Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Hazırlanan Gençlikle İlgili Tüm Tezler

The Relationship Between Distributed Leadership, Enabling School Structure, Teacher Collaboration, Academic Optimism And Student Achievement: A School Effectiveness Model (Paylaşılan Liderlik, Kolaylaştırıcı Okul yapısı, Mesleki işbirliği, Akademik İyimserlik ve Öğrenci Başarısı Arasındaki İlişki: Bir Okul Etkililiği Modeli)

The Mediator Role Of Anger Expression Styles Between Experiencing Parental Psychological Aggression and Psychological Dating Aggression Perpetration Among College Students (Üniversite Öğrencilerinin Çocuklukta Maruz Kaldığı Ebeveyn Kaynaklı Psikolojik Saldırganlık ile Flört İlişkilerinde Psikolojik Saldırganlığa Başvurmaları Arasında Öfke İfade Tarzlarının Aracı Rolü)

The Effects of Stress Management Training Program on Perceived Stress, Self-Efficacy and Coping Styles of University Students (Stres Yönetimi Eğitim Programının Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Stres, Kendine Yeterlilik ve Başaçıkma Stilleri Üzerindeki Etkisi)

Sayfalar

RSS - Orta Doğu Teknik Üniversitesi beslemesine abone olun.