Prof. Dr. Güler Fişek

(GENÇLİK ÇALIŞMASI DEĞİL)Cohesion And Adaptability In The Families Of Schizophrenic And Normal Adolescents: A Study Of The Circumplex Model Of Family Systems (Normal ve Şizofren Ailelerinde Bağlılık ve Uyum: Aile İşleyişinin Circumplex Modeli)

A Narrative Analysis Of The Construction of Self in a Group of Turkish University Undergraduates: A Self Amidst Tradition and Change (Bir Grup Üniversite Öğrencisinde Ben Yapısının Anlatım Analizi Metoduyla Çözümlenmesi: Gelenek ve Değişim Arasındaki Ben)

Conflict in Cross-Gender Intimate Relationships:The Effects of Westernization on The ‘Expanding Self’ of Turkish Undergraduates (Karşı Cinsle Yakın İlişkilerde Çatışma: Batılılaşmanın Türk Üniversite Öğrencilerinin "Genişleyen Benlik"i Üzerindeki Etkileri)

RSS - Prof. Dr. Güler Fişek beslemesine abone olun.