Boğaziçi Üniversitesi'nde Hazırlanan Gençlikle İlgili Tüm Tezler

The Relationship Between Psychological Adjustment, Best-Friend Acceptance–Rejection, and Peer Attachment During Late Adolescence (Geç Ergenlikte Psikolojik Uyum, En İyi Arkadaş Kabul Reddi ve Akran Bağlanması Arasındaki İlişkiler)

School-aged Children's Experience and Expression of Shame and Guilt: The Role of Age, Gender, Context, Parenting and Socioeconomic Status (Okul Çağındaki Çocukların Utanma ve Suçluluk Duygusu Deneyimi ve İfadesi: Yaş, Cinsiyet, Bağlam, Ebeveynlik Stilleri ve Sosyoekonomik Statünün Rolü)

Unraveling Rejection Sensitivity Among University Students Through Remembrances of Parental Acceptance–Rejection And Adverse Childhood Experiences (Üniversite Öğrencilerinin Reddedilme Hassasiyetinin Hatırlanan Anne Baba Kabul Reddi ve Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Deneyimleri İle Açıklanması)

Sayfalar

RSS - Boğaziçi Üniversitesi beslemesine abone olun.