Prof. Dr. Esin Tezer

The Role of Gender, Relationship Status, Romantic Relationship Satisfaction, and Commitment to Career Choices in The Components of Subjective Well-Being Among Senior University Students (Cinsiyet, İlişki Durumu, Romantik İlişki Doyumu ve Kariyer Seçimlerine Bağlılığın Son Sınıf Üniversite Öğrencilerinde Öznel İyi Oluşun Boyutları Üzerindeki Rolü)

The Role of Perceived Career Barriers and Gender in Commitment to Career Choices of University Students ( Algılanan Kariyer Engellerinin ve Cinsiyetin Üniversite Öğrencilerinin Kariyer Seçimlerine Bağlılığını Yordamadaki Rolü)

RSS - Prof. Dr. Esin Tezer beslemesine abone olun.