İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Hazırlanan Gençlikle İlgili Tüm Tezler

The White-Collar Participants Of Gezi: The Relationship Of The Corporate Youth With The Movement, Discourse And Collectivity (Gezi Hareketinin Beyaz Yakalı Katılımcıları: Kurumsal Gençliğin Eylem, Söylem Ve Kollektiviteyle İlişkisi)

The Influence of Perceived Maternal Rejection, Perceived Paternal Rejection and Father Involvement on Young Women's Psychological Adjustment and Depression/Algılanan Anne Reddi, Baba Reddi ve Baba Katılımının Genç Yetişkin Kadınların Psikolojik Uyumu ve Depresyonu Üzerindeki Etkisi

Labeling, Opinions, Beliefs, and Attitudes Regarding Mental Illness Among University Students: A Multi-Method Approach to Studying Stigma (Üniversite Öğrencilerinde Ruhsal Rahatsızlığa İlişkin Etiketler, Fikirler, İnançlar ve Tutumlar: Damgalama (Stigma) Araştırmasında Çoklu Yöntem Yaklaşımı)

Affective Temperament and Other Factors As Influences on Vocational Choice in A Group of Senior Year High School Adolescents in Turkey: A Descriptive, Cross-Sectional Field Study (Duyuşsal Mizaç ve Diğer Faktörlerin Türkiye' deki Bir Grup Lise Son Sınıf Öğrencisi Ergenin Meslek Seçimine Etkileri: Bir Betimleyici, Kesitsel Alan Çalışması)

RSS - İstanbul Bilgi Üniversitesi beslemesine abone olun.