Tüm Tezler

Toplam 4414 tez bulundu.

Bu sayfada 1 - 25 arası gösteriliyor.
Tez Adıazalan sırada Yazar/Hazırlayan Yıl
Lise Öğrencisi Ergenlerde Ayrılma Bireyleşme, Depresyon, Ebeveyn Tutumları ve Sosyodemografik Faktörler Arasındaki İlişki İlke Erensoy Saçak 2010
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Değişik Yaş Gruplarındaki Gençlerin Kimlik Gelişimi Sırasında Okula, İş Yaşantısına ve Boş Zamanlarını Değerlendirmeye İlişkin Görüşlerindeki Farklılıklar Tülay Kartal -
(Mükerrer) Öfke Kontrolü Eğitim Programının Etkililiğinin Tutuklu Bir Grup Ergen Örnekleminde İncelenmesi Özlem Özbay 2008
(SİLİNECEK- LİSANS BİTİRME) İstanbul Üniversitesi Öğrencilerinde Gazete Okurluğunun Sosyo-Ekonomik Temelleri Ertuğrul Özçağlar 1968
12-14 Yaş Grubu Ergenlerde Beden Bölgelerinden ve Özelliklerinden Hoşnut Olma Durumu ve Beden İmajının Değerlendirilmesi Naciye Aygör 2010
14-18 Yaş Grubunda Olan Erkek Çocukların Tutukluluk/Hükümlülük Sürecinde Etkili Olan Toplumsal ve Psikolojik Dinamikler Elif Yılmaz 1999
9-19 Yaş Grubu Genç Kızlarda Giyinme Problemleri Filiz Erden 2001
A Study On The Relation Ships Among Space, and Time And Attitudes of Students Within A Dormitory Environment Nur Ünsalan 2001
Adölesan Gebelerin Gebelik, Doğum ve Anneliğe Uyumları ve Etki Eden Faktörler Simge Evrenol Öçal 2011
Aktif Olarak Spor Yapan ve Yapmayan Lise Öğrencilerinin Beden Eğitimi Dersine Karşı Tutumlarının Karşılaştırılması Coşkun İmamoğlu 2011
Ankara’da Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeylerdeki 14-15 Yaş Grup Öğrencilerin Beslenme Durumu ve Bunu Etkileyen Bazı Faktörler Üzerinde Bir Araştırma Didem Önay 2002
Ankara’da Kalaba Lisesi Öğrencilerinin Okul Başarısı ile Sapmış Davranış Arasındaki İlişkinin Sosyolojik Açıdan İncelenmesi Seini Feimi 1998
Balıkesir Üniversitesine Devam Eden Öğrencilerin Alkol ve Sigara Kullanım Durumları ve Bunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Tarkan Murat Çakıroğlu 1998
Bir Hazır Giyim İşletmesinde Çıraklık Eğitimi Kapsamında Çalışan Ergenlerin Öz-Yeterlik İnançlarının Kimlik, Sosyal Karşılaştırma Eğilimi ve Demografik Değişkenler Bağlamında İncelenmesi Ezgi Denizel Güven 2008
Bir İş Yerinde Çalışan Gençler ile Okuyan Gençlerin Geleceğe Yönelik Olumsuz Beklenti Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Fahri Sezer 2003
Cep Telefonu Kullanım Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Üniversite Öğrencilerini Üzerine Bir Araştırma Songül Demirkan 2010
Cezaevinde Tutuklu Anneleriyle Yaşayan Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Gelişim Özellikleriyle,S.H.Ç.E.K.Yetiştirme Yurtlarında Yaşayan Aynı Dönem Çocukların Gelişim Özelliklerinin Karşılaştırılması Figen Başar Çörtü 2006
Cinsiyet Rolü Kimliği ile Ahlak Gelişimi Evrelerinin Karşılaştırılması: Üniversite Üçüncü Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Nur Koyuncu 1983
Çocukların Aile İçi Şiddete Uğramasına Neden Olan Sosyo-Ekonomik Faktörler Murat Cengiz 2008
 Çocukluğun İdaresini 'geliştirmek': Çocuk Mahkemelerinde Koruma ve Cezalandırmanın Uyum(suzluğ)u Deniz Pınar Konuk 2016
Dini ve Kültürel Değerlerin Taşıyıcısı Olarak Üç Nesil (Giresun Örneği) Mustafa Bakırcı 2010
Disiplin Cezası Alan ve Almayan Lise Öğrencilerinin Uyum Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Taşkın Yıldırım 1999
Duygusal İstismarın Liseli Ergenlerin Kendini Kabul Seviyelerine Etkisi A. Esra İşmen 1993
Eğitim Fakülteleri Öğrencilerinde İletişim Sorunları Nazif Toybıyık 1999
Ekonomik Krizin Üniversite Gençlerinin Sosyo-Ekonomik Düzeyine Etkisi ve Doğurguları - 2003

Sayfalar