencilerin Benlik Tasarımı ve Rehberlik Hizmetleri Nur Koyuncu
Yüksek Öğrenime Geçişte Fırsat Eşitiliği Fethi Toker, Durmuş Ali Özçelik
RSS - 1979 beslemesine abone olun.