Tüm Tezler

Toplam 4414 tez bulundu.

Bu sayfada 1 - 25 arası gösteriliyor.
Tez Adı Yazar/Hazırlayan Yılazalan sırada
Üniversite Gençliğinin Sosyo-Ekonomik Sorunları Seyfi Cansaran -
(HİÇ BİLGİ GİRİLMEMİŞ) Gençlerle Çalışan Sosyal Hizmet Uzmanlarının Madde Kullanımı Konusunda Yaptıkları Çalışmalar ile Madde Kullanımı Konusundaki Görüş ve Öneriler - -
Grupla Psikolojik Danışmanın Lise Öğrencilerinin Problemleri ve Benlik Tasarımlarına Etkisi D. Şerefi -
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Değişik Yaş Gruplarındaki Gençlerin Kimlik Gelişimi Sırasında Okula, İş Yaşantısına ve Boş Zamanlarını Değerlendirmeye İlişkin Görüşlerindeki Farklılıklar Tülay Kartal -
(3 KEZ GİRİLMİŞ) Ergenlik Dönemindeki Öğrencilerin Saldırgan Davranışları ile Öfke ve Sosyal Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Yıldız Albayrak Sargın -
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Orta Öğretimde Lise X Kimya II Dersi Kapsamındaki Öğrenci Deneylerinin Değerlendirilmesi ve Öneriler Oya Remziye Erdem -
(2 KEZ GİRİLMİŞ) Risk toplumu bağlamında lise öğrencilerinin sosyal korkuları: Balıkesir örneği(Silinecek) Elif Altundere -
İlk Gençliğin Meslek Tercihleri Üzerine Mukayeseli Bir Araştırma SİLİNECEK LİSANS BİTİME TEZİ 1945
Erkek Talebede Meslek Seçme Temayülü ve Meslek Seçmeye Tesir Eden Sosyal ve Ekonomik Sebepler Nelerdir? SİLİNECEK LİSANS BİTİRME TEZİ 1947
Ankara’daki Kız Öğrencilerin Meslek Seçmelerine Tesir Eden Sosyal Amiller - 1947
SİLİNECEK Ankara’da Çocuk Islahevlerinde Bulunan Suçlu Çocukların İşledikleri Suçların Psikolojik Sebepleri Üzerinde Bir Araştırma Süha Böke 1950
(YAŞ GRUBU UYGUN DEĞİL) Kimsesiz Çocuklar Birsen Gökçe 1959
Memleketimizde Ankara Çocuk İslah Evi Malzemesine Göre Çocuk Suçluluğunun Sosyal Menşeleri : Çocuk Suçluluğunun Sosyal Açıdan İncelenmesi Nihat Nirun 1962
Yetiştirme Yurtlarındaki Çocukların Durumları - 1964
Resmi Yurtlarda Kalan Yüksek Öğrenim Gençliğinin Karşı Cinsle İlişkileri - 1965
Küfeci Çocukların Sosyo-Ekonomik Durumları SİLİNECEK LİSANS BİTİME TEZİ 1965
Gecekondu Ailelerinin Çocukları Yönünden Öğretim Sorunları - 1965
Sosyal Hizmetler Öğrencileri ve Öğrenci Ailelerinin Sosyo-Ekonomik Durumları ile İlgili Araştırma - 1965
(Grup Tezi??) Ankara Liselerinde 1965-1966 Ders Yılında Sınıfta Kalmış Öğrencilerin Okul ve Aile Ortamlarının İncelenmesi - 1966
SİLİNECEK LİSANS TEZİ 1965-1966 Ders Yılında Ankara’da 6 Resmi Lisede Sınıfta Kalmış Öğrencilerin Okul ve Aile Ortamlarının İncelenmesi ve Bu Konuyla İlgili Götürülebilecek Sosyal Hizmetleri - 1966
Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Meslek Seçimlerine Etki Eden Faktörler ve Bununla İlgili Sorunlar - 1967
SİLİNECEK LİSANS TEZİ Eğitim Tarihimiz ve Yüksek Öğretmen Okulu Öğrencileri Arasında Sosyometrik Bir Araştırma Osman Şakir Aytöre 1967
Taşralı Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Eylemlere Katılma Ölçülerine Göre Çevreye Uyma Sorunu Cemalettin Taştan 1967
Ankara Liseleri Öğrencilerinin Boş Zamanlarının Değerlendirme Faaliyetleri - 1967
Ebeveyninden Birinin Yanında Kalan Öğrencilerin Sosyo-Psikolojik Durumları - 1967

Sayfalar